Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
000042 SHN CENTRALCON INV
9.60-1.03%-0.10Bán1.184M6.449B15.640.622543.00Tài chính
000056 SHENZHEN WONGTEE I
4.222.43%0.10Bán7.354M8.180B56.620.07722.00Tài chính
000150 YIHUA HEALTHCARE C
4.81-6.96%-0.36Bán32.789M4.538B34.960.1513668.00Chăm sóc sức khỏe
000423 DONG-E-E-JIAO CO
35.42-9.99%-3.93Sức bán mạnh3.349M25.736B13.772.864836.00Chăm sóc sức khỏe
000636 FENGHUA ADV TECH
10.32-1.90%-0.20Bán68.041M9.418B8.901.186727.00Công nghiệp
000669 JINHONG HOLDINGS G
4.17-5.01%-0.22Bán12.335M2.987B-2.574139.00Năng lượng
000673 CONTEMPORARY EASTE
3.40-1.16%-0.04Bán13.134M2.723B-2.17575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000757 SICHUAN HAOWU ELEC
4.590.88%0.04Bán1.635M2.055B28.790.161286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000766 TONGHUA GH PHARMAC
6.596.12%0.38Bán38.021M6.002B18.560.332130.00Chăm sóc sức khỏe
000802 BEIJING JINGXI CUL
9.25-0.43%-0.04Bán5.753M6.651B23.260.40671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000820 SHENWU ENERGY SAVI
1.93-3.02%-0.06Bán15.508M1.268B-1.05671.00Năng lượng
000898 ANGANG STEEL CO LT
3.63-0.27%-0.01Bán10.713M34.235B5.400.6935517.00Vật liệu cơ bản
000959 BEIJING SHOUGANG
3.420.29%0.01Bán6.916M18.037B8.300.4117862.00Công nghiệp
002003 ZHEJIANG WEIXING I
6.311.12%0.07Bán1.806M4.730B15.100.417728.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002005 ELEC-TECH INTL CO
1.50-1.32%-0.02Bán12.941M2.682B-0.3810588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002143 YINJI ENTERTAINMEN
1.200.00%0.00Bán10.710M2.124B-1.09171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002173 INNOVATION MEDICAL
6.65-5.14%-0.36Sức bán mạnh8.541M3.189B172.410.043676.00Chăm sóc sức khỏe
002176 JIANGXI SPECIAL EL
4.681.74%0.08Bán12.198M7.849B-1.254456.00Công nghiệp
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.47-1.34%-0.02Bán14.878M1.142B-0.411368.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002254 YANTAI TAYHO ADVAN
10.450.19%0.02Bán4.928M6.371B39.420.261724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.41-1.84%-0.12Bán7.241M4.644B-1.322894.00Công nghệ
002285 SHENZHEN WORLDUNI
4.28-1.83%-0.08Bán10.151M8.866B21.130.2127870.00Tài chính
002290 SUZHOU CHINA CREAT
4.80-3.61%-0.18Bán2.345M1.209B25.490.20828.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
3.180.00%0.00Bán14.440M2.964B-7.911117.00Công nghệ
002358 HENAN SENYUAN ELEC
9.031.23%0.11Bán9.339M8.293B32.070.282904.00Công nghiệp
002365 QIANJIANG YONGAN P
9.15-1.40%-0.13Bán4.939M2.603B19.100.49831.00Chăm sóc sức khỏe
002376 SHANDONG NEW BEIYA
11.520.70%0.08Bán4.119M7.616B20.410.564310.00Công nghệ
002472 ZHEJIANG SHUANGHUA
5.310.38%0.02Bán3.076M3.632B19.970.264522.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002502 HUAWEI CULTURE CO
3.351.21%0.04Bán4.651M2.846B-1.52364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002509 TIANGUANG ZHONGMAO
1.912.14%0.04Bán32.240M4.661B-0.212114.00Công nghiệp
002536 FEILONG AUTO COMPO
5.29-0.94%-0.05Bán6.623M2.674B13.460.403838.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002662 BEIJING WKW AUTOMO
3.281.86%0.06Bán9.861M4.830B243.390.0110840.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002694 GOODY SCIENCE AND
3.731.36%0.05Bán6.476M2.061B-0.232094.00Vật liệu cơ bản
002739 WANDA FILM HOLDING
17.28-4.32%-0.78Bán20.366M37.536B26.950.6718036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002753 SHANXI YONGDONG CH
8.661.29%0.11Bán837.610K2.850B13.860.66705.00Vật liệu cơ bản
002757 NANXING MACHINERY
17.330.35%0.06Bán2.694M3.403B17.750.981375.00Công nghiệp
002823 SHENZHEN KAIZHONG
9.05-6.22%-0.60Sức bán mạnh9.074M2.811B29.510.334721.00Công nghệ
002859 ZHEJIANG JIEMEI EL
24.91-1.15%-0.29Sức bán mạnh971.959K6.444B24.471.032204.00Công nghệ
002864 SHAANXI PANLONG PH
28.130.18%0.05Bán526.039K2.434B36.290.77641.00Chăm sóc sức khỏe
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
24.80-8.32%-2.25Bán2.493M2.164B29.040.931481.00Công nghiệp
002903 YUHUAN CNC MACHINE
13.14-0.61%-0.08Bán2.241M1.983B136.420.10341.00Công nghiệp
002928 CHINA EXPRESS AIRL
11.071.19%0.13Bán2.178M6.572B29.580.373907.00Công nghiệp
200152 SHANDONG AIRLINES
8.23-5.94%-0.52Bán551.200K3.013B23.190.3211099.00Công nghiệp
200541 FOSHAN ELECTRICAL
3.300.00%0.00Bán175.217K7.249B19.710.269234.00Công nghiệp
200553 ADAMA LTD
5.87-2.81%-0.17Bán422.513K25.566B34.720.301470.00Vật liệu cơ bản
300070 BEIJING ORIGINWATE
6.77-8.27%-0.61Bán59.762M23.398B19.840.373105.00Công nghiệp
300089 THE GREAT WALL OF
4.03-1.47%-0.06Bán14.432M1.968B9.620.432450.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.51-1.31%-0.06Bán7.906M4.159B25.080.184000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300100 NINGBO SHUANGLIN
7.171.99%0.14Bán3.494M3.274B-0.226105.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300102 XIAMEN CHANGELIGHT
5.38-1.10%-0.06Bán4.237M3.850B28.780.202675.00Công nghệ
300107 HEBEI JIANXIN CHEM
8.99-0.11%-0.01Bán4.923M4.928B7.681.19606.00Vật liệu cơ bản
300219 HONGLI ZHIHUI GROU
6.30-10.00%-0.70Sức bán mạnh959.500K4.989B22.650.314595.00Công nghệ
300222 CSG SMART SCIENCE
11.771.03%0.12Bán8.792M8.454B23.030.513618.00Công nghiệp
300230 SHANGHAI YONGLI BE
4.130.49%0.02Bán7.502M3.355B8.560.486132.00Công nghiệp
300247 YOUNGY HEALTH CO L
3.231.57%0.05Bán19.133M2.557B-1.031801.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300269 SHENZHEN LIANTRONI
4.182.20%0.09Bán4.910M2.428B-4.873576.00Công nghệ
300280 JIANGSU ZITIAN MED
17.341.82%0.31Bán2.118M2.760B27.370.62565.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300300 HAKIM UNIQUE INTER
9.60-0.10%-0.01Bán4.682M6.565B35.650.27486.00Công nghệ
300312 BOOMSENSE TECHNOLO
6.230.81%0.05Bán10.101M1.978B-1.43507.00Dịch vụ Viễn thông
300323 HC SEMITEK CORPORA
5.53-2.98%-0.17Bán12.378M6.233B-0.017045.00Công nghệ
300373 YANGZHOU YANGJIE E
13.543.52%0.46Bán8.566M6.176B38.920.342554.00Công nghệ
300510 JILIN JINGUAN ELEC
5.020.40%0.02Bán7.591M4.414B24.100.211604.00Công nghiệp
300620 ADVANCED FIBER RES
33.78-5.06%-1.80Bán1.073M3.119B45.350.79956.00Công nghiệp
300634 RICHINFO TECHNOLOG
20.703.24%0.65Bán1.455M8.020B45.780.441761.00Công nghệ
300673 PETPAL PET NUTRITI
24.70-3.33%-0.85Bán2.439M3.739B31.780.812972.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300675 SHENZHEN INSTITUTE
16.25-1.87%-0.31Bán1.909M2.429B64.080.26681.00Công nghiệp
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE
26.15-2.06%-0.55Bán581.435K2.019B157.300.17963.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300731 SHENZHEN COTRAN NE
19.00-27.48%-7.20Sức bán mạnh1.018M2.337B53.740.49374.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300732 HENAN PROVINCIAL C
19.16-1.99%-0.39Bán1.893M3.751B11.791.661867.00Công nghiệp
300733 CHENGDU XILING POW
12.500.16%0.02Bán1.049M1.997B37.660.331952.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300742 NANJNG YUEBOO POWE
27.67-1.88%-0.53Bán1.164M2.214B146.190.19666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300745 SHINRY TECHNOLOGIE
25.13-2.37%-0.61Bán1.684M2.948B32.540.791208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600019 BAOSHAN IRON & STEEL
6.25-1.26%-0.08Sức bán mạnh48.851M141.008B7.310.8756158.00Vật liệu cơ bản
600023 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
4.290.23%0.01Bán10.931M58.211B12.850.3310465.00Công ty dịch vụ công cộng
600179 ANTONG HOLDINGS
2.87-2.71%-0.08Bán8.023M4.387B12.370.241604.00Công nghiệp
600282 NANJING IRON&STEEL CO.,LTD.
3.360.30%0.01Bán18.747M14.831B3.870.8710572.00Vật liệu cơ bản
600423 LIUZHOU CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
3.020.00%0.00Bán1.163M2.412B8.800.342243.00Vật liệu cơ bản
600485 BEIJING XINWEI TECHNOLOGY GROUP
13.17-4.98%-0.69Sức bán mạnh85.100K40.523B-0.891428.00Công nghệ
600508 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURSES CO.,LTD.
9.550.84%0.08Bán1.644M6.844B12.140.7815007.00Năng lượng
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
1.880.53%0.01Bán35.921M3.727B-0.991341.00Tài chính
600569 ANYANG LRON AND STEEL CO.,LTD
2.870.35%0.01Bán7.345M8.215B3.840.7517088.00Vật liệu cơ bản
600614 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
2.100.96%0.02Bán18.061M3.646B-2.261228.00Chăm sóc sức khỏe
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD
6.790.74%0.05Bán781.700K1.267B290.020.02163.00Vật liệu cơ bản
600681 BESTSUN RNREGY
7.170.56%0.04Bán2.039M10.287B7.810.912491.00Công nghiệp
600715 CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
3.752.46%0.09Bán3.828M6.789B-0.422075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600781 FUREN GROUP PHARMACEUTICAL
10.130.90%0.09Bán7.177M6.297B6.841.474653.00Chăm sóc sức khỏe
600782 XINYU IRON & STEEL CO.,LTD
4.821.05%0.05Bán18.364M15.210B2.631.8118412.00Vật liệu cơ bản
600808 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED
3.02-0.33%-0.01Bán24.676M23.333B5.060.6028454.00Vật liệu cơ bản
600989 NINGXIA BAOFENG EN
11.61-0.51%-0.06Bán24.410M
601003 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LCD
5.53-0.18%-0.01Bán5.466M14.198B3.601.549753.00Vật liệu cơ bản
601339 BROS EASTERN
4.360.23%0.01Bán3.284M6.525B13.810.3218507.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
601857 PETROCHINA COMPANY LIMITED
6.64-0.45%-0.03Bán72.129M1220.750B23.170.29476223.00Năng lượng
603035 CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.
9.530.53%0.05Bán1.710M2.654B9.600.992479.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603056 DEPPON LOGISTICS CO.,LTD.
13.600.07%0.01Bán1.673M13.046B24.120.56102137.00Công nghiệp
603217 SHANDONG YUANLI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
61.27-0.42%-0.26Mua1.854M
603337 JACK SEWING MACHINE CO.,LTD
18.49-3.60%-0.69Bán4.251M8.553B18.641.036879.00Công nghiệp
603518 JING HONG FASHION GROUP CO.,LTD.
8.91-0.56%-0.05Bán1.501M2.261B10.080.892466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
15.96-0.25%-0.04Bán1.972M6.537B24.390.662008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603608 TOPSCORE FASHION
7.050.00%0.00Bán1.581M3.041B14.610.487116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603877 NINGBO PEACEBIRD FASHION
15.120.33%0.05Bán787.800K7.154B13.691.1112250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
20.27-0.98%-0.20Bán2.265M2.098B29.340.702281.00Công nghiệp
603967 CHINA MASTER LOGISTICS.,LTD.
19.78-0.10%-0.02Bán3.653M
900907 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT
0.14-1.38%-0.00Bán1.267M3.646B-2.261228.00Chăm sóc sức khỏe
900937 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.15-0.64%-0.00Bán448.000K3.579B-0.4110991.00Công ty dịch vụ công cộng
900956 HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
1.10-0.45%-0.01Bán52.181K1.787B15.430.493829.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất