Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000028 CN ACCORD MEDICINE
50.501.39%0.69Mua3.122M21.325B17.122.9124821.00Công nghệ Sức khỏe
000049 SHENZHEN DESAY BAT
49.065.55%2.58Mua11.576M9.631B20.552.2610565.00Tài chính
000063 ZTE CORP
40.655.28%2.04Mua109.042M161.879B36.981.0568240.00Công nghệ Điện tử
000078 SHN NEPTUNUS BIO
4.38-1.13%-0.05Mua251.150M11.656B33.710.1311615.00Công nghệ Sức khỏe
000400 XJ ELECTRIC
11.992.83%0.33Mua21.763M11.757B37.840.315422.00Sản xuất Chế tạo
000403 SOUTHERN SHUANGLIN
33.31-2.60%-0.89Sức mua mạnh2.965M9.322B73.450.471063.00Công nghiệp Chế biến
000411 ZHEJIANG INTL GP C
12.75-1.54%-0.20Mua2.616M3.224B19.290.672524.00Công nghệ Sức khỏe
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.834.81%0.13Mua35.711M8.597B10.100.271432.00Tài chính
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
4.999.91%0.45Mua138.076M4.674B-0.01314.00Công nghệ Sức khỏe
000551 CREATE TECH & SCIE
7.482.75%0.20Mua6.244M2.913B32.400.223266.00Sản xuất Chế tạo
000597 NORTHEAST PHARMACE
8.55-6.25%-0.57Mua62.097M7.937B37.160.257659.00Công nghệ Sức khỏe
000650 RENHE PHARMACY CO
7.05-2.22%-0.16Mua213.261M8.928B16.130.457362.00Công nghệ Sức khỏe
000652 TIANJIN TEDA CO. L
4.625.00%0.22Mua215.774M6.493B19.290.231244.00Dịch vụ Phân phối
000698 SHENYANG CHEMICAL
3.41-0.58%-0.02Mua14.091M2.811B-0.143056.00Công nghiệp Chế biến
000700 JIANGNAN MOULD AND
11.1710.05%1.02Mua189.596M8.396B93.720.115146.00Khách hàng Lâu năm
000733 CHINA ZHENHUA SCIE
20.103.88%0.75Mua14.890M9.961B28.810.677909.00Công nghệ Điện tử
000739 APELOA PHARMACEUTI
15.25-4.03%-0.64Mua24.388M18.727B35.410.455761.00Công nghệ Sức khỏe
000788 PKU HEALTHCARE COR
7.26-5.59%-0.43Mua29.765M4.583B90.580.08805.00Công nghệ Sức khỏe
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.82-6.77%-0.35Mua44.295M3.187B46.620.11702.00Công nghệ Sức khỏe
000818 HANGJIN TECHNOLOGY
31.5510.01%2.87Sức mua mạnh61.934M19.270B0.46Công nghiệp Chế biến
000903 KUNMING YUNNEI POW
2.750.00%0.00Mua13.858M5.313B29.130.092637.00Sản xuất Chế tạo
000919 JINLING PHARMACEUT
7.59-1.81%-0.14Mua6.730M3.896B10.860.714956.00Công nghệ Sức khỏe
000977 INSPUR ELECTRONIC
36.353.56%1.25Mua52.204M45.253B56.570.624648.00Công nghệ Điện tử
000988 HUAGONG TECH CO
24.086.03%1.37Mua63.276M22.835B46.610.497053.00Công nghệ Điện tử
000989 JIUZHITANG CO.LTD
9.871.86%0.18Mua26.498M8.139B44.740.224268.00Công nghệ Sức khỏe
000999 CHINA RESOURCES SA
34.19-5.16%-1.86Mua18.567M35.289B15.422.3415044.00Công nghệ Sức khỏe
002008 HAN'S LASER TECHNO
45.453.51%1.54Mua12.553M46.182B69.740.6313030.00Công nghệ Điện tử
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
14.70-0.47%-0.07Mua98.355M7.566B35.220.421769.00Công nghệ Sức khỏe
002023 SICHUAN HAITE HIGH
12.971.09%0.14Mua37.350M9.710B148.500.091551.00Công nghệ Điện tử
002030 DA AN GENE CO(SUN
13.570.22%0.03Mua102.511M10.797B104.560.13926.00Công nghệ Sức khỏe
002036 LIANCHUANG ELECTRO
20.653.61%0.72Sức mua mạnh51.925M14.119B49.360.407185.00Công nghệ Điện tử
002048 NINGBO HUAXIANG EL
19.297.05%1.27Mua27.613M11.285B12.571.4315546.00Sản xuất Chế tạo
002049 UNIGROUP GUOXIN MI
58.763.14%1.79Mua33.558M34.570B81.280.701943.00Công nghệ Điện tử
002064 ZHEJIANG HUAFENG S
6.836.89%0.44Mua28.035M27.465B24.160.262596.00Công nghiệp Chế biến
002074 GUOXUAN HIGH-TECH
23.1110.00%2.10Mua57.622M23.881B47.740.447258.00Sản xuất Chế tạo
002079 SUZHOU GOOD-ARK EL
13.417.54%0.94Mua114.573M9.078B82.860.151746.00Công nghệ Điện tử
002107 SHANDONG WOHUA PHA
11.33-7.13%-0.87Mua23.357M4.401B85.550.141448.00Công nghệ Sức khỏe
002115 SUNWAVE COMMUNICAT
12.285.14%0.60Mua85.327M8.338B41.640.281141.00Công nghệ Điện tử
002119 NINGBO KANGQIANG E
14.971.98%0.29Mua41.649M5.509B58.790.25981.00Công nghệ Điện tử
002123 MONTNETS RONGXIN T
20.383.14%0.62Mua35.225M15.299B138.470.141305.00Sản xuất Chế tạo
002125 XIANGTAN ELECTROCH
7.5610.04%0.69Mua36.094M3.799B45.530.151275.00Công nghiệp Chế biến
002129 TIANJIN ZHONGHUA
16.337.29%1.11Mua129.230M42.390B46.670.338335.00Công nghệ Điện tử
002144 HONGDA HIGH-TECH H
10.182.62%0.26Mua2.500M1.753B20.090.49675.00Công nghiệp Chế biến
002156 TONGFU MICROELECTR
22.4410.00%2.04Mua49.155M23.415B-0.0511566.00Công nghệ Điện tử
002166 GUILIN LAYN NATURA
10.00-0.10%-0.01Mua107.602M5.658B79.190.13513.00Công nghiệp Chế biến
002180 NINESTAR CORP
41.393.79%1.51Mua17.787M42.409B36.631.0916899.00Công nghệ Điện tử
002185 TIANSHUI HUATIAN T
9.534.38%0.40Mua250.959M25.016B95.600.1013167.00Công nghệ Điện tử
002212 NANYANG TOPSEC TEC
22.802.70%0.60Mua23.937M25.718B71.410.314658.00Sản xuất Chế tạo
002214 ZHEJIANG DALI TECH
12.42-3.12%-0.40Mua46.365M5.880B51.670.25569.00Khách hàng Lâu năm
002217 HOLITECH TECHNOLOG
6.413.39%0.21Mua110.237M19.322B23.030.2727953.00Công nghiệp Chế biến
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.43-6.54%-0.17Bán62.896M4.850B-0.648608.00Công nghệ Sức khỏe
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
22.20-1.81%-0.41Mua25.767M22.666B27.910.814891.00Công nghệ Sức khỏe
002241 GOERTEK INC.
24.335.83%1.34Mua67.603M73.472B73.970.3148652.00Công nghệ Điện tử
002242 JOYOUNG CO. LTD.
27.633.68%0.98Mua8.701M20.319B25.311.052665.00Khách hàng Lâu năm
002246 SICHUAN NITROCELL
7.94-2.46%-0.20Mua15.134M4.469B28.500.293813.00Công nghiệp Chế biến
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
7.64-2.05%-0.16Mua70.083M38.802B101.960.083047.00Công nghệ Sức khỏe
002273 ZHEJIANG QUARTZ CR
18.082.49%0.44Sức mua mạnh94.543M20.222B46.420.384930.00Công nghệ Điện tử
002298 ANHUI SINONET AND
8.824.75%0.40Mua30.861M5.631B25.450.332003.00Sản xuất Chế tạo
002308 VTRON GROUP CO LTD
5.7110.02%0.52Sức mua mạnh82.223M4.653B45.890.112522.00Công nghệ Điện tử
002320 HAINAN STRAIT SHIP
15.133.84%0.56Mua25.847M14.434B82.780.181239.00Vận chuyển
002326 ZHEJIANG YONGTAI T
11.444.86%0.53Sức mua mạnh48.390M9.536B27.140.402966.00Công nghiệp Chế biến
002328 SHANGHAI XINPENG I
4.454.95%0.21Sức mua mạnh30.963M3.230B30.180.142622.00Công nghệ Điện tử
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
11.272.55%0.28Sức mua mạnh56.528M10.069B26.460.423828.00Công nghệ Sức khỏe
002340 GEM CO LTD
5.904.42%0.25Mua210.502M23.445B28.120.204912.00Dịch vụ Công nghiệp
002341 SHENZHEN SELEN SCI
6.300.16%0.01Mua80.862M7.247B204.890.032969.00Sản xuất Chế tạo
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.75-6.86%-0.35Mua16.479M4.152B-0.191506.00Công nghệ Sức khỏe
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
7.233.29%0.23Mua77.029M3.756B78.040.091030.00Công nghệ Sức khỏe
002371 NAURA TECHNOLOGY G
127.008.18%9.60Sức mua mạnh12.057M57.602B189.050.624064.00Công nghệ Điện tử
002384 SUZHOU DONGSHAN PR
31.485.50%1.64Mua55.003M47.940B46.910.6420475.00Sản xuất Chế tạo
002409 JIANGSU YOKE TECHN
35.229.99%3.20Sức mua mạnh8.855M14.821B73.090.441148.00Công nghiệp Chế biến
002412 HUNAN HANSEN PHARM
8.81-5.98%-0.56Mua13.339M4.715B28.660.331924.00Công nghệ Sức khỏe
002414 WUHAN GUIDE INFRAR
32.05-0.16%-0.05Mua27.926M30.058B111.380.292731.00Công nghệ Điện tử
002430 HANGZHOU OXYGEN PL
14.852.20%0.32Mua15.860M14.016B19.120.764048.00Sản xuất Chế tạo
002436 SHENZHEN FASTPRINT
10.824.04%0.42Mua169.139M15.474B57.460.185061.00Công nghệ Điện tử
002437 HARBIN GLORIA PHAR
3.10-2.82%-0.09Mua74.846M7.012B57.370.062427.00Công nghệ Sức khỏe
002438 JIANGSU SHENTONG V
8.72-1.02%-0.09Mua5.222M4.280B24.760.361378.00Sản xuất Chế tạo
002439 VENUSTECH GROUP IN
40.154.02%1.55Sức mua mạnh11.950M34.453B62.900.613863.00Công nghệ Điện tử
002444 H/Z GREAT STAR IND
12.161.76%0.21Mua24.839M12.720B14.500.826192.00Khách hàng Lâu năm
002456 OFILM GROUP CO LTD
18.984.00%0.73Mua204.482M49.510B-0.6342608.00Công nghệ Điện tử
002459 JA SOLAR TECHNOLOG
13.8610.00%1.26Mua18.710M16.905B-0.12647.00Sản xuất Chế tạo
002463 WUS PRINTED CIRCUI
24.873.28%0.79Mua95.108M40.449B39.640.627161.00Công nghệ Điện tử
002467 NET263 LTD
6.213.50%0.21Sức mua mạnh107.152M8.003B73.800.081132.00Truyền thông
002475 LUXSHARE PRECISION
47.206.98%3.08Mua69.512M235.998B59.700.7478352.00Công nghệ Điện tử
002483 JIANGSU RAINBOW HE
4.491.58%0.07Sức mua mạnh12.605M2.972B51.580.091822.00Sản xuất Chế tạo
002506 GCL SYSTEM INTEGRA
6.033.08%0.18Mua99.583M29.618B278.570.023471.00Sản xuất Chế tạo
002551 SHENZHEN GLORY MED
4.97-2.17%-0.11Mua27.604M3.586B68.100.071779.00Dịch vụ Công nghiệp
002559 JIANGSU YAWEI MACH
6.234.36%0.26Mua18.693M3.324B27.770.221961.00Sản xuất Chế tạo
002566 JILIN JIAN YISHENG
7.06-4.47%-0.33Mua16.087M2.446B34.320.221823.00Công nghệ Sức khỏe
002569 ZHEJIANG BUSEN GAR
11.204.97%0.53Mua1.301M1.494B-1.621180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002579 HUIZHOU CHINA EAGL
16.132.35%0.37Mua16.376M6.206B44.670.354292.00Công nghệ Điện tử
002581 SHANDONG SINOBIOWA
7.54-8.16%-0.67Sức mua mạnh34.872M5.416B-0.09942.00Công nghiệp Chế biến
002584 XILONG SCIENTIFIC
5.84-5.19%-0.32Mua104.538M3.605B182.790.031405.00Công nghiệp Chế biến
002594 BYD COMPANY LTD
59.274.50%2.55Mua32.798M154.740B54.731.04220152.00Khách hàng Lâu năm
002595 SHANDONG HIMILE ME
21.20-0.38%-0.08Mua2.291M17.024B20.941.0211545.00Sản xuất Chế tạo
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
15.20-2.63%-0.41Mua71.677M18.588B30.560.515218.00Công nghệ Sức khỏe
002635 SUZHOU ANJIE TECHN
23.9910.00%2.18Mua40.247M15.008B34.720.637655.00Công nghệ Điện tử
002648 ZHEJIANG SATELLITE
17.635.32%0.89Mua16.279M17.787B14.401.172125.00Công nghiệp Chế biến
002683 GUANGDONG HONGDA B
25.082.70%0.66Mua15.934M17.268B61.820.404667.00Dịch vụ Công nghiệp
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.82-2.23%-0.11Mua10.092M1.997B-0.14483.00Công nghệ Sức khỏe
002705 GUANGDONG XINBAO E
21.556.31%1.28Mua4.402M16.246B24.540.8319537.00Khách hàng Lâu năm
002709 GUANGZHOU TINCI MA
26.3510.02%2.40Mua15.621M13.008B176.360.142289.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002715 HUAIJI DENGYUN AUT
23.883.96%0.91Mua1.844M2.113B386.050.061478.00Sản xuất Chế tạo
002725 ZHEJIANG YUELING C
11.555.29%0.58Mua23.421M2.808B48.330.231579.00Khách hàng Lâu năm
002793 ZHEJIANG DOYIN PUM
15.737.01%1.03Sức mua mạnh22.343M5.288B70.670.221406.00Sản xuất Chế tạo
002812 YUNNAN ENERGY NEW
61.786.21%3.61Mua16.921M46.747B56.471.033107.00Công nghiệp Chế biến
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
24.19-2.34%-0.58Mua3.331M2.147B55.740.44662.00Công nghiệp Chế biến
002821 ASYMCHEM LABORATOR
156.661.73%2.66Mua1.499M34.959B66.522.323291.00Dịch vụ Thương mại
002831 SHENZHEN YUTO PACK
31.334.29%1.29Mua5.311M26.178B26.021.1520793.00Công nghiệp Chế biến
002871 QINGDAO WEFLO VALV
20.520.64%0.13Mua2.023M2.357B34.490.59761.00Sản xuất Chế tạo
002884 GUANGDONG LINGXIAO
15.904.54%0.69Mua3.961M2.959B11.201.361038.00Sản xuất Chế tạo
002886 SHENZHEN WOTE ADVA
26.141.63%0.42Mua6.618M3.026B88.350.29417.00Công nghiệp Chế biến
002907 CHONGQING PHARSCIN
18.30-6.15%-1.20Mua10.130M7.801B47.830.411140.00Công nghệ Sức khỏe
002916 SHENNAN CIRCUITS C
186.288.62%14.79Mua7.703M57.621B52.873.249959.00Công nghệ Điện tử
002945 CHINALIN SECURITIE
15.204.68%0.68Sức mua mạnh57.427M39.204B99.730.151962.00Tài chính
002950 ALLMED MEDICAL PRO
31.2010.01%2.84Sức mua mạnh7.222M11.973B38.130.74Công nghệ Sức khỏe
200016 KONKA GROUP
2.621.95%0.05Mua1.017M5.495B13.740.1918965.00Khách hàng Lâu năm
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.232.76%0.06Mua992.476K2.201B40.600.05722.00Tài chính
200570 CHANGCHAI CO
2.331.30%0.03Mua61.600K1.146B21.230.113186.00Sản xuất Chế tạo
200596 ANHUI GUJING DISTL
79.003.32%2.54Mua312.881K34.191B16.964.518323.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
300001 QINGDAO TGOOD ELEC
25.007.02%1.64Mua43.621M23.303B122.240.195445.00Sản xuất Chế tạo
300014 EVE ENERGY CO LTD
62.704.85%2.90Mua32.154M57.955B40.861.467050.00Sản xuất Chế tạo
300020 ENJOYOR CO LTD
9.432.06%0.19Mua20.502M6.059B40.440.23798.00Dịch vụ Công nghệ
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.84-3.76%-0.15Mua89.470M11.971B45.810.095487.00Công nghệ Sức khỏe
300030 GUANGZHOU IMPROVE
7.79-1.02%-0.08Mua26.091M2.430B-0.42946.00Công nghệ Sức khỏe
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
5.56-4.30%-0.25Mua97.790M5.996B31.420.181673.00Công nghệ Sức khỏe
300051 XIAMEN 35.COM TECH
6.9910.08%0.64Mua11.751M2.322B-1.20742.00Dịch vụ Công nghệ
300054 HUBEI DINGLONG CO
11.013.09%0.33Mua25.185M10.069B41.250.261902.00Công nghiệp Chế biến
300077 NATIONS TECHNOLOGI
7.422.77%0.20Mua31.608M4.026B-2.80859.00Công nghệ Điện tử
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.24-6.93%-0.39Mua32.203M2.534B-0.071587.00Công nghệ Sức khỏe
300088 WUHU TOKEN SCIENCE
12.698.55%1.00Mua222.548M28.430B33.730.3514697.00Công nghệ Điện tử
300101 CHENGDU CORPRO TEC
11.692.81%0.32Mua38.854M6.322B-0.00784.00Công nghệ Điện tử
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.28-2.73%-0.12Mua29.442M5.202B142.860.032617.00Công nghệ Sức khỏe
300115 SHENZHEN EVENWIN P
20.174.24%0.82Sức mua mạnh54.661M17.354B343.090.0624159.00Công nghệ Điện tử
300120 TIANJIN JINGWEI HU
7.065.53%0.37Mua9.263M3.034B20.460.332350.00Sản xuất Chế tạo
300123 YAGUANG TECHNOLOGY
9.298.15%0.70Mua94.304M8.656B43.080.201883.00Công nghệ Điện tử
300147 XIANGXUE PHARMACEU
10.57-1.49%-0.16Mua112.338M7.004B122.350.093561.00Công nghệ Sức khỏe
300161 WUHAN HUAZHONG NUM
14.98-2.73%-0.42Mua4.431M2.661B79.260.192276.00Sản xuất Chế tạo
300162 LEDMAN OPTOELECTRO
9.694.76%0.44Mua25.371M3.233B-0.031541.00Công nghệ Điện tử
300175 LONTRUE CO LTD
6.871.78%0.12Mua7.981M3.178B92.210.07466.00Công nghiệp Chế biến
300180 HUAFON MICROFIBRE
9.155.05%0.44Mua14.822M14.840B121.650.072011.00Sản xuất Chế tạo
300182 BEIJING JETSEN TEC
5.748.51%0.45Mua321.005M13.582B-0.15879.00Dịch vụ Công nghệ
300183 QINGDAO EASTSOFT C
16.613.94%0.63Mua22.750M7.299B49.210.331146.00Sản xuất Chế tạo
300207 SUNWODA ELECTRONIC
24.705.51%1.29Mua36.289M36.339B47.160.5020676.00Sản xuất Chế tạo
300212 BEIJING E-HUALU IN
39.412.90%1.11Sức mua mạnh7.281M20.447B54.320.741907.00Dịch vụ Công nghệ
300223 INGENIC SEMICONDUC
105.552.25%2.32Mua15.157M20.783B361.320.29247.00Công nghệ Điện tử
300231 BEIJING TRUST AND
9.013.33%0.29Sức mua mạnh19.912M3.653B29.090.30982.00Dịch vụ Công nghệ
300236 SHANGHAI SINYANG S
37.099.99%3.37Mua31.237M9.801B21.701.55569.00Công nghệ Điện tử
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
5.462.06%0.11Sức mua mạnh20.622M2.787B70.580.08702.00Công nghiệp Chế biến
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
16.651.90%0.31Sức mua mạnh7.618M2.387B34.190.481019.00Công nghệ Sức khỏe
300252 KINGSIGNAL TECHNOL
10.59-0.75%-0.08Mua21.377M6.165B107.780.103343.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất