Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

53
Cổ phiếu
120.155B
Giá trị vốn hóa thị trường
215.246K
Khối lượng
+1.05%
Thay đổi
+4.60%
Hiệu suất Tháng
+7.76%
Hiệu suất Năm
+8.57%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEGAEGIS BRANDS INC
0.310 CAD+3.33%9.309K1.1226.439M CAD−0.10 CAD+77.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BRMIBOAT ROCKER MEDIA INC
1.46 CAD+2.82%5010.3182.271M CAD−0.46 CAD−184.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BYDBOYD GROUP SERVICES INC
260.64 CAD+0.73%31.231K0.725.596B CAD50.795.13 CAD+170.71%0.23%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BYM.HBAYMOUNT INCORPORATED
0.005 CAD0.00%2050.02257.546K CAD−0.01 CAD−10.34%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CCACOGECO COMMUNICATIONS INC
53.70 CAD+3.09%59.896K0.832.389B CAD6.148.75 CAD−3.82%5.93%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
CGOCOGECO INC
48.39 CAD+3.38%38.755K2.20755.473M CAD10.794.48 CAD−52.19%6.30%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CGXCINEPLEX INC
8.35 CAD+4.90%1.209M3.61529.196M CAD2.912.87 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CJR.BCORUS ENTERTAINMENT INC
0.66 CAD+13.79%1.451M1.73131.631M CAD−2.15 CAD−74.19%27.27%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
CKICLARKE INC
13.60 CAD0.00%00.00187.931M CAD−0.20 CAD−141.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COHOCOHO COLLECTIVE KITCHENS INC
0.140 CAD0.00%54.5K1.24Dịch vụ Khách hàng
ELLEVERYBODY LOVES LANGUAGES CORP
0.045 CAD0.00%88K4.461.604M CAD−0.01 CAD−147.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ESEESE ENTERTAINMENT INC
0.095 CAD+11.76%30.017K0.537.279M CAD−0.31 CAD+15.23%0.00%Dịch vụ Khách hàng
FPFP NEWSPAPERS INC
0.65 CAD0.00%200.014.556M CAD−0.50 CAD−943.96%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GAMEGAMESQUARE HLDGS INC
2.25 CAD+12.50%17.96K2.6929.083M CAD−6.04 CAD+34.10%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GECGLOBAL ED CMNTYS CORP
0.340 CAD0.00%2K0.3622.957M CAD−0.06 CAD+74.39%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GHGAMEHOST INC
9.23 CAD+0.22%7160.17200.344M CAD10.150.91 CAD+101.04%3.90%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ICECANLAN ICE SPORTS CORPORATION
4.10 CAD0.00%3500.4554.53M CAD18.940.22 CAD−40.31%2.93%Dịch vụ Khách hàng
JKJUST KITCHEN HOLDINGS CORP
0.050 CAD0.00%320.003.983M CAD−0.15 CAD+35.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JKPTKINGS ENTERTAINMENT GROUP INC.
0.015 CAD0.00%17.95K0.242.019M CAD−0.04 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
KDAKDA GROUP INC
0.145 CAD+3.57%28.5K0.7721.48M CAD1.460.10 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
LFSTLIFEIST WELLNESS INC
0.015 CAD+50.00%7.502M9.718.37M CAD−0.04 CAD−2.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LUCKREAL LUCK GROUP LTD
0.005 CAD0.00%12K0.20344.503K CAD−0.17 CAD−49.61%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MTYMTY FOOD GROUP INC
52.99 CAD+2.89%41.459K1.051.294B CAD13.703.87 CAD+2.68%1.89%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NTENETWORK MEDIA GROUP INC
0.200 CAD0.00%18.3K1.023.565M CAD1.240.16 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
OAMOVERACTIVE MEDIA CROP
0.120 CAD−7.69%65.5K1.559.351M CAD−0.52 CAD−268.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
PBLPOLLARD BANKNOTE LIMITED
32.00 CAD−1.02%14.311K3.33861.565M CAD28.441.13 CAD+119.02%0.50%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PKTPARKIT ENTERPRISE INCORPORATION
0.63 CAD0.00%72.705K1.48143.909M CAD−0.01 CAD−367.74%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PNC.APOSTMEDIA NETWORK CANADA CORP
1.49 CAD+3.47%1000.13147.239M CAD−0.73 CAD+5.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PNC.BPOSTMEDIA NETWORK CANADA CORP
1.43 CAD0.00%00.00147.239M CAD−0.73 CAD+5.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PNGAPANGEA NATURAL FOODS INC.
0.120 CAD−2.04%2.5K0.064.382M CAD−0.05 CAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
PZAPIZZA PIZZA ROYALTY CORP
14.34 CAD+1.34%29.459K1.37353.028M CAD15.240.94 CAD+13.10%6.03%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
QBR.AQUEBECOR INC
32.12 CAD+0.75%5160.807.254B CAD11.952.69 CAD+5.45%3.74%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
QBR.BQUEBECOR INC
31.11 CAD+3.32%600.5K1.597.254B CAD11.572.69 CAD+5.45%3.86%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
QQQUIZAM MEDIA CORPORATION
0.030 CAD0.00%37K0.331.287M CAD−0.02 CAD+75.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
QSP.UNRESTAURANT BRANDS INTL LTD PTNRSHP
UIT
96.66 CAD1010.1044.492B CAD22.434.31 CAD+8.11%3.05%Dịch vụ Khách hàng
QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC
98.03 CAD+1.57%448.666K1.0944.387B CAD25.083.91 CAD−0.96%3.01%Dịch vụ Khách hàng
Mua
QYOUQYOU MEDIA INC
0.080 CAD0.00%634.2K1.6136.531M CAD−0.02 CAD+21.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RAY.ASTINGRAY GROUP INC
5.45 CAD0.00%36.386K2.14377.22M CAD9.260.59 CAD+40.78%5.50%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RAY.BSTINGRAY GROUP INC
5.45 CAD0.00%500.13377.22M CAD9.260.59 CAD+40.78%5.70%Dịch vụ Khách hàng
RVPATHFINDER VENTURES INC
0.020 CAD0.00%13K0.121.023M CAD−0.04 CAD−188.06%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SATASIAN TELEVISION INTERNATIONAL
0.150 CAD+30.43%2.075K0.383.66M CAD−0.02 CAD+21.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPPSPOT COFFEE LTD CDA
0.045 CAD0.00%5250.036.988M CAD−0.00 CAD+45.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TBRDTHUNDERBIRD ENTERTAINMENT GROUP INC
2.10 CAD−4.98%4000.01105.386M CAD−0.12 CAD−458.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TCL.ATRANSCONTINENTAL INC
11.48 CAD+3.24%201.938K1.21996.651M CAD9.511.21 CAD−12.68%7.84%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TCL.BTRANSCONTINENTAL INC
11.19 CAD0.00%10.00996.651M CAD9.271.21 CAD−12.68%7.73%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TIDLTIIDAL GAMING GROUP CORP
0.115 CAD0.00%12.752K0.1110.074M CAD1.320.09 CAD+15.25%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRZTRANSAT AT INC
3.08 CAD+0.65%45.81K1.67118.442M CAD−4.08 CAD+65.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
TVA.BTVA GROUP INC
1.40 CAD+9.38%9.115K6.8360.488M CAD−0.75 CAD−1039.87%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
TWCTWC ENTERPRISES LTD
16.75 CAD+1.82%1.4K2.02411.463M CAD18.680.90 CAD−71.33%1.19%Dịch vụ Khách hàng
WILDWILDBRAIN LTD
1.14 CAD−2.56%30.1K0.47234.21M CAD−0.30 CAD−368.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
XONEX1 ENTERTAINMENT GROUP INC.
0.055 CAD0.00%5.103K0.12523.352K CAD−0.51 CAD−53.93%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ZMAZOOMAWAY TECHNOLOGIES INC
0.050 CAD0.00%19.5K0.71816.552K CAD−0.10 CAD+41.99%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ZUMZOOMERMEDIA LIMITED
0.040 CAD+14.29%144K4.9610.946M CAD−0.00 CAD−120.00%7.50%Dịch vụ Khách hàng