Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

113
Cổ phiếu
770.844B
Giá trị vốn hóa thị trường
30.973M
Khối lượng
−4.10%
Thay đổi
+8.10%
Hiệu suất Tháng
+71.42%
Hiệu suất Năm
+4.41%
Hiệu suất YTD
          
000012 CSG HOLDING CO
4.60-3.56%-0.17Bán21.115M13.697B28.160.1710800.00
000565 CHONGQING SANXIA P
4.98-2.92%-0.15Sức bán mạnh3.761M2.159B34.710.15913.00
000695 TIANJIN BINHAI E&D
7.38-3.66%-0.28Sức bán mạnh898.782K1.639B272.600.03447.00
000795 INNUOVO TECHNOLOGY
5.67-3.57%-0.21Sức bán mạnh18.054M6.428B47.230.123084.00
000928 SINOSTEEL ENGINEER
4.47-4.08%-0.19Sức bán mạnh6.973M5.617B12.690.371854.00
000968 SHANXI BLUE FLAME
9.64-0.92%-0.09Sức bán mạnh3.547M9.327B13.320.732170.00
000973 FSPG HI-TECH C
4.35-4.61%-0.21Bán29.302M4.208B25.290.183889.00
002037 POLY UNION CHEMICA
6.80-3.27%-0.23Bán3.419M3.316B18.570.388271.00
002057 SINOSTEEL ANHUI TI
8.02-3.95%-0.33Sức bán mạnh14.784M4.614B39.860.211098.00
002066 RUITAI MATERIALS T
7.57-3.20%-0.25Bán2.259M1.749B92.980.083048.00
002094 QINGDAO KINGKING
4.73-5.40%-0.27Sức bán mạnh18.177M3.268B14.370.355171.00
002096 HUNAN NANLING INDU
6.08-5.00%-0.32Sức bán mạnh3.143M2.257B90.910.075401.00
002106 SHENZHEN LAIBAO HI
9.54-7.83%-0.81Bán33.857M6.733B26.010.401129.00
002163 AVIC SANXIN CO. LT
6.28-1.87%-0.12Mua15.381M5.046B62.080.103840.00
002224 SANLUX CO LTD
6.85-4.99%-0.36Mua28.637M4.932B57.130.131198.00
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
5.17-4.26%-0.23Sức bán mạnh10.644M6.457B18.330.294069.00
002256 SHENZHEN SUNRISE N
2.30-3.36%-0.08Bán19.226M4.330B-0.17549.00
002271 BEIJING ORIENTAL Y
27.17-3.86%-1.09Mua15.773M40.422B21.731.328084.00
002290 SUZHOU CHINA CREAT
4.69-4.87%-0.24Bán1.743M1.138B-1.52828.00
002319 LETONG CHEMICAL CO
8.16-2.74%-0.23Sức bán mạnh2.085M1.632B-0.25338.00
002343 CIWEN MEDIA CO LTD
10.94-7.52%-0.89Bán20.937M5.196B-2.63213.00
002395 WUXI DOUBLE ELEPHA
26.79-3.63%-1.01Bán1.835M4.790B167.070.17842.00
002409 JIANGSU YOKE TECHN
33.38-5.22%-1.84Mua22.217M15.450B80.390.441148.00
002440 ZHEJIANG RUNTU CO.
11.04-2.82%-0.32Bán12.290M12.701B9.511.195686.00
002497 SICHUAN YAHUA INDU
9.10-6.38%-0.62Mua68.193M8.602B0.07
002600 LINGYI ITECH (GUAN
12.96-1.82%-0.24Mua132.388M86.897B50.130.2661689.00
002613 LUOYANG NORTH GLAS
2.73-3.87%-0.11Bán7.042M2.558B-0.011883.00
002652 SUZHOU YANGTZE NEW
3.73-3.62%-0.14Sức bán mạnh3.903M1.910B655.930.01801.00
002669 SHANGHAI KANGDA NE
13.40-6.10%-0.87Theo dõi9.227M3.367B32.350.44779.00
002740 FUJIAN IDEAL JEWEL
8.03-7.27%-0.63Mua14.704M3.646B92.720.09525.00
002768 QINGDAO GON TECHNO
24.43-3.55%-0.90Mua3.421M6.627B19.221.323248.00
002827 TIBET GAOZHENG EXP
9.67-1.12%-0.11Bán1.515M2.669B94.580.10517.00
002909 GUANGZHOU JOINTAS
11.32-2.50%-0.29Bán3.817M1.882B29.960.39740.00
200012 CSG HOLDING CO
2.39-2.05%-0.05Bán1.428M6.342B13.840.1810800.00
300019 CHENGDU GUIBAO SCI
10.78-3.06%-0.34Mua7.834M3.529B0.40
300041 HUBEI HUITIAN NEW
9.94-2.45%-0.25Bán6.605M4.073B27.200.371245.00
300054 HUBEI DINGLONG CO
9.91-9.99%-1.10Mua41.238M9.343B42.530.261902.00
300061 SHANGHAI CONANT MA
5.86-6.09%-0.38Bán9.639M3.883B-1.442811.00
300063 GUANGDONG SKY DRAG
3.98-5.24%-0.22Mua29.034M2.891B-1.281938.00
300073 BEIJING EASPRING M
31.765.59%1.68Mua49.665M13.870B39.750.76841.00
300080 HENAN YICHENG NEW
5.02-3.46%-0.18Sức bán mạnh6.356M10.161B-0.602398.00
300082 LIAO NING OXIRANCH
6.38-4.63%-0.31Mua12.377M4.314B14.330.471272.00
300107 HEBEI JIANXIN CHEM
6.70-3.87%-0.27Sức bán mạnh6.521M3.677B8.850.81606.00
300121 SHANDONG YANGGU HU
8.05-3.13%-0.26Mua6.056M3.088B18.600.491680.00
300127 CHENGDU GALAXY MAG
17.20-5.13%-0.93Sức bán mạnh5.401M5.558B40.910.441029.00
300160 JIANGSU XIUQIANG G
4.400.00%0.00Sức mua mạnh24.781M2.721B-0.352971.00
300169 CHANGZHOU TIANSHEN
5.43-4.57%-0.26Sức bán mạnh7.582M1.770B92.670.06796.00
300192 SUZHOU KINGSWOOD P
13.79-9.99%-1.53Bán13.950M3.345B383.000.042128.00
300214 SHANDONG RIKE CHEM
8.54-4.47%-0.40Bán8.440M3.601B28.180.32811.00
300221 GUANGDONG SILVER
5.55-4.48%-0.26Sức bán mạnh16.314M2.501B-1.621421.00
300224 YANTAI ZHENGHAI
9.08-3.20%-0.30Bán11.503M7.334B0.11
300225 SHANGHAI KINLITA C
5.80-4.61%-0.28Bán10.606M2.728B98.220.06626.00
300243 SHANDONG RUIFENG C
7.27-3.84%-0.29Sức bán mạnh1.876M1.657B26.090.29554.00
300305 JIANGSU YUXING FIL
7.86-3.32%-0.27Sức bán mạnh1.314M2.192B24.110.34298.00
300340 JIANGMEN KANHOO IN
11.58-4.93%-0.60Sức bán mạnh6.995M2.457B94.350.131430.00
300343 LECRON INDUSTRIAL
2.98-9.97%-0.33Sức bán mạnh29.871M3.442B-1.721018.00
300346 JIANGSU NATA OPTO
22.07-8.12%-1.95Mua51.148M8.834B206.000.12269.00
300395 HUBEI FEILIHUA QUA
23.43-9.99%-2.60Mua8.099M7.408B42.040.621222.00
300398 SHANGHAI PHICHEM M
15.81-6.73%-1.14Mua22.817M8.096B40.520.421508.00
300409 GUANGDONG DOWSTONE
14.63-3.81%-0.58Mua13.697M6.730B-0.011668.00
300446 BAODING LUCKY INNO
15.38-4.59%-0.74Bán4.441M2.833B27.060.60264.00
300478 HANGZHOU GAOXIN RU
11.35-1.73%-0.20Bán2.008M1.438B-0.15430.00
300487 SUNRESIN NEW MATER
37.68-3.29%-1.28Mua3.510M7.787B28.241.40692.00
300554 NANJING SANCHAO AD
15.39-4.23%-0.68Bán2.581M1.440B-0.15568.00
300596 RIANLON CORPORATIO
37.37-2.50%-0.96Mua2.329M7.661B26.951.421051.00
300606 DONGGUAN GOLDEN SU
23.230.87%0.20Mua1.956M2.072B42.860.54621.00
300665 ZHUZHOU FEILU HIGH
10.15-3.33%-0.35Bán1.725M1.180B68.230.15402.00
300706 FUJIAN ACETRON NEW
27.27-9.13%-2.74Mua9.480M3.848B276.080.11244.00
300715 JIANGSU CANLON BUI
20.67-1.62%-0.34Bán1.546M3.486B28.510.74671.00
300737 KESHUN WATERPROOF
11.73-4.87%-0.60Bán10.983M6.975B25.200.492748.00
600075 XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
4.88-5.61%-0.29Sức bán mạnh12.857M4.746B21.550.243185.00
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
5.95-2.46%-0.15Mua5.437M1.829B-1.42619.00
600135 LUCKY FILM COMPANY LIMITED
7.863.15%0.24Mua17.761M3.918B119.250.061982.00
600176 CHINA JUSHI CO.,LTD.
10.00-6.37%-0.68Bán49.610M35.023B18.610.5711229.00
600260 HUBEI KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
12.80-8.77%-1.23Bán62.117M12.703B13.581.042680.00
600293 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD
3.01-3.53%-0.11Sức bán mạnh14.899M3.492B136.840.022942.00
600366 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD.
6.19-4.92%-0.32Sức bán mạnh24.171M6.016B73.230.093418.00
600378 HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CORP., LTD.
17.80-7.53%-1.45Bán5.381M15.960B19.890.976752.00
600397 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
2.42-5.47%-0.14Sức bán mạnh15.667M2.396B-0.109179.00
600458 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
6.76-3.70%-0.26Sức bán mạnh8.153M5.427B-0.626889.00
600478 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD.
4.54-4.42%-0.21Bán23.345M7.477B-0.113068.00
600525 CHANGYUAN GROUP LTD.
5.58-3.96%-0.23Bán18.441M7.286B-1.288982.00
600552 TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
5.86-6.69%-0.42Bán26.155M4.476B102.450.064436.00
600586 SHANDONG JINJING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
2.76-2.47%-0.07Sức bán mạnh8.643M3.943B-0.023157.00
600599 PANDA FINANCIAL HOLDING CORP., LTD.
9.85-5.56%-0.58Sức bán mạnh4.102M1.635B-0.28133.00
600629 ARCPLUS GROUP PLC
8.30-1.89%-0.16Sức bán mạnh1.553M4.433B16.990.537171.00
600810 SHEN MA INDUSTRY CO.,LTD
7.29-2.41%-0.18Sức bán mạnh7.551M4.191B9.170.816446.00
600819 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP
4.94-1.20%-0.06Mua10.137M4.618B34.130.152661.00
600847 CHONGQING WANLI NEW ENERGY CO.,LTD.
10.75-4.02%-0.45Bán843.954K1.648B-0.99543.00
600876 LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED
14.602.53%0.36Mua12.803M8.065B133.710.112300.00
601118 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
4.78-4.40%-0.22Bán30.351M20.456B-0.0322377.00
601208 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
5.500.18%0.01Mua11.477M3.371B74.690.071598.00
601636 ZHUZHOU KIBING GROUP CO., LTD
5.40-4.26%-0.24Mua54.428M14.514B12.900.446968.00
601865 FLAT GLASS GROUP
13.12-6.08%-0.85Mua12.627M43.296B43.592769.00
603010 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD
11.91-1.00%-0.12Mua3.988M4.077B37.850.32874.00
603020 APPLE FLAVOR & FRAGRANCE GROUP CO., LTD
8.15-4.23%-0.36Bán4.563M2.608B20.020.431306.00
603110 NEW EAST NEW MATERIALS CO., LTD
15.72-5.07%-0.84Bán2.921M2.259B53.210.31397.00
603188 JIANGSU YABANG DYESTUFF CO.,LTD.
6.78-1.17%-0.08Mua2.864M3.866B-0.174273.00
603227 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP)CO.,LTD.
4.66-3.52%-0.17Bán10.009M3.070B32.550.152913.00
603330 SHANGHAI TIANYANG HOT MELT ADHESIVES CO.,LTD
15.07-2.33%-0.36Bán1.530M1.646B88.070.18650.00
603378 ASIA CUANON TECHNOLOGY
24.63-4.16%-1.07Mua2.322M4.736B57.070.451860.00
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
28.72-4.87%-1.47Mua6.627M11.734B38.840.782008.00
603601 CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CORP. LTD
8.38-4.77%-0.42Mua12.514M5.890B36.670.241222.00
603681 SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS CORP.,LTD.???
23.19-5.92%-1.46Bán2.337M3.863B30.630.80
603683 SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL
12.59-4.11%-0.54Sức bán mạnh2.078M1.595B211.770.061049.00
603688 JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD.
23.20-9.27%-2.37Sức mua mạnh19.206M7.745B55.920.461135.00
603737 SKSHU PAINT CO., LTD
91.29-2.68%-2.51Mua1.240M16.703B47.041.993899.00
603906 JIANGSU LOPAL TECH.
10.37-4.34%-0.47Bán4.073M3.083B29.790.40788.00
603928 SUZHOU XINGYE MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
11.69-2.42%-0.29Sức bán mạnh1.178M2.357B18.000.67503.00
603977 JIANGXI GUOTAI GROUP
8.05-2.54%-0.21Bán3.327M3.149B24.020.342511.00
603991 SHANGHAI ORIGINAL ADVANCED COMPOUNDS CO., LTD
16.76-6.11%-1.09Sức bán mạnh1.273M1.249B198.110.09388.00
688199 TIANJIN JIURI NEW MATERIALS
66.30-3.90%-2.69Mua2.388M7.374B889.00
900918 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP
0.52-3.51%-0.02Mua843.000K3.388B3.560.152661.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất