Chứng khoán Chile rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Chile đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.466.009 CLP+1.16%181.563M9.971.263T CLP2.902.07 CLP+10.30%7.95%Tài chính
CAPCAP SA
1.426029.600 CLP−1.56%252.133K1.16915.37B CLP−794.70 CLP−141.45%10.99%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
1.4140111.000 CLP−2.16%2980.1912.08T CLP4.528868.72 CLP−4.53%18.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
MASISAMASISA S.A.
1.3817.250 CLP+0.29%5.922M4.79128.671B CLP−25.03 CLP−545.17%61.26%Khoáng sản phi năng lượng
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
1.365.000 CLP−0.24%155.063K0.0520.714B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%Bán Lẻ
ENELCHILEENEL CHILE SA
1.3455.450 CLP+0.25%20.927M0.433.826T CLP2.7819.93 CLP+640.24%9.82%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COLBUNCOLBUN S.A.
1.32137.360 CLP−0.14%9.224M0.642.412T CLP6.0722.62 CLP+295.48%7.56%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
1.30825.000 CLP+0.97%407.944K0.86860.649B CLP−231.62 CLP−460.26%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
1.292.820 CLP+0.21%1.325M0.11423.902B CLP1.641.72 CLP+99.02%30.24%Hỗn hợp
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1.201280.000 CLP+1.84%133.206K0.271.138T CLP11.94107.22 CLP+14.21%1.99%Tài chính
Mua
RIPLEYRIPLEY CORP SA
1.11155.000 CLP+0.35%576.407K0.46299.043B CLP−22.87 CLP−188.94%12.95%Bán Lẻ
Theo dõi
ENELAMENEL AMERICAS SA
1.10100.820 CLP+0.34%40.573M1.6910.78T CLP15.476.52 CLP1.68%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
1.092418.800 CLP−0.40%57.833K0.274.038T CLP1.741392.33 CLP+212.76%26.26%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FALABELLAFALABELLA SA
1.041949.200 CLP−0.04%2.038M1.464.892T CLP−15.39 CLP−112.49%4.46%Bán Lẻ
Theo dõi
INVEXANSINVEXANS SA
0.9917.820 CLP0.00%112.9K0.94904.107B CLP4.493.97 CLP+35.47%2.49%Sản xuất Chế tạo
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
0.9841.850 CLP+0.00%20.979M0.257.886T CLP19.482.15 CLP6.15%Tài chính
Mua
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
0.881061.100 CLP−0.37%329.684K0.47792.566B CLP16.5764.04 CLP−51.11%4.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
0.861553.800 CLP−0.52%1.19M0.384.417T CLP15.7198.93 CLP−21.79%3.97%Bán Lẻ
Mua
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
0.851415.000 CLP−0.03%703.319K1.182.414T CLP11.84119.54 CLP+75.31%6.01%Tài chính
Mua
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
0.8550.380 CLP−0.24%4.587M0.222.592T CLP1.9525.86 CLP−72.06%51.26%Vận chuyển
Mua
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
0.845242.200 CLP+0.71%267.789K0.641.923T CLP17.49299.80 CLP−23.58%3.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SALFACORPSALFACORP SA
0.83408.000 CLP+1.63%157.45K0.41220.763B CLP4.9682.21 CLP+12.19%4.84%Tài chính
Theo dõi
CMPCEMPRESAS CMPC SA
0.811683.000 CLP+0.18%1.145M0.804.2T CLP7.55222.85 CLP−26.13%12.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
0.776.800 CLP−0.25%147.85M11.991.199T CLP2.272.99 CLP+14.92%26.63%Tài chính
CHILEBANCO DE CHILE
0.7695.700 CLP−0.19%35.413M0.979.686T CLP8.0211.93 CLP8.95%Tài chính
Mua
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
0.7023225.000 CLP+0.24%37.056K0.555.065T CLP6.463592.50 CLP5.66%Tài chính
Theo dõi
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
0.708490.000 CLP−0.36%54.629K0.231.843T CLP4.391932.72 CLP7.06%Tài chính
Sức mua mạnh
SECURITYGROUP SECURITY SA
0.69227.560 CLP−0.25%353.445K0.43922.178B CLP5.0345.22 CLP+49.18%8.33%Tài chính
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
0.675600.000 CLP+1.93%13.447K0.52549.4B CLP3.251725.51 CLP+68.09%9.10%Tài chính
Sức mua mạnh
COPECEMPRESAS COPEC SA
0.646586.900 CLP+0.93%116.529K0.218.483T CLP61.87106.47 CLP−91.64%6.65%Năng lượng Mỏ
Mua
BESALCOBESALCO SA
0.64410.000 CLP−0.97%4.501K0.10238.535B CLP4.5490.40 CLP+94.66%4.86%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
0.64303.000 CLP0.00%24.348K0.032.485T CLP3.5285.99 CLP+235.32%7.21%Công ty dịch vụ công cộng
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
0.618.430 CLP−0.01%1.251B0.995.096T CLP0.001819.84 CLP0.00%Vận chuyển
Mua
SONDASONDA S.A.
0.54365.000 CLP−1.63%60.932K0.41323.197B CLP8.8741.17 CLP+20.48%6.12%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
0.5314950.000 CLP−3.77%9.515K3.19130.119B CLP−148.00 CLP−113.90%0.93%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HITESEMPRESAS HITES S A
0.5288.400 CLP0.00%7.677K0.1133.338B CLP−13.40 CLP−114.79%7.98%Bán Lẻ
ESVAL_CESVAL S.A.
0.440.038 CLP+2.70%3.019M0.53553.658B CLP18.100.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
BANVIDABANVIDA SA
0.44354.580 CLP0.00%130.00567.351B CLP8.3842.29 CLP−53.32%10.30%Tài chính
SOCOVESASOCOVESA SA
0.4385.000 CLP−1.11%528.647K3.63105.197B CLP−19.96 CLP−206.16%1.82%Tài chính
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
0.42131.000 CLP0.00%1K0.2440.729B CLP−18.85 CLP−116.12%23.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
0.42690.380 CLP−0.10%75.869K0.30691.05B CLP11.1262.06 CLP+70.95%5.90%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
0.402990.000 CLP0.00%148.063K1.30903.031B CLP13.62219.57 CLP−84.00%6.49%Truyền thông
Mua
ANTARCHILEANTARCHILE SA
0.387380.000 CLP−0.27%1.666K0.563.377T CLP31.50234.28 CLP−90.33%10.10%Tài chính
Mua
MALLPLAZAPLAZA SA
0.371220.000 CLP+1.39%187.089K0.642.358T CLP8.83138.23 CLP+302.94%1.91%Tài chính
Mua
ALMENDRALALMENDRAL SA
0.3520.910 CLP+0.29%875K3.55376.748B CLP11.661.79 CLP−85.42%49.26%Truyền thông
Theo dõi
INGEVECINGEVEC SA
0.3445.740 CLP−0.00%43.077K0.0449.399B CLP4.899.35 CLP−2.41%6.11%Dịch vụ Công nghiệp
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
0.342894.100 CLP+0.03%2680.03328.582B CLP8.85326.85 CLP−9.08%8.02%Công ty dịch vụ công cộng
SMUSMU SA
0.28163.000 CLP+3.20%8.681M2.04911.721B CLP11.2514.49 CLP−35.61%8.37%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
0.27126.500 CLP+1.55%160.483K4.2675.41B CLP3.9931.68 CLP+125.11%7.60%Dịch vụ Công nghiệp
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
0.27298.750 CLP0.00%12.186K5.55603.444B CLP11.3326.37 CLP1.91%Công ty dịch vụ công cộng
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
0.261370.200 CLP−3.06%26.879K1.40199.205B CLP−12.44 CLP−109.29%1.97%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FORUSFORUS S.A.
0.241350.000 CLP−1.34%25K0.84348.933B CLP11.41118.30 CLP−13.00%3.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
0.23108.000 CLP−0.14%1.906M0.151.053T CLP2.4643.92 CLP+850.61%3.67%Vận chuyển
Mua
ENAEXENAEX SA
0.1911400.000 CLP0.00%2000.011.402T CLP11.55986.71 CLP+11.17%5.36%Công nghiệp Chế biến
PAZPAZ CORP SA
0.18466.000 CLP−1.90%49.578K4.80134.603B CLP6.7569.01 CLP−54.54%8.84%Tài chính
INVERCAPINVERCAP SA
0.161782.000 CLP−1.34%22.572K0.80269.933B CLP−460.71 CLP−124.51%14.47%Công ty dịch vụ công cộng
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
0.16732.000 CLP+0.27%25.713K0.93730B CLP6.12119.65 CLP+9.34%14.79%Tài chính
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
0.15265.000 CLP0.00%1200.01113.608B CLP14.7917.92 CLP−57.04%3.57%Bán Lẻ
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
0.154570.000 CLP−1.51%3.521K2.69578.449B CLP18.96240.99 CLP−59.83%5.00%Khoáng sản phi năng lượng
SKSIGDO KOPPERS S.A.
0.151200.000 CLP+0.41%32.486K0.451.282T CLP8.36143.59 CLP−9.70%5.83%Công nghiệp Chế biến
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
0.152945.200 CLP−2.76%6.232K0.49218.52B CLP30.2297.45 CLP−82.24%4.47%Công nghiệp Chế biến
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
0.13600.000 CLP+0.13%8.491K0.22132.169B CLP9.0566.31 CLP−22.72%11.09%Tài chính
AESANDESAES ANDES S.A
0.1280.250 CLP−1.00%800.02841.131B CLP−1.58 CLP+97.39%12.72%Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAA.F.P PROVIDA
0.102201.100 CLP−1.71%1.807K0.61734.558B CLP5.64390.35 CLP+28.56%19.76%Tài chính
MINERAMINERA VALPARAISO
0.0912000.000 CLP−0.72%9000.421.511T CLP4.302789.74 CLP+5.94%14.02%Công ty dịch vụ công cộng
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
0.0981.080 CLP−3.60%10K0.1349.756B CLP10.148.00 CLP−72.25%5.35%Tài chính
GASCOEMPRESAS GASCO SA
0.081020.000 CLP−0.49%4.04K0.42172.2B CLP9.99102.10 CLP−85.16%3.24%Dịch vụ Phân phối
FROWARDPORTUARIA CABO FROWARD SA
0.07395.150 CLP0.00%1260.0244.746B CLP7.2154.79 CLP+133.70%6.47%Vận chuyển
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
0.07900.000 CLP+1.11%5.637K1.1029.722B CLP5.60160.83 CLP+58.57%17.86%Tài chính
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
0.06176.940 CLP0.00%1770.0136.606B CLP9.1219.41 CLP+11.20%5.93%Dịch vụ Công nghiệp
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
0.063750.000 CLP0.00%1.298K0.76498.747B CLP6.78552.81 CLP+58.11%6.56%Sản xuất Chế tạo
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
0.052900.000 CLP0.00%750.01185.6B CLP−91.97 CLP−123.46%4.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAROZZICAROZZI SA
0.051650.100 CLP0.00%3000.06368.076B CLP5.06326.17 CLP+43.24%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
0.04270.970 CLP−1.83%4.169M1.641.628T CLP13.0220.80 CLP+68.99%5.05%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
0.03670.000 CLP0.00%3900.28177.028B CLP11.0160.87 CLP−25.35%1.79%Khoáng sản phi năng lượng
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
0.025650.000 CLP0.00%190.03706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
OXIQUIMOXIQUIM SA
0.016400.100 CLP0.00%160.02159.277B CLP5.911082.36 CLP+4.94%9.42%Dịch vụ Phân phối
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
0.013.400 CLP0.00%139.231K0.754.29B CLP0.566.02 CLP+136.80%0.00%Bán Lẻ
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
0.01125.000 CLP0.00%9.113K13.2312.5B CLP12.1610.28 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
0.00124.200 CLP−0.54%25.201K0.34254.342B CLP5.9720.80 CLP+88.06%4.36%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
0.00683.890 CLP0.00%5000.171.697T CLP2.91234.97 CLP+92.05%23.68%Tài chính
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
0.00300.010 CLP+3.45%2310.16105.146B CLP3.3888.72 CLP+51.31%3.75%Tài chính
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
0.003.800 CLP0.00%13.891K0.3621.608B CLP3.081.23 CLP+130.44%3.56%Tài chính
SOFRUCOAGRICOLA ROSA SOFRUCO SA
0.002000.000 CLP0.00%3440.1422B CLP22.8587.52 CLP−17.41%0.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QUILICURAQUILICURA SA
0.001108.700 CLP0.00%4440.7522.174B CLP8.63128.43 CLP+6.08%15.00%Tài chính
SIPSASIPSA SA
0.00102.000 CLP0.00%1050.0211.437B CLP−14.69 CLP+38.11%0.00%Tài chính
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
0.00125.000 CLP0.00%90.0120.252B CLP−0.22 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
0.00583.000 CLP0.00%2.656K3.7126.45B CLP45.9012.70 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
REBRISA_BREBRISA SA
0.000.500 CLP0.00%850K0.372.016B CLP0.660.76 CLP+1146.23%64.84%Dịch vụ Thương mại
SOPROCALSOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS SA
0.00270.500 CLP0.00%2.873K0.392.664B CLP−28.98 CLP−128.75%3.90%Khoáng sản phi năng lượng
MELONMELON SA
0.000.360 CLP0.00%83.723K0.04100.603B CLP−0.02 CLP−10.29%3.66%Khoáng sản phi năng lượng
QUEMCHIQUEMCHI SA
0.00780.500 CLP+0.06%7000.7595.175B CLP2.45318.09 CLP−58.05%19.73%Hỗn hợp
COUNTRY_APRINCE OF WALES COUNTRY CUB SA INMO
0.00110000.000 CLP0.00%71.373.131B CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
SANTA_RITAVINA SANTA RITA SA
0.00150.000 CLP0.00%10.765K10.30155.186B CLP1.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UNION_GOLFUNION EL GOLF SA
0.001490000.000 CLP0.00%21.336.258B CLP−60745.48 CLP+67.89%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCHWAGERSCHWAGER SA
−0.000.769 CLP+0.79%598.384K0.2415.193B CLP0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENJOYENJOY SA
−0.000.580 CLP−3.49%88.538M2.5224.041B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE FONDO DE PEN CAP
−0.00248.000 CLP−0.80%1320.13780.942B CLP2.81%Tài chính
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
−0.00295.500 CLP0.00%8360.993.618T CLP8.2335.90 CLP4.04%Tài chính
BICECORPBICECORP SA
−0.0113580.000 CLP0.00%1.929K1.681.155T CLP6.72%Tài chính