Dược phẩm (Công nghiệp)

203
Cổ phiếu
2735.432B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.320M
Khối lượng
+1.07%
Tỷ suất Cổ tức
−0.12%
Thay đổi
+4.31%
Hiệu suất Tháng
+38.23%
Hiệu suất Năm
+51.66%
Hiệu suất YTD
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
18.85-1.05%-0.20Bán972.800K1.600B-0.33210.00
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.27-1.51%-0.05Bán5.551M9.172B26.100.1311615.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.31-1.10%-0.07Bán3.623M1.991B25.030.254758.00
000403 SOUTHERN SHUANGLIN
34.182.18%0.73Mua1.699M9.118B71.840.471063.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
35.18-0.37%-0.13Mua3.478M23.094B23.821.484836.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
33.511.45%0.48Mua11.286M30.875B26.101.277671.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.41-2.57%-0.09Mua11.443M3.603B-0.01314.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
93.52-0.50%-0.47Mua3.479M120.063B25.253.728068.00
000545 GPRO TITANIUM INDU
2.91-0.68%-0.02Bán3.493M2.891B39.370.071006.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
5.80-1.36%-0.08Bán5.941M7.856B575.340.012359.00
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
11.572.21%0.25Mua5.715M2.711B-0.041401.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
7.04-1.40%-0.10Bán2.127M6.460B29.590.247659.00
000623 JILIN AODONG PHARM
15.50-1.27%-0.20Bán3.223M18.260B15.241.033803.00
000650 RENHE PHARMACY CO
6.170.16%0.01Bán19.510M7.628B13.780.457362.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
486.900.61%2.97Mua1.499M82.322B58.458.285072.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
12.570.32%0.04Mua9.274M14.767B27.930.455761.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.03-0.71%-0.05Bán1.830M3.680B14.940.476240.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
7.13-1.79%-0.13Bán6.222M7.017B22.660.322130.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
7.083.06%0.21Sức mua mạnh33.992M4.094B80.940.08805.00
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.24-0.47%-0.02Bán4.603M2.626B38.430.11702.00
000813 DEZHAN HEALTHCARE
6.89-3.23%-0.23Bán16.924M15.959B29.340.24900.00
000908 HUNAN JINGFENG PHA
3.710.54%0.02Bán9.538M3.246B-0.083110.00
000915 SHANDONG SHANDA W
18.58-0.69%-0.13Bán3.398M4.384B31.120.602878.00
000919 JINLING PHARMACEUT
7.30-0.82%-0.06Bán1.433M3.709B10.340.714956.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.52-0.54%-0.03Bán3.170M9.591B10.800.517806.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
9.460.00%0.00Mua2.956M2.381B16.560.571350.00
000963 HUADONG MEDICINE
25.32-0.86%-0.22Bán10.929M44.690B16.731.5310944.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.326.53%0.51Mua15.154M6.450B37.430.214268.00
000999 CHINA RESOURCES SA
29.07-0.17%-0.05Bán2.924M28.506B12.452.3415044.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
22.45-0.71%-0.16Mua24.791M48.581B21.621.058841.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.58-1.08%-0.05Sức bán mạnh2.665M9.167B16.880.2711206.00
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
14.00-0.71%-0.10Mua14.669M17.356B22.350.634230.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.613.01%0.31Bán26.432M7.466B13.680.752771.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
6.99-1.83%-0.13Bán13.561M11.525B13.470.533177.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
7.57-1.30%-0.10Sức bán mạnh1.316M2.767B53.780.141448.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
5.63-0.53%-0.03Bán17.937M7.249B-0.061865.00
002198 GUANGDONG JIAYING
5.560.00%0.00Bán4.307M2.822B71.310.081021.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.402.13%0.05Bán25.193M4.383B-0.648608.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
11.850.59%0.07Sức mua mạnh12.170M12.008B18.980.624168.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
12.91-0.15%-0.02Bán238.460K7.631B18.670.692397.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
21.822.92%0.62Sức mua mạnh2.962M11.239B32.130.661934.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
18.82-0.21%-0.04Bán2.589M19.728B19.240.984622.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
9.72-0.51%-0.05Theo dõi6.129M7.849B17.340.561801.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
10.726.45%0.65Sức mua mạnh79.263M9.226B24.250.423828.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.36-0.91%-0.04Bán1.491M3.677B-0.201506.00
002365 QIANJIANG YONGAN P
8.54-0.12%-0.01Mua1.882M2.398B26.460.32831.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
6.79-2.86%-0.20Bán11.651M3.750B77.930.091030.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.720.00%0.00Mua5.519M9.537B-0.826994.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
25.88-0.31%-0.08Mua835.604K4.737B22.051.181652.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
17.311.58%0.27Mua14.565M21.252B25.400.672333.00
002411 YANAN BICON PHARMA
15.74-0.06%-0.01Bán6.164M24.133B83.830.194946.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
9.18-1.50%-0.14Bán2.221M4.690B28.510.331924.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
24.430.62%0.15Bán12.825M34.958B31.670.7719990.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
8.75-0.46%-0.04Bán4.243M12.404B25.710.345588.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.45-0.89%-0.04Bán2.372M3.443B17.580.261887.00
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
3.84-1.79%-0.07Sức bán mạnh2.837M4.833B14.250.272889.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
3.013.79%0.11Bán41.082M6.375B52.200.062427.00
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.87-1.31%-0.21Bán1.895M4.691B11.471.402713.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.49-0.88%-0.04Sức bán mạnh2.651M5.798B24.730.181255.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.11-0.97%-0.06Bán664.600K2.042B28.660.221823.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
12.082.37%0.28Mua16.614M14.234B23.250.515218.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
18.54-2.01%-0.38Theo dõi9.840M11.664B20.670.921912.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.56-0.46%-0.03Bán960.300K3.365B37.360.181504.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
22.53-0.92%-0.21Mua5.766M24.415B59.670.382211.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
18.097.68%1.29Mua22.875M13.477B37.350.451673.00
002680 CHANGSHENG BIO-TEC
0.6610.00%0.06Bán9.677M584.214M1.050.571041.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.510.67%0.03Bán1.811M1.814B-0.14483.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.20-0.55%-0.09Bán354.500K3.273B19.370.841280.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
14.44-0.14%-0.02Bán1.004M8.445B14.291.015940.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
13.131.86%0.24Bán15.049M5.162B4475.690.00254.00
002755 BEIJING AOSAIKANG
16.770.48%0.08Mua5.363M15.491B21.020.791566.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
35.59-1.41%-0.51Mua6.046M31.536B42.610.854382.00
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
20.38-0.15%-0.03Mua1.089M1.769B45.930.44662.00
002821 ASYMCHEM LABORATOR
143.701.30%1.85Mua1.893M32.826B61.252.333291.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
9.75-1.12%-0.11Bán667.800K1.905B62.530.16377.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
26.83-1.22%-0.33Sức bán mạnh791.800K2.354B30.780.88641.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
17.87-0.17%-0.03Bán578.511K2.148B42.710.42526.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
4.630.43%0.02Bán3.174M1.466B-0.312485.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
15.23-0.46%-0.07Bán728.759K1.792B23.570.651521.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
50.80-0.39%-0.20Bán610.974K5.508B34.871.46713.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.050.08%0.01Bán503.161K2.086B64.270.20451.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.14-0.62%-0.07Bán1.126M3.549B20.300.551696.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
14.66-0.20%-0.03Bán582.300K5.899B36.070.411140.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
17.22-1.66%-0.29Sức bán mạnh1.078M3.183B25.020.701152.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
28.844.23%1.17Mua3.321M2.490B24.691.12901.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
5.35-1.29%-0.07Mua16.066M4.402B59.460.091319.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
8.44-1.75%-0.15Bán5.500M4.249B22.270.39535.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.563.49%0.12Sức mua mạnh58.000M10.358B39.260.095487.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.590.22%0.01Sức mua mạnh11.703M4.843B24.670.191673.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
4.54-1.09%-0.05Bán2.584M2.066B-0.071587.00
300108 JI YAO HOLDING GRO
3.94-1.50%-0.06Sức bán mạnh4.639M2.544B23.470.171544.00
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.00-0.50%-0.02Bán10.648M4.752B130.350.032617.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
14.22-2.60%-0.38Bán7.834M5.906B37.190.391984.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
47.33-1.60%-0.77Bán6.094M76.960B36.171.332405.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
32.340.28%0.09Sức mua mạnh21.933M49.582B46.100.701089.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.72-1.03%-0.07Mua6.162M4.491B79.160.093561.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
4.68-1.27%-0.06Bán5.709M4.870B-0.223746.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
5.151.78%0.09Bán5.432M3.080B91.250.061708.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.22-0.76%-0.04Bán24.452M6.258B-0.313030.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
5.801.93%0.11Bán9.431M5.217B-0.771059.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
10.69-2.73%-0.30Bán1.396M5.232B92.990.12864.00
300233 SHANDONGJINCHENG P
20.870.87%0.18Mua2.152M8.134B17.541.182926.00
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.92-1.40%-0.07Theo dõi8.998M2.609B68.240.07702.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.85-0.25%-0.02Bán1.394M1.639B56.540.141665.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
5.24-0.19%-0.01Bán4.577M4.909B28.330.19938.00
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
6.64-1.78%-0.12Mua19.639M13.943B162.730.041485.00
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
32.170.03%0.01Bán2.100M13.936B27.731.161626.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
58.560.53%0.31Mua9.550M30.499B105.120.55901.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
13.69-0.80%-0.11Theo dõi3.607M7.490B47.640.291642.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
12.32-2.69%-0.34Bán13.648M6.068B15.490.82493.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
7.33-0.27%-0.02Bán717.760K2.953B19.630.371617.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
35.19-1.98%-0.71Bán1.553M5.026B205.620.17832.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.28-1.80%-0.28Bán1.322M2.162B26.350.59792.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
8.670.23%0.02Bán2.875M4.188B18.130.48512.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
17.390.35%0.06Mua2.234M4.616B20.590.891413.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
13.35-0.22%-0.03Bán1.091M2.141B23.520.57317.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
5.74-1.20%-0.07Sức bán mạnh2.951M1.762B248.820.02260.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
73.77-0.86%-0.64Mua6.436M29.838B137.130.541160.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
86.80-1.45%-1.28Mua1.388M7.046B242.880.36858.00
300584 NANJING HICIN PHAR
31.18-1.76%-0.56Mua1.846M3.809B38.710.82557.00
300601 SHENZHEN KANGTAI B
91.90-1.31%-1.22Mua4.417M60.083B120.630.781146.00
300630 HAINAN POLY PHARM
65.993.13%2.00Mua3.195M17.582B66.020.97554.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
21.25-0.23%-0.05Bán541.500K1.724B42.720.50739.00
300683 WUHAN HITECK BIOLO
28.200.43%0.12Bán473.192K2.902B33.640.83659.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
40.760.62%0.25Bán2.636M7.383B13.932.952893.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
12.09-1.71%-0.21Mua6.138M2.887B44.120.28862.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
34.81-1.64%-0.58Bán1.082M5.703B23.051.54829.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
71.281.12%0.79Mua2.124M10.206B64.301.10512.00
600056 CHINA MEHECO GROUP
13.09-1.58%-0.21Sức bán mạnh5.386M14.072B11.051.198610.00
600062 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
12.881.26%0.16Mua8.006M13.197B12.651.0012010.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
14.072.33%0.32Mua14.623M18.546B-1.7315137.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.61-0.15%-0.01Mua9.608M2.434B54.810.12770.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
26.86-0.19%-0.05Bán3.116M36.797B32.430.8317139.00
600090 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY
4.04-0.49%-0.02Bán4.709M5.773B10.550.381103.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
11.41-2.48%-0.29Bán2.684M6.410B132.660.0913494.00
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
27.83-0.39%-0.11Mua4.901M28.821B49.710.553195.00
600195 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD.
13.71-3.31%-0.47Bán12.093M11.726B33.560.414236.00
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
27.51-1.01%-0.28Mua17.112M70.915B26.231.0528245.00
600201 JINYU BIO-TECHNOLOGY
20.34-0.78%-0.16Mua19.333M22.338B71.490.281512.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
32.600.03%0.01Bán1.238M5.644B24.941.26466.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
13.29-0.82%-0.11Mua37.390M12.904B59.310.236896.00
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
4.37-0.68%-0.03Sức bán mạnh2.673M2.388B-0.151817.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
2.89-1.03%-0.03Sức bán mạnh6.837M10.078B14.140.212434.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
10.830.56%0.06Mua20.106M10.148B13.430.789871.00
600272 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL
7.44-1.46%-0.11Bán278.805K1.500B79.290.09955.00
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
95.00-0.66%-0.63Mua15.292M410.879B84.261.1021016.00
600285 HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
10.68-1.39%-0.15Mua15.045M6.189B21.860.502319.00
600329 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
13.580.07%0.01Bán1.772M10.334B17.070.794642.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
33.98-0.53%-0.18Bán3.894M55.098B17.431.9424947.00
600351 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP
5.57-0.18%-0.01Bán2.351M4.243B14.860.375478.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất