Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000026 FIYTA HOLDINGS L
8.588.47%0.67Sức mua mạnh18.591M3.467B17.460.455162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000553 ADAMA LTD
9.775.28%0.49Mua8.706M22.704B34.740.271470.00Vật liệu cơ bản
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
12.561.95%0.24Sức mua mạnh28.679M2.950B-0.041401.00Chăm sóc sức khỏe
000625 CHONG QING CHANGAN
8.210.00%0.00Mua31.123M39.430B-0.6536029.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000687 HUAXUN FANGZHOU CO
7.552.17%0.16Mua25.821M5.662B-0.88894.00Công nghệ
000958 SPIC DONGFANG NEW
6.613.61%0.23Sức mua mạnh47.342M7.033B35.420.182333.00Công ty dịch vụ công cộng
000973 FSPG HI-TECH C
4.747.97%0.35Mua77.084M4.247B24.350.183889.00Vật liệu cơ bản
002005 ELEC-TECH INTL CO
1.375.38%0.07Mua18.412M2.294B-0.5910588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
11.606.13%0.67Mua20.381M5.631B26.120.421769.00Chăm sóc sức khỏe
002058 SHANGHAI WELLTECH
18.976.69%1.19Sức mua mạnh2.490M2.551B-0.02209.00Công nghiệp
002061 ZHEJIANG COMMUNICA
6.446.10%0.37Mua30.678M8.350B11.870.516597.00Vật liệu cơ bản
002078 SHANDONG SUNPAPER
8.61-0.69%-0.06Sức mua mạnh29.274M22.471B11.910.748165.00Vật liệu cơ bản
002131 LEO GROUP CO LTD
2.175.34%0.11Mua282.208M13.709B-0.305429.00Công nghiệp
002134 TIANJIN PRINTRONIC
10.3310.01%0.94Sức mua mạnh31.017M2.309B-0.161004.00Công nghệ
002147 NEOGLORY PROSPERIT
1.93-1.03%-0.02Bán7.204M3.565B-0.331417.00Tài chính
002150 JIANGSU TONGRUN EQ
5.714.39%0.24Mua6.086M1.950B13.630.401269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002201 JIANGSU JIUDING NE
23.010.04%0.01Mua65.530M7.647B469.680.052037.00Vật liệu cơ bản
002216 SANQUAN FOOD CO
12.432.39%0.29Mua8.648M9.734B77.870.176844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002235 XIAMEN ANNE CORPOR
12.366.55%0.76Sức mua mạnh111.416M6.903B73.230.16509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002276 ZHEJIANG WANMA CO
6.452.54%0.16Sức mua mạnh37.897M6.513B30.290.214943.00Công nghiệp
002320 HAINAN STRAIT SHIP
9.695.21%0.48Sức mua mạnh22.722M9.124B52.320.181239.00Công nghiệp
002326 ZHEJIANG YONGTAI T
9.267.30%0.63Sức mua mạnh46.749M7.586B22.250.392966.00Vật liệu cơ bản
002330 SHANDONG DELISI FO
9.3210.04%0.85Sức mua mạnh57.437M4.252B455.380.022089.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002351 EDIFIER TECHNOLOGY
13.574.87%0.63Mua72.357M7.575B95.510.142234.00Công nghệ
002408 ZIBO QIXIANG TENGD
7.514.02%0.29Mua41.407M12.746B19.150.382132.00Vật liệu cơ bản
002489 YOTRIO GROUP COMPA
3.705.11%0.18Mua21.592M7.659B21.190.1711224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002506 GCL SYSTEM INTEGRA
6.640.61%0.04Mua62.112M33.419B313.540.023471.00Năng lượng
002577 SHENZHEN RAPOO TEC
12.192.27%0.27Mua28.811M3.372B-0.05900.00Công nghệ
002653 HAISCO PHARMACEUTI
25.8510.00%2.35Mua10.783M25.231B61.660.382211.00Chăm sóc sức khỏe
002656 MODERN AVENUE GROU
4.541.57%0.07Mua95.150M3.185B-0.081424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002678 GUANGZHOU PEARL R.
9.004.41%0.38Sức mua mạnh3.593M11.709B63.230.142094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002755 BEIJING AOSAIKANG
16.434.25%0.67Sức mua mạnh6.878M14.628B19.850.791566.00Chăm sóc sức khỏe
002756 YONGXING SPECIAL M
15.868.26%1.21Mua9.505M5.274B12.611.161121.00Vật liệu cơ bản
002761 DOHIA GROUP CO LTD
10.059.96%0.91Mua5.364M3.170B-0.011223.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002790 XIAMEN R AND T PLU
7.204.50%0.31Sức mua mạnh7.361M2.822B16.100.432133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002831 SHENZHEN YUTO PACK
25.802.14%0.54Mua5.525M22.094B21.861.1620793.00Vật liệu cơ bản
002861 YINGTONG TELECOMMU
40.705.03%1.95Mua6.892M4.612B76.090.514503.00Công nghiệp
002865 HAINAN DRINDA AUTO
20.750.48%0.10Mua13.336M2.462B-0.222091.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002888 HIVI ACOUSTICS TEC
25.907.96%1.91Mua22.524M2.991B124.700.19876.00Công nghệ
002908 GUANGDONG TECSUN S
16.095.86%0.89Mua23.778M3.053B40.820.37876.00Công nghệ
002967 GUANGZHOU GRG METR
12.9510.03%1.18164.983K
200026 FIYTA HOLDINGS L
6.072.71%0.16Sức mua mạnh431.742K3.467B17.460.455162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200030 FAWER AUTOMOTIVE P
3.361.20%0.04Mua90.292K8.057B9.550.477560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300004 NANFANG VENTILATOR
6.179.98%0.56Sức mua mạnh38.662M2.693B-2.031100.00Năng lượng
300006 CHONGQING LUMMY PH
5.261.54%0.08Mua31.919M4.207B56.830.091319.00Chăm sóc sức khỏe
300015 AIER EYE HOSPITAL
43.133.58%1.49Mua18.153M128.993B95.850.4416430.00Chăm sóc sức khỏe
300131 SHENZHEN YITOA INT
6.004.35%0.25Sức mua mạnh77.292M6.150B44.730.131205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.744.33%0.28Mua7.058M4.273B75.310.093561.00Chăm sóc sức khỏe
300235 SHENZHEN KINGSUN S
15.219.98%1.38Mua30.207M2.321B75.380.18227.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300277 SHENZHEN HIRISUN T
9.340.86%0.08Mua23.001M3.102B154.330.06255.00Công nghệ
300338 CHANGSHA KAIYUAN I
11.130.27%0.03Mua5.408M3.749B86.380.135775.00Công nghiệp
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
51.106.66%3.19Mua7.184M25.085B86.460.55901.00Chăm sóc sức khỏe
300364 COL DIGITAL PUBLIS
4.102.50%0.10Mua70.178M3.088B-2.25769.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300393 JOLYWOOD (SUZHOU)
14.074.30%0.58Sức mua mạnh6.758M4.845B22.510.601720.00Công nghệ
300416 SUZHOU SUSHI TEST
28.62-1.62%-0.47Mua3.353M3.853B48.350.60908.00Công nghiệp
300472 BEIJING NEW UNIVER
14.17-0.21%-0.03Mua15.357M2.966B41.210.34751.00Công nghiệp
300503 GUANGZHOU HAOZHI I
9.332.98%0.27Mua4.187M2.573B132.840.071945.00Công nghiệp
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
39.539.99%3.59109.229K
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
13.5110.02%1.23Mua5.222M1.503B135.630.09359.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300643 HAMATON AUTOMOTIVE
10.09-3.54%-0.37Mua27.328M2.092B88.600.12456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300747 WUHAN RAYCUS FIBER
95.50-0.19%-0.18Mua1.594M18.371B63.531.511377.00Công nghiệp
300767 QUAKESAFE TECHNOLO
46.512.20%1.00Sức mua mạnh1.468M3.641B28.231.61383.00Vật liệu cơ bản
300789 CHENGDU TANGYUAN E
82.006.19%4.78Mua3.179M3.551B27.082.85305.00Công nghiệp
300797 NCS TESTING TECHNO
12.6210.03%1.15256.809K
300799 BEIJING ZUOJIANG T
80.2210.00%7.29Sức mua mạnh183.157K
600069 HENAN YINGE INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD.
3.056.27%0.18Sức mua mạnh80.277M4.660B-0.181947.00Vật liệu cơ bản
600076 KANGXIN?NEW?MATERIALS?CO., LTD.
4.34-0.23%-0.01Mua19.120M4.499B9.830.441427.00Công nghệ
600126 HANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD.
5.107.59%0.36Sức mua mạnh32.300M16.008B13.880.343738.00Vật liệu cơ bản
600255 KINGSWOOD ENTERPRISE
1.703.66%0.06Mua113.836M2.902B-0.771851.00Vật liệu cơ bản
600298 ANGEL YEAST CO.,LTD
31.102.30%0.70Mua5.609M25.052B29.521.038768.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600299 BLUESTAR ADISSEO COMPANY
11.6410.02%1.06Mua20.655M28.375B27.590.382252.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600403 HENAN DAYOU ENERGY CO., LTD
4.065.73%0.22Sức mua mạnh8.059M9.181B70.110.0533648.00Năng lượng
600406 NARI TECHNOLOGY
23.022.31%0.52Mua12.948M103.452B26.000.877457.00Công nghệ
600439 HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS CO., LTD
3.486.10%0.20Mua26.911M3.713B15.910.219023.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600546 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD
7.005.74%0.38Sức mua mạnh25.227M13.124B25.640.2613841.00Công nghiệp
600572 ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
7.17-5.16%-0.39Mua199.961M19.429B39.430.199334.00Chăm sóc sức khỏe
600595 HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO.,LTD
1.805.26%0.09Mua22.195M3.354B-1.198491.00Vật liệu cơ bản
600600 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
51.284.23%2.08Sức mua mạnh14.330M66.468B34.831.4139320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600694 DASHANG CO.,LTD.
26.923.14%0.82Mua4.674M7.666B7.383.5415764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600789 SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
6.584.11%0.26Mua39.577M5.563B46.400.146232.00Chăm sóc sức khỏe
600818 ZHONGLU CO,.LTD.
13.380.90%0.12Mua4.632M3.550B-0.101011.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600862 AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY
9.984.61%0.44Mua14.982M13.290B33.550.281511.00Tài chính
603013 YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS
16.593.30%0.53Mua5.005M8.191B20.920.774419.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603031 ANHUI ANDELI DEPARTMENT STORE
23.469.99%2.13Mua13.078M2.389B304.670.073146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603069 HAINAN HAIQI TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.
7.293.26%0.23Sức mua mạnh6.824M2.231B53.600.133787.00Công nghiệp
603101 XINJIANG WINKA TIMES DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
6.785.61%0.36Mua4.219M2.157B255.780.033515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603179 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD
17.1510.01%1.56Mua15.639M3.504B16.490.952684.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603192 SHANGHAI HUIDE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
29.262.74%0.78Mua1.975M3.038B24.071.18509.00Vật liệu cơ bản
603196 RIBO FASHION GROUP
11.758.60%0.93Sức mua mạnh12.229M2.597B155.680.071839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603197 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION
29.831.12%0.33Mua10.141M4.927B32.000.923682.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603226 VOHRINGER HOME TECHNOLOGY
34.595.17%1.70Mua1.702M4.977B40.070.83620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603332 SUZHOU LONGJIE SPE
27.582.15%0.58Mua1.221M3.211B19.961.351294.00Vật liệu cơ bản
603345 FUJIAN ANJOY FOODS CO.,LTD
61.025.24%3.04Mua2.967M13.339B40.891.429245.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603355 KINGCLEAN ELECTRIC CO.,LTD
23.221.62%0.37Sức mua mạnh1.688M9.163B19.621.167762.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603385 HUIDA SANITARY WARE CO.,LTD.
10.423.99%0.40Mua5.975M3.701B13.950.728414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603489 BAFANG ELECTRIC (S
68.8110.01%6.264.805M
603506 NACITY PROPERTY SERVICE GROUP
20.491.89%0.38Mua3.249M2.697B28.580.707515.00Tài chính
603507 JIANGSU ZHENJIANG
19.264.28%0.79Mua1.493M2.320B153916.700.001692.00Năng lượng
603533 IREADER TECHNOLOGY
15.594.00%0.60Mua8.662M6.011B45.360.33846.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
17.862.29%0.40Mua6.854M7.133B22.510.782008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603600 UE FURNITURE
12.359.97%1.12Mua7.349M3.399B19.700.583557.00Công nghiệp
603788 NINGBO GAOFA AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
15.910.76%0.12Mua4.812M3.629B24.430.651622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603790 ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS
17.471.87%0.32Sức mua mạnh12.862M3.282B25.360.68500.00Vật liệu cơ bản
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
20.094.47%0.86Mua30.287M9.596B70.530.27952.00Công nghiệp
603877 NINGBO PEACEBIRD FASHION
15.12-1.43%-0.22Mua2.044M7.256B14.681.0512250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất