Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000007 SHENZHEN QUANXINHA
8.416.19%0.49Mua41.798M2.744B-0.01102.00Tài chính
000016 KONKA GROUP
5.945.13%0.29Sức mua mạnh193.282M11.172B2.542.2317822.00Công nghệ
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
5.130.98%0.05Sức mua mạnh14.422M9.198B10.880.476968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000036 CHINA UNION HOLD L
7.575.29%0.38Mua58.887M8.207B8.200.88810.00Tài chính
000037 SHENZHEN NANSHAN P
11.005.16%0.54Mua11.103M4.515B116.550.09519.00Công ty dịch vụ công cộng
000056 SHENZHEN WONGTEE I
6.582.02%0.13Mua26.643M7.403B44.070.15736.00Tài chính
000059 NORTH HUAJIN CHEMI
7.241.97%0.14Sức mua mạnh34.890M11.356B6.781.0510233.00Năng lượng
000065 NORINCO INTL CO
11.34-2.07%-0.24Sức mua mạnh38.052M8.911B15.040.772001.00Công nghiệp
000066 CHINA GREATWALL TE
9.069.95%0.82Mua89.519M24.194B45.550.1813829.00Công nghệ
000090 SHN TAGEN GROUP
6.33-0.78%-0.05Sức mua mạnh16.698M9.170B39.490.165978.00Công nghiệp
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.890.29%0.02Sức mua mạnh5.062M2.144B35.580.194571.00Chăm sóc sức khỏe
000155 SICHUAN NEW ENERGY
4.731.07%0.05Sức mua mạnh17.369M5.944B43.250.11188.00Vật liệu cơ bản
000159 XINJIANG INTL IND
8.0010.04%0.73Mua32.004M3.495B254.460.03400.00Năng lượng
000301 JIANGSU EASTERN SH
6.14-0.65%-0.04Sức mua mạnh22.391M24.900B10.670.58573.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000401 TANGSHAN JIDONG CE
16.97-1.39%-0.24Mua50.940M23.191B19.230.8914224.00Vật liệu cơ bản
000402 FINANCIAL STREET H
8.26-1.43%-0.12Mua16.330M25.047B9.620.873415.00Tài chính
000407 SHANDONG SHENGLI
5.1710.00%0.47Mua70.340M4.136B57.290.081481.00Năng lượng
000420 JILIN CHEMICAL FIB
2.720.37%0.01Sức mua mạnh36.068M5.341B40.330.075302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000421 NANJING PUBLIC UTI
5.551.83%0.10Mua9.058M3.121B17.620.312871.00Công nghiệp
000422 HUBEI YIHUA CHEM
4.123.00%0.12Mua17.394M3.591B-4.059871.00Vật liệu cơ bản
000428 HUATIAN HOTEL GP
3.400.59%0.02Mua5.331M3.444B66.610.055197.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000498 SHANDONG HI SPEED
6.340.00%0.00Sức mua mạnh44.691M7.102B13.770.468445.00Công nghiệp
000503 CHINA REFORM HEALT
23.1010.00%2.10Mua42.842M18.875B326.240.061167.00Công nghiệp
000517 RONGAN PROPERTY CO
3.08-1.91%-0.06Mua65.514M9.998B21.280.151182.00Tài chính
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
24.942.89%0.70Mua3.609M2.332B80.300.3015227.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000537 TIANJIN GUANGYU DE
9.09-2.15%-0.20Sức mua mạnh25.202M17.303B3.982.331777.00Tài chính
000546 JINYUAN EP CO LTD
10.803.85%0.40Mua10.957M7.432B16.010.653536.00Công nghiệp
000554 SINOPEC SD TAI PET
7.348.74%0.59Mua73.829M3.245B1470.590.001342.00Năng lượng
000557 NINGXIA WESTERN VE
4.731.72%0.08Mua59.852M6.781B50.960.091153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000560 5I5J HOLDING GROUP
7.121.57%0.11Mua36.773M16.512B31.720.2259003.00Tài chính
000568 LUZHOU LAO JIAO CO
59.160.96%0.56Mua26.666M85.835B25.792.272451.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000570 CHANGCHAI CO
5.7110.02%0.52Mua43.143M2.914B108.100.053432.00Công nghiệp
000581 WEIFU HIGH-TECH
22.96-1.20%-0.28Mua9.195M23.448B8.452.755411.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000585 NORTHEAST ELEC DEV
2.904.32%0.12Mua18.882M1.918B-0.39559.00Công nghiệp
000589 GUI ZHOU TYRE CO
4.192.70%0.11Mua14.321M3.164B-0.196103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000593 SICHUAN DATONG GAS
8.1010.05%0.74Sức mua mạnh11.036M2.640B72.310.10833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000596 ANHUI GUJING DISTL
99.06-1.56%-1.57Mua4.185M50.677B31.543.197991.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000617 CNPC CAPITAL COMPA
15.175.94%0.85Mua22.811M129.310B17.000.844022.00Công nghiệp
000619 WUHU CONCH PROFILE
6.31-0.63%-0.04Mua4.673M2.286B264.910.023583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.67-1.34%-0.05Mua10.347M9.049B9.110.41764.00Tài chính
000632 FUJIAN SANMU GROUP
5.199.96%0.47Mua34.639M2.197B58.090.08551.00Công nghiệp
000637 MAOMING PETRO-CHEM
5.4910.02%0.50Mua52.713M2.594B53.250.09624.00Vật liệu cơ bản
000651 GREE ELEC APPLICAN
47.21-1.44%-0.69Mua50.704M288.154B10.274.6685222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000655 SHANDONG JINLING M
5.251.94%0.10Sức mua mạnh11.244M3.066B-0.572984.00Vật liệu cơ bản
000656 JINKE PROPERTY GRO
6.411.26%0.08Sức mua mạnh50.456M33.800B10.300.6115989.00Tài chính
000657 CHINA TUNGSTEN & H
7.254.02%0.28Mua21.552M6.134B57.810.127925.00Vật liệu cơ bản
000665 HUBEI BROADCASTING
10.2310.00%0.93Mua27.207M5.917B19.980.478399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000671 SUNSHINE CITY GRP
8.690.93%0.08Sức mua mạnh70.506M34.871B12.970.669201.00Tài chính
000679 DALIAN FRIENDSHIP
5.083.67%0.18Mua9.458M1.746B-0.42538.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000690 GUANGDONG BAOLIHUA
8.21-1.20%-0.10Mua19.164M18.082B45.590.181447.00Công ty dịch vụ công cộng
000698 SHENYANG CHEMICAL
4.603.14%0.14Mua18.269M3.655B24.420.183391.00Vật liệu cơ bản
000703 HENGYI PETROCHEMIC
14.66-0.81%-0.12Sức mua mạnh37.706M42.001B13.251.127102.00Vật liệu cơ bản
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
7.58-0.13%-0.01Mua3.725M2.536B35.960.211804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000708 DAYE SPECIAL STEEL
12.47-0.72%-0.09Sức mua mạnh16.251M5.645B11.061.143736.00Vật liệu cơ bản
000710 BERRY GENOMICS CO
45.53-1.64%-0.76Mua2.488M16.415B9.025.131337.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000716 NANFANG BLACK SESA
4.371.16%0.05Mua52.216M3.224B47.620.092992.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000720 SHANDONG XINNENG T
5.112.61%0.13Mua15.341M6.422B10.960.452327.00Công ty dịch vụ công cộng
000723 SHANXI MEIJIN ENER
7.089.94%0.64Sức mua mạnh152.780M26.348B19.020.345486.00Công nghiệp
000732 THAIHOT GROUP CO.
19.084.32%0.79Mua63.464M22.761B10.631.7210437.00Tài chính
000737 NAFINE CHEMICAL I
4.434.98%0.21Mua16.933M2.316B8.670.491761.00Vật liệu cơ bản
000739 APELOA PHARMACEUTI
10.60-0.84%-0.09Mua15.846M12.598B34.000.315761.00Chăm sóc sức khỏe
000752 TIBET GALAXY SCIEN
8.374.49%0.36Mua28.392M2.113B-0.00301.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
3.854.34%0.16Sức mua mạnh47.349M3.659B29.770.122000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.70-1.16%-0.09Sức mua mạnh7.915M5.708B21.600.366384.00Chăm sóc sức khỏe
000762 TIBET MINERAL DEVM
8.973.58%0.31Mua24.751M4.510B-0.091043.00Vật liệu cơ bản
000766 TONGHUA GH PHARMAC
7.78-2.51%-0.20Mua24.753M7.713B29.340.272366.00Chăm sóc sức khỏe
000777 SUFA TECHNOLOGY IN
15.597.07%1.03Mua38.907M5.583B59.670.241204.00Công nghiệp
000778 XINXING DUCTILE IR
5.222.35%0.12Mua110.111M20.353B9.710.5315521.00Vật liệu cơ bản
000779 LANZHOU SANMAO IND
10.700.47%0.05Sức mua mạnh5.261M4.051B-0.081228.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000786 BEIJING NEW BLDG
20.19-3.17%-0.66Sức mua mạnh22.568M35.226B12.571.6610416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000788 PKU HEALTHCARE COR
7.8810.06%0.72Mua28.408M4.267B99.830.07841.00Chăm sóc sức khỏe
000799 JIUGUI LIQUOR CO
23.193.25%0.73Mua38.340M7.298B33.060.681132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000816 JIANGSU NONGHUA IN
2.614.82%0.12Mua63.651M3.533B-0.212935.00Công nghiệp
000819 YUEYANG XINGCHANG
11.42-0.35%-0.04Mua10.481M3.110B119.260.10686.00Vật liệu cơ bản
000820 SHENWU ENERGY SAVI
6.7010.02%0.61Mua34.648M3.881B-0.131056.00Năng lượng
000835 GREAT WALL INTERNA
5.515.35%0.28Sức mua mạnh34.163M1.709B23.280.22151.00Vật liệu cơ bản
000852 SINOPEC OILFIELD E
9.794.15%0.39Mua28.822M5.623B56.880.175739.00Năng lượng
000858 WULIANGYE YIBIN CO
86.00-0.76%-0.66Sức mua mạnh61.471M336.380B27.113.2025478.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000860 BEIJING SHUNXIN AG
56.192.74%1.50Sức mua mạnh39.756M31.206B41.931.305063.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000869 YANTAI CHANG YU PI
30.78-1.03%-0.32Mua6.118M17.529B21.641.444040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000877 XINJIANG T/SHAN CE
11.242.93%0.32Mua86.164M11.452B16.270.678154.00Vật liệu cơ bản
000888 EMEI SHAN TOURISM
7.09-0.84%-0.06Mua8.651M3.767B17.610.412246.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000898 ANGANG STEEL CO LT
5.96-1.49%-0.09Sức mua mạnh74.600M43.771B4.811.2734291.00Vật liệu cơ bản
000899 JIANGXI GANNENG CO
5.632.93%0.16Mua10.415M5.337B127.800.04646.00Công ty dịch vụ công cộng
000905 XIAMEN PORT DEV
8.609.97%0.78Sức mua mạnh29.859M4.152B164.810.054971.00Công nghiệp
000912 SICHUAN LUTIANHU
6.023.44%0.20Mua29.113M9.126B-0.632842.00Vật liệu cơ bản
000915 SHANDONG SHANDA W
21.455.15%1.05Mua12.625M4.780B28.080.732761.00Chăm sóc sức khỏe
000917 HUNAN TV & BROADCA
10.132.32%0.23Mua134.881M14.034B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000921 HISENSE HOME APPL.
12.906.52%0.79Mua20.907M16.503B11.471.0633743.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000923 XUANHUA CONSTRUCTI
15.70-1.26%-0.20Sức mua mạnh8.762M10.378B221.600.073910.00Vật liệu cơ bản
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
7.640.66%0.05Sức mua mạnh35.319M7.305B10.360.733732.00Tài chính
000928 SINOSTEEL ENGINEER
6.273.98%0.24Sức mua mạnh109.971M7.578B20.150.301458.00Công nghiệp
000951 CNHTC JINAN TRUCK
18.096.47%1.10Sức mua mạnh9.884M11.402B12.431.377986.00Công nghiệp
000958 SPIC DONGFANG NEW
4.80-0.83%-0.04Mua26.317M5.335B36.430.132339.00Công ty dịch vụ công cộng
000961 JIANGSU ZHONGNAN
9.30-1.80%-0.17Mua51.087M35.132B23.960.4010139.00Tài chính
000962 NINGXIA ORIENT TAN
8.545.69%0.46Sức mua mạnh25.234M3.562B-0.541701.00Vật liệu cơ bản
000963 HUADONG MEDICINE
33.50-0.74%-0.25Mua23.089M49.213B23.441.448533.00Chăm sóc sức khỏe
000973 FSPG HI-TECH C
5.030.40%0.02Mua58.727M4.847B57.360.093849.00Vật liệu cơ bản
000976 GUANGDONG HUATIE T
5.33-1.66%-0.09Sức mua mạnh13.577M8.649B17.770.30558.00Công nghiệp
000985 DAQING HUAKE CO. L
15.833.94%0.60Mua4.569M1.974B1074.050.01655.00Năng lượng
000990 CHENGZHI CO. LTD.
20.929.99%1.90Sức mua mạnh56.925M23.832B28.060.684424.00Chăm sóc sức khỏe
000993 FUJIAN MINDONG ELE
8.619.96%0.78Sức mua mạnh3.788M3.586B-0.392037.00Công ty dịch vụ công cộng
000998 YUAN LONGPING HIGH
17.094.02%0.66Mua40.511M21.638B29.970.552865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000999 CHINA RESOURCES SA
28.953.91%1.09Mua8.314M27.272B19.041.4615044.00Chăm sóc sức khỏe
001696 CHONGQING ZONGSHEN
6.447.15%0.43Mua47.292M6.882B20.050.305679.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001872 CHINA MERCHANTS P.
18.50-0.96%-0.18Mua4.557M33.501B23.280.801719.00Công nghiệp
002007 HUALAN BIOLOGICAL
44.46-1.46%-0.66Mua13.055M42.204B43.651.031951.00Chăm sóc sức khỏe
002013 AVIC ELECTROMECHAN
7.987.11%0.53Mua130.625M26.884B32.130.2332581.00Công nghiệp
002015 XIAKE COLOR SPINNI
6.93-0.43%-0.03Mua20.391M2.777B228.410.03338.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
14.483.13%0.44Sức mua mạnh37.194M16.946B14.860.943836.00Chăm sóc sức khỏe
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
11.07-0.81%-0.09Mua6.275M8.090B22.810.492429.00Chăm sóc sức khỏe
002026 SHANDONG WEIDA MAC
6.912.37%0.16Sức mua mạnh18.506M2.836B17.330.393685.00Công nghiệp
002033 LIJIANG YULONG TOU
6.88-0.29%-0.02Sức mua mạnh5.545M3.791B16.970.411649.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002035 VATTI CORPORATION
12.59-0.71%-0.09Sức mua mạnh24.983M11.179B17.170.745092.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002038 BEIJING SL PHARMAC
28.97-1.36%-0.40Mua17.452M20.116B29.810.99640.00Chăm sóc sức khỏe
002044 MEINIAN ONEHEALTH
18.55-0.75%-0.14Sức mua mạnh24.326M58.342B71.880.2630826.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002058 SHANGHAI WELLTECH
14.21-1.66%-0.24Sức mua mạnh5.390M2.073B334.490.04224.00Công nghiệp
002066 RUITAI MATERIALS T
9.38-3.30%-0.32Sức mua mạnh12.204M2.241B141.540.073309.00Vật liệu cơ bản
002071 GREAT WALL MOVIE
5.532.98%0.16Mua28.180M2.822B16.610.32805.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
10.99-2.40%-0.27Mua18.253M30.136B14.410.7817363.00Công nghiệp
002082 WANBANGDE NEW BUIL
9.20-0.86%-0.08Mua3.330M2.209B24.820.371817.00Vật liệu cơ bản
002097 SUNWARD INTELLIGEN
7.04-0.71%-0.05Mua16.396M7.715B16.760.423485.00Công nghiệp
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
6.440.62%0.04Mua34.659M10.360B16.890.383177.00Chăm sóc sức khỏe
002101 GUANGDONG HONGTU T
9.601.48%0.14Sức mua mạnh7.357M5.036B13.630.714882.00Vật liệu cơ bản
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
5.544.33%0.23Mua33.839M1.957B279.180.025032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002109 SHAANXI XINGHUA CH
4.291.66%0.07Sức mua mạnh22.674M4.443B16.680.25849.00Vật liệu cơ bản
002122 TIANMA BEARING GP
2.964.96%0.14Mua23.522M3.350B-0.103288.00Công nghiệp
002127 NANJI E-COMMERCE C
11.500.44%0.05Mua18.951M28.108B37.940.30399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002130 SHENZHEN WOER HEAT
5.0410.04%0.46Sức mua mạnh18.621M5.652B28.250.165035.00Công nghiệp
002142 BANK OF NINGBO CO.
20.101.26%0.25Mua41.042M103.390B9.832.1012185.00Tài chính
002146 RISESUN REAL EST D
10.94-2.41%-0.27Mua57.480M48.743B7.271.5421758.00Tài chính
002158 S/HANBELL PREC. MA
10.885.32%0.55Sức mua mạnh35.732M5.529B21.690.481646.00Công nghiệp
002166 GUILIN LAYN NATURA
8.548.24%0.65Mua24.171M3.450B17.840.44486.00Chăm sóc sức khỏe
002173 INNOVATION MEDICAL
9.03-0.99%-0.09Mua5.747M4.148B24.750.372988.00Chăm sóc sức khỏe
002176 JIANGXI SPECIAL EL
6.7710.08%0.62Mua148.791M10.494B24.540.253563.00Công nghiệp
002187 GUANGZHOU GRANDBUY
9.27-0.32%-0.03Mua2.422M3.185B17.450.533318.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002196 ZHEJIANG FOUNDER M
6.412.89%0.18Mua17.563M2.950B27.260.232243.00Công nghiệp
002197 SHENZHEN ZHENGTONG
10.3010.04%0.94Mua39.247M4.822B85.640.112028.00Công nghệ
002201 JIANGSU JIUDING NE
8.355.83%0.46Mua12.899M2.623B-0.002001.00Vật liệu cơ bản
002205 XINJIANG GUOTONG P
16.002.96%0.46Mua3.203M1.805B214.910.071147.00Vật liệu cơ bản
002208 HEFEI URBAN CONSTR
14.26-1.31%-0.19Sức mua mạnh26.665M4.565B15.730.91208.00Tài chính
002216 SANQUAN FOOD CO
7.83-1.51%-0.12Sức mua mạnh6.989M6.437B78.330.106657.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002221 ORIENTAL ENERGY CO
9.882.70%0.26Mua27.194M15.871B13.610.711430.00Năng lượng
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
24.06-2.20%-0.54Mua8.631M24.661B35.610.694857.00Chăm sóc sức khỏe
002225 PUYANG REFRACTORIE
5.532.22%0.12Sức mua mạnh13.947M4.805B31.120.174021.00Vật liệu cơ bản
002227 SHENZHEN AUTO ELEC
14.786.64%0.92Mua12.145M3.057B928.950.01689.00Công nghiệp
002228 XIAMEN HEXING PACK
5.714.20%0.23Mua43.411M6.409B12.370.445384.00Vật liệu cơ bản
002251 BETTER LIFE COMMER
9.661.79%0.17Mua11.605M8.198B51.380.1826226.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002255 SUZHOU HAILU HEAVY
5.0610.00%0.46Mua29.954M3.874B24.090.191306.00Công nghiệp
002266 ZHEFU HOLDING GROU
5.205.05%0.25Mua75.586M10.289B90.340.061575.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất