Công nghệ Điện tử (Khu vực)

83
Cổ phiếu
30.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.141M
Khối lượng
+1.51%
Thay đổi
+6.12%
Hiệu suất Tháng
+70.44%
Hiệu suất Năm
+30.62%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AAT ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.124.35%0.01Mua23.500K9.085M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
AAT ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.120.00%0.00Mua16.000K9.085M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
AJX AGJUNCTION INC
0.41-1.19%-0.01Bán13.430K50.253M-0.07Thiết bị Viễn thông
AJX AGJUNCTION INC
0.44-4.35%-0.02Bán5.000K50.253M-0.07Thiết bị Viễn thông
AVP AVCORP INDUSTRIES INC.
0.070.00%0.00Bán4.000K25.032M-0.07740.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AVP AVCORP INDUSTRIES INC.
0.070.00%0.00Bán1.014K25.032M-0.07740.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBD.A BOMBARDIER INC., CL. A, MV
0.914.60%0.04Mua391.079K2.218B-0.4949180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBD.A BOMBARDIER INC., CL. A, MV
0.917.06%0.06Mua7.000K2.218B-0.4949180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBD.B BOMBARDIER INC., CL. B, SV
0.697.81%0.05Mua6.754M1.706B-0.4949180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBD.B BOMBARDIER INC., CL. B, SV
0.707.69%0.05Sức mua mạnh27.723M1.706B-0.4949180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BLN BLACKLINE SAFETY CORP
8.00-1.48%-0.12Bán12.553K386.646M-0.16Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BYRN BYRNA TECHNOLOGIES INC.
1.81-4.74%-0.09Bán800259.329M-0.13180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BYRN BYRNA TECHNOLOGIES
1.74-1.69%-0.03Sức bán mạnh29.828K259.329M-0.13180.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CAG COMPOSITE ALLIANCE GROUP INC
0.078.33%0.01Bán20.000K7.165M-0.03Linh kiện Điện tử
CLS CELESTICA INC., SV
10.511.45%0.15Bán330.310K1.356B16.550.63Linh kiện Điện tử
CLS CELESTICA INC., SV
10.561.93%0.20Bán14.024K1.356B16.550.63Linh kiện Điện tử
ET EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED
14.051.22%0.17Mua6001.075B22.250.62Sản xuất Thiết bị ĐIện
ET EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED
14.091.29%0.18Mua35.792K1.075B22.300.62Sản xuất Thiết bị ĐIện
EXF EXFO INC
5.32-0.93%-0.05Mua200304.409M-0.141814.00Thiết bị Viễn thông
EXF EXFO INC
5.31-1.12%-0.06Mua10.230K304.409M-0.141814.00Thiết bị Viễn thông
FLT DRONE DELIVERY CANADA CORP
1.57-5.99%-0.10Bán711.980K306.090M-0.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FLT DRONE DELIVERY CANADA CORP
1.57-5.42%-0.09Bán4.881M306.090M-0.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FLY FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD
0.785.41%0.04Mua16.000K16.574M-0.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FLY FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD
0.788.33%0.06Sức mua mạnh273.089K16.574M-0.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FTG FIRAN TECHNOLOGY GROUP CORP.
1.961.55%0.03Bán26.239K48.003M40.210.06486.00Linh kiện Điện tử
FTG FIRAN TECHNOLOGY GROUP CORP.
1.960.00%0.00Bán1.500K48.003M40.830.06486.00Linh kiện Điện tử
GSI GATEKEEPER SYSTEMS INC
0.88-8.33%-0.08Bán73.000K80.757M22.910.04Thiết bị Viễn thông
GSI GATEKEEPER SYSTEMS INC
0.90-3.23%-0.03Bán824.943K80.757M22.200.04Thiết bị Viễn thông
HAI HAIVISION SYSTEMS INC
9.480.42%0.04Bán6.002K249.887M250.00Thiết bị ngoại vi máy tính
HAI HAIVISION SYSTEMS INC
9.39-1.68%-0.16Bán92.113K249.887M250.00Thiết bị ngoại vi máy tính
HAPB HAPBEE TECHNOLOGIES INC
0.67-6.94%-0.05Bán33.000KSản xuất Thiết bị ĐIện
HAPB HAPBEE TECHNOLOGIES INC
0.67-4.29%-0.03Bán183.766KSản xuất Thiết bị ĐIện
HP HELLO PAL INTERNAT
1.61-21.46%-0.44Mua4.182M117.506M-0.04Thiết bị/ Công cụ điện
HP HELLO PAL INTERNATIONAL INC.
1.64-18.41%-0.37Mua181.900K117.506M-0.04Thiết bị/ Công cụ điện
HRX HEROUX-DEVTEK
15.380.39%0.06Mua39.762K559.558M-1.68Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
HRX HEROUX-DEVTEK
15.421.18%0.18Mua2.200K559.558M-1.68Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
KUR.H KURE TECHNOLOGIES INC
0.180.00%0.00Mua62.500K2.793M-0.01Thiết bị Viễn thông
MAL MAGELLAN AERO
10.09-1.56%-0.16Mua27.576K583.095M16.760.614200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MAL MAGELLAN AERO
10.10-1.46%-0.15Mua800583.095M16.760.614200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MAXR MAXAR TECHNOLOGIES INC
54.48-0.84%-0.46Bán396.013K3.341B-0.30Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MAXR MAXAR TECHNOLOGIES INC
54.810.20%0.11Bán27.700K3.341B-0.30Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MMAT METAMATERIAL INC
3.5210.00%0.32Mua304.867K294.262MBán dẫn
MMAT METAMATERIAL INC.
3.456.48%0.21Mua5.100K294.262MBán dẫn
MRM MICROMEM TECHNOLOGIES INC.
0.237.14%0.01Mua23.500K97.036M-0.00Bán dẫn
MRM MICROMEM TECHS INC
0.2423.08%0.04Mua353.566K97.036M-0.00Bán dẫn
MRS MISSION READY SOLUTIONS INC
0.59-13.24%-0.09Bán293.000K115.049M-0.03Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MRS MISSION READY SOLUTIONS INC
0.60-11.76%-0.08Mua3.490M115.049M-0.03Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
NPT PLAINTREE SYSTEMS
0.11-15.38%-0.02Bán8.700K1.422M-0.27Truyền thông máy tính
NTS NANOTECH SECURITY CORP
0.654.84%0.03Mua82.322K45.110M-0.02Thiết bị/ Công cụ điện
NTS NANOTECH SECURITY CORP
0.63-1.56%-0.01Mua2.500K45.110M-0.02Thiết bị/ Công cụ điện
NVI NOVRA TECHNOLOGIES INC.
0.12-14.29%-0.02Mua92.025K4.248M-0.06Thiết bị Viễn thông
NVI NOVRA TECHNOLOGIES INC.
0.12-7.69%-0.01Bán2.500K4.248M-0.06Thiết bị Viễn thông
NXO NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP
0.364.35%0.01Bán66.500K53.027M-0.38Linh kiện Điện tử
NXO NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP
0.367.46%0.03Sức bán mạnh355.998K53.027M-0.38Linh kiện Điện tử
OPS OPSENS INC
1.705.59%0.09Bán232.938K153.695M-0.00Thiết bị/ Công cụ điện
OPS OPSENS INC
1.704.29%0.07Bán6.200K153.695M-0.00Thiết bị/ Công cụ điện
PAT PATRIOT ONE TECHNOLOGIES INC
0.51-3.77%-0.02Sức bán mạnh318.325K76.872M-0.1469.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
PAT PATRIOT ONE TECHNOLOGIES INC
0.51-3.77%-0.02Sức bán mạnh6.500K76.872M-0.1469.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
PHO PHOTON CONTROL INC
2.49-0.80%-0.02Mua453.183K260.429M19.370.1398.00Thiết bị/ Công cụ điện
PHO PHOTON CONTROL INC
2.50-1.57%-0.04Bán30.200K260.429M19.600.1398.00Thiết bị/ Công cụ điện
PTK POET TECHNOLOGIES INC
0.98-2.97%-0.03Bán1.018M325.733M-0.09Linh kiện Điện tử
PTK POET TECHNOLOGIES INC
0.97-4.90%-0.05Bán187.100K325.733M-0.09Linh kiện Điện tử
RDL REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC
0.7929.51%0.18Bán1.000K11.362M-0.28111.00Thiết bị Viễn thông
RDL REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC
0.66-5.71%-0.04Mua9.000K11.362M-0.28111.00Thiết bị Viễn thông
RHT RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.64-5.88%-0.04Bán1.586M106.373M-0.08Bán dẫn
RHT RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.64-7.25%-0.05Bán112.890K106.373M-0.08Bán dẫn
SEV SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC
0.040.00%0.00Mua1.126M26.672M-0.0240.00Bán dẫn
SEV SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC
0.04-11.11%-0.01Bán208.000K26.672M-0.0240.00Bán dẫn
SW SIERRA WIRELESS
19.82-1.83%-0.37Bán5.332K727.994M-1.84Thiết bị Viễn thông
SW SIERRA WIRELESS
19.88-1.63%-0.33Bán138.979K727.994M-1.84Thiết bị Viễn thông
TLA TITAN LOGIX CORP
0.43-3.33%-0.01Bán10.000K12.642M-0.03Thiết bị/ Công cụ điện
TTD TINKERINE STUDIOS LTD
0.11-4.35%-0.01Mua98.090K5.456M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
TTD TINKERINE STUDIOS LTD
0.10-4.55%-0.01Bán23.000K5.456M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
VCM VECIMA NETWORKS INC.
14.31-0.62%-0.09Mua100320.102M-0.19377.00Thiết bị Viễn thông
VCM VECIMA NETWORKS INC.
14.000.00%0.00Bán1.100K320.102M-0.19377.00Thiết bị Viễn thông
VTI VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.
0.35-2.78%-0.01Mua5.500K2.034M2.430.15Bán dẫn
XX AVANTE LOGIXX INC
1.550.65%0.01Bán20033.907M-0.161525.00Thiết bị/ Công cụ điện
XX AVANTE LOGIXX INC
1.603.90%0.06Mua3.899K33.907M-0.161525.00Thiết bị/ Công cụ điện
YFI EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC
0.1412.00%0.01Mua195.000K24.612M-0.01Thiết bị Viễn thông
YFI EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC
0.1420.83%0.03Mua3.394M24.612M-0.01Thiết bị Viễn thông
YNV YNVISIBLE INTERACTIVE INC
1.207.14%0.08Bán42.000K123.607M-0.05Sản xuất Thiết bị ĐIện
YNV YNVISIBLE INTERACTIVE INC
1.207.14%0.08Bán116.393K123.607M-0.05Sản xuất Thiết bị ĐIện
ZTE ZTEST ELECTRONICS
0.37-2.63%-0.01Bán15.500K8.964M-0.02Sản xuất Thiết bị ĐIện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất