Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Canada

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
EI EUROGAS INTL INC
0.04133.33%0.02Sức mua mạnh270.800K1.089M-0.07Năng lượng Mỏ
KGL KILO GOLDMINES LTD.
0.01100.00%0.01Mua60.000K1.697M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
NWI NUINSCO RES LTD
0.01100.00%0.01Mua310.250K5.711M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
KWG KWG RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán224.000K5.191M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SMR SHINE MINERALS CORP
0.08100.00%0.04Mua41.766K3.033M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
OCG OUTCROP GOLD CORP
0.2060.00%0.07Mua1.034M12.838M-0.11Khoáng sản phi năng lượng
POR PORTOFINO RESOURCES INC
0.0610.00%0.01Mua810.050K1.320M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
0.66-28.26%-0.26Mua28.495K4.262M-0.03Dịch vụ Công nghệ
CIO CENTRAL IRON ORE LIMITED
0.01100.00%0.01Bán54.000K727.110K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GGA GOLDGROUP MINING INC
0.0460.00%0.01Mua310.974K7.405M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
AOC ADVANTAGEWON OIL C
0.01100.00%0.01Mua500.000K2.570M-0.03Năng lượng Mỏ
AQUA AQUARIUS AI INC
0.010.00%0.00Mua61.000K1.010MTài chính
BLGV BELGRAVIA HARTFORD
0.0150.00%0.01Mua554.965K6.027M-0.00Công nghiệp Chế biến
BUZZ PHARMADRUG INC
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh150.000K1.666M-0.07Công nghệ Sức khỏe
SOU SOUTHERN ENERGY CORP
0.030.00%0.00Bán1.875M5.594M-0.0620.00Năng lượng Mỏ
CYX CALYX VENTURES INC
0.0150.00%0.01Mua41.030K1.422MCông nghệ Sức khỏe
LTV LEONOVUS INC
0.030.00%0.00Mua2.630M7.136M-0.03Dịch vụ Công nghệ
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.010.00%0.00Mua135.000K1.003M-0.01Dịch vụ Công nghệ
COO NATUREBANK ASSET MANAGEMENT INC
0.010.00%0.00Bán20.000K926.291KDịch vụ Công nghiệp
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.0150.00%0.01Mua421.176K1.791M1.150.01Dịch vụ Công nghệ
UNV UNIVERSAL COPPER LTD
0.0877.78%0.04Mua10.502K1.023M-0.05Dịch vụ Công nghiệp
MKT DEEPMARKIT CORP
0.0475.00%0.01Bán27.000K621.110K-0.08Dịch vụ Công nghệ
TOKI TREE OF KNOWLEDGE
0.040.00%0.00Mua1.911M9.909M-0.10Dịch vụ Thương mại
MCL MCLAREN RESOURCES
0.0450.00%0.01Sức mua mạnh287.300K2.384M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
NGC NORTHERN GRAPHITE CORPORATION
0.2311.90%0.03Mua210.580K15.302M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
INDS INDUS HOLDINGS INC
0.6629.41%0.15Mua102.340K9.684MCông nghiệp Chế biến
AAT ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.03-28.57%-0.01Mua30.000K1.255M-0.03Công nghệ Điện tử
HI HIGHLAND COPPER COMPANY INC
0.03-16.67%-0.01Bán109.000K11.823M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
IBIT INTERBIT LTD
0.28-27.27%-0.10Mua289.632K6.697M-0.29Dịch vụ Công nghệ
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.957.95%0.07Mua40.293K10.819M-0.0797.00Công nghệ Sức khỏe
GET GLANCE TECHNOLOGIE
0.1823.33%0.04Mua1.224M25.297M-0.05Dịch vụ Công nghệ
AHE.H AMERICAN HELIUM INC
0.17-23.91%-0.06Bán32.760K674.100K8.040.03Công nghiệp Chế biến
GMV GMV MINERALS INC.
0.11-18.52%-0.03Sức bán mạnh93.500K4.700M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.09-10.00%-0.01Mua35.000K2.245M-0.03Dịch vụ Công nghệ
MMJ MATICA ENTERPRISES
0.0414.29%0.01Mua256.250K12.638M-0.01Hỗn hợp
PREV PREVECEUTICAL MEDI
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh1.716M5.947M-0.02Công nghệ Sức khỏe
GEMC GLOBAL ENERGY METALS CORP
0.010.00%0.00Bán238.000K1.298M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
INCB INTERNATIONAL CANN
0.020.00%0.00Mua82.877K5.970M-0.06Công nghệ Sức khỏe
VIN VINERGY CANNABIS C
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh7.080K762.856K-0.03Dịch vụ Công nghiệp
LKY LUCKY MINERALS INC
0.0233.33%0.01Mua147.000K3.127M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
CBDT EMPOWER CLINICS IN
0.03-25.00%-0.01Bán670.000K4.125M-0.01Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MTX METALEX VENTURES LTD.
0.0350.00%0.01Mua5.000K3.389M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
HEM HEMOSTEMIX INC
0.0150.00%0.01Mua145.000K4.259M-0.02Công nghệ Sức khỏe
CIG CAMARICO INVESTMEN
0.0150.00%0.01Bán20.625K1.426M-0.05Năng lượng Mỏ
LEM LEADING EDGE MATERIALS CORP
0.1122.22%0.02Mua114.500K12.503M-0.12Khoáng sản phi năng lượng
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.0845.45%0.03Bán27.000K2.226M-0.34Khoáng sản phi năng lượng
WIN WINDFALL GEOTEK INC
0.09-5.56%-0.01Bán941.800K7.006M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
NSAU MEGUMAGOLD CORP
0.1712.90%0.02Sức mua mạnh381.281K16.893M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
VVV VERT INFRASTRUCTUR
0.138.33%0.01Bán65.000K1.488M-0.68Tài chính
CMB CMC METALS LTD
0.0622.22%0.01Mua571.114K2.703M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
WKM WEST KIRKLAND MINING INC
0.0730.00%0.01Mua776.900K27.648M-0.00Hỗn hợp
MRL MARGAUX RESOURCES LTD
0.0633.33%0.01Mua93.000K6.976M-0.02Năng lượng Mỏ
ELD ELDORADO GOLD CORPORATION
13.1031.00%3.10Sức mua mạnh6.419M2.076B15.380.66Khoáng sản phi năng lượng
PEA PIERIDAE ENERGY LIMITED
0.49-5.77%-0.03Bán207.894K42.585M-0.72Năng lượng Mỏ
NGE NEVADA EXPLORATION INC.
0.3522.41%0.07Mua111.500K34.376M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
RUG RUGBY MINING LIMITED
0.1440.00%0.04Mua2.500K13.128M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
MPV MPV EXPLORATION IN
0.1536.36%0.04Mua63.000KKhoáng sản phi năng lượng
CMD COMMANDER RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Bán2.709M2.496M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
SOLR SOLAR ALLIANCE ENERGY INC
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh171.000K9.526M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
FAT FAR RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh2.100M5.262M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
DDI DEBUT DIAMONDS INC
0.1536.36%0.04Sức mua mạnh33.361K-0.00Khoáng sản phi năng lượng
TI TITAN MINING CORPORATION
0.23-4.17%-0.01Sức bán mạnh219.900K28.283M-0.17204.00Khoáng sản phi năng lượng
AUSA AUSTRALIS CAP INC
0.27-19.70%-0.07Bán882.395K45.026M-0.05Tài chính
NETC.X NETCOINS HOLDINGS
0.192.70%0.01Mua7.000KKhoáng sản phi năng lượng
VXL VAXIL BIO LTD
0.077.14%0.01Mua2.088M6.380M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PCR PINECREST RESOURCES LTD
0.2229.41%0.05Mua31.900K13.642M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BETR BETTERLIFE PHARMA
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh88.500K18.134MCông nghệ Sức khỏe
SBR SILVER BEAR RESOURCES PLC
0.1416.67%0.02Mua143.685K94.100M-0.02216.00Khoáng sản phi năng lượng
EMER EMERGIA INC
1.0328.75%0.23Mua19.531KTài chính
CD CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP
1.00-9.09%-0.10Mua317.492K46.107M-0.35Khoáng sản phi năng lượng
MGXR MGX RENEWABLES INC
0.4826.32%0.10Mua405.278KSản xuất Chế tạo
SAFE 3 SIXTY RISK SOLUT
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh789.541K6.947M-0.15Dịch vụ Thương mại
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.040.00%0.00Bán249.500K14.830M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GLH GOLDEN LEAF HOLDIN
0.0325.00%0.01Mua476.114K17.513M-0.04226.00Dịch vụ Phân phối
MGZ.H MANGAZEYA MINING LTD
0.08-5.88%-0.01Sức mua mạnh129.800K103.057M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
RYU RYU APPAREL INC
0.030.00%0.00Bán149.402K15.409M-0.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
CODE CODEBASE VENTURES
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh2.333M6.295M-0.02Tài chính
FMS FOCUS GRAPHITE INC
0.030.00%0.00Mua242.000K9.348M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
STA SANATANA RESOURCES INC
0.0233.33%0.01Mua1.477M4.242M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.1018.75%0.01Mua94.000K4.948M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
CSX CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD
0.4011.11%0.04Sức mua mạnh363.906K24.686M-0.06Sản xuất Chế tạo
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.0325.00%0.01Bán9.801K3.798M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
TCI TARGET CAPITAL INC.
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh176.000K2.134M-0.01Tài chính
PTX PLATINEX INC
0.030.00%0.00Bán110.000K2.538M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
PUL PULSE OIL CORP
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh86.523K6.057M-0.003.00Năng lượng Mỏ
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.0233.33%0.01Mua286.000K2.144M-0.10Khoáng sản phi năng lượng
DELX DELPHX CAPITAL MARKETS INC
0.1233.33%0.03Bán1.600K4.439M-0.07Tài chính
AXM AXMIN INC
0.2513.64%0.03Bán45.695K33.653M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.0428.57%0.01Mua528.046K6.768M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
EPY E PLAY DIGITAL INC
0.0428.57%0.01Mua151.750K2.877M-0.01Dịch vụ Khách hàng
IFA IFABRIC CORP
1.22-13.48%-0.19Mua80031.976M-0.0324.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HFH HEMP FOR HEALTH IN
0.21-19.23%-0.05Mua211.036K
CCB CANADA CARBON INC
0.2422.50%0.04Mua705.490K27.545M-0.01Năng lượng Mỏ
INX INTOUCH INSIGHT LTD
0.7813.04%0.09Mua201.410K17.567M-0.04Dịch vụ Thương mại
NRTH 48NORTH CANNABIS CORP
0.30-13.04%-0.04Sức bán mạnh1.154M53.209M-0.07Công nghiệp Chế biến
NML NEW MILLENNIUM IRON CORP
0.0715.38%0.01Mua500.300K13.579M3.00Khoáng sản phi năng lượng
CCL.B CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV
47.35-17.06%-9.74Bán1.631M8.458B21.462.6813500.00Dịch vụ Thương mại
SIM SIYATA MOBILE INC
0.3417.54%0.05Mua1.419M30.791M-0.17Khoáng sản phi năng lượng
CCL.A CCL INC. CL A
47.26-16.99%-9.67Sức bán mạnh6.440K8.442B21.402.6813500.00Dịch vụ Thương mại
VAI VIRTUALARMOUR INTE
0.04-18.18%-0.01Bán57.734KDịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất