Chăm sóc cá nhân/Gia đình (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
163.315M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.338K
Khối lượng
+0.95%
Thay đổi
−0.27%
Hiệu suất Tháng
−9.34%
Hiệu suất Năm
+10.67%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMBAMBARI BRANDS INC.0.395 CAD−1.25%−0.005 CAD
Theo dõi
5K1.975K CAD20.427M CAD−0.05 CAD
EACEARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC
0.020 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
7.5K150 CAD6.867M CAD−0.01 CAD15
KPTKP TISSUE INC
10.16 CAD0.00%0.00 CAD
Bán
2.511K25.512K CAD101.051M CAD−1.03 CAD2.7K
MAVMAV BEAUTY BRANDS INC
0.57 CAD−5.00%−0.03 CAD
Bán
2.5K1.425K CAD22.059M CAD−3.34 CAD83
OVATOVATION SCIENCE INC0.020 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
80K1.6K CAD587.497K CAD−0.08 CAD
PLNT.XBETTER PLANT SCIENCES INC.0.050 CAD−16.67%−0.010 CAD
Bán Mạnh
3K150 CAD1.195M CAD−0.26 CAD
PPBPURE TO PURE BEAUTY INC.0.080 CAD33.33%0.020 CAD
Sức mua mạnh
2.11K169 CAD3.185M CAD−0.00 CAD
WBEWESTBOND ENTERPRISES CORP
0.215 CAD−6.52%−0.015 CAD
Bán
20.5K4.408K CAD7.945M CAD10.310.02 CAD