Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Canada

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
GBLC GRAPH BLOCKCHAIN I
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.154M2.056M-0.000.00Công nghệ
FORK METAVERSE CAPITAL
0.01-50.00%-0.01Bán6.000K7.747MTài chính
BGRD BRAINGRID LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán555.500K579.172K-0.22Công nghệ
PUMA PUMA EXPLORATION INC
0.0233.33%0.01Mua424.000K3.487M-0.01Vật liệu cơ bản
SEI SINTANA ENERGY INC
0.1468.75%0.06Mua664.100K9.444M-0.0210.00Năng lượng
LNB LEXINGTON BIOSCIEN
0.07133.33%0.04Bán2.000K113.605K-0.30Chăm sóc sức khỏe
MRM MICROMEM TECHS INC
0.0320.00%0.01Mua44.000K7.338M-0.016.00Công nghệ
MKR MELKIOR RESOURCES INC
0.030.00%0.00Sức bán mạnh139.720K4.841M10.000.00Vật liệu cơ bản
DGTL.P CONSCIENCE CAPITAL INC
0.12-32.43%-0.06Sức bán mạnh130.000K
UHO UNITED HUNTER OIL AND GAS CORP
0.08-30.43%-0.04Bán101.500K2.010M-0.04Năng lượng
MVN MADALENA ENERGY INC
0.11-4.35%-0.01Sức bán mạnh1.465M62.567M-0.0093.00Năng lượng
PST PISTOL BAY MINING INC
0.030.00%0.00Sức bán mạnh456.000K1.525M-0.03Vật liệu cơ bản
EGL EAGLE ENERGY INC
0.03-14.29%-0.01Bán1.984M1.571M-0.3030.00Năng lượng
AFI AFFINOR GROWERS IN
0.0350.00%0.01Mua453.631K3.058M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LLP LEANLIFE HEALTH IN
0.0610.00%0.01Mua25.000K4.834M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EXX EQUITORIAL EXPLORATION CORP
0.040.00%0.00Bán16.251K3.714M-0.01Vật liệu cơ bản
DEEP DEEPROCK MINERALS
0.03-25.00%-0.01Bán75.000K605.380K-0.03Vật liệu cơ bản
CO INTERNATIONAL COBA
0.01-25.00%-0.01Bán10.000K3.740M-0.02Vật liệu cơ bản
TCI TARGET CAPITAL INC.
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh159.000K2.134M-0.02Tài chính
CBLT CBLT INC
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh7.785K1.405M18.350.00Vật liệu cơ bản
CIG CAMARICO INVESTMEN
0.0736.36%0.02Bán5.900K7.499M-0.00Chăm sóc sức khỏe
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
1.2115.24%0.16Bán12.022K11.129M65.270.0222.00Công nghệ
SHRC SHARC INTERNATIONA
0.0428.57%0.01Bán170.000K1.355M-0.15Công nghiệp
MIRL MINERA IRL LTD
0.1511.11%0.01Mua598.300K31.203M-0.05420.00Vật liệu cơ bản
RMD RICHMOND MINERALS INC.
0.040.00%0.00Mua101.000K3.232M-0.005.00Vật liệu cơ bản
LKY LUCKY MINERALS INC
0.0412.50%0.01Bán405.576K4.912M-0.05Vật liệu cơ bản
TRAK TRAKOPOLIS IOT CORP
0.0938.46%0.03Bán3.000K1.700M-0.11Công nghệ
ZCC.H ZENA MINING CORP
0.0920.00%0.01Mua141.500K
CGD CARLIN GOLD CORP.
0.0233.33%0.01Mua48.000K
CSL COMSTOCK METALS LTD
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh591.000K2.319M-0.05Vật liệu cơ bản
THRM THERMA BRIGHT INC
0.02-20.00%-0.01Bán60.000K4.094M-0.01Chăm sóc sức khỏe
WWT WATER WAYS TECHNOLOGIES INC
0.0912.50%0.01Bán194.000K7.153M-0.032.00Công nghiệp
ESU EESTOR CORPORATION
0.02-20.00%-0.01Bán82.600K3.507M-0.027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh83.550K3.636M-0.00Vật liệu cơ bản
GGAM.U GLOBAL GAMING TECH
0.0233.33%0.01Bán70.043K2.476M-0.286.00Công nghệ
IONC IONIC BRANDS CORP
0.07-13.33%-0.01Bán836.201K11.588M0.430.17Chăm sóc sức khỏe
BUX BIOMARK DIAGNOSTIC
0.2110.53%0.02Sức mua mạnh96.000K13.152M-0.01Chăm sóc sức khỏe
CGN COGNETIVITY NEUROS
0.15-16.67%-0.03Bán124.000K8.231M-0.08Chăm sóc sức khỏe
PRG PRECIPITATE GOLD CORP
0.1422.73%0.03Sức mua mạnh133.250K9.096M-0.01Vật liệu cơ bản
BE BELEAVE INC
0.05-9.09%-0.01Bán1.466M26.897M-0.08Chăm sóc sức khỏe
ITM.H INTEMA SOLUTIONS INC
0.14-18.18%-0.03Bán44.500K7.144M-0.00Công nghệ
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.08-5.88%-0.01Mua314.350K5.947M-0.02Vật liệu cơ bản
JANE MOJAVE JANE BRANDS
0.14-6.90%-0.01Sức bán mạnh119.336K15.193M-0.200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECM ECOLOMONDO CORPORATION
0.2926.09%0.06Bán5.000K40.781M-0.01Tài chính
SBM SIRONA BIOCHEM CORP.
0.478.05%0.04Sức mua mạnh1.329M95.836M-0.01Chăm sóc sức khỏe
BBM BLUEBERRIES MEDICA
0.2120.00%0.04Bán97.500K18.915M-0.08Chăm sóc sức khỏe
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.0325.00%0.01Mua75.000K4.522M-0.09Công nghệ
VPH VALEO PHARMA INC
0.3313.79%0.04Mua156.800K16.431M-0.07Chăm sóc sức khỏe
ETMC E3 METALS CORP
0.50-5.66%-0.03Mua407.050K13.289MVật liệu cơ bản
EHT ENERDYNAMIC HYBRID TECH CORP
0.030.00%0.00Bán188.000K8.107M-0.03Năng lượng
OS OSPREY GOLD DEVELOPMENT LTD
0.06-8.33%-0.01Bán93.000K4.126M-0.01Vật liệu cơ bản
CCK.H CANADA COAL INC
0.03-16.67%-0.01Bán75.000K1.252M-0.01Năng lượng
CRU CAMEO INDUSTRIES CORP
0.03-16.67%-0.01Bán20.500K3.192M-0.16Vật liệu cơ bản
SIRE SIRE BIOSCIENCE IN
0.060.00%0.00Mua412.806K22.012M-0.01Chăm sóc sức khỏe
CCB CANADA CARBON INC
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh62.400K6.743M-0.010.00Vật liệu cơ bản
HAWK HAWKEYE GOLD AND DIAMOND INC
0.05-16.67%-0.01Mua569.200K2.233M-0.01Vật liệu cơ bản
GOE GOLDENEYE RESOURCES CORP
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh80.000K1.415M-0.00Vật liệu cơ bản
IP IMAGINATION PARK
0.030.00%0.00Sức bán mạnh143.200K2.834M-0.02Công nghệ
FFT FUTURE FARM TECHNO
0.060.00%0.00Bán43.500K7.648M-0.092.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WHY WEST HIGH YIELD RESOURCES LTD
0.18-16.28%-0.04Bán7.500K14.382M-0.04Vật liệu cơ bản
WLLW WILLOW BIOSCIENCES
0.7410.45%0.07Mua155.500K52.452M-1.47Chăm sóc sức khỏe
NAB NABIS HLDGS INC
0.09-10.53%-0.01Bán1.153M9.077M-0.24Chăm sóc sức khỏe
HME HEMISPHERE ENERGY CORPORATION
0.1618.52%0.03Mua209.500K12.070M7.610.02Năng lượng
TOKI TREE OF KNOWLEDGE
0.06-15.38%-0.01Bán28.185K13.942M-0.06Chăm sóc sức khỏe
SUR SURGE EXPLORATION INC
0.06-7.69%-0.01Bán32.000K5.451M-0.03Năng lượng
COR CAMINO MINERALS CORPORATION
0.11-15.38%-0.02Sức bán mạnh20.000K8.143M-0.02Vật liệu cơ bản
ZEE ZENITH ENERGY LTD
0.06-7.69%-0.01Mua280.111K23.500M-0.03Năng lượng
MTRX LOOP INSIGHTS INC
0.2618.18%0.04Bán81.000K12.956M-0.039.00Công nghệ
WAR WARRIOR GOLD INC
0.1018.75%0.01Sức mua mạnh132.000K4.599M-0.0325.00Vật liệu cơ bản
NLB NEWLEAF BRANDS INC
0.56-6.67%-0.04Bán4.600K20.063M-0.79Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CLM CRYSTAL LAKE MINING CORP
0.27-5.26%-0.01Bán1.201M30.594M-0.08Vật liệu cơ bản
INV INV METALS INC.
0.4711.90%0.05Mua176.704K40.865M-0.0437.00Vật liệu cơ bản
NGZ NRG METALS INC
0.1318.18%0.02Bán13.500K4.709M-0.09Vật liệu cơ bản
VXL VAXIL BIO LTD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh1.025K3.113M-0.01Chăm sóc sức khỏe
CZC COPPER REEF MINING
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh1.055M4.778M-0.00Vật liệu cơ bản
SPN SNIPP INTERACTIVE INC
0.0416.67%0.01Mua91.250K6.785M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUJU INTERNATIONAL CANN
0.030.00%0.00Bán86.023K8.703M-0.06Chăm sóc sức khỏe
SURG SURGE COPPER CORP
0.040.00%0.00Bán405.000K2.081M-0.01Vật liệu cơ bản
IO INCA ONE GOLD CORP
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh275.000K
OPW OPAWICA EXPLORATIONS INC
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh218.020K560.848K-0.042.00Vật liệu cơ bản
NITE CRYPTANITE BLOCKCH
0.0320.00%0.01Bán51.678K1.412M-0.09Tài chính
ERTH EARTHRENEW INC
0.0320.00%0.01Mua313.025K2.173M-0.042.00Công ty dịch vụ công cộng
DLTA DELTA RESOURCES LIMITED
0.2110.26%0.02Mua6.000K4.162M82.980.00Vật liệu cơ bản
XS XTRACTION SERVICES
0.34-10.53%-0.0442.604K
PLUS PLUS PRODUCTS INC
4.66-11.24%-0.59Mua164.796K225.686M-0.67Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPI CONDOR PETROLEUM INC
0.14-6.90%-0.01Bán9.500K6.404M-0.2471.00Năng lượng
SXX 66 RESOURCES CORP
0.25-13.79%-0.04Bán95.000K2.141M-0.03Vật liệu cơ bản
UGD UNIGOLD INC.
0.1618.52%0.03Mua5.500K6.166M-0.01Vật liệu cơ bản
SSA SPECTRA INC
0.078.33%0.01Sức mua mạnh92.800K4.627M10.810.01Công nghiệp
VONE VANADIUM ONE IRON CORP
0.0716.67%0.01Bán29.685K3.079M-0.02Vật liệu cơ bản
LITT ROADMAN INVESTMENTS CORP
0.07-6.67%-0.01Bán406.782K8.439M-0.01Tài chính
MJAR MJARDIN GROUP INC
0.85-13.27%-0.13Sức bán mạnh107.692K61.162MChăm sóc sức khỏe
COOL CORE ONE LABS INC
0.84-8.70%-0.08Bán84.158K21.385M-0.48Chăm sóc sức khỏe
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.31-6.82%-0.02Mua1.089M107.925M-0.31Tài chính
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.470.00%0.00Bán27.500K5.352M-0.6797.00Chăm sóc sức khỏe
CGLD CORE GOLD INC
0.2414.29%0.03Mua168.500K28.737M-0.06626.00Vật liệu cơ bản
SDZ SECURITY DEVICES I
0.18-5.26%-0.01Bán10.500K19.790M-0.040.00Công nghiệp
VVC VVC EXPLORATION CORP.
0.0416.67%0.01Mua2.000K9.233M-0.010.00Vật liệu cơ bản
SOP SOPERIOR FERTILIZER CORP
0.0416.67%0.01Bán4.000K6.467M-0.024.00Vật liệu cơ bản
TG TRIFECTA GOLD LTD
0.0416.67%0.01Sức bán mạnh50.000K
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất