Phần cứng xử lý máy tính (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
371.845B
Giá trị vốn hóa thị trường
64.086M
Khối lượng
+0.75%
Thay đổi
+1.26%
Hiệu suất Tháng
−3.35%
Hiệu suất Năm
+3.07%
Hiệu suất YTD
          
000004 SHENZHEN GUOHUA NE
18.820.48%0.09Bán1.847M2.936B45.370.41264.00
000066 CHINA GREATWALL TE
14.142.91%0.40Mua50.150M41.549B35.130.3915410.00
000836 TIANJIN FUTONG INF
2.47-3.14%-0.08Bán14.718M2.985B-0.03847.00
000977 INSPUR ELECTRONIC
30.491.40%0.42Mua29.865M44.324B23.481.287131.00
000997 NEWLAND DIGITAL TE
15.20-0.52%-0.08Sức bán mạnh6.000M15.399B29.340.536570.00
002027 FOCUS MEDIA INFORM
7.500.00%0.00Bán136.538M106.549B17.810.426779.00
002312 SICHUAN DEV LOMON
16.462.55%0.41Sức mua mạnh166.865M28.177B18.840.853379.00
002866 JIANGSU TRANSIMAGE
12.21-1.93%-0.24Sức bán mạnh1.256M3.495B22.000.572008.00
002881 MEIG SMART TECHNOL
36.991.82%0.66Mua5.356M6.622B107.450.34803.00
300188 XIAMEN MEIYA PICO
16.07-0.37%-0.06Bán4.417M12.862B34.030.473745.00
300288 GUIYANG LONGMASTER
12.212.95%0.35Mua15.054M4.126B57.070.211083.00
300462 SHANGHAI HUAMING I
13.00-5.32%-0.73Mua6.131M2.447B165.220.091207.00
300479 SHANDONG SYNTHESIS
14.00-1.69%-0.24Bán5.220M2.374B-0.04760.00
300773 LAKALA PAYMENT CO
24.95-1.31%-0.33Sức bán mạnh4.872M19.457B19.171.323215.00
600601 FOUNDER TECHNOLOGY GROUP
2.731.87%0.05Bán15.342M5.992B-0.477124.00
600728 PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
7.71-0.26%-0.02Bán9.547M13.141B77.690.102430.00
600734 FUJIAN START GROUP CO. LTD
2.79-1.41%-0.04Mua12.719M1.736B-0.951619.00
603019 DAWNING INFORMATION INDUSTRY
27.851.27%0.35Bán12.277M40.403B41.030.673332.00
603327 SICHUAN FURONG TECHNOLOGY
14.190.57%0.08Sức bán mạnh489.874K5.690B18.800.75727.00
688100 WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY
23.161.00%0.23Bán1.018M11.580B37.490.61721.00
Tải thêm