Năng lượng Mỏ (Khu vực)

187
Cổ phiếu
136.429B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.734M
Khối lượng
+6.51%
Thay đổi
−47.10%
Hiệu suất Tháng
−42.10%
Hiệu suất Năm
−51.56%
Hiệu suất YTD
           
AAV ADVANTAGE OIL & GAS LTD.
1.290.00%0.00Bán470.877K241.101M-0.1338.00Sản xuất dầu khí
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.06-8.33%-0.01Bán85.000K14.602M-0.02Sản xuất dầu khí
AFE AFRICA ENERGY CORP
0.170.00%0.00Bán43.100K130.245M-0.01Sản xuất dầu khí
AHU ARCTIC HUNTER ENERGY INC
0.03-16.67%-0.01Bán37.400K544.980K-0.01Sản xuất dầu khí
ALA ALTAGAS LTD.
11.35-1.99%-0.23Bán640.416K3.236B4.512.792801.00Dầu
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP
0.0412.50%0.01Bán52.000K2.798M-0.02Sản xuất dầu khí
ALV ALVOPETRO ENERGY LTD
0.600.00%0.00Bán10.200K59.008M-0.0731.00Sản xuất dầu khí
AMR AM RESOURCES CORP
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh10.000K556.238K-0.02Than
AOC ADVANTAGEWON OIL C
0.010.00%0.00Bán10.000K1.285M-0.03Sản xuất dầu khí
AOI AFRICA OIL CORP
0.79-5.95%-0.05Bán49.225K395.820M-0.44Sản xuất dầu khí
ARH ALTIMA RESOURCES LTD.
0.020.00%0.00Bán5.000K589.344K-0.00Sản xuất dầu khí
ARX ARC RESOURCES LTD.
3.852.12%0.08Bán1.293M1.335B-0.08Sản xuất dầu khí
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.10-4.76%-0.01Bán30.500K8.158M-0.251172.00Dầu
ATH ATHABASCA OIL CORP
0.12-3.85%-0.01Bán469.037K68.069M0.300.48173.00Dầu
ATI ALTAI RESOURCES INC
0.040.00%0.00Bán233.000K2.522M-0.00Dầu
AVM AVARONE METALS INC
0.0416.67%0.01Bán13.900K2.701M-0.01Than
AVN AVANTI ENERGY INC
0.21-14.00%-0.04Bán5.000K1.188M-0.18Sản xuất dầu khí
AXL ARROW EXPLORATION CORP
0.040.00%0.00Bán20.000K2.071M-0.0735.00Sản xuất dầu khí
BDR BIRD RIVER RES INC
0.010.00%0.00Bán576.000K580.010KDầu
BIR BIRCHCLIFF ENERGY LTD.
0.696.15%0.04Bán753.771K172.858M-0.22205.00Sản xuất dầu khí
BKX BNK PETROLEUM INC.
0.030.00%0.00Bán1007.686M-0.00Sản xuất dầu khí
BNE BONTERRA ENERGY CORP
0.852.41%0.02Sức bán mạnh93.514K27.713M1.460.6638.00Sản xuất dầu khí
BNG BENGAL ENERGY LTD.
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh128.000K3.375M-0.03Sản xuất dầu khí
BNP BONAVISTA ENERGY CORPORATION
0.10-4.76%-0.01Bán373.392K28.336M-1.47Sản xuất dầu khí
BSH BAYSHORE PETROLEUM CORP
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh20.000K1.071M-0.01Sản xuất dầu khí
BTE BAYTEX ENERGY CORP.
0.28-3.39%-0.01Bán5.371M165.348M-0.02Sản xuất dầu khí
BUF BUFFALO COAL CORP
0.010.00%0.00Bán20.000K3.371M0.740.01Than
CAD COLONIAL COAL INTERNATIONAL CORP.
0.234.55%0.01Bán20.000K38.339M-0.01Than
CBV COBRA VENTURE CORPORATION
0.090.00%0.00Mua2.000K1.002M24.290.00Sản xuất dầu khí
CCB CANADA CARBON INC
0.18-7.50%-0.01Bán101.218K23.066M-0.01Sản xuất dầu khí
CCK.H CANADA COAL INC
0.01-25.00%-0.01Bán30.000K625.873K-0.01Than
CEN CLAREN ENERGY CORP
0.04-18.18%-0.01Sức bán mạnh15.000K315.032K-0.07Sản xuất dầu khí
CIG CAMARICO INVESTMEN
0.010.00%0.00Bán105.000K475.230K-0.05Sản xuất dầu khí
CJ CARDINAL ENERGY LTD
0.39-7.23%-0.03Bán218.230K47.921M-0.30Sản xuất dầu khí
CKE CHINOOK ENERGY INC.
0.070.00%0.00Mua2.203M14.539M-0.19Sản xuất dầu khí
CNE CANACOL ENERGY LTD
3.60-2.70%-0.10Bán283.625K669.670M14.380.25Sản xuất dầu khí
CNQ CDN NATURAL RES
14.9412.16%1.62Bán7.170M15.735B3.234.54Sản xuất dầu khí
CNU CNOOC LIMITED
125.844.36%5.26Bán30260.378B5.1024.6618312.00Sản xuất dầu khí
CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP.
0.976.59%0.06Bán3.735M480.227M-1.92864.00Sản xuất dầu khí
CPI CONDOR PETROLEUM INC
0.33-7.14%-0.03Bán18.850K14.354M-0.2378.00Sản xuất dầu khí
CQE CEQUENCE ENERGY LTD.
0.086.67%0.01Bán25.000K3.134M-0.41Sản xuất dầu khí
CR CREW ENERGY INC
0.202.63%0.01Bán394.565K29.685M2.550.08Sản xuất dầu khí
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.050.00%0.00Bán5.000K27.203M-0.0093.00Sản xuất dầu khí
CTEC CENTRAL TIMMINS EXPLORATION CORP
0.1066.67%0.04Bán35.000KDầu
CUDA CUDA OIL AND GAS INC
0.060.00%0.00Bán12.000K2.186M-1.49Sản xuất dầu khí
CVE CENOVUS ENERGY INC.
2.370.64%0.01Bán6.696M2.888B1.491.792361.00Sản xuất dầu khí
CWV CROWN POINT ENERGY INC
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh60018.955M1.540.12Sản xuất dầu khí
CYL CEYLON GRAPHITE CORP
0.080.00%0.00Bán67.100K4.162M-0.03Sản xuất dầu khí
CZR CRUZSUR ENERGY CORP
0.200.00%0.00Bán35.000K5.861M-1.76Dầu
DEE DELPHI ENERGY CORP.
0.21-4.55%-0.01Bán7.480K4.048M-5.86Sản xuất dầu khí
DLV.H DLV RESOURCES LTD
0.0750.00%0.03Mua15.000K4.683M-0.00Sản xuất dầu khí
DXI DXI ENERGY INC
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh15.091K6.324M-0.10Sản xuất dầu khí
EI EUROGAS INTL INC
0.010.00%0.00Bán28.000K311.055K-0.07Sản xuất dầu khí
ERF ENERPLUS CORPORATION
1.75-4.37%-0.08Bán950.900K406.476M-1.20383.00Sản xuất dầu khí
EW EAST WEST PETROLEUM CORP
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh18.670K2.688M-0.01Sản xuất dầu khí
FEC FRONTERA ENERGY CORPORATION
2.873.61%0.10Bán105.790K264.579M0.814.011160.00Sản xuất dầu khí
FO FALCON OIL & GAS LTD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh265.918K108.003M-0.004.00Sản xuất dầu khí
GCC.H GOLDEN CARIBOO RESOURCES LTD
0.03-14.29%-0.01Bán12.000K745.530K-0.01Sản xuất dầu khí
GFG GFG RESOURCES INC
0.09-5.26%-0.01Bán46.300K10.375M-0.01Sản xuất dầu khí
GNF GREENFIELDS PETROLEUM CORPORATION
0.08-33.33%-0.04Mua5001.798M-1.05Sản xuất dầu khí
GR GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP
0.4014.29%0.05Bán7.500K3.433M-0.17Sản xuất dầu khí
GTE GRAN TIERRA ENERGY INC.
0.33-5.80%-0.02Bán726.716K131.832M2.420.13362.00Sản xuất dầu khí
GXE GEAR ENERGY LTD
0.090.00%0.00Bán143.729K19.585M-0.0333.00Sản xuất dầu khí
GXL GALILEO EXPLORATION LTD
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.400K313.976K-0.02Sản xuất dầu khí
HAN HANNAN METALS LTD
0.182.86%0.01Mua4.000K10.404M-0.01Sản xuất dầu khí
HME HEMISPHERE ENERGY CORPORATION
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh133.000K6.644M1.510.0516.00Sản xuất dầu khí
HOC HUNTER OIL CORP
0.278.00%0.02Mua5003.529M-0.06Sản xuất dầu khí
HRH HILLCREST PETROLEUM LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh30.000K2.237M-0.02Sản xuất dầu khí
HSE HUSKY ENERGY INC.
3.271.87%0.06Bán2.893M3.226B-1.404802.00Sản xuất dầu khí
HWX HEADWATER EXPLORATION INC
1.031.98%0.02Bán33.236K89.028M33.650.035.00Sản xuất dầu khí
IDK THREED CAPITAL INC
0.010.00%0.00Bán65.000K1.686M-0.21Dầu
IFR INTERNATIONAL FRONTIER RESOURCES CORPORA
0.010.00%0.00Bán20.000K3.164M-0.04Sản xuất dầu khí
IMO IMPERIAL OIL
14.428.34%1.11Bán1.469M9.901B5.042.886000.00Dầu
IPCO INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
1.66-5.14%-0.09Bán83.591K281.133M2.510.83Sản xuất dầu khí
IPO INPLAY OIL CORP
0.114.76%0.01Bán41.000K7.167M-0.39Sản xuất dầu khí
JCO JERICHO OIL CORPORATION
0.1330.00%0.03Bán50012.682M-0.03Sản xuất dầu khí
JEC JURA ENERGY CORPORATION
0.04-62.50%-0.07Sức bán mạnh12.000K5.871M-0.0317.00Sản xuất dầu khí
JOY JOURNEY ENERGY INC
0.27-8.47%-0.03Sức bán mạnh19.600K12.711M-0.78Sản xuất dầu khí
KEL KELT EXPLORATION LTD
0.913.41%0.03Bán468.660K162.176M29.490.0497.00Dầu
KFG KFG RESOURCES LTD.
0.0325.00%0.01Bán3.000K1.011M-0.01Sản xuất dầu khí
KUB CUB ENERGY INC
0.01-25.00%-0.01Bán201.500K6.284M5.710.00226.00Dầu
LXE LEUCROTTA EXPLORATION INC
0.25-5.66%-0.01Bán3.500K51.619M122.730.0030.00Sản xuất dầu khí
MAH MARKSMEN ENERGY INC.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh28.000K3.397M-0.015.00Sản xuất dầu khí
MCM.A MATACHEWAN CONS MINES
0.100.00%0.00Sức bán mạnh2.000K1.220M6.020.02Sản xuất dầu khí
MCS MCCHIP RESOURCES INC
0.46-9.80%-0.05Bán3.000K2.604M-0.07Dầu
MEG MEG ENERGY CORP.
1.4518.85%0.23Bán6.885M365.512M-0.21449.00Sản xuất dầu khí
MET METALORE RESOURCES LIMITED
2.010.50%0.01Mua1003.550M14.460.10Sản xuất dầu khí
MRL MARGAUX RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Mua5.000K7.557M-0.02Dầu
NGY NEXERA ENERGY INC
0.030.00%0.00Bán16.100K708.210K-0.19Sản xuất dầu khí
NVA NUVISTA ENERGY LTD.
0.466.98%0.03Bán1.806M97.008M-0.28Sản xuất dầu khí
NWX NEWPORT EXLORATION LTD
0.25-16.67%-0.05Sức bán mạnh53.000K29.554M4.690.06Sản xuất dầu khí
NZ NEW ZEALAND ENERGY CORP
0.010.00%0.00Sức bán mạnh5.150K1.128M-0.01Sản xuất dầu khí
OBE OBSIDIAN ENERGY LTD
0.23-6.25%-0.01Bán82.238K17.515M-4.91236.00Sản xuất dầu khí
OIL PERMEX PETROLEUM C
0.0414.29%0.01Bán66.117KSản xuất dầu khí
ORC.B ORCA EXPLORATION GROUP INC., CL B
4.898.67%0.39Bán1.938K157.046M8.730.56Sản xuất dầu khí
OVV OVINTIV INC
3.49-6.93%-0.26Bán1.702M972.861M20.470.202571.00Sản xuất dầu khí
OXC ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD
0.10-23.08%-0.03Sức bán mạnh70.358K71.823M-0.14Sản xuất dầu khí
OYL CGX ENERGY INC
0.26-13.33%-0.04Bán12.055K81.774M3.660.0945.00Sản xuất dầu khí
PCO PHOENIX CANADA OIL CO.LTD.
1.330.00%0.00Mua7.100K7.191M-0.01Sản xuất dầu khí
PCQ PETROLYMPIC LTD.
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh5.000K4.418M-0.01Sản xuất dầu khí
PEA PIERIDAE ENERGY LIMITED
0.170.00%0.00Bán44.942K14.774M-0.72Sản xuất dầu khí
PEH PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.
0.03-40.00%-0.02Bán230.000K8.712M-0.1921.00Sản xuất dầu khí
PEI PROSPERA ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán100.000K651.223K-0.13Dầu
PEY PEYTO EXPLORATION AND DVLPMNT CORP.
1.370.00%0.00Bán1.024M225.877M1.770.81Sản xuất dầu khí
PIPE PIPESTONE ENERGY CORP
0.48-7.69%-0.04Bán62.849K43.981M-0.0722.00Dầu
PLX POINT LOMA RESOURCES LTD
0.02-33.33%-0.01Bán6.000K1.856M-0.2614.00Sản xuất dầu khí
PMT PERPETUAL ENERGY INC
0.030.00%0.00Bán54.000K1.533M-1.5669.00Sản xuất dầu khí
PMX PROAM EXPLORATIONS CORPORATION
0.05-28.57%-0.02Sức bán mạnh6.667K1.098M-0.02Sản xuất dầu khí
PNE PINE CLIFF ENERGY LTD
0.09-5.26%-0.01Bán149.000K29.501M-0.1886.00Sản xuất dầu khí
POE PAN ORIENT ENERGY CORP.
0.536.00%0.03Bán82227.248M-0.46Sản xuất dầu khí
POND POND TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
0.242.08%0.01Bán4.000K5.482M-0.29Sản xuất dầu khí
PONY PAINTED PONY ENERGY LTD
0.23-4.17%-0.01Bán160.778K38.639M-1.45Sản xuất dầu khí
POU PARAMOUNT RESOURCES LTD.
0.981.03%0.01Bán346.086K130.173M-0.66559.00Sản xuất dầu khí
PPR PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC
0.0150.00%0.01Bán690.932K1.714M-0.1971.00Sản xuất dầu khí
PQE PETROTEQ ENERGY INC
0.05-9.09%-0.01Bán41.794K11.124M-0.13Dầu
PRQ PETRUS RESOURCES LTD
0.08-11.11%-0.01Bán2.000K4.452M-0.8532.00Dầu
PSH PETROSHALE INC
0.114.76%0.01Bán118.000K20.115M1.280.0815.00Sản xuất dầu khí
PSK PRAIRIESKY ROYALTY LTD
6.81-0.29%-0.02Bán851.369K1.591B16.340.4864.00Dầu
PTP.H PETRICHOR ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán16.000K282.312K-0.12Sản xuất dầu khí
PUL PULSE OIL CORP
0.02-33.33%-0.01Bán165.000K4.548M-0.003.00Dầu
PXT PAREX RESOURCES INC
10.39-2.53%-0.27Bán561.986K1.503B3.882.97339.00Sản xuất dầu khí
QEC QUESTERRE ENERGY CORP
0.100.00%0.00Bán45.000K42.791M0.650.158.00Sản xuất dầu khí
QST QUESTOR TECHNOLOGY INC.
1.83-4.19%-0.08Sức bán mạnh33.964K52.282M7.280.29Sản xuất dầu khí
RECO RECONNAISSANCE ENERGY AFRICA LTD
0.300.00%0.00Bán11.502K16.004M-0.13Sản xuất dầu khí
RELA RELAY MEDICAL CORP
0.190.00%0.00Bán40.500K19.224M-0.06Sản xuất dầu khí
RHC ROYAL HELIUM LTD
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh68.000K1.086M-0.07Sản xuất dầu khí
ROC.H RED OAK MINING CORP
0.070.00%0.00Bán25.000K786.198K-0.04Sản xuất dầu khí
ROK ROK RESOURCES INC
0.090.00%0.00Bán8.000K3.895M-0.01Sản xuất dầu khí
RTN RETURN ENERGY INC
0.04-11.11%-0.01Bán356.000K5.578M-0.03Sản xuất dầu khí
RZE RAZOR ENERGY CORP
0.1215.00%0.01Bán27.000K2.107M-0.8937.00Dầu
SAH SAHARA ENERGY LTD
0.0150.00%0.01Bán15.000K3.766M-0.00Sản xuất dầu khí
SC.H SERRANO RESOURCES LTD
0.02100.00%0.01Bán50.000K2.440M0.110.09Sản xuất dầu khí
SENS SENSOR TECH CORP
0.010.00%0.00Bán634.000K837.680KSản xuất dầu khí
SFT SOFTROCK MINERALS LTD.
0.010.00%0.00Sức bán mạnh15.023K398.530K-0.00Sản xuất dầu khí
SGQ SOUTHGOBI RESOURCES LTD
0.096.25%0.01Sức bán mạnh1.000K23.180M-0.02506.00Than
SGY SURGE ENERGY INC
0.21-4.44%-0.01Bán1.303M75.391M-0.4976.00Sản xuất dầu khí
SHM SYNSTREAM ENERGYCORP
0.0475.00%0.01Mua940.000K1.314M-0.01Sản xuất dầu khí
SHP SHOAL POINT ENERGY
0.090.00%0.00Bán10.250K48.974M-0.02Sản xuất dầu khí
SNM SHAMARAN PETROLEUM CORP.
0.040.00%0.00Bán11.500K82.104MSản xuất dầu khí
SOC SONORA GOLD & SILVER CORP.
0.030.00%0.00Sức bán mạnh19.800K2.128M-0.00Sản xuất dầu khí
SOCK SMOOTH ROCK VENTURES CORP
0.0511.11%0.01Bán14.000K2.811M-0.04Sản xuất dầu khí
SOIL SATURN OIL AND GAS INC
0.090.00%0.00Bán77.000K21.112M25.000.00Than
SOU SOUTHERN ENERGY CORP
0.0150.00%0.01Bán4.000K2.238M-0.0620.00Sản xuất dầu khí
SRE SAVILLE RESOURCES INC.
0.020.00%0.00Bán8.000K1.268M-0.01Dầu
SRL SALAZAR RESOURCES LIMITED
0.20-9.09%-0.02Mua14.500K21.282M-0.03Dầu
SRX STORM RESOURCES LTD
1.030.00%0.00Bán26.700K125.204M11.080.09Sản xuất dầu khí
SS.H SUMMUS SOLUTIONS NV
0.500.00%0.00Theo dõi2.700K3.151M-0.10Sản xuất dầu khí
SSE SILVER SPRUCE RESOURCES INC
0.03-16.67%-0.01Bán1.000K2.886M-0.01Sản xuất dầu khí
STEP STEP ENERGY SERVICES LTD
0.29-3.33%-0.01Bán20.933K20.083M-2.15Sản xuất dầu khí
STH STELMINE CANADA LTD.
0.06-15.38%-0.01Bán26.096K2.317M-0.01Dầu
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất