Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

89
Cổ phiếu
596.699B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.364M
Khối lượng
+1.57%
Thay đổi
−0.09%
Hiệu suất Tháng
−5.50%
Hiệu suất Năm
−1.71%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000595BAOTA INDUSTRY CO
5.40 CNY1.12%8.946M5.977B CNY−0.09 CNY41.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
000890JIANGSU FASTEN CO
4.41 CNY1.38%9.083M1.825B CNY334.090.01 CNY−80.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
001268GUANGDONG YANGSHAN
29.76 CNY−2.71%12.397M3.302B CNY59.170.50 CNY1.14%Sản xuất Chế tạo
001380HWAWAY TECH CORP L
31.98 CNY5.09%1.553M3.922B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002046SINOMACH PRECISION
11.08 CNY1.28%3.943M5.789B CNY19.870.56 CNY112.62%1.62%Sản xuất Chế tạo
002056HENGDIAN GROUP DME
16.11 CNY2.03%8.403M25.688B CNY12.471.29 CNY52.94%2.29%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002122HUIZHOU INTELLIGEN
3.14 CNY2.28%18.375M6.07B CNY12.020.26 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002150JIANGSU TONGRUN EQ
14.00 CNY3.32%4.068M4.831B CNY54.970.25 CNY−47.32%1.11%Sản xuất Chế tạo
002297HUNAN BOYUN NEW MA
7.74 CNY2.93%9.639M4.31B CNY258.000.03 CNY−28.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
002342JULI SLING CO LTD
4.12 CNY0.73%5.983M3.926B CNY556.760.01 CNY−56.21%0.10%Sản xuất Chế tạo
002379SHANDONG HONGCHUAN
4.57 CNY−2.35%18.635M5.318B CNY−0.08 CNY−528.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
002541ANHUI HONGLU STEEL
28.72 CNY0.17%2.023M19.783B CNY16.881.70 CNY8.74%0.91%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002552BAODING TECHNOLOGY
18.07 CNY0.39%4.448M7.703B CNY281.460.06 CNY217.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
002553JIANGSU NANFANG PR
13.59 CNY2.03%12.801M4.635B CNY−0.03 CNY−105.47%0.75%Sản xuất Chế tạo
002595SHANDONG HIMILE ME
34.35 CNY0.64%1.763M27.304B CNY19.371.77 CNY36.63%1.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002600LINGYI ITECH (GUAN
5.73 CNY3.06%52.818M38.242B CNY17.350.33 CNY88.31%2.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
002633SHENKE SLIDE BEARI
10.54 CNY1.84%1.532M1.553B CNY−0.24 CNY−38.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
002685WUXI HUADONG HEAVY
4.02 CNY1.77%153.42M3.984B CNY−0.25 CNY82.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
002708CHANGZHOU NRB CORP
7.12 CNY1.28%13.969M3.328B CNY−0.39 CNY4.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
002743ANHUI FUHUANG STEE
5.76 CNY2.31%4.307M2.451B CNY23.050.25 CNY−22.46%0.82%Sản xuất Chế tạo
002760FENGXING CO LTD
23.65 CNY1.50%1.117M2.516B CNY46.000.51 CNY−32.57%0.86%Sản xuất Chế tạo
002842GUANGDONG XIANGLU
8.66 CNY1.05%2.025M2.367B CNY−0.31 CNY−458.51%1.17%Sản xuất Chế tạo
002846GUANGDONG ENPACK P
11.29 CNY2.92%4M4.607B CNY−0.13 CNY−1126.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002921SHANDONG LIANCHENG
15.04 CNY2.59%3.39M1.888B CNY−0.01 CNY−101.15%2.39%Sản xuất Chế tạo
002937NINGBO SUNRISE ELC
20.88 CNY1.41%2.174M6.046B CNY23.900.87 CNY100.69%0.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002965LUCKY HARVEST CO L
39.60 CNY−0.05%5.237M7.062B CNY20.791.90 CNY213.77%1.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
003038ANHUI XINBO ALUMIN
35.16 CNY1.06%753.08K5.111B CNY22.611.55 CNY31.56%0.57%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
200706WAFANGDIAN BEARING
2.12 HKD1.92%34.38K782.384M CNY−0.35 CNY48.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
300034GAONA AERO MATERIA
24.06 CNY0.71%2.867M18.237B CNY50.920.47 CNY44.14%0.54%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300179SF DIAMOND CO
9.01 CNY1.35%2.366M4.196B CNY30.060.30 CNY9.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
300328DONGGUAN EONTEC CO
6.62 CNY1.53%19.02M4.502B CNY−0.01 CNY97.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
300345HUNAN HUAMIN HOLDI
8.40 CNY2.56%4.493M4.731B CNY−0.26 CNY−7757.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
300421JIANGSU LIXING GEN
9.32 CNY3.10%5.817M2.611B CNY40.430.23 CNY17.01%0.77%Sản xuất Chế tạo
300428LIZHONG SITONG LIG
22.89 CNY2.01%3.615M13.845B CNY30.910.74 CNY1.11%0.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300527CHINA HARZONE INDU
7.68 CNY1.45%4.037M7.292B CNY−0.15 CNY−495.63%0.01%Sản xuất Chế tạo
300611ZHEJIANG MEILI HIG
10.99 CNY0.73%2.942M2.286B CNY−0.03 CNY42.86%0.28%Sản xuất Chế tạo
300652HANGZHOU RADICAL E
23.05 CNY−0.56%2.47M2.378B CNY24.090.96 CNY−19.49%1.73%Sản xuất Chế tạo
300709JIANGSU GIAN TECHN
22.06 CNY3.33%3.827M3.948B CNY−1.60 CNY−237.35%0.59%Sản xuất Chế tạo
300718ZHEJIANG CHANGSHEN
18.00 CNY3.33%2.425M5.202B CNY40.680.44 CNY−5.00%2.01%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300748JL MAG RARE-EARTH
16.60 CNY1.16%9.038M20.525B CNY31.030.53 CNY−22.21%0.99%Sản xuất Chế tạo
Mua
300771SHENZHEN ZHILAI SC
11.33 CNY−1.05%6.268M2.748B CNY86.360.13 CNY−87.66%2.62%Sản xuất Chế tạo
300811POCO HOLDING CO LT
44.49 CNY5.10%2.658M8.415B CNY35.081.27 CNY61.45%0.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300817ZHEJIANG SF OILLES
15.55 CNY4.29%3.723M2.604B CNY51.760.30 CNY−36.21%1.40%Sản xuất Chế tạo
300850LUOYANG XINQIANGLI
30.04 CNY−0.10%4.295M10.385B CNY56.810.53 CNY−70.62%0.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
300885YANGZHOU SEASHINE
9.87 CNY2.07%7.795M2.425B CNY75.400.13 CNY−56.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
300963SHANGHAI ZHONGZHOU
12.83 CNY2.23%1.657M2.937B CNY33.020.39 CNY51.58%0.64%Sản xuất Chế tạo
Mua
300984ZHEJIANG JW PRECIS
24.76 CNY2.57%586.42K1.854B CNY49.670.50 CNY−38.48%2.07%Sản xuất Chế tạo
301004ZHEJIANG CAYI VACU
44.34 CNY1.30%908.512K4.552B CNY12.763.47 CNY156.20%2.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
301005ESSENCE FASTENING
26.90 CNY0.79%431.9K2.78B CNY57.940.46 CNY−21.94%0.94%Sản xuất Chế tạo
301040ZHANGJIAGANG ZHONG
19.53 CNY2.90%842.741K1.898B CNY46.920.42 CNY85.47%0.21%Sản xuất Chế tạo
301063ZHANGJIAGANG HAIGU
25.64 CNY2.52%490.773K2.61B CNY24.021.07 CNY28.02%0.60%Sản xuất Chế tạo
301141ZHEJIANG ZHONGKE M
52.90 CNY2.42%2.047M4.576B CNY0.39%Sản xuất Chế tạo
301160SUZHOU XIANGLOU NE
35.53 CNY1.72%938.392K2.608B CNY16.892.10 CNY3.86%Sản xuất Chế tạo
Mua
301163JIANGSU HONGDE SPE
28.52 CNY2.74%805.227K2.265B CNY45.390.63 CNY0.90%Sản xuất Chế tạo
301192SHIYAN TAIXIANG IN
23.42 CNY1.30%1.121M2.31B CNY57.940.40 CNY−33.71%0.87%Sản xuất Chế tạo
301217ANHUI TONGGUAN COP
12.50 CNY1.63%2.256M10.197B CNY102.710.12 CNY−74.07%0.81%Sản xuất Chế tạo
Mua
301268SHENZHEN MINGLIDA
28.06 CNY2.22%1.1M10.98B CNY23.691.18 CNY0.73%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
301307CHONGQING MILLISON
34.41 CNY3.36%4.69M7.011B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
301319SHENZHEN VITAL NEW
52.34 CNY1.75%597.557K3.016B CNY32.041.63 CNY1.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
301323GUANGZHOU NEWLIFE
41.93 CNY1.26%2.121M4.345B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
301326J.POND PRECISION T
35.50 CNY2.22%625.7K2.507B CNY75.760.47 CNY1.15%Sản xuất Chế tạo
301398NINGBO SINYUAN ZM
56.69 CNY1.96%2.576M4.448B CNY68.350.83 CNY0.57%Sản xuất Chế tạo
301511JIUJIANG DEFU TECH
30.21 CNY0.83%5.182M13.489B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
600114NBTM NEW MATERIALS GROUP
11.09 CNY1.56%33.173M6.731B CNY47.700.23 CNY981.40%0.92%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600478HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD.
5.57 CNY3.15%15.772M8.951B CNY62.440.09 CNY109.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
600496CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO.,LTD
3.63 CNY1.11%13.477M7.226B CNY11.250.32 CNY−10.46%1.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
600765AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD.
25.36 CNY0.00%12.882M37.177B CNY26.190.97 CNY20.02%0.65%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600992GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
16.14 CNY1.00%3.95M3.917B CNY148.210.11 CNY5.52%0.18%Sản xuất Chế tạo
601002GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.
4.89 CNY1.03%5.58M4.592B CNY158.770.03 CNY−82.01%2.07%Sản xuất Chế tạo
603033SANWEI HOLDING GROUP CO.,LTD
15.12 CNY0.80%1.848M15.477B CNY60.750.25 CNY96.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
603218RIYUE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD
15.20 CNY1.74%5.4M15.317B CNY28.680.53 CNY70.25%1.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
603270SHANDONG GOLDEN EMPIRE PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
39.18 CNY−7.81%33.561M9.312B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
603278SHANDONG DAYE CO LTD
10.54 CNY−0.09%3.716M3.024B CNY−0.47 CNY−409.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
603577QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT
9.30 CNY2.65%1.257M3.073B CNY103.560.09 CNY−42.36%0.40%Sản xuất Chế tạo
603667ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD;
19.60 CNY8.29%35.051M6.527B CNY46.290.42 CNY−1.47%0.99%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
605001QINGDAO VICTALL RAILWAY CO.,LTD.
6.67 CNY1.83%3.142M2.573B CNY−0.12 CNY75.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
605123WUXI PAIKE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
96.62 CNY0.83%548.5K11.611B CNY21.114.58 CNY21.38%0.54%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
605196HEBEI HUATONG WIRES AND CABLES GROUP
7.98 CNY2.97%7.741M3.964B CNY10.240.78 CNY174.05%0.66%Sản xuất Chế tạo
605208SHANGHAI YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO.,LTD
9.06 CNY1.91%2.941M2.933B CNY63.850.14 CNY−69.90%0.26%Sản xuất Chế tạo
605286JIANGSU TONGLI RISHENG MACHINERY
24.68 CNY4.27%3.494M4.213B CNY24.920.99 CNY18.80%0.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688077EARTH-PANDA ADVANCED MAGNETIC MATERIAL
25.19 CNY3.32%778.456K2.757B CNY−0.01 CNY−100.66%1.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
688102SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
12.03 CNY7.80%4.485M6.25B CNY75.760.16 CNY29.95%0.37%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688190QINGDAO YUNLU ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD
71.38 CNY1.59%243.058K8.431B CNY28.472.51 CNY102.37%0.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688210SHENZHEN PACIFIC UNION PRECISION MA
18.34 CNY1.89%1.766M2.848B CNY44.960.41 CNY−2.58%0.74%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688308OKE PRECISION CUTTING TOOLS CO.,LTD
32.91 CNY2.84%1.182M5.075B CNY21.221.55 CNY−6.85%1.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688355SUZHOU MINGZHI TECHNOLOGY CO.,LTD.
21.23 CNY0.38%2.246M2.622B CNY65.460.32 CNY−51.35%0.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688661SUZHOU UIGREEN MICRO&NANOTECHNOLOGIES CO.,LTD
50.00 CNY5.15%1.442M4.274B CNY−0.17 CNY−115.83%0.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688678FREEWON CHINA CO. , LTD.
18.68 CNY4.36%1.419M3.117B CNY26.840.70 CNY−10.10%1.68%Sản xuất Chế tạo
688786JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO
43.16 CNY0.47%535.544K3.675B CNY45.740.94 CNY1.40%Sản xuất Chế tạo
Mua