Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
000059 NORTH HUAJIN CHEMI
8.78-0.68%-0.06Mua77.178M14.043B8.351.068332.00Công nghiệp Chế biến
000509 HUASU HOLDINGS
3.760.27%0.01Mua11.589M4.035B146.480.0382.00Dịch vụ Công nghệ
000537 TIANJIN GUANGYU DE
12.5010.04%1.14Sức mua mạnh114.798M23.282B11.860.962234.00Sản xuất Chế tạo
000731 SICHUAN MEIFENG CH
12.569.98%1.14Sức mua mạnh19.456M7.357B24.740.462370.00Công nghiệp Chế biến
000739 APELOA PHARMACEUTI
39.493.24%1.24Sức mua mạnh15.698M46.540B47.920.805868.00Công nghệ Sức khỏe
000782 GUANGDONG XINHUI M
6.173.87%0.23Mua27.603M3.259B24.970.242571.00Công nghiệp Chế biến
000789 JIANGXI WANNIANQIN
16.046.51%0.98Sức mua mạnh66.534M12.790B7.992.046596.00Khoáng sản phi năng lượng
000825 SHANXI TAIGANG ST
12.43-4.38%-0.57Mua278.059M70.804B12.591.0318786.00Khoáng sản phi năng lượng
000912 SICHUAN LUTIANHU
7.8810.06%0.72Sức mua mạnh76.950M12.356B19.380.372987.00Công nghiệp Chế biến
000920 SOUTH HUITON CO
12.339.99%1.12Sức mua mạnh35.619M5.203B34.320.331357.00Công ty dịch vụ công cộng
000937 JIZHONG ENERGY RES
9.21-9.97%-1.02Mua215.188M32.544B40.950.2538063.00Năng lượng Mỏ
001215 ZHENGZHOU QIANWEIY
53.3410.00%4.85Sức mua mạnh236.117K4.539B2074.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002005 ELEC-TECH INTL CO
2.105.00%0.10Sức mua mạnh54.445M3.654B-0.337407.00Khách hàng Lâu năm
002028 SIYUAN ELECTRIC CO
39.614.43%1.68Sức mua mạnh16.733M30.231B27.781.375602.00Sản xuất Chế tạo
002039 GUIZHOU QIANYUAN P
23.7510.00%2.16Sức mua mạnh17.190M7.253B16.621.30Công ty dịch vụ công cộng
002046 SINOMACH PRECISION
14.120.93%0.13Sức mua mạnh58.627M7.404B44.380.321747.00Sản xuất Chế tạo
002080 SINOMA SCIENCE & T
44.125.10%2.14Sức mua mạnh65.645M74.039B23.671.7717219.00Công nghiệp Chế biến
002088 LUYANG ENERGY-SAVI
30.96-3.10%-0.99Mua9.882M11.065B22.411.432554.00Công nghiệp Chế biến
002165 HONGBAOLI GROUP CO
8.3110.07%0.76Sức mua mạnh9.392M6.110B45.320.171331.00Công nghiệp Chế biến
002170 SHENZHEN BATIAN EC
7.470.95%0.07Mua93.460M6.625B55.600.132425.00Công nghiệp Chế biến
002182 NANJING YUNHAI SPE
25.712.02%0.51Mua94.756M16.620B56.360.453636.00Khoáng sản phi năng lượng
002184 SHANGHAI HI-TECH C
19.595.10%0.95Mua38.025M6.894B44.400.42978.00Công nghệ Điện tử
002200 YUNNAN YUNTOU ECOL
8.825.00%0.42Sức mua mạnh5.796M1.624B-0.09297.00Khoáng sản phi năng lượng
002202 XINJIANG GOLDWIND
18.953.95%0.72Mua272.784M76.325B21.770.848956.00Sản xuất Chế tạo
002215 SHENZHEN NOPOSION
6.802.26%0.15Sức mua mạnh39.425M6.113B30.930.223113.00Công nghiệp Chế biến
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
6.791.65%0.11Sức mua mạnh58.700M11.873B20.640.324579.00Công nghiệp Chế biến
002255 SUZHOU HAILU HEAVY
5.446.46%0.33Sức mua mạnh58.963M4.582B11.760.431242.00Sản xuất Chế tạo
002267 SHAANXI PROVINCIAL
9.375.40%0.48Sức mua mạnh99.058M10.420B22.160.402138.00Dịch vụ Công nghiệp
002272 SICHUAN CRUN CO LT
8.007.53%0.56Sức mua mạnh71.830M3.439B37.420.201423.00Sản xuất Chế tạo
002288 GUANGDONG CHAOHUA
10.4110.04%0.95Sức mua mạnh85.727M9.698B65.510.142053.00Công nghệ Điện tử
002386 YIBIN TIANYUAN GRO
17.91-2.13%-0.39Mua125.372M13.985B30.400.604187.00Công nghiệp Chế biến
002438 JIANGSU SHENTONG V
16.454.05%0.64Mua26.650M7.991B31.200.511361.00Sản xuất Chế tạo
002453 GREAT CHINASOFT TE
15.343.37%0.50Mua45.851M14.484B241.690.061379.00Công nghiệp Chế biến
002487 DAJIN HEAVY INDUST
21.029.99%1.91Sức mua mạnh53.488M11.528B20.550.93977.00Dịch vụ Công nghiệp
002502 DINGLONG CULTURE C
7.088.26%0.54Sức mua mạnh43.347M6.075B778.570.01326.00Dịch vụ Khách hàng
002534 HANGZHOU BOILER GR
23.457.92%1.72Sức mua mạnh10.235M16.852B30.110.722107.00Sản xuất Chế tạo
002539 CHENGDU WINTRUE HO
22.485.05%1.08Mua93.792M22.509B30.210.7110140.00Công nghiệp Chế biến
002576 JIANGSU TONGDA POW
16.657.07%1.10Sức mua mạnh18.582M2.749B21.850.711089.00Sản xuất Chế tạo
002588 STANLEY AGRICULTUR
7.451.36%0.10Mua61.488M8.619B19.940.373441.00Công nghiệp Chế biến
002606 DALIAN INSULATOR
11.60-1.44%-0.17Mua90.616M5.046B29.790.401321.00Sản xuất Chế tạo
002637 ZHEJIANG ZANYU TEC
19.509.98%1.77Sức mua mạnh15.357M9.173B13.581.312414.00Công nghiệp Chế biến
002709 GUANGZHOU TINCI MA
155.044.19%6.24Sức mua mạnh17.900M146.900B138.691.072933.00Công nghiệp Chế biến
002922 EAGLERISE ELECTRIC
15.765.21%0.78Sức mua mạnh43.630M4.630B23.830.632457.00Sản xuất Chế tạo
003022 LEVIMA ADVANCED MA
76.424.83%3.52Mua14.508M102.064B102.230.711045.00Công nghiệp Chế biến
300035 HUNAN ZHONGKE ELEC
33.911.65%0.55Mua57.076M21.287B80.850.421110.00Công nghệ Điện tử
300073 BEIJING EASPRING M
90.965.20%4.50Sức mua mạnh24.377M41.261B56.421.53Công nghiệp Chế biến
300129 SHANGHAI TAISHENG
10.697.11%0.71Sức mua mạnh122.465M7.688B17.420.57863.00Khoáng sản phi năng lượng
300179 SF DIAMOND CO
11.5011.76%1.21Mua109.501M5.451B63.910.17527.00Sản xuất Chế tạo
300275 CHONGQING MASSCI
13.40-9.64%-1.43Mua65.741M2.466B93.450.16476.00Công nghệ Điện tử
300437 HENAN QING SHUI YU
25.393.72%0.91Mua41.935M5.491B-2.001055.00Công nghiệp Chế biến
300443 JINLEI TECHNOLOGY
53.714.68%2.40Mua33.494M14.059B21.112.43934.00Sản xuất Chế tạo
300488 EST TOOLS CO LTD
39.05-9.10%-3.91Mua21.623M6.507B65.990.65731.00Sản xuất Chế tạo
300633 SONOSCAPE MEDICAL
33.525.31%1.69Sức mua mạnh11.306M13.344B338.980.092127.00Công nghệ Sức khỏe
300710 HANGZHOU PREVAIL O
50.525.58%2.67Sức mua mạnh5.598M3.466B44.821.07787.00Công nghệ Điện tử
300725 PHARMABLOCK SCIENC
199.203.21%6.20Sức mua mạnh4.840M39.443B79.272.45763.00Công nghệ Sức khỏe
300746 HANJIA DESIGN GROU
19.002.37%0.44Mua28.544M4.289B38.490.482251.00Dịch vụ Công nghiệp
300769 SHENZHEN DYNANONIC
545.0010.10%50.00Sức mua mạnh2.371M48.568B400.131.251718.00Công nghiệp Chế biến
300772 ZHEJIANG WINDEY CO
57.8420.00%9.64Sức mua mạnh24.706M19.153B54.080.921452.00Sản xuất Chế tạo
300850 LUOYANG XINQIANGLI
191.600.84%1.59Sức mua mạnh3.731M37.160B68.522.771708.00Sản xuất Chế tạo
300854 GAD ENVIRONMENTAL
30.72-14.88%-5.3711.879M3.044B35.00Dịch vụ Công nghiệp
600025 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.
7.238.56%0.57Sức mua mạnh162.092M130.140B19.520.343403.00Công ty dịch vụ công cộng
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
9.495.80%0.52Sức mua mạnh164.603M44.344B8.841.0212642.00Dịch vụ Công nghiệp
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
4.787.17%0.32Sức mua mạnh27.305M4.035B193.070.0287.00Tài chính
600058 MINMETALS DEVELOPMENT
11.73-1.26%-0.15Sức mua mạnh72.376M12.574B30.780.393346.00Vận chuyển
600078 JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICAL CO.,LTD
7.524.44%0.32Sức mua mạnh98.463M4.983B-3.362224.00Công nghiệp Chế biến
600101 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
7.032.18%0.15Sức mua mạnh24.673M2.963B32.970.211699.00Công ty dịch vụ công cộng
600123 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
12.13-5.01%-0.64Mua57.424M13.857B15.800.8118328.00Năng lượng Mỏ
600141 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD.
54.195.43%2.79Mua97.733M59.662B34.281.5111539.00Công nghiệp Chế biến
600165 NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE ROPE CO., LTD
12.204.72%0.55Mua36.116M8.356B527.150.02971.00Sản xuất Chế tạo
600172 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO.,LTD.
10.82-0.46%-0.05Mua108.687M15.063B-0.632523.00Khách hàng Lâu năm
600188 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
31.23-9.95%-3.45Mua46.006M115.574B19.671.7663869.00Năng lượng Mỏ
600227 GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
4.203.70%0.15Sức mua mạnh88.949M7.111B55.790.071213.00Công nghiệp Chế biến
600310 GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.709.40%0.49Sức mua mạnh84.643M5.908B23.760.222626.00Công ty dịch vụ công cộng
600312 HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
8.725.70%0.47Sức mua mạnh72.866M11.832B87.770.094766.00Sản xuất Chế tạo
600328 CNSIG INNER MONGOLIA CHEMICAL INDUSTRY
28.41-1.35%-0.39Mua77.402M27.207B8206.00Công nghiệp Chế biến
600423 LIUZHOU CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
4.655.68%0.25Sức mua mạnh28.923M3.714B89.250.0584.00Công nghiệp Chế biến
600428 COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS
8.073.33%0.26Mua95.598M17.323B83.980.093906.00Vận chuyển
600458 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
11.996.01%0.68Sức mua mạnh36.099M9.626B20.590.556244.00Công nghiệp Chế biến
600470 ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.,LTD.
10.809.98%0.98Sức mua mạnh132.172M5.633B20.110.492599.00Công nghiệp Chế biến
600483 FUJIAN FUNENG CO.,LTD
16.749.99%1.52Sức mua mạnh54.072M31.285B14.091.152963.00Công ty dịch vụ công cộng
600518 KANGMEI PHARMACEUTICAL CO., LTD
4.402.80%0.12Mua107.100M21.731B-5.527786.00Công nghệ Sức khỏe
600538 BEIHAI GOFAR CHUANSHAN BIOLOGICAL
8.220.00%0.00Mua16.263M4.309B351.280.02443.00Công nghệ Sức khỏe
600595 HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO.,LTD
4.765.08%0.23Sức mua mạnh39.975M9.335B-0.627044.00Khoáng sản phi năng lượng
600674 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
13.295.56%0.70Sức mua mạnh24.749M58.557B18.200.731554.00Công ty dịch vụ công cộng
600678 SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK
6.80-4.49%-0.32Mua55.512M2.373B42.840.17181.00Khoáng sản phi năng lượng
600691 YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD
6.902.22%0.15Mua253.264M16.394B14.820.468103.00Sản xuất Chế tạo
600727 SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD.
15.38-3.21%-0.51Mua68.515M8.130B22.080.721970.00Công nghiệp Chế biến
600759 GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION
4.237.91%0.31Sức mua mạnh365.535M9.575B22.550.17808.00Dịch vụ Phân phối
600796 ZHEJIANG QIANJIANG BIOCHEMICAL COMPANY LIMITED
7.013.55%0.24Sức mua mạnh10.234M2.113B683.840.01545.00Công nghiệp Chế biến
600821 NYOCOR COMPANY LIMITED
7.3310.06%0.67Sức mua mạnh65.835M11.261B27.380.24253.00Bán Lẻ
600856 ZHONGXING TIANHENG ENERGY TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD.
2.071.47%0.03Mua106.295M2.829B-0.35287.00Năng lượng Mỏ
600955 LIHUAYI WEIYUAN CHEMICAL
51.519.99%4.681.124M28.330B851.00Công nghiệp Chế biến
600956 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED
17.705.73%0.96Sức mua mạnh41.152M45.339B30.020.562388.00Công ty dịch vụ công cộng
601011 BAOTAILONG NEW MATERIALS
6.465.21%0.32Sức mua mạnh209.095M10.367B79.950.082450.00Năng lượng Mỏ
601016 CECEP WIND-POWER CORPORATION
6.429.93%0.58Sức mua mạnh488.180M32.014B34.950.17929.00Công ty dịch vụ công cộng
601126 BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD.
18.53-1.49%-0.28Mua92.754M15.068B28.090.673144.00Sản xuất Chế tạo
601615 MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED
26.457.35%1.81Sức mua mạnh110.477M50.982B23.031.1010163.00Sản xuất Chế tạo
601666 PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING
10.58-7.03%-0.80Mua149.562M24.495B15.100.7574266.00Năng lượng Mỏ
601678 BEFAR GROUP CO.,LTD
13.207.58%0.93Sức mua mạnh385.996M25.224B15.870.883346.00Công nghiệp Chế biến
603002 EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION LIMITED
9.263.70%0.33Sức mua mạnh69.565M8.370B24.450.37607.00Công nghệ Điện tử
603010 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD
28.694.52%1.24Mua31.434M13.901B18.621.48908.00Công nghiệp Chế biến
603026 SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD
334.513.89%12.51Mua10.148M67.798B73.084.411566.00Công nghiệp Chế biến
603127 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD
174.086.15%10.08Sức mua mạnh4.111M60.809B1483.00Công nghệ Sức khỏe
603315 LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
27.061.23%0.33Mua13.680M8.308B92.590.29865.00Khoáng sản phi năng lượng
603339 SQUARE TECHNOLOGY GROUP
12.356.19%0.72Sức mua mạnh14.084M3.822B28.370.411350.00Sản xuất Chế tạo
603351 NANJING WELL PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
29.9010.01%2.72Sức mua mạnh7.768M4.051B35.700.76559.00Công nghệ Sức khỏe
603379 ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY
39.0510.00%3.55Sức mua mạnh24.834M23.839B113.670.311704.00Công nghiệp Chế biến
603389 A-ZENITH HOME FURNISHINGS CO., LTD.
5.72-5.45%-0.33Mua4.748M1.503B95.430.061226.00Khách hàng Lâu năm
603456 ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
50.250.30%0.15Mua12.613M41.743B77.840.643586.00Công nghệ Sức khỏe
603507 JIANGSU ZHENJIANG NEW ENERGY EQUIPM
41.080.69%0.28Mua8.262M5.061B42.240.972746.00Sản xuất Chế tạo
603606 NINGBO ORIENT WIRES & CABLES
30.106.89%1.94Sức mua mạnh41.930M19.689B16.451.771138.00Sản xuất Chế tạo
603618 HANGZHOU CABLE
7.287.22%0.49Sức mua mạnh55.740M5.031B38.490.181664.00Sản xuất Chế tạo
603659 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY
191.044.92%8.95Mua12.206M132.269B98.691.844944.00Sản xuất Chế tạo
603667 ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD;
20.54-1.15%-0.24Mua30.639M5.949B50.810.413953.00Sản xuất Chế tạo
603693 JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
22.306.55%1.37Sức mua mạnh23.715M13.781B78.130.27654.00Công ty dịch vụ công cộng
603727 BOMESC OFFSHORE ENGINEERING COMPANY LIMITED
31.525.07%1.52Sức mua mạnh15.393M8.829B29.091.031248.00Dịch vụ Công nghiệp
603822 ZHE JIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD
50.785.55%2.67Mua4.247M3.701B60.020.81563.00Công nghiệp Chế biến
603867 ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO.,LTD
38.666.80%2.46Sức mua mạnh26.412M5.412B28.351.28899.00Công nghiệp Chế biến
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
17.934.49%0.77Sức mua mạnh23.171M8.791B169.230.10703.00Dịch vụ Công nghiệp
603968 NAN TONG ACETIC ACID CO., LTD.
21.399.92%1.93Sức mua mạnh16.671M4.374B761.00Công nghiệp Chế biến
603978 SHENZHEN SUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS
24.459.99%2.22Sức mua mạnh16.886M3.866B93.050.24525.00Khoáng sản phi năng lượng
603985 JIANGYIN HENGRUN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
36.899.99%3.35Sức mua mạnh33.204M9.776B16.812.001146.00Sản xuất Chế tạo
603997 NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,LTD.
10.124.55%0.44Sức mua mạnh16.896M11.046B36.920.2817709.00Sản xuất Chế tạo
605033 SHAANXI MEIBANG PHARMACEUTICAL GROUP
20.1010.02%1.83288.012K2.718B703.00Công nghiệp Chế biến
605305 FICONT INDUSTRY (BEIJING)
89.456.49%5.45Mua2.283M9.839B740.00Sản xuất Chế tạo
688186 ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MATERIAL
66.206.14%3.83Sức mua mạnh7.569M14.183B43.961.421235.00Khoáng sản phi năng lượng
688621 BEIJING SUN-NOVOPHARMACEUTICALRESEARCHCO., LTD.
144.705.20%7.15Mua1.852M11.576B733.00Công nghệ Sức khỏe
688660 SHANGHAI ELECTRIC WIND POWER GROUP
13.257.64%0.94Sức mua mạnh57.194M17.667B1995.00Sản xuất Chế tạo
688701 ZHEJIANG ZONE-KING ENVIRONMENTAL SCI&TECH
15.46-9.06%-1.5415.661M2.076B226.00Sản xuất Chế tạo
900947 SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
0.300.33%0.00Mua6.190M18.364B21.550.098702.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm