Vật liệu cơ bản (Khu vực)

1102
Cổ phiếu
409.758B
Giá trị vốn hóa thị trường
632.487K
Khối lượng
+1.21%
Tỷ suất Cổ tức
+0.66%
Thay đổi
+0.02%
Hiệu suất Tháng
+30.29%
Hiệu suất Năm
+21.55%
Hiệu suất YTD
           
A ARMOR MINERALS INC
0.41-6.82%-0.03Bán77719.500M-0.00Khai thác hợp nhất
AA ALBA MINERALS INC
0.0412.50%0.01Bán74.000K2.983M15.570.00Vàng
AAG.H AFTERMATH SILVER LTD
0.200.00%0.00Mua152.238K5.419M-0.02Khai thác hợp nhất
AAL ADVANTAGE LITHIUM CORP
0.321.61%0.01Bán26.890K49.182M-0.05Hóa chất Chuyên biệt
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán6.000K8.325M-0.01Khai thác hợp nhất
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.030.00%0.00Bán33.000K4.302M-0.03Kim loại và Khoáng sản quý
ABC AMERICAN BATTERY M
0.2513.64%0.03Sức bán mạnh205.200K5.178M-0.07Kim loại và Khoáng sản quý
ABI ABCOURT MINES INC.
0.090.00%0.00Mua157.700K25.582M8.890.01Vàng
ABJ SUPREME METALS COR
0.01100.00%0.01Bán50.000K2.068M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ABM ATHABASCA MINERALS INC.
0.644.92%0.03Mua53.255K26.677M-0.08Vật liệu Xây dựng
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.180.00%0.00Bán351.852K21.578M-0.031.00Khai thác hợp nhất
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.07-7.14%-0.01Bán48.000K6.767M-0.03Khai thác hợp nhất
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
24.17-0.86%-0.21Mua3.500M42.730B-1.8522100.00Vàng
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.040.00%0.00Bán106.281K4.508M-0.03Kim loại và Khoáng sản quý
ADE ADEX MINING INC.
0.01100.00%0.01Sức mua mạnh12.000K3.386M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.0320.00%0.01Bán12.500K1.907M-0.00Vàng
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.82-0.18%-0.03Mua6.076K281.175M8.202.06195.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.030.00%0.00Bán82.000K4.363M-0.00Khai thác hợp nhất
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.030.00%0.00Bán2.503K103.488M-0.03Khai thác hợp nhất
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.14-3.57%-0.01Sức bán mạnh76.921K11.508M-0.22Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
78.00-0.51%-0.40Mua401.188K18.681B-1.775990.00Vàng
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.440.00%0.00Mua5.000K20.236M-0.06Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
AET AETHON MINERALS CORPORATION
0.173.03%0.01Bán119.577K4.559M-0.15Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AEX AEX GOLD INC
0.344.62%0.01Mua50024.122M-0.07Vàng
AFF AFFINITY METALS CORP
0.0920.00%0.01Theo dõi2.000K2.244M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.237.14%0.01Bán25.500K181.867M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.256.38%0.01Mua209.125K33.097M-0.02Vàng
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh37.000K23.735M-0.01Vàng
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.3717.46%0.06Mua429.284K19.596M-0.06Vàng
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
9.300.11%0.01Mua469.410K3.624B-0.081716.00Vàng
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.08-5.88%-0.01Mua2.000K46.657M-0.070.00Khai thác hợp nhất
AGO AURCREST GOLD INC
0.03-14.29%-0.01Bán40.000K2.392M-0.00Khai thác hợp nhất
AGRL AGUIA RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Mua2.500K28.514M-0.021.00Hóa chất Nông nghiệp
AGZ ASHANTI GOLD CORP
0.040.00%0.00Mua50.000K3.323M-0.05Vàng
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.05-9.09%-0.01Bán16.500K8.530M-0.01Khai thác hợp nhất
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.800.00%0.00Bán2.996K145.134M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AIIM ALBERT MINING INC
0.09-5.56%-0.01Bán99.500K6.635M-0.01Khai thác hợp nhất
AJN AJN RESOURCES INC
0.150.00%0.00Mua12.000K2.297M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AKG ASANKO GOLD INC
1.180.00%0.00Mua22.873K266.449M-0.00386.00Vàng
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.411.25%0.01Bán3.000K31.054MKhai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.23-2.13%-0.01Mua2.000K6.390M-0.84Vàng
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.100.00%0.00Sức bán mạnh39.400K1.926M-0.03Kim loại và Khoáng sản quý
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.01-33.33%-0.01Bán200.000K721.083K-0.01Khai thác hợp nhất
ALO ALIO GOLD INC
0.980.00%0.00Bán42.466K83.013M-0.3674.00Vàng
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.221.63%0.18Bán30.963K472.333M-0.0621.00Khai thác hợp nhất
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.07-6.67%-0.01Mua35.000K5.247M-0.02Khai thác hợp nhất
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.08-11.11%-0.01Bán3.000K14.168M-0.01Khai thác hợp nhất
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.05-16.67%-0.01Bán2.000K2.590M-0.07Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.08-5.88%-0.01Mua761.610K24.305M-0.00Khai thác hợp nhất
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.98-1.01%-0.01Mua24.579K110.609M-0.0316.00Khai thác hợp nhất
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua307.000K891.230K-0.00Vàng
AMR AM RESOURCES CORP
0.07-12.50%-0.01Bán5.500K4.928M-0.08Khai thác hợp nhất
AMX AMEX EXPLORATION INC
0.91-1.09%-0.01Bán12.000K50.710M-0.09Khai thác hợp nhất
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.232.22%0.01Mua76.215K39.821M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.30-4.69%-0.01Bán31.240K23.625M-0.02Khai thác hợp nhất
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh10.000K2.176M-0.01Vàng
ANG ANGEL GOLD CORP
0.030.00%0.00Mua15.000K1.580M-0.00Vàng
ANK ANGKOR GOLD CORP
0.12-7.69%-0.01Bán42.500K13.777M-0.02Vàng
ANX ANACONDA MINING INC
0.240.00%0.00Bán71.000K32.860M-0.01185.00Vàng
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.070.00%0.00Bán54.000K5.763M-0.01Khai thác hợp nhất
AORO ALORO MINING CORP
0.03-33.33%-0.01Sức bán mạnh798.000K1.470M-0.010.00Vàng
AOT ASCOT RESOURCES LTD.
0.66-1.49%-0.01Bán35.795K155.274M27.580.03Khai thác hợp nhất
APN ALTIPLANO METALS INC
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh81.250K4.412M-0.03Khai thác hợp nhất
APX APEX RESOURCES INC
0.06-20.00%-0.01Mua5.875K880.633K-0.0312.00Khai thác hợp nhất
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
3.110.00%0.00Bán600542.359M11.730.2610.00Khai thác hợp nhất
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.19-2.56%-0.01Bán37.940K65.965M-0.05Khai thác hợp nhất
AR ARGONAUT GOLD INC.
2.460.82%0.02Mua275.046K435.062M-0.08724.00Vàng
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.6212.73%0.07Bán77.154K99.093M-0.01299.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ARQ ARGO GOLD INC
0.1220.00%0.02Bán38.000K4.561M93.750.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.66-1.48%-0.04Sức bán mạnh21.545K94.291M-0.34Khai thác hợp nhất
ASE ASANTE GOLD CORP
0.0610.00%0.01Mua1.000K3.248M-0.01Vàng
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.030.00%0.00Bán15.200K1.110M-0.01Vàng
ASL ARGENTUM SILVER CORP
0.403.95%0.01Mua20.300K11.590M-0.03Khai thác hợp nhất
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.852.41%0.02Bán75.423K63.103M-0.021.00Khai thác hợp nhất
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.190.00%0.00Mua15.000K1.662M0.045.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.32-1.56%-0.01Bán28.000K24.669M-0.24Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ASO AVESORO RESOURCES INC
1.100.00%0.00Bán30089.960M-1.03Vàng
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD.
0.17-17.07%-0.04Bán2.500K859.786K-0.21Khai thác hợp nhất
ASR ALACER GOLD CORP
5.730.53%0.03Mua373.810K1.680B77.090.08691.00Vàng
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.24-4.00%-0.01Bán36.400K39.509M-0.02Vàng
ATL ATLATSA RESOURCES CORPORATION
0.090.00%0.00Mua100.000K46.702M-0.15Vàng
ATV ALTO VENTURES LTD
0.030.00%0.00Bán217.000K1.409M-0.01Vàng
ATX ATEX RESOURCES INC
0.190.00%0.00Sức bán mạnh5002.508M-0.040.00Vàng
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.26-1.89%-0.01Bán5.870K26.103M3.650.07Khai thác hợp nhất
AU AURION RESOURCES LTD.
1.75-4.89%-0.09Bán59.435K132.422M-0.05Khai thác hợp nhất
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.105.56%0.01Bán165.000K4.260M-0.05Kim loại và Khoáng sản quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.105.56%0.01Bán39.250K5.875M-0.09Vàng
AUG AURYN RESOURCES INC
1.73-6.49%-0.12Sức bán mạnh86.039K176.087M-0.19Khai thác hợp nhất
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.0325.00%0.01Bán33.000K2.466M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AUM.H AMERICAN URANIUM MINING CORPORATION
0.060.00%0.00Mua3.580K3.318M-0.04Khai thác hợp nhất
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.30-6.15%-0.02Bán22.792K12.224M-0.97Vàng
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.32-4.48%-0.01Bán1.000K34.854M-0.05178.00Kim loại và Khoáng sản quý
AUN AURCANA CORPORATION
0.260.00%0.00Bán46.480K30.901M-0.09Kim loại và Khoáng sản quý
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.0727.27%0.01Bán24.500K2.834M-0.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
AURX AUREX ENERGY CORP
0.150.00%0.00Bán7.000K3.711M-0.42Khai thác hợp nhất
AUT AUSTIN RESOURCES LTD
0.11-15.38%-0.02Mua39.000K973.129K-0.02Khai thác hợp nhất
AUU AURA RESOURCES INC
0.078.33%0.01Mua59.200K2.083M-0.02Khai thác hợp nhất
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.05-4.55%-0.00Sức bán mạnh1.423M16.483M-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
AVM AVARONE METALS INC
0.12-4.00%-0.01Bán5.500K11.075M-0.00Khai thác hợp nhất
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.0325.00%0.01Bán27.000K2.761M-0.02Khai thác hợp nhất
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh180.000K788.215K-0.17Khai thác hợp nhất
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.050.00%0.00Bán354.000K3.036M-0.02Khai thác hợp nhất
AXM AXMIN INC
0.459.76%0.04Mua41.550K60.407M40.690.0111.00Vàng
AYM ATALAYA MINING PLC
3.45-1.43%-0.05Bán600438.999M8.640.37348.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
0.4218.31%0.07Sức mua mạnh78.500K22.386M-0.00Khai thác hợp nhất
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.078.33%0.01Sức bán mạnh83.904K2.313M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BANC BANKERS COBALT CORP
0.030.00%0.00Mua116.000K3.431M-0.13Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.19-7.32%-0.01Bán37.613K30.955M-0.02Khai thác hợp nhất
BARI BARRIAN MINING CORP
0.130.00%0.00Bán96.000K5.225MVàng
BAT BATERO GOLD CORP.
0.090.00%0.00Mua82.500K10.366M-0.01Vàng
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.15-6.06%-0.01Sức bán mạnh46.500K8.349M-0.06Khai thác hợp nhất
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.040.00%0.00Mua70.000K5.832M-0.00Kim loại và Khoáng sản quý
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.30-12.86%-0.04Mua243.001K46.855M-0.07Khai thác hợp nhất
BBL.A BRAMPTON BRICK LTD., CL.A, SV
6.534.48%0.28Mua26157.872M9.840.65247.00Vật liệu Xây dựng
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.04-10.00%-0.01Bán68.444K3.402M-0.13Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Bán14.000K1.043M4.010.01Vàng
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.15-2.27%-0.05Mua49.921K226.787M-0.1576.00Khai thác hợp nhất
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh32.000K4.638M-0.013.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.060.00%0.00Bán145.000K634.080K-0.123.00Khai thác hợp nhất
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.17-15.00%-0.03Mua3.600K15.520M-0.04Hóa chất Nông nghiệp
BER.H BE RESOURCES INC
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh2.000K640.636K-0.010.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BEX BENTON RESOURCES INC
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.000K4.629M5.030.01Khai thác hợp nhất
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.07-21.05%-0.02Bán6.000K1.922M-0.01Vàng
BGM BARKERVILLE GOLD MINES LTD
0.37-2.63%-0.01Bán190.427K213.755M-0.16Vàng
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.05-50.00%-0.05Bán9.639K268.850K-0.02Khai thác hợp nhất
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh10.000K494.362K-0.01Khai thác hợp nhất
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.10-5.00%-0.01Bán39.000K9.389M-0.050.00Khai thác hợp nhất
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.173.03%0.01Mua2.000K17.704M1.310.13Khai thác hợp nhất
BJB BOND RESOURCES INC
0.150.00%0.003.500K937.130K-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
BKI BLACK IRON INC
0.090.00%0.00Bán258.100K16.766M-0.027.00Thép
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
1.45-11.59%-0.19Bán1.300K27.014M-0.037.00Khai thác hợp nhất
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Bán4.103K2.135M-0.04Vàng
BLGV BELGRAVIA CAPITAL
0.020.00%0.00Bán5.750K4.761M-0.019.00Hóa chất Nông nghiệp
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.010.00%0.00Bán301.000K933.090K-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BME BARSELE MINERALS CORP
0.43-1.15%-0.01Sức bán mạnh2.500K44.931M-0.02Vàng
BMET BEMETALS CORP
0.24-4.00%-0.01Bán68.000K25.183M-0.00Khai thác hợp nhất
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.0610.00%0.01Sức mua mạnh151.000K4.779M-0.01Khai thác hợp nhất
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP
0.040.00%0.00Bán1.000K443.275K6.390.01Khai thác hợp nhất
BN.H BLUENOSE GOLD CORP
0.1421.74%0.03Mua30.000K14.844M88.610.00Kim loại và Khoáng sản quý
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.370.00%0.00Sức mua mạnh1.503M20.284M-0.06Khai thác hợp nhất
BNKR BUNKER HILL MINING
0.19111.11%0.10Bán6.000K219.011K-2.114.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BOL BOLD VENTURES INC.
0.010.00%0.00Bán22.000K1.885M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BOLT PACIFIC RIM COBALT
0.120.00%0.00Bán2.000K7.571M-0.09Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.52-5.45%-0.03Sức bán mạnh5.500K23.937M-0.08Khai thác hợp nhất
BRZ BEARING LITHIUM CORP
0.27-5.36%-0.01Mua14.500K18.009M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.12-4.27%-0.05Bán22.400K81.001M-0.52Khai thác hợp nhất
BST BESSOR MINERALS INC
0.050.00%0.00Bán4.000K984.281K-0.01Khai thác hợp nhất
BSX BELO SUN MINING CORP
0.30-1.64%-0.01Mua438.790K135.003M-0.02Vàng
BTO B2GOLD CORP.
4.68-1.06%-0.05Mua2.756M4.794B157.340.033168.00Vàng
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
2.19-4.78%-0.11Bán115.569K147.032M-4.00Vàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất