Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

110
Cổ phiếu
1238.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.594M
Khối lượng
−1.06%
Thay đổi
+2.03%
Hiệu suất Tháng
+55.51%
Hiệu suất Năm
+45.83%
Hiệu suất YTD
          
000012 CSG HOLDING CO
9.03-0.99%-0.09Bán35.335M21.005B16.090.5710558.00
000159 XINJIANG INTL IND
5.62-3.27%-0.19Sức bán mạnh15.911M2.793B37.780.15258.00
000565 CHONGQING SANXIA P
5.29-1.49%-0.08Sức bán mạnh5.607M2.328B28.380.19928.00
000609 BEIJING ZODI INVES
4.595.03%0.22Mua4.977M1.308B-1.29179.00
000795 INNUOVO TECHNOLOGY
5.16-2.46%-0.13Sức bán mạnh17.345M5.997B50.910.103910.00
000928 SINOSTEEL ENGINEER
7.13-5.19%-0.39Bán26.178M9.626B13.210.60
000968 SHANXI BLUE FLAME
9.12-6.46%-0.63Bán29.563M9.433B74.880.132068.00
000973 FSPG HI-TECH C
4.49-2.18%-0.10Bán17.665M4.440B41.390.113302.00
001218 HUNAN RESUN CO LTD
40.83-3.50%-1.48Sức bán mạnh2.715M3.808B717.00
002037 POLY UNION CHEMICA
6.16-2.53%-0.16Sức bán mạnh1.776M3.082B19.240.337854.00
002066 RUITAI MATERIALS T
8.88-1.55%-0.14Sức bán mạnh1.958M2.084B40.690.222862.00
002096 HUNAN NANLING INDU
10.579.99%0.96Sức mua mạnh5.577M3.925B147.170.075080.00
002163 HAINAN DEVELOPMEN.
13.82-0.43%-0.06Bán6.168M11.153B74.910.192942.00
002224 SANLUX CO LTD
4.71-0.42%-0.02Bán3.176M3.368B21.460.22888.00
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
5.11-5.72%-0.31Sức bán mạnh33.659M14.357B16.530.334579.00
002256 SHENZHEN SUNRISE N
3.79-6.42%-0.26Bán116.613M7.624B216.580.02362.00
002271 BEIJING ORIENTAL Y
42.601.14%0.48Bán59.177M106.292B25.651.649919.00
002290 SUZHOU HESHENG SPE
7.27-3.32%-0.25Sức bán mạnh3.017M1.864B19.620.38775.00
002319 LETONG CHEMICAL CO
13.06-0.23%-0.03Mua862.600K2.618B-0.01317.00
002328 SHANGHAI XINPENG I
5.40-2.53%-0.14Mua16.103M4.230B22.010.251102.00
002343 CIWEN MEDIA CO LTD
4.48-0.67%-0.03Sức bán mạnh2.964M2.142B-0.70216.00
002360 SHANXI TOND CHEMIC
8.74-3.85%-0.35Bán11.699M3.471B23.740.411720.00
002409 JIANGSU YOKE TECHN
73.98-1.04%-0.78Bán5.263M35.580B77.890.961231.00
002440 ZHEJIANG RUNTU CO.
8.700.81%0.07Bán7.127M9.730B12.090.71
002497 SICHUAN YAHUA INDU
32.60-6.80%-2.38Bán85.977M39.895B51.490.694025.00
002613 LUOYANG NORTH GLAS
3.12-2.50%-0.08Sức bán mạnh6.254M2.999B156.860.022064.00
002669 SHANGHAI KANGDA NE
12.42-2.20%-0.28Bán3.454M3.181B22.310.57979.00
002740 FUJIAN IDEAL JEWEL
3.86-0.52%-0.02Bán2.415M1.762B-3.46606.00
002768 QINGDAO GON TECHNO
22.70-0.96%-0.22Sức bán mạnh1.113M6.217B11.322.022655.00
002827 TIBET GAOZHENG EXP
9.39-4.48%-0.44Sức bán mạnh1.926M2.713B55.190.181232.00
002909 GUANGZHOU JOINTAS
6.270.00%0.00Bán4.496M2.322B26.300.24893.00
003002 SHANXI HUHUA GROUP
10.50-6.33%-0.71Sức bán mạnh2.103M2.242B21.800.511700.00
200012 CSG HOLDING CO
3.33-2.63%-0.09Sức bán mạnh1.961M21.005B5.030.5610558.00
300019 CHENGDU GUIBAO SCI
18.67-4.89%-0.96Bán10.732M7.609B31.230.631123.00
300041 HUBEI HUITIAN NEW
15.60-3.05%-0.49Bán6.852M6.702B27.770.581412.00
300063 GUANGDONG SKY DRAG
3.951.28%0.05Bán10.491M2.859B22.620.172023.00
300082 LIAO NING OXIRANCH
22.13-6.27%-1.48Mua34.594M16.057B53.840.441545.00
300107 HEBEI JIANXIN CHEM
5.22-2.61%-0.14Sức bán mạnh5.344M2.955B-0.00895.00
300160 JIANGSU XIUQIANG G
7.14-4.16%-0.31Bán12.837M4.491B34.640.221994.00
300169 CHANGZHOU TIANSHEN
6.91-0.86%-0.06Sức bán mạnh2.966M2.272B-0.84779.00
300192 SUZHOU KINGSWOOD E
7.180.00%0.00Bán8.303M2.363B20.780.351995.00
300200 BEIJING COMENS NEW
8.71-2.02%-0.18Sức bán mạnh3.593M3.783B18.870.47517.00
300214 SHANDONG RIKE CHEM
6.70-3.60%-0.25Sức bán mạnh2.878M3.231B17.270.40971.00
300221 GUANGDONG SILVER
6.79-3.00%-0.21Sức bán mạnh15.451M3.339B25.030.28957.00
300224 YANTAI ZHENGHAI
11.11-5.53%-0.65Sức bán mạnh13.838M9.411B43.240.271747.00
300225 SHANGHAI KINLITA C
14.00-2.10%-0.30Mua8.087M6.726B115.600.12594.00
300243 SHANDONG RUIFENG C
12.51-4.65%-0.61Sức bán mạnh5.485M3.048B23.840.55689.00
300305 JIANGSU YUXING FIL
15.21-6.97%-1.14Bán9.483M4.485B20.030.82398.00
300338 KAIYUAN EDUCATION
5.480.74%0.04Bán31.471M1.848B-2.286128.00
300343 LECRON INDUSTRIAL
27.362.09%0.56Mua152.867M30.738B564.210.05602.00
300398 PHICHEM CORPORATIO
16.57-4.11%-0.71Sức bán mạnh6.500M8.815B32.400.561823.00
300409 GUANGDONG DOWSTONE
28.58-3.48%-1.03Mua24.010M17.123B36.940.801551.00
300446 BAODING LUCKY INNO
8.15-4.68%-0.40Bán2.590M1.732B-0.01366.00
300478 HANGZHOU GAOXIN RU
8.21-2.49%-0.21Sức bán mạnh1.569M1.084B-1.33269.00
300487 SUNRESIN NEW MATER
78.23-3.54%-2.87Bán2.583M17.825B65.061.27952.00
300554 NANJING SANCHAO AD
14.44-2.43%-0.36Sức bán mạnh1.035M1.385B83.150.19570.00
300606 DONGGUAN GOLDEN SU
18.14-2.47%-0.46Sức bán mạnh1.411M1.686B36.360.53463.00
300665 ZHUZHOU FEILU HIGH
8.80-3.30%-0.30Bán2.885M1.553B59.210.15534.00
300706 FUJIAN ACETRON NEW
25.27-6.20%-1.67Bán3.789M4.118B259.790.10387.00
300715 JIANGSU CANLON BUI
20.370.34%0.07Bán2.515M7.860B23.610.871316.00
300737 KESHUN WATERPROOF
13.58-1.38%-0.19Bán12.975M15.588B14.310.973378.00
300861 YANGLING METRON NE
83.26-3.19%-2.74Mua1.888M34.401B57.601.492082.00
300920 ZHEJIANG RUNYANG N
31.12-2.84%-0.91Sức bán mạnh601.501K3.203B26.491.21665.00
300980 HUBEI XIANGYUAN NE
37.23-1.17%-0.44Bán315.100K2.708B28.671.31705.00
301010 JIANGSU JINGXUE IN
20.33-4.33%-0.92Bán1.394M2.295B466.00
301037 SHANGHAI BAOLIJIA
22.08-3.33%-0.76Sức bán mạnh1.360M2.058B
301051 SHENZHEN XINHAO PH
137.16-4.95%-7.15Mua1.866M11.545B3160.00
600075 XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
8.06-5.62%-0.48Sức bán mạnh75.635M14.498B7.231.206223.00
600135 LUCKY FILM COMPANY LIMITED
6.55-5.76%-0.40Sức bán mạnh7.537M3.845B74.170.092539.00
600176 CHINA JUSHI CO.,LTD.
19.150.52%0.10Mua70.750M76.260B14.021.3611720.00
600179 ANTONG HOLDINGS
3.72-2.11%-0.08Sức bán mạnh5.156M16.584B8.260.461077.00
600293 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD
3.37-3.44%-0.12Bán15.604M4.049B-1.322360.00
600408 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
3.71-4.87%-0.19Bán15.219M3.927B5.110.762451.00
600458 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
9.98-2.82%-0.29Bán13.409M8.245B18.690.556244.00
600552 TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
8.16-3.77%-0.32Bán21.151M6.478B41.070.215147.00
600586 SHANDONG JINJING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
9.86-3.14%-0.32Bán43.594M14.545B10.420.983453.00
600629 ARCPLUS GROUP PLC
5.53-1.25%-0.07Sức bán mạnh793.100K3.552B19.870.288350.00
600792 YUNNAN COAL & ENERGY CO.,LTD.
4.39-10.04%-0.49Sức bán mạnh34.551M4.831B24.720.202161.00
600810 SHEN MA INDUSTRY CO.,LTD
12.15-3.57%-0.45Bán18.051M13.005B9.151.469454.00
600819 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP
4.99-1.58%-0.08Sức bán mạnh6.980M4.315B17.890.282646.00
600847 CHONGQING WANLI NEW ENERGY CO.,LTD.
8.16-1.81%-0.15Sức bán mạnh441.455K1.274B230.190.04499.00
600876 LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED
22.4110.01%2.04Sức mua mạnh15.344M10.125B22.030.922641.00
600985 HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
12.56-4.92%-0.65Bán56.096M32.774B7.561.8852564.00
601118 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
5.17-2.08%-0.11Bán57.805M22.595B142.700.0417626.00
601208 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
14.28-3.77%-0.56Bán8.230M12.895B38.520.392048.00
601636 ZHUZHOU KIBING GROUP CO., LTD
15.99-2.50%-0.41Bán66.235M44.054B10.431.608392.00
601865 FLAT GLASS GROUP
53.362.79%1.45Mua22.480M102.497B43.101.223440.00
603010 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD
23.631.42%0.33Mua20.850M11.289B15.801.48908.00
603110 NEW EAST NEW MATERIALS CO., LTD
30.09-1.92%-0.59Bán857.620K6.174B85.360.36402.00
603188 JIANGSU YABANG DYESTUFF CO.,LTD.
4.92-1.99%-0.10Sức bán mạnh3.029M2.862B-1.003243.00
603227 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP)CO.,LTD.
5.32-1.30%-0.07Bán7.301M3.905B24.760.222788.00
603330 SHANGHAI TIANYANG HOT MELT ADHESIVES CO.,LTD
16.19-3.05%-0.51Sức bán mạnh3.938M3.970B35.810.47751.00
603378 ASIA CUANON TECHNOLOGY
22.50-1.36%-0.31Bán1.244M6.766B24.730.924445.00
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
55.39-5.67%-3.33Mua4.710M23.815B44.501.322064.00
603681 SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS CORP.,LTD
32.32-0.89%-0.29Bán2.170M6.233B23.561.431802.00
603683 SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL
16.2610.01%1.48Sức mua mạnh23.244M2.627B15.820.931430.00
603688 JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD.
54.000.04%0.02Mua6.966M19.054B107.980.511115.00
603737 SKSHU PAINT CO., LTD
115.00-1.11%-1.29Bán1.552M43.776B86.171.358094.00
603906 JIANGSU LOPAL TECH.
68.502.24%1.50Mua17.869M32.300B119.640.57969.00
603928 SUZHOU XINGYE MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
10.11-0.59%-0.06Sức bán mạnh688.500K2.050B19.990.51673.00
603977 JIANGXI GUOTAI GROUP
8.99-5.17%-0.49Bán4.249M5.529B25.730.372326.00
603991 SHANGHAI ORIGINAL ADVANCED COMPOUNDS CO., LTD
40.40-2.39%-0.99Bán227.931K3.085B-0.44207.00
605488 ZHEJIANG FULAI NEW MATERIAL CO LTD
24.07-2.43%-0.60Sức bán mạnh532.464K2.960B949.00
688087 SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES
82.302.81%2.25Mua828.270K10.649B
688157 HUNAN SOKAN NEW MATERIALS CO.,LTD
82.68-5.18%-4.52Sức bán mạnh260.205K6.941B73.561.19432.00
688199 TIANJIN JIURI NEW MATERIALS
37.58-4.16%-1.63Sức bán mạnh1.398M4.251B29.581.331004.00
688323 RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY. LTD. SHENZHEN
25.08-10.65%-2.99Sức bán mạnh2.379M5.053B305.00
688571 HANGZHOU TOKA INK CO.,LTD.
7.78-2.75%-0.22Sức bán mạnh1.372M2.560B20.520.39667.00
688700 KUNSHAN DONGWEI TECHNOLOGY CO.,LTD.
49.98-4.25%-2.22Sức bán mạnh854.735K7.684B841.00
900918 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP
0.44-0.68%-0.00Sức bán mạnh276.700K4.315B10.170.282646.00
Tải thêm