Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

118
Cổ phiếu
2068.558B
Giá trị vốn hóa thị trường
123.126M
Khối lượng
−1.95%
Thay đổi
+14.39%
Hiệu suất Tháng
+26.86%
Hiệu suất Năm
+28.97%
Hiệu suất YTD
          
000065 NORINCO INTL CO
8.61-2.49%-0.22Mua17.747M6.839B9.920.982188.00
000090 SHN TAGEN GROUP
5.70-2.06%-0.12Mua19.906M10.875B7.060.8211246.00
000498 SHANDONG HI-SPEE
7.120.71%0.05Mua17.161M11.008B5.591.2714020.00
000548 HUNAN INVESTMENT
3.960.00%0.00Mua4.487M1.977B29.360.131033.00
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
2.76-0.72%-0.02Mua7.045M2.756B19.740.141722.00
000758 CHINA NONFERROUS
6.71-4.96%-0.35Bán118.922M13.904B197.760.045064.00
000828 DONGGUAN DEVELOPME
11.37-1.22%-0.14Mua9.816M11.965B10.901.06874.00
000886 HAINAN EXPRESSWAY
4.27-1.84%-0.08Bán9.139M4.301B34.740.13499.00
000931 BEIJING CENTERGATE
8.254.04%0.32Sức mua mạnh54.538M5.972B209.230.042419.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
4.45-3.05%-0.14Sức bán mạnh58.397M17.564B2.581.7846615.00
001210 BEIJING KINGFORE H
34.34-1.27%-0.44Bán1.093M3.156B729.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
7.52-0.79%-0.06Mua10.438M9.380B-0.005775.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
5.04-0.40%-0.02Mua61.262M6.083B19.320.264137.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
4.29-2.28%-0.10Mua11.034M4.840B11.250.392049.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
6.74-2.18%-0.15Bán31.402M18.110B7.510.9215106.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
7.04-0.28%-0.02Mua3.038M2.948B13.760.514803.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
13.70-7.24%-1.07Mua56.424M7.906B33.850.441287.00
002178 S/H YANHUA SMART G
3.81-1.80%-0.07Mua22.975M2.763B-0.371025.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
5.010.20%0.01Mua16.712M6.045B93.280.053963.00
002310 BEIJING ORIENT LAN
3.09-2.52%-0.08Bán22.997M8.513B-0.313459.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
2.62-0.76%-0.02Mua9.722M3.333B-0.241178.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
7.45-2.23%-0.17Mua7.836M9.959B33.750.237105.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.02-1.63%-0.05Mua11.199M4.565B144.130.021391.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
2.75-2.14%-0.06Mua15.880M4.319B-0.504044.00
002487 DAJIN HEAVY INDUST
19.116.17%1.11Sức mua mạnh62.648M9.872B19.360.93977.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.12-1.58%-0.05Mua33.566M5.723B32.650.102096.00
002551 SHENZHEN GLORY MED
5.040.00%0.00Bán8.483M4.257B28.870.171978.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
2.60-1.89%-0.05Bán3.999M3.032B-0.19684.00
002620 SHENZHEN RUIHE CON
7.89-7.07%-0.60Bán21.515M3.130B21.090.40647.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
3.39-1.45%-0.05Theo dõi9.165M2.575B25.690.13699.00
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.18-1.36%-0.03Mua18.692M3.969B-0.101832.00
002683 GUANGDONG HONGDA B
27.50-3.71%-1.06Sức bán mạnh9.804M21.403B47.300.604836.00
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
5.60-1.06%-0.06Sức bán mạnh3.583M3.205B68.440.082440.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
3.05-1.61%-0.05Bán17.167M4.722B-0.292272.00
002718 ZHEJIANG YOUPON IN
12.92-1.15%-0.15Bán649.000K1.718B18.540.71808.00
002761 ZHEJIANG CONSTRUCT
7.83-0.76%-0.06Theo dõi2.824M8.532B7.191.1020546.00
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
6.91-1.14%-0.08Sức bán mạnh3.505M1.573B-2.61950.00
002789 SHENZHEN JIANYI DE
11.75-4.39%-0.54Sức bán mạnh3.055M1.962B-0.26406.00
002811 SHENZHEN CHENG CHU
8.16-1.45%-0.12Mua696.311K2.236B73.990.111639.00
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
5.52-2.47%-0.14Bán11.318M4.078B15.120.374121.00
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
10.43-0.29%-0.03Mua1.202M1.395B30.980.341528.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
11.42-1.04%-0.12Mua1.399M1.562B11540.000.00685.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
10.82-0.92%-0.10Mua962.274K1.410B18.730.58733.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
12.692.09%0.26Mua23.095M8.018B85.720.141991.00
002949 SHENZHEN CAPOL INT
15.61-0.57%-0.09Sức bán mạnh2.243M3.078B16.631.014941.00
002989 SHENZHEN STRONGTEA
22.35-0.93%-0.21Bán1.137M3.416B20.251.111392.00
003001 ZHONGYAN TECHNOLOG
22.791.88%0.42Bán1.850M2.826B32.090.72361.00
003013 GUANGZHOU METRO DE
19.32-0.92%-0.18Sức bán mạnh1.269M7.800B21.940.891565.00
300187 YONKER ENVIRONMENT
8.42-3.99%-0.35Bán27.088M5.652B145.680.06837.00
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
4.26-5.54%-0.25Bán36.834M4.652B154.450.03934.00
300215 SUZHOU ELECTRICAL
10.39-2.72%-0.29Mua20.353M8.000B57.730.181369.00
300284 JSTI GROUP
6.82-1.87%-0.13Bán14.584M6.751B16.010.438037.00
300424 GUANGZHOU HANGXIN
16.400.49%0.08Bán5.760M3.915B-1.331175.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
25.01-8.89%-2.44Mua16.631M4.780B107.270.261835.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
11.85-2.07%-0.25Bán2.289M2.310B24.080.50374.00
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
22.54-2.51%-0.58Bán1.224M2.312B14.831.562068.00
300617 JIANGSU AUKURA SMA
65.40-5.22%-3.60Mua2.695M11.404B46.681.48688.00
300712 FUJIAN YONGFU POWE
51.04-11.54%-6.66Bán10.150M10.507B312.740.181138.00
300732 HENAN PROVINCIAL C
12.282.68%0.32Mua9.136M3.240B9.661.242610.00
300746 HANJIA DESIGN GROU
18.56-1.12%-0.21Mua32.708M4.237B38.930.482251.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
21.742.74%0.58Mua2.695M2.645B28.020.76944.00
300983 SHANGHAI URBAN ARC
87.81-1.40%-1.25Sức bán mạnh441.025K7.125B1286.00
300989 LAY-OUT PLANNING C
43.77-1.57%-0.70Sức bán mạnh331.500K2.668B688.00
301024 SHANGHAI HYP-ARCH
49.56-0.94%-0.47Bán437.638K2.121B475.00
301027 HUALAN GROUP CO LT
18.85-1.26%-0.24Bán3.707M2.806B3052.00
301038 SHENZHEN WATER PLA
21.88-3.65%-0.83Sức bán mạnh3.844M2.998B1263.00
301058 COFCO ENGINEERING
12.791.11%0.1438.150M6.480B1917.00
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
4.30-4.87%-0.22Mua125.195M40.923B8.720.5227116.00
600037 BEIJING GEHUA CATV NETWORK
8.45-0.24%-0.02Mua12.779M11.788B84.620.103640.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
8.970.00%0.00Mua84.726M41.914B8.841.0212642.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.040.66%0.02Mua50.913M26.836B7.710.3948609.00
600248 SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
6.022.56%0.15Sức mua mạnh37.416M22.020B6.020.9731708.00
600284 SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD.
6.24-1.27%-0.08Bán8.486M6.132B12.800.49699.00
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
6.24-2.50%-0.16Mua46.732M9.790B11.700.555035.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
3.640.00%0.00Mua57.998M5.820B5.620.653379.00
600528 CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY
8.41-1.06%-0.09Bán15.974M18.883B9.920.8612597.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
2.83-2.41%-0.07Theo dõi9.920M5.185B-0.284453.00
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
5.88-0.51%-0.03Mua57.104M18.582B7.460.7915056.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
3.66-0.27%-0.01Bán13.793M13.767B8.320.442615.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
8.55-1.84%-0.16Bán6.934M5.442B9.200.953451.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
2.63-1.13%-0.03Mua8.156M2.673B11.560.235786.00
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
3.64-1.09%-0.04Mua4.134M6.678B17.470.2115774.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
12.92-3.73%-0.50Mua30.760M23.319B18.200.749251.00
600986 ZHEWEN INTERACTIVE GROUP
4.54-2.37%-0.11Mua35.633M6.151B49.100.091460.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
6.072.88%0.17Mua115.891M16.070B-0.6214633.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
12.43-3.42%-0.44Bán127.900M78.629B15.310.8444173.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
8.54-0.70%-0.06Mua97.614M108.304B5.231.87286242.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
6.11-0.97%-0.06Mua148.774M140.641B5.701.08288729.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
9.70-5.73%-0.59Mua66.385M27.004B20.310.5737216.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
5.13-3.02%-0.16Mua341.822M101.303B11.910.44101020.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
4.95-1.98%-0.10Bán329.222M205.317B4.141.24356864.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
7.98-2.56%-0.21Mua421.171M124.046B14.380.57132125.00
601778 JINKO POWER TECHNOLOGY
8.69-9.95%-0.96Bán125.754M26.687B62.420.151180.00
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
4.00-0.74%-0.03Mua15.959M3.934B14.150.325548.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
9.05-0.22%-0.02Mua120.672M122.810B7.611.19133294.00
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
4.80-0.41%-0.02Bán46.506M236.693B43.500.1157.00
601886 JANGHO GROUP
7.69-1.41%-0.11Mua15.619M8.837B7.781.008686.00
601929 JISHI MEDIA
2.04-0.49%-0.01Mua34.047M6.378B86.500.026842.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
9.90-2.65%-0.27Mua6.105M2.832B12.890.793561.00
603030 SHANGHAI TRENDZONE HOLDINGS GROUP CO.,LTD
3.75-1.06%-0.04Sức bán mạnh3.950M2.182B-0.212017.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
14.701.10%0.16Mua5.512M4.911B43.380.343760.00
603283 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
23.24-4.05%-0.98Bán2.613M4.331B41.360.602694.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
10.530.00%0.00Bán3.768M4.680B11.360.93461.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
11.400.62%0.07Mua5.756M3.499B6.831.683018.00
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
7.680.39%0.03Mua5.451M1.821B23.820.32346.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
4.30-1.15%-0.05Mua10.877M2.794B-0.18193.00
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
7.00-1.27%-0.09Bán1.567M4.141B13.630.54629.00
603806 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL
133.90-6.36%-9.10Bán11.249M136.008B65.882.182525.00
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
8.90-1.77%-0.16Bán4.810M5.607B45.620.20908.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
5.415.66%0.29Sức mua mạnh60.736M3.582B22.410.231586.00
603887 SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.63-1.26%-0.11Bán4.307M3.939B12.660.691154.00
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
16.40-0.67%-0.11Bán1.426M3.311B60.190.282087.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
17.161.54%0.26Mua12.516M8.286B166.670.10703.00
605167 JIANGSU LIBERT INC.
10.15-2.22%-0.23Sức bán mạnh13.998M4.661B3239.00
605178 BEIJING NEW SPACE TECHNOLOGY
41.280.10%0.04Mua366.729K4.093B44.870.92453.00
605287 DECAI DECORATION CO.,LTD
29.70-1.98%-0.60Bán1.031M3.030B1609.00
688509 ZHENGYUAN GEOMATICS GROUP CO.,LTD.
6.74-2.03%-0.14Sức bán mạnh7.380M5.298B3324.00
688679 ANHUI TONGYUAN ENVIRONMENT ENERGY SAVING CO.,LTD.
13.50-2.46%-0.34Mua1.254M1.823B889.00
Tải thêm