Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

44
Cổ phiếu
742.040B
Giá trị vốn hóa thị trường
34.169M
Khối lượng
+2.92%
Thay đổi
+7.52%
Hiệu suất Tháng
+15.69%
Hiệu suất Năm
+13.34%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
000023 SHN UNIVERSE GRP
12.07-0.08%-0.01Bán708.357K8549868.991.676B-0.11984.00
000401 TANGSHAN JIDONG CE
11.84-1.00%-0.12Bán10.943M129561864.0016.738B7.971.8523442.00
000608 YANG GUANG CO LT
2.900.35%0.01Mua2.706M7847139.002.167B10.780.27107.00
000672 GANSU SHANGFENG CE
19.519.98%1.77Sức mua mạnh55.886M1090334006.5514.229B6.772.622433.00
000786 BEIJING NEW BLDG
27.683.48%0.93Bán14.812M409995191.2045.194B12.632.12
000789 JIANGXI WANNIANQIN
12.014.80%0.55Mua35.249M423345354.059.138B6.351.996596.00
000877 XINJIANG T/SHAN CE
13.873.97%0.53Mua28.242M391717927.00111.373B8.791.526369.00
000906 ZHESHANG DEVELOPME
10.65-1.30%-0.14Bán2.183M23247022.357.231B9.771.141865.00
000935 SICHUAN SHUANGMA C
23.302.82%0.64Mua23.718M552632172.2817.300B20.541.10382.00
000965 T/TIANBAO INFRASTR
2.37-0.42%-0.01Mua3.923M9297429.422.641B-0.07300.00
001212 SINOSTONE (GUANGDO
32.45-2.35%-0.78Theo dõi1.074M34863242.673.013B969.00
002192 YOUNGY CO LTD
141.901.39%1.94Mua9.507M1348995100.8336.341B818.480.17552.00
002225 PUYANG REFRACTORIE
4.66-1.48%-0.07Mua13.508M62948738.584.779B22.660.214577.00
002233 GUANGDONG TAPAI GR
10.494.17%0.42Mua45.340M475619652.5911.821B6.891.462683.00
002302 CHINA WEST CONSTRU
7.652.00%0.15Mua10.550M80705732.859.468B13.680.555553.00
002377 HUBEI GUOCHUANG HI
3.38-3.15%-0.11Bán12.819M43327206.003.198B-4.016815.00
002398 LETS HOLDINGS GROU
6.58-1.79%-0.12Bán6.744M44376178.004.815B14.800.452651.00
002596 HAINAN RUIZE NEW B
3.62-0.55%-0.02Bán5.445M19710183.244.177B-0.065966.00
002809 GUANGDONG REDWALLA
10.19-0.49%-0.05Mua1.184M12062972.952.117B16.500.62983.00
003012 GUANGDONG DONGPENG
11.650.87%0.10Bán4.745M55279716.0013.548B18.820.6110413.00
600217 CHINA RESOURCES AND ENVIRONMENT
5.48-1.08%-0.06Mua20.366M111607110.287.693B22.310.252916.00
600256 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
6.01-0.83%-0.05Bán62.758M377178188.3438.296B11.640.525454.00
600291 XISHUI STRONG YEAR
6.96-5.05%-0.37Mua32.439M225776832.008.012B105.770.0737.00
600425 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS (GROUP)
3.641.96%0.07Mua29.933M108956200.084.922B17.400.213112.00
600449 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP CO.,LTD
11.283.30%0.36Mua8.885M100219528.805.222B6.251.752758.00
600516 FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO.,LTD
11.63-0.09%-0.01Mua121.761M1416076580.4744.301B43.420.274930.00
600539 TAIYUAN LIONHEAD CEMENT CO.,LTD.
6.82-2.71%-0.19Mua2.204M15031477.781.612B94.730.07479.00
600585 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
38.484.99%1.83Mua67.763M2607520624.80184.691B5.926.1947539.00
600668 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO.,LTD
12.870.55%0.07Mua9.916M127620052.564.404B8.941.43
600678 SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK
5.810.69%0.04Mua10.037M58317741.372.014B32.880.18181.00
600720 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.
10.112.74%0.27Mua22.800M230506928.347.639B8.101.214586.00
600801 HUAXIN CEMENT CO., LTD.
19.407.54%1.36Mua50.490M979500471.0032.612B7.242.4916860.00
600802 FUJIAN CEMENT INC.
7.171.99%0.14Mua15.379M110270441.403.221B10.830.651836.00
600881 JILIN YATAI (GROUP)
3.464.22%0.14Sức mua mạnh44.407M153647656.0210.786B721.740.0018866.00
600883 YUNNAN BOWIN TECHNOLOGY&INDUSTRY CO.,LTD.
8.83-0.34%-0.03Sức mua mạnh3.130M27633485.002.092B46.630.1990.00
603616 BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.LTD
5.560.54%0.03Mua4.526M25163448.002.109B13.600.41596.00
603916 SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD
20.24-1.36%-0.28Mua5.829M117974709.608.491B16.771.222536.00
605006 SHANDONG FIBERGLASS GROUP CO LTD
14.76-2.12%-0.32Mua4.691M69236208.007.540B14.231.062951.00
605086 LONGYAN KAOLIN CLAY
23.70-2.23%-0.54Bán1.069M25323782.873.103B
605122 CHONGQING SIFANG NEW MATERIAL
21.651.41%0.30Mua1.754M37977239.253.680B
605318 FSILON FURNISHING AND CONSTRUCTION
14.76-0.81%-0.12Mua436.500K6442740.001.922B25.670.58620.00
688021 AOFU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
51.83-4.02%-2.17Mua594.113K30792877.984.173B53.951.00732.00
688398 FUJIAN SUPER TECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.
48.39-3.99%-2.01Mua489.837K23703211.944.032B34.781.45977.00
900933 HUAXIN CEMENT CO., LTD.
1.841.88%0.03Mua1.786M3285719.2832.612B4.722.4716860.00
Tải thêm