Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

            
000403 SOUTHERN SHUANGLIN
60.772.57%1.52Sức mua mạnh5.290M16.019B100.250.59875.00Công nghiệp Chế biến
000541 FOSHAN ELECTRICAL
6.33-8.13%-0.56Mua95.586M9.278B39.060.187541.00Sản xuất Chế tạo
000567 HAINAN HAIDE IND C
11.4410.00%1.04Mua11.743M6.059B60.570.1758.00Tài chính
000613 HAINAN DADONGHAI
8.017.23%0.54Mua31.512M2.720B-0.01133.00Dịch vụ Khách hàng
000796 CAISSA TOSUN DEVEL
11.1110.00%1.01Mua17.525M8.070B259.640.046270.00Dịch vụ Khách hàng
000886 HAINAN EXPRESSWAY
5.382.87%0.15Mua65.042M5.102B197.360.03501.00Tài chính
000910 DARE POWER DEKOR H
14.65-0.88%-0.13Sức mua mạnh50.025M7.432B13.561.096463.00Công nghiệp Chế biến
001914 CHINA MERCHANTS P
35.606.78%2.26Mua8.772M34.822B87.160.3839242.00Dịch vụ Khách hàng
002163 AVIC SANXIN CO. LT
8.598.05%0.64Mua34.569M6.404B69.250.113085.00Công nghiệp Chế biến
002251 BETTER LIFE COMMER
11.202.94%0.32Mua28.669M8.544B102.930.1127408.00Bán Lẻ
002258 LIER CHEMICAL CO
16.723.47%0.56Sức mua mạnh27.216M8.144B26.290.614608.00Công nghiệp Chế biến
002320 HAINAN STRAIT SHIP
13.746.02%0.78Mua53.133M19.347B70.630.181211.00Vận chuyển
002367 CANNY ELEVATOR CO
9.6610.02%0.88Sức mua mạnh41.332M6.998B30.460.294875.00Sản xuất Chế tạo
002382 BLUE SAIL MEDICAL
23.912.97%0.69Mua87.883M20.842B41.530.564106.00Công nghệ Sức khỏe
002398 LETS HOLDINGS GROU
12.454.01%0.48Sức mua mạnh28.718M7.515B22.640.532348.00Khoáng sản phi năng lượng
002400 GUANGDONG ADV GP
9.213.48%0.31Sức mua mạnh556.009M14.104B129.360.072491.00Dịch vụ Thương mại
002410 GLODON CO LTD
57.346.13%3.31Mua12.008M58.471B262.150.217115.00Dịch vụ Công nghệ
002461 GUANGZHOU ZHUJIANG
8.923.48%0.30Mua16.453M19.256B39.080.224717.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002511 C&S PAPER CO LTD
20.241.66%0.33Mua19.104M25.151B39.610.526044.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002541 ANHUI HONGLU STEEL
22.336.28%1.32Mua13.040M10.171B20.651.0211113.00Sản xuất Chế tạo
002572 SUOFEIYA HOME COL
25.857.40%1.78Mua18.935M22.079B23.021.0511801.00Khách hàng Lâu năm
002607 OFFCN EDUCATION TE
29.402.80%0.80Mua17.072M170.282B97.210.2935209.00Dịch vụ Phân phối
002647 RENDONG HOLDINGS C
33.501.06%0.35Mua3.733M18.416B2402.170.01359.00Dịch vụ Công nghệ
002661 KEMEN NOODLE MANUF
22.93-0.09%-0.02Mua26.764M7.130B29.960.774227.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002675 YANTAI DONGCHENG B
19.033.99%0.73Sức mua mạnh10.266M14.873B89.490.201932.00Công nghệ Sức khỏe
002697 CHENGDU HONGQI CHA
11.160.54%0.06Mua22.455M14.851B26.020.4315631.00Bán Lẻ
002705 GUANGDONG XINBAO E
34.982.97%1.01Mua5.870M25.968B21.931.5520980.00Khách hàng Lâu năm
002706 SHANGHAI LIANGXIN
14.302.51%0.35Mua7.651M10.651B38.760.362229.00Sản xuất Chế tạo
002727 YUNNAN HONGXIANG Y
30.903.10%0.93Sức mua mạnh7.385M17.158B27.031.1227644.00Bán Lẻ
002760 ANHUI FENGXING WEA
23.201.75%0.40Sức mua mạnh2.611M1.926B32.620.701017.00Sản xuất Chế tạo
002778 JIANGSU GAOKE PETR
26.807.03%1.76Mua3.072M2.112B354.170.07160.00Năng lượng Mỏ
002791 GUANGDONG KINLONG
86.561.85%1.57Sức mua mạnh1.331M25.598B60.751.4011371.00Sản xuất Chế tạo
002798 D&O HOME COLLECTIO
37.894.21%1.53Mua4.178M14.070B25.181.465882.00Sản xuất Chế tạo
002810 SHANDONG HEAD CO L
26.030.12%0.03Mua4.563M4.606B29.540.911191.00Công nghiệp Chế biến
002816 SHENZHEN HEKEDA PR
30.074.74%1.36Sức mua mạnh2.907M2.879B-0.74437.00Sản xuất Chế tạo
002821 ASYMCHEM LABORATOR
217.553.39%7.13Sức mua mạnh2.219M47.883B85.162.483840.00Dịch vụ Thương mại
002847 YANKERSHOP FOOD CO
102.005.69%5.49Sức mua mạnh2.094M11.806B79.281.252471.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002887 TIANJIN LVYIN LAND
19.814.48%0.85Sức mua mạnh6.461M3.796B18.951.00332.00Dịch vụ Thương mại
002890 SHANDONG HONGYU AG
38.01-0.58%-0.22Mua458.250K2.552B366.190.10634.00Sản xuất Chế tạo
002891 YANTAI CHINA PET F
35.306.10%2.03Mua6.473M5.913B70.320.472565.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002911 FORAN ENERGY GROUP
20.939.98%1.90Sức mua mạnh20.187M9.619B26.120.731924.00Công ty dịch vụ công cộng
002920 HUIZHOU DESAY SV
52.223.71%1.87Mua3.881M27.703B91.080.55Sản xuất Chế tạo
002956 GUILIN SEAMILD FOO
77.614.60%3.41Mua3.347M6.074B41.111.802542.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002959 BEAR ELECTRIC APPL
130.004.00%5.00Mua1.666M15.024B3377.00Khách hàng Lâu năm
002990 MAXVISION TECHNOLO
77.6110.01%7.06170.656K8.097B834.00Công nghệ Điện tử
300015 AIER EYE HOSPITAL
39.164.01%1.51Sức mua mạnh29.065M256.888B130.410.2918241.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
300220 WUHAN GOLDEN LASER
55.47-0.63%-0.35Sức mua mạnh2.374M6.675B1096.660.05288.00Công nghệ Điện tử
300242 KAISA JIAYUN TECHN
6.1410.04%0.56Sức mua mạnh71.887M3.217B-0.02596.00Sản xuất Chế tạo
300347 HANGZHOU TIGERMED
84.853.82%3.12Mua8.123M61.011B64.101.274959.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
300432 MIANYANG FULIN PRE
8.24-9.75%-0.89Mua102.580M17.727B12.090.762025.00Sản xuất Chế tạo
300463 MACCURA BIOTECHNOL
51.701.93%0.98Mua9.153M27.949B58.740.872353.00Công nghệ Sức khỏe
300521 AMSKY TECHNOLOGY C
20.2310.01%1.84Mua1.058M2.408B1857.580.01281.00Sản xuất Chế tạo
300595 AUTEK CHINA INC
54.508.54%4.29Mua9.399M30.721B68.690.731633.00Công nghệ Sức khỏe
300599 GUANGDONG XIONGSU
14.118.96%1.16Mua12.876M3.861B19.000.681691.00Sản xuất Chế tạo
300617 JIANGSU AUKURA SMA
30.90-1.84%-0.58Mua2.449M3.916B57.650.55642.00Dịch vụ Công nghiệp
300677 INTCO MEDICAL TECH
87.609.99%7.96Mua5.897M17.907B60.651.343671.00Công nghệ Sức khỏe
300715 JIANGSU CANLON BUI
41.263.36%1.34Mua3.382M6.745B43.830.91991.00Công nghiệp Chế biến
300725 PHARMABLOCK SCIENC
97.695.52%5.11Sức mua mạnh3.483M13.242B90.201.03652.00Công nghệ Sức khỏe
300831 XIAN PERI POWER SE
26.329.99%2.39Mua567.265K6.960B402.00Công nghệ Điện tử
300832 SHENZHEN NEW INDUS
156.0710.00%14.19Theo dõi21.297M53.088B1760.00Công nghệ Sức khỏe
300835 ANHUI SINOMAG TECH
42.179.99%3.83101.200KCông nghệ Điện tử
300836 KUNSHAN TOPA INTEL
44.6410.00%4.0610.063K600.00Dịch vụ Phân phối
600126 HANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD.
9.826.28%0.58Mua67.115M30.361B50.140.183830.00Khoáng sản phi năng lượng
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
38.502.23%0.84Mua16.406M39.348B64.390.583415.00Công nghệ Sức khỏe
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
8.5410.05%0.78Mua89.400M13.111B46.000.191462.00Tài chính
600209 LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.653.56%0.16Mua8.446M1.936B-0.10253.00Dịch vụ Thương mại
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
33.608.60%2.66Mua11.232M7.470B20.731.49476.00Công nghệ Sức khỏe
600298 ANGEL YEAST CO.,LTD
42.282.67%1.10Mua8.463M34.216B35.061.178883.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
600418 ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.,LTD
9.068.11%0.68Mua287.594M14.427B-0.1724487.00Sản xuất Chế tạo
600532 SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD
5.91-10.05%-0.66Mua29.825M3.329B74.490.0934.00Công nghiệp Chế biến
600600 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
63.292.25%1.39Mua5.011M82.478B52.871.1738169.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
600609 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMTED
5.6110.00%0.51Mua34.010M5.584B130.100.043110.00Khách hàng Lâu năm
600763 TOPCHOICE MEDICAL CO.INC
141.881.82%2.54Mua2.685M44.344B127.721.093375.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
600817 ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
10.832.56%0.27Mua1.434M1.656B704.000.01133.00Công nghệ Điện tử
600818 ZHONGLU CO,.LTD.
13.799.97%1.25Mua15.050M3.665B-0.111065.00Khách hàng Lâu năm
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
6.519.97%0.59Mua22.450M6.060B558.490.011598.00Dịch vụ Khách hàng
600834 SHANGHAI SHENTONG METRO
15.363.30%0.49Mua90.419M6.454B139.890.11370.00Vận chuyển
600859 WANGFUJING GROUP
24.0410.02%2.19Sức mua mạnh24.254M17.295B47.660.4611981.00Bán Lẻ
600861 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
15.666.17%0.91Mua13.817M4.578B-0.211626.00Bán Lẻ
600872 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD
55.002.61%1.40Sức mua mạnh3.918M42.421B58.100.924667.00Sản xuất Chế tạo
600882 SHANGHAI MILKGROUND FOOD TECH
38.954.99%1.85Mua13.601M14.750B521.070.071609.00Công nghiệp Chế biến
600984 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
18.223.70%0.65Mua9.860M15.781B33.610.523646.00Sản xuất Chế tạo
601028 JIANGSU YULONG STEEL PIPE
8.441.44%0.12Mua9.710M6.460B132.060.0650.00Khoáng sản phi năng lượng
601799 CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO., LTD
108.92-0.03%-0.03Mua2.202M30.764B38.622.827144.00Sản xuất Chế tạo
601888 CHINA LNTERNATIONNAL TRAVEL SERVICE CORPORATION LIMITED
101.236.56%6.23Mua18.718M188.610B84.191.1310780.00Dịch vụ Khách hàng
603020 APPLE FLAVOR & FRAGRANCE GROUP CO., LTD
11.408.26%0.87Sức mua mạnh28.619M3.472B21.540.491259.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
603127 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD
119.846.57%7.39Mua3.182M17.927B98.291.151224.00Công nghệ Sức khỏe
603187 QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO.,LTD.
33.02-0.84%-0.28Mua8.253M4.891B17.131.941297.00Khách hàng Lâu năm
603208 JIANGSHAN OUPAI DOOR INDUSTRY CO., LTD
151.91-0.05%-0.08Mua726.925K11.894B42.613.573532.00Khoáng sản phi năng lượng
603233 DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP
81.175.55%4.27Sức mua mạnh3.195M41.497B51.281.5026762.00Công nghệ Sức khỏe
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
38.96-0.61%-0.24Sức mua mạnh8.808M8.863B32.931.20930.00Dịch vụ Công nghệ
603345 FUJIAN ANJOY FOODS CO.,LTD
116.753.19%3.61Sức mua mạnh912.212K26.077B65.821.7610936.00Công nghệ Sức khỏe
603392 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO.,LTD.
77.1110.00%7.01Mua278.555K27.633B1784.00Công nghệ Sức khỏe
603393 XINJIANG XINTAI NATURAL GAS CO LTD
37.812.24%0.83Sức mua mạnh6.526M11.396B19.321.91853.00Công ty dịch vụ công cộng
603488 FLYING TECHNOLOGY CO.,LTD
9.390.21%0.02Mua5.949M1.943B23.370.40453.00Sản xuất Chế tạo
603517 JUEWEI FOOD CO LTD
69.154.87%3.21Sức mua mạnh3.162M40.176B56.241.174480.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
603520 ZHEJIANG STARRY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
87.9710.00%8.00Mua2.169M13.175B76.711.041615.00Công nghệ Sức khỏe
603528 DUOLUN TECHNOLOGY
9.21-1.81%-0.17Mua24.027M5.585B71.010.131233.00Dịch vụ Thương mại
603538 NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL
45.436.64%2.83Mua5.833M6.331B41.951.052268.00Công nghệ Sức khỏe
603686 FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT
23.006.48%1.40Mua12.861M9.070B30.300.711034.00Sản xuất Chế tạo
603713 MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD
91.201.68%1.51Mua1.453M13.157B66.081.362336.00Vận chuyển
603719 BESTORE CO.,LTD
77.284.08%3.03Mua5.471M29.634B10312.00Bán Lẻ
603755 QINGDAO RICHEN FOOD CO.,LTD.
82.007.70%5.86Mua927.636K7.495B87.930.87318.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
603856 SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO
15.97-2.20%-0.36Mua3.749M4.115B21.290.771345.00Sản xuất Chế tạo
603879 YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
28.768.12%2.16Mua8.836M4.916B346.810.08153.00Công nghiệp Chế biến
603881 SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
75.700.99%0.74Sức mua mạnh6.156M14.663B152.260.49484.00Dịch vụ Công nghệ
603899 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
55.736.35%3.33Sức mua mạnh6.684M47.877B46.721.125652.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
603939 YIFENG PHARMACY CHAIN
78.815.86%4.36Mua6.460M37.855B47.871.5624219.00Bán Lẻ
603950 XIANGYANG CHANGYUANDONGGU INDUSTRY
29.105.59%1.5433.600M5.800B1428.00Sản xuất Chế tạo
603979 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
10.09-2.61%-0.27Mua10.433M5.646B18.330.576094.00Khoáng sản phi năng lượng
603987 SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.
15.707.76%1.13Sức mua mạnh22.165M6.739B37.780.394710.00Công nghệ Sức khỏe
605168 THREE’S COMPANY MEDIA GROUP
96.0210.00%8.7354.705K
688021 AOFU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
55.7420.00%9.29Mua3.706M3.509B594.00Khoáng sản phi năng lượng
688126 NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP
30.80-1.66%-0.52Mua148.400M68.703BCông nghệ Điện tử
688198 BEIJING BALANCE MEDICAL TECHNOLOGY
65.4510.19%6.05Sức mua mạnh1.872M5.861B180.00Công nghệ Sức khỏe
688202 SHANGHAI MEDICILON INC.
115.2710.39%10.85Mua927.046K6.437B1219.00Dịch vụ Thương mại
688365 HANGZHOU RAYCLOUD TECHNOLOGY CO.,LTD
64.49-3.43%-2.29Mua15.067M22.532B794.00Dịch vụ Công nghệ
900956 HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
1.6910.03%0.15Mua646.884K2.349B19.900.554819.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất