Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABT ABBOTT LABS 48.500.00%0.00Mua080675.200B52.81874.7899000.00Chăm sóc sức khỏe
ADP AUTO DATA PROCESS 104.000.00%0.00Mua043962.207B41.202449.8357000.00Công nghệ
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE 307.000.00%0.00Mua0958.997B17.2417.811358.00Tài chính
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL 164.110.00%0.00Bán0140.330B13.9511.753516.00Công nghiệp
AMGN AMGEN INC 172.420.00%0.00Mua088413.840B17.078043.3320800.00Chăm sóc sức khỏe
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA 2210.00-2.00%-45.00Bán444.253K2420.192B19.91128.4314868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA 10618.00-3.42%-376.00Bán442.095K4845.805B11.12955.2614960.00Năng lượng
ARNC ARCONIC INC 26.120.00%0.00Theo dõi07359.192B-116.1441500.00Vật liệu cơ bản
AXXION AXXION SA 2.200.00%0.00Mua090.079B-0.35Tài chính
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A. 760.000.00%0.00Bán1.106K33.959B-112.00154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BA BOEING CO 344.990.00%0.00Bán0142421.450B25.899664.01140800.00Công nghiệp
BANMEDICA BANMEDICA SA 1898.000.00%0.00Bán01527.286B27.9567.9013611.00Chăm sóc sức khỏe
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA 2.000.00%0.00Bán0
BICECORP BICECORP SA 13600.000.00%0.00Mua01157.184B11.071228.485.00Tài chính
BIIB BIOGEN INC 339.17-2.34%-8.11Bán1046339.837B17.5713104.937300.00Chăm sóc sức khỏe
BKNG BOOKING HLDGS INC 1837.400.00%0.00Bán061864.090B23.3256623.7822900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO 3000.000.00%0.00Bán0144.000B19.47154.08125.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO 4.370.00%0.00Theo dõi03404.952B5.315387.427100.00Năng lượng
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA 634.900.00%0.00Mua01229.713B19.6832.230.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA 540.000.00%0.00Mua01229.713B19.6832.230.00Tài chính
CAMPOS INV CAMPOS CHILE 35.500.00%0.00Bán033.185B-1.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAROZZI CAROZZI SA 1950.000.00%0.00Mua0434.972B12.51155.8911187.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CEM CEM SA 39.110.00%0.00Bán012.167B5.397.25185.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO 911.000.00%0.00Bán0240.705B9.1999.142861.00Vật liệu cơ bản
CLUBCAMPO SOC INMOBILIARIA C 16490.000.00%0.00Bán06.596B-395.402.00Tài chính
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA 360000.000.00%0.00Mua03.240B-589.114.00Tài chính
CMCSA COMCAST CORP 32.550.00%0.00Bán0115652.680B15.991601.07164000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLOSO PESQUERA COLOSO SA 185.000.00%0.00Bán033.090B-15.1210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA 260.00-13.33%-40.00Bán95.245K26.000B-33.26112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD 377.000.00%0.00Bán030.902B290.00Tài chính
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN 92995.000.00%0.00Bán02.820B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPK CHESAPEAKE UTILITY 82.980.00%0.00Mua0971.353B28.152112.97945.00Công ty dịch vụ công cộng
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P. 143.002.14%3.00Sức mua mạnh56.527K9.947B-12.16Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSCO CISCO SYSTEMS 43.450.00%0.00Bán0147839.120B22.621451.9874200.00Công nghệ
CTC TELEFONICA CHILE S 380.00-9.95%-42.00Sức bán mạnh6.465K359.650B158.362.400.00Dịch vụ Viễn thông
CTISA ELECTROLUX CHILE 940.000.00%0.00Mua0278.835B-205.932933.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CUPRUM AFP CUPRUM SA 57.000.00%0.00Sức bán mạnh35.000K727.905B15.413.701237.00Tài chính
CVA COSTA VERDE AERONA 988.720.00%0.00Mua01532.516B161.476.12100.00Công nghiệp
DUNCANFOX DUNCAN FOX 900.000.00%0.00Bán69090.000B11.5078.252045.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA 5300.100.00%0.00Bán069.332B19.72268.82159.00Công ty dịch vụ công cộng
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC 14700.000.00%0.00Mua0643.860B9.551538.583018.00Công nghiệp
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR 1375.000.00%0.00Bán0817.365B19.4082.492817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR 1600.00-0.40%-6.40Sức bán mạnh610.566K817.365B19.4082.492817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMILIANA VINEDOS EMILIANA 37.200.00%0.00Mua023.675B29.091.28387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE 1418.000.00%0.00Mua01631.752B16.3087.02684.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A 750.00-7.18%-58.00Bán135.020K32.822B7.9194.6868.00Công ty dịch vụ công cộng
ESPANOLA INV LA ESPANOLA 2400.000.00%0.00Mua073.861B9.67248.161.00Tài chính
ESRX EXPRESS SCRIPTS HO 72.660.00%0.00Mua035407.606B8.897128.3426600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESSBIO_C ESSBIO SA 14.300.00%0.00Bán0378.137B0.841376.00Công ty dịch vụ công cộng
FCX FREEPORT-MCMORAN 12.840.00%0.00Bán014098.963B8.591137.5825200.00Vật liệu cơ bản
GASCO EMPRESAS GASCO SA 2350.000.00%0.00Bán6.645K394.800B15.27153.901993.00Công ty dịch vụ công cộng
GILD GILEAD SCIENCES 77.000.00%0.00Mua065191.550B12.903925.9310000.00Chăm sóc sức khỏe
GOLF CLUB DE GOLF 20000000.000.00%0.00Bán160.000BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOOG Alphabet Inc (Google) 1170.700.00%0.00Bán0543060.130B31.4825062.5389058.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A 1179.700.00%0.00Bán0543060.130B31.4825062.5389058.00Công nghệ
GRANADILLA GRANADILLA COUNTRY 28500.000.00%0.00Bán01.797B0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAL HALLIBURTON 42.040.00%0.00Bán023856.130B40.26675.1355000.00Năng lượng
HIPERMARC HIPERMARC S.A. 3.240.00%0.00Sức bán mạnh04.085B0.913.5437.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HIPODROMOB HIPODROMO CHILE SA 3000000.000.00%0.00Bán018.649B125.632149.24592.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HORNOS EMP CABO DE HORNOS 1.500.00%0.00Bán01.516B8.710.1719.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HPQ HP INC 23.560.00%0.00Bán027221.417B16.041084.7249000.00Công nghệ
IACSA INVERSIONES AGRICO 82.000.00%0.00Bán023.703B-0.83322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBM INTL BUSINESS MCHN 149.090.00%0.00Bán0
INFODEMA INFODEMA SA 3.990.00%0.00Bán03.589B-0.40Vật liệu cơ bản
INTASA INTASA SA 6.650.00%0.00Bán03.888B-2.91155.00Vật liệu cơ bản
INVERNOVA INVERNOVA SA 9.700.00%0.00Mua06.934B14.540.675.00Tài chính
INVEXANS INVEXANS SA 7.000.00%0.00Bán43.478K155.853B22.360.314.00Công nghiệp
INVIESPA INV UNION ESPANOLA 1444.000.00%0.00Mua033.356B12.80112.774.00Tài chính
IPAL IND PROD ALIMENTIC 1200.000.00%0.00Mua013.192B2.47495.473821.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE 13.000.00%0.00Mua046.881B-1.351482.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISANPA INMOBILIARIA SAN P 5.000.00%0.00Bán028.431B13.770.36Tài chính
KO COCA-COLA CO 44.820.00%0.00Bán0131933.380B33.89923.2161800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARINSA MARITIMA DE INVERS 30.000.00%0.00Bán084.450B-3.163.00Công nghiệp
MCD MCDONALD'S CORP 162.270.00%0.00Sức bán mạnh085406.430B21.355210.29235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ MONDELEZ INTL INC 43.300.00%0.00Mua042916.857B22.171334.1083000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MMM 3M COMPANY 248.450.00%0.00Mua084515.530B24.486033.8091536.00Công nghiệp
MS MORGAN STANLEY 48.500.00%0.00Bán057415.040B11.033041.9858010.00Tài chính
NAVARINO NAVARINO SA 800.000.00%0.00Mua0113.495B-49.612.00Công nghiệp
NEM NEWMONT MINING CP 36.720.00%0.00Bán011211.319B20.471029.1912547.00Vật liệu cơ bản
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH 1775.00-0.56%-10.00Bán1.835K1087.411B13.41132.402.00Công ty dịch vụ công cộng
PEP PEPSICO INC 112.500.00%0.00Bán0108236.500B20.983668.21263000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PG PROCTER & GAMBLE 90.320.00%0.00Mua0142202.940B22.062653.1592000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA 6.560.00%0.00Bán013.361B6.850.96421.00Tài chính
POLO CLUB DE POLO 2800000.000.00%0.00Bán028.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO 8130.000.00%0.00Mua0145.321B25.78315.351075.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE 125.600.00%0.00Mua0243.162B14.398.72Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE 115.000.00%0.00Mua0243.162B14.398.72Vật liệu cơ bản
PREVISION CIA SEGUROS VIDA S 560.000.00%0.00Mua0230.916B5.6798.80872.00Tài chính
QCOM QUALCOMM INC 65.520.00%0.00Bán072109.060B-1642.0833800.00Công nghệ
QUEMCHI QUEMCHI SA 780.000.00%0.00Bán095.175B-31.64Công nghiệp
QUILICURA QUILICURA SA 455.000.00%0.00Mua2.834K9.100B7.0364.70Vật liệu cơ bản
REBRISA_A REBRISA SA 0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA 0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
SANTANA SANTANA SA 15.400.00%0.00Mua0193.871B4.693.285.00Tài chính
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE 300.000.00%0.00Bán01544.225B14.5320.645797.00Tài chính
SIEMEL INV SIEMEL SA 300.000.00%0.00Mua0108.772B28.9810.35742.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SIPSA SIPSA SA 125.100.00%0.00Bán013.280B14.928.3818.00Công nghiệp
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA 59.05-4.45%-2.75Sức bán mạnh18.383M574.958B23.372.52Công nghiệp
SM_CHILE_A S M BCO DE CHILE 290.010.00%0.00Sức bán mạnh03913.575B44.547.24Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE 91.000.00%0.00Bán03913.575B44.547.24Tài chính
SOFRUCO LA ROSA SOFRUCO SA 2180.000.00%0.00Mua023.980B6.25349.03766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPLS STAPLES INC COM STK 8.700.00%0.00Bán0
SPORTING VALPARAISO SPORTIN 6500000.000.00%0.00Bán041.600B135.8947832.66489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRICAHUE INV TRICAHUE 1150.00-11.16%-144.40Bán4.386K38.401B22.2151.782.00Công ty dịch vụ công cộng
TRV TRAVELERS COMPANIE 115.980.00%0.00Mua023967.205B17.135278.6330800.00Tài chính
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA 1650000.000.00%0.00Bán06.930B-176421.40Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNP UNION PACIFIC CORP 109.980.00%0.00Mua081256.906B23.734649.8341925.00Công nghiệp
UPS UTD PARCEL SERV 110.490.00%0.00Bán067865.315B20.903794.21454000.00Công nghiệp
VCMBC1 VOLCAN CIA MINERA 1.400.00%0.00Mua01569.869B-82.262995.00Vật liệu cơ bản
VICONTO FRUTICOLA VICONTO 29.000.00%0.00Mua020.880B6.094.76163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WATTS WATTS SA 1150.901.55%17.60Bán44.558K362.725B23.7348.493806.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WFC WELLS FARGO & CO 57.430.00%0.00Bán0177586.400B15.812337.74264500.00Tài chính
WMT WALMART INC 95.820.00%0.00Mua0187053.710B57.491118.592300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
X UNITED STATES STEE 29.640.00%0.00Bán03438.187B11.331729.2029200.00Vật liệu cơ bản
XOM EXXON MOBIL CORP 80.760.00%0.00Bán0240162.500B24.232340.6869600.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất