Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
304.829B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.539K
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
−3.10%
Hiệu suất Tháng
−24.63%
Hiệu suất Năm
−7.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
INVERCAPINVERCAP SA
2034.900 CLP−0.24%−4.800 CLP
Bán
7.2K14.651M CLP304.829B CLP15.50131.27 CLP