Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
000049 SHENZHEN DESAY BAT
44.335.67%2.38Sức mua mạnh15.919M8.692B19.642.1410565.00Công nghiệp
000601 GUANGDONG SHAONENG
6.232.98%0.18Mua16.162M6.537B20.960.295189.00Công ty dịch vụ công cộng
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
382.31-0.18%-0.69Mua1.258M65.153B54.986.975072.00Chăm sóc sức khỏe
000799 JIUGUI LIQUOR CO
38.595.64%2.06Mua41.970M11.870B44.960.811409.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002036 LIANCHUANG ELECTRO
15.433.98%0.59Mua42.257M10.615B39.570.387185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002129 TIANJIN ZHONGHUA
13.002.12%0.27Sức mua mạnh140.025M35.455B45.000.288335.00Công nghệ
002241 GOERTEK INC.
15.860.89%0.14Mua97.718M51.013B53.880.2948652.00Công nghệ
002273 ZHEJIANG QUARTZ CR
15.270.26%0.04Mua63.892M17.128B46.190.334820.00Công nghệ
002324 SHANGHAI PRET COMP
12.054.51%0.52Mua7.130M6.364B126.270.101274.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002387 VISIONOX TECHNOLOG
17.112.46%0.41Mua10.215M22.840B117.710.147214.00Công nghệ
002388 SHENZHEN SUNYES EL
9.699.99%0.88Mua39.070M4.438B148.440.06806.00Công nghiệp
002396 FUJIAN STAR-NET CO
32.647.02%2.14Mua34.902M17.790B28.631.078611.00Công nghệ
002428 YUNNAN LINCANG XIN
9.929.98%0.90Mua67.207M5.891B752.290.011617.00Vật liệu cơ bản
002475 LUXSHARE PRECISION
27.100.37%0.10Mua64.090M144.423B42.500.6478352.00Công nghệ
002600 LINGYI ITECH (GUAN
11.103.54%0.38Sức mua mạnh235.921M73.401B73.600.1561689.00Công nghiệp
002690 HEFEI MEIYA OPTOEL
33.902.39%0.79Sức mua mạnh5.782M22.382B46.150.721118.00Công nghiệp
002697 CHENGDU HONGQI CHA
7.402.92%0.21Sức mua mạnh14.314M9.778B24.160.3015202.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002819 BEIJING ORIENTAL J
32.829.99%2.98Mua25.955M4.698B89.670.33284.00Công nghiệp
002869 SHENZHEN GENVICT T
70.304.69%3.15Mua7.005M7.910B327.830.20728.00Công nghệ
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
45.141.46%0.65Sức mua mạnh1.277M17.882B44.081.011890.00Chăm sóc sức khỏe
002902 DONGGUAN MENTECH O
32.420.71%0.23Mua41.175M6.760B250.310.132182.00Công nghiệp
002917 SHENZHEN KING EXPL
20.589.99%1.87Mua33.848M3.385B51.040.37724.00Vật liệu cơ bản
002959 BEAR ELECTRIC APPL
80.3010.00%7.30Mua11.090M8.760B28.732.542564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002961 RUIDA FUTURES CO L
18.9010.01%1.72Sức mua mạnh58.164K
002962 HUBEI W-OLF PHOTOE
25.0710.00%2.2846.159K
300015 AIER EYE HOSPITAL
35.573.07%1.06Mua19.666M110.189B92.140.3916430.00Chăm sóc sức khỏe
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
14.552.25%0.32Mua66.747M3.746B110.230.13402.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300207 SUNWODA ELECTRONIC
15.7110.01%1.43Mua46.008M22.102B30.800.4620676.00Công nghiệp
300212 BEIJING E-HUALU IN
32.4610.00%2.95Mua27.270M15.999B46.530.631907.00Công nghiệp
300214 SHANDONG RIKE CHEM
8.437.94%0.62Mua21.049M3.326B35.220.22811.00Vật liệu cơ bản
300244 DIAN DIAGNOSTICS G
26.0210.02%2.37Mua24.763M14.674B35.000.688256.00Chăm sóc sức khỏe
300326 SHANGHAI KINETIC M
13.406.77%0.85Mua24.251M9.065B17.890.70711.00Chăm sóc sức khỏe
300379 BEIJING TONGTECH C
43.599.99%3.96Mua36.415M12.076B87.240.50584.00Công nghệ
300433 LENS TECHNOLOGY CO
11.19-0.27%-0.03Mua58.453M44.059B2262.100.0088119.00Công nghệ
300482 GUANGZHOU WONDFO B
49.700.20%0.10Mua1.418M17.006B46.941.062252.00Chăm sóc sức khỏe
300530 GUANGDONG DAZHI EN
38.859.99%3.53Mua5.301M3.730B68.710.51153.00Vật liệu cơ bản
300537 JIANGSU KUANGSHUNA
19.687.48%1.37Sức mua mạnh21.068M3.534B46.200.40735.00Vật liệu cơ bản
300622 DOCTORGLASSES CHAI
26.56-1.23%-0.33Mua5.010M3.283B55.590.481731.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300632 XIAMEN GUANGPU ELE
20.504.59%0.90Sức mua mạnh11.916M3.273B24.020.851224.00Công nghiệp
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE
22.2310.00%2.02Sức mua mạnh13.578M3.060B74.990.27430.00Vật liệu cơ bản
300661 SG MICRO CORP
172.113.00%5.02Mua1.933M17.273B140.471.20328.00Công nghệ
300755 VATS LIQUOR CHAIN
50.056.31%2.97Mua8.957M10.902B34.541.36596.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300782 MAXSCEND MICROELEC
344.802.38%8.00Mua1.917M
300783 THREE SQUIRRELS IN
76.0310.00%6.91Sức mua mạnh11.389M27.717B77.740.892673.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600004 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
20.980.19%0.04Sức mua mạnh7.883M43.332B50.720.4112981.00Công nghiệp
600183 SHENGYI TECHNOLOGY
28.093.23%0.88Mua81.474M61.935B52.180.529040.00Công nghệ
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
80.140.41%0.33Mua17.038M352.985B77.441.0321016.00Chăm sóc sức khỏe
600696 SHANGHAI YANSHI ENTERPRISE DEVELOPMENT
13.961.16%0.16Mua3.841M4.616B363.730.0425.00Tài chính
600745 WINGTECH TECHNOLOGY
77.108.74%6.20Mua32.430M45.182B103.980.684806.00Công nghệ
601058 SAILUN GROUP CO.,LTD.
4.370.23%0.01Mua26.445M11.773B16.090.2710626.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603005 CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
24.166.81%1.54Mua14.019M5.195B76.820.291079.00Công nghệ
603012 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.
14.165.67%0.76Sức mua mạnh16.204M8.530B39.220.341137.00Vật liệu cơ bản
603031 ANHUI ANDELI DEPARTMENT STORE
17.765.03%0.85Sức mua mạnh3.648M1.894B307.450.063146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603060 CHINA BUILDING MATERIAL TEST & CERTIFICATION GROUP
24.030.54%0.13Mua1.245M7.361B38.120.632009.00Công nghiệp
603093 NANHUA FUTURES
24.0910.00%2.19Theo dõi337.443K
603110 NEW EAST NEW MATERIALS CO., LTD
18.729.99%1.70Mua19.794M2.446B67.620.25397.00Vật liệu cơ bản
603118 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LTD.
15.138.07%1.13Mua49.112M10.860B35.440.407670.00Công nghệ
603129 ZHEJIANG CFMOTO POWER
30.044.92%1.41Mua5.895M3.847B30.370.941437.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603198 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID.
21.704.83%1.00Mua29.713M16.560B19.681.056608.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603369 JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT ? STOCK CO., LTD
32.173.77%1.17Sức mua mạnh15.336M38.889B28.451.093329.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
19.298.80%1.56Mua7.854M10.425B49.520.364640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603520 ZHEJIANG STARRY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
33.9910.00%3.09Mua4.190M5.180B42.390.731487.00Chăm sóc sức khỏe
603586 SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.
18.927.50%1.32Mua7.189M3.586B29.490.603180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603605 PROYA COSMETICS CO.,LTD
87.58-0.48%-0.42Mua1.217M17.713B52.881.672720.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603666 YIJIAHE TECHNOLOGY
71.063.86%2.64Mua1.629M6.775B33.392.05352.00Công nghiệp
603708 JIAJIAYUE GROUP
26.381.70%0.44Mua2.999M15.782B34.120.7619028.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603882 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP
57.567.57%4.05Mua5.664M24.501B79.270.689171.00Chăm sóc sức khỏe
603918 SHANGHAI GOLDEN BRIDGE INFOTECH CO.,LTD.
13.055.84%0.72Sức mua mạnh16.068M2.877B50.520.24681.00Công nghệ
603927 SINOSOFT CO.,LTD
45.4010.01%4.1399.307K
603983 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD
63.798.86%5.19Mua4.435M23.499B44.251.32889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất