Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

264
Cổ phiếu
203.968B
Giá trị vốn hóa thị trường
237.761K
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
+12.06%
Hiệu suất Tháng
+23.28%
Hiệu suất Năm
+13.61%
Hiệu suất YTD
            
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
13.10-1.50%-0.20Mua2.800K565.164M41.810.33477.00Phần mềm đã đóng gói
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
13.10-1.50%-0.20Mua119.178K565.164M41.810.33477.00Phần mềm đã đóng gói
ADCO ADCORE INC
0.684.62%0.03Mua1.000K38.477M25.790.03Phần mềm đã đóng gói
ADCO ADCORE INC
0.65-5.80%-0.04Theo dõi54.059K38.477M27.380.03Phần mềm đã đóng gói
ADK DIAGNOS INC.
0.17-5.56%-0.01Bán2.400K10.616M-0.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADK DIAGNOS INC.
0.173.03%0.01Sức bán mạnh50010.616M-0.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIF ALTUS GROUP LIMITED
43.02-0.16%-0.07Mua59.464K1.729B115.210.382500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIF ALTUS GROUP LIMITED
42.63-0.86%-0.37Mua2331.729B114.970.382500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
0.391.30%0.01Mua329.500K30.054M-0.03Phần mềm đã đóng gói
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
0.39-8.33%-0.04Mua5.000K30.054M-0.03Phần mềm đã đóng gói
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.293.62%0.08Sức bán mạnh11.350K110.880M-0.152028.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.283.17%0.07Bán2.400K110.880M-0.152028.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AMPD AMPD VENTURES INC.
0.20-4.76%-0.01Bán1.500KDịch vụ Công nghệ thông tin
AMPD AMPD VENTURES INC
0.205.26%0.01Bán75.950KDịch vụ Công nghệ thông tin
APL APPULSE CORP.
0.1915.15%0.03Sức mua mạnh100.500K2.489M2.540.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.03-14.29%-0.01Mua172.153K3.518M-0.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
APP GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS CORP.
0.0440.00%0.01Mua7.000K3.518M-0.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
ARD ARMADA DATA CORP.
0.077.69%0.01Mua23.725K1.237M8.440.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
ART ARHT MEDIA INC
0.10-4.55%-0.01Bán88.290K8.187M-0.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
ART ARHT MEDIA INC
0.110.00%0.00Mua10.000K8.187M-0.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.040.97%0.01Bán70051.580M-0.06173.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.02-2.86%-0.03Bán99.155K51.580M-0.06173.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
AZ A2Z TECHNOLOGIES CANADA CORP
0.3628.07%0.08Bán34.824K4.877M-0.04Phần mềm đã đóng gói
BB BLACKBERRY LIMITED
6.664.23%0.27Mua407.750K3.547B-0.363668.00Phần mềm đã đóng gói
BB BLACKBERRY LIMITED
6.674.22%0.27Mua4.760M3.547B-0.363668.00Phần mềm đã đóng gói
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
0.09-10.00%-0.01Mua52.000K6.253M-0.02Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.0912.50%0.01Mua376.026K6.253M-0.02Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BCX BLOCKCHAIN HOLDING
1.1829.67%0.27Sức mua mạnh248.144K18.407M-0.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
BCX BLOCKCHAIN HOLDINGS LTD.
1.1530.68%0.27Mua24.500K18.407M-0.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
BITF BITFARMS LTD
0.480.00%0.00Sức bán mạnh28.500K21.971M14.630.04Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BITF BITFARMS LTD
0.492.08%0.01Bán194.412K21.971M14.630.04Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.55-15.38%-0.10Mua1.000K7.638M-0.04Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.470.00%0.00Sức mua mạnh1.828K7.638M-0.04Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.08-27.27%-0.03Bán1.500K2.786M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.14-3.57%-0.01Mua5001.802M-0.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.140.00%0.00Mua4.000K10.400M-0.07Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.147.69%0.01Mua104.161K10.400M-0.07Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.15-9.09%-0.01Bán55.500K4.247M-0.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.15-14.29%-0.03Bán3.000K4.247M-0.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.04-42.86%-0.03Bán105.268KPhần mềm đã đóng gói
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC.
0.0412.50%0.01Mua199.000K2.037M-0.02Phần mềm đã đóng gói
CK CASCADIA BLOCKCHAI
0.13-3.70%-0.01Bán108.410K9.717M-0.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
CK CASCADIA BLOCKCHAIN GROUP CORP.
0.15-11.76%-0.02Bán4.500K9.717M-0.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.020.00%0.00Sức mua mạnh15.000K4.623M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
4.552.48%0.11Mua3.100K369.145M15.190.29208.00Phần mềm đã đóng gói
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
4.51-1.96%-0.09Mua131.165K369.145M15.740.29208.00Phần mềm đã đóng gói
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
0.10-5.00%-0.01Bán4.800K2.206M-0.10Phần mềm đã đóng gói
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.020.00%0.00Bán1788.010KPhần mềm đã đóng gói
CRL CARL DATA SOLUTIONS INC.
0.14-3.33%-0.01Bán30.000K11.862M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
CRL CARL DATA SOLUTION
0.150.00%0.00Bán22.700K11.862M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.07-7.14%-0.01Bán6.000K6.564M-0.55Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.07-7.14%-0.01Bán356.600K6.564M-0.55Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1522.35-2.73%-42.78Mua42.675K33.168B75.5520.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1531.21-1.29%-19.99Mua2.015K33.168B74.8820.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.39-0.71%-0.01Mua60099.907M-0.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.452.84%0.04Mua92.066K99.907M-0.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTZ NAMSYS INC
0.73-8.75%-0.07Bán80019.919M18.310.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTZ NAMSYS INC
0.793.95%0.03Mua50019.919M17.390.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
CWRK CURRENCYWORKS INC
0.1225.00%0.03Sức bán mạnh6.000K2.577M-0.193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CWRK CURRENCYWORKS INC
0.15-11.76%-0.02Mua17.000K2.577M-0.193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh6.000K7.616M-0.00Phần mềm đã đóng gói
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh184.300K7.616M-0.00Phần mềm đã đóng gói
DCBO DOCEBO INC
26.251.08%0.28Mua7.602K739.374M-0.40Phần mềm đã đóng gói
DCBO DOCEBO INC
26.040.15%0.04Mua600739.374M-0.40Phần mềm đã đóng gói
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
0.23-4.17%-0.01Bán30.461K2.406MPhần mềm / Dịch vụ Internet
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
0.23-7.84%-0.02Bán5.635K2.406MPhần mềm / Dịch vụ Internet
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC.
0.040.00%0.00Mua8.000K2.424MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCH
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh58.200K2.424MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.12-4.00%-0.01Bán794.186K32.227M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.120.00%0.00Bán188.500K32.227M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSG DESCARTES SYS
66.781.74%1.14Sức mua mạnh234.273K5.524B102.130.651547.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSG DESCARTES SYS
66.361.14%0.75Mua3.095K5.524B102.080.651547.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
0.90-12.62%-0.13Bán1.106K10.700M32.240.0329.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
0.90-2.17%-0.02Bán10010.700M28.800.0329.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
DXX DXSTORM.COM INC.
0.03-25.00%-0.0110.000K621.900K-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
DXX DXSTORM.COM INC.
0.0350.00%0.01Bán56.000K621.900K-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD
0.030.00%0.00Bán5391.023M-0.14Phần mềm đã đóng gói
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.040.00%0.00Mua8.000K4.952M-0.00Phần mềm đã đóng gói
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.040.00%0.00Mua1.000K4.952M-0.00Phần mềm đã đóng gói
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.0416.67%0.01Mua2.000K8.191M-0.03Phần mềm đã đóng gói
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.0414.29%0.01Mua253.000K8.191M-0.03Phần mềm đã đóng gói
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
60.801.60%0.96Mua110.514K3.291B45.671.321680.00Phần mềm đã đóng gói
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
60.651.30%0.78Sức mua mạnh2.762K3.291B45.691.321680.00Phần mềm đã đóng gói
EQ EQ INC
1.37-4.86%-0.07Mua16.800K69.472M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
EQ EQ INC
1.40-2.10%-0.03Mua3.500K69.472M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
ETHC ETHER CAPITAL CORPORATION
0.347.81%0.03Mua49.700K6.781M-0.022.00Phần mềm đã đóng gói
EURO EUROLIFE BRANDS INC.
0.030.00%0.00Bán313.000K8.947MPhần mềm đã đóng gói
EURO EUROLIFE BRANDS IN
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh722.272K8.947MPhần mềm đã đóng gói
EYC EYECARROT INNOVATIONS CORP
0.342.99%0.01Mua2.428M17.012M-0.38Dịch vụ Công nghệ thông tin
EYC EYECARROT INNOVATIONS CORP
0.342.99%0.01Mua150.500K17.012M-0.38Dịch vụ Công nghệ thông tin
FD FACEDRIVE INC
10.604.54%0.46Mua247.600K845.146M-0.35Phần mềm / Dịch vụ Internet
FD FACEDRIVE INC
10.655.97%0.60Mua7.001K845.146M-0.35Phần mềm / Dịch vụ Internet
FSW.H FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC
0.35133.33%0.20Mua18.500K1.363MPhần mềm đã đóng gói
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.11-15.38%-0.02Bán1.000K2.708M-0.02Phần mềm đã đóng gói
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.28-12.50%-0.04Mua50011.675M-0.01Phần mềm đã đóng gói
GAME TORQUE ESPORTS CORP
0.752.74%0.02Bán23.500K10.280MPhần mềm đã đóng gói
GAME TORQUE ESPORTS CORP
0.752.74%0.02Bán723.056K10.280MPhần mềm đã đóng gói
GIB.A CGI INC
87.62-0.41%-0.36Mua381.158K22.797B19.384.6277500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GIB.A CGI INC
87.51-0.31%-0.27Theo dõi4.758K22.797B19.334.6277500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GLL GALLAGHER SECURITY
0.050.00%0.00Mua2.400K624.840KPhần mềm đã đóng gói
GTI.X GLENBRIAR TECHNOLO
0.01-33.33%-0.01Bán68.000K386.850K-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HEY HEYBRYAN MEDIA INC
0.070.00%0.00Mua34.010KPhần mềm đã đóng gói
HEY HEYBRYAN MEDIA INC.
0.07-6.67%-0.01Bán1.000KPhần mềm đã đóng gói
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.392.67%0.01Mua165.500K124.037M-0.30Dịch vụ Công nghệ thông tin
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.394.00%0.01Mua1.896M124.037M-0.30Dịch vụ Công nghệ thông tin
HS HEALTHSPACE DATA S
0.07-6.25%-0.01Bán355.000K12.176M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
HS HEALTHSPACE DATA SYSTEMS LTD.
0.07-6.25%-0.01Bán12.000K12.176M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
HUT HUT 8 MINING CORP
1.834.57%0.08Mua193.569K159.217M36.610.053.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HUT HUT 8 MINING CORP
1.825.81%0.10Mua15.700K159.217M35.980.053.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.010.00%0.00Mua20.650K1.003M-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.010.00%0.00Bán318.000K1.003M-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
IGN IGEN NETWORKS CORP.
0.010.00%0.00100.000K1.831M-0.0110.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
IGN IGEN NETWORKS CORP
0.010.00%0.00Bán100.000K1.831M-0.0110.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ILA ILOOKABOUT CORP.
0.15-3.23%-0.01Bán51.500K16.841M-0.0147.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ILA ILOOKABOUT CORP.
0.150.00%0.00Bán5.000K16.841M-0.0147.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.06-7.69%-0.01Mua2.000K1.319M-0.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.0718.18%0.01Sức mua mạnh1.000K1.319M-0.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
0.153.33%0.01Bán5002.590M-0.3759.00Phần mềm đã đóng gói
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
0.1713.33%0.02Mua36.000K2.590M-0.3759.00Phần mềm đã đóng gói
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.010.00%0.00Mua1.000K847.077K-0.06Phần mềm đã đóng gói
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.0416.67%0.01Bán5.721K2.406M-0.01Phần mềm đã đóng gói
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.040.00%0.00Bán3.000K2.406M-0.01Phần mềm đã đóng gói
IVI IVRNET INC.
0.020.00%0.00Mua100.000K1.260M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.10-13.04%-0.01Bán115.313K1.486M-0.0123.00Phần mềm đã đóng gói
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.15200.00%0.10Bán1.500K1.486M-0.0123.00Phần mềm đã đóng gói
KUU KUUHUBB INC
0.26-3.70%-0.01Bán2.000K14.415M-0.29Phần mềm đã đóng gói
KXS KINAXIS INC
173.45-2.39%-4.25Mua2854.695B165.361.11662.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
KXS KINAXIS INC
173.65-2.32%-4.13Mua89.866K4.695B165.441.11662.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LEAF LEAF MOBILE INC
0.4713.25%0.06Theo dõi6.500KPhần mềm đã đóng gói
LEAF LEAF MOBILE INC
0.475.56%0.03Mua233.705KPhần mềm đã đóng gói
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.200.00%0.001.000KDịch vụ Công nghệ thông tin
LLT LITELINK TECHNOLOGIES INC.
0.0440.00%0.01Mua1.000K6.928MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
LLT LITELINK TECHNOLOG
0.040.00%0.00Mua19.900K6.928MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
LNK LINK GLOBAL TECHNO
0.400.00%0.00Mua2.500KDịch vụ Công nghệ thông tin
LSPD LIGHTSPEED POS INC
34.194.05%1.33Mua717.706K3.031B-0.831100.00Phần mềm đã đóng gói
LSPD LIGHTSPEED POS INC
34.063.65%1.20Mua12.610K3.031B-0.831100.00Phần mềm đã đóng gói
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00Bán30.000K889.830K1.560.00Phần mềm đã đóng gói
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00Bán285.300K889.830K1.560.00Phần mềm đã đóng gói
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
4.110.24%0.01Bán3.200K40.172M-2.62Phần mềm đã đóng gói
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
4.100.24%0.01Bán84.878K40.172M-2.62Phần mềm đã đóng gói
MDF MEDIAGRIF INTERAC
6.554.80%0.30Sức mua mạnh20.308K112.256M-2.23535.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MDF MEDIAGRIF INTERAC
6.59-1.05%-0.07Mua300112.256M-2.23535.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MGC.H MIDASCO CAPITAL CORP
0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh10.000K895.929K-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
MKT DEEPMARKIT CORP
0.030.00%0.00Bán20.500K443.650K-0.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00Mua76.000K6.560M-0.02Phần mềm đã đóng gói
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00Mua15.000K6.560M-0.02Phần mềm đã đóng gói
MRBL MARBLE FINANCIAL INC.
0.18-7.69%-0.01Bán3.000KPhần mềm đã đóng gói
MRBL MARBLE FINNCIL INC
0.190.00%0.00Mua1.500KPhần mềm đã đóng gói
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.210.00%0.00Bán682.163K34.353M-0.02192.00Phần mềm đã đóng gói
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.21-2.33%-0.01Bán165.500K34.353M-0.02192.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất