Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MMO.H MOUNT DAKOTA ENERGY CORP 0.10300.00%0.07Mua43.000K
TOM TOLIMA GOLD INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh20.000K714.580K-0.00123.00Vật liệu cơ bản
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán17.600K942.610K-0.06Vật liệu cơ bản
TGR TIGER INTERNATIONAL RESOURCES 0.04-50.00%-0.04Sức bán mạnh3.000K415.100K-0.010.00Vật liệu cơ bản
ENV.H ENSSOLUTIONS GROUP INC 0.01-50.00%-0.01Bán585.000K962.370K-0.02Vật liệu cơ bản
JSP JASPER MINING CORPORATION 0.09-46.88%-0.07Bán2.500K1.336M-0.01Vật liệu cơ bản
JAEG JAEGER RESOURCES CORP 0.02-42.86%-0.01Sức bán mạnh6.000K551.900KVật liệu cơ bản
ALM ALLIANCE MINING CORP 0.0150.00%0.01Bán1.845M724.100K-0.01Vật liệu cơ bản
AB.H ASBESTOS CORPORATION LIMITED 0.50-37.50%-0.30Bán1.000K1.424M3.150.16Vật liệu cơ bản
GTC GETTY COPPER INC. 0.03100.00%0.01Mua121.000K1.633M-0.00Vật liệu cơ bản
AZN.H ARCTURUS VENTURES INC 0.10-37.50%-0.06Sức bán mạnh7.000K1.764M-0.70Vật liệu cơ bản
GRCC.P GREEN RISE CAPITAL CORPORATION 0.18-35.71%-0.10Sức bán mạnh5.500K
VUI VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC 0.239.52%0.02Mua42.500K
IVS INVENTUS MINING CORP 0.18-26.00%-0.07Mua54.888K16.090M-0.01Vật liệu cơ bản
KDA KDA GROUP INC 0.2840.00%0.08Sức mua mạnh226.530K8.838M-0.15Công nghiệp
BML BARKER MINERALS LTD 0.01100.00%0.01Bán34.500K1.806M62.500.007.00Vật liệu cơ bản
PPE.H PACIFIC PARADYM ENERGY INC 0.05100.00%0.03Mua2.000K910.170K-0.01Năng lượng
RGZ.H RANDSBURG INTERNATIONAL GOLD CORP 0.02100.00%0.01Mua10.000K587.930K-0.00Vật liệu cơ bản
MFX MINFOCUS EXPLORATION CORP 0.01-33.33%-0.01Bán2.670K772.380K125.000.00Vật liệu cơ bản
TSP TITAN STAR PROPERTIES INC 0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh60.000K3.265M-0.03Tài chính
NMG NOBLE METAL GROUP INC 0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh80.000K746.530K-0.07Vật liệu cơ bản
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC. 0.010.00%0.00Bán7.600K
NTRL SWEET NATURAL TRADING CO LIMITED 0.05-16.67%-0.01Bán150.000K3.746M-0.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALT ALTURAS MINERALS CORP. 0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh35.000K
ZMD ZOOMMED INC 0.030.00%0.00Mua327.000K4.085M-0.01Chăm sóc sức khỏe
ASN ASIAN MINERAL RES LTD. 0.01-33.33%-0.01Bán1.000K11.989M-0.01Vật liệu cơ bản
RZL RIZAL RESOURCES CORPORATION 0.01-33.33%-0.01Bán1.000K3.608M-0.01Vật liệu cơ bản
VTI VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. 0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh58.000K1.146M-0.000.00Công nghiệp
UNO NORTHERN URANIUM CORP 0.010.00%0.00Sức mua mạnh5.500K
CLY CLAROCITY CORPORATION 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh59.333K6.835M-0.07Công nghệ
TVI TVI PACIFIC INC 0.01-33.33%-0.01Bán67.500K9.873M0.970.01Vật liệu cơ bản
RNP ROYALTY NORTH PARTNERS LTD 0.13-31.58%-0.06Bán20.500K2.066M-0.71Vật liệu cơ bản
TAJ TAJIRI RESOURCES CORP 0.1745.83%0.06Mua40.000K9.493M-0.01Vật liệu cơ bản
GHR.H GOLDEN HARP RESOURCES INC 0.2081.82%0.09Mua1.000K676.500K-0.05Vật liệu cơ bản
SBCC.P SPIRIT BANNER CAPITAL CORP 0.1435.00%0.04Mua5.000K
SGW SHOAL GAMES LTD 0.590.00%0.00Mua2.000K42.698M-0.041.00Công nghệ
NAVN.P NAVION CAPITAL INC 0.3076.47%0.13500
KNG KINGSMEN RESOURCES LTD 0.3343.48%0.10Sức mua mạnh16.937K5.598M-0.01Vật liệu cơ bản
BP BACKSTAGEPLAY INC 0.2312.50%0.03Mua100.000K
PPM PACIFIC IMPERIAL MINES INC 0.03-14.29%-0.01Bán268.000K
HRE STANS ENERGY CORP 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh18.925K5.452M-0.03Vật liệu cơ bản
KLE.H KINGSLAND ENERGY CORP 0.0366.67%0.01Bán2.000K3.135M9.580.000.00Năng lượng
HTR HEATHERDALE RESOURCES LTD. 0.03-28.57%-0.01Sức bán mạnh176.000K6.433M-0.00Vật liệu cơ bản
ZUM ZOOMERMEDIA LIMITED 0.03-14.29%-0.01Bán7.000K9.258M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNG GOLDEN GOLIATH RESOURCES LTD. 0.03-28.57%-0.01Bán8.000K3.213M-0.00Vật liệu cơ bản
WGF WESCAN GOLDFIELDS INC 0.05-28.57%-0.02Bán2.200K2.264M-0.00Vật liệu cơ bản
AHS ALTA NATURAL HERBS AND SUPPLEMENTS LTD. 0.05-28.57%-0.02Bán1.000K2.637M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CTN CENTURION MINERALS LTD 0.0350.00%0.01Mua30.000K1.359M11.490.00Vật liệu cơ bản
PRH PEARL RIVER HOLDINGS LIMITED 0.25-28.57%-0.10Bán6.000K
DFR DIAMOND FIELDS RESOURCES INC 0.09-28.00%-0.04Bán30.000K8.510M-0.0112.00Vật liệu cơ bản
OOR OPUS ONE RESOURCES INC 0.090.00%0.00Mua18.500K5.726M-0.01Vật liệu cơ bản
LBI LIONS BAY CAPITAL INC 0.07-27.78%-0.03Sức bán mạnh2.000K5.763M1.950.04Tài chính
MNR MASON RESOURCES CORP 0.2521.95%0.04Mua283.889K16.074M-0.03Vật liệu cơ bản
RDR.P RIDER INVESTMENT CAPITAL CORP 0.2060.00%0.07500
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC. 0.630.00%0.00385.793K
MAZ.H MAZARIN INC. 0.0845.45%0.03Bán7.000K3.837M15.300.01300.00Tài chính
IPC IPLAYCO CORPORATION LTD. 0.6128.42%0.14Sức mua mạnh56.000K9.955M153.230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PGD PEREGRINE DIAMONDS LTD. 0.2346.88%0.07Sức mua mạnh6.279M73.261M-0.02Vật liệu cơ bản
GLIN.P GLOBAL INVESTMENTS CAPITAL CORP 0.17-15.00%-0.03Bán7.000K
AMO ALTAN RIO MINERALS LIMITED 0.01-25.00%-0.01Bán4.000K1.787M-0.00Vật liệu cơ bản
TMS TARGETED MICROWAVE SOLUTIONS INC 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh4.000K
MIR MEDMIRA INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh24.300K9.917M-0.0065.00Chăm sóc sức khỏe
SXL SLAM EXPLORATION INC 0.030.00%0.00Bán763.784K1.210M-0.03Vật liệu cơ bản
GTG GREAT THUNDER GOLD CORP 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh65.000K969.120K-0.01Vật liệu cơ bản
KAP KAPUSKASING GOLD CORP 0.01-25.00%-0.01Bán450.200K1.177M-0.01Vật liệu cơ bản
SGN SCORPIO GOLD CORPORATION 0.01-25.00%-0.01Bán11.000K1.879M-0.04Vật liệu cơ bản
TAE.H TRANSAMERICAN ENERGY INC 0.01-25.00%-0.01Bán2.400K
TTD TINKERINE STUDIOS LTD 0.0440.00%0.01Mua21.309K1.236M-0.01Vật liệu cơ bản
GSA GROUNDSTAR RESOURCES LTD 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K1.269M-0.024.00Năng lượng
SMM SILVER MOUNTAIN MINES INC 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K969.070K-0.00Vật liệu cơ bản
ESX ESSEX MINERALS INC 0.1220.00%0.02Mua108.000K
EXG EXGEN RESOURCES INC 0.0150.00%0.01Mua160.000K3.462M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BUF BUFFALO COAL CORP 0.0150.00%0.01Mua2.000K23.543M-0.04956.00Năng lượng
DXA DOXA ENERGY LTD. 0.0150.00%0.01Mua75.000K340.730K23.700.00Năng lượng
BOR BORDER PETROLEUM LIMITED 0.0150.00%0.01Mua11.000K959.380K-0.04Năng lượng
ASB.H ASB CAPITAL INC 0.1250.00%0.04Mua1.000K624.600K-0.01Tài chính
COG CONDOR GOLD PLC 0.61-4.69%-0.03Bán11.400K47.906M-0.0786.00Vật liệu cơ bản
SOJ SOJOURN EXPLORATIONS INC 0.140.00%0.00Bán154.000K2.146M-0.04Vật liệu cơ bản
TRO TARANIS RESOURCES INC. 0.1243.75%0.04Mua4.000K6.959M-0.01Vật liệu cơ bản
BRD BROADWAY GOLD MINING LTD 0.10-24.00%-0.03Bán93.577K4.702M-0.04Vật liệu cơ bản
MON MONTERO MINING AND EXPLORATION LTD 0.21-16.00%-0.04Sức bán mạnh7.000K4.608M-0.14Vật liệu cơ bản
GVY GREEN VALLEY MINE INCORPORATED 0.26-23.53%-0.08Bán9.000K5.103M-0.00Vật liệu cơ bản
RRL RELENTLESS RESOURCES LTD 0.12-23.33%-0.04Bán1.263M40.968M-0.01Năng lượng
DMC.H DATAMINERS CAPITAL CORP 0.23-23.33%-0.07Bán1.000K302.560K-0.05Tài chính
EHT ENERDYNAMIC HYBRID TECH CORP 0.0622.22%0.01Bán4.012M11.320M-0.06Năng lượng
MMN MONARCA MINERALS INC 0.0633.33%0.01Mua65.000K
PAN PANGOLIN DIAMONDS CORP 0.05-23.08%-0.01Bán77.000K8.676M-0.00Vật liệu cơ bản
AVG AVIDIAN GOLD CORP 0.31-22.50%-0.09Sức bán mạnh2.500K20.378M-0.11Tài chính
STA SANATANA RESOURCES INC 0.040.00%0.00Sức mua mạnh62.700K6.721M-0.000.00Vật liệu cơ bản
SPD SILVER PREDATOR CORP 0.0920.00%0.01Bán23.000K2.011M-0.010.00Vật liệu cơ bản
COPS CROPS INC 0.04-12.50%-0.01Bán236.000K2.358M-0.04Vật liệu cơ bản
HMX HUNT MINING CORP 0.2836.59%0.07Bán7.000K13.071M8.010.03Vật liệu cơ bản
ROS ROSCAN MINERALS CORPORATION 0.1033.33%0.03Sức mua mạnh81.000K3.598M-0.010.00Vật liệu cơ bản
CUC CARUBE COPPER CORP 0.0730.00%0.01Bán100.000K9.263M-0.01Vật liệu cơ bản
CBA CHAMPION BEAR RES LTD 0.15-21.05%-0.04Bán2.150K9.036M-0.01Vật liệu cơ bản
MSP MINAEAN SP CONSTRUCTION CORP 0.19-20.83%-0.05Bán20.500K14.026MCông nghiệp
DLC DLC HOLDINGS CORP 0.2335.29%0.06Mua5.500K19.551M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RHV.P RAINY HOLLOW VENTURES INC 0.28-20.29%-0.07Sức bán mạnh13.000K
LX.H LINCOLN VENTURES LTD 0.2033.33%0.05Mua2.504K
WRP WESTERN PACIFIC RESOURCES CORP 0.02-20.00%-0.01Bán200.000K1.266M-0.01Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất