Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
GFL.H GULFSTREAM ACQUISITION 1 CORP
0.110.00%0.00Bán39.500K886.067K-0.01Tài chính
RJX.A RJK EXPLORATIONS LTD., CL.A, SV
0.0941.67%0.03Mua1.761M2.945M-0.210.00Vật liệu cơ bản
DCOP DISTRICT COPPER CORP
0.0683.33%0.03Mua5.369M2.527M-0.01Vật liệu cơ bản
ADE ADEX MINING INC.
0.01100.00%0.01Mua18.000K3.386M-0.00Vật liệu cơ bản
RUN RUNNING FOX RESOURCE CORP.
0.01-25.00%-0.01Bán82.500K821.558K-0.01Năng lượng
NMG NOBLE METAL GROUP INC
0.01-50.00%-0.01Bán19.000K371.708K-0.07Vật liệu cơ bản
MEZ.H MEZZOTIN MINERALS INC
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh74.500K
PEI PROSPERA ENERGY INC
0.0744.44%0.02Mua3.339M2.079M-0.02Năng lượng
NIC PURE NICKEL INC
0.01-50.00%-0.01Bán4.000K681.449K-0.01Vật liệu cơ bản
SLK SILK ROAD ENERGY INC
0.04-50.00%-0.04Mua60.000K480.512K-0.03Tài chính
SDR STROUD RESOURCES LTD.
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh31.250K982.203K71.430.00Vật liệu cơ bản
LRT.UN LANESBOROUGH R.E. INVESTMENT TRUST
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh4.000K102.787K-2.200.00Tài chính
KUU KUUHUBB INC
0.46-3.16%-0.01Bán63.670K24.565M-0.196.00Công nghệ
SIC SOKOMAN IRON CORP
0.2340.62%0.07Sức mua mạnh21.761M14.855M-0.01Vật liệu cơ bản
WOD.H WODEN VENTURE CAPITAL CORPORATION
0.03-40.00%-0.02Bán12.000K141.000K-0.02Tài chính
SSE SILVER SPRUCE RESOURCES INC
0.02-20.00%-0.01Bán448.600K1.371MVật liệu cơ bản
NNX NICKEL NORTH EXPLORATION CORP
0.030.00%0.00Mua40.000K1.913M-0.01Vật liệu cơ bản
TEM TEMBO GOLD CORP
0.01-40.00%-0.01Bán1.000K2.441M-0.00Vật liệu cơ bản
IRN.P IRONWOOD CAPITAL CORP
0.30-39.00%-0.204.000K
EWK EARTHWORKS INDUSTRIES INC.
0.11-26.67%-0.04Sức bán mạnh302.900K7.289M-0.01Tài chính
SSS SUNVEST MINERALS CORP
0.0542.86%0.01Mua2.042M2.985M-0.02Vật liệu cơ bản
RCR.P CANNA 8 INVESTMENT TRUST
0.12-37.50%-0.07Theo dõi7.000K
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
0.0414.29%0.01Mua25.000K1.645M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VSR VANSTAR MINING RESOURCES INC.
0.1219.05%0.02Sức mua mạnh1.469M5.341M-0.04Vật liệu cơ bản
NIR NOBLE IRON INC
0.25-34.21%-0.13Bán427.500K10.362M-0.05Công nghệ
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.15-6.06%-0.01Sức bán mạnh112.350K4.097M101.310.00Tài chính
BTV BLUERUSH INC
0.09-33.33%-0.04Bán35.000K10.082M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZMA ZOOMAWAY TRAVEL INC
0.0233.33%0.01Sức bán mạnh59.000K1.016M-0.02Công nghệ
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD
0.01100.00%0.01Bán4.000K1.674M-0.010.00Công nghệ
BML BARKER MINERALS LTD
0.01100.00%0.01Mua82.500K1.799M52.630.007.00Vật liệu cơ bản
VTI VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.
0.01100.00%0.01Mua71.000K1.142M-0.000.00Công nghiệp
CLY CLAROCITY CORPORATION
0.01100.00%0.01Mua2.779M1.381M-0.06Công nghệ
FRI FREEPORT RESOURCES INC.
0.1058.33%0.04Sức mua mạnh38.000K
WKG WESTKAM GOLD CORP
0.01100.00%0.01Bán22.500K2.590M-0.01Vật liệu cơ bản
R RED EAGLE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán3.402M6.666M-0.27186.00Vật liệu cơ bản
BER.H BE RESOURCES INC
0.02-33.33%-0.01Bán2.500K580.729K-0.000.00Vật liệu cơ bản
FREE FREEDOM ENERGY INC
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh195.000K
YSC.H YONGSHENG CAPITAL INC
0.04-33.33%-0.02Bán1.000K206.000K-0.00Tài chính
PDH PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS INC
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh31.000K1.636M-0.02Chăm sóc sức khỏe
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.01-33.33%-0.01Bán184.000K405.070K-0.00Vật liệu cơ bản
RB.H RUSSELL BREWERIES INC
0.01-33.33%-0.01Bán30.000K870.838K-0.0050.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GWA GOWEST GOLD LTD
0.0525.00%0.01Mua1.777M14.748M-0.01Vật liệu cơ bản
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.0320.00%0.01Bán2.004M
NZ NEW ZEALAND ENERGY CORP
0.010.00%0.00Bán234.533K3.482M-0.016.00Năng lượng
GTG GREAT THUNDER GOLD CORP
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh115.000K482.542K-0.01Vật liệu cơ bản
FGC FRONTLINE GOLD CORPORATION
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh19.000K1.404M-0.00Vật liệu cơ bản
MIR MEDMIRA INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh295.000K9.875M-0.0065.00Chăm sóc sức khỏe
TZR TERRACE ENERGY CORP
0.01-33.33%-0.01Bán5.000K921.108K-0.03Năng lượng
CEN CLAREN ENERGY CORP
0.01-33.33%-0.01Bán380.000K891.637KNăng lượng
STMP STAMPER OIL AND GAS CORP
0.030.00%0.00Sức bán mạnh92.000K864.976K-0.15572.00Năng lượng
AUU AURA SILVER RESOURCES INC.
0.010.00%0.00Bán200.500K2.062M-0.00Vật liệu cơ bản
BAQ.P BLUEWATER ACQUISITION CORP
0.10-33.33%-0.058.000K
TRC TISDALE RESOURCES CORP
0.3025.00%0.06Bán40.500K311.202K-0.580.00Năng lượng
VIPR SILVER VIPER MINERALS CORP
0.08-23.81%-0.03Bán71.000K
MMA MIDNIGHT SUN MINING CORP
0.1219.05%0.02Bán366.000K10.613M-0.03Vật liệu cơ bản
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.078.33%0.01Mua32.000K1.672M-0.03Vật liệu cơ bản
SCT SKYCHAIN TECHNOLOGIES INC
0.30-9.09%-0.03Mua7.000K9.585M-0.02Vật liệu cơ bản
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.35-30.00%-0.15Sức bán mạnh25.000K1.393M-1.69Vật liệu cơ bản
OSU ORSU METALS CORPORATION
0.2437.14%0.07Mua26.500K6.251M-0.2149.00Vật liệu cơ bản
TGR TIGER INTERNATIONAL RESOURCES
0.08-20.00%-0.02Bán4.537K826.740K-0.010.00Vật liệu cơ bản
GCT.C GVIC COMMUNICATIONS CORP. N.V. CLASS C
0.09-29.17%-0.04Bán10.000K26.268M-0.002193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSS GOSSAN RESOURCES LIMITED
0.07-7.14%-0.01Bán78.000K2.186M67.710.004.00Vật liệu cơ bản
SDE STANDARD EXPLORATION LTD.
0.0416.67%0.01Mua955.088K
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.0766.67%0.03Bán10.000K354.600K0.00Tài chính
GOM GOLDEN DAWN MINERALS INC
0.0650.00%0.02Theo dõi49.800K4.183M-0.04Vật liệu cơ bản
CWI CROSSWINDS HOLDINGS INC
0.1946.15%0.06Bán151.200K34.956M-0.012.00Tài chính
IVC INTERCONNECT VENTURES CORPORATION
0.0762.50%0.03Bán3.000K631.274K-0.01Tài chính
MCF PINEDALE ENERGY LIMITED
0.13-27.78%-0.05Bán29.800K642.750K-0.06Vật liệu cơ bản
MEK METALS CREEK RESOURCES CORP.
0.040.00%0.00Bán848.642K
TVL TRAVERSE ENERGY LTD.
0.06-20.00%-0.01Bán365.000K6.210M-0.12Năng lượng
GCT GVIC COMMUNICATIONS CORP. CLASS B
0.11-26.67%-0.04Sức bán mạnh2.500K26.268M-0.002193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XIA XIANA MINING INC
0.6141.86%0.18Mua209.000K30.176M-0.04Vật liệu cơ bản
STE STARR PEAK EXPLORATION LTD
0.1455.56%0.05Mua2.000K2.759M24.960.01Vật liệu cơ bản
ONV ORONOVA ENERGY INC
0.11-21.43%-0.03Mua38.000K3.696M-0.02Năng lượng
GNT GENTOR RESOURCES INC
0.07-25.00%-0.03Bán142.000K2.543M-0.016.00Vật liệu cơ bản
LBC LIBERO COPPER CORPORATION
0.100.00%0.00Mua30.000K4.419M-0.01Vật liệu cơ bản
KR.H KR INVESTMENT LTD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh3.000K681.375K-0.02Tài chính
SAU ST AUGUSTINE GOLD AND COPPER LTD
0.01-25.00%-0.01Bán2.000K10.901M-0.0031.00Vật liệu cơ bản
POR PORTOFINO RESOURCES INC
0.0414.29%0.01Mua5.250K
FMG FIRST MEXICAN GOLD CORP
0.01-25.00%-0.01Bán220.000K1.363M-0.01Vật liệu cơ bản
CGD CARLIN GOLD CORP.
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CTN CENTURION MINERALS LTD
0.01-25.00%-0.01Bán7.000K1.015M5.750.00Vật liệu cơ bản
ELN EL NINO VENTURES INC
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh71.000K1.848M1.370.02Vật liệu cơ bản
CDC CADILLAC VENTURES INC.
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh39.000K1.361M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD
0.01-25.00%-0.01Bán1.094M2.391M-0.01Vật liệu cơ bản
FLGC FANLOGIC INTERACTIVE INC
0.03-25.00%-0.01Bán69.000K2.007M-0.10Công nghệ
PNN PENNINE PETROLEUM CORPORATION
0.020.00%0.00Bán118.000K3.389M-0.000.00Năng lượng
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC.
0.010.00%0.00Mua15.000K
MKT DEEPMARKIT CORP
0.020.00%0.00Bán15.000K2.377M-0.02Công nghệ
VGM GLOBAL GARDENS GROUP INC
0.010.00%0.00Bán130.511K
LBL LATTICE BIOLOGICS LTD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh74.000K1.402M-0.03Chăm sóc sức khỏe
TKU TARKU RESOURCES LTD
0.01-25.00%-0.01Bán25.023K1.256M-0.02Vật liệu cơ bản
IVI IVRNET INC.
0.030.00%0.00Bán17.000K
JEC JURA ENERGY CORPORATION
0.06-25.00%-0.02Bán10.000K4.145M3.050.0237.00Năng lượng
KFG KFG RESOURCES LTD.
0.04-25.00%-0.01Bán5.000K2.276M-0.00Năng lượng
BLS BLACK SEA COPPER AND GOLD CORP
0.0637.50%0.01Bán4.000K1.759M-0.05Vật liệu cơ bản
NSX NSGOLD CORPORATION
0.09-25.00%-0.03Bán2.000K1.257M-0.01Vật liệu cơ bản
RPP REGENT PACIFIC PROPERTIES INC
0.1243.75%0.04Mua39.000K4.604M2.480.05Tài chính
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.0150.00%0.01Bán78.000K741.543K-0.01Vật liệu cơ bản
MTC METALCORP LTD.
0.0150.00%0.01Mua26.000K1.416M-0.010.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất