Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Canada

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
SVP.H SCEPTRE VENTURES INC
0.010.00%0.00Bán00.001.040M-0.00Tài chính
CRFT BC CRAFT SUPPLY CO. LTD.
0.01-50.00%-0.01Bán Mạnh103.000K515.001.138M-0.14Công nghiệp Chế biến
FNQ FINEQIA INTERNATIONAL INC.
0.01-50.00%-0.01Bán Mạnh63.000K315.003.800M-0.00Tài chính
CEG CERRO GRANDE MINING CORPORATION
0.01-33.33%-0.01Bán Mạnh19.600K196.003.835M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán00.007.073M-0.06Năng lượng Mỏ
SAI.H SUNSHINE AGRI-TECH INC
0.010.00%0.00Bán00.001.296MCông nghiệp Chế biến
PAN PANGOLIN DIAMONDS CORPORATION
0.010.00%0.00Bán100.000K1000.001.862M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SFX SPHINX RES LTD
0.010.00%0.00Bán Mạnh00.002.497M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PPE.H PACIFIC PARADYM ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán Mạnh2.500K25.00364.067K-0.00Dịch vụ Công nghiệp
HRT HARTE GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán00.0010.873M0.680.01Khoáng sản phi năng lượng
UP UPSNAP INC.
0.010.00%0.00Mua42.000K420.002.676M-0.00Dịch vụ Công nghệ
EI EUROGAS INTERNATIONAL INC.
0.010.00%0.00Bán300.000K3000.00311.055K-0.05Năng lượng Mỏ
NI VICTORY NICKEL INC.
0.010.00%0.00Bán1.407M14071.621.382M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
NMG.H NOBLE METAL GROUP
0.010.00%0.00Bán00.001.332M0.600.02Khoáng sản phi năng lượng
SPO SPONSORSONE INC.
0.010.00%0.00Bán1.043M10425.5015.327M-0.04Dịch vụ Công nghệ
FLYY MEDIA CENTRAL CORPORATION INC
0.010.00%0.00Bán719.500K7195.003.874M-0.01Dịch vụ Phân phối
HAWK HAWKEYE GOLD & DIAMOND INC
0.010.00%0.00Bán00.001.643M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DAR DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC
0.010.00%0.00Bán00.00958.206K-0.00Sản xuất Chế tạo
NWI NUINSCO RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán754.366K11315.498.325M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PTC PETROX RESOURCES CORP
0.010.00%0.00Bán Mạnh00.00992.381K-0.00Năng lượng Mỏ
TYMB TYMBAL RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua1001.50439.742K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
SENS SENSOR TECHNOLOGIES CORP
0.0150.00%0.01Theo dõi2.377M35655.073.558M-0.00Năng lượng Mỏ
BYM.H BAYMOUNT INCORPORATED
0.010.00%0.00Bán00.00643.866K-0.01Dịch vụ Khách hàng
LHR LAKEVIEW HOTEL INVESTMENT CORP
0.01-25.00%-0.01Bán Mạnh80.000K1200.00293.367K-0.49Dịch vụ Khách hàng
VAI.X OLDCO INTERNATIONAL INC.
0.01-50.00%-0.01Bán Mạnh89.000K1335.001.942M0.310.10Dịch vụ Công nghệ
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán34.000K510.001.382M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
MSC MILLENNIUM SILVER CORP
0.010.00%0.00Bán60.050K900.753.315M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
HBK HIGHBANK RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua00.001.399M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ELXR ELIXXER LTD
0.010.00%0.00Mua600.634K9009.5116.702M-0.01Truyền thông
GOP.H GOURMET OCEAN PRODS INC
0.010.00%0.00Bán Mạnh00.002.251M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ADE ADEX MINING INC
0.010.00%0.00Mua1001.508.804M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RLP REALIA PROPERTIES INC
0.010.00%0.00Bán00.004.594M7.890.00Tài chính
CAP CASTLE PEAK MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán00.002.390M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PUMP WORLD CLASS EXTRACTIONS INC.
0.010.00%0.00Mua222.950K3344.259.244MCông nghệ Sức khỏe
ANG ANGEL GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán00.001.053M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
REZN THE HASH CORPORATION
0.010.00%0.00Bán27.799K416.994.202M-0.01Công nghệ Sức khỏe
BUF BUFFALO COAL CORPORATION
0.010.00%0.00Bán Mạnh583.000K8745.006.320M-0.00Năng lượng Mỏ
RII.H RICHCO INVESTORS INC
0.010.00%0.00Bán00.001.964M-0.00Tài chính
MY.X MONTEGO RESOURCES INC.
0.010.00%0.00Bán15.000K225.00682.473K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
RLV RELEVIUM TECHNOLOGIES INC
0.01-25.00%-0.01Bán Mạnh81.522K1222.833.167M-0.04Công nghệ Sức khỏe
BXR BLUE RIVER RESOURC
0.010.00%0.00Bán00.003.056M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
MCG MOUNTAIN CHINA RESORTS HLDG LTD
0.010.00%0.00Bán00.004.015M-0.02Dịch vụ Khách hàng
PTP.H PETRICHOR ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán00.00635.198K-0.02Năng lượng Mỏ
PRE PALEO RESOURCES INC
0.0150.00%0.01Bán88.000K1320.008.022M-0.04Năng lượng Mỏ
IGN IGEN NETWORKS CORP.
0.0150.00%0.01Sức mua mạnh4.519M67791.6215.816M-0.0010.00Dịch vụ Công nghệ
SCRN SCREENPRO SECURITY INC.
0.020.00%0.00Bán974.804K19496.088.328M-0.03Dịch vụ Công nghệ
MJAR MJARDIN GROUP, INC.
0.0233.33%0.01Mua10.600K212.001.803MCông nghiệp Chế biến
OPC ORGANIC POTASH CORPORATION
0.020.00%0.00Bán3.510K70.202.353M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
TAI TALMORA DIAMOND INC.
0.020.00%0.00Bán3.000K60.001.454M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PGO.H PACIFIC GEOINFO CORPORATION
0.020.00%0.00Bán00.001.223M-0.01Dịch vụ Công nghệ
KUB CUB ENERGY INC
0.020.00%0.00Bán226.552K4531.046.284M2.170.01Năng lượng Mỏ
CCD CASCADERO COPPER CORP
0.0233.33%0.01Bán128.500K2570.004.002M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CPM.H CRYSTAL PEAK MINERALS INC
0.020.00%0.00Mua00.001.783M-0.32Hỗn hợp
PNN PENNINE PETROLEUM CORP
0.020.00%0.00Mua00.005.084M-0.00Năng lượng Mỏ
NVT NORTEC MINERALS CORP
0.020.00%0.00Mua236.000K4720.002.186M-0.03Hỗn hợp
EAST EASTWEST BIOSCIENCE INC
0.020.00%0.00Bán00.001.756M-0.02Công nghệ Sức khỏe
GRI GALORE RESOURCES INC
0.020.00%0.00Bán00.003.209M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
LUFF LUFF ENTERPRISES LTD.
0.020.00%0.00Mua23.000K460.008.593M-0.01Công nghiệp Chế biến
CANA CANNAMERICA BRANDS CORP.
0.02-20.00%-0.01Bán Mạnh62.100K1242.001.408M-0.06Công nghiệp Chế biến
RUN.H RUNNING FOX RESOURCE CORP
0.020.00%0.00Bán00.001.260M4.080.00Khoáng sản phi năng lượng
FGC FRONTLINE GOLD CORPORATION
0.020.00%0.00Bán Mạnh00.002.915M1.550.01Khoáng sản phi năng lượng
HRE.H STANS ENERGY CORP
0.02100.00%0.01Sức mua mạnh8.346M166914.063.746M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
STMP STAMPER OIL & GAS CORP
0.020.00%0.00Bán52.500K1050.001.764M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
RCR.P CANNA 8 INVESTMENT TRUST
0.020.00%0.00Bán00.00150.000K-0.02Tài chính
GFI GRAVITAS FINANCIAL INC.
0.0233.33%0.01Bán2.000K40.001.452M50.000.00Tài chính
NHP LUMIERA HEALTH INC
0.020.00%0.00Bán55.000K1100.001.775M-0.02Hỗn hợp
ALT ALTURAS MINERALS CORP
0.020.00%0.00Bán Mạnh00.002.898M-0.021.00Khoáng sản phi năng lượng
IDVR INDVR BRANDS INC.
0.020.00%0.00Bán5.000K100.002.208M-0.07Công nghiệp Chế biến
HE Hanwei Energy Services Corp.
0.020.00%0.00Mua00.003.496M1.230.02133.00Dịch vụ Công nghiệp
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.02-20.00%-0.01Bán Mạnh61.050K1221.005.312M-0.02Dịch vụ Công nghệ
PP PACIFIC SILK ROAD RES GROUP INC
0.020.00%0.00Bán4.000K80.00642.851K-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PKB PEAKBIRCH LOGIC INC.
0.020.00%0.00Bán272.000K5440.002.172MKhoáng sản phi năng lượng
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.020.00%0.00Bán00.002.650M-0.01Dịch vụ Công nghệ
CALI FINCANNA CAPITAL CORP.
0.020.00%0.00Bán59.672K1193.442.365M-0.11Tài chính
LITT ROADMAN INVESTMENTS CORP
0.020.00%0.00Bán59.562K1191.244.001M-0.02Hỗn hợp
MED MEDGOLD RESOURCE CORP
0.020.00%0.00Bán Mạnh331.567K6631.342.696M-0.01Hỗn hợp
CLI CLEARFORD WTR SYS INC
0.0325.00%0.01Mua20.000K500.002.551M-0.09Sản xuất Chế tạo
IFR INTL FRONTIER RESOURCES CORP
0.030.00%0.00Mua00.007.478M-0.015.00Năng lượng Mỏ
SNV SONORO ENERGY LTD
0.0325.00%0.01Bán728.000K18200.003.038M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
OEE MEMEX INC
0.0325.00%0.01Bán53.150K1328.753.441M-0.00Dịch vụ Công nghệ
BSH BAYSHORE PETROLEUM CORP.
0.030.00%0.00Bán00.002.367M-0.00Năng lượng Mỏ
TRA TERAS RESOURCES INC.
0.03-16.67%-0.01Bán Mạnh1.950K48.756.277M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
WPN FIRST RESPONDER TECHNOLOGIES INC.
0.030.00%0.00Bán668.000K16700.001.624M-0.06Công nghệ Điện tử
NLR NORTHERN LIGHTS RESOURCES CORP.
0.03-16.67%-0.01Bán Mạnh49.571K1239.282.830M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GAR.H GREEN ARROW RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán00.00630.083K-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PREV PREVECEUTICAL MEDICAL INC.
0.030.00%0.00Bán420.000K10500.0012.793M-0.01Công nghệ Sức khỏe
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.030.00%0.00Bán55.050K1376.2538.440M-0.0310.00Công nghệ Sức khỏe
AION AION THERAPEUTIC INC.
0.03-9.09%-0.00Bán Mạnh174.166K4354.153.545M-0.07Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.030.00%0.00Bán00.001.058M-0.03Dịch vụ Công nghệ
GAIA GAIA GROW CORP.
0.030.00%0.00Bán32.000K800.008.532MCông nghiệp Chế biến
TMS.H TARGETED MICROWAVE SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00Bán00.003.585M-0.00Sản xuất Chế tạo
FWM FLOW METALS CORP.
0.03-16.67%-0.01Bán Mạnh105.000K2625.00792.453K-0.03Khoáng sản phi năng lượng
PLA PLATA LATINA MINERALS CORP
0.030.00%0.00Bán25.000K625.001.976M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
FRE FREMONT GOLD LTD
0.030.00%0.00Bán42.416K1060.403.653M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
MTX METALEX VENTURES
0.030.00%0.00Bán00.005.205M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PGP POWER GROUP PROJECTS CORP
0.03-16.67%-0.01Bán Mạnh30.050K751.251.219M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
NSP NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD
0.030.00%0.00Bán227.000K5675.005.540M-0.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán00.001.326M-0.00Dịch vụ Thương mại
ELN EL NINO VENTURES INC
0.030.00%0.00Bán Mạnh14.000K350.001.540M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IRI IEMR RES INC
0.030.00%0.00Bán00.002.655M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm