Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
104.104M
Giá trị vốn hóa thị trường
266.007K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+6.12%
Hiệu suất Tháng
−55.86%
Hiệu suất Năm
−39.39%
Hiệu suất YTD
           
AAT ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.040.00%0.00Bán52.121K2345.456.131M-0.01
ACU AURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC
0.105.26%0.01Mua1.954M195437.9013.773M-0.03
EDY EDDY SMART HOME SOLUTIONS LTD
0.250.00%0.00Bán28070.0014.716M-0.15
NXH NEXT HYDROGEN SOLUTIONS INC
1.660.00%0.00Mua2.740K4548.4037.995M-1.1645.00
TLA TITAN LOGIX CORP
0.450.00%0.00Mua20994.0512.841M166.670.00
XX AVANTE LOGIXX INC
0.902.27%0.02Mua18.500K16650.0018.649M-0.04
Tải thêm