Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Canada

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VDKAFORBIDDEN SPIRITS DISTILLING CORP
0.070CAD−22.22%−0.020CAD
Bán Mạnh
207K14.49K2.089MCAD−0.07CADTài chính
MSCMILLENNIUM SILVER CORP
0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
2K101.108MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
GNOMGNOMESTAR CRAFT INC
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
150K750427.054KCAD−0.01CADCông nghiệp Chế biến
MCCNMEDCOLCANNA ORGANICS INC.
0.020CAD−50.00%−0.020CAD
Bán Mạnh
11.001K2203.36MCAD1.8KCông nghệ Sức khỏe
NLRNORTHERN LIGHTS RESOURCES CORP.
0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
88.2K441565.967KCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
GFIGRAVITAS FINANCIAL INC.
0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
29K145363.007KCAD−0.00CADTài chính
STPHSTEEP HILL INC.
0.020CAD33.33%0.005CAD
Bán
2.106M42.12K3.182MCAD−0.04CADCông nghệ Sức khỏe
ROSH.PROSHNI CAPITAL INC
0.050CAD−50.00%−0.050CAD25K1.25KTài chính
MOODDOSEOLOGY SCIENCES INC
0.080CAD−20.00%−0.020CAD
Bán
1K801.649MCADCông nghệ Sức khỏe
MNCMAGNETIC NORTH ACQUISITION CORP
0.100CAD400.00%0.080CAD
Bán
1K1004.647MCAD−0.21CADKhoáng sản phi năng lượng
OZLIOZ LITHIUM CORPORATION
0.110CAD−31.25%−0.050CAD
Bán Mạnh
295.5K32.505K3.373MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
VMVOYAGEUR PHARMACEUTICALS LTD
0.120CAD4.35%0.005CAD
Mua
659.333K79.12K12.254MCAD−0.02CADCông nghiệp Chế biến
GRENMADISON METALS INC.
0.450CAD50.00%0.150CAD222.845K100.28KKhoáng sản phi năng lượng
PCOPHOENIX CANADA OIL
0.60CAD−40.00%−0.40CAD
Bán Mạnh
14.2K8.52K3.018MCAD14.350.07CADNăng lượng Mỏ
SNVSONORO ENERGY LTD
0.025CAD25.00%0.005CAD
Theo dõi
152.5K3.813K3.038MCAD−0.02CADDịch vụ Công nghiệp
PBICPLANT-BASED INVESTMENT CORP.
0.170CAD21.43%0.030CAD
Bán
73.5K12.495K4.675MCAD−0.77CADTài chính
FITKOIOS BEVERAGE CORP.
0.165CAD−23.26%−0.050CAD
Bán Mạnh
8.727M1.44M1.433MCAD−0.24CADHàng tiêu dùng không lâu bền
APLVAPARTMENTLOVE INC.
0.170CAD−19.05%−0.040CAD
Mua
24K4.08K6.864MCAD−0.02CADDịch vụ Công nghệ
BETSI3 INTERACTIVE INC.
0.040CAD−38.46%−0.025CAD
Bán Mạnh
77K3.08K8.91MCADDịch vụ Khách hàng
AXCPAXCAP VENTURES INC.
0.165CAD65.00%0.065CAD
Mua
4.5K7433.599MCAD−0.16CADKhoáng sản phi năng lượng
AVCRAVRICORE HEALTH INC
0.130CAD30.00%0.030CAD
Mua
930.617K120.98K12.7MCAD−0.02CADCông nghệ Sức khỏe
GGCGENERIC GOLD CORP.
0.140CAD−36.36%−0.080CAD
Bán Mạnh
39.356K5.51K9.198MCAD−0.06CADKhoáng sản phi năng lượng
GSSGOSSAN RESOURCES
0.135CAD−27.03%−0.050CAD
Bán
43K5.805K8.959MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
JE.HJUST ENERGY GROUP INC
0.165CAD26.632K4.394K7.933MCAD0.141.66CAD1.016KCông ty dịch vụ công cộng
HTCHTC PURENERGY INC
0.010CAD100.00%0.005CAD
Theo dõi
2.5K252.034MCADCông ty dịch vụ công cộng
NZCNORZINC LTD
0.020CAD−33.33%−0.010CAD
Bán Mạnh
1.71M34.206K15.146MCAD−0.02CADSản xuất Chế tạo
SENSSENSOR TECHNOLOGIES CORP
0.010CAD100.00%0.005CAD
Bán
152.9K1.529K2.372MCAD−0.00CADNăng lượng Mỏ
PLBLPLANTABLE HEALTH INC.
0.040CAD−33.33%−0.020CAD
Bán
151.095K6.044K3.795MCAD−0.08CADBán Lẻ
WAYWAY OF WILL INC.
0.070CAD100.00%0.035CAD
Mua
3.15K2212.935MCADBán Lẻ
POTPOTENT VENTURES INC.
0.020CAD−33.33%−0.010CAD
Bán Mạnh
120.9K2.418K1.631MCAD−0.08CADCông nghệ Sức khỏe
NBNIOCORP DEVELOPMENTS LTD
1.23CAD29.47%0.28CAD
Sức mua mạnh
1.289M1.586M330.921MCAD−0.04CAD10Khoáng sản phi năng lượng
MEDIWELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.
0.060CAD−20.00%−0.015CAD
Bán
172.653K10.359K189.994MCADTài chính
CTACENTAURUS ENERGY INC
0.010CAD100.00%0.005CAD
Mua
1K105.441MCAD−0.06CADNăng lượng Mỏ
PNNPENNINE PETROLEUM CORP
0.015CAD50.00%0.005CAD
Bán
111.5K1.673K3.318MCAD−0.00CADNăng lượng Mỏ
PKGPARCELPAL LOGISTICS INC
0.030CAD20.00%0.005CAD
Bán
105K3.15K4.675MCAD−0.03CADVận chuyển
OEEMEMEX INC
0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
468.1K7.022K2.064MCAD16.670.00CADDịch vụ Công nghệ
LSD.HLIGHTSPEED DISCOVERIES INC
0.050CAD−33.33%−0.025CAD
Bán
1K50524.776KCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
SVSSOLARVEST BIOENERGY INC
0.110CAD15.79%0.015CAD
Theo dõi
114.344K12.578K6.08MCAD−0.05CADCông ty dịch vụ công cộng
RGLDRED LAKE GOLD INC.
0.120CAD−14.29%−0.020CAD
Bán Mạnh
40.285K4.834K3.953MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
NEWUNEWTOPIA INC
0.200CAD−14.89%−0.035CAD
Bán
12.5K2.5K20.099MCAD−0.08CADDịch vụ Công nghệ
SONASONA NANOTECH INC.
0.115CAD−28.13%−0.045CAD
Bán Mạnh
578.065K66.477K7.934MCAD−0.12CAD8Khoáng sản phi năng lượng
DELCDELIC HOLDINGS CORP
0.065CAD8.33%0.005CAD
Bán
648.535K42.155K4.786MCADDịch vụ Công nghệ
FNIFATHOM NICKEL INC.
0.310CAD24.00%0.060CAD
Sức mua mạnh
238.455K73.921K17.147MCAD−0.14CADKhoáng sản phi năng lượng
MLKMMAYO LAKE MINERALS INC.
0.170CAD0.00%0.000CAD
Bán
25.08K4.264KKhoáng sản phi năng lượng
SVTNSILVERTON METALS CORP
0.145CAD16.00%0.020CAD
Theo dõi
223.5K32.408K3.572MCAD−0.19CADKhoáng sản phi năng lượng
AVII.PANTERA VENTURES II CORP
0.070CAD−30.00%−0.030CAD
Bán Mạnh
24K1.68K1.05MCAD−0.02CADTài chính
SGZSEGO RESOURCES INC
0.085CAD6.25%0.005CAD
Bán
210K17.85K12.554MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
NSJNSJ GOLD CORP.
0.160CAD39.13%0.045CAD
Sức mua mạnh
49K7.84K2.049MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
AGH.HCANADIAN SILVER HUNTER INC
0.025CAD−28.57%−0.010CAD
Bán Mạnh
77K1.925K653.243KCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
WRGWESTERN ENERGY SERVICES CORPORATION
0.030CAD0.00%0.000CAD
Bán
22.283M668.505K61.816MCAD−0.03CAD566Dịch vụ Công nghiệp
GORGOLDREA RESOURCES CORP.
0.030CAD−14.29%−0.005CAD
Bán Mạnh
1.017M30.51K2.347MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
VISVISIONSTATE CORP
0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
190.68K4.767K2.731MCAD−0.01CADDịch vụ Công nghệ
PSYCPSYCHED WELLNESS LTD
0.095CAD−9.52%−0.010CAD
Bán Mạnh
257.693K24.481K12.848MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
RTIRADIENT TECHNOLOGIES INC
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
643.94K22.538K18.58MCAD−0.08CADCông nghiệp Chế biến
PWWRALKALINE FUEL CELL POWER CORP.
0.115CAD35.29%0.030CAD
Mua
254.68K29.288K19.35MCADKhoáng sản phi năng lượng
AXMAXMIN INC.
0.055CAD37.50%0.015CAD
Mua
80K4.4K7.614MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
BLOKGLOBALBLOCK DIGITAL ASSET TRD LTD
0.250CAD−16.67%−0.050CAD
Bán Mạnh
31.91K7.978K14.096MCAD−0.05CADDịch vụ Công nghệ
MYCOMYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.
1.15CAD36.90%0.31CAD
Bán
22.483K25.855K80.671MCAD−0.15CAD11Công nghệ Sức khỏe
MAND.PMANDEVILLE VENTURES INC
0.085CAD−22.73%−0.025CAD
Bán Mạnh
9.644K820Tài chính
HILOHILO MINING LTD
0.295CAD34.09%0.075CAD
Bán Mạnh
5.712K1.685KKhoáng sản phi năng lượng
SALTATLAS SALT INC
1.88CAD36.23%0.50CAD
Sức mua mạnh
726.214K1.365M149.625MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
GHGGLOBAL HEMP GROUP INC.
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
1.524M22.86K4.62MCAD−0.03CADCông nghiệp Chế biến
NSPNATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
466K6.99K4.834MCAD−0.02CADHàng tiêu dùng không lâu bền
CVY.PCAVALRY CAPITAL CORP
0.130CAD18.18%0.020CAD
Bán Mạnh
5.33K693Tài chính
TTTTRUTRACE TECHNOLOGIES INC.
0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
11K2203.054MCAD−0.01CADDịch vụ Thương mại
LBILIONS BAY CAPITAL INC
0.050CAD0.00%0.000CAD
Bán
70K3.5K7.105MCAD−0.02CADTài chính
PULLPURE EXTRACTS TECHNOLOGIES CORP
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
57.6K2.016K3.755MCAD−0.12CADCông nghệ Sức khỏe
DACDATABLE TECHNOLOGY CORPORATION
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán
667.333K10.01K2.43MCAD−0.04CADHỗn hợp
PRUDPRUDENT MINERALS CORP.
0.155CAD10.71%0.015CAD
Bán
3.925K608Khoáng sản phi năng lượng
IDIDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán
36K5402.753MCAD−0.01CADDịch vụ Công nghệ
VXLVAXIL BIO LTD (CA)
0.030CAD20.00%0.005CAD
Bán
34.27K1.028K4.109MCAD−0.01CADCông nghệ Sức khỏe
PUSHPUSHFOR INVESTMENTS INC.
0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
120.101K1.802K2.718MCAD−0.02CADDịch vụ Công nghệ
MEDVMEDIVOLVE INC.
0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
3.025M120.988K27.728MCAD−0.07CAD310Khoáng sản phi năng lượng
AUNAURCANA SILVER CORPORATION
0.080CAD−11.11%−0.010CAD
Bán
1.817M145.387K23.365MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
LOBELOBE SCIENCES LTD.
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
601.479K9.022K3.369MCAD−0.12CADCông nghiệp Chế biến
CAVUCAVU ENERGY METALS CORP.
0.340CAD−5.56%−0.020CAD
Bán
22.5K7.65K10.2MCAD−0.05CADKhoáng sản phi năng lượng
JUVAJUVA LIFE INC.
0.240CAD0.00%0.000CAD
Bán
6.6K1.584K39.364MCAD−0.10CAD54Công nghệ Sức khỏe
IGOINDEPENDENCE GOLD CORP
0.110CAD22.22%0.020CAD
Sức mua mạnh
422.836K46.512K11.416MCAD−0.09CADKhoáng sản phi năng lượng
PHCPATHWAY HEALTH CORP
0.100CAD−13.04%−0.015CAD
Bán Mạnh
96.575K9.658K4.068MCADDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CBOX.XCASHBOX VENTURES LTD.
0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
58K8702.231MCAD1.010.01CADDịch vụ Công nghệ
PMRPRIME MERIDIAN RESOURCES CORP
0.095CAD−20.83%−0.025CAD
Bán Mạnh
288K27.36K6.31MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
FGFLFIRST GROWTH FUNDS LIMITED
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán
170K2.55K1.167MCAD7.690.00CADHỗn hợp
LVTLEVITEE LABS INC.
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán
95.5K1.433K1.282MCAD−0.19CADCông nghệ Sức khỏe
TMEDEGF THERAMED HEALTH CORP.
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
51.3K770399.855KCAD−0.03CADCông nghệ Sức khỏe
GBLCGRAPH BLOCKCHAIN INC
0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
102.312K2.046K11.554MCAD−0.07CADDịch vụ Công nghệ
NZNEW ZEALAND ENERGY CORP
0.185CAD32.14%0.045CAD
Mua
2.685K4974.173MCAD−0.02CADNăng lượng Mỏ
TOROPUCARA GOLD LTD
0.115CAD43.75%0.035CAD
Theo dõi
3.538K4076.871MCAD−0.05CADKhoáng sản phi năng lượng
AQUAAQUARIUS AI INC.
0.055CAD−15.38%−0.010CAD
Bán Mạnh
172.935K9.511K6.709MCAD−0.09CADTài chính
TGLDTORRENT GOLD INC.
0.300CAD−14.29%−0.050CAD
Bán
21.375K6.413K6.134MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
PRTPLYMOUTH ROCK TECHNOLOGIES INC.
0.135CAD−10.00%−0.015CAD
Bán
45.082K6.086K7.976MCAD−0.08CADKhoáng sản phi năng lượng
AVXALTAIR RESOURCES INC
0.040CAD−11.11%−0.005CAD
Bán
336.335K13.453K2.026MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
JUMPLEVELJUMP HEALTHCARE CORP
0.160CAD33.33%0.040CAD
Mua
116.5K18.64K8.106MCAD−0.05CADDịch vụ Công nghệ
PFCPETROFRONTIER CORPORATION
0.070CAD−22.22%−0.020CAD
Bán Mạnh
31K2.17K16.358MCAD−0.01CADNăng lượng Mỏ
GDBYGOODBODY HEALTH INC
0.035CAD−22.22%−0.010CAD
Bán
20K70012.762MCAD−0.01CADCông nghiệp Chế biến
ZONEZONETAIL INC
0.045CAD0.00%0.000CAD
Bán
121K5.445K8.246MCAD−0.01CADDịch vụ Công nghệ
RMDRICHMOND MINERALS
0.045CAD0.00%0.000CAD
Mua
11K4956.374MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
NIRVNIRVANA LIFE SCIENCES INC.
0.350CAD−10.26%−0.040CAD
Bán Mạnh
304.057K106.42KCông nghệ Sức khỏe
IBATINTERNATIONAL BATTERY METALS LTD.
5.050CAD−13.97%−0.820CAD
Mua
60.966K307.878K668.316MCAD−0.19CADKhoáng sản phi năng lượng
KVMKINGSVIEW MINERALS LTD.
0.115CAD27.78%0.025CAD
Bán
32.048K3.686K2.958MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
FUNDKATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.115CAD27.78%0.025CAD
Mua
50.7K5.831K8.225MCAD−0.03CADDịch vụ Công nghệ