Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

16
Cổ phiếu
935738.107B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.138K
Khối lượng
+1.93%
Thay đổi
+1.71%
Hiệu suất Tháng
−4.90%
Hiệu suất Năm
−8.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CAROZZICAROZZI SA
1650.100 CLP0.00%3000.06368.076B CLP5.06326.17 CLP+43.24%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
5259.600 CLP+1.05%181.972K0.441.923T CLP17.54299.80 CLP−23.58%3.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1060.000 CLP−0.47%189.311K0.27792.566B CLP16.5564.04 CLP−51.11%4.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
2900.000 CLP0.00%750.01185.6B CLP−91.97 CLP−123.46%4.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DUNCANFOXDUNCAN FOX
842.000 CLP−0.94%1.455K0.2785B CLP6.92121.60 CLP−53.51%6.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FORUSFORUS S.A.
1350.000 CLP−1.34%25K0.84348.933B CLP11.41118.30 CLP−13.00%3.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOCOCA-COLA CO
62.080 USD0.00%220.39220.933T CLP25.032218.69 CLP+8.73%3.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOCLCOCA-COLA CO
48572.000 CLP0.00%50.39220.933T CLP21.892218.69 CLP+0.08%3.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKENIKE INC
107.590 USD+12.57%3603.28143.633T CLP33.202772.37 CLP−7.96%1.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKECLNIKE INC
90368.000 CLP0.00%3211.85143.633T CLP32.602772.37 CLP−12.53%1.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
131.000 CLP0.00%10.83K3.4840.729B CLP−18.85 CLP−116.12%23.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PEPCLPEPSICO INC
148630.000 CLP0.00%10.08202.288T CLP29.005125.06 CLP−18.56%2.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SANTA_RITAVINA SANTA RITA SA
150.000 CLP0.00%10.765K10.30155.186B CLP1.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOFRUCOAGRICOLA ROSA SOFRUCO SA
2000.000 CLP0.00%3440.1422B CLP22.8587.52 CLP−17.41%0.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
5.528 CLP0.00%20K0.09220.952B CLP15.450.36 CLP−49.75%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WATTSWATTS SA
556.110 CLP−0.69%2.018K0.05176.493B CLP10.5952.50 CLP+21.36%3.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền