Năng lượng Mỏ (Khu vực)

313
Cổ phiếu
202.510B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.269M
Khối lượng
−2.37%
Thay đổi
+15.25%
Hiệu suất Tháng
−37.81%
Hiệu suất Năm
−42.10%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AAV ADVANTAGE OIL & GAS LTD.
2.232.29%0.05Mua14.700K411.939M-1.6938.00Sản xuất dầu khí
AAV ADVANTAGE OIL & GAS LTD.
2.221.37%0.03Mua733.251K411.939M-1.6938.00Sản xuất dầu khí
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.32-5.97%-0.02Bán83.500K80.313M-0.01Sản xuất dầu khí
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.32-4.55%-0.01Bán507.696K80.313M-0.01Sản xuất dầu khí
AFE AFRICA ENERGY CORP
0.49-2.00%-0.01Mua21.500K406.462M-0.01Sản xuất dầu khí
AFE AFRICA ENERGY CORP
0.49-3.92%-0.02Bán89.271K406.462M-0.01Sản xuất dầu khí
AHU ARCTIC HUNTER ENERGY INC
0.170.00%0.00Mua50.000K3.260M-0.02Sản xuất dầu khí
AHU ARCTIC HUNTER ENERGY INC
0.17-8.33%-0.0150.000K3.260M-0.02Sản xuất dầu khí
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.2011.43%0.02Mua225.155K17.675M-0.02Sản xuất dầu khí
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.185.71%0.01Mua12.500K17.675M-0.02Sản xuất dầu khí
ALV ALVOPETRO ENERGY LTD
0.709.38%0.06Sức mua mạnh76.500K63.464M-0.1031.00Sản xuất dầu khí
ALV ALVOPETRO ENERGY LTD
0.683.03%0.02Mua5.500K63.464M-0.1031.00Sản xuất dầu khí
AMR AM RESOURCES CORP
0.04-20.00%-0.01Mua1.000K1.112M-0.02Than
AOC ADVANTAGEWON OIL C
0.010.00%0.00Bán270.000K1.285M-0.03Sản xuất dầu khí
AOI AFRICA OIL CORP
0.942.17%0.02Bán11.750K434.194M-0.75Sản xuất dầu khí
AOI AFRICA OIL CORP
0.94-3.09%-0.03Bán2.000K434.194M-0.75Sản xuất dầu khí
ARH ALTIMA RESOURCES LTD.
0.030.00%0.00Bán66592.284K-0.00Sản xuất dầu khí
ARX ARC RESOURCES LTD.
6.71-1.76%-0.12Mua117.470K2.414B-1.89Sản xuất dầu khí
ARX ARC RESOURCES LTD.
6.72-1.61%-0.11Mua1.078M2.414B-1.89Sản xuất dầu khí
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.09-5.26%-0.01Bán164.000K7.843M-0.221409.00Dầu
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.09-5.56%-0.01Bán26.000K7.843M-0.221409.00Dầu
ATH ATHABASCA OIL CORP
0.12-4.00%-0.01Bán275.083K66.338M-1.14173.00Dầu
ATH ATHABASCA OIL CORP
0.120.00%0.00Bán35.000K66.338M-1.14173.00Dầu
ATI ALTAI RESOURCES INC
0.0913.33%0.01Bán53.050K4.371M-0.00Dầu
ATI ALTAI RESOURCES INC
0.08-11.11%-0.01Bán1.000K4.371M-0.00Dầu
AVM.X AVARONE METALS INC
0.05-16.67%-0.01Bán9.000K5.402M-0.01Than
AVN AVANTI ENERGY INC
0.570.00%0.00Mua103.205M-0.03Sản xuất dầu khí
AXL ARROW EXPLORATION CORP
0.040.00%0.00Bán4.000K2.060M-0.49Sản xuất dầu khí
AXL ARROW EXPLORATION CORP
0.030.00%0.00Bán83.000K2.060M-0.49Sản xuất dầu khí
BDR BIRD RIVER RES INC
0.010.00%0.00Bán116.000K580.010K-0.01Dầu
BEN.H BUTTE ENERGY INC
0.205.26%0.0110.000K68.190M-0.00Sản xuất dầu khí
BEN.H BUTTE ENERGY INC
0.2511.11%0.03Sức mua mạnh94.500K68.190M-0.00Sản xuất dầu khí
BIR BIRCHCLIFF ENERGY LTD.
1.90-0.52%-0.01Mua257.900K505.277M-0.57205.00Sản xuất dầu khí
BIR BIRCHCLIFF ENERGY LTD.
1.900.00%0.00Mua1.253M505.277M-0.57205.00Sản xuất dầu khí
BKX BNK PETROLEUM INC.
0.060.00%0.00Theo dõi24.100K12.345M-0.40Sản xuất dầu khí
BKX BNK PETROLEUM INC.
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.000K12.345M-0.40Sản xuất dầu khí
BNE BONTERRA ENERGY CORP
1.28-0.78%-0.01Bán9.964K43.072M-8.7838.00Sản xuất dầu khí
BNE BONTERRA ENERGY CORP
1.302.36%0.03Bán30043.072M-8.7838.00Sản xuất dầu khí
BNG BENGAL ENERGY LTD.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh9.000K2.863M-0.0210.00Sản xuất dầu khí
BSH BAYSHORE PETROLEUM CORP
0.02-20.00%-0.01Mua45.000K1.499M-0.01Sản xuất dầu khí
BTE BAYTEX ENERGY CORP.
0.460.00%0.00Bán663.000K255.346M-4.89Sản xuất dầu khí
BTE BAYTEX ENERGY CORP.
0.460.00%0.00Bán762.849K255.346M-4.89Sản xuất dầu khí
BUF BUFFALO COAL CORP
0.010.00%0.00Bán1.000K3.371M-0.02Than
CAD COLONIAL COAL INTERNATIONAL CORP.
0.79-4.82%-0.04Mua55.947K144.642M-0.01Than
CAD COLONIAL COAL INTERNATIONAL CORP.
0.840.00%0.00Mua3.500K144.642M-0.01Than
CBV COBRA VENTURE CORPORATION
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh57.000K1.272M-0.01Sản xuất dầu khí
CCB CANADA CARBON INC
0.23-2.13%-0.01Bán6.000K25.988M-0.01Sản xuất dầu khí
CCB CANADA CARBON INC
0.234.55%0.01Bán47.552K25.988M-0.01Sản xuất dầu khí
CCK.H CANADA COAL INC
0.060.00%0.00Mua5.000K2.503M-0.01Than
CE.H CANADA ENERGY PARTNERS INC
0.170.00%0.00Sức bán mạnh4001.373M-0.04Sản xuất dầu khí
CEL.H COLUMBUS ENERGY LIMITED
0.10-26.92%-0.04Bán1.421K2.689M-0.00Dầu
CEN CLAREN ENERGY CORP
0.200.00%0.00Mua6.500K6.092M-0.07Sản xuất dầu khí
CHY.H CYPRESS HILLS RESOURCE CORP
0.17-17.50%-0.04Sức mua mạnh1.667K4.192M-0.01Sản xuất dầu khí
CJ CARDINAL ENERGY LTD
0.410.00%0.00Bán30.000K47.053M-4.36177.00Sản xuất dầu khí
CJ CARDINAL ENERGY LTD
0.410.00%0.00Bán57.312K47.053M-4.36177.00Sản xuất dầu khí
CNE CANACOL ENERGY LTD
3.50-0.85%-0.03Bán1.400K637.120M26.760.13Sản xuất dầu khí
CNE CANACOL ENERGY LTD
3.49-0.85%-0.03Bán330.869K637.120M26.690.13Sản xuất dầu khí
CNQ CDN NATURAL RES
21.620.51%0.11Sức bán mạnh120.043K25.404B968.920.0210180.00Sản xuất dầu khí
CNQ CDN NATURAL RES
21.570.28%0.06Sức bán mạnh2.632M25.404B968.920.0210180.00Sản xuất dầu khí
CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP.
1.67-1.18%-0.02Bán1.400M895.252M-6.96864.00Sản xuất dầu khí
CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP.
1.67-1.18%-0.02Bán565.838K895.252M-6.96864.00Sản xuất dầu khí
CPI CONDOR PETROLEUM INC
0.514.08%0.02Bán50021.641M-0.2578.00Sản xuất dầu khí
CR CREW ENERGY INC
0.440.00%0.00Mua131.211K68.827M-1.49Sản xuất dầu khí
CR CREW ENERGY INC
0.443.53%0.01Mua19.500K68.827M-1.49Sản xuất dầu khí
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.030.00%0.00Bán9.000K19.044M-0.1093.00Sản xuất dầu khí
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.040.00%0.00Mua58.000K19.044M-0.1093.00Sản xuất dầu khí
CUDA CUDA OIL AND GAS INC
0.05-9.09%-0.01Bán8.000K2.004M-0.50Sản xuất dầu khí
CUDA CUDA OIL AND GAS INC
0.060.00%0.00Sức bán mạnh1.000K2.004M-0.50Sản xuất dầu khí
CVE CENOVUS ENERGY INC.
4.776.47%0.29Bán1.626M5.493B-1.412361.00Sản xuất dầu khí
CVE CENOVUS ENERGY INC.
4.776.71%0.30Bán14.008M5.493B-1.412361.00Sản xuất dầu khí
CWV CROWN POINT ENERGY INC
0.110.00%0.00Bán1.672K9.332M-0.14Sản xuất dầu khí
CYL CEYLON GRAPHITE CORP
0.173.12%0.01Sức mua mạnh1.500K11.099M-0.03Sản xuất dầu khí
CYL CEYLON GRAPHITE CORP
0.16-3.03%-0.01Mua13.942K11.099M-0.03Sản xuất dầu khí
CYON CYON EXPLORATION LTD
0.25-5.66%-0.01Bán69.000K1.433M-0.06Sản xuất dầu khí
DIG.H DISTRICT MINES LTD
0.140.00%0.00Theo dõi8580.895K-0.07Sản xuất dầu khí
DIG.H DISTRICT MINES LTD
0.11—%1.000K580.895K-0.07Sản xuất dầu khí
DLV.H DLV RESOURCES LTD
0.14-3.33%-0.01Mua3.000K9.144M-0.00Sản xuất dầu khí
DXI.H DXI CAPITAL CORP
0.41-7.87%-0.04Bán5261.285M-0.5410.00Sản xuất dầu khí
EI EUROGAS INTL INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh212.000K311.055K-0.06Sản xuất dầu khí
EOG ECO ATLANTIC OIL AND GAS LTD
0.340.00%0.00Sức bán mạnh17.000K63.721M-0.10Sản xuất dầu khí
EOG ECO ATLANTIC OIL AND GAS LTD
0.340.00%0.00Bán3.000K63.721M-0.10Sản xuất dầu khí
ERF ENERPLUS CORPORATION
2.52-0.79%-0.02Bán730.222K565.313M-4.37383.00Sản xuất dầu khí
ERF ENERPLUS CORPORATION
2.53-0.78%-0.02Bán51.434K565.313M-4.37383.00Sản xuất dầu khí
EW EAST WEST PETROLEUM CORP
0.040.00%0.00Bán257.000K3.852M7.500.01Sản xuất dầu khí
EW EAST WEST PETROLEUM CORP
0.0412.50%0.01Bán280.000K3.852M6.670.01Sản xuất dầu khí
FEC FRONTERA ENERGY CORPORATION
2.16-0.92%-0.02Sức bán mạnh87.040K211.884M-6.121160.00Sản xuất dầu khí
FEC FRONTERA ENERGY CORPORATION
2.160.47%0.01Bán3.700K211.884M-6.121160.00Sản xuất dầu khí
FO FALCON OIL & GAS LTD
0.180.00%0.00Mua16.000K176.732M-0.004.00Sản xuất dầu khí
FO FALCON OIL & GAS LTD
0.180.00%0.00Mua118.301K176.732M-0.004.00Sản xuất dầu khí
GASX NGX ENERGY INTERNATIONAL CORP
0.88-6.38%-0.06Theo dõi1.500K37.358M-0.34Dầu
GASX NGX ENERGY INTERNATIONAL CORP
0.883.53%0.03Bán28.605K37.358M-0.34Dầu
GCC.H GOLDEN CARIBOO RESOURCES LTD
0.143.85%0.01Mua30.000K3.106M-0.00Sản xuất dầu khí
GFG GFG RESOURCES INC
0.200.00%0.00Bán26.000K26.510M-0.01Sản xuất dầu khí
GFG GFG RESOURCES INC
0.200.00%0.00Bán5.000K26.510M-0.01Sản xuất dầu khí
GLDC CASSIAR GOLD CORP
0.621.64%0.01Bán18.150K24.465M-0.08Dầu
GLDC CASSIAR GOLD CORP
0.63-10.00%-0.07Bán1.000K24.465M-0.08Dầu
GOE GOLDENEYE RESOURCES CORP
0.05-28.57%-0.02Bán8.000K1.415M-0.00Sản xuất dầu khí
GOE GOLDENEYE RESOURCES CORP
0.05-16.67%-0.01Bán228.000K1.415M-0.00Sản xuất dầu khí
GR GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP
0.615.17%0.03Mua8.000K5.666M-0.21Sản xuất dầu khí
GR GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP
0.6115.09%0.08Mua1.000K5.666M-0.21Sản xuất dầu khí
GSQ GAMESQUARE ESPORTS
0.4511.25%0.04Sức mua mạnh30.250K23.191M-0.14Sản xuất dầu khí
GTE GRAN TIERRA ENERGY INC.
0.280.00%0.00Bán123.585K100.821M-2.31362.00Sản xuất dầu khí
GTE GRAN TIERRA ENERGY INC.
0.27-1.82%-0.01Sức bán mạnh214.000K100.821M-2.31362.00Sản xuất dầu khí
GXE GEAR ENERGY LTD
0.179.68%0.01Mua102.365K33.553M-0.5533.00Sản xuất dầu khí
GXE GEAR ENERGY LTD
0.1713.33%0.02Mua12.500K33.553M-0.5533.00Sản xuất dầu khí
GXL GALILEO EXPLORATION LTD
0.09-10.53%-0.01Mua50.000K4.390M-0.02Sản xuất dầu khí
GXL GALILEO EXPLORATION LTD
0.0814.29%0.01Mua8.000K4.390M-0.02Sản xuất dầu khí
HAN HANNAN METALS LTD
0.3413.33%0.04Bán11.000K24.254M-0.02Sản xuất dầu khí
HAN HANNAN METALS LTD
0.3415.00%0.04Bán108.048K24.254M-0.02Sản xuất dầu khí
HEI HUNTINGTON EXPLORATION INC
0.07-18.75%-0.01Mua607.000K673.167K-0.01Sản xuất dầu khí
HME HEMISPHERE ENERGY CORPORATION
0.124.55%0.01Bán6.500K10.118M-0.0117.00Sản xuất dầu khí
HME HEMISPHERE ENERGY CORPORATION
0.120.00%0.00Bán100.000K10.118M-0.0117.00Sản xuất dầu khí
HOC HUNTER OIL CORP
0.17-15.00%-0.03Sức bán mạnh5202.254M-0.06Sản xuất dầu khí
HRH HILLCREST PETROLEUM LTD
0.07-7.14%-0.01Bán720.000K8.721M-0.01Sản xuất dầu khí
HRH HILLCREST PETROLEUM LTD
0.07-7.14%-0.01Bán97.000K8.721M-0.01Sản xuất dầu khí
HSE HUSKY ENERGY INC.
3.817.32%0.26Mua5.219M3.568B-4.094802.00Sản xuất dầu khí
HSE HUSKY ENERGY INC.
3.817.63%0.27Mua530.600K3.568B-4.094802.00Sản xuất dầu khí
HWX HEADWATER EXPLORATION INC
1.26-3.08%-0.04Bán119.705K188.557M-0.075.00Sản xuất dầu khí
HWX HEADWATER EXPLORATION INC
1.26-1.56%-0.02Bán5.700K188.557M-0.075.00Sản xuất dầu khí
IFR INTERNATIONAL FRONTIER RESOURCES CORPORA
0.01-25.00%-0.01Bán8.000K2.434M-0.01Sản xuất dầu khí
IFR INTERNATIONAL FRONTIER RESOURCES CORPORA
0.010.00%0.00Bán60.000K2.434M-0.01Sản xuất dầu khí
IMO IMPERIAL OIL
17.05-1.33%-0.23Bán40.481K12.692B-0.056000.00Dầu
IMO IMPERIAL OIL
17.08-1.21%-0.21Bán1.160M12.692B-0.056000.00Dầu
IPCO INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
2.182.83%0.06Bán300332.564M95.450.02Sản xuất dầu khí
IPCO INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
2.180.00%0.00Bán7.400K332.564M93.730.02Sản xuất dầu khí
IPO INPLAY OIL CORP
0.160.00%0.00Bán1.000K11.262M-1.86Sản xuất dầu khí
IPO INPLAY OIL CORP
0.170.00%0.00Mua34.730K11.262M-1.86Sản xuất dầu khí
JCO JERICHO OIL CORPORATION
0.173.03%0.01Mua1.500K21.220M-0.13Sản xuất dầu khí
JCO JERICHO OIL CORPORATION
0.176.06%0.01Mua11.500K21.220M-0.13Sản xuất dầu khí
JEC JURA ENERGY CORPORATION
0.070.00%0.00Sức bán mạnh8.000K5.871M2.100.0323.00Sản xuất dầu khí
JOY JOURNEY ENERGY INC
0.130.00%0.00Sức bán mạnh13.800K5.601M-2.24Sản xuất dầu khí
KEL KELT EXPLORATION LTD
1.661.22%0.02Mua335.279K308.156M-1.7797.00Dầu
KEL KELT EXPLORATION LTD
1.661.84%0.03Mua282.900K308.156M-1.7797.00Dầu
KFG KFG RESOURCES LTD.
0.030.00%0.00Mua59.000K1.516M-0.01Sản xuất dầu khí
KFG KFG RESOURCES LTD.
0.0320.00%0.01Bán12.000K1.516M-0.01Sản xuất dầu khí
KUB CUB ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán20.000K4.713M-0.06258.00Dầu
LNE.H LOON ENERGY CORPORATION
0.040.00%0.00Bán200.000K1.077M15.520.00Sản xuất dầu khí
LNE.H LOON ENERGY CORPORATION
0.0637.50%0.012.000K1.077M13.790.00Sản xuất dầu khí
LXE LEUCROTTA EXPLORATION INC
0.63-3.08%-0.02Bán1.500K132.347M-0.4929.00Sản xuất dầu khí
LXE LEUCROTTA EXPLORATION INC
0.65-1.52%-0.01Mua11.800K132.347M-0.4929.00Sản xuất dầu khí
MAH MARKSMEN ENERGY INC.
0.030.00%0.00Bán49.000K3.720M-0.035.00Sản xuất dầu khí
MAH MARKSMEN ENERGY INC.
0.030.00%0.00Bán2.000K3.720M-0.035.00Sản xuất dầu khí
MEG MEG ENERGY CORP.
2.33-0.43%-0.01Sức bán mạnh2.964M708.084M-1.05449.00Sản xuất dầu khí
MEG MEG ENERGY CORP.
2.33-1.27%-0.03Bán1.267M708.084M-1.05449.00Sản xuất dầu khí
MET METALORE RESOURCES LIMITED
2.50-5.66%-0.15Mua5254.704M-0.34Sản xuất dầu khí
NGY NEXERA ENERGY INC
0.0412.50%0.01Bán90.000K826.245K-0.20Sản xuất dầu khí
NGY NEXERA ENERGY INC
0.0414.29%0.01Bán6.000K826.245K-0.20Sản xuất dầu khí
NVA NUVISTA ENERGY LTD.
0.78-1.27%-0.01Mua613.195K178.303M-4.02Sản xuất dầu khí
NVA NUVISTA ENERGY LTD.
0.78-1.27%-0.01Mua86.000K178.303M-4.02Sản xuất dầu khí
NWX NEWPORT EXLORATION LTD
0.400.00%0.00Sức mua mạnh2.500K38.639M7.050.06Sản xuất dầu khí
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất