Năng lượng Mỏ (Khu vực)

155
Cổ phiếu
409.026B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.192M
Khối lượng
+1.26%
Thay đổi
+0.64%
Hiệu suất Tháng
+59.33%
Hiệu suất Năm
+43.17%
Hiệu suất YTD
           
AAV ADVANTAGE ENERGY LTD
10.602.12%0.22Mua694.471K7361392.601.992B3.513.0842.00
AFE AFRICA ENERGY CORP
0.36-6.49%-0.03Mua7.580K2728.80504.915M20.700.028.00
ALPS.U ALPINE SUMMIT ENERGY PARTNERS INC
5.401.12%0.06Sức mua mạnh26.670K144018.00
ALV ALVOPETRO ENERGY LTD
6.73-1.03%-0.07Bán15.213K102383.49229.626M8.900.8229.00
AOC ADVANTAGEWON OIL CORP.
0.07-6.25%-0.01Mua177.666K13324.953.523M-0.03
AOI AFRICA OIL CORP
2.959.67%0.26Sức mua mạnh2.865M8452307.551.408B6.220.44
ARX ARC RESOURCES LTD
18.023.74%0.65Mua4.042M72837614.8611.801B8.412.07522.00
ATH ATHABASCA OIL CORP
2.447.02%0.16Sức mua mạnh5.515M13456243.761.424B3.060.78146.00
ATI ALTAI RESOURCES
0.070.00%0.00Bán18.000K1170.003.642M-0.00
AVN AVANTI HELIUM CORP
0.66-17.50%-0.14Bán Mạnh614.903K405835.9838.414M-0.23
AWM ANGEL WING METALS INC
0.077.14%0.01Bán1.000K75.007.149M-0.03
AXL ARROW EXPLORATION CORP
0.270.00%0.00Mua16.150K4360.5058.367M12.560.02
BDR BIRD RIVER RESOURCES INC.
0.09-10.00%-0.01Bán Mạnh33.000K2970.001.500M-0.02
BEN.H BUTTE ENERGY INC
0.070.00%0.00Bán Mạnh251.6224.912M-0.00
BIR BIRCHCLIFF ENERGY
10.533.54%0.36Mua1.233M12984458.762.792B4.812.20204.00
BNE BONTERRA ENERGY CORP
7.604.54%0.33Mua89.720K681872.00274.765M3.961.9336.00
BNG BENGAL ENERGY LTD
0.077.14%0.01Bán1.050K78.7536.398M233.330.00
BTE BAYTEX ENERGY CORP
6.736.66%0.42Sức mua mạnh7.571M50952863.653.769B4.341.48
BUF BUFFALO COAL CORPORATION
0.010.00%0.00Bán32.000K480.006.320M-0.00
CAD COLONIAL COAL INTL CORP
1.496.43%0.09Bán79.474K118416.26261.805M-0.05
CAF CANAF INVESTMENTS INC
0.124.55%0.01Sức mua mạnh41.000K4715.005.454M6.880.02
CAI CAPITAN INVESTMENT LTD
0.01-60.00%-0.01Bán Mạnh128.002K1280.022.897M-0.00
CBV COBRA VENTURE CORP
0.160.00%0.00Bán7.000K1120.002.561M8.160.02
CDA CANUC RESOURCES CORP CDA
0.078.33%0.01Mua177.000K11505.007.492M-0.04
CDR CONDOR ENERGIES INC
0.320.00%0.00Bán00.0014.825M-0.1828.00
CE.H CANADA ENERGY PARTNERS INC
0.04-10.00%-0.01Bán1.000K45.00970.094K-0.06
CEC CANASIA ENERGY CORP
0.160.00%0.00Bán17.000K2720.007.967M0.560.28
CEI COELACANTH ENERGY INC
0.722.86%0.02Mua416.787K300086.64
CEL.H COLUMBUS ENERGY LTD
0.100.00%0.00Bán50047.502.308M-0.00
CEN.H CLAREN ENERGY CORP
0.040.00%0.00Bán25.000K1000.001.341M-0.00
CEQ CRITERIUM ENERGY LTD
0.04%5.000K225.008.151M37.500.00
CHY CYPRESS HILLS RESOURCES CORP
0.170.00%0.00Bán28348.113.298M-0.00
CJ CARDINAL ENERGY GROUP(CANADA)
7.905.47%0.41Mua1.191M9406016.501.256B2.623.04
CNE CANACOL ENERGY LTD
2.033.05%0.06Bán291.202K591140.06346.724M8.070.24406.00
CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
72.355.87%4.01Sức mua mạnh6.554M474166778.8583.516B7.109.739735.00
CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP
9.544.72%0.43Mua4.942M47147767.565.414B3.092.97748.00
CR CREW ENERGY INC
5.542.59%0.14Mua1.032M5717922.64868.006M2.742.0558.00
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán5.961K29.802.720M0.050.11
CVE CENOVUS ENERGY INC
23.424.69%1.05Mua7.425M173885818.2445.226B10.932.115938.00
CWV CROWN PT ENERGY INC
0.23-12.96%-0.04Bán3.050K716.7518.809M-0.00
CYL CEYLON GRAPHITE CORP
0.090.00%0.00Bán54.695K4649.0713.117M-0.03
DIG.H DISTRICT MINES LTD
0.05-44.44%-0.04Bán23.000K1150.00530.363K-0.04
DME DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP
2.36-2.07%-0.05Bán Mạnh23.619K55740.84177.771M-0.10
DXI.H DXI CAPITAL CORP
0.280.00%0.00Bán20.553.231M-0.02
EFV EF ENERGYFUNDERS VENTURES INC
0.020.00%0.00Mua1.002K20.0410.866M-0.00
EOG ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD
0.545.88%0.03Sức mua mạnh644.329K347937.66185.772M-0.05
ERC EROS RESOURCES CORP
0.060.00%0.00Bán Mạnh1005.505.678M-0.06
ERF ENERPLUS CORPORATION
20.771.56%0.32Sức mua mạnh1.297M26936633.774.827B7.512.81435.00
ESN ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD
0.34-1.45%-0.01Bán41.020K13946.8047.344M-0.07299.00
EW EAST WEST PETE CORPORATION
0.09-5.56%-0.01Bán29.000K2465.007.615M-0.01
FEC FRONTERA ENERGY CORPORATION
10.884.02%0.42Mua69.771K759108.481.010B1.0410.381145.00
FO FALCON OIL & GAS
0.112.38%0.00Bán73.979K7952.74112.790M-0.01
FORZ FORZA PETROLEUM LIMITED
0.180.00%0.00Mua15.000K2775.00108.221M2.260.08
GASX NG ENERGY INTERNATIONAL CORP
0.883.53%0.03Mua73.117K64342.96110.231M-0.0810.00
GFG GFG RESOURCES INC
0.100.00%0.00Bán26.500K2782.5016.782M-0.01
GTE GRAN TIERRA ENERGY INC
1.826.43%0.11Mua962.509K1751766.38658.334M2.990.58
GX GUARDIAN EXPLORATION INC
0.050.00%0.00Bán1.000K50.005.516M-0.01
GXE GEAR ENERGY LTD
1.234.24%0.05Mua792.656K974966.88317.553M2.750.44
HEAT HILLCREST ENERGY TECHNOLOGIES LTD.
0.124.55%0.01Bán416.163K47858.7537.495M-0.02
HELI FIRST HELIUM INC
0.303.45%0.01Bán230.605K69181.5022.460M13.550.02
HME HEMISPHERE ENERGY CORPORATION
1.451.40%0.02Bán66.400K96280.00148.877M8.290.1817.00
HPL.H HORIZON PETROLEUM LTD
0.07-6.67%-0.01Mua115.999K8119.934.190M
HWX HEADWATER EXPLORATION INC
5.753.23%0.18Theo dõi1.015M5836451.251.322B8.780.6738.00
IMO IMPERIAL OIL
64.833.20%2.01Sức mua mạnh1.388M89953894.0541.276B8.017.885400.00
INFI INFINITUM COPPER CORP
0.1614.29%0.02Bán8.200K1312.005.585M-0.09
ION ION ENERGY LTD
0.200.00%0.00Bán112.690K21974.558.801M-0.04
IPCO INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
12.113.86%0.45Mua71.817K869703.871.655B5.512.16258.00
IPO INPLAY OIL CORP
2.964.59%0.13Mua609.824K1805079.04257.929M2.091.41
ITE I3 ENERGY PLC
0.400.00%0.00Mua97.521K39008.40496.560M5.330.08
JEC JURA ENERGY CORP
0.0412.50%0.01Bán1.100K49.503.108M-0.1323.00
JEV JERICHO ENERGY VENTURES INC
0.385.56%0.02Mua850323.0085.900M-0.0326.00
JOY JOURNEY ENERGY INC
5.442.45%0.13Mua691.720K3762956.80286.808M2.032.96
KEI KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC
2.094.50%0.09Mua44.926K93895.3474.437M0.494.10
KEL KELT EXPLORATION LTD
5.553.35%0.18Bán400.967K2225366.851.064B7.550.7374.00
KUB CUB ENERGY INC
0.020.00%0.00Mua12.000K240.006.284M0.740.03
LOU LUCERO ENERGY CORP
0.605.26%0.03Mua221.697K133018.20397.446M4.620.13
MAH MARKSMEN ENERGY INC
0.124.35%0.01Sức mua mạnh56.535K6784.2020.563M-0.00
MCF.H PINEDALE ENERGY LIMITED
0.173.12%0.01Mua62.519K10315.6418.558M-0.00
MCS MCCHIP RESOURCES INC
0.830.00%0.00Bán1.300K1079.004.968M6.010.14
MEG MEG ENERGY CORP
17.609.11%1.47Mua3.620M63717737.605.359B6.172.66415.00
MET METALORE RESOURCES LIMITED
2.400.00%0.00Bán200480.004.446M2.211.09
NGY NEXERA ENERGY INC
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh176.000K7920.002.810M-0.10
NSE NEW STRATUS ENERGY INC
0.84-1.18%-0.01Bán102.861K86403.24101.215M3.780.27
NVA NUVISTA ENERGY LTD
11.227.47%0.78Sức mua mạnh1.489M16712122.682.564B4.862.23
NZ NEW ZEALAND ENERGY CORP
0.12-20.69%-0.03Bán Mạnh10.000K1150.002.669M-0.02
OBE OBSIDIAN ENERGY LTD
10.904.01%0.42Mua191.405K2086314.50895.451M4.192.57173.00
OEC.H ORACLE ENERGY CORP
0.0412.50%0.01Bán10.012K450.541.056M-0.02
OIL PERMEX PETROLEUM CORPORATION
0.12-7.41%-0.01Bán Mạnh573.072K71634.0014.495M-0.04
ORC.B ORCA ENERGY GROUP INC
4.850.00%0.00Bán6.496K31505.60201.920M3.301.47
OVV OVINTIV INC
71.344.28%2.93Sức mua mạnh384.326K27417816.8418.157B5.7812.081713.00
OYL CGX ENERGY INC
1.014.12%0.04Mua42.075K42495.75337.854M-0.06
PAR.H PARENT CAPITAL CORP
0.13-7.14%-0.01Bán109.500K14235.001.467M-0.14
PEA PIERIDAE ENERGY LIMITED
1.04-2.80%-0.03Bán113.440K117977.60164.658M7.440.15270.00
PEI PROSPERA ENERGY INC
0.06-14.29%-0.01Bán883.717K53023.0211.903M1.930.04
PEY PEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
11.924.65%0.53Mua1.046M12468772.962.031B6.731.7455.00
PFC PETROFRONTIER CORPORATION
0.077.14%0.01Bán17.000K1275.0017.526M-0.01
PIPE PIPESTONE ENERGY CORP
4.012.82%0.11Bán638.833K2561720.33748.180M6.190.9432.00
PMT PERPETUAL ENERGY INC
0.990.00%0.00Mua228.750K226462.5064.251M1.041.0741.00
PMX PROAM EXPLORATIONS CORP
0.030.00%0.00Bán10.03380.567K-0.00
PNE PINE CLIFF ENERGY LTD
1.822.82%0.05Mua435.254K792162.28636.358M4.220.4378.00
PNN PAMBILI NATURAL RESOURCES CORP
0.0150.00%0.01Mua35.000K525.003.318M-0.00
PNTR PANTERA SILVER CORP
0.124.55%0.01Bán9.613K1105.493.261M-0.02
POU PARAMOUNT RESOURCES LIMITED
26.774.16%1.07Mua209.443K5606789.113.802B6.274.37475.00
PPE.H PACIFIC PARADYM ENERGY INC
0.01100.00%0.01Mua40.001K400.01364.067K-0.00
PPR PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC
0.214.88%0.01Mua273.785K58863.7827.972M-0.0038.00
PQE PETROTEQ ENERGY INC
0.04-11.11%-0.01Bán565.140K22605.6031.108M-0.03
PRQ PETRUS RESOURCES LIMITED
2.3211.00%0.23Sức mua mạnh185.825K431114.00283.130M1.451.5315.00
PTC PETROX RESOURCES CORP
0.020.00%0.00Mua70.14992.381K3.030.01
PTP.H PETRICHOR ENERGY INC
0.010.00%0.00Mua10.01282.310K-0.02
PUL PULSE OIL CORP
0.040.00%0.00Bán12.000K540.0024.831M6.820.01
PXT PAREX RESOURCES INC
21.702.41%0.51Mua392.601K8519441.702.404B4.324.92
QEC QUESTERRE ENERGY CORP
0.244.35%0.01Bán23.265K5583.60102.844M29.490.018.00
RBY RUBELLITE ENERGY INC
2.473.35%0.08Bán26.485K65417.95135.171M0.4812.204.00
RECO RECONNAISSANCE ENERGY AFRICA LTD
4.70-4.47%-0.22Theo dõi124.356K584473.20944.119M
ROK ROK RESOURCES INC
0.346.35%0.02Sức mua mạnh1.444M483829.1167.418M0.540.62
RUN.H RUNNING FOX RESOURCE CORP
0.010.00%0.00Bán1.000K15.00985.870K-0.00
RZE RAZOR ENERGY CORP
1.814.02%0.07Mua36.094K65330.1445.748M1.661.05
SDE SPARTAN DELTA CORP
11.214.47%0.48Mua352.751K3954338.711.742B3.533.4291.00
SENS SENSOR TECHNOLOGIES CORP
0.010.00%0.00Mua3.001K30.012.372M50.000.00
SGQ SOUTHGOBI RESOURCES LTD
0.16-3.03%-0.01Bán9.093K1454.8843.888M-0.18279.00
SGY SURGE ENERGY INC
8.816.66%0.55Mua539.316K4751373.96734.377M3.662.3276.00
SHP SHOAL POINT ENERGY LTD.
0.040.00%0.00Bán Mạnh60.000K2100.003.174M-0.03
SNM SHAMARAN PETROLEUM CORP
0.0912.50%0.01Sức mua mạnh167.578K15082.02252.030M4.040.027.00
SOIL SATURN OIL & GAS INC
2.500.81%0.02Bán214.815K537037.50149.222M-4.3074.00
SOU SOUTHERN ENERGY CORP
0.852.41%0.02Bán511.205K434524.25115.522M5.820.1918.00
SPI CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC
0.100.00%0.00Bán15.000K1425.0025.477M-0.00
SQX SQUATEX ENERGY AND RESSOURCES INC.
0.020.00%0.00Bán2.500K50.002.477M-0.00
SRR SOURCE ROCK ROYALTIES LTD
0.730.00%0.00Mua1.345K981.85
STEP STEP ENERGY SERVICES LTD
5.078.80%0.41Theo dõi223.891K1135127.37361.956M8.860.55
SU SUNCOR ENERGY INC
43.293.66%1.53Mua6.600M285695515.1759.077B6.376.5616922.00
TAL PETROTAL CORP
0.631.61%0.01Bán542.248K341616.24536.883M89.00
TAO TAG OIL LTD
0.484.35%0.02Mua43.700K20976.0044.048M-0.028.00
TCF TRILLION ENERGY INTERNATIONAL INC.
0.478.05%0.04Sức mua mạnh2.196M1032114.36174.558M16.110.0310.00
TECK.A TECK RESOURCES LIMITED
45.509.90%4.10Mua1.040K47320.0023.586B4.0610.3710600.00
TECK.B TECK RESOURCES LIMITED
44.533.08%1.33Mua1.435M63919653.3723.586B4.2410.3710600.00
TGL TRANSGLOBE ENERGY CORP
4.217.95%0.31Mua126.942K534425.82308.631M1.822.1761.00
TIP.H TYNER RESOURCES LTD
0.08-5.88%-0.01Bán28.000K2240.00323.713K-0.02
TOH TOTAL HELIUM LTD
0.500.00%0.00Bán11.156K5578.0032.879M-0.07
TOU TOURMALINE OIL CORP
77.294.28%3.17Mua1.187M91749954.2325.973B10.177.37651.00
TPC TENTH AVE PETE CORP
0.24-4.00%-0.01Mua256.312K61514.889.203M
TPL TETHYS PETROLEUM LIMITED
0.750.00%0.00Bán Mạnh735551.2580.661M7.100.13
TPZ TOPAZ ENERGY CORP
21.972.23%0.48Sức mua mạnh199.196K4376336.123.159B36.820.598.00
TTG TRANS CANADA GOLD CORP
0.04-11.11%-0.01Bán3.000K120.001.373M-0.01
TVE TAMARACK VALLEY ENERGY LTD
4.112.75%0.11Mua5.638M23170457.911.805B5.150.7967.00
TXP TOUCHSTONE EXPLORATION INC
1.323.94%0.05Mua169.685K223984.20280.203M36.920.0495.00
VET VERMILION ENERGY INC
32.193.64%1.13Mua2.177M70093209.965.279B6.245.17716.00
VIK AVILA ENERGY CORPORATION
0.408.11%0.03Bán517.740K207096.0014.261M
VLE VALEURA ENERGY INC
0.484.30%0.02Mua295.767K143446.9941.994M-0.088.00
VRY PETRO VICTORY ENERGY CORP
1.899.25%0.16Mua6.500K12285.0033.946M-0.38
VUX VITAL ENERGY INC
0.333.12%0.01Bán96.500K31845.0027.142M1.800.18
Tải thêm