Công nghệ Điện tử (Khu vực)

50
Cổ phiếu
11.948B
Giá trị vốn hóa thị trường
92.324K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
−8.28%
Hiệu suất Tháng
−15.75%
Hiệu suất Năm
−19.47%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
5.870B0.31-0.09%102.709K14
2.974M0.00%2.195K2
180.162M6.73%18.604K2
21.451M0.00%232.987K1
1.977B2.32%127.414K5
129.510M2.38%43.468K7
1.128B4.872.78%17.180K6
223.208M-10.58%61.374K4
2.416B2.82%83.293K9
Tải thêm