Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
4.831.47%0.07Sức mua mạnh10.488M8.618B10.390.467560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000049 SHENZHEN DESAY BAT
42.794.24%1.74Mua20.059M8.505B19.222.1410565.00Công nghiệp
000062 SHN HUAQIANG IND
15.741.94%0.30Sức mua mạnh26.736M16.149B24.160.641905.00Tài chính
000301 JIANGSU EASTERN SH
5.460.00%0.00Mua9.827M21.999B22.860.2413118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000402 FINANCIAL STREET H
7.82-1.14%-0.09Mua9.575M23.642B6.841.163557.00Tài chính
000409 SHANDONG GEO-MINER
5.97-1.32%-0.08Mua4.447M3.091B46.450.131887.00Vật liệu cơ bản
000410 SHENYANG MACHINE T
6.794.95%0.32Mua17.314M4.953B-1.648338.00Công nghiệp
000524 GUANGZHOU LINGNAN
8.03-0.62%-0.05Mua4.628M5.415B19.450.425919.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
12.02-0.41%-0.05Sức mua mạnh15.010M5.936B139.420.09324.00Tài chính
000539 GUANGDONG ELECTRIC
3.96-1.74%-0.07Bán4.078M24.376B36.590.116735.00Công ty dịch vụ công cộng
000593 SICHUAN DATONG GAS
6.712.60%0.17Mua14.324M2.345B-0.50824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000670 INFOTMIC CO LTD
2.354.91%0.11Mua4.491M1.829B-0.22104.00Công nghệ
000698 SHENYANG CHEMICAL
4.231.93%0.08Sức mua mạnh21.919M3.401B29.910.143056.00Vật liệu cơ bản
000726 LU THAI TEXTILE CO
9.44-0.11%-0.01Mua7.190M8.109B10.110.9325851.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000785 WUHAN ZHONGNAN COM
10.481.35%0.14Sức mua mạnh9.205M2.598B59.200.175044.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000802 BEIJING JINGXI CUL
9.82-1.70%-0.17Mua15.825M7.152B31.650.32671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000868 ANHUI ANKAI AUTOMO
3.414.92%0.16Mua3.483M2.383B-0.972967.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000886 HAINAN EXPRESSWAY
3.59-2.45%-0.09Bán9.919M3.639B22.920.16510.00Công nghiệp
000925 UNITTEC CO LTD
6.97-1.27%-0.09Mua11.012M3.929B106.970.071399.00Công nghiệp
000929 LANZHOU HUANGHE EN
7.670.66%0.05Mua4.172M1.416B-0.071507.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.93-4.10%-0.51Mua32.562M3.988B50.850.245194.00Công nghệ
000949 XINXIANG CHEMICAL
3.800.53%0.02Mua12.280M4.754B36.750.109218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000955 XINLONG HOLDING GR
4.16-2.80%-0.12Mua13.315M2.304B-0.18872.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002008 HAN'S LASER TECHNO
36.101.04%0.37Sức mua mạnh38.043M37.578B35.221.0113030.00Công nghiệp
002015 GCL ENERGY TECHNOL
5.69-0.87%-0.05Mua5.444M7.763B48.660.12374.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.58-0.00%-0.00Mua61.097M12.270B15.950.483177.00Chăm sóc sức khỏe
002103 GUANGBO GROUP STOC
4.703.07%0.14Mua62.269M2.488B-1.252505.00Công nghiệp
002109 SHAANXI XINGHUA CH
3.77-2.33%-0.09Bán11.059M4.064B20.860.191072.00Vật liệu cơ bản
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.90-2.59%-0.21Mua14.162M4.341B28.390.291167.00Công nghiệp
002174 YOUZU INTERACTIVE
16.692.20%0.36Mua24.010M14.509B15.121.081952.00Công nghệ
002194 WUHAN FINGU ELECTR
24.980.89%0.22Sức mua mạnh79.824M13.981B42.180.593336.00Công nghệ
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.390.00%0.00Mua17.508M1.065B-0.411368.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002245 JIANGSU AUCKSUN CO
3.87-1.28%-0.05Mua24.733M3.847B44.350.093115.00Vật liệu cơ bản
002253 WISESOFT CO LTD
15.341.12%0.17Sức mua mạnh10.373M3.423B74.910.20683.00Công nghệ
002267 SHAANXI PROVINCIAL
7.441.78%0.13Mua18.562M8.129B27.120.271822.00Công ty dịch vụ công cộng
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.41-0.55%-0.03Mua42.985M14.609B385.000.015244.00Công nghiệp
002316 SHENZHEN ASIA LINK
9.35-3.01%-0.29Mua53.441M3.790B37.600.261250.00Công nghệ
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
2.34-2.50%-0.06Mua22.742M1.267B-3.312351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002364 HANGZHOU ZHONGHENG
12.06-2.58%-0.32Sức mua mạnh15.997M6.977B90.280.141783.00Công nghiệp
002369 SHENZHEN ZOWEE TEC
8.68-2.25%-0.20Mua34.609M5.132B-0.206851.00Công nghệ
002378 CHONGYI ZHANGYUAN
6.563.14%0.20Sức mua mạnh39.707M5.878B1479.070.003419.00Vật liệu cơ bản
002388 SHENZHEN SUNYES EL
8.52-2.63%-0.23Sức mua mạnh25.940M4.408B147.430.06806.00Công nghiệp
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.91-0.51%-0.03Sức mua mạnh19.811M9.903B-0.826994.00Chăm sóc sức khỏe
002396 FUJIAN STAR-NET CO
29.661.92%0.56Mua32.289M16.973B27.311.078611.00Công nghệ
002405 NAVINFO CO LTD
16.81-3.22%-0.56Mua89.598M34.088B83.730.214261.00Công nghệ
002408 ZIBO QIXIANG TENGD
7.702.94%0.22Mua29.781M13.279B16.990.442132.00Vật liệu cơ bản
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.39-0.88%-0.03Mua25.562M5.085B-0.171557.00Công nghiệp
002440 ZHEJIANG RUNTU CO.
13.013.67%0.46Sức mua mạnh42.551M14.439B11.401.105686.00Vật liệu cơ bản
002447 DALIAN MORNINGSTAR
3.891.83%0.07Mua258.231M5.452B-0.4988.00Công nghệ
002449 FOSHAN NATIONSTAR
11.92-1.97%-0.24Mua16.037M7.521B18.010.684944.00Công nghệ
002457 NINGXIA QINGLONG P
8.501.92%0.16Mua15.725M2.794B32.610.261769.00Vật liệu cơ bản
002473 NINGBO SUNLIGHT EL
9.4610.00%0.86Mua2.671M1.376B104.130.08301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002475 LUXSHARE PRECISION
26.070.27%0.07Mua82.698M139.074B40.920.6478352.00Công nghệ
002476 SHANDONG POLYMER B
7.112.75%0.19Mua136.008M4.235B-0.41498.00Vật liệu cơ bản
002500 SHANXI SECURITIES
8.26-1.55%-0.13Mua46.052M23.733B43.980.192337.00Tài chính
002501 JILIN LIYUAN PRECI
1.415.22%0.07Mua7.585M1.628B-3.691299.00Vật liệu cơ bản
002512 TATWAH SMARTECH CO
5.11-1.73%-0.09Mua39.607M5.696B-1.562783.00Công nghệ
002513 JIANGSU LANFENG BI
6.199.95%0.56Sức mua mạnh10.391M1.915B-2.612024.00Vật liệu cơ bản
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
6.69-2.34%-0.16Mua4.029M1.781B-0.80800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002537 HYUNION HOLDING CO
10.083.07%0.30Mua114.903M12.162B306.390.034161.00Công nghệ
002553 JIANGSU NANFANG BE
6.3610.03%0.58Mua17.561M2.011B24.800.23943.00Công nghiệp
002558 GIANT NETWORK GROU
18.46-0.16%-0.03Mua9.816M37.431B42.800.432267.00Công nghệ
002575 GUANGDONG QUNXING
7.393.50%0.25Mua20.410M4.203B440.200.0217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.47-1.12%-0.13Mua9.141M13.993B24.260.485218.00Chăm sóc sức khỏe
002611 GUANGDONG DONGFANG
4.65-1.27%-0.06Mua39.071M8.660B-2.122199.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002612 LANCY CO LTD
8.87-1.44%-0.13Mua1.947M3.916B17.740.514365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002617 ROSHOW TECHNOLOGY
6.81-1.02%-0.07Sức mua mạnh78.039M10.393B-0.911467.00Công nghiệp
002642 UEC GROUP LTD
6.040.83%0.05Mua18.574M3.963B-2.071069.00Công nghệ
002645 JIANGSU HUAHONG TE
10.254.27%0.42Sức mua mạnh33.825M4.550B27.550.361570.00Công nghiệp
002651 CHENGDU LEEJUN IND
4.61-3.35%-0.16Bán5.948M4.853B35.980.13731.00Công nghiệp
002663 PUBANG LANDSCAPE
3.31-6.76%-0.24Mua153.881M6.375B179.380.022397.00Công nghiệp
002671 SHANDONG LONGQUAN
4.9410.02%0.45Sức mua mạnh29.424M2.121B-0.271090.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002715 HUAIJI DENGYUN AUT
15.95-2.33%-0.38Mua1.049M1.502B347.450.051478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002721 BEIJING KINGEE CUL
5.910.68%0.04Mua15.491M4.900B-0.162208.00Công nghiệp
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.070.50%0.08Mua1.192M3.212B18.690.861280.00Chăm sóc sức khỏe
002739 WANDA FILM HOLDING
17.08-1.67%-0.29Mua21.380M36.102B33.510.5218036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002743 ANHUI FUHUANG STEE
6.47-2.71%-0.18Mua3.551M2.237B26.140.252132.00Công nghiệp
002748 JIANGXI SELON INDU
7.88-1.62%-0.13Mua8.462M1.922B39.920.201289.00Vật liệu cơ bản
002758 ZHEJIANG HUATONG P
11.0010.00%1.00Mua1.482M2.101B60.680.161042.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002766 SHENZHEN SOLING IN
2.48-1.98%-0.05Mua6.223M1.067B-1.161536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002790 XIAMEN R AND T PLU
6.870.73%0.05Mua3.478M2.793B15.220.452133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002819 BEIJING ORIENTAL J
27.1310.02%2.47Mua16.584M3.882B74.100.33284.00Công nghiệp
002827 TIBET GAOZHENG EXP
11.222.47%0.27Mua5.854M3.022B76.830.14517.00Vật liệu cơ bản
002828 XINJIANG BEIKEN EN
15.1610.01%1.38Sức mua mạnh36.818M2.800B54.510.251673.00Năng lượng
002832 BIEM L FDLKK GARME
28.034.28%1.15Mua11.864M8.286B24.111.112294.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002835 SHENZHEN TVT DIGIT
12.813.31%0.41Mua14.719M2.730B118.910.10902.00Công nghệ
002848 GOSPELL DIGITAL TE
15.541.11%0.17Sức mua mạnh15.159M2.569B-0.461707.00Công nghệ
002861 YINGTONG TELECOMMU
26.707.92%1.96Mua6.818M2.944B51.140.484503.00Công nghiệp
002892 KELI MOTOR GROUP C
54.0210.00%4.91Mua5.229M6.980B81.280.602372.00Công nghiệp
002893 BEIJING HUAYUANYIT
13.571.42%0.19Mua6.212M2.129B29.910.451666.00Công ty dịch vụ công cộng
002895 GUIZHOU CHANHEN CH
12.911.97%0.25Sức mua mạnh9.974M5.064B65.550.201148.00Vật liệu cơ bản
002905 GUANGZHOU JINYI ME
18.291.67%0.30Mua32.771M4.836B36.070.504982.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002911 FOSHAN GAS GROUP C
16.8110.01%1.53Mua9.297M8.496B24.350.631940.00Công ty dịch vụ công cộng
002917 SHENZHEN KING EXPL
17.0110.03%1.55Sức mua mạnh9.542M2.797B42.170.37724.00Vật liệu cơ bản
002920 HUIZHOU DESAY SV
26.43-1.38%-0.37Mua4.171M14.740B63.690.424405.00Công nghiệp
002922 EAGLERISE ELECTRIC
17.442.65%0.45Sức mua mạnh8.970M2.286B53.420.322461.00Công nghiệp
002943 HUNAN YUJIN MACHIN
32.113.45%1.07Sức mua mạnh4.426M3.104B29.091.07468.00Công nghiệp
002955 HITEVISION CO LTD
62.081.12%0.69Sức mua mạnh4.898M
002961 RUIDA FUTURES CO L
15.6210.00%1.42110.550K
300021 DAYU WATER-SAVING
5.864.09%0.23Mua47.880M4.489B40.830.141550.00Công nghiệp
300038 BEIJING SHUZHI TEC
10.10-3.53%-0.37Mua26.272M12.269B18.280.571421.00Công nghệ
300050 DINGLI CORP LTD
6.07-2.88%-0.18Mua25.360M3.405B55.970.111597.00Dịch vụ Viễn thông
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
12.9410.03%1.18Sức mua mạnh38.944M3.096B91.100.13402.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300056 XIAMEN SAVINGS ENV
6.14-1.13%-0.07Mua4.129M2.394B-1.07605.00Công nghiệp
300061 SHANGHAI CONANT MA
10.166.72%0.64Mua72.355M6.444B-1.112811.00Chăm sóc sức khỏe
300067 SHANGHAI ANOKY GRO
4.8110.07%0.44Sức mua mạnh97.544M4.081B28.620.15861.00Vật liệu cơ bản
300079 SUMAVISION TECHNOL
5.76-2.54%-0.15Mua82.640M8.143B110.900.061023.00Công nghệ
300082 LIAO NING OXIRANCH
6.07-1.94%-0.12Mua8.323M4.214B12.640.491272.00Vật liệu cơ bản
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.600.22%0.01Mua10.338M4.177B25.190.184000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300137 HEBEI SAILHERO ENV
8.10-0.98%-0.08Mua18.293M4.507B19.330.421767.00Công nghiệp
300157 LANDOCEAN GROUP LI
5.153.41%0.17Mua33.400M3.546B121.170.041620.00Năng lượng
300164 TONG PETROTECH COR
6.336.57%0.39Mua78.615M2.680B23.070.26770.00Năng lượng
300167 SHENZHEN DVISION
6.901.62%0.11Sức mua mạnh36.661M2.039B-0.551085.00Công nghệ
300173 SOTECH SMARTER EQU
4.930.61%0.03Mua34.491M2.872B-1.44191.00Công nghiệp
300177 GUANGZHOU HI-TARGE
10.64-2.56%-0.28Mua112.370M7.310B74.890.152367.00Công nghệ
300180 HUAFON MICROFIBRE
11.121.92%0.21Mua14.536M18.588B67.810.162011.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300187 YONKER ENVIRONMENT
5.969.96%0.54Mua11.728M3.493B-0.28967.00Công nghiệp
300197 SHENZHEN TECHAND E
3.513.54%0.12Mua59.914M7.954B-0.034138.00Công nghiệp
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
4.40-2.00%-0.09Sức mua mạnh27.396M4.632B-0.39850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300207 SUNWODA ELECTRONIC
14.353.02%0.42Sức mua mạnh39.294M21.560B28.460.4920676.00Công nghiệp
300212 BEIJING E-HUALU IN
29.78-1.39%-0.42Mua27.606M16.373B47.620.631907.00Công nghiệp
300219 HONGLI ZHIHUI GROU
6.160.65%0.04Mua5.982M4.362B19.800.314595.00Công nghệ
300258 JIANGSU PACIFIC PR
11.97-1.40%-0.17Mua5.663M4.917B21.740.561700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300263 LONGHUA TECHNOLOGY
4.76-1.24%-0.06Mua34.288M4.410B27.540.181460.00Công nghiệp
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
6.01-4.60%-0.29Mua72.489M12.994B65.390.101485.00Chăm sóc sức khỏe
300275 CHONGQING MASSCI
11.8310.05%1.08Mua28.020M1.807B-0.35394.00Công nghiệp
300282 SANSHENG INTELLECT
12.40-4.10%-0.53Sức mua mạnh5.741M4.840B45.880.28448.00Công nghiệp
300283 WENZHOU HONGFENG E
4.72-1.87%-0.09Mua5.457M1.993B173.460.031221.00Công nghiệp
300348 SHENZHEN SUNLINE T
21.03-0.05%-0.01Sức mua mạnh70.568M10.146B164.800.134125.00Công nghệ
300360 HANGZHOU SUNRISE T
8.59-2.39%-0.21Mua4.595M3.605B26.100.341049.00Công nghiệp
300368 HEBEI HUIJIN ELECT
9.2110.04%0.84Mua54.883M4.452B93.950.09962.00Công nghệ
300402 NANJING BAOSE CO
10.840.37%0.04Sức mua mạnh5.359M2.182B68.650.16703.00Công nghiệp
300416 SUZHOU SUSHI TEST
21.96-4.40%-1.01Mua5.276M3.042B40.380.57908.00Công nghiệp
300421 JIANGSU LIXING GEN
7.774.72%0.35Mua29.636M1.823B25.470.29940.00Công nghiệp
300429 CHANGZHOU TRONLY N
14.251.28%0.18Sức mua mạnh38.401M7.250B51.070.281110.00Vật liệu cơ bản
300437 HENAN QING SHUI YU
12.743.24%0.40Mua15.478M2.694B11.731.052587.00Vật liệu cơ bản
300441 NINGBO BAOSI ENERG
8.440.12%0.01Mua4.185M5.576B52.900.162800.00Công nghiệp
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
9.6410.05%0.88Sức mua mạnh53.156M6.070B35.630.251267.00Tài chính
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.74-2.60%-0.42Mua2.685M2.249B30.510.53792.00Chăm sóc sức khỏe
300463 MACCURA BIOTECHNOL
25.84-0.65%-0.17Mua4.440M14.511B30.060.872255.00Chăm sóc sức khỏe
300468 SHENZHEN FORMS SYN
23.28-6.28%-1.56Mua17.219M4.694B69.400.361871.00Tài chính
300469 ZHONGXIN INFORMATI
18.153.89%0.68Mua20.983M3.584B109.360.161736.00Công nghệ
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
32.180.72%0.23Mua3.270M3.360B28.401.125020.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300480 GL TECH CO LTD
19.19-9.18%-1.94Mua33.784M4.053B94.020.22485.00Công nghiệp
300482 GUANGZHOU WONDFO B
49.10-1.21%-0.60Sức mua mạnh3.159M17.040B51.180.972252.00Chăm sóc sức khỏe
300492 CENDES CO LTD
48.205.13%2.35Mua5.622M3.815B137.800.33456.00Công nghiệp
300497 JIANGXI FUSHINE PH
19.112.30%0.43Mua18.390M5.014B29.020.681413.00Chăm sóc sức khỏe
300506 SHENZHEN MINKAVE T
9.753.83%0.36Mua19.172M6.151B16.730.56692.00Công nghiệp
300513 BEIJING E-TECHSTAR
15.342.88%0.43Mua25.180M4.677B31.390.471895.00Công nghệ
300522 SUZHOU SUNMUN TECH
16.874.14%0.67Mua3.338M1.960B28.290.58258.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất