Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

411
Cổ phiếu
65.993B
Giá trị vốn hóa thị trường
811.112K
Khối lượng
+0.57%
Tỷ suất Cổ tức
+1.35%
Thay đổi
−11.37%
Hiệu suất Tháng
+5.14%
Hiệu suất Năm
+3.89%
Hiệu suất YTD
          
A ARMOR MINERALS INC
0.41-6.82%-0.03Bán77719.500M-0.00
AAG.H AFTERMATH SILVER LTD
0.200.00%0.00Mua152.238K5.419M-0.02
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán6.000K8.325M-0.01
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.180.00%0.00Bán382.852K21.578M-0.031.00
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.07-7.14%-0.01Bán86.000K6.767M-0.03
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.030.00%0.00Bán82.000K4.363M-0.00
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.030.00%0.00Bán5.103K103.488M-0.03
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.08-5.88%-0.01Mua2.000K46.657M-0.070.00
AGO AURCREST GOLD INC
0.030.00%0.00Bán5.100K2.392M-0.00
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.05-9.09%-0.01Bán16.500K8.530M-0.01
AIIM ALBERT MINING INC
0.09-5.56%-0.01Bán99.500K6.635M-0.01
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán20.000K721.083K-0.01
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.282.17%0.24Bán34.992K472.333M-0.0621.00
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.07-6.67%-0.01Mua35.000K5.247M-0.02
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.105.56%0.01Mua53.000K14.168M-0.01
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.08-5.88%-0.01Mua771.610K24.305M-0.00
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.93-6.06%-0.06Bán43.789K110.609M-0.0316.00
AMR AM RESOURCES CORP
0.096.25%0.01Bán6.500K4.928M-0.08
AMX AMEX EXPLORATION INC
0.91-1.09%-0.01Bán16.861K50.710M-0.09
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.31-3.12%-0.01Bán39.740K23.625M-0.02
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.070.00%0.00Bán54.000K5.763M-0.01
AOT ASCOT RESOURCES LTD.
0.66-1.49%-0.01Bán42.795K155.274M27.580.03
APN ALTIPLANO METALS INC
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh81.250K4.412M-0.03
APX APEX RESOURCES INC
0.06-20.00%-0.01Mua5.875K880.633K-0.0312.00
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
3.110.00%0.00Bán600542.359M11.730.2610.00
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.202.56%0.01Mua66.190K65.965M-0.05
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.66-1.48%-0.04Sức bán mạnh23.222K94.291M-0.34
ASL ARGENTUM SILVER CORP
0.403.95%0.01Mua20.300K11.590M-0.03
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.830.00%0.00Bán88.423K63.103M-0.021.00
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD.
0.17-17.07%-0.04Bán2.500K859.786K-0.21
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.26-1.89%-0.01Bán5.870K26.103M3.650.07
AU AURION RESOURCES LTD.
1.78-3.26%-0.06Mua76.435K132.422M-0.05
AUG AURYN RESOURCES INC
1.71-7.57%-0.14Sức bán mạnh158.039K176.087M-0.19
AUM.H AMERICAN URANIUM MINING CORPORATION
0.060.00%0.00Mua3.580K3.318M-0.04
AURX AUREX ENERGY CORP
0.150.00%0.00Bán7.000K3.711M-0.42
AUT AUSTIN RESOURCES LTD
0.11-15.38%-0.02Mua39.000K973.129K-0.02
AUU AURA RESOURCES INC
0.078.33%0.01Mua59.200K2.083M-0.02
AVM AVARONE METALS INC
0.12-4.00%-0.01Bán5.500K11.075M-0.00
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.0325.00%0.01Bán27.000K2.761M-0.02
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh180.000K788.215K-0.17
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.050.00%0.00Bán354.000K3.036M-0.02
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
0.4218.31%0.07Sức mua mạnh78.500K22.386M-0.00
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.18-9.76%-0.02Bán67.218K30.955M-0.02
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.15-6.06%-0.01Sức bán mạnh46.500K8.349M-0.06
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.30-14.29%-0.05Mua338.401K46.855M-0.07
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.17-1.36%-0.03Mua69.521K226.787M-0.1576.00
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.060.00%0.00Bán224.000K634.080K-0.123.00
BEX BENTON RESOURCES INC
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.000K4.629M5.030.01
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.05-50.00%-0.05Bán9.639K268.850K-0.02
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh10.000K494.362K-0.01
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.10-5.00%-0.01Bán54.000K9.389M-0.050.00
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.173.03%0.01Mua2.000K17.704M1.310.13
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
1.52-7.32%-0.12Bán1.600K27.014M-0.037.00
BMET BEMETALS CORP
0.24-4.00%-0.01Bán68.000K25.183M-0.00
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.050.00%0.00Sức mua mạnh276.000K4.779M-0.01
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP
0.040.00%0.00Bán1.000K443.275K6.390.01
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.370.00%0.00Sức mua mạnh1.534M20.284M-0.06
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.550.00%0.00Sức bán mạnh15.000K23.937M-0.08
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.13-3.42%-0.04Bán24.600K81.001M-0.52
BST BESSOR MINERALS INC
0.050.00%0.00Bán4.000K984.281K-0.01
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh25.000K1.361M-0.07
BWR BWR EXPLORATION INC
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh69.000K2.387M-0.01
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.050.00%0.00Mua120.000K2.645M-0.15
CCB CANADA CARBON INC
0.078.33%0.01Bán55.275K6.743M-0.010.00
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION
0.020.00%0.00Sức bán mạnh2.000K3.544M-0.01
CCR GREEN RIVER GOLD C
0.0736.36%0.02Sức mua mạnh66.000K1.180M-0.01
CD CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP
6.404.07%0.25Sức mua mạnh60.467K282.522M-0.12235.00
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.03-16.67%-0.01Bán61.000K3.216M-0.109.00
CDPR CERRO DE PASCO RES
0.320.00%0.00Sức mua mạnh299.257K81.047M-0.06
CDU CARDERO RESOURCE CORP
0.03-14.29%-0.01Bán4.900K2.227M-0.052.00
CEG CERRO GRANDE MNG C
0.010.00%0.00Bán6.700K1.697M-0.00260.00
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD.
0.401.27%0.01Bán10.000K17.915M-0.03
CFM CONFEDERATION MINERALS LTD.
0.220.00%0.00Bán11.000K3.988M-0.04
CGG CHINA GOLD INT RESOURCES CORP.
1.46-2.67%-0.04Bán126.774K594.621M-0.042128.00
CGP CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC
3.40-2.86%-0.10Sức bán mạnh16.042K112.025M-0.27
CIT CR CAPITAL CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh4.000K464.730K-0.03
CKG CHESAPEAKE GOLD CORP.
3.45-10.62%-0.41Mua87.825K172.056M-0.07
CLZ CANASIL RESOURCES INC.
0.070.00%0.00Bán205.000K7.294M-0.013.00
CMB CMC METALS LTD
0.0620.00%0.01Bán10.411K906.403K1.300.04
CMD COMMANDER RESOURCES LTD
0.090.00%0.00Bán13.000K3.030M-0.02
CMU COMET INDUSTRIES LTD.
2.75-12.70%-0.40Bán40012.125M220.350.01
CMX CHILEAN METALS INC
0.04-12.50%-0.01Bán14.300K566.479K-0.15
CN CONDOR RESOURCES INC.
0.077.14%0.01Mua7.000K7.319M78.650.00
CNX CALLINEX MINES INC
0.38-5.00%-0.02Bán4.400K3.456M-0.25
CONE CANADA ONE MINING CORP
0.03-33.33%-0.01Bán4.000K1.018M-0.01
COR CAMINO MINERALS CORPORATION
0.138.33%0.01Bán38.715K7.517M-0.02
CORE CANADIAN OREBODIES INC
0.190.00%0.00Sức bán mạnh20.500K10.241M-0.05
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD
0.0150.00%0.01Bán6.000K1.232M-0.00
CRU CAMEO INDUSTRIES CORP
0.040.00%0.00Bán1.210M4.256M-0.04
CRUZ CRUZ COBALT CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh74.000K3.146M-0.01
CSL COMSTOCK METALS LTD
0.030.00%0.00Bán23.000K2.782M-0.05
CTM CANTERRA MINERALS CORPORATION
0.0325.00%0.01Mua9.250K2.247M9.090.00
CTN CENTURION MINERALS LTD
0.080.00%0.00Bán12.500K2.286M-0.03
CUC CARUBE COPPER CORP
0.040.00%0.00Mua58.000K6.832M-0.01
CUU COPPER FOX METALS INC
0.10-5.00%-0.01Bán47.500K46.127M-0.01
CYP CYPRESS DEVELOPMENT CORP
0.21-2.27%-0.01Mua32.093K16.527M-0.030.00
CZC COPPER REEF MINING
0.01-40.00%-0.01Bán55.000K2.389M-0.00
DAN ARIANNE PHOSPHATE INC
0.510.00%0.00Bán3.500K56.193M-0.02
DBV DOUBLEVIEW CAPITAL CORP
0.09-5.56%-0.01Bán10.200K9.726M-0.01
DCOP DISTRICT COPPER CORP
0.0150.00%0.01Bán1.259M1.369M-0.09
DEX ALMADEX MINERALS LTD
0.341.49%0.01Bán23.040K18.487M
DHC DEER HORN CAPITAL
0.1510.71%0.01Mua24.000K1.328M-0.03
DHR DISCOVERY HARBOUR RESOURCES CORP
0.040.00%0.00Bán16.000K1.032M-0.01
DJI DAJIN RESOURCES CORP.
0.04-30.00%-0.01Bán202.500K7.615M-0.015.00
DLTA DELTA RESOURCES LIMITED
0.172.94%0.01Mua7.500K3.374M72.340.00
DME DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP
0.2620.93%0.04Mua55.891K7.879M-0.03
DMR DAMARA GOLD CORP
0.030.00%0.00Sức bán mạnh2.000K789.377K-0.01
DNT CANDENTE COPPER CORP
0.04-10.00%-0.01Bán2.970K9.750M-0.001.00
DPM DUNDEE PRECIOUS METALS INC.
5.190.78%0.04Mua430.646K923.089M20.630.253876.00
DSM DEEP SOUTH RESOURCES INC
0.1411.54%0.01Mua12.000K8.658M-0.01
DSV DISCOVERY METALS CORP
0.480.00%0.00Mua160.550K80.932M-0.10
EDG ENDURANCE GOLD CORP.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh157.000K3.312M-0.02
EGM ENGOLD MINES LTD
0.070.00%0.00Bán50.000K14.890M-0.01
EMR EMGOLD MINING CORPORATION
0.070.00%0.00Bán124.104K4.033M-0.010.00
EMX EMX ROYALTY CORPORATION
1.852.21%0.04Mua15.200K148.853M2.480.7643.00
EOM ECO ORO MINERALS C
0.11-12.00%-0.01Bán50.000K11.718M-0.20243.00
EOX EUROMAX RESOURCES LTD
0.06-15.38%-0.01Sức bán mạnh20.332K21.575M-0.0314.00
EPL EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.
0.10-8.70%-0.01Mua31.000K10.390M-0.00
ER EASTMAIN RES J
0.170.00%0.00Mua155.050K40.007M-0.0130.00
ETF EASTFIELD RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán51.000K2.101M-0.01
ETG ENTREE RESOURCES LTD
0.310.00%0.00Bán62.050K54.210M-0.057.00
EV ERIN VENTURES INC
0.0412.50%0.01Bán27.280K3.654M-0.026.00
EVM EVRIM RESOURCES CORP
0.34-2.86%-0.01Bán29.500K29.564M-0.03
EX EXPLOREX RESOURCES
0.250.00%0.00Mua51.173K5.440M-0.07
EXG EXGEN RESOURCES INC
0.0150.00%0.01Mua5.000K5.264M-0.000.00
EXN EXCELLON RESOURCES INC.
0.93-3.12%-0.03Bán339.360K95.401M-0.14353.00
EXS EXPLOR RESOURCES INC.
0.030.00%0.00Bán727.000K4.760M-0.01
FAT FAR RESOURCES LTD
0.0511.11%0.01Bán56.000K4.939M-0.02
FE FIRST ENERGY METAL
0.070.00%0.00Sức bán mạnh11.004K1.322M-0.056.00
FEX FJORDLAND EXPLORATION INC
0.0622.22%0.01Bán30.000K2.149M-0.010.00
FIL FILO MINING CORP
2.740.00%0.00Bán25.000K201.229M-0.3841.00
FM FIRST QUANTUM MINERALS LTD
9.168.53%0.72Bán2.423M5.818B11.240.7521300.00
FMC FORUM ENERGY METALS CORP
0.069.09%0.01Mua116.000K5.912M-0.01
FNQ FINEQIA INT INC
0.010.00%0.00Bán200.000K3.800M-0.00
FOM FORAN MINING CORPORATION
0.270.00%0.00Sức bán mạnh20.500K35.127M-0.005.00
FPX FPX NICKEL CORP
0.157.14%0.01Sức mua mạnh47.500K20.443M-0.0115.00
FT FORTUNE MNRL J
0.090.00%0.00Sức bán mạnh399.400K29.521M-0.011.00
FURA FURA GEMS INC
0.202.56%0.01Mua145.000K26.356M-0.20
FV FIRESTONE VENTURES INC
0.040.00%0.00Sức bán mạnh10.000K2.417M-0.000.00
FVI FORTUNA SILVER MINES INC
4.83-1.02%-0.05Bán670.128K782.223M26.190.181023.00
FYL FINLAY MINERALS LTD.
0.04-33.33%-0.02Mua490.000K2.967M-0.00
GBML GLOBAL BATTERY METALS LTD
0.090.00%0.00Sức bán mạnh13.000K2.907M-0.05
GBU GABRIEL RESOURCES LTD
0.441.15%0.01Mua18.000K213.658M-0.1135.00
GCC.H GOLDEN CARIBOO RESOURCES LTD
0.050.00%0.00Bán22.000K942.534K10.440.00
GCN GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION
0.105.00%0.01Bán13.000K2.947M-0.015.00
GCX GRANITE CREEK COPPER LTD
0.0716.67%0.01Mua21.000K2.093M-0.14
GER GLEN EAGLE RESOURCES INC.
0.09-18.18%-0.02Bán20.800K9.115M-0.015.00
GGD GOGOLD RESOURCES INC
0.50-1.96%-0.01Mua131.010K87.670M-0.47185.00
GGI GARIBALDI RESOURCES CORP.
1.600.00%0.00Mua177.236K179.774M-0.02
GGL GGL RESOURCES CORP
0.0921.43%0.01Mua21.080K2.277M-0.020.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất