Xây dựng & Kỹ thuật (Công nghiệp)

121
Cổ phiếu
1597.015B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.626M
Khối lượng
+1.91%
Tỷ suất Cổ tức
−1.54%
Thay đổi
−4.53%
Hiệu suất Tháng
−0.67%
Hiệu suất Năm
+1.91%
Hiệu suất YTD
          
000018 SINO GREAT WALL CO
1.20-4.00%-0.05Sức bán mạnh15.504M2.038B-1.21821.00
000065 NORINCO INTL CO
8.17-4.22%-0.36Sức bán mạnh5.185M6.287B11.290.721921.00
000090 SHN TAGEN GROUP
5.33-1.30%-0.07Mua6.564M9.959B12.450.427458.00
000498 SHANDONG HI SPEED
4.99-1.19%-0.06Sức bán mạnh4.912M5.589B7.600.668703.00
000779 GANSU ENGINEERING
11.09-2.63%-0.30Bán1.396M4.218B20.080.554698.00
000797 CHINA WUYI
3.851.05%0.04Mua5.535M6.052B22.630.203819.00
000809 TIELING NEWCITY
2.48-2.75%-0.07Sức bán mạnh3.704M2.045B54.010.05159.00
002047 SHENZHEN BAUING CO
5.58-0.18%-0.01Bán8.270M7.407B25.680.222089.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
11.00-1.87%-0.21Sức bán mạnh5.328M13.595B10.151.082299.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
3.02-2.27%-0.07Sức bán mạnh4.685M3.631B17.370.174047.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
3.64-3.45%-0.13Sức bán mạnh3.707M4.013B12.790.282157.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
10.723.57%0.37Mua16.138M27.981B13.210.8319877.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
9.42-4.56%-0.45Bán5.855M3.934B18.060.524784.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.89-3.90%-0.32Bán7.044M4.223B27.620.291167.00
002163 AVIC SANXIN CO. LT
4.77-5.73%-0.29Sức bán mạnh6.914M3.833B619.480.013840.00
002178 S/H YANHUA SMART G
3.55-3.53%-0.13Sức bán mạnh4.385M2.528B-0.45880.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
6.16-3.60%-0.23Sức bán mạnh11.549M5.533B103.040.064850.00
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.58-2.62%-0.15Sức bán mạnh21.419M14.985B11.370.495244.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
3.00-2.28%-0.07Sức bán mạnh5.696M3.748B-0.332340.00
002359 NORTHCOM GROUP CO
2.72-4.56%-0.13Bán19.850M2.957B-1.201342.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
5.18-3.54%-0.19Sức bán mạnh8.986M6.770B18.680.286153.00
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.42-3.66%-0.13Sức bán mạnh10.563M6.505B32.650.112131.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.46-3.89%-0.14Sức bán mạnh11.932M5.145B-0.081557.00
002469 SHANDONG SUNWAY PE
4.09-3.54%-0.15Sức bán mạnh3.296M2.058B56.260.07464.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
5.22-1.69%-0.09Mua7.606M8.025B24.430.215624.00
002509 TIANGUANG ZHONGMAO
1.74-4.40%-0.08Bán23.542M4.337B-0.212114.00
002524 GUANGZHENG GROUP C
4.92-1.99%-0.10Sức bán mạnh4.273M2.537B-0.142620.00
002541 ANHUI HONGLU STEEL
7.49-0.40%-0.03Bán2.526M3.923B9.080.8211053.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
4.04-2.18%-0.09Bán7.655M7.317B33.080.122574.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
3.61-1.10%-0.04Sức bán mạnh2.797M4.131B16.340.221630.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
4.92-2.19%-0.11Sức bán mạnh7.235M3.742B153.610.03626.00
002659 BEIJING KAIWEN EDU
7.32-2.27%-0.17Sức bán mạnh2.819M3.650B-0.18565.00
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.81-3.10%-0.09Sức bán mạnh8.229M5.046B120.960.022397.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
4.99-0.80%-0.04Bán7.754M7.671B10.590.483887.00
002743 ANHUI FUHUANG STEE
5.86-2.50%-0.15Sức bán mạnh1.520M1.971B23.030.252132.00
002751 SHENZHEN ESUN DISP
19.47-1.17%-0.23Sức bán mạnh1.645M2.964B36.170.55906.00
002775 SHENZHEN WENKE LAN
5.97-2.13%-0.13Sức bán mạnh1.967M3.062B12.200.491254.00
002811 SHENZHEN ASIANTIME
14.63-3.05%-0.46Sức bán mạnh1.171M2.633B22.190.661692.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
19.83-2.79%-0.57Sức bán mạnh1.330M2.411B97.840.20665.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
19.70-2.43%-0.49Sức bán mạnh782.000K1.712B29.000.68676.00
002887 TIANJIN LVYIN LAND
14.62-3.43%-0.52Sức bán mạnh1.453M3.041B19.000.77255.00
002929 RUNJIAN CO LTD
26.96-3.47%-0.97Sức bán mạnh1.503M5.951B28.520.959260.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
20.72-6.79%-1.51Sức bán mạnh3.980M13.364B68.840.301816.00
200018 SINO GREAT WALL CO
0.69-5.48%-0.04Sức bán mạnh766.800K2.038B-1.21821.00
300008 BESTWAY MARINE & E
3.363.07%0.10Bán31.316M3.226B-1.971082.00
300055 BEIJING WATER BUSI
6.59-2.66%-0.18Sức bán mạnh6.549M5.702B-0.121431.00
300125 DALIAN EAST NEW EN
12.800.00%0.00Bán5.622M3.398B114.200.11102.00
300197 SHENZHEN TECHAND E
3.34-3.19%-0.11Sức bán mạnh10.676M7.837B26.630.134138.00
300266 XINGYUAN ENVIRONME
3.93-3.20%-0.13Sức bán mạnh18.443M6.148B-0.861418.00
300284 JSTI GROUP
9.01-1.10%-0.10Sức bán mạnh3.226M8.752B13.670.668239.00
300317 JIAWEI RENEWABLE E
4.55-4.21%-0.20Bán4.542M3.821B-2.441248.00
300332 TOP RESOURCE CONSE
4.16-4.59%-0.20Sức bán mạnh9.692M3.662B34.560.121780.00
300344 TAIKONG INTELLIGEN
4.18-3.46%-0.15Sức bán mạnh4.416M2.074B135.280.03316.00
300492 CENDES CO LTD
23.82-3.52%-0.87Bán890.361K1.982B71.590.33456.00
300495 MISHO ECOLOGY & LA
12.31-1.52%-0.19Sức bán mạnh11.619M8.301B19.160.65970.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
14.64-4.00%-0.61Sức bán mạnh924.950K2.555B22.320.661376.00
300506 SHENZHEN MINKAVE T
8.80-1.68%-0.15Sức bán mạnh3.674M5.764B15.680.56692.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
14.70-1.93%-0.29Sức bán mạnh1.130M1.571B45.800.32318.00
300536 WUHAN NUSUN LANDSC
7.98-5.67%-0.48Bán9.248M2.340B44.550.18454.00
300621 SHENZHEN WEIYE DEC
9.54-3.25%-0.32Sức bán mạnh636.440K1.949B31.790.30867.00
300635 SINODAAN CO LTD
16.570.85%0.14Mua5.687M2.248B44.520.372778.00
300649 HANGZHOU LANDSCAPE
20.67-1.76%-0.37Sức bán mạnh569.709K2.646B47.250.44247.00
300675 SHENZHEN INSTITUTE
15.29-4.32%-0.69Bán1.191M2.243B59.170.26681.00
300692 ANHUI ZHONGHUAN EN
12.78-6.10%-0.83Sức bán mạnh4.054M2.045B32.730.39432.00
300732 HENAN PROVINCIAL C
18.07-4.19%-0.79Bán1.433M3.467B10.901.661867.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
39.22-4.64%-1.91Sức bán mạnh1.827M3.138B21.911.79803.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
3.48-0.85%-0.03Sức bán mạnh10.378M12.673B9.020.3910930.00
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.02-0.99%-0.06Sức bán mạnh18.965M27.997B6.960.8740539.00
600083 JIANGSU BOXIN INVESTING & HOLDINGS
12.480.24%0.03Bán6.121M2.864B-0.1165.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.720.27%0.01Bán33.569M33.035B10.360.3637820.00
600215 CHANGCHUNJINGKAI (GROUP)
7.39-1.73%-0.13Bán1.485M3.497B23.490.3283.00
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
6.98-4.12%-0.30Bán15.572M7.063B15.590.47522.00
600326 TIBET TIANLU
7.35-3.03%-0.23Bán13.971M6.560B15.140.50709.00
600350 SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
4.78-0.62%-0.03Bán4.255M23.142B7.590.635922.00
600477 HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO.,LTD
3.09-1.28%-0.04Sức bán mạnh10.079M6.726B12.610.254759.00
600496 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO.,LTD
2.73-4.88%-0.14Sức bán mạnh26.856M5.196B18.460.166063.00
600502 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.26-4.27%-0.19Bán11.772M7.659B9.660.4615662.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
2.65-2.57%-0.07Bán23.170M4.349B10.230.273340.00
600528 CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY
10.47-2.70%-0.29Sức bán mạnh6.697M23.904B15.690.6911836.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
6.51-0.15%-0.01Bán4.511M12.358B15.310.434743.00
600546 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD
5.89-2.32%-0.14Mua13.238M11.954B33.370.1813841.00
600692 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
7.12-3.52%-0.26Sức bán mạnh2.223M2.596B64.340.11846.00
600769 WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO,LTD.
5.35-2.73%-0.15Bán1.859M2.062B418.250.0167.00
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
6.14-0.49%-0.03Sức bán mạnh7.468M19.399B9.660.6410805.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
8.16-3.89%-0.33Sức bán mạnh9.440M5.304B19.310.442397.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
4.24-5.36%-0.24Sức bán mạnh6.955M2.886B19.030.245626.00
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.59-2.96%-0.14Sức bán mạnh2.724M8.583B24.940.1915899.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.29-1.87%-0.12Sức bán mạnh8.874M11.151B7.850.827944.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
6.08-5.44%-0.35Sức bán mạnh16.961M19.027B60.250.1112954.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
5.86-1.51%-0.09Sức bán mạnh14.580M29.351B13.620.4441339.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
9.91-0.90%-0.09Bán38.913M135.795B8.411.29295862.00
601226 HUADIAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
4.34-2.47%-0.11Sức bán mạnh2.811M5.140B78.660.062572.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
6.43-0.77%-0.05Sức bán mạnh23.209M148.031B8.750.77282256.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
7.46-1.71%-0.13Sức bán mạnh5.410M19.924B20.700.3731066.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.92-2.01%-0.06Sức bán mạnh53.955M61.756B9.530.3196646.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.94-1.00%-0.06Mua81.137M251.888B7.080.88302827.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
5.03-1.18%-0.06Sức bán mạnh13.114M77.872B10.070.51132266.00
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
4.01-0.99%-0.04Sức bán mạnh8.202M3.953B17.360.234250.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
11.00-0.63%-0.07Bán10.783M179.054B9.011.23135813.00
601886 JANGHO GROUP
7.73-1.40%-0.11Mua2.122M9.048B14.410.547734.00
603007 FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
8.09-3.23%-0.27Sức bán mạnh1.216M2.787B25.770.32787.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
12.30-5.82%-0.76Bán2.853M3.593B20.780.633258.00
603018 CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
12.49-0.48%-0.06Bán3.164M5.828B13.700.924520.00
603126 SINOMA ENERGY CONSERVATION LTD.
5.11-2.85%-0.15Sức bán mạnh2.604M3.211B27.320.191922.00
603183 SUZHOU INSTITUTE OF BUILDING SCIENCE GROUP
11.08-0.27%-0.03Bán4.043M1.945B31.810.351137.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
24.25-5.16%-1.32Sức bán mạnh4.026M8.637B42.760.603136.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL
16.17-2.94%-0.49Sức bán mạnh1.020M5.309B15.871.05413.00
603388 YUANCHENG ENVIRONMENT
7.20-2.17%-0.16Sức bán mạnh2.141M2.127B15.280.48583.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
20.60-3.15%-0.67Sức bán mạnh1.230M3.890B10.492.032943.00
603559 ZHONGTONGGUOMAI CO
18.61-3.58%-0.69Sức bán mạnh2.359M2.766B67.800.281616.00
603628 CLENERGY (XIAMEN)TECHNOLOGY PTY., LTD
7.56-3.82%-0.30Sức bán mạnh1.317M2.152B92.490.08626.00
603698 CHANGZHENG ENGINEERING CO.,LTD
12.50-4.29%-0.56Bán2.353M7.000B33.220.39620.00
603717 TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
8.45-3.87%-0.34Sức bán mạnh1.728M2.125B21.820.40697.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
4.85-2.02%-0.10Mua3.823M2.475B-0.01345.00
603828 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
7.80-3.70%-0.30Sức bán mạnh3.505M3.447B57.150.141032.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
5.33-6.00%-0.34Bán10.182M3.175B74.140.081644.00
603887 SHANGHAI CHENGDI CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
16.90-5.32%-0.95Bán1.229M4.593B32.460.55271.00
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
18.80-4.76%-0.94Sức bán mạnh1.629M2.023B28.300.702281.00
603929 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.
15.78-3.31%-0.54Sức bán mạnh1.589M3.482B21.980.74570.00
603955 DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
15.35-5.19%-0.84Sức bán mạnh1.077M1.831B19.700.82484.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
12.62-6.17%-0.83Bán3.411M5.905B40.040.34622.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất