Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

104
Cổ phiếu
1443.503B
Giá trị vốn hóa thị trường
64.186M
Khối lượng
−3.08%
Thay đổi
−0.00%
Hiệu suất Tháng
−0.68%
Hiệu suất Năm
−3.09%
Hiệu suất YTD
          
000065 NORINCO INTL CO
8.10-3.34%-0.28Sức bán mạnh4.914M6.233B10.020.841921.00
000090 SHN TAGEN GROUP
5.06-2.13%-0.11Sức bán mạnh15.377M9.455B11.280.467485.00
000498 SHANDONG HI SPEED
4.50-1.32%-0.06Sức bán mạnh4.384M5.041B0.58
000505 HAINAN JINGLIANG
5.47-3.70%-0.21Bán8.911M3.751B25.780.222990.00
000548 HUNAN INVESTMENT
4.04-3.35%-0.14Bán4.741M2.017B38.170.111057.00
000758 CHINA NONFERROUS
5.00-6.89%-0.37Mua68.459M9.847B-0.086855.00
000828 DONGGUAN DEVELOPME
7.95-2.45%-0.20Bán4.075M8.264B7.231.13870.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
9.29-4.42%-0.43Bán29.149M34.464B11.300.8616420.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
8.98-3.54%-0.33Sức bán mạnh6.886M11.112B10.750.872299.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
2.92-1.68%-0.05Sức bán mạnh8.221M3.511B15.560.194047.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
3.51-1.40%-0.05Bán2.731M3.870B12.660.282157.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
8.68-5.45%-0.50Bán26.467M23.013B10.760.8719877.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
8.18-2.50%-0.21Bán2.525M3.416B15.510.544784.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
6.79-3.14%-0.22Bán3.575M3.703B23.860.291167.00
002178 S/H YANHUA SMART G
3.81-3.54%-0.14Bán8.358M2.713B-0.45880.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
5.65-1.57%-0.09Sức bán mạnh8.771M5.075B87.500.074850.00
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.13-2.84%-0.15Bán25.751M13.776B-0.105244.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
3.22-2.72%-0.09Bán14.914M3.924B-0.372340.00
002359 NORTHCOM GROUP CO
2.00-5.21%-0.11Sức bán mạnh15.448M2.174B-2.171342.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
5.38-4.78%-0.27Sức bán mạnh7.373M7.032B20.900.276153.00
002398 LETS HOLDINGS GROU
6.53-4.25%-0.29Mua12.424M4.510B13.210.522048.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
2.90-3.33%-0.10Sức bán mạnh18.885M4.312B-0.101557.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
4.27-4.47%-0.20Bán10.259M6.563B32.580.145624.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.820.00%0.00Mua9.873M6.897B30.200.132574.00
002551 SHENZHEN GLORY MED
5.296.44%0.32Mua35.298M3.735B66.620.071779.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
2.83-5.03%-0.15Sức bán mạnh8.205M3.238B21.740.141630.00
002620 SHENZHEN RUIHE CON
6.14-3.31%-0.21Bán3.832M2.226B13.880.46676.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
4.41-1.12%-0.05Bán11.636M3.259B89.020.05626.00
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.56-9.22%-0.26Sức bán mạnh46.034M4.597B655.810.002397.00
002683 GUANGDONG HONGDA B
24.00-4.31%-1.08Mua21.394M16.971B63.490.404667.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
6.09-7.59%-0.50Mua40.382M9.216B19.510.343887.00
002718 ZHEJIANG YOUPON IN
15.54-3.96%-0.64Sức bán mạnh966.692K2.043B36.350.451012.00
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
16.06-2.96%-0.49Sức bán mạnh592.200K3.614B45.980.361551.00
002789 SHENZHEN JIANYI DE
15.79-1.07%-0.17Bán1.640M2.180B23.080.69479.00
002811 SHENZHEN ASIANTIME
15.07-2.96%-0.46Sức bán mạnh1.135M2.713B21.570.731692.00
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
10.70-6.22%-0.71Mua21.060M7.321B29.390.40974.00
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
13.34-2.06%-0.28Sức bán mạnh1.003M1.779B56.920.241863.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
18.16-3.66%-0.69Bán1.622M2.208B128.490.15673.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
19.36-3.63%-0.73Sức bán mạnh1.076M1.652B27.320.74676.00
002893 BEIJING HUAYUANYIT
11.68-2.50%-0.30Sức bán mạnh2.219M1.831B33.240.361740.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
16.25-4.75%-0.81Bán8.626M10.481B153.000.111816.00
002949 SHENZHEN CAPOL INT
20.40-4.05%-0.86Sức bán mạnh2.315M3.999B31.510.672699.00
200505 HAINAN JINGLIANG
2.94-2.97%-0.09Bán121.008K1.798B13.290.232990.00
300187 YONKER ENVIRONMENT
4.49-3.85%-0.18Sức bán mạnh4.445M2.894B-0.24967.00
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
4.04-4.04%-0.17Sức bán mạnh17.383M4.167B-0.04850.00
300215 SUZHOU ELECTRICAL
6.66-3.20%-0.22Theo dõi7.799M5.050B34.090.201353.00
300284 JSTI GROUP
8.13-3.90%-0.33Bán6.785M7.898B12.080.708239.00
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
4.22-2.99%-0.13Bán21.038M3.000B67.130.06831.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
15.96-0.13%-0.02Sức mua mạnh3.464M2.785B17.350.921376.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
15.09-3.89%-0.61Bán1.568M1.570B43.500.36318.00
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
34.00-5.92%-2.14Bán2.350M3.400B1713.00
300617 JIANGSU AUKURA SMA
33.52-1.41%-0.48Mua4.084M3.278B52.650.65642.00
300712 FUJIAN YONGFU POWE
11.47-3.86%-0.46Sức bán mạnh1.292M2.089B31.750.38659.00
300732 HENAN PROVINCIAL C
16.81-4.11%-0.72Bán1.435M3.225B11.791.491867.00
300746 HANJIA DESIGN GROU
12.74-2.60%-0.34Sức bán mạnh1.642M2.876B35.120.371368.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
39.45-3.66%-1.50Sức bán mạnh922.500K3.156B803.00
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
3.54-1.94%-0.07Sức bán mạnh31.457M34.915B13.330.2727386.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
3.33-2.35%-0.08Bán25.326M12.023B8.420.4010930.00
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.29-4.12%-0.27Bán38.358M28.964B5.961.1040539.00
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
12.700.16%0.02Theo dõi4.198M29.059B18.160.703047.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.38-1.74%-0.06Bán29.214M30.097B8.300.4137820.00
600248 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
4.11-2.14%-0.09Bán5.878M3.773B9.630.444591.00
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
6.653.26%0.21Mua34.806M6.452B12.810.50522.00
600321 RIGHTWAY HOLDINGS
2.19-3.52%-0.08Bán8.438M3.308B115.230.02723.00
600326 TIBET TIANLU
6.92-3.35%-0.24Bán14.144M5.988B12.480.57709.00
600477 HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO.,LTD
3.490.58%0.02Mua42.413M7.517B17.570.214759.00
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
7.90-2.35%-0.19Mua21.593M12.085B12.480.655099.00
600510 BLACK PEONY (GROUP)
6.54-2.24%-0.15Bán4.430M6.638B5.751.162942.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
2.94-3.29%-0.10Sức mua mạnh65.017M4.701B9.000.343340.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
6.081.84%0.11Bán11.219M11.477B17.640.344743.00
600767 WINSAN(SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
4.13-0.24%-0.01Bán1.878M1.408B131.430.03316.00
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
5.82-2.35%-0.14Sức bán mạnh19.326M18.299B8.970.6610805.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
9.22-5.53%-0.54Bán20.932M5.760B12.790.762397.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
3.21-3.60%-0.12Bán9.496M2.688B17.160.195626.00
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.45-2.41%-0.11Sức bán mạnh4.651M8.075B14.430.3215899.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.38-4.20%-0.28Bán19.204M11.086B7.670.877944.00
600986 KEDA GROUP
4.46-9.90%-0.49Sức bán mạnh17.387M5.910B-0.041885.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.01-3.09%-0.16Sức bán mạnh9.473M14.825B199.610.0312954.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
7.02-4.23%-0.31Sức mua mạnh46.261M34.630B13.140.5641339.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
9.42-2.69%-0.26Sức bán mạnh53.344M127.919B7.081.47295862.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.56-2.46%-0.14Sức bán mạnh50.556M136.614B6.660.86282256.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
6.83-3.39%-0.24Sức bán mạnh11.269M17.929B15.170.4931066.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.69-2.89%-0.08Sức bán mạnh45.592M55.746B8.650.3296646.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.47-3.36%-0.19Bán241.173M225.050B5.870.98302827.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
4.07-3.10%-0.13Bán47.267M61.676B8.590.49132266.00
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
3.85-4.23%-0.17Bán19.139M3.758B17.500.234250.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
8.40-3.23%-0.28Sức bán mạnh43.002M135.867B7.011.24135813.00
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
7.05-3.69%-0.27483.175M72.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
10.15-2.96%-0.31Bán1.637M2.792B15.480.683258.00
603030 SHANGHAI TRENDZONE CONSTURCTION DECORATION GROUP CO.,LTD
5.86-4.25%-0.26Bán5.404M3.128B11.140.552460.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
20.48-4.21%-0.90Bán6.852M6.917B47.710.453136.00
603283 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
44.81-0.95%-0.43Mua6.273M7.823B54.100.842129.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
16.57-4.61%-0.80Mua2.762M5.280B16.661.04413.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
18.29-3.28%-0.62Bán2.604M3.347B9.062.092943.00
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
16.288.61%1.29Sức mua mạnh5.429M2.820B49.850.30340.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
3.88-4.20%-0.17Bán6.550M1.940B-0.02345.00
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
11.40-3.63%-0.43Bán4.767M3.634B24.890.48448.00
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
14.88-6.30%-1.00Bán5.939M7.425B1022.00
603828 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
5.08-2.68%-0.14Bán3.623M2.811B92.230.061032.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
4.49-2.39%-0.11Sức bán mạnh5.531M2.514B35.690.131644.00
603887 SHANGHAI CHENGDI CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
26.37-5.21%-1.45Mua4.265M6.949B21.691.28271.00
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
13.97-2.03%-0.29Theo dõi1.568M1.953B26.130.552281.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
8.51-10.04%-0.95Bán3.785M3.736B33.400.28622.00
900957 SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT
0.56-2.80%-0.02Sức bán mạnh317.740K1.342B7.840.0775.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất