Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ABT ABBOTT LABS
73.230.00%0.00Mua081993.430B52.89886.9799000.00Chăm sóc sức khỏe
ADP AUTO DATA PROCESS
104.000.00%0.00Mua038856.920B33.982627.8257000.00Công nghệ
AESGENER AES GENER SA
207.600.29%0.60Mua5.133M1738.866B7.3727.821338.00Công ty dịch vụ công cộng
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
307.000.00%0.00Mua0958.997B16.6818.411388.00Tài chính
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
170.290.00%0.00Mua0145.614B14.6611.503589.00Công nghiệp
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
47.000.43%0.20Mua1.505M843.223B-0.6412249.00Dịch vụ Viễn thông
AMGN AMGEN INC
172.420.00%0.00Mua084741.110B16.408146.2620800.00Chăm sóc sức khỏe
ARNC ARCONIC INC
26.120.00%0.00Bán06494.615B-46.5141500.00Vật liệu cơ bản
AXP AMER EXPRESS CO
108.600.00%0.00Mua056782.358B13.814823.2155000.00Tài chính
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.81Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
28.680.00%0.00Bán0183936.970B10.901769.32205000.00Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA
2127.200.00%0.00Mua328.278K1711.719B31.7566.9913611.00Chăm sóc sức khỏe
BCI BCO CREDITO INVERS
46170.000.11%50.00Mua46.771K6267.384B16.242839.2210560.00Tài chính
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA
2.000.00%0.00Bán0
BICECORP BICECORP SA
13601.000.73%99.00Sức mua mạnh1.002K1157.269B11.391194.395.00Tài chính
BIIB BIOGEN INC
339.170.00%0.00Mua044730.855B15.8014074.377300.00Chăm sóc sức khỏe
BINT BCO INTERNACIONAL
71.360.00%0.00Mua0
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
52.90-0.19%-0.10Mua96.887M9987.644B17.523.0211453.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO
4.370.00%0.00Theo dõi02495.067B4.974485.297100.00Năng lượng
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
432.000.00%0.00Bán0850.243B15.9327.550.00Tài chính
CAMPOS INV CAMPOS CHILE
27.005.88%1.50Mua30.000K25.239B-5.78Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAP CAP SA
6585.002.25%145.00Mua319.651K962.446B10.48608.304801.00Vật liệu cơ bản
CAROZZI CAROZZI SA
1950.000.00%0.00Mua0434.972B12.95150.5710609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00Mua03.046B4.89215.02Công ty dịch vụ công cộng
CAT CATERPILLAR INC
131.457.24%8.87Mua13451948.946B12.856928.3898400.00Công nghiệp
CCU COMPANIA CERVECERI
9118.000.31%28.00Sức mua mạnh148.089K3358.781B11.21810.918762.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CEM CEM SA
39.110.00%0.00Bán012.167B5.167.58185.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
928.490.00%0.00Mua0245.327B11.6279.912778.00Vật liệu cơ bản
CGE CIA GRAL DE ELECTR
560.000.00%0.00Mua5.000K1429.816B7.9789.752938.00Công ty dịch vụ công cộng
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
160.000.00%0.00Bán22.825K336.184B8.4418.95881.00Công ty dịch vụ công cộng
CHILE BANCO DE CHILE
102.600.39%0.40Mua46.872M10323.946B17.975.6914803.00Tài chính
CIC COMPANIAS CIC SA
28.510.00%0.00Sức mua mạnh033.682B9.602.971030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLUBCAMPO SOC INMOBILIARIA C
3188.000.00%0.00Bán01.275B-79.292.00Tài chính
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua03.244B-612.114.00Tài chính
CMCSA COMCAST CORP
37.910.00%0.00Mua0109207.110B14.711653.09164000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMPC EMPRESAS CMPC
2384.001.02%24.00Mua1.274M5900.000B22.10105.7416986.00Vật liệu cơ bản
COLBUN COLBUN S.A.
151.502.36%3.50Mua8.388M2595.353B15.999.171076.00Công ty dịch vụ công cộng
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
249.589.46%21.58Mua28.800K24.958B-6.01112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1409.101.01%14.10Sức mua mạnh285.147K1042.073B18.2376.533122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
470.000.00%0.00Mua038.525B290.00Tài chính
COPEC EMPRESAS COPEC SA
9100.000.02%2.00Mua547.035K11826.071B17.03529.15Năng lượng
COPEVAL COMPANIA AGROPECUA
990.000.00%0.00Bán038.621B-106.511267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COST COSTCO WHOLESALE
233.540.00%0.00Mua061904.223B28.334998.20143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
97000.000.00%0.00Mua02.941B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COVADONGA INV COVADONGA
342.000.00%0.00Mua07.900B12.5427.274.00Tài chính
CPK CHESAPEAKE UTILITY
82.980.00%0.00Mua0924.184B27.372067.94945.00Công ty dịch vụ công cộng
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
5700.000.00%0.00Mua1.289K364.800B14.20401.491813.00Vật liệu cơ bản
CTISA ELECTROLUX CHILE
940.000.00%0.00Mua0278.835B1803.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CUPRUM AFP CUPRUM SA
53.000.00%0.00Bán31.658K676.824B13.663.881281.00Tài chính
CVA COSTA VERDE AERONA
988.720.00%0.00Mua01463.696B544.101.82100.00Công nghiệp
CVS CVS HEALTH CORP
79.770.00%0.00Mua055270.642B40.881053.68246000.00Chăm sóc sức khỏe
CVX CHEVRON CORP
118.500.00%0.00Bán0142326.900B17.514292.2951900.00Năng lượng
DUNCANFOX DUNCAN FOX
1060.000.00%0.00Mua0106.000B9.94106.662210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EBAY EBAY INC
27.850.00%0.00Bán019500.240B13.461519.0214100.00Công nghệ
ECL ENGIE ENERGIA
1330.001.52%19.90Sức mua mạnh1.409M1379.941B19.6466.07872.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00Mua074.563B23.02247.60160.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELPA ENVASES PACIFICO
206.000.00%0.00Sức bán mạnh4.255K23.400B52.153.95506.00Vật liệu cơ bản
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
290.000.00%0.00Mua2.017K173.918B15.5018.71Công nghiệp
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC
15000.000.00%0.00Mua0657.000B21.25705.843006.00Công nghiệp
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1320.000.00%0.00Bán0868.451B21.2979.872817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
35.000.00%0.00Bán86.841K22.275B38.620.91387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELAM ENEL AMERICAS SA
137.700.58%0.80Mua72.025M7865.267B13.919.7518671.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
71.750.59%0.42Mua39.748M5002.664B12.955.512067.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1418.000.00%0.00Mua01631.752B16.0588.34680.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
460.271.83%8.27Mua2.430M3707.193B11.1640.50775.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
780.000.00%0.00Mua034.135B13.7356.2468.00Công ty dịch vụ công cộng
ESSBIO_C ESSBIO SA
12.850.00%0.00Bán0339.795B0.671376.00Công ty dịch vụ công cộng
FALABE_OSA S A C I FALABELLA
16.240.00%0.00Bán0
FCX FREEPORT-MCMORAN
11.450.00%0.00Bán011520.005B6.291271.9725200.00Vật liệu cơ bản
FEPASA FERROCARRIL DEL PA
5.800.00%0.00Mua027.338B12.000.48494.00Công nghiệp
FERIAOSOR FERIA DE OSORNO SA
173.820.00%0.00Theo dõi031.242B9.7517.83844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GASCO EMPRESAS GASCO SA
2315.000.65%15.00Mua21.539K386.400B18.38125.121945.00Công ty dịch vụ công cộng
GILD GILEAD SCIENCES
66.500.00%0.00Bán058506.288B12.543631.9110000.00Chăm sóc sức khỏe
GOOG Alphabet Inc (Google) Class C
1037.900.00%0.00Bán0506640.000B26.7527506.7594372.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
1095.201.15%12.40Mua8506640.000B26.7527506.7594372.00Công nghệ
HABITAT AFP HABITAT SA
909.760.88%7.95Mua202.175K901.810B9.5194.831879.00Tài chính
HF HORTIFRUT S.A.
2190.000.91%19.70Sức mua mạnh319.773K1140.593B17.94119.801090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HIPICO CLUB HIPICO STGO
18000000.000.00%0.00Mua025.200B95.04189393.60509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIPODROMOA HIPODROMO CHILE SA
400000.000.00%0.00Mua027.628B193.622065.90592.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HON HONEYWELL INTL INC
146.370.00%0.00Bán068319.097B24.243867.67131000.00Công nghiệp
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
1.500.00%0.00Theo dõi01.516B8.710.1719.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HPQ HP INC
23.560.00%0.00Bán021865.236B9.621481.5749000.00Công nghệ
IAM INVERSIONES AGUAS
1049.800.95%9.90Mua903.383K1039.900B15.0769.012084.00Công ty dịch vụ công cộng
IANSA EMPRESAS IANSA SA
14.000.00%0.00Mua209.697K55.774B-2.9970.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBM INTL BUSINESS MCHN
149.090.00%0.00Bán073903.110B9.938214.10366600.00Công nghệ
INFODEMA INFODEMA SA
3.160.00%0.00Bán02.843B489.920.01Vật liệu cơ bản
INGEVEC INGEVEC SA
90.000.00%0.00Mua5.560M97.651B13.926.46Công nghiệp
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00Bán03.888B-0.93155.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
48.684.44%2.07Mua118146877.030B11.182922.81102700.00Công nghệ
INVEXANS INVEXANS SA
5.640.00%0.00Bán0123.592B21.290.264.00Công nghiệp
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1440.000.00%0.00Bán033.264B12.49115.324.00Tài chính
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00Mua046.881B-10.01889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KO COCA-COLA CO
47.205.31%2.38Mua210133537.860B29.991054.6061800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARBELLACC MARBELLA COUNTRY C
800000.000.00%0.00Mua08.480B-1523.49Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MARINSA MARITIMA DE INVERS
33.000.00%0.00Mua092.895B-8.733.00Công nghiệp
MASISA MASISA S.A.
39.501.28%0.50Mua3.650M305.725B-8.97Vật liệu cơ bản
MDLZ MONDELEZ INTL INC
40.920.00%0.00Bán041479.188B19.251496.0283000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MMM 3M COMPANY
248.450.00%0.00Mua073772.230B20.866220.7491536.00Công nghiệp
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
965.000.00%0.00Mua0199.643B20.8346.322340.00Công nghiệp
MRK MERCK & CO INC
69.390.00%0.00Mua0129725.580B33.831480.5369000.00Chăm sóc sức khỏe
MS MORGAN STANLEY
44.010.00%0.00Bán051170.810B9.423216.7459835.00Tài chính
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
415.950.82%3.39Mua206.112K581.984B17.1224.102408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NAVARINO NAVARINO SA
800.000.00%0.00Mua0113.495B-153.062.00Công nghiệp
NEM NEWMONT MINING CP
36.720.00%0.00Bán011240.345B37.47564.1212547.00Vật liệu cơ bản
NKE NIKE INC
79.830.00%0.00Mua081742.975B30.231747.3073100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORCL ORACLE CORP
49.000.00%0.00Bán0115329.334B18.001818.36137000.00Công nghệ
OXIQUIM OXIQUIM SA
5000.000.00%0.00Bán0
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1740.000.46%8.00Mua695.142K1562.536B14.41122.49336.00Tài chính
PAZ PAZ CORP SA
1050.001.84%19.00Sức mua mạnh484.000K292.154B16.0564.221302.00Tài chính
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
2205.000.05%1.00Mua4.000K1350.227B15.96138.092.00Công ty dịch vụ công cộng
PEP PEPSICO INC
112.500.00%0.00Mua0102254.630B18.703894.43263000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC
42.560.00%0.00Mua0163307.290B17.561630.1290200.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE
90.320.00%0.00Mua0152611.900B22.542771.3792000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POLO CLUB DE POLO
2800000.000.00%0.00Bán028.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
9000.000.00%0.00Mua196160.872B36.65245.541093.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
115.000.00%0.00Mua0193.600B12.378.08Vật liệu cơ bản
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-6.9188.00Công ty dịch vụ công cộng
QCOM QUALCOMM INC
65.520.00%0.00Bán044796.358B-2013.8135400.00Công nghệ
QUEMCHI QUEMCHI SA
780.000.00%0.00Bán095.175B-150.56Công nghiệp
QUILICURA QUILICURA SA
460.000.00%0.00Mua09.200B6.1375.03Vật liệu cơ bản
QUINENCO QUINENCO SA
1860.00-0.30%-5.60Mua73.548K3102.044B15.38121.3121504.00Năng lượng
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
RIPLEY RIPLEY CORP SA
580.00-0.85%-5.00Bán1.846M1132.591B12.0548.5424122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00Mua0196.384B6.812.355.00Tài chính
SANTA_RITA VINA SANTA RITA SA
144.000.00%0.00Bán0148.978B12.5511.48865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SIPSA SIPSA SA
120.000.00%0.00Bán012.738B7.2616.3618.00Công nghiệp
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1110.000.56%6.20Sức mua mạnh1.069M1186.585B22.6948.1721328.00Công nghiệp
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
63.141.84%1.14Sức mua mạnh182.868K603.681B21.012.92Công nghiệp
SM_CHILE_D S M BCO DE CHILE
315.141.00%3.13Mua41.017K3933.361B34.559.38Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE
98.504.23%4.00Sức mua mạnh138.000K3933.361B34.559.38Tài chính
SOCOVESA SOCOVESA SA
430.00-0.46%-2.00Mua1.010M528.740B20.2121.37Tài chính
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
325.500.15%0.50Mua3.000K3.201B-18.9385.00Vật liệu cơ bản
SPLS STAPLES INC COM STK
8.700.00%0.00Bán0
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6600000.000.00%0.00Mua042.240B83.3279209.69489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T AT&T INC
29.980.00%0.00Bán0148716.030B15.231345.50269280.00Dịch vụ Viễn thông
TGT TARGET CORP
88.170.00%0.00Mua023674.143B13.023513.62345000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRV TRAVELERS COMPANIE
115.980.00%0.00Mua021660.705B12.996358.7330800.00Tài chính
TXN TEXAS INSTRUMENTS
96.000.00%0.00Theo dõi062408.173B20.783192.3729714.00Công nghệ
UNESPA INV UNESPA SA
373.000.00%0.00Mua07.460B17.4021.444.00Tài chính
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1600000.006.67%100000.00Mua16.720B-155047.60Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNP UNION PACIFIC CORP
109.980.00%0.00Mua074941.590B19.985107.9442057.00Công nghiệp
UPS UTD PARCEL SERV
110.490.00%0.00Bán055707.350B16.284002.41454000.00Công nghiệp
UTX UTD TECHNOLOGIES
134.850.00%0.00Mua064004.500B15.504841.35205000.00Công nghiệp
VCMBC1 VOLCAN CIA MINERA
1.400.00%0.00Mua01512.169B-87.582995.00Vật liệu cơ bản
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Sức mua mạnh440191.250B10.99232.00680.00Vật liệu cơ bản
VZ VERIZON COMMUN
54.820.00%0.00Mua0157702.370B15.232508.50152300.00Dịch vụ Viễn thông
WMT WALMART INC
102.810.00%0.00Mua0187166.920B58.401111.022300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP
80.760.00%0.00Bán0202814.400B17.712705.3769600.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất