Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

409
Cổ phiếu
60.789B
Giá trị vốn hóa thị trường
866.690K
Khối lượng
+0.62%
Tỷ suất Cổ tức
+0.91%
Thay đổi
+0.74%
Hiệu suất Tháng
+10.64%
Hiệu suất Năm
+9.15%
Hiệu suất YTD
          
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.36-1.35%-0.01Mua100.490K28.606M-0.02
AAN ATON RESOURCES INC
0.020.00%0.00Bán50.000K6.660M-0.01
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.070.00%0.00Bán496.827K8.220M-0.021.00
ABR ARBOR METALS CORP
0.100.00%0.00Bán5001.267M-0.06
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.050.00%0.00Bán120.000K6.099M-0.01
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.020.00%0.00Bán42.000K2.909M-0.00
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.931.09%0.01Bán1.000K92.457M-0.10
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.0716.67%0.01Mua22.564K37.301M-0.060.00
AGO AURCREST GOLD INC
0.02-20.00%-0.01Bán165.000K1.615M-0.00
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán28.000K5.971M-0.01
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree
0.060.00%0.00Bán9.388K356.393K-0.07
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán155.000K721.083K-0.00
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.48-0.43%-0.05Mua31.445K491.658M-0.0921.00
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.07-7.14%-0.01Bán82.000K4.897M-0.02
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.1018.75%0.01Sức mua mạnh645.500K13.999M-0.02
AMC ARIZONA METALS CORP
0.483.19%0.01Mua179.500K23.285M-0.01
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.070.00%0.00Mua399.635K21.842M-0.00
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.68-5.56%-0.04Bán9.500K80.443M-0.0316.00
AMR AM RESOURCES CORP
0.078.33%0.01Bán1.000K4.004M-0.02
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.32-5.71%-0.08Mua28.150K87.828M-0.11
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.200.00%0.00Bán3.308K14.397M-0.01
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.0511.11%0.01Bán7.000K4.122M-0.01
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.62-1.59%-0.01Mua108.268K146.462M17.800.04
APN ALTIPLANO METALS INC
0.07-18.75%-0.01Sức bán mạnh9.000K5.431M-0.02
APX APEX RESOURCES INC
0.3621.67%0.07Mua200.630K4.630M-0.0412.00
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
3.549.60%0.31Mua550572.085M7.270.4310.00
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.170.00%0.00Bán14.000K55.817M-0.05
ARU AURANIA RESOURCES LTD
3.91-6.90%-0.29Mua44.700K153.792M-0.39
ASL ARGENTUM SILVER CORP
0.300.00%0.00Bán50013.650M-0.00
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.70-6.67%-0.05Bán55.561K57.444M-0.021.00
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD.
0.110.00%0.00Bán1.500K585.885K-0.13
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.23-6.00%-0.01Bán81.000K29.756M-0.01
AU AURION RESOURCES LTD.
1.835.78%0.10Mua578.502K132.676M-0.02
AUG AURYN RESOURCES INC
1.891.07%0.02Mua62.101K177.991M-0.14
AURX AUREX ENERGY CORP
0.11-8.33%-0.01Bán9.000K2.873M-0.42
AUT AUSTIN RESOURCES LTD
0.09-5.56%-0.01Bán1.000K751.960K-0.02
AUU AURA RESOURCES INC
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh1.500K1.314M-0.01
AVM AVARONE METALS INC
0.078.33%0.01Bán155.061K5.316M-0.00
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh18.500K3.865M-0.02
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán40.138K295.580K-0.12
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.0715.38%0.01Mua36.000K3.947M-0.02
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
0.460.00%0.00Mua19.565K26.111M-0.00
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.310.00%0.00Mua963.574K46.870M-0.01
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.07-6.25%-0.01Bán411.544K3.795M-0.07
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.20-8.89%-0.02Bán507.762K30.334M-0.06
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.81-1.06%-0.03Mua53.466K292.966M-0.1976.00
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.030.00%0.00Bán37.164K946.410K-0.070.00
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán35.426K489.462K-0.113.00
BEX BENTON RESOURCES INC
0.0511.11%0.01Mua78.000K4.208M-0.04
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.0750.00%0.03Bán19.800K403.275K-0.09
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán90.000K519.362K-0.00
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.09-5.26%-0.01Bán301.000K9.599M-0.030.00
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.13-3.70%-0.01Bán40.000K14.213M-0.03
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
1.85-7.50%-0.15Sức bán mạnh16.750K33.534M-0.037.00
BMET BEMETALS CORP
0.240.00%0.00Mua25.000K25.183M-0.00
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.090.00%0.00Bán597.834K13.148M-0.02
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.361.41%0.01Mua370.965K33.681M-0.05
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.36-10.00%-0.04Bán303.833K17.508M-0.07
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.13-1.74%-0.02Bán9.000K79.459M-0.42
BST BESSOR MINERALS INC
0.05-9.09%-0.01Bán10.100K984.281K-0.01
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Mua25.000K1.273M-0.06
BWR BWR EXPLORATION INC
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh95.000K2.527M-0.01
CAI CAUTIVO MINING INC
0.105.56%0.01Bán8.700K1.437M-0.10
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.06-14.29%-0.01Bán37.000K4.535M-0.15
CCB CANADA CARBON INC
0.09-5.56%-0.01Mua85.000K10.119M-0.010.00
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION
0.0150.00%0.01Mua570.000K2.914M-0.01
CCR GREEN RIVER GOLD C
0.0718.18%0.01Mua5.000K1.548M-0.01
CD CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP
0.95-5.00%-0.05Bán135.345K46.107M-0.24235.00
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.010.00%0.00Mua455.000K1.638M-0.109.00
CDPR CERRO DE PASCO RES
0.4011.11%0.04Sức mua mạnh326.500K91.178M-0.05
CDU CARDERO RESOURCE CORP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh3.200K1.485M-0.052.00
CEG CERRO GRANDE MNG C
0.010.00%0.00Bán9.000K1.697M-0.00260.00
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD.
0.2215.79%0.03Mua7.000K8.617M-0.04
CFM CONFEDERATION MINERALS LTD.
0.189.09%0.01Bán3.000K3.263M-0.04
CGG CHINA GOLD INT RESOURCES CORP.
1.090.00%0.00Mua130.270K432.091M-0.102128.00
CGP CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC
2.375.33%0.12Mua6.075K75.892M-0.28
CHEM CANADIAN ENERGY MATERIALS CORP
0.030.00%0.00Bán8.000K647.625K-0.06
CIT CR CAPITAL CORP
0.0414.29%0.01Bán12.000K394.707K-0.02
CKG CHESAPEAKE GOLD CORP.
3.05-1.61%-0.05Mua3.900K158.850M-0.07
CLZ CANASIL RESOURCES INC.
0.06-8.33%-0.01Bán13.000K6.252M5.500.013.00
CMB CMC METALS LTD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh70.000K1.510M-0.02
CMD COMMANDER RESOURCES LTD
0.07-13.33%-0.01Bán57.000K2.674M-0.01
CMU COMET INDUSTRIES LTD.
3.400.00%0.00Mua2.500K14.991M210.140.02
CMX CHILEAN METALS INC
0.040.00%0.00Bán21.480K495.669K-0.10
CN CONDOR RESOURCES INC.
0.0622.22%0.01Mua56.000K5.751M183.330.00
CNX CALLINEX MINES INC
1.104.76%0.05Mua23.600K11.194M-0.24
CONE CANADA ONE MINING CORP
0.030.00%0.00Bán19.000K565.336K-0.01
COR CAMINO MINERALS CORPORATION
0.050.00%0.00Bán597.000K3.132M-0.03
CORE CANADIAN OREBODIES INC
0.095.88%0.01Bán107.750K4.581M-0.04
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD
0.01-33.33%-0.01Bán717.809K1.196M-0.00
CRU CAMEO INDUSTRIES CORP
0.010.00%0.00Bán200.000K1.596M-0.15
CRUZ CRUZ COBALT CORP
0.030.00%0.00Bán83.531K2.359M-0.02
CSL COMSTOCK METALS LTD
0.010.00%0.00Bán8.000K1.391M-0.05
CTN CENTURION MINERALS LTD
0.050.00%0.00Sức bán mạnh148.400K1.639M-0.11
CUC CARUBE COPPER CORP
0.060.00%0.00Mua70.000K9.680M-0.01
CUU COPPER FOX METALS INC
0.096.25%0.01Mua153.130K36.902M-0.00
CYP CYPRESS DEVELOPMENT CORP
0.17-2.86%-0.01Bán107.000K15.370M-0.030.00
CZC COPPER REEF MINING
0.30-4.69%-0.01Bán5006.220M-0.03
DAN ARIANNE PHOSPHATE INC
0.25-3.85%-0.01Bán2.510M28.979M-0.02
DBV DOUBLEVIEW CAPITAL CORP
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh9.391K9.441M-0.01
DCOP DISTRICT COPPER CORP
0.0150.00%0.00Mua197.150K1.022M-0.09
DEX ALMADEX MINERALS LTD
0.230.00%0.00Bán10.150K12.968M-0.02
DHC DEER HORN CAPITAL
0.07-6.25%-0.01Bán3.000K711.670K-0.04
DHR DISCOVERY HARBOUR RESOURCES CORP
0.100.00%0.00Sức mua mạnh100.000K3.591M-0.01
DJI DAJIN RESOURCES CORP.
0.020.00%0.00Bán50.500K3.046M-0.015.00
DLTA DELTA RESOURCES LIMITED
0.2416.67%0.04Mua73.000K5.874M-0.00
DME DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP
0.230.00%0.00Bán10.000K8.245M-0.03
DNT CANDENTE COPPER CORP
0.030.00%0.00Sức bán mạnh946.650K5.850M-0.001.00
DPM DUNDEE PRECIOUS METALS INC.
6.173.52%0.21Mua572.865K1.070B39.530.153876.00
DSM DEEP SOUTH RESOURCES INC
0.04-10.00%-0.01Bán51.000K3.330M-0.01
DSV DISCOVERY METALS CORP
0.434.88%0.02Mua62.275K85.237M-0.07
EDG ENDURANCE GOLD CORP.
0.040.00%0.00Bán7.000K3.864M-0.01
EGM ENGOLD MINES LTD
0.070.00%0.00Bán9.000K14.942M-0.01
EMR EMGOLD MINING CORPORATION
0.07-7.14%-0.01Bán49.000K3.771M-0.010.00
EMX EMX ROYALTY CORPORATION
1.87-2.60%-0.05Mua58.475K158.227M2.630.7643.00
EOM ECO ORO MINERALS C
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh1.332K5.326M-0.23243.00
EOX EUROMAX RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Bán4.000K13.277M-0.0314.00
EPL EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh21.000K7.468M-0.01
EQTY EQUITY METALS CORPORATION
0.0814.29%0.01Mua6.000K1.678M-0.07
ER EASTMAIN RES J
0.110.00%0.00Mua41.800K26.708M-0.0130.00
ETF EASTFIELD RESOURCES LTD.
0.0428.57%0.01Mua1.000K2.101M-0.01
ETG ENTREE RESOURCES LTD
0.395.41%0.02Mua228.355K64.702M-0.067.00
EV ERIN VENTURES INC
0.0620.00%0.01Mua59.285K4.502M-0.016.00
EVM EVRIM RESOURCES CORP
0.293.57%0.01Bán15.500K23.794M-0.02
EX EXPLOREX RESOURCES
0.1716.67%0.03Sức bán mạnh5.500K4.307M-0.06
EXG EXGEN RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán15.000K1.755M-0.000.00
EXN EXCELLON RESOURCES INC.
0.93-3.12%-0.03Mua205.955K106.107M-0.17353.00
EXS EXPLOR RESOURCES INC.
0.0320.00%0.01Sức mua mạnh104.000K5.010M-0.04
FAT FAR RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh89.100K4.604M-0.02
FE FIRST ENERGY METAL
0.07-6.25%-0.01Bán22.000K1.322M-0.036.00
FEX FJORDLAND EXPLORATION INC
0.0622.22%0.01Mua23.000K2.149M-0.010.00
FIL FILO MINING CORP
2.00-1.23%-0.03Bán9.900K178.642M-0.3641.00
FISH SAILFISH ROYALTY CORP
0.907.14%0.06Bán7.500K49.474M6.770.13
FMC FORUM ENERGY METALS CORP
0.070.00%0.00Mua41.000K7.612M-0.01
FMG FIRST MEXICAN GOLD CORP
0.040.00%0.00Bán3.700K606.070K-0.26
FOM FORAN MINING CORPORATION
0.250.00%0.00Theo dõi29.000K32.531M-0.015.00
FPX FPX NICKEL CORP
0.120.00%0.00Sức bán mạnh29.500K18.567M-0.0115.00
FT FORTUNE MNRL J
0.070.00%0.00Sức bán mạnh158.500K26.048M-0.011.00
FURA FURA GEMS INC
0.195.56%0.01Mua121.133K46.223M-0.18
FV FIRESTONE VENTURES INC
0.04-22.22%-0.01Sức bán mạnh1.000K1.880M-0.000.00
FVI FORTUNA SILVER MINES INC
4.23-5.37%-0.24Bán442.407K716.503M80.040.061023.00
FYL FINLAY MINERALS LTD.
0.040.00%0.00Bán10.000K3.081M-0.00
GBML GLOBAL BATTERY METALS LTD
0.060.00%0.00Bán37.000K1.938M-0.05
GBU GABRIEL RESOURCES LTD
0.581.75%0.01Bán25.852K326.834M-0.0835.00
GCC.H GOLDEN CARIBOO RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh17.500K621.267K4.240.01
GCN GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION
0.124.55%0.01Bán5004.531M-0.015.00
GCX GRANITE CREEK COPPER LTD
0.077.69%0.01Mua21.500K1.944M-0.10
GER GLEN EAGLE RESOURCES INC.
0.080.00%0.00Sức bán mạnh14.000K6.629M-0.025.00
GGD GOGOLD RESOURCES INC
0.63-3.08%-0.02Mua101.049K120.785M-0.46185.00
GGI GARIBALDI RESOURCES CORP.
1.00-3.85%-0.04Bán25.620K120.547M-0.04
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất