Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

145
Cổ phiếu
2030.500B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.058M
Khối lượng
−0.74%
Thay đổi
−7.08%
Hiệu suất Tháng
−4.28%
Hiệu suất Năm
−8.30%
Hiệu suất YTD
           
000005 SHN FOUNTAIN CORP
1.67-0.60%-0.01Bán4.731M7900080.291.810B-0.04563.00
000090 SHN TAGEN GROUP
5.18-3.00%-0.16Bán Mạnh27.471M142300137.4210.276B5.211.0212534.00
000498 SHANDONG HI-SPEE
8.20-0.24%-0.02Bán11.209M91912980.0013.093B5.361.5324686.00
000505 HAINAN JINGLIANG
7.34-1.08%-0.08Bán6.160M45216998.365.333B28.540.262770.00
000548 HUNAN INVESTMENT
4.20-2.55%-0.11Bán Mạnh6.864M28830375.002.177B63.950.07820.00
000820 SHENWU ENERGY SAVI
4.520.67%0.03Bán17.509M79140634.803.052B114.250.0450.00
000828 DONGGUAN DEVELOPME
9.190.44%0.04Bán3.113M28608185.119.688B10.990.83878.00
000886 HAINAN EXPRESSWAY
4.13-1.67%-0.07Bán12.316M50865629.294.203B151.620.03523.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
2.26-3.83%-0.09Bán Mạnh59.926M135433860.629.269B-1.7636037.00
001210 BEIJING KINGFORE H
22.42-1.54%-0.35Bán425.844K9547422.482.113B17.531.30741.00
002037 POLY UNION CHEMICA
11.30-4.80%-0.57Bán31.972M361286391.105.971B82.430.148361.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
7.670.13%0.01Bán8.277M63484797.099.714B25.870.304456.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
6.45-1.83%-0.12Bán Mạnh18.439M118930369.658.320B22.350.294181.00
002061 ZHEJIANG COMMUNICA
5.430.56%0.03Bán24.211M131463438.5410.434B7.400.907815.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
5.716.73%0.36Bán82.943M473606779.745.832B15.360.351955.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
4.52-3.42%-0.16Bán Mạnh17.647M79765398.2412.304B-1.9614493.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
8.18-0.12%-0.01Bán3.881M31747643.403.567B18.910.434825.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
9.06-0.11%-0.01Bán5.728M51892590.545.116B17.590.521353.00
002178 S/H YANHUA SMART G
3.85-2.28%-0.09Bán8.221M31650465.002.884B3940.000.00962.00
002200 YCIC ECO-TECHNOLOG
7.08-0.70%-0.05Bán527.300K3733284.001.359B-0.53236.00
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
4.79-0.42%-0.02Bán4.913M23533270.0012.980B9.210.526962.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
4.93-0.80%-0.04Bán25.403M125234744.056.735B117.490.043672.00
002310 BEIJING ORIENT LAN
2.08-2.80%-0.06Bán Mạnh23.265M48390815.205.759B-0.563396.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
2.04-4.23%-0.09Bán Mạnh38.541M78623882.763.779B-0.33828.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
4.45-2.84%-0.13Bán Mạnh14.189M63139283.356.132B-0.676852.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
1.91-4.02%-0.08Bán Mạnh18.221M34802948.493.105B-3.823461.00
002497 SICHUAN YAHUA INDU
25.801.10%0.28Bán15.958M411704764.2030.646B10.152.524233.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.11-1.27%-0.04Mua76.349M237445501.965.669B-0.291972.00
002573 BEIJING SPC ENVIRO
5.55-0.18%-0.01Bán9.399M52161930.307.819B13.460.415430.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
3.691.65%0.06Bán4.245M15662758.504.371B-0.021458.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
3.67-1.34%-0.05Bán25.209M92515929.002.876B-0.02631.00
002683 GUANGDONG HONGDA H
26.781.25%0.33Bán5.029M134664408.3220.838B38.010.705657.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
2.71-4.91%-0.14Bán Mạnh74.802M202714387.474.954B-0.101681.00
002718 ZHEJIANG YOUPON IN
13.69-1.51%-0.21Bán1.107M15147985.001.864B-2.12810.00
002761 ZHEJIANG CONSTRUCT
20.61-0.39%-0.08Bán12.864M265118260.1423.238B20.161.0320992.00
002775 SHENZHEN WENKE LAN
3.63-2.16%-0.08Bán Mạnh3.768M13676518.681.897B-3.561277.00
002781 JIANGXI QIXIN GROU
6.45-5.01%-0.34Bán Mạnh8.870M57209565.001.609B-8.33619.00
002789 SHENZHEN JIANYI DE
17.11-0.64%-0.11Mua15.861M271376953.422.720B-6.16353.00
002811 SHENZHEN CHENG CHU
8.032.42%0.19Bán2.379M19104173.002.190B271.280.031711.00
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
4.32-2.70%-0.12Bán Mạnh9.963M43040518.563.247B177.600.034305.00
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
10.85-2.25%-0.25Bán Mạnh2.234M24242155.001.524B47.910.231475.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
11.70-3.31%-0.40Mua25.441M297660554.101.488B-1.07554.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
10.53-0.19%-0.02Bán6.659M70119375.301.684B28.120.38967.00
002929 RUNJIAN CO LTD
32.37-0.09%-0.03Bán899.803K29126623.117.631B18.081.835067.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
11.95-1.57%-0.19Bán7.901M94421873.408.224B28.220.442310.00
002949 SHENZHEN CAPOL INT
12.96-2.19%-0.29Bán Mạnh2.368M30693634.562.656B26.210.555173.00
002989 SHENZHEN STRONGTEA
17.351.88%0.32Mua6.282M108991884.553.252B34.820.491766.00
003001 ZHONGYAN TECHNOLOG
15.37-2.84%-0.45Bán Mạnh3.347M51446125.862.063B58.440.27482.00
003013 GUANGZHOU METRO DE
16.523.83%0.61Mua2.909M48057572.086.712B20.540.771730.00
200505 HAINAN JINGLIANG
2.82-0.35%-0.01Bán29.500K83190.005.351B8.980.272770.00
300021 DAYU WATER-SAVING
4.71-0.21%-0.01Bán10.999M51806232.004.120B28.640.172780.00
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
3.06-1.61%-0.05Bán11.886M36370548.003.311B-0.14967.00
300266 XINGYUAN ENVIRONME
2.98-1.65%-0.05Bán13.372M39848998.064.815B-0.081606.00
300284 JSTI GROUP
5.63-1.57%-0.09Bán Mạnh8.677M48850063.096.101B14.650.398091.00
300388 CECEP GUOZHEN ENVI
6.45-1.38%-0.09Bán4.380M28250554.954.494B11.280.593189.00
300424 GUANGZHOU HANGXIN
12.18-0.33%-0.04Bán5.719M69657907.203.102B160.370.081271.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
13.81-3.36%-0.48Bán Mạnh1.920M26515821.452.559B21.250.672141.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
13.290.68%0.09Bán3.290M43721508.452.623B45.980.32410.00
300560 ZHONG FU TONG GROU
11.81-1.67%-0.20Bán1.665M19668964.502.772B45.560.271307.00
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
11.92-0.67%-0.08Bán988.980K11788641.601.993B11.351.062130.00
300597 JILIN JLU COMMUNIC
7.21-1.50%-0.11Bán1.862M13422136.001.810B51.550.141783.00
300617 JIANGSU AUKURA SMA
37.451.16%0.43Bán2.162M80984014.656.004B30.291.23700.00
300635 SINODAAN CO LTD
13.294.07%0.52Bán2.849M37869456.301.797B100.390.133186.00
300692 ANHUI ZHONGHUAN EN
6.29-0.94%-0.06Bán3.371M21202690.532.720B12.360.511019.00
300712 FUJIAN YONGFU POWE
46.711.65%0.76Bán3.397M158664901.688.903B123.220.381273.00
300746 HANJIA DESIGN GROU
9.14-1.83%-0.17Bán Mạnh1.474M13469618.002.165B42.130.222006.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
12.54-2.34%-0.30Bán1.417M17772365.161.988B25.260.51948.00
300983 SHANGHAI URBAN ARC
29.02-1.79%-0.53Bán Mạnh194.936K5657042.723.857B24.751.191555.00
300989 LAY-OUT PLANNING C
17.37-1.14%-0.20Bán Mạnh255.493K4437913.411.922B19.250.91850.00
301024 SHANGHAI HYP-ARCH
22.32-0.49%-0.11Bán270.175K6030306.001.453B-0.63591.00
301027 HUALAN GROUP CO LT
14.52-2.42%-0.36Bán Mạnh2.783M40402959.962.270B20.060.743139.00
301038 SHENZHEN WATER PLA
17.00-0.87%-0.15Bán4.121M70052478.002.927B76.670.221310.00
301058 COFCO TECHNOLOGY &
14.112.92%0.40Bán2.672M37699549.527.223B38.620.352266.00
301091 SHENZHEN URBAN TRA
18.99-1.76%-0.34Bán2.198M41739868.084.160B30.680.632235.00
301115 CHANGZHOU ARCHITEC
25.16-2.89%-0.75Bán2.079M52312797.804.874B1625.00
301136 FUJIAN TENDERING C
13.61-1.38%-0.19Bán1.337M18198938.143.933B48.120.292046.00
301167 ANHUI PROVINCIAL
24.14-1.23%-0.30Bán449.000K10838860.001.986B26.070.94684.00
301179 JIANGSU ZEYU INTEL
36.51-0.22%-0.08Bán717.821K26207644.715.028B20.721.77447.00
301289 SHANGHAI NATIONAL
44.65-4.43%-2.07Bán532.085K23757595.252.827B192.00
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
5.99-0.83%-0.05Bán48.680M291592565.0656.532B-0.6725139.00
600037 BEIJING GEHUA CATV NETWORK
7.47-1.71%-0.13Bán Mạnh6.490M48481368.2110.675B50.260.153479.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD.
10.513.14%0.32Mua65.677M690265438.1648.762B7.151.4213763.00
600072 CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
11.51-0.78%-0.09Bán9.508M109431463.128.931B176.560.071568.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
2.53-1.17%-0.03Bán Mạnh34.940M88397519.4322.926B15.890.1651369.00
600248 SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.20-0.24%-0.01Bán14.262M59900572.2015.936B4.400.9631856.00
600284 SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD.
5.89-1.17%-0.07Bán Mạnh7.309M43047229.925.889B10.490.57790.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
7.34-6.97%-0.55Bán Mạnh8.533M62630752.002.472B-0.07609.00
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
5.720.53%0.03Bán8.526M48769829.689.056B16.910.345013.00
600502 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.990.00%0.00Bán40.727M203225399.678.874B7.530.6617010.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
2.73-1.09%-0.03Bán Mạnh17.096M46670988.004.557B23.270.123408.00
600528 CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY
7.40-0.94%-0.07Bán5.209M38549944.8016.906B9.150.8212278.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
2.93-1.68%-0.05Bán8.229M24112183.025.525B-0.053279.00
600629 ARCPLUS GROUP PLC
5.32-1.12%-0.06Bán Mạnh2.205M11732866.325.340B13.410.4010636.00
600667 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LIMITED.
5.73-0.35%-0.02Bán5.568M31902766.2912.448B20.350.288661.00
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
4.96-1.78%-0.09Bán Mạnh19.787M98144298.7216.161B7.390.6815765.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
7.83-0.51%-0.04Bán4.193M32833147.504.973B15.150.522928.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
2.90-1.02%-0.03Bán8.928M25891797.403.065B10.300.285926.00
600874 TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP
6.34-0.47%-0.03Bán5.190M32906844.367.839B11.580.552300.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
8.35-2.22%-0.19Bán17.025M142159835.5020.096B8.031.0612895.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
3.93-0.76%-0.03Bán5.076M19948287.0011.027B-0.3412489.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
7.97-0.75%-0.06Bán46.158M367882639.2851.075B8.900.9042820.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
6.93-1.28%-0.09Bán Mạnh28.650M198543148.6589.457B3.691.90267760.00
601226 HUADIAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
5.09-0.20%-0.01Bán8.059M41018676.116.087B17.700.292005.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.22-0.76%-0.04Bán54.325M283575852.72125.839B4.371.20294013.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
7.80-0.26%-0.02Bán10.771M84015734.4021.182B14.250.6841153.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.97-1.33%-0.04Bán Mạnh43.541M129317482.8058.302B6.700.4597972.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.01-1.76%-0.09Bán Mạnh158.373M793450258.05209.311B3.861.32368327.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
6.890.58%0.04Bán85.196M586997656.44105.701B10.160.67133207.00
601778 JINKO POWER TECHNOLOGY
4.46-0.67%-0.03Bán15.761M70294729.0013.343B46.000.101296.00
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
4.13-0.72%-0.03Bán19.568M80816926.194.706B12.480.355618.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
7.12-1.25%-0.09Bán25.877M184242096.88100.244B6.041.19136772.00
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
4.55-1.30%-0.06Bán42.160M191826102.65225.890B216.430.0269.00
601868 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
2.21-0.90%-0.02Bán175.374M387576195.2424.766B13.39115325.00
601929 JISHI MEDIA
1.72-2.82%-0.05Bán Mạnh28.250M48590030.965.876B-0.046576.00
601985 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER
5.880.34%0.02Bán57.676M339137055.60113.856B12.270.4915756.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
8.56-1.38%-0.12Bán Mạnh1.375M11765720.002.457B-1.553383.00
603030 SHANGHAI TRENDZONE HOLDINGS GROUP CO.,LTD
3.46-4.42%-0.16Mua106.357M367995119.661.894B-3.142162.00
603126 SINOMA ENERGY CONSERVATION LTD.
6.50-1.37%-0.09Bán Mạnh4.606M29939130.004.206B29.420.221934.00
603176 HUITONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
7.00-0.14%-0.01Bán4.391M30733668.003.393B815.00
603183 SUZHOU INSTITUTE OF BUILDING SCIENCE GROUP
4.656.65%0.29Bán17.542M81570202.352.234B21.310.201638.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
10.07-1.08%-0.11Bán1.431M14406212.493.441B21.550.473976.00
603272 ZHEJIANG LIANXIANG SMART HOME CO LT
18.36-0.49%-0.09Bán1.159M21283646.401.938B426.00
603322 SUPER TELECOM CO.,LTD.
15.10-0.59%-0.09Bán1.933M29183347.202.504B-1.311217.00
603357 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE
8.87-0.56%-0.05Bán3.492M30977454.954.250B10.280.872000.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
10.940.00%0.00Bán4.508M49320802.005.036B12.870.86444.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
9.45-1.05%-0.10Bán2.623M24784713.452.986B10.970.883009.00
603559 ZHONGTONGGUOMAI COMMUNICATION CO LT
10.550.96%0.10Bán2.203M23242705.001.515B-2.51943.00
603568 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.
23.53-0.93%-0.22Bán2.341M55079353.4241.179B23.941.002732.00
603602 HANGZHOU FREELY COMMUNICATION
9.520.42%0.04Bán3.057M29105676.882.000B82.220.12747.00
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
7.80-0.26%-0.02Bán2.822M22013612.401.918B21.750.36360.00
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
5.37-1.47%-0.08Bán1.961M10531321.803.236B9.990.56703.00
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
7.93-0.25%-0.02Bán19.540M154951311.844.908B28.910.281183.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
4.20-2.33%-0.10Bán9.159M38467401.003.043B32.630.131304.00
603887 SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
6.18-1.90%-0.12Bán Mạnh3.249M20075977.202.916B-1.551178.00
603903 CSD WATER SERVICE
8.83-1.67%-0.15Bán988.404K8727607.322.329B13.500.671349.00
603909 C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD
10.93-1.53%-0.17Bán Mạnh711.988K7782028.842.296B70.970.161949.00
603929 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.
10.47-1.69%-0.18Bán Mạnh1.235M12925822.262.330B52.720.20560.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
12.17-1.85%-0.23Bán Mạnh4.800M58413590.346.310B111.610.11781.00
605167 JIANGSU LIBERT INC.
7.20-0.96%-0.07Bán3.005M21633631.203.242B29.030.253446.00
605178 BEIJING NEW SPACE TECHNOLOGY
19.81-0.75%-0.15Bán505.241K10008824.212.012B-0.97509.00
605287 DECAI DECORATION CO.,LTD
24.13-2.31%-0.57Mua3.280M79147316.942.448B21.081.172104.00
605598 SHANGHAI GEOHARBOUR CONSTRUCTION GROUP
26.60-1.74%-0.47Mua6.123M162873209.804.735B37.690.72583.00
688248 CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOG
48.492.56%1.21Mua3.255M157843193.3028.009B145.700.32330.00
688509 ZHENGYUAN GEOMATICS GROUP CO.,LTD.
4.11-1.20%-0.05Bán Mạnh2.039M8381264.073.288B60.290.072856.00
688679 ANHUI TONGYUAN ENVIRONMENT ENERGY SAVING CO.,LTD.
11.420.00%0.00Bán673.964K7696668.881.557B27.980.41923.00
Tải thêm