Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000007 SHENZHEN QUANXINHA
6.63-3.63%-0.25Sức bán mạnh12.448M2.297B-0.01102.00Tài chính
000023 SHN UNIVERSE GRP
11.80-0.76%-0.09Bán2.689M1.637B224.720.051123.00Vật liệu cơ bản
000034 DIGITAL CHINA GROU
12.08-3.36%-0.42Bán8.997M7.901B10.471.154486.00Công nghệ
000301 JIANGSU EASTERN SH
5.12-0.58%-0.03Bán4.526M20.629B8.780.58573.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000502 LVJING HOLDING CO
7.301.39%0.10Bán807.022K1.349B80.240.09192.00Tài chính
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
9.71-1.02%-0.10Bán1.371M4.775B51.660.19389.00Tài chính
000539 GUANGDONG ELECTRIC
4.15-1.19%-0.05Bán7.090M21.789B24.210.176957.00Công ty dịch vụ công cộng
000622 HENGLI INDUSTRIAL
6.11-5.56%-0.36Bán37.942M2.598B-0.03193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.460.41%0.01Bán15.247M6.297B10.780.23747.00Tài chính
000691 HAINAN YATAI INDUS
4.240.71%0.03Bán3.817M1.371B139.930.0335.00Tài chính
000697 LIGEANCE AEROSPACE
12.020.08%0.01Bán2.948M8.073B183.510.071764.00Công nghiệp
000718 SUNING UNIVERSAL
3.130.00%0.00Bán10.218M9.498B7.990.391143.00Tài chính
000918 CHINA CALXON GROUP
6.77-0.29%-0.02Bán5.710M12.214B5.001.352166.00Tài chính
000976 GUANGDONG HUATIE T
4.41-2.00%-0.09Sức bán mạnh8.769M7.037B14.460.30558.00Công nghiệp
002061 ZHEJIANG COMMUNICA
8.350.12%0.01Bán5.910M11.487B6.151.365657.00Vật liệu cơ bản
002117 TUNGKONG INC
13.492.20%0.29Bán1.914M4.907B18.760.722703.00Công nghiệp
002147 NEOGLORY PROSPERIT
2.94-1.34%-0.04Bán30.757M5.375B3.750.781365.00Tài chính
002203 ZHEJIANG HAILIANG
7.53-0.26%-0.02Sức bán mạnh2.277M14.702B15.530.496330.00Vật liệu cơ bản
002290 SUZHOU CHINA CREAT
7.76-2.27%-0.18Sức bán mạnh4.425M1.883B51.620.15818.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
14.94-10.00%-1.66Bán5.466M8.015B36.740.41923.00Chăm sóc sức khỏe
002434 ZHEJIANG WANLIYANG
6.010.33%0.02Sức bán mạnh3.106M8.114B18.550.324901.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002450 KANGDE XIN GROUP C
6.173.87%0.23Bán275.787M21.847B7.820.794081.00Vật liệu cơ bản
002482 SHENZHEN GRANDLAN
5.12-1.54%-0.08Sức bán mạnh7.812M7.871B10.850.474792.00Công nghiệp
002485 SINOER MENS WEAR C
7.060.00%0.00Bán6.348M3.841B33.790.21475.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002511 C&S PAPER CO LTD
8.122.27%0.18Bán8.973M10.448B24.800.335421.00Vật liệu cơ bản
002513 JIANGSU LANFENG BI
5.610.72%0.04Bán2.039M1.908B-0.272026.00Vật liệu cơ bản
002522 ZHEJIANG ZHONGCHEN
4.75-0.21%-0.01Bán3.422M4.302B109.120.04827.00Vật liệu cơ bản
002589 REALCAN PHARMAC.GR
6.663.10%0.20Bán21.453M10.021B8.950.746914.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002594 BYD COMPANY LTD
46.82-1.41%-0.67Bán12.600M127.732B47.400.99200949.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002618 SHENZHEN DANBOND
12.940.94%0.12Bán3.431M7.090B210.170.061193.00Công nghệ
002656 MODERN AVENUE GROU
5.490.00%0.00Bán17.823M3.912B52.840.101469.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
8.61-2.38%-0.21Sức bán mạnh9.063M8.819B11.060.793566.00Công nghiệp
002761 DOHIA GROUP CO LTD
14.76-2.57%-0.39Bán9.672M3.011B67.590.221214.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002778 JIANGSU GAOKE PETR
16.801.82%0.30Bán1.589M1.497B51.510.33151.00Năng lượng
002802 WUXI HONGHUI NEW M
20.33-0.64%-0.13Sức bán mạnh240.557K2.203B30.080.68288.00Vật liệu cơ bản
002803 XIAMEN JIHONG PACK
14.210.42%0.06Bán2.120M2.802B16.000.891783.00Vật liệu cơ bản
002815 SUNTAK TECHNOLOGY
13.530.22%0.03Bán4.682M11.247B13.960.974017.00Công nghệ
002831 SHENZHEN YUTO PACK
38.59-1.41%-0.55Sức bán mạnh1.358M15.436B17.882.1620440.00Vật liệu cơ bản
002862 SHIFENG CULTURAL D
22.527.49%1.57Mua6.907M1.802B50.060.45757.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002897 WENZHOU YIHUA CONN
18.11-3.31%-0.62Sức bán mạnh4.486M3.091B35.130.523715.00Công nghệ
002921 SHANDONG LIANCHENG
23.04-0.48%-0.11Bán1.171M1.843B37.080.621869.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200017 SHENZHEN CHINA BIC
2.05-2.38%-0.05Bán834.636K1.858B649.100.0151.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200019 SHN SHENBAO IND CO
3.68-0.27%-0.01Bán30.300K8.333B-0.12688.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
200054 CHONGQING JIANSHE
6.43-3.31%-0.22Bán56.350K678.956M10.320.55898.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200505 HAINAN JINGLIANG
3.560.56%0.02Bán168.600K3.957B33.020.172968.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
200613 HAINAN DADONGHAI
4.33-4.63%-0.21Bán155.900K2.705B842.400.01145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300031 WUXI BOTON TECHNOL
12.25-0.16%-0.02Bán5.236M4.860B17.230.71889.00Công nghiệp
300058 BLUEFOCUS INTELLIG
4.28-4.25%-0.19Bán27.812M9.339B26.420.166606.00Công nghệ
300075 BEIJING EGOVA CO L
10.60-1.30%-0.14Bán6.809M4.498B21.820.497504.00Công nghệ
300128 SUZHOU JINFU TECHN
3.36-7.95%-0.29Sức bán mạnh52.794M3.676B364.430.012602.00Công nghệ
300132 FUJIAN GREEN PINE
10.390.78%0.08Bán4.251M4.010B13.840.75352.00Vật liệu cơ bản
300139 BEIJING XIAOCHENG
7.31-1.48%-0.11Bán10.325M2.003B-0.52294.00Công nghiệp
300169 CHANGZHOU TIANSHEN
4.750.21%0.01Bán1.725M1.548B-0.11798.00Vật liệu cơ bản
300197 SHENZHEN TECHAND E
3.662.81%0.10Bán33.425M8.343B12.600.295121.00Công nghiệp
300204 STAIDSON (BEIJING)
10.580.76%0.08Bán373.046K5.044B31.970.33678.00Chăm sóc sức khỏe
300210 ANSHAN SENYUAN ROA
3.95-1.50%-0.06Bán14.931M1.913B67.820.06662.00Công nghiệp
300212 BEIJING E-HUALU IN
20.85-0.14%-0.03Sức bán mạnh4.941M9.426B40.940.511790.00Công nghiệp
300219 HONGLI ZHIHUI GROU
7.20-0.28%-0.02Bán7.936M5.132B11.470.634047.00Công nghệ
300249 YIMIKANG TECH GROU
6.08-1.78%-0.11Bán10.824M2.639B23.120.261249.00Công nghiệp
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
3.621.69%0.06Bán6.048M7.467B28.130.131477.00Chăm sóc sức khỏe
300296 LEYARD OPTOELECTRO
6.84-0.15%-0.01Bán34.797M17.393B11.260.613986.00Công nghệ
300309 GI TECHNOLOGIES GR
7.87-5.64%-0.47Bán21.608M6.857B16.580.47287.00Năng lượng
300392 BEIJING TENSYN DIG
6.62-1.49%-0.10Sức bán mạnh5.965M2.542B-0.58285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300413 MANGO EXCELLENT ME
34.85-2.90%-1.04Bán6.551M34.502B19.581.781198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300429 CHANGZHOU TRONLY N
28.600.42%0.12Bán716.790K7.756B57.500.50912.00Vật liệu cơ bản
300436 FUJIAN COSUNTER PH
23.910.46%0.11Bán430.730K3.347B335.860.07559.00Chăm sóc sức khỏe
300446 BAODING LUCKY INNO
14.740.48%0.07Bán711.575K1.810B17.070.86259.00Công nghệ
300458 ALL WINNER TECHNOL
19.090.47%0.09Bán5.709M6.311B40.340.47901.00Công nghệ
300509 JIANGSU NEWAMSTAR
11.730.09%0.01Bán898.980K1.783B29.100.40815.00Công nghiệp
300618 NANJING HANRUI COB
69.532.22%1.51Bán3.548M13.350B15.914.37663.00Vật liệu cơ bản
300667 BEIJING BEETECH IN
24.691.44%0.35Bán1.836M2.518B56.190.44192.00Công nghệ
300670 JIANGSU DAYBRIGHT
15.76-1.38%-0.22Bán4.369M3.064B82.750.19308.00Công nghiệp
300684 JONES TECH PLC
25.300.80%0.20Bán2.439M3.986B22.301.13731.00Công nghiệp
300726 ZHUZHOU HONGDA ELE
17.480.52%0.09Bán2.893M6.994B29.760.59907.00Công nghệ
300731 SHENZHEN COTRAN NE
23.00-0.17%-0.04Sức bán mạnh1.217M2.006B31.320.73379.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300736 BYBON GROUP CO LTD
20.43-1.35%-0.28Sức bán mạnh1.936M1.669B54.370.38947.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300740 YUJIAHUI CO LTD
17.010.77%0.13Bán3.387M4.627B19.470.871114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600009 SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT
49.994.91%2.34Bán10.902M96.329B23.312.146416.00Công nghiệp
600023 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
4.530.22%0.01Bán15.835M61.611B14.270.3210405.00Công ty dịch vụ công cộng
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
9.596.44%0.58Bán33.042M12.982B17.470.5513873.00Chăm sóc sức khỏe
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.770.00%0.00Bán9.358M2.527B37.030.18772.00Chăm sóc sức khỏe
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
3.06-0.33%-0.01Bán13.723M2.863B-0.49623.00Tài chính
600228 JIANGXI CHANGJIU BIOCHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
7.60-3.18%-0.25Bán1.000M1.834B33.550.23347.00Vật liệu cơ bản
600242 ZHONGCHANG BIGDATA CORPORATION LIMITED
12.86-3.67%-0.49Bán26.164M5.873B45.770.28342.00Công nghệ
600318 ANHUI XINLI FINANCE
6.74-2.32%-0.16Bán7.064M3.262B-0.64295.00Tài chính
600462 SHENZHEN GEOWAY
2.75-4.84%-0.14Sức bán mạnh239.100K1.468B-0.02697.00Vật liệu cơ bản
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
6.461.57%0.10Bán6.735M9.882B11.020.594704.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600596 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
10.522.14%0.22Bán32.227M7.227B4.982.145409.00Vật liệu cơ bản
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
5.25-0.38%-0.02Bán2.546M26.671B23.090.231568.00Tài chính
600703 SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
9.54-5.17%-0.52Bán126.345M38.908B11.510.839817.00Công nghệ
600767 WINSAN(SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
4.48-0.22%-0.01Bán581.851K1.528B73.240.06305.00Công nghệ
600774 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.
11.750.43%0.05Sức bán mạnh558.940K2.667B134.780.091258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600784 LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
5.03-0.98%-0.05Sức bán mạnh3.560M2.858B-0.141643.00Vật liệu cơ bản
600870 XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC CO.,LTD.
3.100.00%0.00Bán1.257M1.622B-0.0358.00Công nghệ
600978 YIHUA LIFESTYLE TECHNOLOGY
4.030.25%0.01Bán24.588M5.976B10.320.3912879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
601339 BROS EASTERN
4.970.61%0.03Bán1.461M7.455B13.180.3818040.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
601598 SINOTRANS LIMITED
4.890.00%0.00318.355M18.908B7.800.4035892.00Công nghiệp
603025 BEIJING DAHAO TECH
10.590.28%0.03Bán2.217M9.763B22.940.46670.00Công nghiệp
603305 NINGBO XUSHENG AUT
28.30-0.18%-0.05Bán3.820M11.337B39.020.731191.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603357 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE
18.78-1.88%-0.36Bán5.265M6.097B13.121.431417.00Công nghiệp
603378 ASIA CUANON TECHNOLOGY
12.96-0.84%-0.11Bán1.900M2.525B28.700.451491.00Vật liệu cơ bản
603730 SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR
20.26-0.54%-0.11Bán582.483K8.313B14.001.457809.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603928 SUZHOU XINGYE MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
13.32-0.45%-0.06Bán2.852M2.685B17.740.75445.00Vật liệu cơ bản
900916 SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE
0.53-0.38%-0.00Sức bán mạnh77.200K2.982B104.600.10879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất