Dược phẩm (Công nghiệp)

200
Cổ phiếu
2482.799B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.859M
Khối lượng
+1.12%
Tỷ suất Cổ tức
−0.02%
Thay đổi
+2.16%
Hiệu suất Tháng
−11.21%
Hiệu suất Năm
+23.81%
Hiệu suất YTD
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
22.50-1.57%-0.36Sức mua mạnh1.749M1.920B-0.20210.00
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.46-1.14%-0.04Bán17.209M9.669B23.620.1511615.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.34-0.63%-0.04Mua2.510M1.991B30.520.214758.00
000403 ZHENXING BIOPHARMA
27.16-0.11%-0.03Mua406.640K7.411B97.400.281063.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
39.801.50%0.59Bán9.335M25.644B13.722.864836.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
31.89-1.57%-0.51Mua3.820M23.297B20.551.587671.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.63-2.68%-0.10Bán15.542M3.840B-0.04314.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
80.711.41%1.12Mua5.487M82.885B24.773.218068.00
000545 GPRO TITANIUM INDU
4.011.01%0.04Mua13.594M3.918B41.470.101006.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
6.26-2.34%-0.15Bán10.704M8.564B71.060.092359.00
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
11.57-2.03%-0.24Bán6.190M2.828B-0.141401.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
11.22-0.62%-0.07Bán1.886M6.855B33.160.367659.00
000623 JILIN AODONG PHARM
16.70-0.36%-0.06Mua7.565M19.488B15.531.083803.00
000650 RENHE PHARMACY CO
7.27-1.76%-0.13Bán41.964M9.164B16.880.447362.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
327.000.68%2.20Mua1.162M55.252B47.586.835072.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
9.50-1.76%-0.17Mua5.753M11.396B27.530.355761.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.21-1.37%-0.10Mua3.807M3.796B17.730.416357.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
6.75-1.32%-0.09Bán19.582M6.611B20.450.332130.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.74-1.75%-0.12Bán8.324M4.088B89.500.08805.00
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.20-2.33%-0.10Bán9.033M2.650B69.410.06702.00
000813 DEZHAN HEALTHCARE
7.62-1.68%-0.13Bán10.218M17.371B19.800.39900.00
000908 HUNAN JINGFENG PHA
4.40-1.57%-0.07Bán4.606M3.933B20.600.223110.00
000915 SHANDONG SHANDA W
20.30-0.49%-0.10Mua1.360M4.780B59.990.342878.00
000919 JINLING PHARMACEUT
7.70-1.91%-0.15Bán3.887M3.956B9.770.804956.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.45-2.15%-0.12Bán4.093M9.626B14.060.407806.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
10.00-0.40%-0.04Mua1.770M2.527B21.520.471350.00
000963 HUADONG MEDICINE
24.911.14%0.28Bán15.647M43.098B14.281.7210944.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
9.01-1.53%-0.14Bán6.644M7.955B29.870.314268.00
000999 CHINA RESOURCES SA
29.29-0.37%-0.11Mua4.819M28.780B13.232.2215044.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
19.68-0.86%-0.17Mua12.088M42.651B20.350.988841.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.95-1.20%-0.06Bán6.500M9.919B19.660.2511206.00
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
12.39-1.12%-0.14Mua10.881M15.423B27.040.464230.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
11.18-0.18%-0.02Mua8.730M7.695B19.320.582771.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.06-2.35%-0.17Bán21.817M11.704B15.210.483177.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
9.40-2.89%-0.28Mua16.810M3.492B83.230.121448.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
7.43-0.27%-0.02Bán38.038M9.542B490.130.021865.00
002198 GUANGDONG JIAYING
7.02-0.85%-0.06Bán12.244M3.593B100.080.071021.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
3.15-0.94%-0.03Bán8.043M5.931B-0.778608.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
10.30-2.09%-0.22Bán7.020M10.616B19.400.544168.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.65-0.87%-0.12Mua957.555K8.046B19.410.712397.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
28.79-1.40%-0.41Mua541.546K11.921B36.310.801934.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
21.99-1.39%-0.31Bán3.710M23.326B17.101.304622.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
8.29-1.66%-0.14Bán5.196M6.866B15.610.541801.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
6.67-0.45%-0.03Mua7.953M6.139B19.250.353828.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
5.90-1.50%-0.09Bán4.148M5.006B21.070.281506.00
002365 QIANJIANG YONGAN P
10.36-1.05%-0.11Bán1.991M2.937B21.550.49831.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
16.12-1.35%-0.22Mua5.085M8.766B44.030.371030.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.340.75%0.04Mua7.775M8.836B-0.786994.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
24.00-1.15%-0.28Bán791.401K4.430B23.501.031652.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
20.61-1.86%-0.39Bán3.263M26.191B24.840.852333.00
002411 YANAN BICON PHARMA
16.78-0.53%-0.09Bán6.025M25.850B75.360.224946.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
11.59-1.61%-0.19Mua7.612M5.928B39.160.301924.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
28.760.14%0.04Mua5.247M41.351B35.480.8119990.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
9.99-3.94%-0.41Bán16.881M14.676B25.700.405588.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
5.06-1.17%-0.06Bán3.123M3.926B15.600.331887.00
002435 CHANGJIANGRUNFA ME
4.65-1.90%-0.09Bán4.778M5.859B16.010.302889.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
4.04-2.42%-0.10Bán36.595M9.100B80.370.052427.00
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.10-0.66%-0.10Bán1.624M3.808B11.251.352713.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.65-0.43%-0.02Mua5.841M5.978B26.310.181255.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.86-1.86%-0.13Bán2.368M2.313B35.270.201823.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.66-1.10%-0.13Bán3.207M14.222B24.650.485218.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
11.86-1.17%-0.14Bán2.712M7.398B15.400.781912.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.97-2.11%-0.15Bán2.164M3.636B55.910.131504.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
14.402.71%0.38Sức mua mạnh3.422M14.996B46.390.302211.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
10.92-2.33%-0.26Bán4.615M8.969B29.010.391673.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.953.77%0.18Sức mua mạnh8.505M1.932B-0.18483.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.62-1.25%-0.21Mua635.939K3.381B19.670.861280.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
15.37-1.28%-0.20Mua2.930M9.093B15.680.995940.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
12.02-2.44%-0.30Bán7.710M4.934B415.790.03254.00
002755 BEIJING AOSAIKANG
11.72-2.41%-0.29Bán2.299M11.147B15.960.751566.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
33.33-3.73%-1.29Bán2.759M30.313B43.310.804382.00
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
21.381.18%0.25Mua4.163M1.831B53.730.39662.00
002821 ASYMCHEM LABORATOR
91.42-1.61%-1.50Sức mua mạnh1.605M21.503B46.881.983291.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
10.28-1.91%-0.20Bán1.167M1.988B77.450.14377.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
29.03-1.56%-0.46Mua560.171K2.556B38.120.77641.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
21.271.97%0.41Mua8.407M2.503B33.510.62526.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.852.27%0.13Mua7.519M1.819B33.100.172485.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
15.52-1.77%-0.28Bán945.876K1.850B25.990.611521.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
43.05-1.73%-0.76Mua637.766K4.731B29.781.47713.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.910.00%0.00Bán701.734K2.226B34.290.41408.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
12.170.66%0.08Bán1.297M3.828B19.400.621696.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
17.70-1.45%-0.26Bán1.494M7.185B51.630.351140.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
20.57-9.98%-2.28Mua24.255M4.237B34.760.661152.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
33.80-1.63%-0.56Bán735.300K3.092B901.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
4.75-2.26%-0.11Bán16.875M3.947B53.890.091319.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
8.90-1.77%-0.16Bán4.153M4.430B27.760.33535.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.47-1.14%-0.04Mua10.752M10.569B48.190.075487.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.45-0.89%-0.04Bán3.250M4.811B24.190.191673.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
6.41-1.84%-0.12Bán5.198M2.938B53.980.12834.00
300108 JI YAO HOLDING GRO
5.64-1.74%-0.10Bán5.268M3.651B19.170.301544.00
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.701.29%0.06Bán28.380M5.485B132.380.042617.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
11.59-1.61%-0.19Bán17.851M4.765B38.490.311984.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
42.342.39%0.99Mua10.652M66.160B39.061.062405.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
26.920.00%0.00Mua14.947M41.388B38.950.691089.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.71-1.76%-0.12Bán3.369M4.518B73.640.093561.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.10-1.54%-0.08Mua10.615M5.351B-0.023746.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
6.01-1.31%-0.08Bán6.097M3.707B163.890.041708.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.67-1.56%-0.09Bán35.231M6.853B-0.313030.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
9.16-2.24%-0.21Bán5.031M8.693B-0.421059.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
12.45-1.66%-0.21Bán1.667M6.027B56.660.22864.00
300233 SHANDONG JINCHENGP
18.79-1.05%-0.20Mua547.100K7.466B25.790.742926.00
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.48-1.97%-0.09Bán7.999M2.395B61.150.07702.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.99-0.75%-0.06Mua3.232M1.677B84.740.101665.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
6.18-2.37%-0.15Bán7.754M5.918B39.120.16938.00
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
4.989.93%0.45Mua70.403M9.344B47.020.101485.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
31.62-0.94%-0.30Mua2.575M16.713B67.640.47901.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
8.290.48%0.04Bán1.947M4.478B34.130.241642.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
20.26-4.84%-1.03Mua37.799M10.204B32.430.66493.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
8.62-1.82%-0.16Bán1.463M3.527B23.130.381617.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
27.309.99%2.48Sức mua mạnh2.549M3.475B213.230.12832.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.73-1.69%-0.27Bán1.388M2.227B30.210.53792.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
9.92-1.49%-0.15Bán1.643M4.834B16.640.61512.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
14.930.13%0.02Bán2.581M4.002B21.430.701413.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
13.95-1.69%-0.24Bán866.300K2.270B25.910.55317.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
6.42-2.28%-0.15Mua6.606M1.993B158.890.04260.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
40.700.15%0.06Mua2.007M16.297B92.740.441160.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
52.95-3.87%-2.13Mua2.283M4.540B255.010.22858.00
300584 NANJING HICIN PHAR
25.70-1.19%-0.31Mua1.484M3.121B35.270.74557.00
300601 SHENZHEN KANGTAI B
49.30-1.60%-0.80Mua3.042M32.326B74.190.681146.00
300630 HAINAN POLY PHARM
51.47-1.77%-0.93Mua2.490M14.398B79.360.66554.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
20.200.00%0.00Mua501.800K1.616B71.510.29739.00
300683 WUHAN HITECK BIOLO
30.00-0.33%-0.10Mua842.800K3.111B31.030.97659.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
32.68-2.13%-0.71Bán1.706M6.085B22.351.492893.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
11.21-2.35%-0.27Bán2.356M2.694B38.700.30862.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
38.20-1.22%-0.47Bán922.297K6.233B28.541.35829.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
58.47-1.45%-0.86Bán2.114M8.484B57.801.03512.00
600056 CHINA MEHECO GROUP
13.45-1.39%-0.19Bán7.063M14.585B9.551.438610.00
600062 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
12.60-1.33%-0.17Bán7.327M13.426B13.460.9612010.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
10.47-0.66%-0.07Theo dõi8.120M14.268B-1.8115137.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.58-1.94%-0.13Bán4.931M2.553B55.750.12770.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
28.51-1.21%-0.35Bán4.013M39.690B34.020.8517139.00
600090 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY
4.68-0.43%-0.02Bán8.863M6.824B12.500.381103.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
10.68-1.02%-0.11Bán3.161M6.081B36.980.3013494.00
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
24.110.21%0.05Mua8.037M24.890B46.890.513195.00
600195 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD.
13.06-0.84%-0.11Mua3.631M7.822B20.630.634236.00
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
24.98-1.46%-0.37Theo dõi16.472M64.636B23.521.0728245.00
600201 JINYU BIO-TECHNOLOGY
15.69-0.76%-0.12Mua10.696M18.044B26.430.611512.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
31.03-3.00%-0.96Bán1.135M5.730B26.321.21466.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
10.42-1.98%-0.21Bán12.165M10.444B323.270.036896.00
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
4.65-2.11%-0.10Mua8.898M2.680B-0.181817.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
2.91-1.36%-0.04Theo dõi13.784M10.217B15.260.192434.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
10.18-2.30%-0.24Mua14.464M9.858B-0.499871.00
600272 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL
8.27-0.96%-0.08Mua1.562M2.002B58.710.14955.00
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
66.03-0.05%-0.03Mua15.885M291.463B67.330.9821016.00
600285 HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
8.43-0.82%-0.07Bán3.716M4.985B18.490.462319.00
600329 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
14.33-0.56%-0.08Bán2.734M11.049B19.120.754642.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
39.96-0.84%-0.34Mua8.799M65.064B16.502.4323131.00
600351 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP
6.13-1.45%-0.09Bán5.260M4.935B17.110.375478.00
600380 JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO.,LTD.
8.54-0.70%-0.06Mua9.394M16.338B19.680.4310574.00
600420 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL
8.98-1.32%-0.12Bán4.341M9.686B13.820.6612374.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất