Đường ống dẫn dầu khí (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
183.465B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.942M
Khối lượng
+0.87%
Thay đổi
−3.43%
Hiệu suất Tháng
−15.60%
Hiệu suất Năm
−5.31%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ENBENBRIDGE INC
50.43 CAD0.88%0.44 CAD
Bán
2.972M149.891M CAD102.116B CAD39.201.28 CAD11.1K
KEYKEYERA CORPORATION
28.41 CAD−0.53%−0.15 CAD
Bán Mạnh
600.914K17.072M CAD6.279B CAD19.211.49 CAD
PPLPEMBINA PIPELINE CORPORATION
41.92 CAD0.12%0.05 CAD
Bán
2.461M103.16M CAD23.07B CAD8.185.14 CAD2.669K
TRPTC ENERGY CORPORATION
52.00 CAD1.36%0.70 CAD
Bán
6.907M359.186M CAD52B CAD74.910.69 CAD7.477K