Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Chile

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AABA ALTABA INC
71.000.00%0.00Mua026328.718B-22371.878600.00Tài chính
ABT ABBOTT LABS
76.170.00%0.00Mua0101999.854B55.331052.22103000.00Chăm sóc sức khỏe
AIG AMER INTL GRP
51.950.00%0.00Mua032604.968B-194.7649600.00Tài chính
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA
2150.000.00%0.00Mua02302.060B22.86106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE
490.900.00%0.00Mua0794.787B12.1240.513874.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
93.005.08%4.50Sức mua mạnh16.549M634.789B21.534.321580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AVP AVON PRODUCTS INC
3.840.00%0.00Sức mua mạnh01191.878B-74.3623000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.80Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA
2111.200.00%0.00Bán01698.844B40.3152.3713611.00Chăm sóc sức khỏe
BICECORP BICECORP SA
14423.000.00%0.00Mua01227.210B12.861121.795.00Tài chính
BIIB BIOGEN INC
239.650.00%0.00Bán031492.594B9.7616440.427800.00Chăm sóc sức khỏe
BKNG BOOKING HLDGS INC
1942.000.00%0.00Mua054806.299B20.5461378.9824500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
2505.000.00%0.00Mua0120.240B19.26130.03125.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO
4.370.00%0.00Sức mua mạnh01635.770B4.673378.907400.00Năng lượng
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
285.000.00%0.00Bán0590.742B10.0630.320.00Tài chính
CAMPOS INV CAMPOS CHILE
29.000.00%0.00Mua027.109B-3.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAROZZI CAROZZI SA
2000.000.00%0.00Mua0446.125B12.97154.2311081.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CENCOSUD CENCOSUD SA
1375.000.07%1.00Mua1.966M3936.803B13.53101.64131609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CIC COMPANIAS CIC SA
31.000.00%0.00Mua036.624B34.280.901030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
500.000.00%0.00Mua040.984B290.00Tài chính
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
110000.000.00%0.00Mua03.335B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPK CHESAPEAKE UTILITY
90.670.00%0.00Mua01079.705B26.352506.59983.00Công ty dịch vụ công cộng
CTISA ELECTROLUX CHILE
940.000.00%0.00Mua0278.835B-228.711803.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVA COSTA VERDE AERONA
1000.000.00%0.00Mua01480.395B-6.73100.00Công nghiệp
CVS CVS HEALTH CORP
55.120.00%0.00Mua049485.465B-369.93295000.00Chăm sóc sức khỏe
CVX CHEVRON CORP
116.030.00%0.00Mua0161814.312B16.725119.9148600.00Năng lượng
DIS WALT DISNEY CO.
141.630.48%0.68Mua175179264.919B15.936283.08201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EBAY EBAY INC
37.800.00%0.00Mua023846.308B17.231602.6414000.00Công nghệ
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
282.220.00%0.00Sức mua mạnh0169.627B14.4119.59Công nghiệp
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1350.000.00%0.00Bán0788.195B17.4588.412817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR
1542.90-0.46%-7.10Sức bán mạnh35.810K788.195B17.4588.412817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
35.500.00%0.00Bán022.593B24.861.43387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELAM ENEL AMERICAS SA
116.480.84%0.97Mua18.031M6692.084B8.0814.4117818.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
755.000.00%0.00Mua033.041B12.4160.8268.00Công ty dịch vụ công cộng
ESSBIO_A ESSBIO SA
15.000.00%0.00Mua0317.355B19.170.781220.00Công ty dịch vụ công cộng
ESSBIO_C ESSBIO SA
12.000.00%0.00Bán500.000K317.355B19.170.781220.00Công ty dịch vụ công cộng
ESVAL_A ESVAL S.A.
0.000.00%0.00Bán0269.254B0.00857.00Công ty dịch vụ công cộng
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS
1070.000.00%0.00Bán3.000K65.805B21.5949.851322.00Vật liệu cơ bản
FROWARD PORT CABO FROWARD
549.900.00%0.00Mua062.270B7.4174.16348.00Công nghiệp
GE GEN ELEC CO
9.840.00%0.00Mua062735.192B-1647.64283000.00Công nghiệp
GILD GILEAD SCIENCES
63.220.00%0.00Bán059336.276B14.623214.4911000.00Chăm sóc sức khỏe
GOLF CLUB DE GOLF
19000000.000.00%0.00Bán057.000BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRANADILLA GRANADILLA COUNTRY
27000.000.00%0.00Bán01.702B0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HABITAT AFP HABITAT SA
946.570.70%6.57Mua98.499K946.570B8.92106.081978.00Tài chính
HAL HALLIBURTON
31.460.00%0.00Mua013139.756B10.921378.5360000.00Năng lượng
HIPICO CLUB HIPICO STGO
19000000.000.00%0.00Mua026.600B-134692.10509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIPODROMOA HIPODROMO CHILE SA
430000.000.00%0.00Mua029.701B125.043438.82592.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
1.300.00%0.00Mua01.314B7.550.1719.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IACSA INVERSIONES AGRICO
82.000.00%0.00Bán023.703B-0.91322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBM INTL BUSINESS MCHN
140.070.00%0.00Bán084264.307B11.478324.23350600.00Công nghệ
INTASA INTASA SA
6.000.00%0.00Bán03.508B-1.96155.00Vật liệu cơ bản
INVERMAR INVERMAR S.A.
120.000.00%0.00Mua0287.593B12.479.631559.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVERNOVA INVERNOVA SA
9.000.00%0.00Bán06.434B17.180.525.00Tài chính
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1450.000.00%0.00Mua033.495B12.36117.364.00Tài chính
IPAL IND PROD ALIMENTIC
1210.500.00%0.00Mua013.307B4.81251.783821.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
22.000.00%0.00Mua079.336B-2.531118.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
114.200.00%0.00Mua0250517.195B11.856544.34255998.00Tài chính
KO COCA-COLA CO
46.670.00%0.00Mua0153926.523B32.221129.7062600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARINSA MARITIMA DE INVERS
48.9922.48%8.99Mua0137.907B-1.883.00Công nghiệp
MMM 3M COMPANY
173.780.00%0.00Bán067566.670B17.796727.3693516.00Công nghiệp
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
8347.000.00%0.00Mua01110.145B20.26412.071366.00Vật liệu cơ bản
MRK MERCK & CO INC
84.020.00%0.00Mua0149872.362B25.012342.5169000.00Chăm sóc sức khỏe
MS MORGAN STANLEY
46.940.00%0.00Mua050653.806B9.193326.4260469.00Tài chính
MSFT Tập đoàn Microsoft
131.990.00%0.00Mua0713705.992B29.533188.56131000.00Công nghệ
NAVARINO NAVARINO SA
800.000.00%0.00Mua0113.495B-170.242.00Công nghiệp
NEM NEWMONT GOLDCORP C
33.160.00%0.00Bán020708.840B70.99357.2612400.00Vật liệu cơ bản
NIBSA NIBSA SA
6700.000.00%0.00Bán06.231B102.2865.50Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NKE NIKE INC
84.130.00%0.00Bán092222.422B33.151811.8473100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OXIQUIM OXIQUIM SA
5900.000.00%0.00Mua0146.832B9.62613.30423.00Vật liệu cơ bản
PFE PFIZER INC
42.370.00%0.00Mua0167180.582B23.681295.4692400.00Chăm sóc sức khỏe
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
84.808.72%6.80Mua201.694K172.711B9.069.36739.00Tài chính
POLO CLUB DE POLO
3000000.000.00%0.00Bán130.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
8040.000.00%0.00Bán0143.712B-159.031082.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
90.000.00%0.00Bán0174.240B10.798.34Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
95.000.00%0.00Bán0174.240B10.798.34Vật liệu cơ bản
PREVISION CIA SEGUROS VIDA S
560.000.00%0.00Mua0230.916B5.6798.80872.00Tài chính
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1457.500.00%0.00Mua5.744K335.225B124.4111.721138.00Công nghiệp
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-230.7973.00Công ty dịch vụ công cộng
QCOM QUALCOMM INC
84.270.00%0.00Mua058747.320B37.921280.0135400.00Công nghệ
QUEMCHI QUEMCHI SA
780.000.00%0.00Bán095.175B-26.13Công nghiệp
QUILICURA QUILICURA SA
488.000.62%3.00Sức mua mạnh1099.760B6.7772.09Vật liệu cơ bản
SANTA_RITA VINA SANTA RITA SA
144.000.00%0.00Bán0148.978B13.9210.34867.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SBUX STARBUCKS CORP
77.770.00%0.00Mua071748.544B36.421638.56291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.560.00%0.00Bán06.700B41.610.01273.00Năng lượng
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE
369.970.00%0.00Bán04258.204B19.5218.965810.00Tài chính
SIPSA SIPSA SA
101.010.00%0.00Bán010.722B26.863.7618.00Công nghiệp
SOFRUCO LA ROSA SOFRUCO SA
2100.000.00%0.00Bán023.100B-33.75766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPORTFRAN INM SPORT FRANCAIS
1773000.000.00%0.00Bán011.647BCông nghiệp
T AT&T INC
30.530.00%0.00Theo dõi0166018.704B12.561816.20262000.00Dịch vụ Viễn thông
TRICAHUE INV TRICAHUE
1000.000.00%0.00Mua033.392B13.5573.822.00Công ty dịch vụ công cộng
UNESPA INV UNESPA SA
380.000.00%0.00Mua07.600B18.7320.294.00Tài chính
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1490000.000.00%0.00Mua06.258B-124937.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
21.400.23%0.05Mua24.912M787.453B15.541.3842.00Công nghiệp
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
162.001.19%1.90Sức mua mạnh96.191K194.867B11.5714.00976.00Công nghiệp
VICONTO FRUTICOLA VICONTO
26.990.00%0.00Bán019.433B7.303.70163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VZ VERIZON COMMUN
56.770.00%0.00Mua0169491.586B15.072722.54139400.00Dịch vụ Viễn thông
WATTS WATTS SA
1060.000.83%8.70Mua70.000K334.076B19.6054.073607.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
772.360.95%7.24Sức mua mạnh7.662K170.359B11.1469.34297.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất