Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
557101.748B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.817K
Khối lượng
−1.41%
Thay đổi
−2.33%
Hiệu suất Tháng
−5.77%
Hiệu suất Năm
−1.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CENCOSUDCENCOSUD SA
1525.000 CLP0.99%15.000 CLP
Mua
4.387M6.691B CLP4.27T CLP11.94126.91 CLP116.214K
COSTCOSTCO WHOLESALE
486.360 USD−4.63%−23.620 USD
Bán
209.727K USD177.562T CLP37.4711323.92 CLP304K
QUINENCOQUINENCO SA
3020.100 CLP0.00%0.100 CLP
Mua
280.957K848.518M CLP5.022T CLP21.749K
TGTTARGET CORP
163.600 USD0.00%0.000 USD
Theo dõi
365.89K USD58.139T CLP27.344809.11 CLP440K
WALMARTCLWALMART INC
114360.000 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
101.144M CLP309.009T CLP33.103428.19 CLP2.1M
WMTWALMART INC
140.760 USD0.15%0.210 USD
Bán
13919.566K USD309.009T CLP32.893428.19 CLP2.1M