Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
754.410B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.182M
Khối lượng
−2.75%
Thay đổi
+1.41%
Hiệu suất Tháng
+0.71%
Hiệu suất Năm
−1.80%
Hiệu suất YTD
          
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
52.96-3.87%-2.13Mua3.069M536.400B10.545.23
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
181.24-0.00%-0.00Bán49218.010B14.5212.481004.00
Tải thêm