Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

102
Cổ phiếu
1828.299B
Giá trị vốn hóa thị trường
169.348M
Khối lượng
−1.92%
Thay đổi
−4.30%
Hiệu suất Tháng
−3.25%
Hiệu suất Năm
−2.97%
Hiệu suất YTD
          
000065 NORINCO INTL CO
7.67-5.19%-0.42Sức bán mạnh8.320M6.225B9.680.841921.00
000090 SHN TAGEN GROUP
4.73-2.27%-0.11Bán17.514M9.044B10.560.467485.00
000498 SHANDONG HI SPEED
4.93-4.64%-0.24Mua45.288M5.791B0.58
000548 HUNAN INVESTMENT
4.023.61%0.14Mua19.422M1.937B35.430.111057.00
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
2.64-5.38%-0.15Bán10.688M2.766B29.740.091990.00
000758 CHINA NONFERROUS
4.60-6.12%-0.30Bán46.345M9.650B-0.086855.00
000828 DONGGUAN DEVELOPME
7.32-3.43%-0.26Bán5.504M7.880B6.731.13870.00
000931 BEIJING CENTERGATE
9.57-6.45%-0.66Mua23.902M7.704B79.670.132752.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
8.30-2.12%-0.18Bán80.695M31.459B9.860.8616420.00
002051 CHINA CAMC ENGINEE
9.030.11%0.01Mua32.782M11.161B10.410.872299.00
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
2.84-0.70%-0.02Mua30.817M3.438B14.980.194047.00
002062 HONGRUN CONSTRUCT
4.549.93%0.41Mua64.825M4.553B14.680.282157.00
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
8.67-1.25%-0.11Mua52.679M23.279B10.300.8719877.00
002116 CHINA HAISUM ENGIN
7.85-4.62%-0.38Bán4.453M3.437B15.220.544784.00
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.16-8.44%-0.66Mua21.698M4.265B26.620.291167.00
002178 S/H YANHUA SMART G
3.70-7.27%-0.29Bán14.679M2.841B-0.45880.00
002307 XINJIANG BEIXIN RO
5.35-6.63%-0.38Bán26.747M5.147B0.06
002310 BEIJING ORIENT LAN
4.67-5.66%-0.28Bán41.050M13.293B-0.105244.00
002325 SHENZHEN HONGTAO G
3.24-3.86%-0.13Mua33.725M4.107B-0.372340.00
002359 NORTHCOM GROUP CO
2.00-5.21%-0.11Bán19.692M2.294B-2.171342.00
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
5.04-5.44%-0.29Bán13.827M6.966B19.720.276153.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
2.55-5.56%-0.15Bán20.510M4.015B-0.101557.00
002482 SHENZHEN GRANDLAN
3.80-5.47%-0.22Bán12.976M6.179B29.300.145624.00
002487 DAJIN HEAVY INDUST
4.50-6.44%-0.31Bán8.901M2.620B20.610.23503.00
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.82-3.54%-0.14Mua30.992M7.150B31.300.132574.00
002551 SHENZHEN GLORY MED
8.299.95%0.75Sức mua mạnh65.237M5.563B101.070.071779.00
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
2.62-4.38%-0.12Bán6.850M3.135B19.990.141630.00
002620 SHENZHEN RUIHE CON
5.56-5.28%-0.31Bán5.770M2.128B12.830.46676.00
002628 CHENGDU RD & BRIDG
4.20-6.87%-0.31Bán29.867M3.333B90.020.05626.00
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.31-7.97%-0.20Bán27.802M4.508B583.720.002397.00
002683 GUANGDONG HONGDA B
30.51-10.00%-3.39Mua27.238M23.971B85.820.404667.00
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
5.16-6.52%-0.36Bán3.506M2.404B-0.062734.00
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
5.14-6.55%-0.36Bán41.556M8.323B16.290.343887.00
002718 ZHEJIANG YOUPON IN
13.69-4.47%-0.64Bán1.168M1.884B32.200.451012.00
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
14.77-7.05%-1.12Sức bán mạnh1.788M3.575B44.150.361551.00
002789 SHENZHEN JIANYI DE
14.25-4.43%-0.66Bán2.234M2.058B21.560.69479.00
002811 SHENZHEN ASIANTIME
13.74-5.76%-0.84Bán1.407M2.624B20.250.731692.00
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
9.43-7.19%-0.73Bán25.429M6.952B26.170.40974.00
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
11.57-5.01%-0.61Bán2.139M1.624B50.900.241863.00
002856 SHENZHEN MAGIC DES
18.70-4.69%-0.92Mua4.558M2.386B133.740.15673.00
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
18.35-4.33%-0.83Bán1.540M1.636B0.76
002893 BEIJING HUAYUANYIT
10.14-7.40%-0.81Bán3.720M1.717B30.380.361740.00
002941 XINJIANG COMMUNICA
16.81-8.54%-1.57Mua32.433M11.855B164.840.111816.00
002949 SHENZHEN CAPOL INT
17.40-6.40%-1.19Bán2.948M3.644B27.550.672699.00
300187 YONKER ENVIRONMENT
4.26-6.37%-0.29Sức bán mạnh8.032M2.932B-0.24967.00
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
3.77-6.68%-0.27Bán17.258M4.167B-0.04850.00
300215 SUZHOU ELECTRICAL
6.67-2.63%-0.18Sức mua mạnh23.418M5.195B33.940.201353.00
300284 JSTI GROUP
8.773.30%0.28Sức mua mạnh38.352M8.247B12.120.708239.00
300424 GUANGZHOU HANGXIN
15.38-8.83%-1.49Bán5.764M4.043B68.270.251048.00
300500 TUS DESIGN GROUP C
15.50-5.43%-0.89Mua3.708M2.860B17.800.921376.00
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
13.52-5.78%-0.83Sức bán mạnh1.804M1.493B39.760.36318.00
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
31.43-8.74%-3.01Bán3.859M
300617 JIANGSU AUKURA SMA
32.48-5.99%-2.07Bán2.051M3.379B53.500.65642.00
300712 FUJIAN YONGFU POWE
10.41-4.06%-0.44Bán2.464M1.976B28.870.38659.00
300732 HENAN PROVINCIAL C
15.35-6.12%-1.00Sức bán mạnh2.699M3.137B11.001.491867.00
300746 HANJIA DESIGN GROU
11.70-7.00%-0.88Bán3.872M2.840B33.780.371368.00
300778 SHENZHEN NEW LAND
34.50-6.20%-2.28Bán1.164M2.942B803.00
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
3.30-2.08%-0.07Bán33.570M33.238B12.440.2727386.00
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
3.480.29%0.01Mua95.804M12.857B8.570.4010930.00
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.650.76%0.05Mua131.956M30.392B6.001.1040539.00
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
11.22-2.35%-0.27Sức bán mạnh4.995M26.291B16.460.703047.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.35-0.30%-0.01Mua73.698M29.919B8.110.4137820.00
600248 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
4.09-0.73%-0.03Mua9.920M3.782B9.450.444591.00
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
6.35-3.05%-0.20Bán13.293M6.355B13.030.50522.00
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
7.45-4.36%-0.34Bán16.114M11.917B12.020.655099.00
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
3.06-7.55%-0.25Mua227.244M5.292B9.800.343340.00
600528 CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY
9.91-1.49%-0.15Bán23.457M22.349B13.400.7511836.00
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
5.40-4.76%-0.27Sức bán mạnh14.922M10.703B16.760.344743.00
600634 SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
1.445.11%0.07Bán14.375M788.753M-9.94504.00
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
5.60-1.93%-0.11Bán30.274M17.953B8.600.6610805.00
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
8.70-8.32%-0.79Bán29.538M5.929B12.430.762397.00
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
3.15-3.67%-0.12Mua19.816M2.738B16.850.195626.00
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.20-2.33%-0.10Bán6.479M7.802B13.610.3215899.00
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.11-2.86%-0.18Bán39.068M10.930B7.250.877944.00
600986 KEDA GROUP
3.94-8.58%-0.37Bán87.245M5.712B-0.041885.00
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
4.36-7.43%-0.35Bán22.321M13.937B181.850.0312954.00
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.95-2.93%-0.21Bán40.889M35.320B12.840.5641339.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
9.500.96%0.09Mua186.588M127.783B6.881.47295862.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.37-0.74%-0.04Bán166.465M132.929B6.320.86282256.00
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
6.40-3.76%-0.25Bán18.145M17.456B14.270.4931066.00
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.72-0.73%-0.02Mua265.115M56.783B8.550.3296646.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.37-0.37%-0.02Bán464.877M221.759B5.590.98302827.00
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
4.250.95%0.04Mua135.459M63.797B8.610.49132266.00
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
3.98-3.16%-0.13Mua42.907M4.012B17.890.234250.00
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
8.734.18%0.35Mua222.299M135.544B6.771.24135813.00
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
6.87-3.10%-0.22Bán232.032M348.165B72.00
601886 JANGHO GROUP
6.52-5.78%-0.40Sức bán mạnh14.806M7.840B12.500.557734.00
603017 ARTS GROUP CO., LTD
9.45-5.03%-0.50Bán2.389M2.737B14.720.683258.00
603030 SHANGHAI TRENDZONE CONSTURCTION DECORATION GROUP CO.,LTD
5.13-5.87%-0.32Sức bán mạnh10.215M2.909B9.920.552460.00
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
19.52-9.04%-1.94Bán10.401M7.248B47.890.453136.00
603283 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
51.84-10.00%-5.76Mua6.816M10.056B68.870.842129.00
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
17.40-4.71%-0.86Sức mua mạnh5.993M5.818B17.511.04413.00
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
17.05-4.32%-0.77Bán3.380M3.261B8.542.092943.00
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
14.25-0.84%-0.12Sức bán mạnh1.401M2.489B47.790.30340.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
3.44-6.52%-0.24Bán7.517M1.840B-0.02345.00
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
10.11-6.22%-0.67Sức bán mạnh5.181M3.436B22.680.48448.00
603806 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL
46.83-7.45%-3.77Bán3.931M26.444B26.531.911698.00
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
19.88-10.00%-2.21Mua27.057M11.023B1022.00
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
4.11-5.30%-0.23Bán11.116M2.430B33.670.131644.00
603887 SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
29.90-7.86%-2.55Mua6.330M8.551B25.301.28271.00
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
13.17-4.08%-0.56Bán1.499M1.920B25.160.552281.00
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
8.46-10.00%-0.94Bán16.930M4.127B33.190.28622.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất