Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

355
Cổ phiếu
35.274B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.138M
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
−10.79%
Hiệu suất Tháng
−30.09%
Hiệu suất Năm
−32.55%
Hiệu suất YTD
          
AAAA AURALITE INVESTMENTS INC
0.83-58.71%-1.18Bán1.000K34.488M-0.02
AAB ABERDEEN INTERNATIONAL INC.
0.03-14.29%-0.01Bán250.000K2.882M-0.07
AAJC.P AAJ CAPITAL 2 CORP
—%
ABC AMERICAN BATTERY METALS CORP.
0.20-4.76%-0.01Mua48.000K
ACC.P ABIGAIL CAPITAL CORPORATION
—%
ACES SEVEN ACES LIMITED
1.23-3.91%-0.05Mua71.420K82.723M
AFC.P AF1 CAPITAL CORP
—%
AHM.H ANTLER HILL MINING LTD
0.09-18.18%-0.0210.000K1.453M-0.01
AIII.P APOLO III ACQUISITION CORP
—%225.000K-0.02
AIMC.P AIM3 VENTURES INC
—%
AIMD.P AIM4 VENTURES INC
0.07-6.25%-0.01Bán15.000K
ALAB.P A LABS CAPITAL II CORP
—%140.000K
ALBS.P A LABS CAPITAL I CORP
—%
ALCC.P A LABS CAPITAL IV CORP
—%
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.440.00%0.00Bán57
AMW.P AMWOLF CAPITAL CORP
0.12—%53.000K332.500K-0.02
ANCV.P ANC CAPITAL VENTURES INC
—%
ANTI.P ANTERA VENTURES I CORP
—%
ANTV.P ANTALIS VENTURES CORP
—%
APHE.P APHELION CAPITAL CORP
0.150.00%0.004.000K
APHE.P APHELION CAPITAL CORP
—%
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD
—%70.000K-0.01
AQUA AQUARIUS AI INC
0.010.00%0.00Bán8.000K336.684K
AQUA AQUARIUS AI INC
0.010.00%0.00Bán1.000K673.367K
AST ASTRON CONNECT INC
0.18-41.94%-0.132.000K5.298M-0.03
ASTN.P AUSTON CAPITAL CORP
—%
AUOC.P AUMENTO CAPITAL VII CORPORATION
—%500.000K-0.05
AUS.H AUSTPRO ENERGY CORPORATION
—%4.877M-0.01
AUSA AUSTRALIS CAPITAL CORP.
0.208.33%0.01Bán50030.584M-0.08
AUSA AUSTRALIS CAP INC
0.180.00%0.00Bán168.117K31.433M-0.08
AVC.P ALPHANCO VENTURE CORP
—%
AVG AVIDIAN GOLD CORP
0.05-9.09%-0.01Bán114.000K4.787M-0.01
AVG AVIDIAN GOLD CORP
0.060.00%0.00Bán5.000K3.989M-0.01
AXV AXION VENTURES INC
0.18-14.29%-0.03Bán2.000K44.931M-0.05
AXV AXION VENTURES INC
0.200.00%0.00Bán36.303K44.931M-0.05
AYL AYLEN CAPITAL INC.
—%
BAQ.P BLUEWATER ACQUISITION CORP
—%
BBA.P BB1 ACQUISITION CORP
—%
BCA BUCEPHALUS CAPITAL CORP
0.030.00%0.00Bán27.000K
BCA BUCEPHALUS CAPITAL CORP
—%
BCF BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP
7.50-22.68%-2.20Bán10021.181M0.57
BCF BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP
7.03-2.50%-0.18Bán85722.987M12.660.57
BCI NEW LOOK VISION GROUP INC
23.51-2.04%-0.49Bán700368.010M21.841.08
BCR.H BLUEROCK VENTURES CORP
—%585.000K-0.01
BCR.H BLUEROCK VENTURES CORP
0.06-55.56%-0.07Sức bán mạnh2.500K585.000K-0.01
BKH.P BUCKHAVEN CAPITAL CORP
—%
BKH.P BUCKHAVEN CAPITAL CORP
0.12-30.56%-0.06Bán7.000K
BKS BERKLEY RENEWABLES INC.
—%1.846M
BLC.H BLACK LION CAPITAL CORP
—%
BLTC.P BALTIC I ACQUISITION CORP
—%
BLTC.P BALTIC I ACQUISITION CORP
0.1525.00%0.033.000K
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.06-14.29%-0.01Bán15.000K1.424M-0.06
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
—%1.268M-0.06
BMGB.P BMGB CAPITAL CORP
—%
BOLD.P BOLD CAPITAL ENTERPRISES LTD
—%
BOLD.P BOLD CAPITAL ENTERPRISES LTD
0.0833.33%0.02Bán2.000K
BRAC.P BRACHIUM CAPITAL CORP
—%
BROC.P BROCKTON VENTURES INC
—%245.000K-0.03
BRTL BRATTLE STREET INVESTMENT CORP
0.100.00%0.00Bán3.000K3.861M-0.02
BTC BLUESKY DIGITAL AS
0.010.00%0.00Mua110.900K2.448M-0.06
BTC BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.
0.0150.00%0.01Mua39.000K1.632M-0.06
BTRY.P BATTERY ROAD CAPITAL CORP
—%
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
—%
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
0.060.00%0.00Sức bán mạnh11.000K
BXXX BRAND X LIFESTYLE
0.129.09%0.01Mua51.500K2.894M-0.03
BZBZ.P BUZBUZ CAPITAL CORP
—%
BZBZ.P BUZBUZ CAPITAL CORP
0.03-62.50%-0.05Bán5.000K
CAC.P CINAPORT ACQUISITION CORP III
0.030.00%0.00Bán10.000K182.850K-0.07
CAK.H CAPRICORN BUSINESS ACQUISITIONS INC
—%310.050K-0.00
CAK.H CAPRICORN BUSINESS ACQUISITIONS INC
0.02-42.86%-0.01Bán23.333K310.050K-0.00
CALI FINCANNA CAPITAL CORP.
0.06-25.00%-0.02Bán23.000K7.895M-0.05
CANB CANADABIS CAPITAL INC
0.200.00%0.00Mua58.500K6.523M-0.12
CANB CANADABIS CAPITAL INC
0.2212.82%0.03Mua2.000K6.523M-0.12
CAND CANDELARIA MINING CORP
0.0740.00%0.02Bán2.000K11.382M-0.20
CAND CANDELARIA MINING CORP
0.11-4.35%-0.01Bán2.000K11.382M-0.20
CAPB.P CAPRICE BUSINESS DEVELOPMENT CANADA INC
—%
CASA CASA MINERALS INC
0.040.00%0.00Bán88.000K1.291M
CASA CASA MINERALS INC
0.040.00%0.00Bán22.000K1.291M
CAU.H CHINA GOLDCORP LTD
—%712.350K-0.00
CBAR.P CASTLEBAR CAPITAL CORP
—%
CBDN CBD GLOBAL SCIENCES INC.
0.20-20.00%-0.056.500K
CDVA CORDOVACANN CORP
0.19-17.39%-0.04Bán2.000K9.504M-0.13
CEBI.P CE BRANDS INC
—%
CEP CLIFFSIDE CAPITAL LTD
0.140.00%0.00Bán2595.998M-0.02
CEP CLIFFSIDE CAPITAL LTD
0.13-38.10%-0.081.500K5.804M-0.02
CFI.P CALIFFI CAPITAL CORP
—%-0.03
CGOC CANNABIS GROWTH OP
0.260.00%0.00Bán19.000K4.111M-0.16
CGOC CANNABIS GROWTH OPPORTUNITY CORPORATION
0.276.00%0.01Bán2.000K4.111M-0.16
CHSC.P CHERRY STREET CAPITAL INC
—%
CIT CR CAPITAL CORP
0.02-50.00%-0.02Sức bán mạnh18.000K428.526K-0.02
CLN.H CLUNY CAPITAL CORP
—%370.517K-0.01
CODE CODEBASE VENTURES INC.
0.02-20.00%-0.01Mua28.000K4.722M-0.02
COIN COIN HODL INC
0.150.00%0.00Mua5001.535M-0.06
COIN COIN HODL INC
0.1918.75%0.03Mua1.500K2.651M-0.06
COLL.P COLLINGWOOD RESOURCES CORP
—%313.900K-0.00
COLS.P COLSON CAPITAL CORP
—%
CRTS.P CORTUS METALS INC
—%
CRYS.P CRYSTAL BRIDGE ENTERPRISES INC
—%
CRYS.P CRYSTAL BRIDGE ENTERPRISES INC
0.100.00%0.00Sức bán mạnh1.000K
CSOC.A CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP CLASS A
1.80-2.70%-0.05Bán5005.105M
CSOC.A CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP CLASS A
1.857.56%0.13Bán2004.991M
CSOC.B CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP CLASS B
1.72-1.71%-0.03Bán5004.963M
CSOC.B CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP CLASS B
1.848.24%0.141004.878M
CSTL.P CASTLECAP CAPITAL INC
—%
CSTL.P CASTLECAP CAPITAL INC
0.030.00%0.005.000K
CUSP.P CUSPIS CAPITAL LTD
0.10-28.57%-0.04Bán2.500K
CUSP.P CUSPIS CAPITAL LTD
0.1278.57%0.06Mua5.000K
CZZ CLEGHORN MINERALS LTD
0.04-60.00%-0.06Bán20.000K783.360K-0.01
CZZ CLEGHORN MINERALS LTD
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh32.000K783.360K-0.01
DCMC DORE COPPER MINING CORP
0.50-37.50%-0.30500
DCMC DORE COPPER MINING CORP
0.50-1.96%-0.01Bán1.000K
DDD.P DYNAMO CAPITAL CORP
—%
DDD.P DYNAMO CAPITAL CORP
0.07-27.78%-0.03Bán10.000K
DE DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
1.45-3.33%-0.05Bán4.446K14.937M140.190.01
DE DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
1.420.71%0.01Bán90018.027M134.580.01
DGTL.P CONSCIENCE CAPITAL INC
—%
DLP MG CAPITAL CORP
0.100.00%0.00Bán5.500K1.555M-0.04
DLP MG CAPITAL CORP
0.14-15.62%-0.032.500K1.555M-0.04
DMGI DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC
0.0928.57%0.02Mua941.010K4.968M-0.07
DMGI DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC
0.0921.43%0.01Mua118.000K6.879M-0.07
DOC CLOUDMD SOFTWARE & SERVICES INC.
0.453.45%0.01Bán17.000K39.000M-0.08
DOC CLOUDMD SOFTWARE &
0.454.65%0.02Bán199.846K39.000M-0.08
DOIT.P DISCOVERY ONE INVESTMENT CORP
—%
DUR.P DAURA CAPITAL CORP
—%
DURO.P DURO METALS INC
—%
DVX.P DRUMMOND VENTURES CORP
—%
EECC.P EFFICACIOUS ELK CAPITAL CORP
—%
EECC.P EFFICACIOUS ELK CAPITAL CORP
0.01-66.67%-0.0225.000K
ENTH.H ENTHEOS CAPITAL CORP
0.100.00%0.00Bán3446.900K-0.01
ENTH.H ENTHEOS CAPITAL CORP
0.80-20.00%-0.20800446.900K-0.01
ESS ESSTRA INDUSTRIES INC.
—%1.005M-0.01
ETSC.P E36 CAPITAL CORP
—%
ETV.H EVERMOUNT VENTURES INC
0.12—%2.000K149.500K-0.00
ETV.H EVERMOUNT VENTURES INC
0.040.00%0.00Bán3.000K149.500K-0.00
ETWO.P ECC VENTURES 2 CORP
—%620.500K-0.04
EVE EVE AND CO INCORPORATED
0.090.00%0.00Bán7.000K24.469M62.00
FAH.U FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORPORATION
3.1915.16%0.42Bán379178.488M-1.3314.00
FAH.U FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORPORATION
3.000.00%0.00Bán5.000K178.488M-1.3314.00
FCO FABLED COPPER CORP
0.0412.50%0.01Bán10.000K
FCO FABLED COPPER CORP
—%
FML.P FUSION GOLD LTD
—%9.575K-0.02
FMV.P FOREMOST VENTURES CORP
—%186.000K-0.01
FNQ FINEQIA INT INC
0.010.00%0.00Bán270.000K
FNQ FINEQIA INTERNATIONAL INC.
0.010.00%0.00Bán29.000K
FORT FORTRESS TECHNOLOGIES INC
0.10-17.39%-0.02Sức bán mạnh2.000K6.445M
FORT FORTRESS TECHNOLOGIES INC
0.114.76%0.01Bán107.904K6.638M
FP FP NEWSPAPERS INC
0.21-25.86%-0.07Bán5001.726M1.050.19
FP FP NEWSPAPERS INC
0.3516.67%0.05Mua5001.484M0.19
FRS.P FARSTARCAP INVESTMENT CORP
0.129.09%0.011.000K
FW FLOW CAPITAL CORP
0.138.33%0.01Sức bán mạnh1.500K10.489M-0.15
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất