Kim loại quý (Công nghiệp)

1062
Cổ phiếu
687.184B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.275M
Khối lượng
+1.08%
Thay đổi
+1.32%
Hiệu suất Tháng
+92.18%
Hiệu suất Năm
+33.69%
Hiệu suất YTD
           
AAN ATON RESOURCES INC
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh110.700K8.325M-0.01
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.124.55%0.01Mua7.500K3.890M-0.01
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.10-4.76%-0.01Mua232.140K3.890M-0.01
ABI ABCOURT MINES INC.
0.090.00%0.00Mua167.800K26.121M-0.00
ABI ABCOURT MINES INC.
0.095.88%0.01Sức mua mạnh12.000K26.121M-0.00
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.070.00%0.00Bán144.916K8.807M-0.02
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.086.67%0.01Mua22.000K8.807M-0.02
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
33.110.30%0.10Mua8.959M58.871B10.343.19
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
33.000.12%0.04Mua170.990K58.871B10.323.19
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.010.00%0.00Bán540.000K1.114M-0.00
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
88.160.74%0.65Mua9.392K21.171B38.472.2911101.00
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
88.090.66%0.58Mua1.458M21.171B38.472.2911101.00
AEX AEX GOLD INC
0.630.00%0.00Mua50034.315M-0.08
AEX AEX GOLD INC
0.63-3.08%-0.02Mua1.650K34.315M-0.08
AFF AFFINITY METALS CORP
0.250.00%0.00Sức mua mạnh627.282M-0.01
AFF AFFINITY METALS CORP
0.2327.03%0.05Mua5007.282M-0.01
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.249.09%0.02Mua1.061M45.937M-0.035.00
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.249.09%0.02Sức mua mạnh9.500K45.937M-0.035.00
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh10.000K23.735M-0.01
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.283.70%0.01Theo dõi97.701K29.218M-0.10
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.271.89%0.01Bán33.000K29.218M-0.10
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
11.131.37%0.15Mua79.013K4.357B48.910.232266.00
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
11.151.18%0.13Mua1.501M4.357B49.090.232266.00
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán1.142K5.268M-0.01
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.03-14.29%-0.01Bán141.000K5.268M-0.01
AIML AIML RESOURCES INC
0.2750.00%0.09Sức mua mạnh11.500K2.187M-0.06
AL ALX RESOURCES CORP
0.0414.29%0.01Mua63.000K5.252M-0.03
AL ALX RESOURCES CORP
0.04-12.50%-0.01Mua7.000K5.252M-0.03
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.240.00%0.00Bán3.000K5.007M-0.02
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.246.67%0.01Mua14.166K5.007M-0.02
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.01-33.33%-0.01Mua303.000K921.083K-0.01
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán5.000K921.083K-0.01
ALO ALIO GOLD INC
1.250.81%0.01Mua9.459K106.631M-2.19
ALO ALIO GOLD INC
1.24-0.80%-0.01Mua51.578K106.631M-2.19
ALT ALTURAS MINERALS CORP.
0.01100.00%0.01Mua100.000K1.449M-0.012.00
AM ACADEMY METALS INC
0.1318.18%0.02Bán17.000K2.400M-0.06
AM ACADEMY METALS INC
0.13-18.75%-0.03Bán1.000K2.400M-0.06
AMC ARIZONA METALS CORP
0.7012.90%0.08Mua2.000K32.451M-0.07
AMC ARIZONA METALS CORP
0.6811.48%0.07Mua139.300K32.451M-0.07
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.096.25%0.01Sức mua mạnh11.000K30.840M-0.00
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.095.88%0.01Mua254.380K30.840M-0.00
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.663.12%0.02Mua1.500K77.376M-0.03
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.663.12%0.02Mua28.440K77.376M-0.03
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.060.00%0.00Bán22.680M-0.00
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.551.31%0.02Mua142.197K103.962M-0.02
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.51-2.58%-0.04Mua5.900K103.962M-0.02
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.176.45%0.01Mua58.551K12.182M-0.02
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.163.23%0.01Mua4.000K12.182M-0.02
AN ARENA MINERALS INC
0.03-14.29%-0.01Bán11.000K3.566M
AN ARENA MINERALS INC
0.030.00%0.00Bán10.000K3.566M
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.01-33.33%-0.01Theo dõi30.000K953.355K-0.01
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Mua10.000K953.355K-0.01
ANG ANGEL GOLD CORP
0.030.00%0.00Mua10.250K1.475M-0.00
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.050.00%0.00Bán14.000K5.596M-0.01
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.050.00%0.00Bán280.161K5.596M-0.01
ANTL ANTLER GOLD INC
0.3825.00%0.07Sức mua mạnh417.459K18.364M-0.10
ANTL ANTLER GOLD INC
0.3223.08%0.06Sức mua mạnh2.500K18.364M-0.10
ANX ANACONDA MINING INC
0.26-1.89%-0.01Mua114.000K35.348M77.940.00195.00
ANX ANACONDA MINING INC
0.27-1.85%-0.01Mua5.000K35.348M79.410.00195.00
AORO ALORO MINING CORP
0.069.09%0.01Mua20.250K2.999M-0.01
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.882.33%0.02Mua162.914K216.857M-0.0419.00
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.881.15%0.01Mua6.500K216.857M-0.0419.00
APX APEX RESOURCES INC
0.1110.00%0.01Mua61.217K1.703M-0.03
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.160.00%0.00Mua18.000K54.169M-0.0219.00
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.160.00%0.00Mua1.500K54.169M-0.0219.00
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.90-0.52%-0.01Mua104.147K336.093M-0.78
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.86-3.12%-0.06Mua1.003M336.093M-0.78
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.10-9.09%-0.01Mua5.000K7.575M-0.02
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.10-9.09%-0.01Mua21.000K7.575M-0.02
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.62-4.71%-0.08Mua7.651K49.188M-0.04
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.62-0.61%-0.01Mua1.800K49.188M-0.04
ASE ASANTE GOLD CORP
0.04-22.22%-0.01Bán52.000K759.080K-0.01
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.0320.00%0.01Mua3.000K1.332M-0.00
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.030.00%0.00Bán22.000K1.332M-0.00
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.9513.10%0.11Mua10.050K74.177M-0.54
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.9610.34%0.09Mua106.829K74.177M-0.54
ASR ALACER GOLD CORP
8.582.75%0.23Mua2.958M2.529B11.560.731926.00
ASR ALACER GOLD CORP
8.623.11%0.26Mua144.300K2.529B11.580.731926.00
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.208.11%0.01Mua15.500K31.607M-0.01
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.208.11%0.01Mua376.253K31.607M-0.01
ATX ATEX RESOURCES INC
0.130.00%0.00Bán162.741M-0.09
AU AURION RESOURCES LTD.
1.200.84%0.01Bán4.800K99.337M-0.06
AU AURION RESOURCES LTD.
1.190.85%0.01Bán70.135K99.337M-0.06
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.050.00%0.00Mua50.000K
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.344.62%0.01Mua22.100K21.027M-0.03
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.346.25%0.02Sức mua mạnh4.500K21.027M-0.03
AUEN GOLDEN SKY MINERALS CORP
0.3124.00%0.06Mua21.163K2.901M-0.11
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.069.09%0.01Mua11.000K8.432M
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.060.00%0.00Mua65.500K8.432M
AUM.H AMERICAN URANIUM MINING CORPORATION
0.01200.00%0.01Bán1.000K5.128M-0.01
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.48-2.04%-0.01Mua61.670K18.331M-0.20
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.49-2.00%-0.01Mua22.500K18.331M-0.20
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.452.27%0.01Mua4.000K60.378M-0.09170.00
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.475.62%0.03Mua40.500K60.378M-0.09170.00
AUN AURCANA CORPORATION
0.609.09%0.05Mua868.879K81.554M-0.07
AUN AURCANA CORPORATION
0.6110.91%0.06Mua61.000K81.554M-0.07
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.04—%5.000K1.417M-0.00
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.0440.00%0.01Mua130.000K1.417M-0.00
AUU AURA RESOURCES INC
0.0428.57%0.01Mua25.700K1.479M-0.01
AUU AURA RESOURCES INC
0.040.00%0.00Bán2.750K1.479M-0.01
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán40.000K453.224K-0.10
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.0325.00%0.01Mua5.500K453.224K-0.10
AXM AXMIN INC
0.20-2.44%-0.01Mua22.740K24.991M-0.00
AXM AXMIN INC
0.1915.15%0.03Bán5.000K24.991M-0.00
AYM ATALAYA MINING PLC
2.000.00%0.00Bán281283.971M6.850.30
AZR AZARGA METALS CORP
0.105.56%0.01Mua26.000K8.912M-0.03
BAT BATERO GOLD CORP.
0.06-7.69%-0.01Bán16.000K6.911M-0.02
BAT BATERO GOLD CORP.
0.060.00%0.00Bán13.000K6.911M-0.02
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.1225.00%0.03Mua461.000K7.058M-0.04
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.1219.05%0.02Mua85.000K7.058M-0.04
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.0622.22%0.01Sức mua mạnh18.000K9.196M-0.01
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.0740.00%0.02Sức mua mạnh985.050K9.196M-0.01
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.172.94%0.01Mua158.750K25.304M-0.07
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.17-5.56%-0.01Bán17.000K25.304M-0.07
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.594.02%0.10Mua105.197K290.254M-0.2276.00
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.593.60%0.09Mua1.700K290.254M-0.2276.00
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.0325.00%0.01Bán5.000K630.942K-0.54
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.02-20.00%-0.01Mua60.500K630.942K-0.54
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.0511.11%0.01Mua28.750K1.155M
BEX BENTON RESOURCES INC
0.148.00%0.01Mua521.838K11.755M-0.02
BEX BENTON RESOURCES INC
0.130.00%0.00Mua61.500K11.755M-0.02
BFG BULLFROG GOLD CORP
0.1922.58%0.04Sức mua mạnh376.001K29.773M-0.011.00
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.08-20.00%-0.02Bán62.000K1.617M-0.01
BGF BEAUCE GOLD FIELDS INC
0.10-9.09%-0.01Bán2.500K1.993M-0.04
BGF BEAUCE GOLD FIELDS INC
0.10-5.00%-0.01Bán65.500K1.993M-0.04
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.090.00%0.00Mua552.146K11.288M-0.02
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.090.00%0.00Mua32.000K11.288M-0.02
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.050.00%0.00Bán14.000K5.643M-0.19
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.050.00%0.00Bán500.805K5.643M-0.19
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
2.36-0.84%-0.02Mua1.080K39.570M-0.06
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
2.33-2.10%-0.05Mua30039.570M-0.06
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.0320.00%0.01Mua18.000K1.745M-0.04
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Mua40.000K1.745M-0.04
BME BARSELE MINERALS CORP
0.4910.00%0.04Sức mua mạnh10.000K55.683M-0.02
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP
0.040.00%0.00Bán49.000K421.116K-0.01
BMX BOREAL METALS CORP
0.0542.86%0.01Mua2.000K3.416M-0.03
BNKR BUNKER HILL MINING
0.9012.50%0.10Mua1.975K62.835M-0.58
BST BESSOR MINERALS INC
0.040.00%0.00Bán9.000K899.370K-0.01
BTO B2GOLD CORP.
7.535.76%0.41Mua1.053M7.894B16.200.444217.00
BTO B2GOLD CORP.
7.596.45%0.46Mua72.606M7.894B16.220.444217.00
BTRU BETTERU EDUCATION CORP
0.040.00%0.00Bán105.000K3.131M-0.06
BTRU BETTERU EDUCATION CORP
0.040.00%0.00Bán20.000K3.131M-0.06
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD
0.060.00%0.00Sức mua mạnh69.000K2.605M-0.01
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD
0.0622.22%0.01Mua119.000K2.605M-0.01
BTU BTU METALS CORP
0.20-2.38%-0.01Bán258.200K18.059M-0.01
BTU BTU METALS CORP
0.210.00%0.00Bán55.500K18.059M-0.01
BUD SATORI RESOURCES INC
0.060.00%0.00Mua1.620K2.312M-0.01
BULL CANADIAN PALLADIUM RESOURCES INC.
0.090.00%0.00Bán30.000K3.498M-0.07
BULL CANADIAN PALLADIUM
0.096.25%0.01Bán53.100K3.498M-0.07
BVA BRAVADA GOLD CORPORATION
0.105.26%0.01Mua63.500K6.850M-0.01
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất