Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

31
Cổ phiếu
262.653B
Giá trị vốn hóa thị trường
665.384K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+3.34%
Hiệu suất Tháng
+41.48%
Hiệu suất Năm
+24.05%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV
7.700.52%0.04Mua2.700K535.820M3.512.22618.00
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV
7.680.39%0.03Bán74.007K535.820M3.512.22618.00
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
64.39-0.33%-0.21Mua1.485M101.916B65.671.02152000.00
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
64.37-0.43%-0.28Mua171.135K101.916B65.721.02152000.00
CF CANACCORD GENUITY GROUP INC
13.350.75%0.10Sức mua mạnh239.829K1.426B6.912.642356.00
CF CANACCORD GENUITY GROUP INC
13.370.75%0.10Mua7.200K1.426B6.922.642356.00
CIX CI FINANCIAL CORP.
22.74-0.26%-0.06Mua280.964K4.651B10.102.27
CIX CI FINANCIAL CORP.
22.750.31%0.07Mua110.400K4.651B10.042.27
CRWN CROWN CAPITAL PARTNERS INC
6.3411.23%0.64Mua20053.702M-1.15
CRWN CROWN CAPITAL PARTNERS INC
5.94-1.82%-0.11Mua2.200K53.702M-1.15
CSM CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC
0.077.14%0.01Bán5.000K7.699M1.460.052200.00
CSM CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC
0.070.00%0.00Bán37.150K7.699M1.460.052200.00
CVG CLAIRVEST GROUP
64.74-0.71%-0.46Bán270981.808M9.376.9636.00
DC.A DUNDEE CORP., CL.A SV
1.703.66%0.06Sức mua mạnh345.700K143.886M2.340.7130.00
DC.A DUNDEE CORP., CL.A SV
1.707.59%0.12Mua2.600K143.886M2.260.7130.00
FIH.U FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION USD
12.881.02%0.13Bán49.582K1.908B3.964.05
FIH.U FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION USD
12.86-0.16%-0.02Bán5.800K1.908B4.014.05
FSZ FIERA CAPITAL CORP
10.930.28%0.03Sức mua mạnh157.675K1.131B139.560.11840.00
FSZ FIERA CAPITAL CORP
10.940.37%0.04Sức mua mạnh7.600K1.131B139.560.11840.00
GBC GREENBANK CAPITAL INC.
0.90-3.23%-0.03Bán39.976K56.607M-0.05
GBC GREENBANK CAPITAL INC.
0.94-1.05%-0.01Bán60056.607M-0.05
GFI GRAVITAS FINANCIAL INC.
0.020.00%0.00Bán5.000K1.452M
IGM IGM FINANCIAL INC.
43.74-0.61%-0.27Bán215.228K10.494B13.023.383525.00
IGM IGM FINANCIAL INC.
43.72-0.73%-0.32Bán3.100K10.494B13.033.383525.00
LPC LORNE PARK CAPITAL PARTNERS INC
0.856.25%0.05Sức mua mạnh20.000K39.038M46.240.02
LUCK REAL LUCK GROUP LTD
0.410.00%0.00Bán111.621K21.420M-0.2529.00
LUCK REAL LUCK GROUP LTD
0.437.50%0.03Bán19.000K21.420M-0.2529.00
ONEX ONEX CORPORATION
94.04-0.02%-0.02Mua17.577K8.455B3.1030.45497.00
ONEX ONEX CORPORATION
93.99-0.01%-0.01Mua118.479K8.455B3.0930.45497.00
PLNT BETTER PLANT SCIENCES INC.
0.070.00%0.00Sức bán mạnh6.000K13.435M-0.05
PLNT BETTER PLANT SCIENCES INC.
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh117.975K13.435M-0.05
Tải thêm