Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000005 SHN FOUNTAIN CORP
2.94-2.97%-0.09Sức bán mạnh7.714M3.207B27.910.11745.00Tài chính
000009 CHINA BAOAN GROUP
4.50-19.21%-1.07Sức bán mạnh12.141M11.972B48.940.1113620.00Tài chính
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
9.54-2.45%-0.24Sức bán mạnh2.873M1.973B14.490.67148.00Tài chính
000017 SHENZHEN CHINA BIC
4.22-4.74%-0.21Sức bán mạnh5.762M1.744B-0.0053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000018 SINO GREAT WALL CO
1.20-4.00%-0.05Sức bán mạnh15.504M2.123B-1.21821.00Công nghiệp
000019 SHENZHEN CEREALS H
6.66-3.34%-0.23Sức bán mạnh4.794M7.941B29.970.231096.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000025 SHN TELLUS HLDNGS
19.17-3.57%-0.71Sức bán mạnh3.204M8.569B96.460.21337.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000026 FIYTA HOLDINGS L
7.53-2.08%-0.16Sức bán mạnh2.917M3.374B17.880.435162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
4.41-1.56%-0.07Sức bán mạnh2.048M8.111B9.480.477560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000032 SHENZHEN SED INDUS
9.03-5.94%-0.57Bán2.619M3.967B36.650.26457.00Công nghệ
000039 CHINA INTL MARINE
10.15-2.12%-0.22Sức bán mạnh5.545M29.314B11.550.9151253.00Vật liệu cơ bản
000040 TUNGHSU AZURE RENE
5.70-7.62%-0.47Sức bán mạnh19.376M9.174B141.900.042265.00Tài chính
000045 SHN TEXTILE HLDGS
6.54-5.08%-0.35Sức bán mạnh4.972M3.490B-0.011337.00Công nghệ
000048 SHENZHEN KONDARL
18.99-1.66%-0.32Sức bán mạnh240.900K7.546B13.471.431556.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000049 SHENZHEN DESAY BAT
24.13-1.59%-0.39Sức bán mạnh1.984M5.033B12.801.9210565.00Công nghiệp
000055 CHINA FANGDA GP CO
4.83-2.42%-0.12Sức bán mạnh5.939M4.677B2.781.782206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000062 SHN HUAQIANG IND
12.79-1.84%-0.24Bán2.731M13.628B20.390.641905.00Tài chính
000063 ZTE CORP
31.280.19%0.06Bán63.733M130.895B-0.1768240.00Công nghệ
000065 NORINCO INTL CO
8.17-4.22%-0.36Sức bán mạnh5.185M6.564B11.780.721921.00Công nghiệp
000068 SHENZHEN HUAKONG S
3.83-9.88%-0.42Bán29.929M4.278B-0.15541.00Công nghệ
000070 SHN SDG INFORMA
10.11-5.34%-0.57Bán17.555M8.534B30.740.354179.00Công nghệ
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.35-2.33%-0.08Bán12.875M9.476B23.140.1511615.00Chăm sóc sức khỏe
000088 SHN YAN TIAN PORT
5.28-2.22%-0.12Sức bán mạnh3.511M10.488B22.610.24775.00Công nghiệp
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.05-3.04%-0.19Sức bán mạnh2.365M1.948B29.850.214758.00Chăm sóc sức khỏe
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
5.11-2.11%-0.11Sức bán mạnh5.640M8.628B44.700.125092.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000159 XINJIANG INTL IND
6.50-5.52%-0.38Bán19.031M3.307B33.690.20315.00Năng lượng
000400 XJ ELECTRIC
8.50-3.85%-0.34Sức bán mạnh8.920M8.914B45.210.205422.00Công nghiệp
000404 CHANGHONG HUAYI CO
4.06-2.40%-0.10Sức bán mạnh3.303M2.895B40.100.107737.00Công nghiệp
000407 SHANDONG SHENGLI
3.66-1.88%-0.07Sức bán mạnh6.610M3.283B31.590.122001.00Năng lượng
000410 SHENYANG MACHINE T
5.33-6.16%-0.35Bán10.173M4.348B-1.648338.00Công nghiệp
000411 ZHEJIANG INTL GP C
12.33-2.76%-0.35Sức bán mạnh977.500K3.157B25.980.492400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000413 DONGXU OPTOELECTRO
4.77-3.64%-0.18Sức bán mạnh69.668M28.364B13.070.388606.00Công nghệ
000417 HEFEI DEPARTMENT S
4.74-3.07%-0.15Sức bán mạnh3.376M3.814B16.510.309558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000419 C/TONGCHENG HOLD C
4.52-1.31%-0.06Sức bán mạnh1.895M2.490B17.560.263071.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000422 HUBEI YIHUA CHEM
3.03-5.02%-0.16Bán9.043M2.864B8.390.648442.00Vật liệu cơ bản
000423 DONG-E-E-JIAO CO
32.13-2.16%-0.71Bán10.259M21.478B11.492.864836.00Chăm sóc sức khỏe
000428 HUATIAN HOTEL GP
2.73-2.85%-0.08Sức bán mạnh2.077M2.863B-0.474818.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000488 SHANDONG CHENMING
5.25-1.32%-0.07Sức bán mạnh8.340M12.816B12.510.4315191.00Vật liệu cơ bản
000501 WUHAN DEPARTMENT
10.17-1.26%-0.13Sức bán mạnh2.950M7.921B7.411.399118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000502 LVJING HOLDING CO
7.29-2.15%-0.16Sức bán mạnh1.124M1.377B15.760.47127.00Tài chính
000504 NANHUA BIO-MEDICIN
9.03-4.95%-0.47Bán948.400K2.960B-0.11365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.41-5.01%-0.18Sức bán mạnh27.246M3.335B29.580.121503.00Tài chính
000507 ZHUHAI PORT HOLDIN
6.00-1.64%-0.10Sức bán mạnh4.617M5.676B30.480.202898.00Công nghiệp
000509 HUASU HOLDINGS
2.48-3.88%-0.10Sức bán mạnh8.268M2.130B-0.0664.00Vật liệu cơ bản
000510 SICHUAN XINJINLU G
4.37-7.02%-0.33Bán12.466M2.863B27.580.172495.00Vật liệu cơ bản
000514 CHONGQING YUKAIFA
4.38-3.95%-0.18Sức bán mạnh6.453M3.848B104.010.04740.00Tài chính
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.93-2.66%-0.08Sức bán mạnh14.389M9.584B7.760.391432.00Tài chính
000519 NORTH INDUSTRIES G
7.56-3.82%-0.30Sức bán mạnh15.071M10.946B32.940.248084.00Vật liệu cơ bản
000521 CHANGHONG MEILING
3.42-2.56%-0.09Sức bán mạnh5.078M3.667B85.420.0416520.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000524 GUANGZHOU LINGNAN
7.58-2.70%-0.21Sức bán mạnh2.110M5.221B18.750.425919.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000525 NANJING RED SUN CO
12.44-2.20%-0.28Sức bán mạnh2.541M7.387B13.420.953599.00Vật liệu cơ bản
000530 DALIAN REFRIGERATI
4.14-2.36%-0.10Bán5.416M3.575B18.680.231674.00Công nghiệp
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
9.76-4.22%-0.43Sức bán mạnh3.348M3.513B63.430.16635.00Tài chính
000533 GUANGDONG SHUNNA E
2.67-3.96%-0.11Sức bán mạnh6.523M1.920B-1.421325.00Công nghiệp
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
75.75-1.12%-0.86Bán3.143M97.862B23.843.218068.00Chăm sóc sức khỏe
000539 GUANGDONG ELECTRIC
3.90-2.01%-0.08Sức bán mạnh4.870M20.896B36.130.116735.00Công ty dịch vụ công cộng
000541 FOSHAN ELECTRICAL
5.17-0.00%-0.00Sức bán mạnh3.093M7.235B19.680.269234.00Công nghiệp
000544 CENTRAL PLAINS ENV
6.29-2.33%-0.15Bán8.484M6.277B14.820.431246.00Công ty dịch vụ công cộng
000548 HUNAN INVESTMENT
4.25-2.75%-0.12Sức bán mạnh2.958M2.182B49.150.09785.00Công nghiệp
000550 JIANGLING MOTORS
17.50-1.30%-0.23Bán2.913M11.440B-0.0416540.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000551 CREATE TECH & SCIE
6.51-2.98%-0.20Bán4.130M2.685B31.010.223266.00Công nghiệp
000552 GANSU JINGYUAN
2.61-1.51%-0.04Sức bán mạnh6.239M6.060B11.290.2312683.00Năng lượng
000553 ADAMA LTD
10.05-1.66%-0.17Sức bán mạnh2.229M25.004B33.960.301470.00Vật liệu cơ bản
000554 SINOPEC SD TAI PET
5.56-3.64%-0.21Sức bán mạnh6.568M2.774B1403.890.001305.00Năng lượng
000555 DIGITAL CHINA INFO
10.25-2.66%-0.28Sức bán mạnh6.969M10.145B217.110.059187.00Công nghệ
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.38-2.31%-0.08Sức bán mạnh5.625M4.461B-0.08174.00Tài chính
000561 SHAANXI FENGHUOP
6.51-2.40%-0.16Sức bán mạnh2.500M4.033B51.310.152996.00Công nghệ
000564 CCOOP GROUP CO LTD
2.34-3.70%-0.09Sức bán mạnh16.517M14.599B31.360.089366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000565 CHONGQING SANXIA P
5.44-2.16%-0.12Sức bán mạnh2.696M2.411B52.790.11913.00Vật liệu cơ bản
000570 CHANGCHAI CO
4.63-3.54%-0.17Bán4.280M2.695B50.580.093186.00Công nghiệp
000572 HAIMA AUTOMOBILE C
1.85-5.13%-0.10Sức bán mạnh21.094M3.207B-0.976278.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000584 JIANGSU YOULI INVE
6.06-3.81%-0.24Sức bán mạnh4.558M3.864B36.330.17915.00Tài chính
000585 NORTHEAST ELEC DEV
2.07-2.36%-0.05Sức bán mạnh2.953M1.482B-0.02167.00Công nghiệp
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
10.27-4.29%-0.46Sức bán mạnh4.510M2.570B-0.141401.00Chăm sóc sức khỏe
000592 ZHONGFU STRAITS (P
3.28-3.81%-0.13Sức bán mạnh25.371M6.587B269.570.011030.00Vật liệu cơ bản
000595 BAOTA INDUSTRY CO
2.70-3.91%-0.11Sức bán mạnh7.183M2.096B-0.161488.00Công nghiệp
000599 QINGDAO DOUBLESTAR
4.25-3.41%-0.15Sức bán mạnh4.239M3.645B238.480.024531.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000600 H/JIONTO ENERGY IN
6.36-2.60%-0.17Sức bán mạnh8.094M11.699B21.490.304443.00Công ty dịch vụ công cộng
000605 BOHAI WATER INDUST
7.61-2.31%-0.18Sức bán mạnh1.544M2.747B47.600.161315.00Công ty dịch vụ công cộng
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO
4.62-3.95%-0.19Sức bán mạnh7.281M4.895B45.190.113155.00Công nghiệp
000609 BEIJING ZODI INVES
4.87-3.37%-0.17Sức bán mạnh2.991M1.508B-0.26233.00Tài chính
000610 XI'AN TOURISM CO.
8.70-3.65%-0.33Bán6.818M2.138B21.860.41779.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000611 INNER MONGOLIA TIA
3.18-3.64%-0.12Sức bán mạnh2.044M1.115B-0.4235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000613 HAINAN DADONGHAI
5.43-4.90%-0.28Sức bán mạnh4.590M2.079B8275.360.00143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000615 KINGHAND INDUSTRIA
5.04-2.33%-0.12Sức bán mạnh3.806M4.037B18.860.273702.00Vật liệu cơ bản
000616 HNA INVESTMENT GP
2.84-2.07%-0.06Sức bán mạnh3.982M4.148B10.650.27175.00Tài chính
000619 WUHU CONCH PROFILE
5.27-3.30%-0.18Sức bán mạnh2.154M1.962B175.130.033622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000622 HENGLI INDUSTRIAL
4.58-4.38%-0.21Sức bán mạnh7.308M2.037B489.270.01148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000626 GRAND INDUSTRIAL H
7.85-2.00%-0.16Sức bán mạnh1.481M4.348B45.940.17560.00Công nghiệp
000627 HUBEI BIOCAUSE PH
6.07-1.78%-0.11Sức bán mạnh7.918M30.533B23.180.273515.00Tài chính
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.35-6.12%-0.61Bán3.413M3.102B41.740.24897.00Tài chính
000633 XINJIANG HEJIN HLD
4.86-4.71%-0.24Bán7.087M1.964B199.920.03246.00Vật liệu cơ bản
000638 VANFUND URBAN INVE
4.89-4.31%-0.22Sức bán mạnh2.973M1.581B-0.46390.00Tài chính
000639 XIWANG FOODSTUFFS
5.32-5.00%-0.28Bán9.258M6.045B12.690.442107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.82-4.26%-0.17Bán11.437M5.888B18.890.211244.00Vật liệu cơ bản
000657 CHINA TUNGSTEN & H
6.26-6.85%-0.46Bán7.226M5.914B52.020.137889.00Vật liệu cơ bản
000659 ZHUHAI ZHONGFU ENT
2.87-3.69%-0.11Bán4.915M3.831B310.420.012103.00Vật liệu cơ bản
000663 FUJIAN YONGAN FRST
5.95-4.49%-0.28Sức bán mạnh4.535M2.098B-3.882278.00Vật liệu cơ bản
000665 HUBEI BROADCASTING
5.17-5.14%-0.28Sức bán mạnh8.269M5.251B31.820.178120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000668 RONGFENG HOLDING G
15.07-3.15%-0.49Bán1.004M2.285B136.500.11160.00Tài chính
000670 INFOTMIC CO LTD
1.92-4.95%-0.10Sức bán mạnh15.586M1.650B-0.22104.00Công nghệ
000673 CONTEMPORARY EASTE
3.24-2.99%-0.10Sức bán mạnh11.206M2.644B-2.17575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
6.07-3.19%-0.20Sức bán mạnh4.247M8.314B11.540.54719.00Công nghiệp
000678 XIANGYANG AUTO BGS
6.47-5.55%-0.38Bán3.950M3.148B-0.164464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000685 ZHONGSHAN PUBLIC
8.30-2.35%-0.20Bán3.390M12.538B15.470.553940.00Công ty dịch vụ công cộng
000687 HUAXUN FANGZHOU CO
6.16-3.75%-0.24Sức bán mạnh3.174M4.904B-0.69894.00Công nghệ
000691 HAINAN YATAI INDUS
3.84-3.76%-0.15Sức bán mạnh3.891M1.290B118.640.0328.00Tài chính
000692 S/HT THERMAL POWER
2.88-3.36%-0.10Sức bán mạnh3.512M1.588B107.390.032606.00Công ty dịch vụ công cộng
000695 TIANJIN BINHAI E&D
8.25-3.40%-0.29Sức bán mạnh944.115K1.897B53.700.16447.00Công ty dịch vụ công cộng
000697 LIGEANCE AEROSPACE
10.60-3.64%-0.40Sức bán mạnh3.221M7.388B-0.032487.00Công nghiệp
000703 HENGYI PETROCHEMIC
12.35-5.58%-0.73Sức bán mạnh20.620M37.170B17.800.7313754.00Vật liệu cơ bản
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
6.46-1.22%-0.08Sức bán mạnh1.361M2.185B30.080.221861.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000707 HUBEI SHUANG SCI
2.82-1.74%-0.05Sức bán mạnh3.684M1.332B5.600.512031.00Vật liệu cơ bản
000709 HESTEEL CO LTD
2.76-1.43%-0.04Sức bán mạnh26.034M29.732B8.210.3435723.00Vật liệu cơ bản
000710 BERRY GENOMICS CO
33.27-1.57%-0.53Sức bán mạnh840.375K11.986B32.381.041608.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000711 KINGLAND TECHNOLOG
5.18-4.43%-0.24Sức bán mạnh8.680M5.548B38.310.141748.00Công ty dịch vụ công cộng
000713 HEFEI FENGLE SEED
8.79-10.03%-0.98Bán47.242M4.180B53.470.181107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000715 ZHONGXING SHENYANG
9.17-2.55%-0.24Bán796.800K2.625B28.090.341670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000716 NANFANG BLACK SESA
3.40-6.34%-0.23Bán18.012M2.709B47.550.082630.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000717 SGIS SONGSHAN
4.12-2.60%-0.11Sức bán mạnh17.821M10.235B3.581.186691.00Vật liệu cơ bản
000721 XI'AN CATERING CO.
3.96-3.65%-0.15Sức bán mạnh6.526M2.051B305.580.013414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000722 HUNAN DEVELOPMENT
6.84-3.25%-0.23Sức bán mạnh3.548M3.282B30.750.23663.00Công ty dịch vụ công cộng
000723 SHANXI MEIJIN ENER
9.04-3.62%-0.34Bán78.989M38.054B20.490.466906.00Công nghiệp
000726 LU THAI TEXTILE CO
9.11-0.65%-0.06Sức bán mạnh1.576M7.869B9.980.9225851.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000729 BEIJING YANJING BR
6.14-3.00%-0.19Sức bán mạnh11.618M17.841B96.670.0732447.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000733 CHINA ZHENHUA SCIE
14.58-3.51%-0.53Bán6.013M7.779B26.660.577909.00Công nghiệp
000735 LUONIUSHAN CO LTD
8.90-3.89%-0.36Bán29.191M10.663B242.850.042232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000737 NAFINE CHEMICAL I
3.02-3.21%-0.10Sức bán mạnh2.170M1.712B5.410.581761.00Vật liệu cơ bản
000752 TIBET GALAXY SCIEN
3.81-4.51%-0.18Sức bán mạnh1.800M1.052B-1.66284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
3.11-2.51%-0.08Sức bán mạnh4.978M3.163B33.870.091990.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000757 SICHUAN HAOWU ELEC
4.33-3.99%-0.18Sức bán mạnh2.636M2.037B28.540.161286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000758 CHINA NONFERROUS
4.67-6.41%-0.32Bán35.150M9.827B99.940.056855.00Vật liệu cơ bản
000760 STEYR MOTORS CORP
1.44-5.26%-0.08Bán11.449M1.173B-1.68101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000762 TIBET MINERAL DEVM
7.40-4.15%-0.32Sức bán mạnh4.213M4.021B-0.31929.00Vật liệu cơ bản
000767 SHANXI ZHANGZE ELE
2.66-2.56%-0.07Sức bán mạnh4.746M8.400B12.500.228457.00Công ty dịch vụ công cộng
000777 SUFA TECHNOLOGY IN
12.69-2.98%-0.39Sức bán mạnh2.579M5.015B38.300.341126.00Công nghiệp
000778 XINXING DUCTILE IR
4.31-0.92%-0.04Sức bán mạnh14.359M17.360B8.500.5115809.00Vật liệu cơ bản
000780 I/MONGOLIA PINGZHU
3.21-3.89%-0.13Sức bán mạnh2.150M3.388B-0.428239.00Năng lượng
000782 GUANGDONG XINHUI M
3.95-3.19%-0.13Sức bán mạnh2.866M2.155B73.590.062862.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000786 BEIJING NEW BLDG
17.39-2.08%-0.37Bán4.159M30.006B12.751.3910624.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.35-3.35%-0.22Sức bán mạnh3.970M3.916B85.710.08805.00Chăm sóc sức khỏe
000789 JIANGXI WANNIANQIN
9.27-3.24%-0.31Sức bán mạnh9.959M7.639B6.761.427154.00Vật liệu cơ bản
000791 GEPIC ENERGY DEVEL
3.84-2.54%-0.10Sức bán mạnh6.370M5.357B9.750.402081.00Vật liệu cơ bản
000793 HUAWEN MEDIA GROUP
3.09-5.50%-0.18Bán17.738M6.531B-2.495247.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL
6.33-3.36%-0.22Sức bán mạnh2.786M5.260B26.770.246859.00Công nghiệp
000800 FAW CAR CO
9.04-2.48%-0.23Bán7.134M15.087B106.740.096871.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000801 SICHUAN JIUZHOU EL
5.29-2.04%-0.11Bán4.874M5.523B60.210.094574.00Công nghệ
000803 SICHUAN JINYU AUTO
13.75-6.97%-1.03Bán467.000K1.888B-0.03251.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000806 GALAXY BIOMEDICAL
2.05-5.09%-0.11Sức bán mạnh10.488M2.376B-0.632189.00Công nghiệp
000809 TIELING NEWCITY
2.48-2.75%-0.07Sức bán mạnh3.704M2.103B55.530.05159.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất