Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Canada với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Canada này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CSPNCARESPAN HEALTH INC
175.00%0.055 CAD+37.50%171K4.601.582M CAD−0.03 CAD+67.72%0.00%Tài chính
ACOGALPHA COGNITION INC.
156.41%0.740 CAD+94.74%194.81K16.5533.421M CAD−0.20 CAD+13.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
VBNPEDRO RESOURCES LTD.
116.67%0.120 CAD+140.00%338.885K6.111.629M CAD−0.00 CAD+99.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PEMCPACIFIC EMPIRE MINERALS CORP
100.00%0.005 CAD−50.00%200K0.92903.482K CAD−0.01 CAD+46.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HERBHERBAL DISPATCH INC.
100.00%0.005 CAD−50.00%6K0.046.463M CAD−0.01 CAD+55.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
SIXWSIXTH WAVE INNOVATIONS INC.
100.00%0.020 CAD−50.00%94.172K10.64783.3K CAD−2.32 CAD+74.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
MUZUMUZHU MINING LTD.
100.00%0.020 CAD−50.00%313K3.571.433M CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RTMRT MINERALS CORP
100.00%0.040 CAD+100.00%1.4M12.65411.089K CAD−0.14 CAD+71.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RUN.HRUNNING FOX RESOURCE CORP
100.00%0.005 CAD−50.00%10K0.10438.164K CAD−0.01 CAD−17.33%0.00%Năng lượng Mỏ
BRAXBRAXIA SCIENTIFIC CORP
100.00%0.010 CAD0.00%38.57K0.562.637M CAD−0.04 CAD+38.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FDMFANDIFI TECHNOLOGY CORP.
100.00%0.005 CAD−50.00%829.3K3.91821.051K CAD−0.05 CAD−7.73%0.00%Hỗn hợp
SNASTAR NAVIGATION SYSTEMS GROUP LTD.
100.00%0.010 CAD0.00%595.49K0.3210.688M CAD−0.00 CAD+22.22%0.00%Công nghệ Điện tử
CAGCOMPOSITE ALLIANCE GROUP INC
100.00%0.025 CAD−50.00%57K1.403.674M CAD3.010.01 CAD0.00%Công nghệ Điện tử
TUGATUGA INNOVATIONS, INC.
100.00%0.005 CAD−50.00%151.5K2.87456.835K CAD−0.04 CAD+71.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
NMG.HNOBLE METAL GROUP
100.00%0.005 CAD−50.00%48K0.871.261M CAD−0.01 CAD−60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AWLIAMERIWEST LITHIUM INC.
90.91%0.265 CAD−36.90%83.637K9.485.204M CAD−0.25 CAD+80.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARKARRAS MINERALS CORP
82.00%0.275 CAD+12.24%419.982K8.4616.784M CAD−0.14 CAD−81.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BLABBRITANNIA LIFE SCIENCES INC.
80.00%0.085 CAD+88.89%119K0.575.615M CAD12.320.01 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
WISEEARTHWISE MINERALS CORP.
75.00%0.020 CAD−42.86%120.4K6.37380.498K CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
STPHSTEEP HILL INC.
75.00%0.140 CAD+86.67%252K5.4818.213M CAD−0.01 CAD+76.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PSPOWERSTONE METALS CORP.
71.43%0.035 CAD−41.67%2.014K0.031.719M CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TMINTEAKO MINERALS CORP.
71.43%0.040 CAD−33.33%101K1.062.979M CAD−0.01 CAD+44.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BATTDARK STAR MINERALS INC.
66.67%0.020 CAD0.00%21.262K0.92590.362K CAD−0.03 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CNTRCENTR BRANDS CORP.
66.67%0.015 CAD−40.00%595.04K2.832.894M CAD−0.07 CAD−148.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARHALTIMA RESOURCES LTD
66.67%0.050 CAD+11.11%109K1.172.271M CAD−0.01 CAD+84.80%0.00%Năng lượng Mỏ
LPENLOOP ENERGY INC
66.67%0.140 CAD+55.56%301.504K3.423.095M CAD−1.17 CAD−11.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GRUVWEEKAPAUG LITHIUM LIMITED
66.67%0.020 CAD+100.00%89.007K0.80Khoáng sản phi năng lượng
STHZSTATEHOUSE HOLDINGS INC
60.00%0.030 CAD+50.00%184.5K1.545.111M CAD−1.22 CAD−68.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
RAMMRAMM PHARMA CORP.
60.00%0.060 CAD0.00%117K1.467.163M CAD−0.17 CAD−209.50%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TAURTAURUS GOLD CORP.
54.55%0.060 CAD−29.41%77K2.233.128M CAD−0.02 CAD−91.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LOWLLOWELL FARMS INC.
50.00%0.270 CAD+38.46%9.51K0.543.538M CAD−2.40 CAD−98.55%0.00%Công nghiệp Chế biến
JCI.HJM CAP II CORP
50.00%0.025 CAD+66.67%52K1.4869K CAD−0.02 CAD−69.09%0.00%Tài chính
JPIMJASPER COMMERCE INC
50.00%0.010 CAD+100.00%1K0.01464.637K CAD−0.06 CAD0.00%Tài chính
BOATTHE LIMESTONE BOAT COMPANY LIMITED
50.00%0.010 CAD+100.00%93K0.76598.33K CAD−0.11 CAD−17.81%0.00%Khách hàng Lâu năm
HANSHANSTONE GOLD CORP
50.00%0.030 CAD−33.33%115K1.211.94M CAD−0.02 CAD+81.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RADRADIAL RESEARCH CORP
50.00%0.020 CAD+100.00%70K6.89278.382K CAD−0.01 CAD+76.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MJEMMIJEM NEWCOMM TECH INC.
50.00%0.010 CAD+100.00%20K0.54138.938K CAD−0.03 CAD+73.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JOLTJOLT HEALTH INC.
50.00%0.010 CAD+100.00%100.408K1.91386.449K CAD−0.05 CAD+60.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NTENETWORK MEDIA GROUP INC
50.00%0.180 CAD−7.69%101.5K5.213.387M CAD1.110.16 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
BBMBLUEBERRIES MEDICAL CORP.
50.00%0.010 CAD+100.00%10.666K0.091.092M CAD−0.01 CAD+82.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GLOWGLOW LIFETECH CORP
50.00%0.030 CAD−33.33%77K10.132.57M CAD−0.03 CAD+14.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EVTGEV TECHNOLOGY GROUP LTD.50.00%0.010 CAD+100.00%1.75K0.011.1M CAD−0.20 CAD+32.39%0.00%Khách hàng Lâu năm
FGFLFIRST GROWTH FUNDS LIMITED
50.00%0.010 CAD+100.00%3.001K0.02388.991K CAD−0.01 CAD+75.31%0.00%Hỗn hợp
AATATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
50.00%0.010 CAD+100.00%14K0.171.113M CAD−0.00 CAD+98.80%0.00%Công nghệ Điện tử
DCNNDIGICANN VENTURES INC.
50.00%0.015 CAD0.00%18.066K0.13267.85K CAD−7.99 CAD+8.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPXSTELLAR AFRICAGOLD INC
50.00%0.010 CAD−33.33%166K1.651.674M CAD−0.01 CAD+27.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LFSTLIFEIST WELLNESS INC
50.00%0.010 CAD−33.33%95.55K0.058.37M CAD−0.04 CAD−2.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LUXXLUXXFOLIO HOLDINGS INC.
50.00%0.010 CAD−33.33%250K1.781.113M CAD0.00%Tài chính
CRVCCROSS RIVER VENTURES CORP.
50.00%0.010 CAD−33.33%131.5K0.561.329M CAD−0.03 CAD+66.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NCPNICKEL CREEK PLATINUM CORP
50.00%0.015 CAD0.00%20.352K0.026.992M CAD−0.00 CAD+15.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CATCAT STRATEGIC METALS CORPORATION
50.00%0.015 CAD+50.00%1.547M2.542.778M CAD−0.00 CAD+63.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GOODGOOD GAMER ENTERTAINMENT INC
50.00%0.020 CAD−33.33%64.167K1.35886.303K CAD−0.03 CAD−319.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARJNARANJIN RESOURCES LTD
50.00%0.010 CAD−33.33%2.222M41.814.079M CAD−0.02 CAD−405.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MGWMAPLE LEAF GREEN WORLD INC.
50.00%0.020 CAD−33.33%56.448K3.131.164M CAD−0.03 CAD−15.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
BRGBRIGADIER GOLD LTD
50.00%0.010 CAD−33.33%28.09K0.191.916M CAD−0.05 CAD−248.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VENZVENZEE TECHNOLOGIES INC
50.00%0.015 CAD+50.00%10K0.043.093M CAD−0.01 CAD+69.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AKH.HALASKA HYDRO CORPORATION
50.00%0.010 CAD0.00%185.051K12.76442.383K CAD−0.00 CAD+88.46%0.00%Hỗn hợp
CAICAPITAN INVESTMENT LTD
50.00%0.010 CAD−33.33%3.333K0.184.345M CAD−0.00 CAD+47.50%0.00%Năng lượng Mỏ
SAI.HSUNSHINE AGRI-TECH INC
50.00%0.015 CAD+50.00%8.658K0.82720.062K CAD−0.00 CAD+60.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMNMONARCA MINERALS INC
50.00%0.010 CAD−33.33%14.6K0.271.645M CAD−0.01 CAD+57.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABRTALBERT LABS INTERNATIONAL CORP.
50.00%0.010 CAD−33.33%1K0.021.116M CAD−0.03 CAD+70.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LEEFLEEF BRANDS INC.
50.00%0.015 CAD0.00%251.9K6.4417.473M CAD−0.06 CAD−185.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
TTGTRANS CANADA GOLD CORP
50.00%0.045 CAD+12.50%382.7K4.361.684M CAD−0.02 CAD−127.52%0.00%Năng lượng Mỏ
XCXGREENRISE GLOBAL BRANDS INC.
50.00%0.010 CAD−33.33%120.716K4.47708.541K CAD0.00%Dịch vụ Phân phối
BTCBLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.
50.00%0.025 CAD0.00%1.425M1.943.404M CAD−0.10 CAD+11.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BECNBEACN WIZARDRY & MAGIC INC
50.00%0.070 CAD−33.33%10K0.574.916M CAD−0.05 CAD0.00%Tài chính
NTARNEXTECH3D.AI CORPORATION.
48.48%0.235 CAD+34.29%1.146M4.6820.71M CAD0.00%Dịch vụ Công nghệ
VUXVITAL ENERGY INC
44.44%0.205 CAD−21.15%88.18K15.0618.753M CAD−0.01 CAD−104.17%0.00%Năng lượng Mỏ
AUTOCARBEEZA INC
44.44%0.120 CAD+50.00%6K0.383.956M CAD−0.08 CAD+78.97%0.00%Công nghệ Điện tử
LSD.HLIGHTSPEED DISCOVERIES INC
42.86%0.035 CAD+75.00%14.1K2.37209.91K CAD−0.02 CAD−48.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VCVVATIC VENTURES CORP
42.86%0.070 CAD−30.00%25K0.202.996M CAD−0.03 CAD+50.08%0.00%Tài chính
METXME THERAPEUTICS HOLDINGS INC.
41.67%0.810 CAD+15.71%13.506KCông nghệ Sức khỏe
MKAMKANGO RESOURCES LTD
41.03%0.270 CAD+42.11%9.044K0.1748.156M CAD−0.02 CAD+64.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JPWR.HJADE POWER TRUST
40.00%0.025 CAD−16.67%17.6K0.03667.587K CAD0.021.47 CAD+3551.24%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CTOCC2C GOLD CORP
40.00%0.060 CAD+33.33%341K0.195.206M CAD−0.02 CAD−72.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NAVNAVCO PHARMACEUTICALS INC
40.00%0.025 CAD−28.57%5K0.371.057M CAD0.00%Tài chính
METLMETALITE RESOURCES INC.
40.00%0.025 CAD+66.67%70.005K2.46217.829K CAD−0.53 CAD+64.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AFXARCTIC FOX LITHIUM CORP.
40.00%0.025 CAD−28.57%215K2.332.061M CAD−0.07 CAD−1228.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SPORNEW WAVE HOLDINGS CORP.
40.00%0.035 CAD+40.00%284.967K7.12557.27K CAD−0.06 CAD+95.08%0.00%Tài chính
PBMPACIFIC BAY MINERALS LTD
40.00%0.025 CAD−28.57%1K0.02912.348K CAD−0.03 CAD−1034.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EOMECO ORO MINERALS CORP. J
40.00%0.025 CAD−28.57%3.7K0.153.728M CAD−0.04 CAD+40.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SKURSEKUR PRIVATE DATA LTD.
40.00%0.085 CAD−15.00%134.403K8.0011.963M CAD−0.04 CAD+41.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLDSBADLANDS RESOURCES INC
38.89%0.360 CAD−28.00%31.8K7.105.654M CAD−0.08 CAD−6.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PAIDXTM INC.
38.46%0.090 CAD+28.57%92K1.2414.079M CAD−0.06 CAD−46.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DESGDEVVSTREAM HOLDINGS INC.37.74%0.62 CAD−15.07%48.775K6.1554.692M CAD0.00%Tài chính
NOMNORSEMONT MINING INC.
36.84%0.100 CAD−23.08%20.5K0.477.733M CAD−0.04 CAD+71.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JBRJAMES BAY RESOURCES LIMITED
36.36%0.055 CAD+57.14%7K0.182.838M CAD−0.02 CAD+64.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
POWRPOWR LITHIUM CORP.
36.00%0.125 CAD−26.47%72.33K3.625.597M CAD−0.09 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OGOORGANTO FOODS INC
33.33%0.330 CAD−13.16%15.34K2.0910.14M CAD−0.34 CAD−4.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JADEJADE LEADER CORP
33.33%0.020 CAD+33.33%102.5K1.41973.234K CAD−0.01 CAD+55.40%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCONTACT GOLD CORP
33.33%0.015 CAD−25.00%42.29K0.197.046M CAD−0.01 CAD+29.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TILTTILT HOLDINGS INC.33.33%0.035 CAD−12.50%421.001K4.9515.262M CAD−0.41 CAD−86.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
OLVOLIVUT RESOURCES LTD
33.33%0.080 CAD+33.33%55.389K0.544.347M CAD−0.01 CAD−53.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EFF1844 RESOURCES INC
33.33%0.020 CAD0.00%32K0.491.594M CAD−0.01 CAD−6.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TGIF1933 INDUSTRIES INC.
33.33%0.020 CAD0.00%72.061K0.349.084M CAD−0.03 CAD+26.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
NICKNICKELEX RESOURCE CORP
33.33%0.015 CAD−25.00%200K2.291.804M CAD25.000.00 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CACRKWG RESOURCES INC.
33.33%0.020 CAD0.00%312.15K1.6724.764M CAD−0.00 CAD+98.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IZNINZINC MINING LIMITED
33.33%0.015 CAD−25.00%15K0.142.468M CAD−0.01 CAD−136.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SCLTSEARCHLIGHT RESOURCES INC
33.33%0.015 CAD−25.00%7K0.042.785M CAD−0.01 CAD+11.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NGYNEXERA ENERGY INC
33.33%0.020 CAD0.00%164.154K0.751.249M CAD−0.04 CAD+57.50%0.00%Năng lượng Mỏ