Vật liệu cơ bản (Khu vực)

1074
Cổ phiếu
397.315B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.127M
Khối lượng
+1.25%
Tỷ suất Cổ tức
−1.83%
Thay đổi
−5.02%
Hiệu suất Tháng
+15.13%
Hiệu suất Năm
+13.37%
Hiệu suất YTD
           
AA ALBA MINERALS INC
0.03-28.57%-0.01Sức bán mạnh55.000K2.360M500.000.00Vàng
AAG.H AFTERMATH SILVER LTD
0.210.00%0.00Bán62.000K5.974M-0.02Khai thác hợp nhất
AAL ADVANTAGE LITHIUM CORP
0.24-3.92%-0.01Sức bán mạnh19.416K42.471M-0.05Hóa chất Chuyên biệt
AAN ATON RESOURCES INC
0.03-16.67%-0.01Bán20.000K9.989M-0.01Khai thác hợp nhất
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.030.00%0.00Bán159.000K3.608M-0.04Kim loại và Khoáng sản quý
AB.H ASBESTOS CORPORATION LIMITED
0.471.09%0.01Bán1.000K1.305M0.850.54Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ABC AMERICAN BATTERY M
0.17-2.78%-0.01Bán88.100K4.237M-0.07Kim loại và Khoáng sản quý
ABI ABCOURT MINES INC.
0.07-6.25%-0.01Bán3.200K24.077M8.370.01Vàng
ABJ SUPREME METALS COR
0.010.00%0.00Bán48.000K1.034M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ABM ATHABASCA MINERALS INC.
0.623.33%0.02Bán12.250K26.450M-0.11Vật liệu Xây dựng
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.12-4.17%-0.01Bán421.500K14.091M-0.021.00Khai thác hợp nhất
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.060.00%0.00Bán50.000K5.800M-0.02Khai thác hợp nhất
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
22.00-1.96%-0.44Bán3.824M39.893B-1.5922100.00Vàng
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.0511.11%0.01Mua20.000K518.508K-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.02-20.00%-0.01Bán44.000K3.220M-0.03Kim loại và Khoáng sản quý
ADE ADEX MINING INC.
0.01100.00%0.01Sức mua mạnh4.400K6.772M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.0325.00%0.01Bán180.000K1.907M-0.00Vàng
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.540.79%0.13Bán13.086K273.832M7.982.06195.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
ADR.H ARCLAND RESOURCES INC.
0.01-40.00%-0.01Bán45.000K193.940K-0.00Khai thác hợp nhất
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K2.909M-0.00Khai thác hợp nhất
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh3.000K98.464M-0.05Khai thác hợp nhất
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.124.17%0.01Mua7.500K8.958M-0.23Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.04-10.00%-0.01Bán20.000K477.850K-0.51Khai thác hợp nhất
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
68.47-0.71%-0.49Bán719.449K16.511B-1.765990.00Vàng
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.42-2.33%-0.01Bán11.003K19.776M-0.04Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
AET AETHON MINERALS CORPORATION
0.172.94%0.01Bán5.000K4.836M-0.10Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AEX AEX GOLD INC
0.310.00%0.00Bán5.000K21.993M-0.06Vàng
AFF AFFINITY METALS CORP
0.1433.33%0.04Mua132.568K3.248M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh56.500K147.226M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.210.00%0.00Bán29.000K41.036M-0.02Vàng
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh29.000K23.735M-0.01Vàng
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.390.00%0.00Bán190.272K24.262M-0.10Vàng
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
6.59-12.13%-0.91Bán1.202M2.925B-0.081716.00Vàng
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.07-7.14%-0.01Bán5.000K38.466M-0.060.00Khai thác hợp nhất
AGO AURCREST GOLD INC
0.04-12.50%-0.01Bán6.000K2.826M-0.00Khai thác hợp nhất
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.0428.57%0.01Bán39.000K7.677M-0.01Khai thác hợp nhất
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.68-1.45%-0.01Sức bán mạnh8.000K123.364M-0.04Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AIIM ALBERT MINING INC
0.080.00%0.00Bán13.000K6.244M-0.01Khai thác hợp nhất
AJN AJN RESOURCES INC
0.18-10.00%-0.02Mua20.000K3.063M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AKG ASANKO GOLD INC
1.210.00%0.00Bán25.603K273.224M-0.00386.00Vàng
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree
0.070.00%0.00Sức bán mạnh33.000K453.592K-0.06Khai thác hợp nhất
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.331.56%0.01Sức bán mạnh2.900K24.844MKhai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.19-11.63%-0.03Bán16.750K5.288M-0.73Vàng
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.280.00%0.00Sức mua mạnh7.000K5.394M-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán50.000K721.083K-0.01Khai thác hợp nhất
ALO ALIO GOLD INC
0.820.00%0.00Bán16.100K69.460M-0.3674.00Vàng
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
10.85-1.18%-0.13Bán47.274K468.205M-0.0621.00Khai thác hợp nhất
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.08-11.11%-0.01Mua162.000K6.297M-0.02Khai thác hợp nhất
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.0823.08%0.01Mua30.500K12.971M-0.01Khai thác hợp nhất
AM ACADEMY METALS INC
0.25-7.41%-0.02Bán1.000K4.450M-0.06Vàng
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.069.09%0.01Mua216.833K2.848M-0.06Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.09-5.56%-0.01Bán102.788K30.054M-0.00Khai thác hợp nhất
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.88-1.12%-0.01Bán6.150K99.437M-0.0316.00Khai thác hợp nhất
AMR AM RESOURCES CORP
0.09-22.73%-0.03Bán1.000K5.236M-0.02Khai thác hợp nhất
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.147.55%0.08Mua145.400K60.679M-0.10Khai thác hợp nhất
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.250.00%0.00Mua109.082K44.333M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.210.00%0.00Sức bán mạnh12.000K15.504M-0.02Khai thác hợp nhất
ANG ANGEL GOLD CORP
0.020.00%0.00Bán90.000K1.053M-0.00Vàng
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.110.00%0.00Bán2.500K11.658M-0.02Vàng
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00Mua10.000K607.600K-0.04Vàng
ANX ANACONDA MINING INC
0.20-2.38%-0.01Bán38.500K28.281M-0.01185.00Vàng
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.06-8.33%-0.01Bán31.000K4.940M-0.01Khai thác hợp nhất
AORO ALORO MINING CORP
0.040.00%0.00Bán40.000K1.960M-0.010.00Vàng
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.570.00%0.00Bán15.300K132.513M18.080.03Khai thác hợp nhất
APN ALTIPLANO METALS INC
0.11-8.33%-0.01Mua14.500K7.467M-0.02Khai thác hợp nhất
APX APEX RESOURCES INC
0.070.00%0.00Bán9.000K1.027M-0.0212.00Khai thác hợp nhất
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
4.0010.19%0.37Sức mua mạnh200613.114M7.940.4310.00Khai thác hợp nhất
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.172.94%0.01Mua1.000K57.508M-0.05Khai thác hợp nhất
AR ARGONAUT GOLD INC.
2.07-2.36%-0.05Bán261.453K380.499M-0.08724.00Vàng
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.63-3.08%-0.02Bán32.110K117.110M-0.01299.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ARQ ARGO GOLD INC
0.12-8.00%-0.01Bán11.000K4.751M-0.01Vàng
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.380.42%0.01Sức bán mạnh39.588K86.783M-0.37Khai thác hợp nhất
ASE ASANTE GOLD CORP
0.060.00%0.00Mua26.960K3.543M-0.01Vàng
ASL ARGENTUM SILVER CORP
0.270.00%0.00Bán5.027K12.285M-0.03Khai thác hợp nhất
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.67-6.94%-0.05Sức bán mạnh55.731K54.740M-0.021.00Khai thác hợp nhất
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.4012.68%0.04Mua6.000K7.838M0.075.08Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.340.00%0.00Bán23.000K26.415M-0.24Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ASO AVESORO RESOURCES INC
1.540.00%0.00Theo dõi16.900K121.432M-1.04Vàng
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD.
0.105.56%0.01Sức bán mạnh1.000K505.992K-0.13Khai thác hợp nhất
ASR ALACER GOLD CORP
5.08-8.14%-0.45Bán2.008M1.630B75.210.08691.00Vàng
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh270.500K30.027M-0.02Vàng
ATV ALTO VENTURES LTD
0.020.00%0.00Bán900.500K1.127M-0.01Vàng
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.32-1.56%-0.01Bán6.850K38.087M12.020.03Khai thác hợp nhất
AU AURION RESOURCES LTD.
1.701.19%0.02Mua8.000K128.696M-0.02Khai thác hợp nhất
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.06-29.41%-0.03Sức bán mạnh60.200K2.691M-0.05Kim loại và Khoáng sản quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.08-11.11%-0.01Sức bán mạnh24.200K5.566M-0.06Vàng
AUG AURYN RESOURCES INC
1.601.27%0.02Sức bán mạnh164.200K150.388M-0.19Khai thác hợp nhất
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.030.00%0.00Mua46.000K3.083M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.26-3.70%-0.01Sức bán mạnh5659.779M-0.90Vàng
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.29-6.45%-0.02Sức bán mạnh4.700K32.274M-0.07178.00Kim loại và Khoáng sản quý
AUN AURCANA CORPORATION
0.27-5.26%-0.01Bán33.282K43.106M-0.09Kim loại và Khoáng sản quý
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.06-8.33%-0.01Bán3.574K2.429M-0.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
AURX AUREX ENERGY CORP
0.140.00%0.00Bán12.192K3.352M-0.42Khai thác hợp nhất
AUU AURA RESOURCES INC
0.0412.50%0.01Bán3.000K1.472M-0.02Khai thác hợp nhất
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.0412.50%0.01Bán560.350K12.586M-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
AVM AVARONE METALS INC
0.1011.76%0.01Mua273.500K7.531M-0.00Khai thác hợp nhất
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.03-14.29%-0.01Mua50.000K3.865M-0.02Khai thác hợp nhất
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh1.000K394.107K-0.13Khai thác hợp nhất
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.050.00%0.00Bán94.000K3.036M-0.02Khai thác hợp nhất
AXM AXMIN INC
0.410.00%0.00Bán11.500K55.709M71.790.0111.00Vàng
AYM ATALAYA MINING PLC
3.299.67%0.29Sức bán mạnh2.100K441.042M9.780.33387.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
0.34-4.29%-0.01Bán1.300K18.685M-0.00Khai thác hợp nhất
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.070.00%0.00Sức bán mạnh7.000K2.528M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BANC BANKERS COBALT CORP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh10.000K2.317M-0.12Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.15-6.06%-0.01Sức bán mạnh165.150K24.915M-0.02Khai thác hợp nhất
BARI BARRIAN MINING CORP
0.180.00%0.00Mua101.500K8.097MVàng
BAT BATERO GOLD CORP.
0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh63.899K8.063M-0.01Vàng
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.157.14%0.01Bán6.500K7.084M-0.06Khai thác hợp nhất
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.069.09%0.01Mua50.000K7.776M-0.00Kim loại và Khoáng sản quý
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.20-9.30%-0.02Bán321.216K28.984M-0.06Khai thác hợp nhất
BBL.A BRAMPTON BRICK LTD., CL.A, SV
6.268.30%0.48Bán1.000K57.951M9.860.65247.00Vật liệu Xây dựng
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.0416.67%0.01Bán130.000K2.268M-0.04Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
1.970.00%0.00Bán16.884K203.078M-0.1876.00Khai thác hợp nhất
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.0620.00%0.01Mua53.000K3.568M-0.013.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.069.09%0.01Bán3.000K953.724K-0.113.00Khai thác hợp nhất
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.202.56%0.01Bán89.000K15.274M-0.04Hóa chất Nông nghiệp
BER.H BE RESOURCES INC
0.04-12.50%-0.01Bán5.000K895.115K7.540.010.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BEX BENTON RESOURCES INC
0.0511.11%0.01Mua347.400K3.788M-0.02Khai thác hợp nhất
BFG BULLFROG GOLD CORP
0.236.98%0.01Sức mua mạnh25.000K28.893M-0.012.00Vàng
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.08-11.11%-0.01Sức bán mạnh10.000K1.618M-0.01Vàng
BGM BARKERVILLE GOLD MINES LTD
0.420.00%0.00Bán154.150K239.111M-0.14Vàng
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.010.00%0.00Mua34.000K771.543K-0.00Khai thác hợp nhất
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.10-9.09%-0.01Bán101.850K10.669M-0.040.00Khai thác hợp nhất
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.1515.38%0.02Mua10.500K13.542M-0.01Khai thác hợp nhất
BJB BOND RESOURCES INC
0.153.45%0.01Mua1.000K876.670K-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
BKI BLACK IRON INC
0.070.00%0.00Bán184.000K13.972M-0.027.00Thép
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
3.000.33%0.01Mua66650.073M-0.037.00Khai thác hợp nhất
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Bán319.075K1.589M-0.04Vàng
BLGV BELGRAVIA CAPITAL
0.0233.33%0.01Mua163.750K3.565M-0.019.00Hóa chất Nông nghiệp
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.01-33.33%-0.01Bán41.050K1.791M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BME BARSELE MINERALS CORP
0.600.00%0.00Bán23.000K73.512M-0.02Vàng
BMET BEMETALS CORP
0.200.00%0.00Sức bán mạnh20.000K20.985M-0.00Khai thác hợp nhất
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.18-7.69%-0.01Mua1.265M28.937M-0.01Khai thác hợp nhất
BN.H BLUENOSE GOLD CORP
0.140.00%0.00Mua10.000K14.844M88.610.00Kim loại và Khoáng sản quý
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.36-3.95%-0.01Bán574.142K34.550M-0.06Khai thác hợp nhất
BNKR BUNKER HILL MINING
0.220.00%0.00Bán2.500K274.636K-2.124.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BOL BOLD VENTURES INC.
0.010.00%0.00Bán3.000K1.257M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BOLT PACIFIC RIM COBALT
0.143.57%0.01Bán122.083K8.917M-0.07Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BRL BEARCLAW CAPITAL CORP
0.020.00%0.00Bán8.000K487.440K-0.02Khai thác hợp nhất
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.440.00%0.00Bán23.000K19.149M-0.08Khai thác hợp nhất
BRZ BEARING LITHIUM CORP
0.200.00%0.00Bán32.000K13.207M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.26-3.08%-0.04Bán48.276K89.601M-0.46Khai thác hợp nhất
BST BESSOR MINERALS INC
0.060.00%0.00Mua74.000K1.083M-0.01Khai thác hợp nhất
BSX BELO SUN MINING CORP
0.525.05%0.03Mua160.769K219.103M-0.02Vàng
BTO B2GOLD CORP.
4.19-2.78%-0.12Bán2.977M4.417B144.580.033168.00Vàng
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
2.130.47%0.01Bán43.325K159.438M-2.20Vàng
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Bán6.000K1.167M-0.06Khai thác hợp nhất
BUD SATORI RESOURCES INC
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh117.000K2.618M-0.01Vàng
BULL 21C METALS INC
0.09-5.26%-0.01Bán532.000K3.909M-0.16Kim loại và Khoáng sản quý
BVA BRAVADA GOLD CORPORATION
0.096.25%0.01Bán4.915K5.480M-0.02Vàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất