Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

146
Cổ phiếu
171.407B
Giá trị vốn hóa thị trường
247.186K
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+10.36%
Hiệu suất Tháng
+95.18%
Hiệu suất Năm
+9.93%
Hiệu suất YTD
           
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
9.05-0.55%-0.05Mua24.016K384.939M29.020.31477.00Phần mềm đã đóng gói
ADCO ADCORE INC
0.492.08%0.01Sức mua mạnh44.833K26.571MPhần mềm đã đóng gói
ADK DIAGNOS INC.
0.20-2.38%-0.01Mua15.200K8.966M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIF ALTUS GROUP LIMITED
42.08-0.07%-0.03Mua123.434K1.691B546.880.082500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALYA ALITHYA GROUP INC
3.70-0.54%-0.02Mua20.250K180.607M-0.242028.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AMPD AMPD VENTURES INC
0.399.86%0.04Mua216.965KDịch vụ Công nghệ thông tin
APL APPULSE CORP.
0.15-9.09%-0.01Sức bán mạnh29.000K2.599M6.530.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.0414.29%0.01Mua31.150K3.518M-0.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.55-1.27%-0.02Sức mua mạnh162.364K75.084M-0.26Phần mềm / Dịch vụ Internet
AZ A2Z TECHNOLOGIES CANADA CORP
0.69-6.76%-0.05Mua113.788K11.536M-0.04Phần mềm đã đóng gói
BB BLACKBERRY LIMITED
8.78-1.24%-0.11Mua1.055M4.907B-0.143945.00Phần mềm đã đóng gói
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.070.00%0.00Sức mua mạnh38.000K4.576M-0.02Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BCX BLOCKCHAIN HOLDING
0.23-6.25%-0.01Bán17.500K4.551M-0.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
BITF BITFARMS LTD
0.7011.11%0.07Mua331.813K28.680M82.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.143.57%0.01Mua2.000K1.949M-0.18Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.1011.11%0.01Mua2.007K3.506M-0.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.01100.00%0.01Mua9.500K1.194M1.150.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.04-11.11%-0.01Bán264.000K1.197M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.12-7.41%-0.01Mua107.561K10.800M-0.07Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.134.00%0.01Mua687.685K3.217M-0.21Dịch vụ Công nghệ thông tin
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.0650.00%0.02Sức mua mạnh3.000KPhần mềm đã đóng gói
CK CASCADIA BLOCKCHAI
0.0716.67%0.01Bán1.000K5.038M-0.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.030.00%0.00Mua261.000K5.154M83.330.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
8.240.73%0.06Sức mua mạnh33.498K656.437M27.190.30194.00Phần mềm đã đóng gói
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
0.176.25%0.01Bán62.000K3.299MPhần mềm đã đóng gói
CRL CARL DATA SOLUTION
0.200.00%0.00Mua101.500K16.964M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
CRY CRYPTOLOGIC CORP
0.800.00%0.00Mua45.413K10.175M-2.17Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CRYP CRYPTOBLOC TECHNOL
0.030.00%0.00Mua30.000KDịch vụ Xử lý Dữ liệu
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.0414.29%0.01Bán224.000K3.282M-0.55Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1349.99-0.00%-0.01Mua41.488K28.609B51.2726.33Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.36-1.45%-0.02Theo dõi25.679K83.319MDịch vụ Công nghệ thông tin
CTZ NAMSYS INC
1.167.41%0.08Mua39.196K29.469M22.270.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
CWRK CURRENCYWORKS INC
0.1026.67%0.02Mua12.000KDịch vụ Công nghệ thông tin
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.1515.38%0.02Mua1.365M10.425M-0.05Phần mềm đã đóng gói
DCBO DOCEBO INC
16.310.03%0.01Bán10.100K463.942MPhần mềm đã đóng gói
DDB DATA DEPOSIT BOX I
0.010.00%0.00Mua50.000K-0.02Phần mềm đã đóng gói
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCH
0.0320.00%0.01Mua22.695K1.818MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh329.581K4.553M-0.12Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSG DESCARTES SYS
60.380.62%0.37Mua66.723K5.050B108.010.561378.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
1.30-7.14%-0.10Mua4.336K13.799M21.880.0629.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD
0.0566.67%0.02Bán1.000K660.572K-0.14Phần mềm đã đóng gói
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.040.00%0.00Bán64.000K5.343M-0.00Phần mềm đã đóng gói
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.030.00%0.00Bán137.850K7.021M-0.0423.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
51.75-1.07%-0.56Mua79.591K2.866B40.351.301680.00Phần mềm đã đóng gói
EQ EQ INC
0.940.00%0.00Mua33.500K45.349M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
EURO EUROLIFE BRANDS IN
0.04-12.50%-0.01Bán418.000K14.315M-0.02Phần mềm đã đóng gói
EYC EYECARROT INNOVATIONS CORP
0.410.00%0.00Mua42.000K12.144M-0.41Dịch vụ Công nghệ thông tin
FD FACEDRIVE INC
2.482.48%0.06Mua6.800KPhần mềm / Dịch vụ Internet
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.105.00%0.01Bán3.939K2.868M-0.03Phần mềm đã đóng gói
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.234.55%0.01Mua52.838K4.612M-0.03Phần mềm đã đóng gói
GAME TORQUE ESPORTS CORP
1.079.18%0.09Bán40.250K2.186M-8.79Phần mềm đã đóng gói
GET GLANCE TECHNOLOGIE
0.0620.00%0.01Mua122.375K6.837M-0.05Phần mềm đã đóng gói
GIB.A CGI INC
113.350.41%0.46Sức mua mạnh369.034K30.383B24.374.6377500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GLL GALLAGHER SECURITY
0.05-33.33%-0.03Sức bán mạnh20.010K707.364K-0.67Phần mềm đã đóng gói
HEY HEYBRYAN MEDIA INC
0.150.00%0.00Sức mua mạnh549.714KPhần mềm đã đóng gói
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.124.35%0.01Mua2.210M34.992M-0.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
HS HEALTHSPACE DATA S
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh1.058M5.647M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
HUT HUT 8 MINING CORP
1.6910.46%0.16Mua92.193K138.370M-1.04Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
IBIT INTERBIT LTD
0.185.88%0.01Bán67.000K4.066M-0.29Dịch vụ Công nghệ thông tin
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.01100.00%0.01Bán165.330K334.226K-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
IGN IGEN NETWORKS CORP
0.030.00%0.00Bán1.000K1.406M-0.038.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ILA ILOOKABOUT CORP.
0.22-2.22%-0.01Mua45.500K24.447M-0.0147.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.040.00%0.00Bán23.000K710.234K-0.10Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.010.00%0.00Bán9.000K847.077K-0.06Phần mềm đã đóng gói
IQ AIRIQ INC.
0.271.89%0.01Mua27.000K7.905M16.880.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
ISFT ICESOFT TECHNOLOGI
0.160.00%0.00500Phần mềm đã đóng gói
ITC INTRINSYC TECHNOLOGIES CORP
1.720.00%0.00Mua37.650K34.469M-0.0393.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.06-40.00%-0.04Bán15.000K6.875M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
ITT INTERNET OF THINGS INC
0.010.00%0.00Bán9.000K1.914M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
IVI IVRNET INC.
0.0325.00%0.01Mua18.000K1.749M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
KASH HASHCHAIN TECHNOLOGY INC
0.010.00%0.00Bán1.109M3.837M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
KIDZ KIDOZ INC
0.27-5.26%-0.01Bán41.500K37.371M-0.028.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
KNO.H CELLSTOP SYSTEMS INC
0.0620.00%0.01Bán12.000K300.360K-0.04Phần mềm đã đóng gói
KUU KUUHUBB INC
0.620.00%0.00Sức mua mạnh13.000K33.101M-0.34Phần mềm đã đóng gói
KXS KINAXIS INC
107.050.19%0.20Mua33.901K2.821B117.250.94569.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LLT LITELINK TECHNOLOG
0.04-10.00%-0.01Bán93.307K8.620MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
LNK LINK GLOBAL TECHNO
0.40—%5.000KDịch vụ Công nghệ thông tin
LSPD LIGHTSPEED POS INC
41.65-0.43%-0.18Mua365.650K3.657B-2.95734.00Phần mềm đã đóng gói
LTV LEONOVUS INC
0.010.00%0.00Bán5.000K4.282M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00Bán10.000K889.830K-0.00Phần mềm đã đóng gói
LUXX LUXXFOLIO HOLDINGS
0.04-42.86%-0.03Bán2.000KPhần mềm đã đóng gói
MBO MOBIO TECHNOLOGIES INC
0.08-5.88%-0.01Mua1.025K3.052M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
5.70-0.18%-0.01Sức mua mạnh10.849K51.995M-2.46Phần mềm đã đóng gói
MCX MCORPCX INC
0.070.00%0.00Bán4.000K1.203M-0.0340.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MDF MEDIAGRIF INTERAC
6.73-1.46%-0.10Bán13.975K102.804M-1.91535.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MKT DEEPMARKIT CORP
0.030.00%0.00Bán3.000K443.650K-0.08Phần mềm / Dịch vụ Internet
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.040.00%0.00Mua50.000K8.747M-0.03Phần mềm đã đóng gói
MRBL MARBLE FINNCIL INC
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh2.045KPhần mềm đã đóng gói
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.323.28%0.01Mua414.136K48.724M-0.02192.00Phần mềm đã đóng gói
MTRX LOOP INSIGHTS INC
0.14-3.33%-0.01Sức bán mạnh28.002K3.181M-0.03Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
MUST.H MUST CAPITAL INC
0.09-5.56%-0.01Bán50.000K2.267MPhần mềm đã đóng gói
MVAI MINERVA INTELLIGENCE INC
0.100.00%0.00Bán8.000K3.510M-0.04Phần mềm đã đóng gói
MVP MEDIAVALET INC
1.29-3.01%-0.04Mua351.500K31.748M-0.22Phần mềm / Dịch vụ Internet
NBVA NUBEVA TECHNOLOGIES LTD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh7.000K2.365M-0.19Phần mềm đã đóng gói
NERD NERDS ON SITE INC
0.0511.11%0.01Bán9.400K3.880M-0.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
NGH.H NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00Bán31.906K473.795K-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
NPA ALPHINAT INC.
0.04-20.00%-0.01Mua5.000K3.157M38.460.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NTAR NEXTECH AR SOLUTIO
2.626.07%0.15Mua367.301K105.810M-0.11Phần mềm đã đóng gói
NU NEUTRISCI INTERNATIONAL INC
0.03-14.29%-0.01Mua2.157M3.864M-0.02Phần mềm / Dịch vụ Internet
NXJ NEXJ SYSTEMS INC
0.9011.11%0.09Bán8.500K18.151M-0.35175.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ONE 01 COMMUNIQUE LABORATORY INC
0.114.76%0.01Mua67.500K8.826M-0.01Phần mềm đã đóng gói
OPT OPTIVA INC
52.29-0.40%-0.21Mua2.015K281.748M67.420.79Phần mềm đã đóng gói
OSS ONESOFT SOLUTIONS INC
0.541.89%0.01Bán53.500K59.859M151.43-0.0417.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
OTEX OPEN TEXT CORPORATION
61.370.56%0.34Mua417.836K16.503B38.281.5913100.00Phần mềm đã đóng gói
PBIT POSABIT SYSTEMS CO
0.040.00%0.00Sức bán mạnh1.000K3.017M-0.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.150.00%0.00Bán66017.341M44.120.00Phần mềm đã đóng gói
PKK PEAK POSITIONING T
0.040.00%0.00Bán452.750K27.034M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
PMTS CPI CARD GROUP INC
1.1510.58%0.11Bán2.500K11.711M-1.131100.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
PTG PIVOT TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
1.885.62%0.10Mua211.830K70.531M-0.06829.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
QIS QUORUM INFORMATION TECHNOLOGIES INC.
1.30-3.70%-0.05Mua42.825K82.917M500.000.00Phần mềm đã đóng gói
QUIS QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
0.309.09%0.03Mua278.371K10.704M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
RAD RADIAL RESEARCH CO
0.10100.00%0.05Bán2.000KPhần mềm đã đóng gói
REAL REAL MATTERS INC
12.603.03%0.37Mua323.923K1.039B88.880.14Phần mềm / Dịch vụ Internet
RIW RIWI CORP
2.502.04%0.05Sức mua mạnh4.500KPhần mềm / Dịch vụ Internet
ROI ROUTE1 INC.
0.42-1.16%-0.01Mua50015.303M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
RSS RESAAS SERVICES INC
0.300.00%0.00Sức mua mạnh37.500K18.440M-0.06Phần mềm / Dịch vụ Internet
RW RENOWORKS SOFTWARE INC.
0.340.00%0.00Mua1.000K12.430M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
SCR SCORE MEDIA AND GAMING INC
0.800.00%0.00Mua77.263K285.730M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
SEB SMART EMPLOYEE BENEFITS INC
0.120.00%0.00Bán13.000K19.891M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
SHOP SHOPIFY INC
594.571.07%6.27Mua219.190K68.304B-1.504000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SIRE SIRE BIOSCIENCE IN
0.020.00%0.00Bán140.280K8.004M-0.01Phần mềm đã đóng gói
SIX HYDRO66 HOLDINGS C
0.210.00%0.00Mua11.950K27.436M-0.05Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
SOFT SOFTLAB9 SOFTWARE
0.2011.11%0.02Bán3.000KPhần mềm đã đóng gói
SPFY SPACEFY INC
0.0620.00%0.01Bán98.050KPhần mềm / Dịch vụ Internet
SPO SPONSORSONE INC
0.07-31.58%-0.03Bán5.000KDịch vụ Công nghệ thông tin
SPOT GOLDSPOT DISCOVERIES CORP
0.14-9.68%-0.01Bán50.008K12.056M-0.31Phần mềm đã đóng gói
SYZ SYLOGIST LTD
8.85-5.35%-0.50Sức bán mạnh59.599K222.315M21.120.44Phần mềm đã đóng gói
TAAL TAAL DISTRIBUTED I
2.601.96%0.05Mua28.290KDịch vụ Xử lý Dữ liệu
TC TUCOWS INC.
85.60-1.35%-1.17Mua2.015K913.818M50.841.75584.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
TCS TECSYS INC J
22.191.56%0.34Mua904285.842M-0.02480.00Phần mềm đã đóng gói
UI URBANIMMERSIVE INC
0.078.33%0.01Bán100.000K4.385M2.180.03Phần mềm đã đóng gói
UNO.H NORTHERN URANIUM CORP
0.010.00%0.00Mua112.000K1.624M-0.01Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
UP UPSNAP INC (CA)
0.010.00%0.00Bán50.000K843.210K-0.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
VAI VIRTUALARMOUR INTE
0.05-9.09%-0.01Bán41.700KPhần mềm đã đóng gói
VENZ VENZEE TECHNOLOGIES INC
0.05-9.09%-0.01Mua265.980K5.731M-0.06Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
VHI VITALHUB CORP
2.256.13%0.13Mua106.479K34.408M-0.00Phần mềm đã đóng gói
VIS VISIONSTATE CORP
0.040.00%0.00Mua3.000K1.263M-0.02Phần mềm / Dịch vụ Internet
VQS VIQ SOLUTIONS INC.
1.952.63%0.05Bán27.740K20.620M-1.09Phần mềm đã đóng gói
VSBY VSBLTY GROUPE TECH
0.29-9.38%-0.03Bán259.656KPhần mềm đã đóng gói
WIKI WIKILEAF TECHNOLOG
0.120.00%0.00Mua2.000K13.643M17.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
XAU GOLDMONEY INC
1.93-0.52%-0.01Bán38.057K151.006M5.370.36Phần mềm / Dịch vụ Internet
XBLK EXEBLOCK TECHNOLOG
0.0416.67%0.01Bán34.000K1.544M-0.01Phần mềm đã đóng gói
YOO YANGAROO INC
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh62.650K7.330M150.000.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ZEU ZEU CRYPTO NETWORK
0.3826.67%0.08Bán75.178K6.736M-0.110.00Phần mềm đã đóng gói
ZOMD ZOOMD TECHNOLOGIES LTD
0.400.00%0.00Bán7.300K21.345M-0.13Phần mềm đã đóng gói
ZONE ZONETAIL INC
0.010.00%0.00Bán59.000KPhần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất