Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

71
Cổ phiếu
52.617B
Giá trị vốn hóa thị trường
498.529K
Khối lượng
−1.98%
Thay đổi
−0.06%
Hiệu suất Tháng
+0.19%
Hiệu suất Năm
+4.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFNAG GROWTH INTERNATIONAL INC
50.98 CAD+0.87%17.512K0.48960.456M CAD−0.97 CAD−1204.86%1.19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ASTLALGOMA STEEL GROUP INC
11.50 CAD−1.79%26.862K0.581.213B CAD46.000.25 CAD−94.55%2.30%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ATHRAETHER CATALYST SOLUTIONS, INC.
0.060 CAD+20.00%108K2.912.683M CAD−0.02 CAD−22.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
ATMOATMOFIZER TECHNOLOGIES INC.
0.080 CAD−23.81%2K0.22691.241K CAD−2.63 CAD+74.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
ATSATS CORPORATION
53.28 CAD−2.13%39.829K0.375.384B CAD32.331.65 CAD+14.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BETNORTHSTAR GAMING HOLDINGS INC
0.050 CAD+11.11%431K0.39Sản xuất Chế tạo
BLDPBALLARD POWER SYSTEMS INC
5.00 CAD−3.10%197.461K0.381.541B CAD−0.73 CAD+7.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BRMBIOREM INC
1.00 CAD+14.94%46.6K5.4014.363M CAD24.270.04 CAD−52.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
BUIBUHLER INDUSTRIES INC
2.40 CAD0.00%1.8K0.3460M CAD3.180.75 CAD+331.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
CSXCLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD
0.055 CAD+10.00%20K0.705.086M CAD−0.05 CAD−54.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
CUBCUBICFARM SYSTEMS CORP
0.020 CAD−20.00%16.204K0.035.651M CAD−0.20 CAD+14.75%0.00%Sản xuất Chế tạo
CYMCYMAT TECHNOLOGIES LTD
0.175 CAD−2.78%13K0.4510.968M CAD−0.09 CAD+7.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
DARDARELLE ONLINE SOLUTIONS INC
0.005 CAD−50.00%5K0.43737.081K CAD−0.00 CAD−25.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
DEDECISIVE DIVID CORP
7.64 CAD−0.78%7.589K0.79137.116M CAD20.820.37 CAD+9.29%5.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DELTDELTA CLEANTECH INC.
0.025 CAD−16.67%58.006K2.181.915M CAD−0.04 CAD+46.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
DOCTBEYOND MEDICAL TECHNOLOGIES INC
0.055 CAD0.00%312.687K74.08435.269K CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
DOOBRP INC
81.95 CAD−0.62%204.749K0.596.328B CAD7.1111.53 CAD+33.14%0.85%Sản xuất Chế tạo
Mua
DYADYNACERT INC
0.200 CAD+5.26%105.002K0.4972.297M CAD−0.02 CAD+41.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
EFXENERFLEX LTD
5.66 CAD−0.88%160.296K0.69707.629M CAD−0.55 CAD+6.57%1.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
EGTEGUANA TECHNOLOGIES INC
0.030 CAD0.00%10.066K0.0112.722M CAD−0.07 CAD−144.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ELBMELECTRA BATTERY MATERIALS CORP
0.62 CAD−4.62%38.083K1.1136.297M CAD−0.63 CAD−42.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELVAELECTROVAYA INC
4.02 CAD+0.50%8.3K0.91131.923M CAD−0.18 CAD+47.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ENWENWAVE CORP
0.305 CAD−1.61%4K0.1934.315M CAD−0.08 CAD−54.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
EWSENVIRONMENTAL WASTE INTERNATIONAL
0.015 CAD0.00%141.292K5.015.038M CAD−0.01 CAD−66.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
EXROEXRO TECHNOLOGIES INC
1.40 CAD+1.45%82.701K0.50233.692M CAD−0.29 CAD−12.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
FBFFAB-FORM INDUSTRIES
1.55 CAD−6.06%1750.0415.138M CAD14.570.11 CAD−20.42%0.00%Sản xuất Chế tạo
FCLIFULL CIRCLE LITHIUM CORP
0.60 CAD+5.26%5000.0219.069M CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FLMFIRST LITHIUM MINERALS CORP.
0.060 CAD−20.00%142.5K1.116.34M CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
GDNPGOOD NATURED PRODUCTS INC
0.080 CAD0.00%151.769K1.1322.134M CAD−0.06 CAD−14.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GMGGRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD
1.42 CAD−0.70%82.195K1.92120.815M CAD−0.08 CAD+60.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
GRANANOXPLORE INC
1.93 CAD−5.85%49.71K0.13347.226M CAD−0.06 CAD+38.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HE.HPEAK DISCOVERY CAPITAL LTD
0.065 CAD+30.00%2K0.271.262M CAD−0.01 CAD−104.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
HEOH2O INNOVATION INC
4.23 CAD−0.24%18.076K0.15381.631M CAD−0.02 CAD−141.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
HGHYDROGRAPH CLEAN POWER INC
0.095 CAD+5.56%38K0.6615.73M CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
HMM.AHAMMOND MANUFACTURING CO
8.11 CAD+0.12%1.02K0.1291.808M CAD4.921.65 CAD+102.21%0.74%Sản xuất Chế tạo
HPS.AHAMMOND POWER SOLUTIONS INC
79.85 CAD+0.29%18.603K0.56947.87M CAD15.385.19 CAD+99.16%0.63%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IVXINVENTRONICS
0.98 CAD−1.01%5.6K0.814.822M CAD5.810.17 CAD−62.12%35.35%Sản xuất Chế tạo
KLSKELSO TECHNOLOGIES
0.205 CAD−6.82%2K0.1411.136M CAD−0.06 CAD−20.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
LBNKLITHIUMBANK RESOURCES CORP
0.93 CAD−1.06%4.231K0.0834.168M CAD−0.18 CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
LEMLEADING EDGE MATERIALS CORP
0.155 CAD+3.33%13K0.6728.089M CAD−0.01 CAD+46.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
LIRCLITHIUM RTY CORP
8.85 CAD−1.23%37.055K0.84496.226M CAD−0.01 CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LNRLINAMAR CORP
57.80 CAD−2.23%48.587K0.483.638B CAD7.267.96 CAD+34.18%1.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LPENLOOP ENERGY INC
0.090 CAD0.00%68.669K0.573.095M CAD−1.17 CAD−11.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LPSLEGEND POWER SYSTEMS INC
0.145 CAD0.00%6.36K0.2619.096M CAD−0.04 CAD+16.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
MGMAGNA INTERNATIONAL INC
74.71 CAD−1.52%148.39K0.1721.723B CAD15.344.87 CAD+18.46%3.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
MREMARTINREA INTERNATIONAL INC
12.61 CAD+1.57%140.048K1.34987.743M CAD5.102.47 CAD+158.35%1.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NEONEO PERFORMANCE MATERIALS INC
7.13 CAD−3.65%56.199K1.39313.944M CAD−0.43 CAD−134.95%5.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
NEXENEXE INNOVATIONS INC
0.225 CAD−4.26%63.064K1.6922.185M CAD−0.06 CAD+25.06%0.00%Sản xuất Chế tạo
NFINFI GROUP INC
14.00 CAD−1.75%49.365K0.301.695B CAD−4.86 CAD−112.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
OMLOMNI LITE INDUSTRIES CANADA INC
0.63 CAD−7.35%17K1.239.082M CAD−0.12 CAD−48.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
RCHRICHELIEU HARDWARE
42.05 CAD−0.57%19.125K0.592.365B CAD18.442.28 CAD−23.46%1.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
REKOREKO INTERNATIONAL GROUP INC
5.00 CAD+3.09%2000.1129.066M CAD22.550.22 CAD−36.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
RFLXREFLEX ADVANCED MATERIALS CORP.
0.130 CAD−10.34%39.05K1.896.859M CAD−0.17 CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
SHRCSHARC INTERNATIONAL SYSTEMS INC.
0.235 CAD0.00%2K0.0836.883M CAD−0.04 CAD+15.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSASPECTRA PRODUCTS INC
0.230 CAD−4.17%2K0.263.786M CAD18.550.01 CAD−0.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
STKTSTICKIT TECHNOLOGIES INC.
0.015 CAD5KSản xuất Chế tạo
STSSOUTH STAR BATTERY METALS CORP
0.63 CAD−3.08%25.61K0.8127.203M CAD−0.17 CAD−1.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
SWANBLACK SWAN GRAPHENE INC
0.080 CAD−5.88%31.333K0.409.555M CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TCWTRICAN WELL SERVICE
4.07 CAD−0.12%181.522K0.22857.121M CAD7.790.52 CAD+104.23%2.95%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TEST.HFLUROTECH LTD
0.005 CAD0.00%7K0.09603.428K CAD−0.01 CAD+91.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
TMGTHERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC
0.195 CAD0.00%294.746K1.1032.122M CAD22.940.01 CAD0.00%Sản xuất Chế tạo
TMS.HTARGETED MICROWAVE SOLUTIONS INC
0.005 CAD0.00%9K1.751.664M CAD−0.00 CAD−66.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
TSLTREE ISLAND STEEL LTD
2.85 CAD−1.04%1K0.1579.717M CAD9.200.31 CAD−90.52%4.17%Sản xuất Chế tạo
TUGATUGA INNOVATIONS, INC.
0.010 CAD0.00%16.9K0.28456.835K CAD−0.04 CAD+71.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
TVKTERRAVEST INDUSTRIES INC
36.25 CAD−1.33%1.909K0.30657.132M CAD14.502.50 CAD+17.88%1.48%Sản xuất Chế tạo
VLNVELAN INC
5.50 CAD+3.77%3.439K0.21114.404M CAD−3.43 CAD−80.64%0.57%Sản xuất Chế tạo
VMCVICINITY MOTOR COR
1.10 CAD−5.17%5.736K0.3252.975M CAD−0.34 CAD−96.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WATRCURRENT WATER TECHNOLOGIES INC
0.035 CAD0.00%121K0.827.43M CAD0.00 CAD+100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
WPRTWESTPORT FUEL SYSTEMS INC
10.15 CAD−1.55%2.786K0.26177.074M CAD−4.12 CAD−399.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
XTCEXCO TECHNOLOGIES LTD
7.77 CAD−0.38%12.567K0.75303.517M CAD11.500.68 CAD+39.16%5.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZAIRZINC8 ENERGY SOLUTIONS INC.
0.085 CAD−10.53%87.321K1.151.542M CAD−0.58 CAD+24.26%0.00%Sản xuất Chế tạo