Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

11
Cổ phiếu
91710.093B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.656K
Khối lượng
+0.00%
Thay đổi
−17.99%
Hiệu suất Tháng
−25.04%
Hiệu suất Năm
−9.55%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Vật liệu Xây dựng434.011B CLP6.38%−0.41%12.149K4
Lâm sản893.377B CLP0.76%−0.90%376.349K2
Kim loại / Khoáng sản khác89.382T CLP1.59%0.00%473
Thép1.001T CLP35.27%1.05%37.597K2