Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
000156 WASU MEDIA HOLDING 9.11-0.87%-0.08Bán8.436M13.278B20.480.444937.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000409 SHANDONG GEO-MINER 3.071.66%0.05Bán5.589M1.555B-0.541887.00Vật liệu cơ bản
000415 BOHAI CAPITAL HOLD 4.321.17%0.05Bán68.370M26.620B9.640.45800.00Công nghiệp
000420 JILIN CHEMICAL FIB 2.350.86%0.02Bán8.901M4.629B74.480.034664.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000509 HUASU HOLDINGS 2.420.83%0.02Bán10.573M1.997B159.740.0270.00Vật liệu cơ bản
000563 SHAANXI INTERNATIO 2.94-1.30%-0.04Sức bán mạnh27.419M9.471B26.360.12498.00Tài chính
000564 CCOOP GROUP CO LTD 4.29-10.25%-0.49Bán49.691M28.948B18.190.2410808.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000572 HAIMA AUTOMOBILE G 3.03-0.33%-0.01Sức bán mạnh14.281M5.040B-0.698189.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000573 DONGGUAN WINNERWAY 3.213.22%0.10Bán4.196M2.032B134.200.02533.00Tài chính
000576 JIANGMEN SUGARCANE 7.12-2.06%-0.15Bán34.107M3.245B-0.60487.00Vật liệu cơ bản
000609 BEIJING ZODI INVES 5.861.91%0.11Bán1.804M1.735B20.980.29101.00Tài chính
000625 CHONG QING CHANGAN 7.930.13%0.01Bán12.854M36.276B6.221.2839138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000719 CENTRAL CHINA LAND 6.88-0.15%-0.01Bán3.600M7.107B10.350.6615429.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000722 HUNAN DEVELOPMENT 5.720.88%0.05Bán2.871M2.653B33.380.17846.00Công ty dịch vụ công cộng
000728 GUOYUAN SECURITIES 6.982.50%0.17Bán14.189M23.103B19.250.363330.00Tài chính
000750 SEALAND SECURITIES 3.452.07%0.07Bán30.473M14.363B49.100.072505.00Tài chính
000792 QINGHAI SALT LAKE 8.71-1.36%-0.12Bán36.876M24.799B-1.5017440.00Vật liệu cơ bản
000793 HUAWEN MEDIA GROUP 4.96-9.98%-0.55Bán9.880M11.116B36.200.145181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL 10.45-9.99%-1.16Sức bán mạnh247.800K9.398B37.230.286730.00Công nghiệp
000807 YUNNAN ALUMINIUM 4.791.70%0.08Bán33.669M12.377B28.700.1711186.00Vật liệu cơ bản
000921 HISENSE KELON ELEC 8.91-0.22%-0.02Bán4.565M11.107B5.981.4933743.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000926 HBFX S&TECHNOLOGY 6.791.65%0.11Bán7.863M6.542B8.130.843732.00Tài chính
000939 KAIDI ECOLOGICAL 2.32-4.92%-0.12Bán144.100K9.665B-0.705985.00Công nghiệp
000961 JIANGSU ZHONGNAN 5.671.07%0.06Bán38.597M20.979B25.300.2210139.00Tài chính
000982 NX/ZHONGYIN CASHME 1.531.32%0.02Bán6.318M2.748B89.060.026656.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002002 HONGDA XINGYE CO L 3.45-4.17%-0.15Bán99.230M9.379B9.080.386163.00Vật liệu cơ bản
002045 GUOGUANG ELECTRIC 6.370.63%0.04Bán6.604M2.989B21.470.303396.00Công nghệ
002122 TIANMA BEARING GP 1.590.63%0.01Bán15.931M1.892B21.570.073288.00Công nghiệp
002143 DMG ENTERTAINMENT 5.30-2.57%-0.14Bán35.873M9.705B12.100.44394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002170 SHENZHEN BATIAN EC 3.260.31%0.01Bán3.950M2.916B-0.152799.00Vật liệu cơ bản
002194 WUHAN FINGU ELECTR 3.721.36%0.05Bán4.416M2.089B-0.764671.00Công nghệ
002260 DEA GENERAL AVIATI 3.100.00%0.00Bán15.284M828.730M-1.971932.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002292 ALPHA GROUP 8.242.62%0.21Bán6.643M10.986B120.890.076493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002314 SHENZHEN NEW NANSH 3.75-1.32%-0.05Bán11.676M7.192B10.330.363494.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002323 JIANGSU YABAITE TE 2.85-5.00%-0.15Bán66.200K2.255B8.350.34555.00Công nghiệp
002354 DALIAN ZEUS ENTERT 8.120.87%0.07Bán12.392M7.602B7.521.081782.00Công nghệ
002390 GUIZHOU XINBANG PH 6.78-4.91%-0.35Bán13.947M11.983B33.930.205651.00Chăm sóc sức khỏe
002433 GUANGDONG TAIANTAN 7.210.84%0.06Bán5.885M5.542B21.300.381698.00Chăm sóc sức khỏe
002435 CHANGJIANGRUNFA ME 8.10-0.12%-0.01Bán2.641M6.821B19.520.421849.00Chăm sóc sức khỏe
002489 YOTRIO GROUP COMPA 3.271.24%0.04Bán3.419M7.084B-0.0611666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002505 HUNAN DAKANG INTER 1.830.55%0.01Bán35.231M10.064B-0.004123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002518 SHENZHEN KSTAR SCI 8.96-1.32%-0.12Bán4.829M5.392B14.320.632789.00Công nghiệp
002542 CHINA ZHONGHUA GEO 4.901.03%0.05Bán13.976M8.854B36.520.132539.00Công nghiệp
002578 FUJIAN MINFA ALUMI 3.790.00%0.00Bán1.822M3.775B105.160.041373.00Vật liệu cơ bản
002586 ZHEJIANG RECLAIM C 5.590.54%0.03Bán5.152M6.413B22.220.25803.00Công nghiệp
002611 GUANGDONG DONGFANG 4.593.15%0.14Bán15.869M8.248B16.130.281993.00Công nghiệp
002652 SUZHOU YANGTZE NEW 6.120.99%0.06Bán5.666M3.128B41.020.15927.00Vật liệu cơ bản
002732 GUANGDONG YANTANG 20.50-0.15%-0.03Bán525.453K3.256B27.280.751370.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002759 GUANGDONG TONZE EL 8.05-0.37%-0.03Sức bán mạnh3.983M3.683B-0.111032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002797 FIRST CAPITAL SECU 6.142.68%0.16Bán57.603M21.113B50.810.124291.00Tài chính
002839 JIANGSU ZHANGJIAGA 6.189.96%0.56Theo dõi90.672M10.240B14.100.441999.00Tài chính
200022 SHN CHIWAN WHARF 9.951.12%0.11Bán292.521K9.675B10.790.801719.00Công nghiệp
200160 DONGFENG SCI-TECH 1.47-1.34%-0.02Bán879.500K907.687M189.240.01143.00Vật liệu cơ bản
200168 GUANGDONG JADIETE 1.700.00%0.00Bán62.700K467.136M-0.0577.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200625 CHONG QING CHANGAN 6.600.00%0.00Bán1.163M36.276B6.221.2839138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300028 GEEYA TECHNOLOGY C 0.91-5.21%-0.05Bán30.537M332.876M-0.52143.00Công nghệ
300045 HWA CREATE CORPORA 7.851.03%0.08Bán5.884M4.824B58.240.13724.00Công nghiệp
300058 BLUEFOCUS INTELLIG 5.182.17%0.11Bán14.733M11.152B38.120.146606.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300069 ZHEJIANG JINLIHUA 10.60-0.19%-0.02Bán3.815M1.253B73.480.14439.00Công nghiệp
300109 NKY MEDICAL HOLDIN 22.67-1.86%-0.43Sức bán mạnh1.543M5.138B54.090.42738.00Vật liệu cơ bản
300129 SHANGHAI TAISHENG 3.350.90%0.03Bán3.243M2.407B19.050.18739.00Năng lượng
300158 SHANXI ZHENDONG PH 4.561.11%0.05Bán4.591M4.724B16.000.293913.00Chăm sóc sức khỏe
300238 GUANHAO BIOTECH CO 13.75-10.01%-1.53Bán720.200K4.084B64.310.21432.00Chăm sóc sức khỏe
300274 SUNGROW POWER SUPP 7.752.11%0.16Bán29.327M11.111B10.340.752661.00Năng lượng
300310 GUANGDONG EASTONE 4.86-0.82%-0.04Bán21.575M4.416B17.260.287291.00Dịch vụ Viễn thông
300338 CHANGSHA KAIYUAN I 12.57-1.80%-0.23Bán1.534M4.382B25.040.504533.00Công nghiệp
300350 HPF CO LTD 5.981.53%0.09Bán12.957M3.150B69.950.091611.00Công nghiệp
300355 INNER MONGOLIA M-G 5.181.17%0.06Bán24.785M8.280B9.780.531604.00Công nghiệp
300415 GUANGDONG YIZUMI P 8.281.22%0.10Bán1.753M3.562B13.110.632548.00Công nghiệp
300511 SHANGHAI XUERONG B 7.910.13%0.01Bán5.214M3.458B18.150.441964.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300588 XINJIANG SAILING I 13.162.49%0.32Bán1.982M2.071B29.120.45583.00Công nghệ
300600 CHANGSHU RUITE ELE 20.620.59%0.12Bán774.027K3.306B32.170.64531.00Công nghiệp
300607 GUANGDONG TOPSTAR 48.25-2.80%-1.39Bán1.486M6.527B24.591.961395.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất