Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

983
Cổ phiếu
68.468B
Giá trị vốn hóa thị trường
71.275K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
−0.22%
Hiệu suất Tháng
+6.70%
Hiệu suất Năm
+3.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ABTCACCELERATE CARBON-NEGATIVE BITCOIN UNIT CAD
Quỹ ETF
2.69 CAD−5.61%−0.16 CAD
Bán
00 CAD
ABTC.UACCELERATE CARBON-NEGATIVE BITCOIN UNIT USD
Quỹ ETF
2.00 USD−6.54%−0.14 USD
Bán
00 USD
ACAAARROW CDN ADVANTAGE ALTERNATIVE CL SER ETF SHS
Quỹ ETF
19.89 CAD1.38%0.27 CAD
Mua
1K19.89K CAD
AIP.UAIP REALTY TRUST
0.98 USD−2.00%−0.02 USD
Bán
200196 USD
ARBACCELERATE ARBITRAGE FD TR UNIT
Quỹ ETF
25.85 CAD0.00%0.00 CAD
Mua
16.4K423.94K CAD
ARKGBMO ARK GENOMIC REVOLUTION FD TR UNIT
Quỹ ETF
14.45 CAD0.98%0.14 CAD
Mua
1.14K16.473K CAD
ARKKBMO ARK INNOVATION FD ETF SER UNITS
Quỹ ETF
16.52 CAD1.16%0.19 CAD
Mua
2.931K48.42K CAD
ARKWBMO ARK NEXT GENERATION INTERNET FD ETF SER UNIT
Quỹ ETF
18.00 CAD0.33%0.06 CAD
Sức mua mạnh
50900 CAD
ATSXACC ENHCD CDN BENCHMRK ALTRNTIV FD TR UNIT
Quỹ ETF
22.02 CAD−0.72%−0.16 CAD
Bán
00 CAD
AUGB.FFIRST TR CBOE VEST US EQ BUFFER ETF HEDGED UNIT
Quỹ ETF
37.87 CAD0.13%0.05 CAD
Mua
50018.935K CAD
AW.UNA&W REVENUE ROYALTIES INCOME FD
UIT
35.23 CAD−0.03%−0.01 CAD
Bán
17.566K618.85K CAD566.947M CAD17.771.98 CAD
BANKEVOLVE CDN BKS & LIFE ENHA YLD INX UNHEDGED UNIT
Quỹ ETF
7.42 CAD−0.93%−0.07 CAD
Bán Mạnh
5.889K43.696K CAD
BASEEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITS
Quỹ ETF
25.55 CAD−0.08%−0.02 CAD
Mua
70017.885K CAD
BASE.BEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITS
Quỹ ETF
25.64 CAD−0.19%−0.05 CAD
Bán
00 CAD
BBIGHORIZONS GLOBAL BBIG TECHNOLOGY ETF UNIT CL A(CAD)
Quỹ ETF
25.79 CAD0.31%0.08 CAD
Sức mua mạnh
9232 CAD
BBIG.UHORIZONS GLOBAL BBIG TECHNOLOGY ETF UNIT CL A(USD)
Quỹ ETF
19.19 USD0.16%0.03 USD
Sức mua mạnh
00 USD
BDEQBLACK DIAMOND GLOBAL EQUITY FD ETF UNITS
Quỹ ETF
11.07 CAD3.94%0.42 CAD
Bán
00 CAD
BDICBLACK DIAMOND IMPACT CORE EQUITY FD ETF UNIT
Quỹ ETF
19.15 CAD0.84%0.16 CAD
Theo dõi
00 CAD
BDIVBROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITS
Quỹ ETF
17.76 CAD−0.73%−0.13 CAD
Bán
2604.618K CAD
BDOPBLACK DIAMOND DISTRESSED OPP FD ETF UNITS
Quỹ ETF
1.55 CAD0.00%0.00 CAD
Bán
00 CAD
BEPRBROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANC UNIT
Quỹ ETF
8.43 CAD−0.24%−0.02 CAD
Bán
5.659K47.705K CAD
BESGINVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS CAD UNITS
Quỹ ETF
15.47 CAD−0.45%−0.07 CAD
Bán
2654.1K CAD
BFINBROMPTON NA FINANCIALS DIV ETF CAD UNITS
Quỹ ETF
17.69 CAD−0.67%−0.12 CAD
Theo dõi
00 CAD
BGCBRISTOL GATE CONCNTRTD CDN EQT ETF TR UNITS
Quỹ ETF
28.11 CAD−0.14%−0.04 CAD
Mua
42511.947K CAD
BGI.UNBROOKFIELD GLB INFSTRCT SECS INC FD
UIT
4.36 CAD0.69%0.03 CAD
Bán
14.2K61.912K CAD77.098M CAD21.640.20 CAD
BGUBRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS CAD
Quỹ ETF
34.76 CAD−0.54%−0.19 CAD
Mua
1.53K53.183K CAD
BILTEVOLVE SLATE GLOBAL REAL ESTATE ENH HEDGED UNITS
Quỹ ETF
17.61 CAD−0.56%−0.10 CAD
Theo dõi
1172.06K CAD
BITIBETAPRO INVERSE BITCOIN ETF ETF SHS (CAD)
Quỹ ETF
13.93 CAD6.34%0.83 CAD
Mua
81.13K1.13M CAD
BITI.UBETAPRO INVERSE BITCOIN ETF ETF SHS (USD)
Quỹ ETF
10.36 USD4.75%0.47 USD
Mua
4.63K47.967K USD
BKCANADIAN BANC CORP
Quỹ ETF
13.01 CAD−0.19%−0.03 CAD
Bán
65.34K850.073K CAD138.94M CAD−0.25 CAD
BKCCHORIZONS EQUAL WEIGHT CDN BK COVERE
Quỹ ETF
14.34 CAD−0.21%−0.03 CAD
Bán
5.65K81.021K CAD
BLB.UNBLOOM SELECT INCOME FD
UIT
7.87 CAD0.00%0.00 CAD
Bán Mạnh
00 CAD
BLCKFIRST TR INDXX INNO TRANS & PROCESS UNITS
Quỹ ETF
25.33 CAD−0.43%−0.11 CAD
Mua
00 CAD
BLDRHORIZONS NORTH AME INFR DEV IND ETF UNIT CL A
Quỹ ETF
24.68 CAD−0.64%−0.16 CAD
Mua
00 CAD
BLOVBROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNIT
Quỹ ETF
21.88 CAD−0.05%−0.01 CAD
Bán
50010.94K CAD
BMAXBROMPTON ENHANCED MUL ASSET INC ETF UNIT
Quỹ ETF
12.23 CAD−0.33%−0.04 CAD
Bán
5.181K63.364K CAD
BNCPURPOSE CANADIAN FINANCIAL INCOME F ETF SHS
Quỹ ETF
24.07 CAD−0.82%−0.20 CAD
Bán
2014.838K CAD
BNDPURPOSE GLOBAL BOND FUND ETF UNITS
Quỹ ETF
17.04 CAD0.12%0.02 CAD
Theo dõi
2.014K34.319K CAD
BNKBIG BANC SPLIT CORP
Quỹ ETF
10.57 CAD−0.75%−0.08 CAD
Bán
3.546K37.481K CAD14.705M CAD−3.26 CAD
BPF.UNBOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
UIT
16.44 CAD0.18%0.03 CAD
Sức mua mạnh
15.875K260.985K CAD353.813M CAD16.701.13 CAD148
BPRFBROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD CAD UNITS
Quỹ ETF
21.00 CAD−0.85%−0.18 CAD
Bán
3006.3K CAD
BREBRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
14.30 CAD0.28%0.04 CAD
Theo dõi
7.542K107.851K CAD135.619M CAD31.541.22 CAD
BREABROMPTON SUSTAINABLE REAL ASSETS DI CAD UNITS
Quỹ ETF
21.86 CAD−0.55%−0.12 CAD
Bán
00 CAD
BSKTMANULIFE SMART CORE BD ETF COM UNIT
Quỹ ETF
8.34 CAD−0.36%−0.03 CAD
Bán Mạnh
8K66.72K CAD
BTCCPURPOSE BITCOIN ETF ETF UNIT
Quỹ ETF
4.95 CAD−6.07%−0.32 CAD
Bán Mạnh
265.22K1.313M CAD
BTCC.BPURPOSE BITCOIN ETF CAD ETF NON CURRENCY HEDGED UNIT
Quỹ ETF
5.00 CAD−5.84%−0.31 CAD
Bán
823.853K4.119M CAD
BTCC.JPURPOSE BITCOIN ETF CAD ETF NON CUR HED CAR OFFSET UNITS
Quỹ ETF
4.42 CAD−5.96%−0.28 CAD
Bán
522 CAD
BTCC.UPURPOSE BITCOIN ETF USD ETF NON CURRENCY HEDGED UNIT
Quỹ ETF
4.72 USD−5.79%−0.29 USD
Bán
113.574K536.069K USD
BTCQ3IQ BITCOIN ETF UNIT (CAD)
Quỹ ETF
5.62 CAD−6.18%−0.37 CAD
Bán
106.908K600.823K CAD
BTCQ.U3IQ BITCOIN ETF UNIT (USD)
Quỹ ETF
4.35 USD−2.03%−0.09 USD
Bán
7.6K33.06K USD
BTCX.BCI GALAXY BITCOIN ETF CAD UNHEDGED ETF UNITS
Quỹ ETF
5.12 CAD−5.88%−0.32 CAD
Bán
360.076K1.844M CAD
BTCX.UCI GALAXY BITCOIN ETF USD UNHEDGED ETF UNITS
Quỹ ETF
4.81 USD−5.87%−0.30 USD
Bán
119.573K575.146K USD
BTCYPURPOSE BITCOIN YIELD ETF UNIT ETF
Quỹ ETF
3.40 CAD−6.34%−0.23 CAD
Bán Mạnh
32.108K109.167K CAD
BTCY.BPURPOSE BITCOIN YIELD ETF CAD ETF NON-CURRENCY HEDGED UNITS
Quỹ ETF
3.83 CAD−5.43%−0.22 CAD
Bán Mạnh
16.061K61.514K CAD
BVOF.AB.E.S.T. VENTURE OPPORTUNITIES FUND INC. CLASS A SERIES I
Quỹ ETF
2.110 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
5931.251K CAD
BVOF.BB.E.S.T. VENTURE OPPORTUNITIES FUND INC. CLASS A SERIES II
Quỹ ETF
1.010 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
1.075K1.086K CAD
BXFCI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS
Quỹ ETF
9.84 CAD0.10%0.01 CAD
Bán
5.1K50.184K CAD
CACBCIBC ACTIVE INVEST GRD CRP BD ETF COMMON UNITS
Quỹ ETF
19.04 CAD0.05%0.01 CAD
Bán
22.101K420.803K CAD
CAFRCIBC ACTIV INVST GRD FLTG RT BD ETF COMMON UNITS
Quỹ ETF
19.68 CAD−0.10%−0.02 CAD
Mua
2.857K56.226K CAD
CAGGCI YIELD ENHANCED CDA AGGREGATE BD
Quỹ ETF
42.99 CAD0.00%0.00 CAD
Bán
1054.514K CAD
CAGSCI YIELD ENHANCED CDA S T AGG BD IN NON HEDGED UNITS
Quỹ ETF
45.35 CAD−0.04%−0.02 CAD
Bán
00 CAD
CALLEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS
Quỹ ETF
10.57 CAD−1.67%−0.18 CAD
Theo dõi
13.988K147.853K CAD
CALL.BEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED UNITS
Quỹ ETF
12.79 CAD−1.16%−0.15 CAD
Theo dõi
1.5K19.185K CAD
CARBHORIZONS CARBON CREDITS ETF ETF SHS
Quỹ ETF
8.93 CAD4.81%0.41 CAD
Bán
1321.179K CAD
CARSEVOLVE AUTOMOBILE INNOVATN IDX FD HEDGED UNITS
Quỹ ETF
26.70 CAD−0.26%−0.07 CAD
Theo dõi
38710.333K CAD
CARS.BEVOLVE AUTOMOBILE INNOVATN IDX FD UNHEDGED UNITS
Quỹ ETF
29.96 CAD−0.47%−0.14 CAD
Theo dõi
00 CAD
CASHHORIZONS HIGH INT SVGS ETF UNIT CL A
Quỹ ETF
50.04 CAD0.01%0.01 CAD
Bán
84.885K4.247M CAD
CBALCI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNIT
Quỹ ETF
19.92 CAD−0.25%−0.05 CAD
Sức mua mạnh
00 CAD
CBCXCI GALAXY BLOCKCHAIN INDEX ETF COM UNITS
Quỹ ETF
11.39 CAD−5.79%−0.70 CAD
Bán
64729 CAD
CBGRCI BALANCED GROWTH ASSET ALLOCATION COM UNIT
Quỹ ETF
19.93 CAD−0.30%−0.06 CAD
Sức mua mạnh
00 CAD
CBHISHARES 1-10 YR LADDERED CORP ETF COMMON UNIT
Quỹ ETF
16.99 CAD−0.06%−0.01 CAD
Bán
7.31K124.197K CAD
CBILHORIZONS 0-3 MONTH T-BILL ETF CL A UNITS
Quỹ ETF
50.03 CAD0.04%0.02 CAD
Bán
15.653K783.12K CAD
CBINCI BALANCED INCOME ASSET ALLOCATION COM UNIT
Quỹ ETF
19.89 CAD−0.25%−0.05 CAD
Theo dõi
00 CAD
CBNDMANULIFE SMART CORPORATE BD ETF COM UNIT
Quỹ ETF
8.63 CAD−0.12%−0.01 CAD
Bán
00 CAD
CBNKMULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNIT
Quỹ ETF
7.04 CAD1.00%0.07 CAD
Bán
00 CAD
CBOISHARES 1-5 YR LADDERED CORP BD ETF UNITS
Quỹ ETF
17.27 CAD0.12%0.02 CAD
Bán
7.159K123.636K CAD
CBUGCI DIGITAL SEC INDEX ETF COM UNIT
Quỹ ETF
19.66 CAD0.31%0.06 CAD
Mua
00 CAD
CCBICIBC CDN BD INDEX ETF COM UNIT
Quỹ ETF
17.58 CAD−0.45%−0.08 CAD
Bán Mạnh
00 CAD
CCEICIBC CDN EQUITY INDEX ETF COM UNIT
Quỹ ETF
21.49 CAD−0.46%−0.10 CAD
Bán
26.55K570.56K CAD
CCNSCIBC CONSERVATIVE FIXED INCOME POOL ETF SER UNIT
Quỹ ETF
17.63 CAD−0.11%−0.02 CAD
Bán
00 CAD
CCNVCI CONSERVATIVE ASSET ALLOCATION ET COM UNIT
Quỹ ETF
19.88 CAD−0.25%−0.05 CAD
Bán
00 CAD
CCOMCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT
Quỹ ETF
20.48 CAD−0.24%−0.05 CAD
Bán
1002.048K CAD
CCORCI DOUBLELINE CR PL FXD IN US DO FD ETF CD DOLLAR HEDGED SER
Quỹ ETF
17.31 CAD−0.06%−0.01 CAD
Bán
00 CAD
CCOR.BCI DOUBLELINE CR PL FXD IN US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER
Quỹ ETF
16.75 CAD0.06%0.01 CAD
Theo dõi
00 CAD
CCRECIBC CORE FIXED INCOME POOL ETF SER UNIT
Quỹ ETF
17.56 CAD0.06%0.01 CAD
Bán Mạnh
5008.78K CAD
CDEFMANULIFE SMART DEFENSIVE EQUITY ETF COM UNIT
Quỹ ETF
9.39 CAD−0.53%−0.05 CAD
Bán
00 CAD
CDIVMANULIFE SMART DIVIDEND ETF COM UNIT
Quỹ ETF
12.77 CAD−0.47%−0.06 CAD
Bán
7.772K99.248K CAD
CDLBCI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR HEDGED SER
Quỹ ETF
16.95 CAD−0.35%−0.06 CAD
Bán
00 CAD
CDLB.BCI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER
Quỹ ETF
16.38 CAD−0.30%−0.05 CAD
Bán
00 CAD
CDNACI BIO-REVOLUTION INDEX ETF COM UNIT
Quỹ ETF
18.80 CAD2.17%0.40 CAD
Sức mua mạnh
00 CAD
CDZISHARES S&P/TSX CANADIAN DIV ETF COMMON UNITS
Quỹ ETF
30.20 CAD−0.10%−0.03 CAD
Bán
9.661K291.762K CAD
CEFSPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TR
Quỹ ETF
24.89 CAD−0.28%−0.07 CAD
Bán
7.714K192.001K CAD5.389B CAD−0.10 CAD
CEF.USPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TR
Quỹ ETF
18.63 USD−0.05%−0.01 USD
Bán
7.3K135.999K USD5.389B CAD−0.10 CAD
CEMICIBC EMERGING MKT EQUITY INDEX ETF UNIT
Quỹ ETF
16.69 CAD0.66%0.11 CAD
Mua
1001.669K CAD
CEQTCI EQUITY ASSET ALLOCATION ETF COM UNIT
Quỹ ETF
19.97 CAD−0.30%−0.06 CAD
Sức mua mạnh
00 CAD
CEWISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO UNITS INC
Quỹ ETF
15.50 CAD−0.96%−0.15 CAD
Bán
5.42K84.01K CAD
CFLXCIBC FLEXIBLE YIELD ETF CAD HEDGED COM UNIT
Quỹ ETF
16.75 CAD−0.24%−0.04 CAD
Bán Mạnh
1.9K31.825K CAD
CFRTCI FLOATING RATE INCOME FD ETF CAD SER UNIT
Quỹ ETF
19.88 CAD0.20%0.04 CAD
Bán
00 CAD
CGAACI GLOBAL ASSET ALLOCATION PVT POOL UNIT COM
Quỹ ETF
23.62 CAD−0.21%−0.05 CAD
Mua
771.819K CAD
CGBICIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITS
Quỹ ETF
17.35 CAD−0.17%−0.03 CAD
Bán
5509.543K CAD