Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAPL APPLE INC 191.800.47%0.90Sức mua mạnh112621043.700B17.687261.45123000.00Công nghệ
ABT ABBOTT LABS 48.500.00%0.00Mua075333.410B48.81869.5899000.00Chăm sóc sức khỏe
ADP AUTO DATA PROCESS 104.000.00%0.00Mua040196.670B35.112605.6258000.00Công nghệ
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE 307.000.00%0.00Mua0975.639B16.8618.211400.00Tài chính
AIG AMER INTL GRP 52.100.00%0.00Bán032842.082B161.84252.7549800.00Tài chính
AMGN AMGEN INC 172.420.00%0.00Mua084662.580B16.597707.1820800.00Chăm sóc sức khỏe
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS 58.000.00%0.00Mua1.521M413.038B13.104.431168.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AXXION AXXION SA 2.200.00%0.00Mua1091.642B6.640.33Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP 30.120.10%0.03Mua396202735.100B13.991437.31208000.00Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA 2127.200.00%0.00Mua541741.424B30.9568.7413611.00Chăm sóc sức khỏe
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA 2.000.00%0.00Bán0
BICECORP BICECORP SA 13500.000.00%0.00Mua01168.609B10.631270.195.00Tài chính
BIIB BIOGEN INC 349.000.00%0.00Mua050201.830B18.3312983.497300.00Chăm sóc sức khỏe
BINT BCO INTERNACIONAL 65.950.00%0.00Mua0
BKNG BOOKING HLDGS INC 1871.600.00%0.00Mua064704.144B25.7352653.2822900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLUMAR BLUMAR SA 200.005.20%9.89Sức mua mạnh337.752K286.506B12.6315.842721.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL 52.661.52%0.79Sức mua mạnh96.336M9940.496B17.053.0411444.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO 4.370.00%0.00Sức mua mạnh03724.474B12.452430.627100.00Năng lượng
C CITIGROUP INC 65.990.00%0.00Bán0118199.280B11.264068.34209000.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA 540.000.00%0.00Mua01239.372B21.2129.940.00Tài chính
CEM CEM SA 40.000.00%0.00Mua012.660B7.495.34185.00Công nghiệp
CHILE BANCO DE CHILE 101.590.53%0.54Sức mua mạnh30.163M10184.770B17.345.8314803.00Tài chính
CIC COMPANIAS CIC SA 27.000.00%0.00Mua032.452B11.152.421030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA 360000.000.00%0.00Mua03.296B-651.784.00Tài chính
CMPC EMPRESAS CMPC 2535.001.71%42.70Sức mua mạnh1.469M6352.867B35.6070.0117101.00Vật liệu cơ bản
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO 1439.001.98%28.00Sức mua mạnh342.102K1075.357B20.1869.923269.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD 379.000.00%0.00Bán031.605B290.00Tài chính
COVADONGA INV COVADONGA 341.000.00%0.00Mua08.014B13.7824.754.00Tài chính
CPK CHESAPEAKE UTILITY 47.230.00%0.00Theo dõi0904.040B26.892092.07945.00Công ty dịch vụ công cộng
CTISA ELECTROLUX CHILE 940.000.00%0.00Mua3.243K283.674B30.0131.32Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVA COSTA VERDE AERONA 988.720.00%0.00Mua01468.433B-3.60100.00Công nghiệp
CVS CVS HEALTH CORP 69.130.00%0.00Mua045809.882B13.113361.39246000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CVX CHEVRON CORP 128.030.00%0.00Mua0154118.440B28.502856.2751900.00Năng lượng
DIS WALT DISNEY CO. 110.314.29%4.54Sức mua mạnh150109210.880B17.524272.72199000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EBAY EBAY INC 38.670.00%0.00Mua025032.716B17.031343.8614100.00Công nghệ
ECL ENGIE ENERGIA 1309.001.47%19.00Sức mua mạnh1.161M1370.348B17.0075.88879.00Công ty dịch vụ công cộng
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC 14700.000.00%0.00Mua0655.034B9.241591.262989.00Công nghiệp
ELIQSA ELECTRICA IQUIQUE 340.000.00%0.00Mua2.500K63.276B14.3423.71146.00Công ty dịch vụ công cộng
EMELARI ELECTRICA DE ARICA 181.000.56%1.00Mua31.600K34.060B13.9912.9363.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA 69.101.26%0.86Mua45.577M4137.339B11.066.171919.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE 1420.000.00%0.00Mua11.819K1662.411B14.9894.81668.00Công ty dịch vụ công cộng
ESSBIO_C ESSBIO SA 14.490.00%0.00Bán0389.811B0.841376.00Công ty dịch vụ công cộng
FB FACEBOOK INC 210.333.58%7.26Sức mua mạnh110402166.500B30.544595.6227742.00Công nghệ
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS 1200.001.69%20.00Sức mua mạnh5.297K75.081B11.87101.111337.00Vật liệu cơ bản
GILD GILEAD SCIENCES 71.500.00%0.00Mua066545.225B11.324548.4010000.00Chăm sóc sức khỏe
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A 1214.900.58%7.00Mua15555106.500B31.8025301.9985050.00Công nghệ
HAL HALLIBURTON 48.420.00%0.00Bán026042.930B97.20307.4455000.00Năng lượng
HD HOME DEPOT INC 200.872.48%4.87Mua58153845.500B25.215360.40413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIPERMARC HIPERMARC S.A. 4.600.00%0.00Mua05.905B1.084.2637.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HON HONEYWELL INTL INC 149.211.28%1.89Sức mua mạnh1.065K73930.320B33.133001.64131000.00Công nghiệp
HPQ HP INC 23.560.00%0.00Mua025148.118B18.16856.9749000.00Công nghệ
IACSA INVERSIONES AGRICO 82.000.00%0.00Bán024.254B2.9527.80322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBM INTL BUSINESS MCHN 149.090.00%0.00Bán088039.010B12.298081.81366600.00Công nghệ
INFODEMA INFODEMA SA 3.990.00%0.00Bán03.651B-0.40Vật liệu cơ bản
INVERNOVA INVERNOVA SA 9.700.00%0.00Mua215.000K7.055B14.540.675.00Tài chính
IPAL IND PROD ALIMENTIC 1200.000.00%0.00Mua013.421B2.47495.473821.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE 13.000.00%0.00Mua047.694B-3.411551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISANPA INMOBILIARIA SAN P 6.500.00%0.00Bán18.333K37.602B18.330.35Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON 123.820.00%0.00Bán0227474.860B22.983673.85134000.00Chăm sóc sức khỏe
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS 5750.000.00%0.00Mua18.042K664.387B15.70366.331689.00Năng lượng
MARINSA MARITIMA DE INVERS 46.000.00%0.00Mua0131.737B13.173.493.00Công nghiệp
MCD MCDONALD'S CORP 175.530.00%0.00Mua082290.940B20.865059.44235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ MONDELEZ INTL INC 40.660.00%0.00Mua041240.410B20.221401.6083000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MMM 3M COMPANY 248.450.00%0.00Mua079663.990B24.155684.9791536.00Công nghiệp
MRK MERCK & CO INC 54.570.00%0.00Bán0112369.250B40.841019.8069000.00Chăm sóc sức khỏe
NAVARINO NAVARINO SA 800.000.00%0.00Mua0115.465B11.5669.192.00Công nghiệp
OXIQUIM OXIQUIM SA 6300.000.00%0.00Bán0
PEP PEPSICO INC 112.500.00%0.00Bán0108045.040B21.133655.15263000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC 36.650.00%0.00Mua0146192.030B20.461230.4890200.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE 90.320.00%0.00Mua0133031.850B20.032677.9695000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA 6.560.00%0.00Bán013.593B8.580.76421.00Tài chính
POLO CLUB DE POLO 2800000.000.00%0.00Bán028.486B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO 8130.000.00%0.00Mua0147.843B79.93101.711076.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE 125.600.00%0.00Mua0246.077B17.747.08Vật liệu cơ bản
PREVISION CIA SEGUROS VIDA S 560.000.00%0.00Mua0234.923B5.26106.55807.00Tài chính
QCOM QUALCOMM INC 65.520.00%0.00Mua057813.838B-1794.7333800.00Công nghệ
QUILICURA QUILICURA SA 455.000.00%0.00Mua09.258B7.0364.70Vật liệu cơ bản
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC 4685.002.40%110.00Mua5.828K302.154B10.02456.741322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANTANA SANTANA SA 15.400.00%0.00Mua040.563B4.693.285.00Tài chính
SIXTERRA INMOBILIARIA SIXTE 1100.000.00%0.00Sức mua mạnh027.977B6.82161.26Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE 98.500.00%0.00Sức mua mạnh10.000K3902.288B43.877.24Tài chính
SOFRUCO LA ROSA SOFRUCO SA 2180.000.00%0.00Mua024.396B4.52482.21766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPLS STAPLES INC COM STK 8.700.00%0.00Mua0
TECHPACK TECH PACK S.A. 352.000.00%0.00Mua0134.602B39.418.939.00Vật liệu cơ bản
TGT TARGET CORP 70.500.00%0.00Mua027189.446B16.623155.11345000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRICAHUE INV TRICAHUE 1294.400.00%0.00Bán043.973B21.3060.782.00Công ty dịch vụ công cộng
TRV TRAVELERS COMPANIE 115.980.00%0.00Mua023315.605B15.955259.8530800.00Tài chính
UNH UNITEDHEALTH GRP 257.140.00%0.00Sức mua mạnh0162888.040B23.427280.10260000.00Chăm sóc sức khỏe
UNP UNION PACIFIC CORP 109.980.00%0.00Mua072699.970B20.204633.2841925.00Công nghiệp
UPS UTD PARCEL SERV 110.490.00%0.00Bán064136.847B20.363696.02454000.00Công nghiệp
UTX UTD TECHNOLOGIES 125.810.00%0.00Bán069918.870B20.034371.19205000.00Công nghiệp
V VISA INC 141.061.05%1.47Mua1.758K209429.700B40.202309.2115000.00Công nghệ
VCMBC1 VOLCAN CIA MINERA 1.400.00%0.00Mua01611.982B-82.372995.00Vật liệu cơ bản
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN 2410.000.00%0.00Mua0183.887B11.19215.30681.00Vật liệu cơ bản
WFC WELLS FARGO & CO 56.501.07%0.60Mua330182932.490B14.342625.82265700.00Tài chính
WMT WALMART INC 88.413.25%2.78Mua1.042K172462.160B30.001950.802300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP 81.530.00%0.00Mua0231010.030B24.312239.1269600.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất