Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

103
Cổ phiếu
1873.676B
Giá trị vốn hóa thị trường
64.704M
Khối lượng
−0.56%
Thay đổi
−2.53%
Hiệu suất Tháng
+13.95%
Hiệu suất Năm
+11.05%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
000065 NORINCO INTL CO
8.46-2.76%-0.24Mua10.300M6.510B9.050.941710.00
000090 SHN TAGEN GROUP
8.85-0.78%-0.07Mua36.572M16.537B7.671.159530.00
000498 SHANDONG HI SPEED
5.60-1.06%-0.06Mua7.685M6.273B0.7610394.00
000548 HUNAN INVESTMENT
4.09-1.92%-0.08Mua4.215M2.042B61.600.071098.00
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
3.070.99%0.03Mua11.727M3.044B28.290.111900.00
000758 CHINA NONFERROUS
5.91-2.80%-0.17Mua89.497M11.639B-0.546340.00
000828 DONGGUAN DEVELOPME
14.001.82%0.25Mua118.647M14.553B17.340.81890.00
000931 BEIJING CENTERGATE
9.42-1.46%-0.14Bán14.831M7.094B110.820.092333.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
9.430.11%0.01Bán42.636M35.642B8.191.1542974.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
7.80-1.27%-0.10Bán5.308M9.652B0.525761.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
3.26-1.21%-0.04Bán14.046M3.919B16.390.204220.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
4.82-2.03%-0.10Bán16.213M5.314B0.322163.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
11.5010.05%1.05Sức mua mạnh126.008M30.386B14.610.7917254.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
7.51-2.21%-0.17Bán2.778M3.136B86.720.094866.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.31-1.08%-0.08Mua5.005M3.987B0.351228.00
002178 S/H YANHUA SMART G
4.54-1.52%-0.07Bán12.652M3.233B83.760.05965.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
6.96-1.00%-0.07Mua29.331M7.340B122.750.064243.00
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.070.00%0.00Bán28.733M13.615B402.380.013388.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
3.26-2.40%-0.08Bán12.036M4.013B-0.021927.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
15.38-3.33%-0.53Mua16.458M20.101B50.580.306847.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.82-3.54%-0.14Mua31.710M5.680B-0.701269.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
3.84-0.26%-0.01Mua9.769M5.902B7680.000.003999.00
002487 DAJIN HEAVY INDUST
7.27-2.68%-0.20Mua12.308M3.961B18.440.39621.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.55-1.11%-0.04Bán9.386M6.410B25.800.142005.00
002551 SHENZHEN GLORY MED
8.54-1.95%-0.17Bán21.941M7.005B93.230.091706.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
1.88-3.59%-0.07Sức bán mạnh4.319M2.151B-1.291817.00
002620 SHENZHEN RUIHE CON
6.281.13%0.07Mua7.136M2.276B21.290.31699.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
4.14-0.96%-0.04Bán9.128M3.053B65.300.06
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.36-1.26%-0.03Bán15.623M4.238B-0.612179.00
002683 GUANGDONG HONGDA B
65.300.68%0.44Mua15.449M46.171B147.470.443785.00
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
5.84-1.52%-0.09Mua1.973M2.544B-1.012698.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
4.24-1.85%-0.08Bán26.886M6.429B0.082932.00
002718 ZHEJIANG YOUPON IN
17.261.17%0.20Sức mua mạnh1.644M2.269B33.430.52860.00
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
15.493.47%0.52Mua3.652M3.485B245.870.061216.00
002789 SHENZHEN JIANYI DE
15.16-2.07%-0.32Mua1.592M2.093B-0.04411.00
002811 SHENZHEN CHENG CHU
10.67-2.20%-0.24Mua2.145M2.881B24.110.451849.00
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
9.77-0.31%-0.03Mua14.391M6.745B26.830.371339.00
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
13.02-2.84%-0.38Bán2.853M1.736B109.050.121790.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
16.49-3.17%-0.54Bán1.791M2.005B-0.27652.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
20.52-2.24%-0.47Mua2.156M2.636B28.460.72735.00
002893 BEIJING HUAYUANYIT
10.51-0.94%-0.10Bán3.804M2.104B28.100.37932.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
18.302.41%0.43Mua25.743M11.803B64.730.281950.00
002949 SHENZHEN CAPOL INT
32.491.59%0.51Mua3.838M6.369B60.840.533936.00
002989 SHENZHEN STRONGTEA
50.73-4.96%-2.65Bán4.194M
300187 YONKER ENVIRONMENT
5.27-3.48%-0.19Mua7.880M3.397B54.440.10662.00
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
6.000.33%0.02Mua35.413M6.189B26.300.23830.00
300215 SUZHOU ELECTRICAL
8.803.65%0.31Mua51.838M6.673B62.320.141386.00
300284 JSTI GROUP
8.674.58%0.38Sức mua mạnh41.540M8.422B13.710.638319.00
300424 GUANGZHOU HANGXIN
17.581.74%0.30Sức mua mạnh11.960M4.216B62.410.281272.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
14.52-1.02%-0.15Mua1.263M2.533B16.150.901599.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
18.06-2.17%-0.40Bán1.429M1.879B108.270.17388.00
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
28.84-1.20%-0.35Mua941.977K2.884B1859.00
300617 JIANGSU AUKURA SMA
42.70-3.04%-1.34Mua2.433M5.400B58.360.73642.00
300712 FUJIAN YONGFU POWE
15.30-5.09%-0.82Mua6.070M2.786B45.250.34963.00
300732 HENAN PROVINCIAL C
14.28-1.45%-0.21Mua2.030M3.224B10.481.362090.00
300746 HANJIA DESIGN GROU
14.873.05%0.44Mua8.448M3.357B33.800.442199.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
45.63-1.87%-0.87Sức mua mạnh2.459M4.563B890.00
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
3.55-2.20%-0.08Sức bán mạnh28.762M35.014B9.190.3927287.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
4.29-0.46%-0.02Mua21.853M15.896B9.520.4511746.00
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.46-4.44%-0.30Bán32.747M29.747B5.781.1239463.00
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
13.92-3.20%-0.46Bán5.187M31.851B18.630.753193.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.10-0.96%-0.03Sức bán mạnh24.970M27.555B10.080.3142762.00
600248 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
4.34-1.59%-0.07Mua5.136M3.984B20.960.214684.00
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
6.60-0.45%-0.03Bán6.909M6.404B15.290.43566.00
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
8.881.49%0.13Mua15.297M13.584B14.400.625116.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
2.95-1.34%-0.04Sức bán mạnh21.891M4.717B31.380.093357.00
600528 CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY
9.46-1.36%-0.13Sức bán mạnh11.618M21.016B13.170.7212304.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
5.29-1.49%-0.08Bán12.333M9.949B23.610.224959.00
600634 SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
1.13-4.24%-0.05Mua16.908M650.577M
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
6.06-0.98%-0.06Mua16.507M19.053B9.630.6311060.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
8.74-2.13%-0.19Bán11.202M5.460B8.681.013169.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
3.34-2.05%-0.07Sức bán mạnh8.799M2.797B12.440.275671.00
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
3.98-1.97%-0.08Bán3.695M7.222B18.500.2215908.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.00-0.50%-0.03Mua21.495M10.426B6.840.887794.00
600986 KEDA GROUP
5.60-3.61%-0.21Mua81.876M7.417B-1.921458.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
4.56-0.44%-0.02Mua10.680M13.493B-0.0314685.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
5.68-1.73%-0.10Sức bán mạnh27.123M28.019B9.440.6042681.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
8.90-1.33%-0.12Sức bán mạnh50.337M120.858B6.691.42293884.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.47-4.20%-0.24Bán54.854M134.403B5.550.99285405.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
6.98-1.55%-0.11Mua12.160M18.500B19.530.4433617.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.79-0.71%-0.02Bán68.115M57.819B8.600.32130064.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.110.99%0.05Bán253.407M210.814B5.510.99335038.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
4.09-1.68%-0.07Bán67.976M61.947B8.930.46132583.00
601778 JINKO POWER TECHNOLOGY
7.53-3.21%-0.25Bán30.891M
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
4.98-2.35%-0.12Bán27.506M4.861B21.710.234593.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
7.93-0.50%-0.04Sức bán mạnh35.404M128.265B7.041.13124457.00
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
6.20-0.32%-0.02Sức bán mạnh69.019M304.460B37.00
601886 JANGHO GROUP
6.240.16%0.01Mua5.576M7.070B27.180.238619.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
11.210.09%0.01Mua3.742M3.099B15.570.723452.00
603030 SHANGHAI TRENDZONE CONSTURCTION DECORATION GROUP CO.,LTD
6.94-3.61%-0.26Bán16.175M3.704B20.320.342048.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
17.791.02%0.18Bán6.769M6.009B52.000.342910.00
603283 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
60.421.38%0.82Mua6.287M10.369B61.630.981971.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
21.909.99%1.99Sức mua mạnh6.302M6.978B17.171.28455.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
15.64-1.01%-0.16Bán3.110M3.672B8.641.823145.00
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
10.54-0.75%-0.08Mua2.868M2.555B31.680.33346.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
3.73-0.53%-0.02Bán5.613M1.865B-0.00257.00
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
9.330.54%0.05Mua6.920M4.175B16.790.61542.00
603806 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL
67.484.60%2.97Mua8.090M51.929B49.121.371951.00
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
20.80-2.53%-0.54Sức bán mạnh3.935M10.379B871.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
4.85-1.22%-0.06Bán5.420M2.716B41.070.121665.00
603887 SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
33.27-3.84%-1.33Mua6.100M12.340B19.631.69963.00
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
18.85-0.89%-0.17Mua4.012M2.669B38.000.502183.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
9.10-0.98%-0.09Mua4.414M4.462B-1.54663.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất