Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000065 NORINCO INTL CO 8.2310.03%0.75Mua10.114M5.756B11.530.652001.00Công nghiệp
000066 CHINA GREATWALL TE 7.314.73%0.33Mua98.313M20.550B32.570.2113829.00Công nghệ
000153 ANHUI FENGYUAN PHA 6.984.33%0.29Mua4.308M2.121B31.190.214571.00Chăm sóc sức khỏe
000403 ZHENXING BIOPHARMA 30.60-0.13%-0.04Bán266.193K8.352B181.730.171111.00Chăm sóc sức khỏe
000593 SICHUAN DATONG GAS 8.454.45%0.36Mua47.755M2.901B178.190.05833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000596 ANHUI GUJING DISTL 99.950.29%0.29Sức mua mạnh4.559M44.174B37.962.637991.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000636 FENGHUA ADV TECH 23.677.79%1.71Mua128.315M19.659B58.520.386697.00Công nghiệp
000650 RENHE PHARMACY CO 7.982.97%0.23Mua74.868M9.597B23.570.337197.00Chăm sóc sức khỏe
000661 CHANGCHUN HIGH NEW 250.15-2.02%-5.15Mua2.455M43.430B59.624.284613.00Chăm sóc sức khỏe
000707 HUBEI SHUANG SCI 2.855.17%0.14Mua253.300K1.258B-1.884862.00Vật liệu cơ bản
000733 CHINA ZHENHUA SCIE 14.14-0.07%-0.01Mua12.563M6.641B32.570.437977.00Công nghiệp
000739 APELOA PHARMACEUTI 7.78-0.26%-0.02Mua4.725M9.192B33.020.246176.00Chăm sóc sức khỏe
000821 JS CORRUGATING MAC 10.017.75%0.72Mua7.741M5.000B24.960.372065.00Công nghiệp
000823 GUANGDONG GOWORLD 7.450.68%0.05Mua15.297M3.974B28.890.266594.00Công nghệ
000860 BEIJING SHUNXIN AG 43.181.22%0.52Mua15.632M24.341B39.501.085252.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000962 NINGXIA ORIENT TAN 6.070.83%0.05Mua12.631M2.654B-0.811701.00Vật liệu cơ bản
000963 HUADONG MEDICINE 51.082.36%1.18Mua7.202M72.763B38.401.308533.00Chăm sóc sức khỏe
000968 SHANXI BLUE FLAME 11.112.11%0.23Mua6.056M10.526B20.090.542170.00Năng lượng
000977 INSPUR ELECTRONIC 25.801.34%0.34Mua52.666M32.824B73.330.353701.00Công nghệ
000988 HUAGONG TECH CO 15.210.60%0.09Theo dõi12.453M15.203B42.070.366894.00Công nghiệp
000990 CHENGZHI CO. LTD. 14.461.12%0.16Mua2.489M17.918B24.830.584540.00Chăm sóc sức khỏe
002007 HUALAN BIOLOGICAL 36.644.66%1.63Sức mua mạnh17.075M32.562B42.130.831951.00Chăm sóc sức khỏe
002025 GUIZHOU SPACE APPL 24.542.25%0.54Sức mua mạnh4.179M10.296B33.610.714236.00Công nghiệp
002039 GUIZHOU QIANYUAN P 14.51-0.55%-0.08Mua1.968M4.456B12.951.13658.00Công ty dịch vụ công cộng
002044 MEINIAN ONEHEALTH 24.160.88%0.21Mua14.224M74.762B115.880.2130826.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002076 CNLIGHT CO. LTD. 4.991.84%0.09Mua21.449M3.812B58.700.081422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002110 SANSTEEL MINGUANG 18.23-0.22%-0.04Mua29.788M29.860B5.523.318395.00Vật liệu cơ bản
002112 SAN BIAN SCI-TECH 9.442.72%0.25Mua38.555M1.853B-0.59767.00Công nghiệp
002115 SUNWAVE COMMUNICAT 9.053.67%0.32Mua12.938M4.836B52.930.161155.00Công nghệ
002129 TIANJIN ZHONGHUA 8.574.90%0.40Mua80.458M21.603B35.720.237622.00Công nghệ
002145 CNNC HUA YUAN TITA 3.882.65%0.10Mua16.212M6.015B17.310.222251.00Vật liệu cơ bản
002151 BEIJING BDSTAR NAV 27.076.95%1.76Mua19.029M12.990B123.290.214135.00Công nghệ
002154 BAOXINIAO HOLDING 3.535.06%0.17Sức mua mạnh28.253M4.245B127.760.037513.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002179 AVIC JONHON OPTR 43.231.72%0.73Mua3.428M33.617B41.201.0311578.00Công nghiệp
002180 NINESTAR CORP 30.804.62%1.36Mua6.005M31.312B16.201.8218208.00Công nghệ
002228 XIAMEN HEXING PACK 6.0410.02%0.55Sức mua mạnh40.754M6.421B38.040.145384.00Vật liệu cơ bản
002243 S/Z BEAUTY STAR CO 7.1010.08%0.65Mua6.767M2.354B51.440.133546.00Vật liệu cơ bản
002258 LIER CHEMICAL CO 20.870.82%0.17Mua3.289M10.855B23.630.883394.00Vật liệu cơ bản
002267 SHAANXI PROVINCIAL 7.281.25%0.09Mua5.921M7.996B16.340.441756.00Công ty dịch vụ công cộng
002269 SH/METERSBONWE F&A 3.061.66%0.05Mua5.570M7.563B-0.1110772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002278 SHANGHAI SK PETROL 8.950.56%0.05Theo dõi6.526M3.239B275.460.03869.00Năng lượng
002291 SATURDAY COLTD 5.517.20%0.37Mua12.888M2.050B-0.866255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002299 FUJIAN SUNNER DEVE 16.431.36%0.22Sức mua mạnh8.929M20.092B47.150.3422280.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002303 MYS GROUP CO LTD 5.813.94%0.22Mua8.297M8.622B22.810.255593.00Vật liệu cơ bản
002347 TAIER HEAVY INDUST 4.343.83%0.16Mua19.311M1.878B-0.16988.00Công nghiệp
002353 YANTAI JEREH OILFI 17.453.25%0.55Sức mua mạnh18.129M16.188B207.110.083856.00Năng lượng
002368 TAIJI COMPUTER COR 31.505.18%1.55Sức mua mạnh14.196M12.436B42.420.714458.00Công nghệ
002371 NAURA TECHNOLOGY G 53.901.11%0.59Mua16.696M24.416B175.190.303759.00Công nghệ
002382 BLUE SAIL MEDICAL 22.150.45%0.10Mua4.893M19.077B52.620.423294.00Công nghiệp
002383 BEIJING UNISTRONG 17.782.30%0.40Mua15.913M12.911B43.840.402227.00Công nghệ
002392 BEIJING LIER HIGH- 3.552.60%0.09Mua17.703M4.119B22.830.152027.00Vật liệu cơ bản
002396 FUJIAN STAR-NET CO 21.001.40%0.29Mua13.667M12.080B23.900.878577.00Công nghệ
002414 WUHAN GUIDE INFRAR 16.00-0.37%-0.06Mua6.731M10.026B170.360.092764.00Công nghiệp
002434 ZHEJIANG WANLIYANG 8.98-0.33%-0.03Mua10.818M12.164B22.680.404901.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002446 G/D SHENGLU TEL TE 7.326.09%0.42Mua11.704M5.259B51.050.142246.00Công nghệ
002463 WUS PRINTED CIRCUI 4.343.58%0.15Mua20.144M7.202B31.260.137580.00Công nghệ
002507 CHONGQING FULING Z 29.770.17%0.05Mua6.806M23.460B50.420.592431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002537 HYUNION HOLDING CO 9.763.28%0.31Mua3.462M11.825B28.500.333576.00Công nghệ
002570 BEINGMATE BABY & C 4.990.60%0.03Mua9.311M5.072B-1.043414.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002579 HUIZHOU CHINA EAGL 9.403.64%0.33Mua8.129M3.431B87.660.102162.00Công nghệ
002583 HYTERA COMMUNICATI 9.321.75%0.16Mua13.022M16.626B54.370.178930.00Công nghệ
002614 XIAMEN COMFORT SCI 22.381.04%0.23Sức mua mạnh4.348M12.420B34.930.638768.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002633 SHENKE SLIDE BEARI 10.553.23%0.33Mua9.773M1.533B595.920.02453.00Công nghiệp
002653 HAISCO PHARMACEUTI 12.955.37%0.66Mua7.850M13.277B51.970.241943.00Chăm sóc sức khỏe
002662 BEIJING WKW AUTOMO 4.6010.05%0.42Mua19.537M6.270B29.130.1413039.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002687 ZHEJIANG GIUSEPPE 5.913.68%0.21Mua17.456M2.023B26.050.223363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002694 GOODY SCIENCE AND 5.623.88%0.21Mua52.485M3.231B27.040.202322.00Vật liệu cơ bản
002727 YUNNAN HONGXIANG Y 33.500.06%0.02Mua3.446M19.009B39.090.8625310.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002745 MLS CO LTD 18.753.59%0.65Mua39.286M22.661B27.260.6620027.00Công nghệ
002747 ESTUN AUTOMATION 14.703.89%0.55Sức mua mạnh9.195M11.865B120.450.121440.00Công nghiệp
002773 CHENGDU KANGHONG P 56.491.06%0.59Sức mua mạnh2.442M37.688B54.131.044500.00Chăm sóc sức khỏe
002798 D&O HOME COLLECTIO 33.654.67%1.50Mua1.420M7.289B56.730.571625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002841 GUANGZHOU SHIYUAN 59.004.74%2.67Mua1.412M36.663B51.221.102727.00Công nghệ
002842 GUANGDONG XIANGLU 21.489.98%1.95Mua6.538M3.320B44.970.43811.00Vật liệu cơ bản
002859 ZHEJIANG JIEMEI EL 41.08-0.29%-0.12Sức mua mạnh6.055M10.535B52.030.791829.00Công nghệ
002880 SHENZHEN WEIGUANG 47.494.03%1.84Mua2.169M4.930B732.00Chăm sóc sức khỏe
002881 MEIG SMART TECHNOL 22.7510.01%2.07Mua8.807M3.750B62.990.332239.00Công nghệ
002897 WENZHOU YIHUA CONN 28.8210.00%2.62Sức mua mạnh7.091M4.472B43.840.603715.00Công nghệ
002932 WUHAN EASY DIAGNOS 43.1210.00%3.9218.211K2.610B369.00Chăm sóc sức khỏe
200596 ANHUI GUJING DISTL 58.24-0.19%-0.11Sức mua mạnh229.600K44.174B37.962.637991.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300003 LEPU MEDICAL TECHN 38.802.65%1.00Sức mua mạnh15.283M67.346B69.510.546316.00Chăm sóc sức khỏe
300011 BEIJING DINGHAN TE 7.062.47%0.17Mua18.711M3.849B56.190.121813.00Công nghiệp
300015 AIER EYE HOSPITAL 35.666.00%2.02Sức mua mạnh21.800M80.196B100.900.3315702.00Chăm sóc sức khỏe
300022 GIFORE AGRICULTURA 4.121.73%0.07Mua16.805M1.540B-0.121412.00Công nghiệp
300042 NETAC TECHNOLOGY C 25.05-0.04%-0.01Mua681.140K3.348B59.570.42321.00Công nghệ
300046 TECH SEMICONDUCTOR 13.553.75%0.49Sức mua mạnh19.369M2.783B43.570.30530.00Công nghệ
300062 CEEPOWER CO LTD 6.4610.05%0.59Mua24.450M1.808B-0.231289.00Công nghiệp
300067 SHANGHAI ANOKY GRO 6.102.52%0.15Mua10.746M4.325B44.780.13801.00Vật liệu cơ bản
300082 LIAO NING OXIRANCH 5.195.06%0.25Mua4.961M3.363B15.640.321230.00Vật liệu cơ bản
300114 ZHONGHANG ELECTRON 9.870.61%0.06Mua2.158M5.795B42.690.233004.00Công nghiệp
300122 CHONGQING ZHIFEI B 52.960.23%0.12Mua14.900M84.544B133.860.391811.00Chăm sóc sức khỏe
300144 SONGCHENG PERFORMA 26.804.97%1.27Mua29.858M37.085B32.400.791764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300150 BEIJING CENTURY RE 5.050.00%0.00Mua4.624M2.955B30.260.17865.00Công nghệ
300177 GUANGZHOU HI-TARGE 15.725.72%0.85Sức mua mạnh38.101M6.645B78.300.192092.00Công nghiệp
300192 SUZHOU KINGSWOOD P 10.300.78%0.08Mua5.959M2.479B284.680.04370.00Vật liệu cơ bản
300217 ZHENJIANG DONGFANG 2.492.05%0.05Mua30.742M3.107B33.150.073314.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300223 INGENIC SEMICONDUC 24.660.65%0.16Mua9.530M4.916B661.270.04235.00Công nghệ
300226 SHANGHAI GANGLIAN 59.880.25%0.15Mua5.349M9.511B151.800.391644.00Công nghệ
300239 BAOTOU DONGBAO BIO 4.61-0.43%-0.02Bán12.841M2.134B90.470.05641.00Chăm sóc sức khỏe
300260 KUNSHAN KINGLAI HY 18.432.39%0.43Sức mua mạnh757.820K3.635B150.140.121193.00Công nghiệp
300285 SHANDONG SINOCERA 21.182.07%0.43Sức mua mạnh12.049M13.326B45.020.461744.00Công nghiệp
300316 ZHEJIANG JINGSHENG 14.662.88%0.41Mua43.012M18.294B39.540.361772.00Công nghệ
300322 HUIZHOU SPEED WIRE 8.992.74%0.24Mua5.415M3.562B50.630.171792.00Công nghệ
300327 SINO WEALTH ELECTR 25.161.08%0.27Mua3.765M5.749B40.540.61314.00Công nghệ
300346 JIANGSU NATA OPTO 14.342.58%0.36Mua3.103M3.823B91.280.15217.00Vật liệu cơ bản
300377 SHENZHEN YSSTECH I 14.160.57%0.08Mua16.454M10.453B47.620.301964.00Công nghệ
300389 SHENZHEN ABSEN OPT 19.65-0.30%-0.06Mua2.529M6.304B54.520.361509.00Công nghệ
300390 SUZHOU TA AND A UL 12.73-7.15%-0.98Mua77.466M4.724B144.010.101721.00Công nghiệp
300400 SHENZHEN JT AUTOMA 15.424.76%0.70Mua3.226M3.584B38.380.38904.00Công nghiệp
300413 HAPPIGO HOME SHOPP 45.203.01%1.32Sức mua mạnh3.777M17.596B230.790.191198.00Công nghệ
300417 NANHUA INSTRUMENTS 19.620.05%0.01Bán1.489M1.600B42.460.46351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300427 RED PHASE INC 14.361.13%0.16Mua1.637M5.007B26.360.541113.00Công nghiệp
300456 NAVTECH INC. 28.3410.02%2.58Mua17.449M7.284B158.900.16459.00Công nghệ
300470 SICHUAN SUNNY SEAL 49.25-1.48%-0.74Mua1.124M5.333B39.891.25768.00Công nghiệp
300474 CHANGSHA JINGJIA M 51.985.87%2.88Sức mua mạnh4.370M13.297B109.840.45479.00Công nghiệp
300476 VICTORY GIANT TECH 16.38-0.73%-0.12Mua3.998M12.700B37.270.444626.00Công nghệ
300534 GANSU LONGSHENRONG 9.744.51%0.42Mua27.533M2.827B178.030.05264.00Chăm sóc sức khỏe
300570 T AND S COMMUNICAT 18.201.28%0.23Mua14.163M4.133B41.180.441409.00Công nghệ
300583 SHANDONG SITO BIO 46.942.85%1.30Sức mua mạnh2.770M4.929B41.381.10622.00Vật liệu cơ bản
300590 QUECLINK WIRELESS 23.695.90%1.32Mua7.313M3.579B41.920.53289.00Công nghệ
300595 AUTEK CHINA INC 41.51-10.00%-4.61Bán6.530M10.320B63.110.73637.00Chăm sóc sức khỏe
300596 RIANLON CORPORATIO 27.250.26%0.07Mua1.879M4.892B35.900.76973.00Vật liệu cơ bản
300604 HANGZHOU CHANG CHU 42.00-1.89%-0.81Mua5.514M6.347B112.520.38307.00Công nghệ
300627 SHANGHAI HUACE NAV 23.732.24%0.52Mua3.652M5.722B41.860.561082.00Công nghiệp
300628 YEALINK NETWORK TE 68.33-0.70%-0.48Mua1.631M20.552B31.782.16686.00Công nghệ
300630 HAINAN POLY PHARM 80.501.33%1.06Sức mua mạnh1.379M14.552B119.570.66415.00Chăm sóc sức khỏe
300633 SONOSCAPE MEDICAL 39.210.82%0.32Mua2.157M15.556B76.540.511747.00Chăm sóc sức khỏe
300637 ZHEJIANG YANGFAN N 32.403.85%1.20Mua6.441M3.846B45.700.68647.00Vật liệu cơ bản
300648 FUJIAN NEBULA ELEC 31.000.58%0.18Mua19.429M4.173B69.960.44930.00Công nghiệp
300654 SHANDONG ASTRO-CEN 20.985.64%1.12Mua3.622M2.781B72.490.27567.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE 19.002.37%0.44Mua5.081M2.803B71.110.26273.00Vật liệu cơ bản
300657 XIAMEN HONGXIN ELE 33.582.85%0.93Mua1.322M3.396B103.370.323276.00Công nghệ
300671 SHENZHEN FINE MADE 33.154.84%1.53Sức mua mạnh6.729M4.487B65.290.48742.00Công nghệ
300673 PETPAL PET NUTRITI 56.164.00%2.16Mua3.594M6.480B44.811.211971.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300722 JIANGXI XINYU GUOK 43.881.72%0.74Sức mua mạnh6.538M3.451B60.280.72592.00Vật liệu cơ bản
300725 PHARMABLOCK SCIENC 72.352.42%1.71Sức mua mạnh2.407M7.770B88.300.80427.00Chăm sóc sức khỏe
300726 ZHUZHOU HONGDA ELE 32.734.24%1.33Sức mua mạnh13.592M12.563B56.400.56907.00Công nghệ
300747 WUHAN RAYCUS FIBER 213.002.18%4.55Mua11.861M26.682B844.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất