Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Chile

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
305.000.00%0.00Bán0952.749B16.9418.011435.00Tài chính
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
173.000.00%0.00Mua0147.932B15.0811.393589.00Công nghiệp
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.81Tài chính
BA BOEING CO
375.000.00%0.00Bán0140704.170B21.0511936.72153000.00Công nghiệp
BANMEDICA BANMEDICA SA
2127.200.00%0.00Mua20.000K1711.719B31.7566.9913611.00Chăm sóc sức khỏe
BCI BCO CREDITO INVERS
44500.00-1.31%-590.00Bán41.848K6047.237B15.672839.2210560.00Tài chính
BICECORP BICECORP SA
13660.000.00%0.00Mua01162.289B13.74994.505.00Tài chính
BIIB BIOGEN INC
308.000.00%0.00Bán041751.402B14.7614407.667800.00Chăm sóc sức khỏe
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
2832.000.00%0.00Bán0135.936B20.70136.82125.00Tài chính
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
337.530.00%0.00Bán0653.748B11.7528.720.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
281.000.34%0.94Sức bán mạnh766653.748B11.7528.720.00Tài chính
CAROZZI CAROZZI SA
1950.000.00%0.00Mua3.060K434.972B12.95150.5710609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00Mua03.046B4.89215.02Công ty dịch vụ công cộng
CGE CIA GRAL DE ELECTR
600.000.00%0.00Bán4.382K1429.816B7.9789.752938.00Công ty dịch vụ công cộng
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua03.244B-612.114.00Tài chính
CMPC EMPRESAS CMPC SA
2270.00-2.16%-50.00Sức bán mạnh2.020M5675.000B16.93133.0717472.00Vật liệu cơ bản
COLOSO PESQUERA COLOSO SA
183.000.00%0.00Bán3.800K32.732B-60.2410.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1419.00-0.07%-1.00Bán66.478K1060.002B18.5476.533122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COPEC EMPRESAS COPEC SA
8650.00-1.70%-150.00Sức bán mạnh390.507K11243.736B15.75545.34Năng lượng
COPEVAL COMPANIA AGROPECUA
869.000.00%0.00Bán033.900B-106.511267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
100000.000.00%0.00Mua03.032B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
5425.00-0.46%-25.00Bán1.100K347.200B13.05415.751815.00Vật liệu cơ bản
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
151.000.67%1.00Mua64.671K10.546B-32.38Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVX CHEVRON CORP
114.410.00%0.00Bán0156854.470B16.135161.8248600.00Năng lượng
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
35.500.00%0.00Bán54.000K22.593B39.170.91387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENJOY ENJOY SA
50.22-1.76%-0.90Bán328.130K235.781B-1.574676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
780.000.00%0.00Mua034.135B13.9155.6968.00Công ty dịch vụ công cộng
EPERVA PESQUERA EPERVA SA
175.000.00%0.00Bán33.725K54.409B5.6830.596.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESPANOLA INV LA ESPANOLA
2400.000.00%0.00Theo dõi073.861B9.62249.491.00Tài chính
ESSBIO_C ESSBIO SA
11.500.00%0.00Bán0304.096B0.671376.00Công ty dịch vụ công cộng
FROWARD PORT CABO FROWARD
560.000.00%0.00Bán063.413B8.3966.27342.00Công nghiệp
GE GEN ELEC CO
9.520.00%0.00Bán058931.615B-1589.52283000.00Công nghiệp
GOLF CLUB DE GOLF
19900000.000.00%0.00Bán059.700BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAL HALLIBURTON
28.650.00%0.00Sức bán mạnh017388.039B16.391217.4160000.00Năng lượng
HF HORTIFRUT S.A.
2080.000.00%0.00Sức bán mạnh157.235K1093.136B17.41118.621090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
0.8060.00%0.30Bán1.169K808.309M4.640.1719.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HPQ HP INC
23.460.00%0.00Bán020372.936B9.141463.4849000.00Công nghệ
INFODEMA INFODEMA SA
3.800.00%0.00Mua03.418B589.150.01Vật liệu cơ bản
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00Bán03.888B-0.92155.00Vật liệu cơ bản
INVERMAR INVERMAR S.A.
120.000.00%0.00Mua8.626K174.934B11.0110.821559.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1440.000.00%0.00Bán033.264B12.49115.324.00Tài chính
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00Mua046.881B-9.91889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISANPA INMOBILIARIA SAN P
4.200.00%0.00Bán11.186K23.905B11.580.36Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
128.280.00%0.00Bán0242030.580B24.473776.56135100.00Chăm sóc sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
96.350.00%0.00Bán0230113.480B11.635981.43256105.00Tài chính
KO COCA-COLA CO
45.38-1.13%-0.52Bán7128868.715B29.231040.6862600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MANQUEHUE INMOBIL MANQUEHUE
201.22-2.27%-4.68Sức bán mạnh841.422K
MARINSA MARITIMA DE INVERS
25.000.00%0.00Bán070.375B-9.663.00Công nghiệp
MCD MCDONALD'S CORP
175.910.00%0.00Mua093721.710B24.215105.38210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MMM 3M COMPANY
209.65-15.62%-38.80Bán1.434K79406.910B22.666221.7993516.00Công nghiệp
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.29-0.46%-0.01Bán5.619M135.406B10.780.12Tài chính
OXIQUIM OXIQUIM SA
5265.000.00%0.00Mua0
PAZ PAZ CORP SA
1019.900.00%0.00Bán0289.008B15.8864.221302.00Tài chính
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
2000.000.00%0.00Sức bán mạnh1.275K1225.251B14.48138.092.00Công ty dịch vụ công cộng
POLO CLUB DE POLO
2800000.000.00%0.00Bán028.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
8040.000.00%0.00Bán0143.712B-119.671076.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
95.000.00%0.00Bán0181.965B11.748.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
95.00-17.39%-20.00Bán5.975K181.965B11.748.00Vật liệu cơ bản
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-6.9188.00Công ty dịch vụ công cộng
QUINENCO QUINENCO SA
1822.00-2.98%-56.00Bán299.761K3029.548B15.02121.3121504.00Năng lượng
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
6500.00-4.29%-291.00Bán58.933K425.887B16.39393.801471.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00Mua230.000K196.384B6.812.355.00Tài chính
SIEMEL INV SIEMEL SA
275.000.00%0.00Mua099.708B13.3720.56717.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SIPSA SIPSA SA
140.000.00%0.00Mua014.861B8.5816.2018.00Công nghiệp
SMU SMU SA
170.04-0.81%-1.39Sức bán mạnh1.241M981.569B29.395.7930514.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
341.000.00%0.00Mua03.359B-38.0885.00Vật liệu cơ bản
SPORTFRAN INM SPORT FRANCAIS
1850000.000.00%0.00Mua010.876BCông nghiệp
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6700000.000.00%0.00Mua042.880B84.5979209.69489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T AT&T INC
29.590.00%0.00Bán0147144.700B11.011840.11268000.00Dịch vụ Viễn thông
TRICAHUE INV TRICAHUE
900.000.00%0.00Bán030.053B13.9764.422.00Công ty dịch vụ công cộng
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
863.30-3.57%-31.94Bán141.892K370.105B19.2144.942704.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1350000.000.00%0.00Bán05.670B-155047.60Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Mua7.880K191.250B10.99232.00680.00Vật liệu cơ bản
WFC WELLS FARGO & CO
49.720.00%0.00Bán0151804.310B11.672881.32258700.00Tài chính
X UNITED STATES STEE
21.420.00%0.00Bán02270.042B3.164180.7529000.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất