Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FSW FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC.
0.18-76.00%-0.57Sức bán mạnh800
AKH.H ALASKA HYDRO CORPORATION
0.01-75.00%-0.03Sức bán mạnh1.000K383.697K-0.00Công ty dịch vụ công cộng
RXM ROCKEX MINING CORP
0.03-68.42%-0.07Sức bán mạnh4.000K3.638M-0.000.00Vật liệu cơ bản
GTB GREATBANKS RESOURCES LTD
0.1220.00%0.02Bán83.000K760.240K-0.13Vật liệu cơ bản
VIC.P VICTORY CAPITAL CORP
0.10-37.50%-0.06Bán6.000K
MTR.P METEORITE CAPITAL INC
0.06-60.71%-0.09Bán2.000K
ALBS.P A LABS CAPITAL I CORP
0.10-59.18%-0.142.000K
QMI QWICK MEDIA INC
0.04-57.89%-0.06Bán17.000K2.845M-0.0116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SQX SQUATEX ENERGY AND
0.09142.86%0.05Bán21.000K
WRY WESTERN TROY CAP RES INC
0.03-50.00%-0.03Sức bán mạnh1.000K
NMG.H NOBLE METAL GROUP INCORPORATED
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh15.000K371.708K-0.06Vật liệu cơ bản
KNX KNICK EXPLORATION INC
0.01100.00%0.01Theo dõi74.000K1.240MVật liệu cơ bản
MHY.UN MARRET HIGH YIELD
0.04-50.00%-0.04Bán1.200K
TOM TOLIMA GOLD INC
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh105.000K711.598K-0.00123.00Vật liệu cơ bản
NP NEW POINT EXPLORAT
0.01-50.00%-0.01Bán230.700K
MKT DEEPMARKIT CORP
0.010.00%0.00Bán1.202M1.148M-0.02Công nghệ
KWG KWG RESOURCES INC
0.010.00%0.00Mua611.000K10.177M-0.005.00Vật liệu cơ bản
UNO NORTHERN URANIUM CORP
0.01-50.00%-0.01Bán9.000K
ARA ANCONIA RESOURCES CORP
0.01100.00%0.01Mua68.500K1.176M-0.00Vật liệu cơ bản
TYE TROYMET EXPLORATION CORP.
0.010.00%0.00Mua250.000K1.244M-0.01Vật liệu cơ bản
PLAY BLOCPLAY ENTERTAIN
0.01-25.00%-0.00Bán384.000K1.318M-0.06Công nghệ
FORK GLOBAL BLOCKCHAI.M
0.0150.00%0.00Bán197.108K4.123MTài chính
ADE ADEX MINING INC.
0.01-50.00%-0.01Bán57.000K3.386M-0.00Vật liệu cơ bản
GSH GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION
0.12-32.35%-0.06Sức bán mạnh26.500K4.441M-0.02Vật liệu cơ bản
CLSH.U CLS HOLDINGS USA I
0.5534.15%0.1433.118K84.691M-0.531.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCOM VIVERE COMMUNITIES INC
0.10-13.04%-0.01Sức bán mạnh28.000K
SHJ SHOSHONI GOLD LTD
0.03-44.44%-0.02Bán144.000K225.153K-0.02Vật liệu cơ bản
PCLO AAJ CAPITAL 1 CORP
5.85133.31%3.34Mua1.010M12.473MVật liệu cơ bản
REO RESERVOIR CAPITAL
0.0320.00%0.01Sức mua mạnh357.000K6.188M-0.07Công ty dịch vụ công cộng
STMP STAMPER OIL AND GAS CORP
0.02-42.86%-0.01Bán92.000K691.980K-0.15572.00Năng lượng
ZEE ZENITH ENERGY LTD
0.1183.33%0.05Mua14.000K26.396M-0.10Năng lượng
TIN.H EUROTIN INC
0.10233.33%0.07Mua1.500K10.674M-0.01Tài chính
WAVE WAVERLEY PHARMA INC
0.17-41.07%-0.12Bán7.500K8.910M-0.12Chăm sóc sức khỏe
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Mua270.000K4.794M-0.01Vật liệu cơ bản
SRS SHAMROCK ENTERPRIS
0.01-40.00%-0.01Bán10.000K599.422K-0.01Vật liệu cơ bản
GCR GESPEG COPPER RESOURCES INC
0.03-25.00%-0.01Bán1.157M2.474M-0.00Vật liệu cơ bản
PTC PETROX RESOURCES CORP
0.02100.00%0.01Bán15.000K1.103M-0.04Năng lượng
GGC GENERIC GOLD CORP
0.0480.00%0.02Bán99.000K1.696M-0.06Vật liệu cơ bản
TAN TANAGER ENERGY INC
0.1072.73%0.04Sức mua mạnh35.000K22.352M-0.07Vật liệu cơ bản
DNX DYNEX POWER INC.
0.63152.00%0.38Sức mua mạnh1.210M50.721M-0.06332.00Công nghệ
ALL.H ALLANTE RESOURCES LTD
0.12-26.47%-0.04Sức mua mạnh35.833K
BZ BENZ MINING CORP
0.05-33.33%-0.03Bán218.873K1.302M-0.04Vật liệu cơ bản
MOON BLUE MOON ZINC CORP
0.06-21.43%-0.01Mua1.786M5.662M-0.02Vật liệu cơ bản
NITE CRYPTANITE BLOCKCH
0.0416.67%0.01Bán50.000K3.293M-0.02Tài chính
MBR.H MBMI RESOURCES INC
0.03-37.50%-0.01Bán1.200K
PMO.H PRIME CITY ONE CAPITAL CORP
0.08100.00%0.04Bán31.500K961.370K-0.08Tài chính
ZRO BIOSENTA INC
0.07-36.36%-0.04Bán2.000K984.386K-0.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
0.12-36.11%-0.07Bán25.000K945.300KTài chính
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.06-35.29%-0.03Sức bán mạnh4.000K
SENS SENSOR TECH CORP
0.08100.00%0.04Bán3.000K4.659M2.540.03Công nghiệp
KGC KESTREL GOLD INC
0.0233.33%0.01Mua56.000K1.226M-0.01Vật liệu cơ bản
GR GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP
0.0727.27%0.01Mua3.973M
CID CICADA VENTURES LTD.
0.01100.00%0.01Mua81.500K
IDI INDICO RESOURCES LTD.
0.01100.00%0.01Bán6.900K
UP UPSNAP INC (CA)
0.01100.00%0.01Mua19.550K1.686M-0.0033.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CQV.H CANADIAN IMPERIAL VENTURE CORP
0.50100.00%0.25Sức mua mạnh1.448K6.684M-0.02Tài chính
ADYA ADYA INC
0.02100.00%0.01Bán111.000K945.442K-0.01Dịch vụ Viễn thông
BAU WPC RESOURCES INC
0.0460.00%0.01Sức mua mạnh94.000K5.184M-0.00Vật liệu cơ bản
BML BARKER MINERALS LTD
0.01100.00%0.01Mua55.000K1.799M52.630.007.00Vật liệu cơ bản
SS SUMMUS SOLUTIONS NV
0.10100.00%0.05Bán10.000K284.815K-0.06Năng lượng
DW.H DATAWIND INC
0.01100.00%0.01Bán82.000K243.197K-0.60196.00Công nghệ
SJL SAINT JEAN CARBON INC
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh36.180K1.427M-0.02Vật liệu cơ bản
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.0320.00%0.01Mua912.000K10.787M-0.00Vật liệu cơ bản
NGH.H NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.01-33.33%-0.01Bán30.000K947.589K-0.01Chăm sóc sức khỏe
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.01-33.33%-0.01Bán20.000K405.070K-0.00Vật liệu cơ bản
DVG DIVERGENT ENERGY SERVICES CORP
0.02-33.33%-0.01Bán12.606K2.345M3.160.0122.00Năng lượng
CAP CASTLE PEAK MINING LTD
0.01-33.33%-0.01Bán1.000K1.328M0.440.02Vật liệu cơ bản
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán138.247K555.444K-0.01Vật liệu cơ bản
EA EA EDUCATION GROUP
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.000K1.743M-0.01Công nghiệp
BLS BLACK SEA COPPER AND GOLD CORP
0.02-20.00%-0.01Bán52.000K879.326K-0.01Vật liệu cơ bản
CYF CANYON CREEK FOOD CO LTD
0.02-33.33%-0.01Bán2.000K702.978K-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LBL LATTICE BIOLOGICS LTD
0.01-33.33%-0.01Bán50.000K934.583K-0.03Chăm sóc sức khỏe
DDI DEBUT DIAMONDS INC
0.010.00%0.00Sức mua mạnh108.180K2.043M-0.00Vật liệu cơ bản
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.01-33.33%-0.01Bán3.000K2.062M-0.00406.00Công nghiệp
HYD HYDUKE ENERGY SERVICES INC.
0.010.00%0.00Bán307.833K1.049M-0.18350.00Năng lượng
NZ NEW ZEALAND ENERGY CORP
0.0150.00%0.01Mua44.000K3.482M-0.016.00Năng lượng
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00Bán65.666K2.553M-0.00Công nghệ
MRM MICROMEM TECHS INC
0.0718.18%0.01Mua365.900K17.457M-0.026.00Công nghệ
EOM ECO ORO MINERALS C
0.23-11.54%-0.03Mua35.940K24.501M-0.19243.00Vật liệu cơ bản
GOCO GO COBALT MINING
0.15-31.82%-0.07Sức bán mạnh13.500K9.305M-0.03Vật liệu cơ bản
SBCC.P SPIRIT BANNER CAPITAL CORP
0.1169.23%0.04Mua20.500K
RUM ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC
0.04-30.77%-0.02Bán10.000K2.556M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ROX CANSTAR RESOURCES INC
0.1550.00%0.05Mua26.100K6.675M-0.07Vật liệu cơ bản
PBX POWERBAND SOLUTIONS INC
0.2143.33%0.07Sức mua mạnh1.093M11.770M-0.12Công nghệ
GDP GOLDEN PURSUIT RESOURCES LTD
0.1075.00%0.04Bán3.000K3.283M-0.01Vật liệu cơ bản
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD
0.10-30.00%-0.04Bán4.000K
KES KESSELRUN RESOURCES LTD
0.04-30.00%-0.01Bán5.000K1.322M-0.05Vật liệu cơ bản
TCO TRANSATLANTIC MINING CORP
0.04-30.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CBA CHAMPION BEAR RES LTD
0.2056.00%0.07Bán10.000K10.187M-0.01Vật liệu cơ bản
CN CONDOR RESOURCES INC.
0.08-5.88%-0.01Mua64.000K8.365M-0.01Vật liệu cơ bản
MBI MED BIOGENE INC
0.03-28.57%-0.01Bán33.000K218.946K-0.01Chăm sóc sức khỏe
BER.H BE RESOURCES INC
0.01-40.00%-0.01Bán4.217K290.364K-0.000.00Vật liệu cơ bản
SRCH SEARCHLIGHT RESOURCES INC
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh7.000K729.987K-0.040.00Vật liệu cơ bản
IVI IVRNET INC.
0.03-28.57%-0.01Bán7.000K
MAP MAPLE PEAK INVESTMENTS INC
0.1066.67%0.04Bán17.000K
HFC HAMPTON FINANCIAL CORPORATION
0.16-20.00%-0.04Sức bán mạnh16.500K
DVX.P DRUMMOND VENTURES CORP
0.15-28.57%-0.063.000K
JSP JASPER MINING CORPORATION
0.09-28.00%-0.04Bán1.000K1.463M-0.01Vật liệu cơ bản
GV GUERRERO VENTURES INC
0.07-27.78%-0.03Sức bán mạnh1.000K339.638K-0.85Vật liệu cơ bản
DLC DLC HOLDINGS CORP
0.2556.25%0.09Mua52.000K21.163M-0.07Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất