Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Canada

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BLU BELLUS HEALTH INC.
4.53-72.34%-11.85Sức bán mạnh3.231M273.105M-0.78Công nghệ Sức khỏe
BLU BELLUS HEALTH INC.
4.76-70.87%-11.58Bán372.591K273.105M-0.78Công nghệ Sức khỏe
HEM HEMOSTEMIX INC
0.01-66.67%-0.01Bán44.838M1.420MCông nghệ Sức khỏe
CYX CALYX VENTURES INC
0.0150.00%0.01Mua158.005K1.422MCông nghệ Sức khỏe
SAU ST AUGUSTINE GOLD AND COPPER LTD
0.06200.00%0.04Mua625.000K43.605M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SAU ST AUGUSTINE GOLD AND COPPER LTD
0.06200.00%0.04Sức mua mạnh11.053M43.605M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
JWCA.H JAMES E WAGNER CULTIVATION CORPORATION
0.01-50.00%-0.01Bán199.143K547.120K-0.09Công nghiệp Chế biến
TEI TOSCANA ENERGY INCOME CORPORATION
0.01-50.00%-0.01Bán122.000K725.645K-0.1114.00Năng lượng Mỏ
PURE.H PURE GLOBAL CANNABIS INC
0.02100.00%0.01Mua321.033K2.952MCông nghệ Sức khỏe
SHV SEAHAWK VENTURES I
0.28-1.75%-0.01Mua55.225KHỗn hợp
JET GLOBAL CROSSING AIRLINES INC
1.45-33.49%-0.73Mua29.100K12.725M-0.10Vận chuyển
JET GLOBAL CROSSING AIRLINES INC
1.50-31.19%-0.68Mua830.223K12.725M-0.10Vận chuyển
ENDR ENDURO METALS CORPORATION
0.3582.05%0.1612.849M53.217M-0.09Khoáng sản phi năng lượng
CODE CODEBASE VENTURES
0.07-21.05%-0.02Sức bán mạnh671.150K2.964M-0.01Tài chính
GOCO GO METALS CORP
0.03-40.00%-0.02Sức bán mạnh24.000K1.861M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
DCOP DISTRICT COPPER CORP
0.0233.33%0.01Mua6.309M2.739M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BTU BTU METALS CORP
0.26-31.58%-0.12Bán4.848M22.905M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
JFC.H JAGUAR FINANCIAL CORPORATION
0.09-5.56%-0.01Sức mua mạnh481.529K927.384K-0.02Khoáng sản phi năng lượng
MEAT MODERN MEAT INC
1.10-21.99%-0.31103.122K31.137M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
QNC QUANTUM NUMBERS CORP
0.07-18.75%-0.01Sức bán mạnh401.334K3.934M-0.01Dịch vụ Công nghệ
BTU BTU METALS CORP
0.26-30.14%-0.11Bán861.500K22.905M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
EURO EUROLIFE BRANDS IN
0.2641.67%0.07Mua49.202K9.741M-0.03Dịch vụ Công nghệ
RUG RUGBY MINING LIMITED
0.1447.37%0.04Mua764.971K13.128M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
SOMA SOMA GOLD CORP
0.3531.48%0.09Mua52.227K10.790MKhoáng sản phi năng lượng
NPR NORTH PEAK RESOURCES LTD
1.06-11.67%-0.14102.854K17.616M-0.16Dịch vụ Công nghệ
FDM FANDOM SPORTS MEDI
0.41-8.79%-0.04Sức mua mạnh1.021M12.954M-0.13Hỗn hợp
GGC GENERIC GOLD CORP
0.3850.00%0.12Sức mua mạnh432.780K14.232M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
RYU RYU APPAREL INC
0.010.00%0.00Mua10.150K8.283MHàng tiêu dùng không lâu bền
PRMO PRIMO NUTRACEUTICA
0.01-33.33%-0.01Bán127.000K586.254K-0.04Công nghệ Sức khỏe
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua495.101K2.216M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IFR INTERNATIONAL FRONTIER RESOURCES CORPORA
0.0150.00%0.01Mua402.400K3.651M-0.01Năng lượng Mỏ
CAY CACHE EXPLORATION INC.
0.1042.86%0.03Mua131.717K958.560K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.03-16.67%-0.01Bán146.475KDịch vụ Công nghệ
GIT GITENNES EXPLORATION INC.
0.01-33.33%-0.01Bán103.000K1.060M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua121.000K1.918M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BLGV BELGRAVIA HARTFORD
0.01-33.33%-0.01Bán161.012K4.018M-0.01Công nghiệp Chế biến
DXI DXI ENERGY INC
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.764M2.529M-0.0310.00Năng lượng Mỏ
CBLT CBLT INC
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh40.000K984.700K-0.04Khoáng sản phi năng lượng
MVMD MOUNTAIN VALLEY MD
0.1220.00%0.02Mua1.109M743.437KCông nghiệp Chế biến
SLE SLE SYNERGY LTD
0.3020.00%0.0511.500KDịch vụ Công nghiệp
CAND CANDELARIA MINING CORP
0.350.00%0.00Sức mua mạnh8.500K39.838M-0.20Tài chính
CAND CANDELARIA MINING CORP
0.23-32.35%-0.11Bán1.000K39.838M-0.20Tài chính
PLY PLAYFAIR MINING LTD
0.12-7.69%-0.01Sức mua mạnh1.975M9.261M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SAM STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.
0.2640.54%0.07Mua25.500K12.908M-0.08348.00Khoáng sản phi năng lượng
CAY CACHE EXPLORATION INC.
0.1157.14%0.04Bán23.003K
HLTH GLOBAL CARE CAPITA
0.1129.41%0.03Bán1.074M538.146K-0.11Hỗn hợp
RVV REVIVE THERAPEUTIC
0.18-24.49%-0.06Bán16.995M23.571M-0.03Công nghệ Sức khỏe
RVV REVIVE THERAPEUTICS LTD.
0.19-22.45%-0.06Bán732.000K23.571M-0.03Công nghệ Sức khỏe
SHP SHOAL POINT ENERGY
0.1427.27%0.03Mua107.261K76.182M-0.05Năng lượng Mỏ
MKT DEEPMARKIT CORP
0.0475.00%0.01Mua33.550K621.110K-0.05Dịch vụ Công nghệ
AGL AGUILA AMERICAN GOLD LTD.
0.23-25.00%-0.07Mua2.725K728.775K-0.04Khoáng sản phi năng lượng
GG GALANE GOLD LTD
0.1931.03%0.04Sức mua mạnh2.893M42.446M1450.000.00207.00Khoáng sản phi năng lượng
TTD TINKERINE STUDIOS LTD
0.1018.75%0.01Bán413.025K4.711M-0.01Công nghệ Điện tử
TRCE TERRACE GLOBAL INC
0.15-8.82%-0.01Mua77.718K8.888MTài chính
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.0525.00%0.01Sức mua mạnh905.870K5.310M-0.10Khoáng sản phi năng lượng
TBX TURMALINA METALS CORP
1.60-5.88%-0.10Mua1.061MKhoáng sản phi năng lượng
PLY PLAYFAIR MINING LTD
0.11-15.38%-0.02Mua85.000K9.261M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.03-28.57%-0.01Sức bán mạnh8.750K5.851M-0.02Dịch vụ Công nghệ
IMR IMETAL RESOURCES INC
0.030.00%0.00Mua2.511M3.554M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ATW ATW TECH INC
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh192.300K3.518MDịch vụ Thương mại
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.03-28.57%-0.016.000KDịch vụ Công nghệ
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0350.00%0.01Mua134.100K1.342M-0.08Khoáng sản phi năng lượng
GLW GALWAY GOLD INC
0.27-28.38%-0.10Mua1.000K9.783M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
DOSE RAPID DOSE THERAPE
0.2519.05%0.04Bán60.000K19.456MCông nghệ Sức khỏe
NOVA NOVA MENTIS LIFE S
0.21-10.64%-0.0397.311K12.785M-0.01Công nghệ Sức khỏe
DJI DAJIN LITHIUM CORP
0.0622.22%0.01Mua249.250K8.376M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BAT BATERO GOLD CORP.
0.1042.86%0.03Sức mua mạnh462.880K11.518M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.060.00%0.00Mua10.500K2.150M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
TNO.H TERRENO RESOURCES CORP
0.040.00%0.00Mua1.363M1.658M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AFF AFFINITY METALS CORP
0.41-1.22%-0.01Mua76.533K13.772M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
FDM FANDOM SPORTS MEDIA CORP.
0.41-11.70%-0.06Mua41.500K12.954M-0.13Hỗn hợp
VERY THE VERY GOOD FOOD
1.5037.61%0.41Sức mua mạnh951.005K100.660MHàng tiêu dùng không lâu bền
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.1318.18%0.02Sức mua mạnh700.071K5.057M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DEC DECADE RESOURCES LTD.
0.10-8.70%-0.01Mua6.706M17.552M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DEC DECADE RESOURCES LTD.
0.10-13.04%-0.01Mua375.000K17.552M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CLAR CLARITY GOLD CORP
0.3822.58%0.0768.032K
GNG GOLDEN GOLIATH RESOURCES LTD.
0.19-20.83%-0.05Mua1.646M20.456M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CHM CHEMISTREE TECHNOL
0.10-13.64%-0.01Sức bán mạnh391.896K3.576M-0.19Công nghệ Sức khỏe
GPV GREENPOWER MOTOR COMPANY INC
0.80-6.98%-0.06Mua1.194M70.954M-0.06Khách hàng Lâu năm
ART ARHT MEDIA INC
0.2830.95%0.07Mua2.636M21.404M-0.06Dịch vụ Công nghệ
ZNG GROUP ELEVEN RESOURCES CORP
0.0938.46%0.03Mua1.596M5.230M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
GRE.X GRAPHITE ENERGY CO
0.326.67%0.02Bán7.201K901.136K-0.30Khoáng sản phi năng lượng
HPQ HPQ SILICON RESOURCES INC
0.3732.14%0.09Mua5.572M86.323M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BAT BATERO GOLD CORP.
0.1053.85%0.04Sức mua mạnh18.000K11.518M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
HPQ HPQ SILICON RESOURCES INC
0.3732.14%0.09Mua536.500K86.323M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
SONA SONA NANOTECH INC
8.2518.36%1.28Mua1.869M430.646M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
ART ARHT MEDIA INC
0.2728.57%0.06Mua180.000K21.404M-0.06Dịch vụ Công nghệ
DHR DISCOVERY HARBOUR RESOURCES CORP
0.1025.00%0.02Mua443.191K3.357M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GLH GOLDEN LEAF HOLDIN
0.020.00%0.00Mua420.750K16.673M-0.09Dịch vụ Phân phối
PEI PROSPERA ENERGY INC
0.020.00%0.00Bán162.000K1.302M-0.02Năng lượng Mỏ
TCI TARGET CAPITAL INC.
0.010.00%0.00Mua350.000K1.601M-0.01Tài chính
TVI TVI PACIFIC INC
0.0233.33%0.01Sức mua mạnh218.200K13.111M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AQUA AQUARIUS AI INC
0.010.00%0.00Mua735.714K1.010MTài chính
GGA GOLDGROUP MINING INC
0.0320.00%0.01Mua910.591K5.554M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
FGC FRONTLINE GOLD CORPORATION
0.0233.33%0.01Mua219.000K2.809M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AQUA AQUARIUS AI INC
0.0233.33%0.01Mua14.000K1.010MTài chính
BLR BLACKHAWK GROWTH
0.020.00%0.00Bán539.054K823.928K-0.06Năng lượng Mỏ
GHG GLOBAL HEMP GROUP
0.01-25.00%-0.01Bán183.350K2.821M-0.00Công nghiệp Chế biến
PGC PLATO GOLD CORP.
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh125.000K8.313M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
TCI TARGET CAPITAL INC.
0.01-25.00%-0.01Bán249.000K1.601M-0.01Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất