Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Chile

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAPL APPLE INC
194.332.28%4.33Sức mua mạnh97597217.000B15.818027.26132000.00Công nghệ
AIG AMER INTL GRP
43.520.00%0.00Mua024611.383B4186.396.7649600.00Tài chính
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
85.490.00%0.00Mua149.434K583.528B20.364.201432.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AVP AVON PRODUCTS INC
3.140.00%0.00Mua0926.331B-65.8123000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.81Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA
2127.200.00%0.00Mua01711.719B31.7566.9913611.00Chăm sóc sức khỏe
BICECORP BICECORP SA
13661.000.01%1.00Mua1.107K1162.374B13.74994.505.00Tài chính
BKNG BOOKING HLDGS INC
1942.000.00%0.00Mua052597.084B21.2755550.0124500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAROZZI CAROZZI SA
1950.000.00%0.00Mua0434.972B12.95150.5710609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00Mua03.046B4.89215.02Công ty dịch vụ công cộng
CEM CEM SA
100.000.00%0.00Mua031.110B13.197.58185.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
932.150.00%0.00Mua0246.294B11.6779.912778.00Vật liệu cơ bản
CGE CIA GRAL DE ELECTR
600.000.00%0.00Mua01429.816B7.9789.752938.00Công ty dịch vụ công cộng
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua03.244B-612.114.00Tài chính
COLOSO PESQUERA COLOSO SA
183.000.00%0.00Bán29732.732B-61.8210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COST COSTCO WHOLESALE
237.780.00%0.00Sức mua mạnh069506.180B31.275090.22143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
100000.000.00%0.00Mua03.032B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
151.000.00%0.00Mua21.096K10.546B-32.38Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSCO CISCO SYSTEMS
51.490.00%0.00Mua0154776.900B20.351756.7674200.00Công nghệ
CUPRUM AFP CUPRUM SA
56.991.77%0.99Sức mua mạnh50.778K727.777B15.703.631299.00Tài chính
CVX CHEVRON CORP
114.410.00%0.00Bán0155696.940B15.895198.7748600.00Năng lượng
DUNCANFOX DUNCAN FOX
1005.700.00%0.00Bán0100.570B9.43106.662210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00Mua074.563B19.70289.34151.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELPA ENVASES PACIFICO
208.870.00%0.00Mua023.726B52.883.95506.00Vật liệu cơ bản
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC
15000.000.00%0.00Mua0657.000B26.95556.563007.00Công nghiệp
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1361.000.00%0.00Mua0824.670B18.6886.422817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
35.500.00%0.00Bán3.172K22.593B39.170.91387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1418.000.00%0.00Mua01631.752B13.33106.35681.00Công ty dịch vụ công cộng
ESPANOLA INV LA ESPANOLA
2400.000.00%0.00Theo dõi073.861B9.62249.491.00Tài chính
FROWARD PORT CABO FROWARD
560.000.00%0.00Bán2.000K63.413B8.2568.01342.00Công nghiệp
GOLF CLUB DE GOLF
19900000.000.00%0.00Bán059.700BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
3.300.00%0.00Mua04.164B0.873.8037.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HON HONEYWELL INTL INC
155.370.00%0.00Mua075731.615B25.514131.68114000.00Công nghiệp
HPQ HP INC
23.460.00%0.00Bán019471.813B8.681473.9549000.00Công nghệ
IACSA INVERSIONES AGRICO
82.000.00%0.00Bán6223.703B-0.86322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00Bán03.888B-0.94155.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
53.900.00%0.00Mua0158934.760B11.943004.47107400.00Công nghệ
INTEROCEAN CIA MARITIMA CHILE
65.550.00%0.00Mua059.940B11.735.60171.00Công nghiệp
INVERCAP INVERCAP SA
3179.00-0.67%-21.50Mua33.904K478.309B24.05133.0623.00Công ty dịch vụ công cộng
INVERNOVA INVERNOVA SA
9.600.00%0.00Mua06.863B16.370.595.00Tài chính
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1440.000.00%0.00Bán033.264B12.49115.324.00Tài chính
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00Mua046.881B-10.17889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISANPA INMOBILIARIA SAN P
4.200.00%0.00Bán023.905B11.580.36Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
128.280.00%0.00Bán0242556.030B24.353803.59135100.00Chăm sóc sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
96.350.00%0.00Bán0219365.770B11.016024.26256105.00Tài chính
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
38500.000.00%0.00Sức mua mạnh4.258K322.470B-573.813722.00Chăm sóc sức khỏe
MARINSA MARITIMA DE INVERS
25.000.00%0.00Bán42.133K70.657B-9.663.00Công nghiệp
MCD MCDONALD'S CORP
175.910.00%0.00Mua094775.440B24.315141.93210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ MONDELEZ INTL INC
47.320.00%0.00Mua047580.453B21.511546.1080000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
8401.100.00%0.00Sức mua mạnh5541117.340B17.02494.381360.00Vật liệu cơ bản
PEP PEPSICO INC
116.560.00%0.00Mua0113160.940B13.775892.28267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC
43.120.00%0.00Mua0155074.400B24.381167.5192400.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE
103.560.00%0.00Mua0170074.720B24.792800.2792000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
40.000.00%0.00Mua081.468B41.780.96421.00Tài chính
POLO CLUB DE POLO
2800000.000.00%0.00Bán028.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
8040.000.00%0.00Bán0143.712B-119.671076.00Vật liệu cơ bản
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1401.100.01%0.10Mua1.075K322.253B192.537.291128.00Công nghiệp
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-6.9188.00Công ty dịch vụ công cộng
QUILICURA QUILICURA SA
480.000.00%0.00Mua09.600B6.4075.03Vật liệu cơ bản
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE
371.000.00%0.00Bán04270.058B19.5718.965810.00Tài chính
SIEMEL INV SIEMEL SA
275.000.00%0.00Bán099.708B13.3720.56717.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SIPSA SIPSA SA
140.000.00%0.00Mua014.861B8.4416.6218.00Công nghiệp
SIXTERRA INMOBILIARIA SIXTE
1312.000.00%0.00Mua032.800B7.75169.26Tài chính
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
341.000.00%0.00Mua03.359B-38.0885.00Vật liệu cơ bản
SPORTFRAN INM SPORT FRANCAIS
1850000.000.00%0.00Bán010.876BCông nghiệp
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6700000.000.00%0.00Mua042.880B84.5979209.69489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T AT&T INC
29.590.00%0.00Bán0149461.100B11.101853.28268000.00Dịch vụ Viễn thông
TRV TRAVELERS COMPANIE
132.810.00%0.00Mua023728.954B14.546245.3430400.00Tài chính
UNP UNION PACIFIC CORP
167.150.00%0.00Mua077845.410B20.375309.4541967.00Công nghiệp
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
151.000.00%0.00Mua195.142K181.635B12.3312.25964.00Công nghiệp
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Mua25.612K191.250B10.99232.00680.00Vật liệu cơ bản
X UNITED STATES STEE
21.420.00%0.00Bán02207.695B3.054210.6829000.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất