Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000004 SHENZHEN CAU TECH 15.640.13%0.02Bán747.783K1.312B91.580.17172.00Chăm sóc sức khỏe
000006 SHN ZHENYE GROUP 5.071.81%0.09Bán5.662M6.723B6.920.72370.00Tài chính
000009 CHINA BAOAN GROUP 4.560.88%0.04Bán7.196M9.715B57.820.0810944.00Tài chính
000017 SHENZHEN CHINA BIC 3.882.11%0.08Bán5.487M1.536B555.560.0151.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000021 SHENZHEN KAIFA TEC 5.981.53%0.09Bán3.620M8.666B21.360.2824626.00Công nghệ
000030 FAWER AUTOMOTIVE P 4.16-0.72%-0.03Bán4.332M7.586B8.860.476968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000032 SHENZHEN SED INDUS 7.481.77%0.13Bán1.447M3.037B50.510.151261.00Công nghệ
000036 CHINA UNION HOLD L 5.003.52%0.17Bán3.793M5.513B8.210.59810.00Tài chính
000037 SHENZHEN NANSHAN P 5.311.14%0.06Bán837.900K2.428B46.170.11519.00Công ty dịch vụ công cộng
000045 SHN TEXTILE HLDGS 6.311.77%0.11Bán1.220M3.140B64.890.101335.00Công nghệ
000048 SHENZHEN KONDARL 21.48-0.97%-0.21Bán101.700K8.476B22.380.971562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000069 SHENZHEN OVERSEAS 6.001.52%0.09Bán23.042M48.486B5.431.0925130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000070 SHN SDG INFORMA 7.211.69%0.12Bán1.928M4.445B17.280.414916.00Công nghệ
000100 TCL CORPORATION 2.731.87%0.05Bán43.701M36.220B10.950.2475059.00Công nghệ
000157 ZOOMLION HVY IND S 3.681.10%0.04Bán18.079M28.370B26.770.1413461.00Công nghiệp
000333 MIDEA GROUP CO LTD 40.30-0.10%-0.04Bán20.397M267.065B13.632.96101826.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000403 ZHENXING BIOPHARMA 26.000.19%0.05Bán597.034K7.073B117.040.221111.00Chăm sóc sức khỏe
000413 DONGXU OPTOELECTRO 5.341.91%0.10Bán25.597M30.026B14.800.357931.00Công nghệ
000416 MINSHENG HOLDINGS 3.881.84%0.07Bán5.849M2.026B114.790.0363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000422 HUBEI YIHUA CHEM 2.640.00%0.00Bán7.254M2.370B-6.249871.00Vật liệu cơ bản
000423 DONG-E-E-JIAO CO 44.401.79%0.78Bán2.415M28.528B14.233.074817.00Chăm sóc sức khỏe
000425 XCMG CONSTRUCTION 3.932.34%0.09Bán48.934M30.081B17.090.2213620.00Công nghiệp
000428 HUATIAN HOTEL GP 2.671.52%0.04Bán1.335M2.680B26.910.105197.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000430 ZHANG JIA JIE TOUR 5.940.68%0.04Bán2.852M2.388B47.630.121170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000510 SICHUAN JINLU GRP 4.630.22%0.01Bán5.470M2.814B26.880.172537.00Vật liệu cơ bản
000514 CHONGQING YUKAIFA 3.942.34%0.09Bán1.674M3.249B64.960.06701.00Tài chính
000517 RONGAN PROPERTY CO 2.611.16%0.03Bán3.414M8.215B33.310.081182.00Tài chính
000518 JIANGSU SIHUAN BIO 3.661.39%0.05Bán1.359M3.717B25785.710.00280.00Chăm sóc sức khỏe
000523 LONKEY INDUSTRIAL 4.341.40%0.06Bán2.042M2.686B67.050.06848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000530 DALIAN REFRIGERATI 3.522.03%0.07Bán3.408M2.951B18.290.191726.00Công nghiệp
000537 TIANJIN GUANGYU DE 7.800.91%0.07Bán8.699M14.397B3.522.201777.00Tài chính
000538 YUNNAN BAIYAO GRP 70.23-0.10%-0.07Bán6.988M73.210B22.793.098294.00Chăm sóc sức khỏe
000541 FOSHAN ELECTRICAL 5.840.69%0.04Bán1.944M8.116B10.950.539209.00Công nghiệp
000548 HUNAN INVESTMENT 4.547.33%0.31Mua9.857M2.112B16.120.26809.00Công nghiệp
000552 GANSU JINGYUAN 2.821.44%0.04Bán8.813M6.358B10.370.2713031.00Năng lượng
000553 HUBEI SANONDA 12.051.86%0.22Bán2.433M28.943B11.121.061598.00Vật liệu cơ bản
000555 DIGITAL CHINA INFO 11.421.87%0.21Bán6.035M10.800B23.420.489942.00Công nghệ
000558 LANDER SPORTS DEVE 3.141.29%0.04Bán6.123M3.997B117.650.03174.00Tài chính
000566 HAINAN HAIYAO CO 5.642.17%0.12Bán15.074M7.375B60.180.092350.00Chăm sóc sức khỏe
000572 HAIMA AUTOMOBILE G 2.610.00%0.00Bán15.303M4.293B-0.798189.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000573 DONGGUAN WINNERWAY 3.222.55%0.08Bán3.221M2.035B131.270.02533.00Tài chính
000581 WEIFU HIGH-TECH 18.730.86%0.16Bán4.615M18.736B6.712.775411.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000590 TUS-GUHAN GROUP CO 8.421.69%0.14Bán2.136M1.983B142.050.061466.00Chăm sóc sức khỏe
000600 H/JIONTO ENERGY IN 5.030.80%0.04Bán5.111M8.940B72.970.074726.00Công ty dịch vụ công cộng
000603 SHENGDA MINING CO 7.181.99%0.14Bán2.706M4.857B16.250.43685.00Vật liệu cơ bản
000605 BOHAI WATER INDUST 8.332.08%0.17Bán1.376M2.878B27.430.301470.00Công ty dịch vụ công cộng
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO 4.081.24%0.05Bán1.098M4.101B27.230.153175.00Công nghiệp
000612 JIAOZUO WANFANG AL 4.500.22%0.01Sức bán mạnh2.193M5.353B-0.063886.00Vật liệu cơ bản
000616 HNA INVESTMENT GP 2.561.19%0.03Bán4.961M3.618B-0.06247.00Tài chính
000622 HENGLI INDUSTRIAL 3.181.60%0.05Bán1.102M1.331B-0.05193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000626 GRAND INDUSTRIAL H 6.57-1.65%-0.11Bán2.711M3.999B-0.80780.00Công nghiệp
000627 HUBEI BIOCAUSE PH 6.131.32%0.08Bán5.518M29.891B18.850.325099.00Tài chính
000636 FENGHUA ADV TECH 14.561.32%0.19Bán50.914M12.864B23.440.616697.00Công nghiệp
000657 CHINA TUNGSTEN & H 6.151.32%0.08Bán2.750M5.342B37.350.167925.00Vật liệu cơ bản
000659 ZHUHAI ZHONGFU ENT 2.66-8.59%-0.25Sức bán mạnh52.432M3.741B40.930.072246.00Vật liệu cơ bản
000665 HUBEI BROADCASTING 7.641.46%0.11Bán2.341M4.791B15.050.508399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000670 INFOTMIC CO LTD 3.673.67%0.13Bán13.404M2.891B-0.43138.00Tài chính
000672 GANSU SHANGFENG CE 8.666.13%0.50Bán17.561M6.639B6.391.281867.00Vật liệu cơ bản
000676 GENIMOUS TECHNOLOG 11.581.05%0.12Sức bán mạnh4.477M11.067B14.830.77638.00Công nghiệp
000677 CHTC HELON CO LTD 3.222.88%0.09Sức bán mạnh1.871M2.704B2544.720.00864.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000679 DALIAN FRIENDSHIP 4.041.51%0.06Bán2.065M1.418B172.290.02538.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000683 IM/YUANXING ENERGY 2.761.10%0.03Bán22.155M10.856B10.190.274565.00Vật liệu cơ bản
000687 HUAXUN FANGZHOU CO 7.310.41%0.03Bán3.483M5.578B47.180.15917.00Công nghệ
000691 HAINAN YATAI INDUS 3.714.21%0.15Bán4.316M1.151B-0.0335.00Tài chính
000698 SHENYANG CHEMICAL 4.161.96%0.08Bán3.495M3.344B18.760.223391.00Vật liệu cơ bản
000700 JIANGNAN MOULD AND 3.401.19%0.04Sức bán mạnh1.670M2.779B38.960.094303.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000707 HUBEI SHUANG SCI 2.730.74%0.02Sức bán mạnh8.564M1.258B-0.964862.00Vật liệu cơ bản
000713 HEFEI FENGLE SEED 5.750.88%0.05Bán3.144M1.704B45.440.131128.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000715 ZHONGXING SHENYANG 6.021.01%0.06Bán744.800K1.663B18.480.321976.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000720 SHANDONG XINNENG T 3.531.44%0.05Bán2.367M4.488B37.030.092327.00Công ty dịch vụ công cộng
000725 BOE TECHNOLOGY GP 3.131.62%0.05Bán342.568M107.179B17.220.1862516.00Công nghệ
000727 NANJING HUA EL INF 1.710.59%0.01Bán14.227M7.700B-0.168045.00Công nghiệp
000731 SICHUAN MEIFENG CH 5.280.76%0.04Bán4.156M3.099B16.060.332433.00Vật liệu cơ bản
000751 HULUDAO ZINC INDUS 3.100.98%0.03Bán4.924M4.328B22.750.136580.00Vật liệu cơ bản
000756 SHANDONG XINHUA PH 6.081.00%0.06Bán2.129M4.665B16.450.376384.00Chăm sóc sức khỏe
000757 SICHUAN HAOWU ELEC 4.900.00%0.00Bán3.204M2.213B46.490.111384.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000759 ZHONGBAI HOLDINGS 6.071.00%0.06Bán3.164M4.093B10.480.5726199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000761 BENGANG STL PLATE 3.971.79%0.07Bán4.368M15.114B7.240.5419841.00Vật liệu cơ bản
000762 TIBET MINERAL DEVM 9.331.41%0.13Sức bán mạnh2.899M4.792B160.140.061043.00Vật liệu cơ bản
000782 GUANGDONG XINHUI M 5.000.40%0.02Bán904.600K2.630B53.190.092989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000785 WUHAN ZHONGNAN COM 7.371.24%0.09Bán880.000K1.829B4.401.655208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000788 PKU HEALTHCARE COR 5.671.43%0.08Bán2.091M3.332B83.880.07841.00Chăm sóc sức khỏe
000797 CHINA WUYI 4.580.22%0.01Bán3.432M5.990B21.580.215455.00Công nghiệp
000800 FAW CAR CO 6.281.13%0.07Bán4.283M10.107B110.220.067027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000803 SICHUAN JINYU AUTO 12.17-0.25%-0.03Sức bán mạnh146.900K1.558B51.110.24266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000807 YUNNAN ALUMINIUM 5.182.78%0.14Bán28.205M13.138B23.540.2111186.00Vật liệu cơ bản
000809 TIELING NEWCITY IN 2.571.58%0.04Bán2.336M2.087B11.170.23166.00Công nghiệp
000810 SKYWORTH DIGITAL C 6.421.26%0.08Bán3.646M6.812B33.530.195978.00Công nghệ
000815 MCC MEILI CLOUD CO 8.082.93%0.23Bán1.918M5.458B100.890.081137.00Công nghệ
000816 JIANGSU NONGHUA IN 1.520.66%0.01Bán8.368M2.142B-0.212935.00Công nghiệp
000822 SHANDONG HAIHUA CO 6.043.07%0.18Bán6.847M5.245B7.440.794922.00Vật liệu cơ bản
000825 SHANXI TAIGANG ST 5.190.19%0.01Sức bán mạnh90.903M29.507B4.391.1819901.00Vật liệu cơ bản
000829 TELLING TELECOMMUN 7.120.56%0.04Bán3.561M7.511B30.610.233386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000839 CITIC GUOAN INFO 3.881.31%0.05Bán18.378M15.013B827.210.0016888.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000851 GOHIGH DATA NETWOR 4.471.82%0.08Bán3.820M3.984B22.860.191679.00Công nghệ
000856 TANGSHAN JIDONG EQ 12.172.35%0.28Sức bán mạnh5.103M2.699B85.860.141823.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000861 GUANGDONG HIGHSUN 2.580.39%0.01Bán1.920M5.782B25.820.111659.00Tài chính
000868 ANHUI ANKAI AUTOMO 4.421.14%0.05Bán14.969M3.205B-0.494853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000869 YANTAI CHANG YU PI 34.890.84%0.29Bán1.148M19.516B23.781.464040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000876 NEW HOPE LIUHE CO 5.901.37%0.08Bán5.364M24.537B12.300.4761318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000881 CGN NUCLEAR TECHNO 8.021.91%0.15Bán1.313M8.067B23.130.345119.00Công nghiệp
000883 HUBEI ENERGY GR CO 3.971.02%0.04Bán5.465M25.574B11.400.344089.00Công ty dịch vụ công cộng
000900 XIANDAI INVEST CO 4.051.25%0.05Bán9.929M6.071B6.370.632940.00Công nghiệp
000905 XIAMEN PORT DEV 7.090.85%0.06Bán1.824M3.733B58.760.125073.00Công nghiệp
000906 ZHESHANG DEVELOPME 4.731.94%0.09Bán1.668M3.134B15.690.301559.00Vật liệu cơ bản
000909 SOYEA TECHNOLOGY 7.121.42%0.10Bán689.400K2.193B70.750.10489.00Tài chính
000910 DARE POWER DEKOR H 12.05-0.41%-0.05Bán2.898M6.716B9.151.325220.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000915 SHANDONG SHANDA W 14.971.70%0.25Bán1.329M3.449B19.380.762761.00Chăm sóc sức khỏe
000920 SOUTH HUITON CO 5.791.94%0.11Bán891.902K2.397B26.340.221264.00Vật liệu cơ bản
000928 SINOSTEEL ENGINEER 4.974.41%0.21Bán10.713M5.982B14.870.321458.00Công nghiệp
000936 JIANGSU HUAXICUN 5.131.38%0.07Bán2.925M4.483B21.260.24782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000938 UNISPLENDOUR CO. L 41.262.23%0.90Bán3.034M58.894B39.211.0312443.00Công nghệ
000939 KAIDI ECOLOGICAL 1.252.46%0.03Bán26.101M4.794B-0.885985.00Công nghiệp
000948 YUNNAN NANTIAN ELE 9.261.31%0.12Bán955.504K2.254B59.960.154576.00Công nghệ
000949 XINXIANG CHEMICAL 2.921.04%0.03Bán1.432M3.635B796.140.009228.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000950 C.Q. PHARMACEUTICA 6.861.18%0.08Sức bán mạnh23.011M11.475B9.320.716934.00Chăm sóc sức khỏe
000953 GUANGXI HECHI CHEM 3.440.29%0.01Bán8.413M1.009B-0.22614.00Vật liệu cơ bản
000957 ZHONGTONG BUS 5.561.09%0.06Bán2.988M3.261B20.360.275115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000960 YUNNAN TIN 9.852.18%0.21Bán8.226M16.087B19.590.4914680.00Vật liệu cơ bản
000963 HUADONG MEDICINE 38.912.39%0.91Bán10.619M55.411B27.281.398533.00Chăm sóc sức khỏe
000973 FSPG HI-TECH C 3.571.13%0.04Sức bán mạnh3.298M3.415B36.790.103849.00Vật liệu cơ bản
000980 ZOTYE AUTOMOBILE C 5.121.19%0.06Bán9.893M10.260B8.410.6016210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000982 NX/ZHONGYIN CASHME 1.411.44%0.02Bán6.437M2.509B-0.026656.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000995 GANSU HUANGTAI WIN 5.401.89%0.10Bán346.125K940.262M-1.06431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000998 YUAN LONGPING HIGH 15.31-0.26%-0.04Bán6.830M19.283B27.730.552865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN 4.900.20%0.01Bán3.080M9.849B20.510.2410505.00Chăm sóc sức khỏe
002005 ELEC-TECH INTL CO 2.970.00%0.00Bán11.727M5.241B-0.5410777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002009 MIRACLE AUTOMATION 8.912.65%0.23Bán3.852M3.216B21.670.402444.00Công nghiệp
002016 GUANGDONG SHIRONGZ 9.424.09%0.37Bán9.349M7.322B5.361.69832.00Tài chính
002020 ZHEJIANG JINGXIN P 10.610.66%0.07Bán7.811M7.640B24.130.442429.00Chăm sóc sức khỏe
002022 SHANGHAI KEHUA BIO 11.081.93%0.21Bán1.149M5.599B24.400.451058.00Chăm sóc sức khỏe
002026 SHANDONG WEIDA MAC 5.251.94%0.10Bán3.235M2.164B16.790.313685.00Công nghiệp
002028 SIYUAN ELECTRIC CO 12.35-1.59%-0.20Bán21.109M9.541B39.940.314897.00Công nghiệp
002035 VATTI CORPORATION 9.790.31%0.03Bán12.270M8.517B13.710.715092.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002036 LIANCHUANG ELEVTRO 10.053.72%0.36Bán3.599M5.337B18.200.535285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002055 SHENZHEN DEREN ELE 11.080.73%0.08Sức bán mạnh2.758M5.277B37.900.2912565.00Công nghiệp
002056 HENGDIAN GROUP DME 6.051.51%0.09Bán12.511M9.796B14.440.4113597.00Công nghiệp
002061 ZHEJIANG COMMUNICA 8.383.33%0.27Bán6.105M11.156B6.301.295657.00Vật liệu cơ bản
002066 RUITAI MATERIALS T 7.523.16%0.23Bán3.010M1.684B105.070.073309.00Vật liệu cơ bản
002067 ZHEJIANG JINGXING 3.581.70%0.06Bán4.377M3.972B6.000.592022.00Vật liệu cơ bản
002068 JIANGXI BLACK CAT 7.401.79%0.13Bán3.260M5.286B9.210.794628.00Vật liệu cơ bản
002069 ZONECO GROUP CO LT 3.741.91%0.07Bán3.530M2.610B-1.033125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002076 CNLIGHT CO. LTD. 3.272.51%0.08Bán8.927M2.482B38.220.081422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002081 SUZHOU GOLD MANTIS 8.732.22%0.19Bán11.368M22.574B11.230.7617363.00Công nghiệp
002082 WANBANGDE NEW BUIL 8.911.14%0.10Bán1.219M2.097B20.370.431817.00Vật liệu cơ bản
002084 GUANGZHOU SEAGULL 4.421.84%0.08Bán896.547K2.198B23.080.193541.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002086 SHANDONG ORIENTAL 5.41-9.98%-0.60Bán545.900K4.546B43.880.141702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002087 HENAN XINYE TEXTIL 3.741.91%0.07Sức bán mạnh10.165M2.998B8.960.418870.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002092 XINJ ZHONGTAI CHEM 8.392.57%0.21Bán10.294M17.558B7.311.1218635.00Vật liệu cơ bản
002094 QINGDAO KINGKING 5.604.48%0.24Bán18.705M3.712B16.370.334166.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất