Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

1844
Cổ phiếu
85.118B
Giá trị vốn hóa thị trường
63.852K
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
−0.26%
Hiệu suất Tháng
+17.88%
Hiệu suất Năm
+2.37%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
ACZ MIDDLEFIELD AMERICAN CORE DIVIDEND ETF
15.351.19%0.18Sức mua mạnh118
AD.UN ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST
16.39-1.68%-0.28Bán92.901K748.579M7.312.3016.00
AG.UN ARCTIC GLACIER INCOME FUND
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh200.000K
AIS AIS RESOURCES LIMITED
0.070.00%0.00Bán599.800K11.728M-0.01
ARB ACCELERATE ARBITRAGE FUND ETF
27.500.73%0.20Mua2.058K
ARB ACCELERATE ARBITRAGE FUND ETF
27.32-0.29%-0.08Bán200
ATSX ACCELERATE ENHANCED CDN BM ALT FUND ETF
22.831.15%0.26Mua100
AUGB.F FIRST TRST CBOE VEST US EQTY BUFFER ETF
37.540.08%0.03Mua500
AUGB.F FIRST TRST CBOE VEST US EQTY BUFFER ETF
36.80-2.13%-0.80Bán2.639K
AW.UN A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND
37.000.46%0.17Mua3.460K537.191M23.281.58
BASE EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD IDX ETF
29.25-0.17%-0.05Sức bán mạnh11.946K
BASE EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD IDX ETF
30.88-3.47%-1.11Bán200
BASE.B EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD UNHGD
30.624.86%1.42Sức mua mạnh800
BASE.B EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD UNHGD
28.01-5.34%-1.58Bán2.275K
BBIG HORIZONS GLOBAL BBIG TECH ETF
25.671.95%0.49Mua207
BDEQ BLACK DIAMOND GLOBAL EQUITY FUND ETF
19.670.87%0.173.200K
BDIV BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF
20.85-1.60%-0.34Bán209
BDOP BLACK DIAMOND DISTRESSED OPPORT FUND ETF
19.940.00%0.00Mua2
BESG INVESCO ESG CDN CORE PLUS BOND ETF
19.40-0.10%-0.02Mua200
BESG INVESCO ESG CDN CORE PLUS BOND ETF
19.490.05%0.01Mua2.010K
BFIN BROMPTON NA FINANCIALS DIVIDEND ETF
22.92-4.06%-0.97Mua100
BFIN BROMPTON NA FINANCIALS DIVIDEND ETF
23.54-0.84%-0.20Bán110
BGC BRISTOL GATE CONCENTRATED CDN EQTY ETF
25.570.31%0.08Sức mua mạnh300
BGC BRISTOL GATE CONCENTRATED CDN EQTY ETF
25.540.87%0.22Sức mua mạnh100
BGI.UN BROOKFIELD GLBL INFRAS SEC INC FD
7.960.38%0.03Mua16.806K127.991M
BGU BRISTOL GATE CONCENTRATED US EQTY ETF
31.540.00%0.00Mua6
BGU BRISTOL GATE CONCENTRATED US EQTY ETF
31.69-0.28%-0.09Mua200
BITC NINEPOINT BITCOIN ETF
13.59-3.21%-0.45Bán17.670K
BITC NINEPOINT BITCOIN ETF
13.67-4.61%-0.66Bán700
BITC.U NINEPOINT BITCOIN ETF USD
11.78-2.64%-0.32Bán200
BITC.U NINEPOINT BITCOIN ETF USD
11.04-3.16%-0.36Bán1.288K
BITI BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF
22.273.97%0.85Mua1.200K
BITI BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF
22.313.77%0.81Mua23.975K
BITI.U BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF USD
18.023.80%0.66Mua1.900K
BITI.U BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF USD
18.036.88%1.16Mua6.950K
BK CANADIAN BANC CORP
12.35-0.80%-0.10Mua1.000K133.280M
BK CANADIAN BANC CORP
12.31-1.36%-0.17Mua10.905K133.280M
BKL.C INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
16.740.66%0.11Bán300
BKL.C INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
16.740.78%0.13Bán1.000K
BKL.F INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
17.55-0.06%-0.01Mua700
BKL.F INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
17.52-0.06%-0.01Mua1.300K
BL.UN GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND
13.980.29%0.04Mua3.900K
BLB.UN BLOOM SELECT INCOME FUND
9.95-0.50%-0.05Mua100
BLCK FIRST TRUST INDXX INNOV TRANS PROC ETF
26.460.84%0.22Sức mua mạnh200
BLOV BROMPTON NA LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF
22.30-0.04%-0.01Mua200
BNC PURPOSE CDN FINANCIAL INCOME FUND ETF
26.200.00%0.00Mua1
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
19.520.05%0.01Mua3.611K
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
19.510.26%0.05Sức mua mạnh500
BNK BIG BANC SPLIT CORP
15.17-0.13%-0.02Mua100
BPF.UN BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
14.990.94%0.14Sức mua mạnh60.621K319.594M8.991.77152.00
BPRF BF AND CRUMRINE INVEST GRADE PREF ETF
27.070.30%0.08Mua11.526K
BPRF BF AND CRUMRINE INVEST GRADE PREF ETF
26.970.00%0.00Sức mua mạnh148
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
17.63-0.23%-0.04Mua9.512K167.580M-2.31
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
17.630.23%0.04Mua100167.580M-2.31
BREA BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF
23.331.79%0.41Mua25.100K
BREA BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF
23.443.95%0.89Sức mua mạnh200
BSKT MANULIFE SMART CORE BOND ETF
9.60-0.10%-0.01Mua1.000K
BSKT MANULIFE SMART CORE BOND ETF
9.600.00%0.00Mua2
BSO.UN BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INC FUND
5.94-0.83%-0.05Mua1.090K36.463M
BTCC PURPOSE BITCOIN ETF CURRENCY HGD
7.58-3.44%-0.27Bán172.238K
BTCC PURPOSE BITCOIN ETF CURRENCY HGD
7.60-3.18%-0.25Bán31.426K
BTCC.B PURPOSE BITCOIN ETF
6.75-3.02%-0.21Bán50.857K
BTCC.B PURPOSE BITCOIN ETF
6.75-2.88%-0.20Bán1.356M
BTCC.U PURPOSE BITCOIN ETF USD
6.91-3.49%-0.25Bán17.500K
BTCC.U PURPOSE BITCOIN ETF USD
6.90-3.23%-0.23Bán190.930K
BTCQ 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF
7.59-3.31%-0.26Bán3.500K
BTCQ 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF
7.61-2.81%-0.22Bán53.924K
BTCQ.U 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF USD
6.17-2.83%-0.18Bán5.300K
BTCQ.U 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF USD
6.534.31%0.27Mua100
BTCX.B CI GALAXY BITCOIN ETF
6.85-3.11%-0.22Bán109.596K
BTCX.B CI GALAXY BITCOIN ETF
6.90-2.40%-0.17Bán3.400K
BTV BLUERUSH INC
0.130.00%0.00Bán4.000K21.067M-0.04
BTV BLUERUSH INC
0.130.00%0.00Bán16.000K21.067M-0.04
BUA.UN BLOOM US INCOME AND GROWTH FUND
7.320.00%0.00Mua3
BXF CI 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF
10.490.00%0.00Bán1.200K
BXF CI 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF
10.49-0.19%-0.02Bán6.517K
CACB CIBC ACTIVE INVST GRADE CORP BOND ETF
21.770.14%0.03Bán1.100K
CACB CIBC ACTIVE INVST GRADE CORP BOND ETF
21.77-0.05%-0.01Mua235
CAFR CIBC ACT INVST GRADE FLOAT RATE BOND ETF
19.82-0.15%-0.03100
CAFR CIBC ACT INVST GRADE FLOAT RATE BOND ETF
19.850.00%0.00Bán100
CAGG CI YIELD ENHANCED CANADA AGGREGATE BOND INDEX ETF
50.110.02%0.01Mua100
CAGG CI YIELD ENHANCED CANADA AGGREGATE BOND INDEX ETF
50.340.10%0.05Mua139
CAGS CI YLD ENH CDN ST AGG BD IDX ETF
49.500.02%0.01Bán100
CAGS CI YLD ENH CDN ST AGG BD IDX ETF
49.42-0.02%-0.01Sức bán mạnh2.115K
CALL EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND
18.82-2.18%-0.42Bán1.000K
CALL EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND
18.83-1.57%-0.30Bán2.962K
CALL.B EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD UNHEG
21.510.00%0.00Mua5
CARS EVOLVE AUTOMOBILE INNOVATION IDX HGD FD
50.22-1.97%-1.01Mua753
CARS.B EVOLVE AUTOMOBILE INNOVATION IDX UH FD
53.290.00%0.00Mua4
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF
19.020.00%0.00Bán5.733K
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF
19.01-0.05%-0.01Sức bán mạnh399
CBND MANULIFE SMART CORPORATE BOND ETF
9.810.51%0.05Mua200
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
18.82-0.16%-0.03Sức bán mạnh13.666K
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
18.83-0.11%-0.02Sức bán mạnh1.700K
CCBI CIBC CANADIAN BOND INDEX ETF
20.190.70%0.14902
CCEI CIBC CANADIAN EQUITY INDEX ETF
21.730.00%0.00Mua45
CCEI CIBC CANADIAN EQUITY INDEX ETF
21.51-1.10%-0.24Bán400
CCNS CIBC CONSERVATIVE FIXED INCOME POOL ETF
19.57-0.05%-0.01Bán100
CCRE CIBC CORE FIXED INCOME POOL ETF
19.680.15%0.03Mua103
CDD.UN CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST
5.25-0.57%-0.03Mua2001.851M
CDIV MANULIFE SMART DIVIDEND ETF
12.47-0.72%-0.09Bán2.982K
CDIV MANULIFE SMART DIVIDEND ETF
12.46-1.27%-0.16Bán1.000K
CDLB CI DOUBLELINE TOTAL RETURN BND US HD ETF
20.16-0.35%-0.07Bán500
CDLB.B CI DOUBLELINE TOTAL RETURN BND US UH ETF
17.952.28%0.40Bán500
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
31.12-0.54%-0.17Mua7.600K
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
31.12-0.54%-0.17Mua9.513K
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
23.400.82%0.19Bán9005.100B5.134.52
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
23.380.65%0.15Bán4.860K5.100B5.144.52
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD
19.75-0.50%-0.10Mua1005.100B5.414.52
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD
18.76-0.05%-0.01Bán5655.100B5.114.52
CEW ISHARES EQUAL WEIGHT BANC LIFECO ETF
15.53-0.77%-0.12Bán5.200K
CEW ISHARES EQUAL WEIGHT BANC LIFECO ETF
15.53-0.77%-0.12Bán11.991K
CFLX CIBC FLEXIBLE YIELD ETF HEDGED
19.75-0.10%-0.02Bán1.901K
CFLX CIBC FLEXIBLE YIELD ETF HEDGED
19.750.00%0.00Mua200
CGAA CI GLOBAL ASSET ALLOC PRIVATE POOL ETF
24.090.00%0.00Mua6
CGAA CI GLOBAL ASSET ALLOC PRIVATE POOL ETF
23.99-0.12%-0.03Mua1.300K
CGI CDN GENERAL INV
36.870.74%0.27Sức mua mạnh100778.115M2.6413.87
CGI CDN GENERAL INV
37.301.17%0.43Sức mua mạnh5.140K778.115M2.6613.87
CGL ISHARES GOLD BULLION ETF HDG
14.63-0.07%-0.01Sức bán mạnh1.800K
CGL ISHARES GOLD BULLION ETF HDG
14.620.07%0.01Bán6.774K
CGL.C ISHARES GOLD BULLION ETF NON HDG
18.980.53%0.10Bán200
CGL.C ISHARES GOLD BULLION ETF NON HDG
19.031.12%0.21Bán2.894K
CGLO CIBC GLOBAL GROWTH ETF
22.770.09%0.02Mua1.918K
CGLO CIBC GLOBAL GROWTH ETF
22.02-0.72%-0.16Mua8.481K
CGR ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF
31.67-0.06%-0.02Mua107
CGR ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF
31.670.13%0.04Mua200
CGRA CI GLOBAL REAL ASSET PRIVATE POOL ETF
22.21-0.13%-0.03Mua1.019K
CGRE CI GLOBAL REIT PRIVATE POOL ETF
23.80-0.29%-0.07Mua500
CGRE CI GLOBAL REIT PRIVATE POOL ETF
23.922.31%0.54Sức mua mạnh704
CGXF CI GLD GIANTS CVR CALL ETF
12.150.33%0.04Bán4.600K
CGXF CI GLD GIANTS CVR CALL ETF
12.140.25%0.03Bán22.537K
CHB ISHARES US HY FIXED INCOME INDEX ETF
18.20-0.33%-0.06Mua2.555K
CHB ISHARES US HY FIXED INCOME INDEX ETF
18.260.05%0.01Sức mua mạnh600
CHE.UN CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND
7.13-1.38%-0.10Bán511.125K745.807M-0.96
CHNA.B CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF
32.151.64%0.52Bán201
CHNA.B CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF
32.32-11.04%-4.01Mua100
CIBR FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
33.942.76%0.91Sức mua mạnh1.648K
CIBR FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
33.001.26%0.41Sức mua mạnh100
CIC CI CANBANC INCOME CLASS ETF
12.53-1.10%-0.14Mua1.100K197.131M
CIC CI CANBANC INCOME CLASS ETF
12.56-0.79%-0.10Mua12.537K197.131M
CIE ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF
21.70-1.27%-0.28Mua201
CIEI CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF
20.660.00%0.00Mua76
CIF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF
30.63-0.55%-0.17Mua457
CIF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF
30.50-1.04%-0.32Mua300
CINC CI DOUBLELINE INCOME US HDG ETF
21.26-0.56%-0.12247
CINC CI DOUBLELINE INCOME US HDG ETF
21.310.57%0.12Theo dõi200
CINF CI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETF
22.67-0.18%-0.04Mua283
CINT CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF
22.18-0.49%-0.11Mua8.400K
CINT CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF
21.67-0.18%-0.04Sức mua mạnh100
CIQ.UN CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND
8.08-0.12%-0.01Mua30013.399M
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter