Chăm sóc cá nhân/Gia đình (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
198.463B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.617M
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
−5.69%
Hiệu suất Tháng
−9.59%
Hiệu suất Năm
−11.24%
Hiệu suất YTD
           
000523 LONKEY INDUSTRIAL
3.09-0.32%-0.01Bán3.453M10670465.254.982B3.130.99850.00
001206 TIANJIN YIYI HYGIE
28.30-2.08%-0.60Mua2.037M57639230.563.737B32.060.901438.00
001230 JINGLV ENVIRONMENT
29.79-5.58%-1.76Bán6.518M194171524.423.318B36069.00
002094 QINGDAO KINGKING
3.400.89%0.03Bán43.163M146753506.402.349B340.400.013681.00
002919 MINGCHEN HEALTH CO
27.77-4.41%-1.28Bán3.844M106750740.314.748B80.430.361417.00
003006 CHONGQING BAIYA SA
8.71-0.34%-0.03Bán4.831M42076346.393.748B21.520.412170.00
300740 SYOUNG GROUP CO
12.80-1.39%-0.18Bán5.539M70900851.204.616B22.750.572954.00
300957 YUNNAN BOTANEE BIO
172.030.78%1.33Bán1.669M287161937.6572.872B72.822.342378.00
301009 HANGZHOU COCO HEAL
10.31-0.77%-0.08Bán1.098M11322442.002.803B-0.10799.00
301108 TONGLING JIEYA BIO
32.64-1.15%-0.38Bán269.115K8783913.332.651B15.592.12798.00
600249 LIUZHOU LIANGMIANZHEN
4.560.22%0.01Bán2.153M9816312.002.508B-0.021509.00
600315 SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD
28.610.14%0.04Bán2.379M68064250.9519.214B37.100.785525.00
600439 HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS CO., LTD
2.59-0.38%-0.01Bán6.670M17275097.982.932B48.510.059349.00
600735 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL
6.04-1.95%-0.12Bán Mạnh3.400M20536960.362.590B35.500.171930.00
603605 PROYA COSMETICS CO.,LTD
162.93-0.35%-0.57Mua1.051M171188096.5446.119B72.922.302844.00
603630 LAFANG CHINA CO.,LTD
13.621.49%0.20Mua3.276M44615987.403.032B48.130.281442.00
603983 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD
26.01-1.37%-0.36Mua4.025M104687779.0510.420B60.140.441197.00
605009 HANGZHOU HAOYUE PERSONAL CARE CO., LTD
37.32-0.74%-0.28Bán742.717K27718198.445.823B17.742.131700.00
Tải thêm