Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
358.660B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.708K
Khối lượng
+3.80%
Thay đổi
−6.24%
Hiệu suất Tháng
+9.09%
Hiệu suất Năm
−8.87%
Hiệu suất YTD
          
INVERCAP INVERCAP SA
2399.903.80%87.80Mua10.708K358.660B1.291791.67
Tải thêm