Năng lượng Mỏ (Khu vực)

157
Cổ phiếu
400.349B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.462M
Khối lượng
+1.22%
Thay đổi
−4.58%
Hiệu suất Tháng
−0.84%
Hiệu suất Năm
+0.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAVADVANTAGE ENERGY LTD
8.65 CAD+0.35%386.546K0.941.425B CAD9.010.96 CAD−67.49%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
AFEAFRICA ENERGY CORP
0.100 CAD−4.76%75.135K2.84147.82M CAD−0.02 CAD−208.33%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ALVALVOPETRO ENERGY LTD
6.80 CAD+2.26%6100.03243.416M CAD5.711.19 CAD+16.52%10.93%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AMRAM RES CORP
0.020 CAD0.00%1.04K0.012.785M CAD−0.01 CAD+23.66%0.00%Năng lượng Mỏ
AOIAFRICA OIL CORP
2.47 CAD+0.41%40.207K0.151.139B CAD−0.02 CAD−103.80%2.79%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ARHALTIMA RESOURCES LTD
0.040 CAD−11.11%72K0.782.271M CAD−0.01 CAD+84.80%0.00%Năng lượng Mỏ
ARXARC RESOURCES LTD
20.33 CAD+0.44%431.867K0.1912.221B CAD6.902.95 CAD−11.06%3.16%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ATHATHABASCA OIL CORP
3.79 CAD+2.30%2.074M0.542.167B CAD5.890.64 CAD−20.09%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ATIALTAI RESOURCES
0.050 CAD0.00%90K1.042.802M CAD62.500.00 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
AVNAVANTI HELIUM CORP
0.395 CAD0.00%47.5K0.4234.034M CAD−0.08 CAD+54.31%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AXLARROW EXPLORATION CORP
0.305 CAD+1.67%33.235K0.3885.022M CAD5.040.06 CAD+94.53%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BDRBIRD RIVER RESOURCES INC.
0.065 CAD−13.33%20K0.461.364M CAD−0.03 CAD−124.14%0.00%Năng lượng Mỏ
BEN.HBUTTE ENERGY I
0.190 CAD+22.58%23K1.2111.491M CAD−0.01 CAD+16.67%0.00%Năng lượng Mỏ
BIRBIRCHCLIFF ENERGY
6.34 CAD+0.96%406.615K0.271.674B CAD20.800.30 CAD−87.84%9.87%Năng lượng Mỏ
Mua
BNEBONTERRA ENERGY CORP
5.44 CAD+1.49%26.307K0.66199.63M CAD4.311.26 CAD−39.82%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
BNGBENGAL ENERGY LTD
0.025 CAD0.00%6.115K0.2812.133M CAD−0.00 CAD−216.13%0.00%Năng lượng Mỏ
BOCABOCANA RESOURCES CORP
0.040 CAD0.00%172K0.292.096M CAD0.00%Năng lượng Mỏ
BTEBAYTEX ENERGY CORP
4.40 CAD+1.62%2.651M0.503.661B CAD3.531.25 CAD−33.42%0.52%Năng lượng Mỏ
Mua
CADCOLONIAL COAL INTL CORP
1.88 CAD−3.09%22.332K0.36346.263M CAD−0.05 CAD+6.85%0.00%Năng lượng Mỏ
CAFCANAF INVESTMENTS INC
0.160 CAD−5.88%64.53K2.028.062M CAD4.000.04 CAD+150.00%0.00%Năng lượng Mỏ
CAICAPITAN INVESTMENT LTD
0.010 CAD−33.33%3.333K0.183.766M CAD−0.00 CAD+47.50%0.00%Năng lượng Mỏ
CART.HCARCETTI CAP CORP
0.220 CAD+4.76%4.965K3.041.304M CAD−54.76 CAD−860.38%0.00%Năng lượng Mỏ
CBVCOBRA VENTURE CORP
0.160 CAD0.00%400.012.682M CAD−0.00 CAD−113.47%0.00%Năng lượng Mỏ
CDACANUC RESOURCES CORP CDA
0.135 CAD0.00%15K0.1718.226M CAD−0.02 CAD+34.05%0.00%Năng lượng Mỏ
CDRCONDOR ENERGIES INC
1.24 CAD0.00%12.5K0.6670.048M CAD−0.09 CAD+42.82%0.00%Năng lượng Mỏ
CECCANASIA ENERGY CORP
0.110 CAD0.00%1K0.015.726M CAD−0.06 CAD−125.56%0.00%Năng lượng Mỏ
CEICOELACANTH ENERGY INC
0.75 CAD0.00%7K0.05320.003M CAD−0.02 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CEL.HCOLUMBUS ENERGY LTD
0.015 CAD0.00%6940.081.008M CAD−0.01 CAD−19.30%0.00%Năng lượng Mỏ
CEN.HCLAREN ENERGY CORP
0.025 CAD0.00%5000.121.062M CAD−0.00 CAD−3600.00%0.00%Năng lượng Mỏ
CEQCRITERIUM ENERGY LTD
0.105 CAD−4.55%2.5K0.255.546M CAD−0.10 CAD−861.00%0.00%Năng lượng Mỏ
CHYCYPRESS HILLS RESOURCES CORP
0.055 CAD0.00%1K0.021.159M CAD−0.00 CAD−33.33%0.00%Năng lượng Mỏ
CJCARDINAL ENERGY GROUP(CANADA)
6.26 CAD+1.62%177.928K0.22976.44M CAD5.071.23 CAD−13.28%11.69%Năng lượng Mỏ
Mua
CNECANACOL ENERGY LTD
6.86 CAD+0.15%10.162K0.18233.585M CAD0.2428.83 CAD+3811.49%15.18%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CNQCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
83.45 CAD+0.22%3.851M0.2590.133B CAD12.986.43 CAD−37.31%4.26%Năng lượng Mỏ
Mua
CPGCRESCENT POINT ENERGY CORP
9.15 CAD+1.67%961.564K0.284.825B CAD−1.63 CAD−144.92%4.22%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CRCREW ENERGY INC
4.74 CAD+1.07%160.7K0.37739.03M CAD5.040.94 CAD−37.28%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
CSOCORSA COAL CORPORATION
0.400 CAD+2.56%68.5K0.6240.47M CAD2.490.16 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
CTACENTAURUS ENERGY INC
1.45 CAD+10.69%1.1K0.501.518M CAD−9.92 CAD−117.27%0.00%Năng lượng Mỏ
CVECENOVUS ENERGY INC
22.00 CAD+0.87%2.008M0.3441.363B CAD10.352.13 CAD−17.98%2.25%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CWVCROWN PT ENERGY INC
0.060 CAD−14.29%1.3K0.284.374M CAD−0.16 CAD−274.54%0.00%Năng lượng Mỏ
DMEDESERT MOUNTAIN ENERGY CORP
0.345 CAD+1.47%11.575K0.3230.688M CAD−0.10 CAD+5.79%0.00%Năng lượng Mỏ
EFVEF ENERGYFUNDERS VENTURES INC
0.005 CAD0.00%1K0.422.741M CAD0.00%Năng lượng Mỏ
EOGECO ATLANTIC OIL & GAS LTD
0.160 CAD0.00%267.742K0.5159.228M CAD−0.08 CAD+17.25%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ERCEROS RESOURCES CORP
0.035 CAD0.00%64K0.973.426M CAD−0.02 CAD+73.89%0.00%Năng lượng Mỏ
ERFENERPLUS CORPORATION
20.50 CAD+1.74%99.441K0.214.141B CAD4.954.14 CAD+4.49%1.54%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EWEAST WEST PETE CORPORATION
0.065 CAD0.00%8K0.416.271M CAD19.120.00 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
FECFRONTERA ENERGY CORPORATION
7.46 CAD−0.93%30.226K0.35643.301M CAD1.624.60 CAD−49.87%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
FOFALCON OIL & GAS
0.130 CAD+4.00%110K0.48130.543M CAD−0.00 CAD+23.33%0.00%Năng lượng Mỏ
FORZFORZA PETROLEUM LIMITED
0.105 CAD+31.25%75K1.9248.025M CAD−0.79 CAD−771.06%0.00%Năng lượng Mỏ
GASXNG ENERGY INTERNATIONAL CORP
0.93 CAD+5.68%20.05K0.14110.107M CAD−0.16 CAD−82.89%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
GTEGRAN TIERRA ENERGY INC
7.94 CAD+0.76%16.64K0.42262.64M CAD−0.09 CAD−103.07%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
GXGUARDIAN EXPLORATION INC
0.150 CAD−6.25%10K0.1416.652M CAD−0.01 CAD−167.31%0.00%Năng lượng Mỏ
GXEGEAR ENERGY LTD
0.68 CAD+1.49%134.5K0.22175.607M CAD4.130.16 CAD−65.12%16.42%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HEATHILLCREST ENERGY TECHNOLOGIES LTD.
0.290 CAD−3.33%1.333K0.0319.948M CAD−0.14 CAD+7.37%0.00%Năng lượng Mỏ
HELIFIRST HELIUM INC
0.080 CAD+6.67%33.612K0.316.529M CAD−0.11 CAD−458.25%0.00%Năng lượng Mỏ
HHRSHAMMERHEAD ENERGY INC
20.28 CAD+0.65%30.65K0.491.929B CAD0.00%Năng lượng Mỏ
HMEHEMISPHERE ENERGY CORPORATION
1.28 CAD+1.59%16K0.19125.6M CAD5.610.23 CAD−3.76%7.94%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HPL.HHORIZON PETROLEUM LTD
0.050 CAD−33.33%14.431K0.422.973M CAD−0.04 CAD+20.87%0.00%Năng lượng Mỏ
HRKHIGHROCK RESOURCES LTD.
0.080 CAD+6.67%6.26K0.50Năng lượng Mỏ
HWXHEADWATER EXPLORATION INC
6.63 CAD+2.71%205.718K0.411.525B CAD10.450.63 CAD−2.18%6.20%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
IFRINTL FRONTIER RESOURCES CORP
0.080 CAD0.00%4K0.151.196M CAD−0.06 CAD+69.18%0.00%Năng lượng Mỏ
IMOIMPERIAL OIL
74.86 CAD+2.90%465.583K0.2540.372B CAD8.388.94 CAD−8.67%2.67%Năng lượng Mỏ
Mua
INFIINFINITUM COPPER CORP
0.030 CAD+20.00%186.408K0.761.514M CAD−0.07 CAD+34.46%0.00%Năng lượng Mỏ
IONLITHIUM ION ENERGY LTD
0.110 CAD+10.00%85.56K1.856.539M CAD−0.04 CAD+7.16%0.00%Năng lượng Mỏ
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
14.29 CAD+1.06%30.302K0.151.827B CAD7.002.04 CAD−28.61%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
IPOINPLAY OIL CORP
2.33 CAD+1.97%45.225K0.35207.31M CAD5.020.46 CAD−67.01%7.24%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ITEI3 ENERGY PLC
0.170 CAD+6.25%12.318K0.06196.701M CAD3.230.05 CAD−64.20%18.20%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
JECJURA ENERGY CORP
0.040 CAD0.00%200.003.108M CAD−0.14 CAD−139.35%0.00%Năng lượng Mỏ
JEVJERICHO ENERGY VENTURES INC
0.235 CAD+9.30%18K1.5658.313M CAD−0.03 CAD+27.11%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
JOYJOURNEY ENERGY INC
3.78 CAD+3.00%25.624K0.24223.587M CAD2.021.88 CAD+73.90%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
KEIKOLIBRI GLOBAL ENERGY INC
5.33 CAD+1.72%3.604K0.41186.678M CAD8.280.64 CAD−85.39%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KELKELT EXPLORATION LTD
6.00 CAD+2.21%245.956K0.511.14B CAD10.110.59 CAD−26.69%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KLE.HKINGSLAND ENERGY CORP
0.005 CAD−96.15%5000.131.258M CAD−0.04 CAD−136.63%0.00%Năng lượng Mỏ
LGNLOGAN ENERGY CORP
0.84 CAD0.00%39.457K0.11445.051M CAD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LNGELNG ENERGY GROUP CORP
0.235 CAD−12.96%4.5K0.0618.471M CAD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LOULUCERO ENERGY CORP
0.54 CAD−1.82%267.406K0.45357.93M CAD5.930.09 CAD−34.88%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MAHMARKSMEN ENERGY INC
0.015 CAD0.00%86K0.803.457M CAD−0.01 CAD−109.38%0.00%Năng lượng Mỏ
MCFMCF ENERGY LTD
0.200 CAD−2.44%11.409K0.0640.549M CAD−0.05 CAD−1460.00%0.00%Năng lượng Mỏ
MCSMCCHIP RESOURCES INC
0.60 CAD0.00%10.004.34M CAD−0.11 CAD−152.54%10.00%Năng lượng Mỏ
MEGMEG ENERGY CORP
23.81 CAD+0.76%1.042M0.246.655B CAD11.132.14 CAD−27.36%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
METMETALORE RESOURCES LIMITED
2.66 CAD−11.33%4000.306.115M CAD−1.13 CAD−201.10%0.00%Năng lượng Mỏ
MOXMORIEN RESOURCES CORP
0.325 CAD−1.52%2.581K0.0916.926M CAD−0.00 CAD+45.16%3.79%Năng lượng Mỏ
NGYNEXERA ENERGY INC
0.015 CAD−25.00%147.154K0.671.249M CAD−0.04 CAD+57.50%0.00%Năng lượng Mỏ
NSENEW STRATUS ENERGY INC
0.76 CAD+1.33%180.5K0.7992.185M CAD0.00%Năng lượng Mỏ
NVANUVISTA ENERGY LTD
11.19 CAD+1.27%238.781K0.412.356B CAD5.791.93 CAD−21.66%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
NZNEW ZEALAND ENERGY CORP
1.39 CAD−16.77%2000.062.669M CAD6.580.21 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
OBEOBSIDIAN ENERGY LTD
9.49 CAD+0.11%46.267K0.22749.57M CAD1.118.54 CAD+258.69%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
OEC.HORACLE ENERGY CORP
0.070 CAD0.00%620.001.643M CAD−0.01 CAD+11.51%0.00%Năng lượng Mỏ
OILPERMEX PETROLEUM CORPORATION
4.310 CAD0.00%1900.292.377M CAD−13.24 CAD−21.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ORC.BORCA ENERGY GROUP INC
4.50 CAD−0.22%2.272K0.35125.356M CAD7.520.60 CAD−65.56%8.87%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
OVVOVINTIV INC
56.46 CAD+0.82%52.689K0.2715.302B CAD4.1213.69 CAD−29.82%2.67%Năng lượng Mỏ
Mua
OYLCGX ENERGY INC
0.380 CAD−1.30%30.5K0.27130.341M CAD−0.01 CAD+87.37%0.00%Năng lượng Mỏ
PAR.HPARENT CAPITAL CORP
0.070 CAD0.00%10K0.41936.308K CAD−0.02 CAD+87.94%0.00%Năng lượng Mỏ
PEAPIERIDAE ENERGY LIMITED
0.305 CAD+7.02%101.464K0.8845.334M CAD0.420.73 CAD+219.34%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PEIPROSPERA ENERGY INC
0.080 CAD0.00%618K0.8332.27M CAD−0.01 CAD−121.03%0.00%Năng lượng Mỏ
PEYPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
12.01 CAD+0.59%213.983K0.252.091B CAD6.651.81 CAD−9.95%9.55%Năng lượng Mỏ
Mua
PFCPETROFRONTIER CORPORATION
0.065 CAD−7.14%8K0.4115.19M CAD−0.01 CAD−322.22%0.00%Năng lượng Mỏ
PMTPERPETUAL ENERGY INC
0.460 CAD+2.22%5K0.3030.195M CAD1.480.31 CAD−10.48%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PMXPROAM EXPLORATIONS CORP
0.030 CAD−14.29%40K0.98579.124K CAD−0.01 CAD−304.55%0.00%Năng lượng Mỏ
PNEPINE CLIFF ENERGY LTD
1.42 CAD+1.43%64.32K0.31498.087M CAD15.220.09 CAD−79.91%9.16%Năng lượng Mỏ
Mua