Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
000018 SINO GREAT WALL CO
1.43-5.30%-0.08Sức bán mạnh22.683M2.564B-0.002875.00Tài chính
000042 SHN CENTRALCON INV
10.35-2.73%-0.29Sức bán mạnh1.948M7.074B17.160.622543.00Tài chính
000150 YIHUA HEALTHCARE C
9.206.24%0.54Sức bán mạnh17.755M5.429B23.820.3618022.00Chăm sóc sức khỏe
000408 ZANGGE HOLDING CO
7.21-9.65%-0.77Bán24.544M15.910B11.890.671710.00Vật liệu cơ bản
000488 SHANDONG CHENMING
5.39-1.10%-0.06Sức bán mạnh17.021M13.064B12.820.4315191.00Vật liệu cơ bản
000507 ZHUHAI PORT HOLDIN
6.48-1.52%-0.10Sức bán mạnh11.081M6.122B32.880.202898.00Công nghiệp
000587 JINZHOU CIHANG GRO
2.16-9.24%-0.22Sức bán mạnh64.178M5.055B-1.77698.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000613 HAINAN DADONGHAI
5.91-3.90%-0.24Sức bán mạnh6.319M2.239B8913.040.00143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000688 GUOCHENG MINING CO
10.71-2.90%-0.32Bán4.769M12.544B30.620.361039.00Vật liệu cơ bản
000752 TIBET GALAXY SCIEN
5.48-5.03%-0.29Sức bán mạnh4.760M1.522B-0.00301.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000760 STEYR MOTORS CORP
1.95-4.88%-0.10Sức bán mạnh10.488M1.582B-0.75482.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000820 SHENWU ENERGY SAVI
3.17-5.09%-0.17Sức bán mạnh8.448M2.128B-0.111056.00Năng lượng
000971 GOSUN HOLDING CO
2.61-5.09%-0.14Sức bán mạnh20.847M2.993B51.340.05510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000981 YINYI CO LTD
2.03-5.14%-0.11Sức bán mạnh12.807M8.620B-0.2411601.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002005 ELEC-TECH INTL CO
1.71-5.00%-0.09Sức bán mạnh20.967M3.176B-0.3810588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002021 ZOJE RESOURCES INV
2.00-5.21%-0.11Sức bán mạnh10.392M1.451B-0.021494.00Công nghiệp
002113 HUNAN TIANRUN DIGI
2.01-5.19%-0.11Sức bán mạnh8.712M3.249B98.100.02448.00Vật liệu cơ bản
002143 YINJI ENTERTAINMEN
1.84-5.15%-0.10Sức bán mạnh4.506M3.433B-1.09171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002159 W/SANTE CABLEWAYS
16.37-2.96%-0.50Sức bán mạnh1.139M2.339B17.360.971474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002247 ZHEJIANG JULI CULT
3.50-7.16%-0.27Sức bán mạnh25.979M3.208B5.690.661839.00Công nghệ
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.50-3.51%-0.20Sức bán mạnh35.152M15.307B11.610.495244.00Công nghiệp
002341 SHENZHEN SELEN SCI
7.801.43%0.11Sức bán mạnh15.013M8.861B32.580.242969.00Công nghiệp
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
5.00-4.94%-0.26Bán1.135M2.776B-0.424650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002359 NORTHCOM GROUP CO
6.25-5.02%-0.33Bán200.300K7.154B11.810.561550.00Công nghiệp
002376 SHANDONG NEW BEIYA
12.790.55%0.07Sức bán mạnh6.764M8.468B22.690.564310.00Công nghệ
002456 OFILM GROUP CO LTD
7.72-8.96%-0.76Sức bán mạnh229.949M23.005B-0.3942608.00Công nghệ
002470 KINGENTA ECOLOGIC
4.11-4.42%-0.19Bán56.932M14.150B98.760.049110.00Vật liệu cơ bản
002499 KELIN ENVIRONMENTA
4.80-4.95%-0.25Sức bán mạnh5.534M954.450M51.910.10113.00Công nghiệp
002501 JILIN LIYUAN PRECI
1.64-5.20%-0.09Sức bán mạnh9.272M2.102B-0.272188.00Vật liệu cơ bản
002558 GIANT NETWORK GROU
17.83-0.89%-0.16Bán8.060M36.419B35.900.502267.00Công nghệ
002602 ZHEJIANG CENTURY G
17.80-4.15%-0.77Bán17.028M43.356B50.110.373808.00Công nghệ
002629 ZHEJIANG RENZHI CO
2.53-4.89%-0.13Sức bán mạnh11.170M1.096B-0.02251.00Năng lượng
002640 GLOBAL TOP E-COMME
8.89-2.41%-0.22Sức bán mạnh19.513M14.194B24.220.386641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002642 UNITED ELECTRONICS
4.55-5.01%-0.24Sức bán mạnh13.032M3.169B-0.271353.00Công nghệ
002644 LANZHOU FOCI PHARM
7.43-1.20%-0.09Sức bán mạnh1.786M3.840B51.700.151504.00Chăm sóc sức khỏe
002696 BAIYANG INVESTMENT
6.03-10.00%-0.67Bán17.596M2.649B51.920.133967.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002711 EUROPOL INTELLIGEN
2.42-5.10%-0.13Bán595.700K2.693B21.430.12922.00Vật liệu cơ bản
002741 GUANGDONG GUANGHUA
12.37-3.81%-0.49Sức bán mạnh3.866M4.813B31.620.41728.00Vật liệu cơ bản
002753 SHANXI YONGDONG CH
8.80-1.68%-0.15Sức bán mạnh1.347M2.983B9.840.98574.00Vật liệu cơ bản
002766 SHENZHEN SOLING IN
2.99-5.08%-0.16Bán14.235M1.329B-0.981536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002864 SHAANXI PANLONG PH
28.05-1.48%-0.42Sức bán mạnh702.612K2.467B41.160.69575.00Chăm sóc sức khỏe
002872 TIANSHENG PHARMACE
6.03-1.47%-0.09Bán9.870M1.946B7.960.772588.00Chăm sóc sức khỏe
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
28.985.57%1.53Bán1.254M2.196B28.780.951137.00Công nghiệp
002903 YUHUAN CNC MACHINE
14.37-1.78%-0.26Sức bán mạnh2.253M2.195B63.890.23341.00Công nghiệp
002911 FOSHAN GAS GROUP C
14.94-1.45%-0.22Sức bán mạnh1.244M8.429B23.280.651940.00Công ty dịch vụ công cộng
200018 SINO GREAT WALL CO
0.73-5.19%-0.04Sức bán mạnh708.900K2.564B-0.002875.00Tài chính
200152 SHANDONG AIRLINES
9.27-0.64%-0.06Bán96.500K3.268B24.700.3311099.00Công nghiệp
200553 ADAMA LTD
6.20-2.97%-0.19Sức bán mạnh501.200K28.331B38.480.301470.00Vật liệu cơ bản
201872 CHINA MERCHANTS P.
8.85-1.56%-0.14Sức bán mạnh202.700K29.233B15.391.069568.00Công nghiệp
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.79-6.08%-0.31Sức bán mạnh12.852M4.642B27.990.184000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300280 JIANGSU ZITIAN MED
20.85-0.38%-0.08Sức bán mạnh2.248M3.392B59.960.35543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300348 SHENZHEN SUNLINE T
14.75-31.68%-6.84Sức bán mạnh7.889M6.461B109.490.204125.00Công nghệ
300362 CHENGDU TECHCENT E
3.44-9.23%-0.35Sức bán mạnh21.240M1.656B-0.651278.00Công nghiệp
300389 SHENZHEN ABSEN OPT
13.684.11%0.54Bán3.408M4.204B17.020.771925.00Công nghệ
300429 CHANGZHOU TRONLY N
11.282.73%0.30Sức bán mạnh10.759M5.657B39.850.281110.00Vật liệu cơ bản
300528 OMNIJOI MEDIA CORP
7.461.50%0.11Sức bán mạnh4.230M2.739B-1.431641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE
27.690.84%0.23Sức bán mạnh384.340K2.076B39.110.70963.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300732 HENAN PROVINCIAL C
20.67-1.38%-0.29Sức bán mạnh1.221M4.022B12.641.661867.00Công nghiệp
300740 YUJIAHUI CO LTD
12.55-0.79%-0.10Bán3.954M3.441B14.480.871114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600084 CITIC GUOAN WINE CO.,LTD
2.30-4.96%-0.12Sức bán mạnh16.675M2.719B-0.11589.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
5.18-4.95%-0.27Sức bán mạnh7.108M1.675B-1.33472.00Công nghiệp
600179 ANTONG HOLDINGS
5.09-7.12%-0.39Sức bán mạnh22.471M8.149B22.990.241604.00Công nghiệp
600230 CANGZHOU DAHUA CO.LTD
15.62-2.56%-0.41Sức bán mạnh7.819M6.602B10.831.481320.00Vật liệu cơ bản
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
1.50-5.06%-0.08Bán2.034M2.250B-4.70100.00Tài chính
600242 ZHONGCHANG BIGDATA CORPORATION LIMITED
9.20-7.72%-0.77Sức bán mạnh8.361M4.553B39.210.25336.00Công nghệ
600487 HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD.
15.79-2.41%-0.39Bán53.873M30.802B12.291.3217311.00Công nghệ
600569 ANYANG LRON AND STEEL CO.,LTD
3.02-0.66%-0.02Sức bán mạnh9.667M7.277B4.080.7517088.00Vật liệu cơ bản
600595 HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO.,LTD
1.51-2.58%-0.04Sức bán mạnh18.141M3.040B-0.418915.00Vật liệu cơ bản
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD
7.89-3.78%-0.31Bán2.274M1.542B88.270.09189.00Vật liệu cơ bản
600652 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD.
2.32-4.92%-0.12Sức bán mạnh17.446M2.032B-0.55256.00Công nghệ
600666 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD
1.93-4.93%-0.10Sức bán mạnh11.072M2.491B-1.501424.00Vật liệu cơ bản
600671 HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD
13.52-5.06%-0.72Sức bán mạnh3.971M1.734B-0.25478.00Chăm sóc sức khỏe
600681 BESTSUN RNREGY
7.68-3.15%-0.25Sức bán mạnh4.999M11.441B8.690.912491.00Công nghiệp
600687 GANSU GANGTAI HOLDING(GROUP)
2.40-5.14%-0.13Sức bán mạnh12.810M3.766B-0.92949.00Vật liệu cơ bản
600698 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
2.76-4.83%-0.14Sức bán mạnh10.189M2.818B-0.091310.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600703 SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
8.97-10.03%-1.00Sức bán mạnh170.146M40.662B16.380.6111404.00Công nghệ
600726 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
1.890.00%0.00Sức bán mạnh7.735M3.717B-0.6311650.00Công ty dịch vụ công cộng
600884 NINGBO SHANSHAN CO.,LTD.
11.981.96%0.23Bán8.614M13.192B13.170.894343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
6.51-3.84%-0.26Sức bán mạnh1.997M3.921B-0.0720.00Tài chính
600891 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK
1.96-4.85%-0.10Sức bán mạnh8.539M1.272B11.210.181499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600892 DASHENG TIMES CULTURAL INVESTMENT
4.883.83%0.18Bán9.385M2.629B12.280.38421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
6.53-0.31%-0.02Sức bán mạnh38.684M149.630B8.840.77282256.00Công nghiệp
603035 CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.
9.87-0.80%-0.08Sức bán mạnh3.736M2.786B7.421.342129.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603058 GUI ZHOU YONGJI PRINTING CO.,LTD
8.60-1.04%-0.09Sức bán mạnh2.358M3.642B36.750.24498.00Vật liệu cơ bản
603133 TANYUAN?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
14.42-1.77%-0.26Sức bán mạnh2.672M3.091B83.350.18664.00Công nghiệp
603157 SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION
6.71-2.04%-0.14Sức bán mạnh3.885M3.293B-0.2633706.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603179 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD
13.78-2.55%-0.36Sức bán mạnh1.360M3.220B10.251.382684.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603185 WUXI SHANGJI AUTOMATION
36.14-5.04%-1.92Bán2.077M4.796B13.232.88419.00Công nghiệp
603187 QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO.,LTD.
32.03-30.93%-14.34Sức bán mạnh432.500K3.710B20.192.301163.00Công nghiệp
603223 HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
10.001.63%0.16Sức bán mạnh893.780K1.984B23.350.421434.00Năng lượng
603239 ZHEJIANG XIANTONG RUBBER & PLASTIC CO.,LTD
9.17-4.58%-0.44Sức bán mạnh1.932M2.602B16.030.602129.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603332 SUZHOU LONGJIE SPE
28.04-4.27%-1.25Bán1.691M3.484B16.981.731294.00Vật liệu cơ bản
603348 GUANGDONG WENCAN DIE CASTING
18.68-1.74%-0.33Sức bán mạnh1.346M4.182B21.020.902859.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603357 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE
13.49-29.00%-5.51Sức bán mạnh1.710M6.169B14.121.351616.00Công nghiệp
603379 ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY
41.12-4.79%-2.07Bán4.233M
603533 IREADER TECHNOLOGY
15.64-2.74%-0.44Sức bán mạnh3.406M6.448B47.920.34846.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603559 ZHONGTONGGUOMAI CO
19.64-2.92%-0.59Sức bán mạnh4.969M2.899B94.820.21615.00Công nghiệp
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
17.46-0.80%-0.14Sức bán mạnh1.505M7.191B26.830.662008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603608 TOPSCORE FASHION
8.16-0.49%-0.04Sức bán mạnh1.295M3.537B14.480.577116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603733 XIANHE CO.,LTD.
14.61-1.88%-0.28Sức bán mạnh2.349M9.113B38.960.383348.00Vật liệu cơ bản
603773 WG TECH(JIANGXI)CO., LTD
32.821.61%0.52Sức bán mạnh1.240M3.055B11.462.821712.00Năng lượng
603799 ZHEJIANG HUAYOU COBALT
26.80-2.08%-0.57Sức bán mạnh22.781M22.710B32.920.836199.00Vật liệu cơ bản
603858 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
24.36-1.77%-0.44Sức bán mạnh13.269M21.981B11.152.238004.00Chăm sóc sức khỏe
603897 ZHEJIANG GRANDWALL ELECTRIC SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
20.461.04%0.21Sức bán mạnh887.715K3.613B15.561.30682.00Công nghiệp
603967 CHINA MASTER LOGISTICS.,LTD.
21.96-4.60%-1.06Theo dõi10.007M
603985 JIANGYIN HENGRUN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
15.20-31.10%-6.86Sức bán mạnh508.590K2.294B18.381.20999.00Công nghiệp
900907 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT
0.23-4.92%-0.01Bán3.700K5.819B19.970.171106.00Chăm sóc sức khỏe
900936 INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURCES CO.,LTD.
0.83-0.24%-0.00Sức bán mạnh264.183K11.005B9.040.8925185.00Vật liệu cơ bản
900937 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.19-0.53%-0.00Sức bán mạnh1.075M3.717B-0.6311650.00Công ty dịch vụ công cộng
900946 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
0.21-5.07%-0.01Sức bán mạnh1.994M2.818B-0.091310.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất