Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Chile

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
COSTCL COSTCO WHOLESALE
386330.008.93%31680.00Sức mua mạnh10169571.546B40.618757.09288000.00Bán Lẻ
GOOGCL ALPHABET INC
2336567.000.55%12667.00Mua31547908.543B34.6068018.36135301.00Dịch vụ Công nghệ
SQM_A QUIMICA Y MINERA
46000.000.00%0.00Mua312.884K12893.834B610.975507.00Công nghiệp Chế biến
UNH UNITEDHEALTH GRP
393.200.00%0.00Mua4335174.763B24.48330000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
UNP UNION PACIFIC CORP
227.8010.58%21.80Sức mua mạnh50121479.203B26.306415.6730960.00Vận chuyển
Tải thêm