Phát triển và Hoạt động Bất động sản (Công nghiệp)

154
Cổ phiếu
2402.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.738M
Khối lượng
+2.08%
Tỷ suất Cổ tức
−0.61%
Thay đổi
−13.80%
Hiệu suất Tháng
−6.76%
Hiệu suất Năm
+19.86%
Hiệu suất YTD
          
000002 CHINA VANKE CO
27.26-0.37%-0.10Bán25.597M309.227B8.883.08104300.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
3.06-1.29%-0.04Sức bán mạnh5.831M3.281B28.560.11745.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.54-0.72%-0.04Sức bán mạnh5.005M7.533B10.780.52377.00
000009 CHINA BAOAN GROUP
5.58-0.53%-0.03Bán15.658M12.058B49.290.1113620.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
9.60-3.03%-0.30Sức bán mạnh3.571M5.900B9.950.995504.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
9.893.56%0.34Bán5.137M1.926B13.190.72148.00
000018 SINO GREAT WALL CO
1.43-5.30%-0.08Sức bán mạnh22.683M2.564B-0.002875.00
000031 GRANDJOY HOLDINGS
6.57-1.94%-0.13Bán11.116M26.303B7.220.934238.00
000036 CHINA UNION HOLD L
7.17-0.42%-0.03Bán5.244M8.219B7.240.99835.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
6.74-6.26%-0.45Bán17.530M10.691B5.921.222881.00
000042 SHN CENTRALCON INV
10.35-2.73%-0.29Sức bán mạnh1.948M7.074B17.160.622543.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
6.420.63%0.04Bán8.617M33.152B22.140.2910170.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
4.68-3.90%-0.19Sức bán mạnh9.074M5.725B33.280.15736.00
000062 SHN HUAQIANG IND
15.6810.04%1.43Sức mua mạnh28.762M14.904B22.300.641905.00
000402 FINANCIAL STREET H
7.60-1.30%-0.10Sức bán mạnh7.336M23.015B6.991.113557.00
000502 LVJING HOLDING CO
7.72-3.74%-0.30Sức bán mạnh1.302M1.482B19.140.42127.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.55-0.84%-0.03Bán31.938M3.326B29.500.121503.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
5.000.00%0.00Bán9.848M4.219B114.050.04740.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
3.16-1.56%-0.05Bán17.913M10.220B21.760.151182.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
9.621.26%0.12Sức bán mạnh1.152M4.672B109.740.09324.00
000537 TIANJIN GUANGYU DE
7.19-0.28%-0.02Sức bán mạnh6.497M13.429B3.092.331777.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
4.01-1.96%-0.08Sức bán mạnh60.469M28.651B16.720.246265.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.750.54%0.02Bán11.049M4.809B137.740.03174.00
000560 5I5J HOLDING GROUP
5.20-3.53%-0.19Sức bán mạnh26.323M12.696B18.450.2952415.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
12.198.45%0.95Bán5.261M4.970B32.990.3445.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.41-1.16%-0.04Bán4.680M2.239B41.280.08402.00
000608 YANG GUANG CO LT
5.590.18%0.01Bán3.018M4.185B364.940.02147.00
000609 BEIJING ZODI INVES
5.330.57%0.03Sức bán mạnh2.977M1.586B-0.20233.00
000616 HNA INVESTMENT GP
3.080.33%0.01Bán9.659M4.391B13.070.23247.00
000620 MACROLINK CULTURAL
4.03-0.25%-0.01Sức bán mạnh3.238M7.663B6.630.617939.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.960.40%0.04Sức bán mạnh2.314M3.090B41.570.24897.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.090.00%0.00Sức bán mạnh4.083M7.516B8.830.35760.00
000638 VANFUND URBAN INVE
5.501.10%0.06Sức bán mạnh4.369M1.683B-0.09340.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
6.26-2.64%-0.17Bán19.422M33.717B8.580.7523941.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.73-0.36%-0.01Bán24.048M7.013B27.020.103732.00
000668 RONGFENG HOLDING G
15.37-2.10%-0.33Bán1.214M2.305B63.930.25141.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
6.52-2.83%-0.19Bán27.966M27.176B9.810.689201.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
4.08-0.73%-0.03Sức bán mạnh3.774M1.329B122.210.0328.00
000718 SUNING UNIVERSAL
3.44-1.15%-0.04Bán7.654M10.561B11.330.31787.00
000732 THAIHOT GROUP CO.
15.30-5.44%-0.88Sức bán mạnh15.635M20.135B6.122.6411207.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
10.250.49%0.05Bán3.385M4.547B5.611.82929.00
000838 CASIN GUOXING PROP
3.470.87%0.03Sức bán mạnh5.653M3.786B28.530.12522.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.622.34%0.06Bán10.690M5.582B24.880.111659.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
5.754.36%0.24Mua23.482M7.556B24.190.23678.00
000909 SOYEA TECHNOLOGY
7.892.87%0.22Bán3.321M2.396B76.880.10489.00
000918 CHINA CALXON GROUP
6.13-6.13%-0.40Bán8.864M11.781B-0.872290.00
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
6.96-0.57%-0.04Sức bán mạnh8.094M6.737B9.560.733732.00
000931 BEIJING CENTERGATE
8.550.35%0.03Mua16.512M6.417B64.800.132230.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
8.29-1.43%-0.12Bán17.374M31.199B13.590.6216420.00
000965 T/TIANBAO INFRASTR
4.31-2.49%-0.11Mua48.100M4.905B51.040.09127.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
21.572.18%0.46Mua24.942M164.798B14.261.4824791.00
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
8.75-1.69%-0.15Sức bán mạnh3.070M7.201B11.990.74853.00
002059 YUNNAN TOURISM CO
6.092.53%0.15Bán1.827M4.341B116.750.052117.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
9.37-8.59%-0.88Mua120.342M5.949B-1.16893.00
002133 COSMOS GROUP CO LT
3.56-1.93%-0.07Sức bán mạnh3.731M2.810B7.310.50329.00
002146 RISESUN REAL EST D
9.34-1.27%-0.12Bán17.957M41.134B5.311.7824607.00
002147 NEOGLORY PROSPERIT
2.52-3.82%-0.10Sức bán mạnh13.202M4.790B-0.121417.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
7.91-3.06%-0.25Mua8.347M4.179B16.880.48221.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.200.72%0.03Sức bán mạnh12.413M12.975B10.260.411248.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
2.810.36%0.01Sức bán mạnh11.941M4.856B65.240.04725.00
002344 HAINING CHINA LEAT
4.70-0.84%-0.04Sức bán mạnh7.581M6.080B16.680.281332.00
002818 CHENGDU FUSEN NOBL
12.90-1.38%-0.18Sức bán mạnh1.352M9.895B13.310.98756.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
5.36-2.90%-0.16Sức bán mạnh112.100K5.900B9.950.995504.00
200018 SINO GREAT WALL CO
0.73-5.19%-0.04Sức bán mạnh708.900K2.564B-0.002875.00
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.47-3.89%-0.10Sức bán mạnh452.900K5.725B33.280.15736.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
13.84-0.50%-0.07Sức bán mạnh841.800K14.011B17.130.812220.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
12.57-0.40%-0.05Sức bán mạnh48.375M150.115B7.761.6349127.00
600051 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
6.371.11%0.07Bán2.098M1.959B7.350.86571.00
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
3.10-0.96%-0.03Sức bán mạnh3.478M2.729B10.630.29203.00
600053 KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
26.30-2.84%-0.77Mua5.124M11.736B25.481.06330.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
10.481.16%0.12Bán13.893M12.805B7.901.31834.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
4.74-1.66%-0.08Bán3.596M7.192B8.190.591532.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
2.79-2.45%-0.07Sức bán mạnh9.325M3.833B9.320.31774.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
4.60-0.43%-0.02Bán4.982M2.985B50.810.0977.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
6.83-0.73%-0.05Bán6.458M17.030B25.340.271097.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
5.93-10.02%-0.66Mua21.191M2.381B157.280.04643.00
600113 ZHE JIANG DONG RI CO., LTD
7.470.81%0.06Bán4.134M3.049B25.060.30815.00
600133 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPE CO.,LTD.
5.950.51%0.03Sức bán mạnh5.005M4.297B13.330.441966.00
600149 LANGFANG DEVELOPMENT
5.53-4.49%-0.26Sức bán mạnh5.563M2.201B151.450.0428.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
10.060.90%0.09Bán8.221M8.412B89.940.11868.00
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.860.00%0.00Sức bán mạnh6.252M2.374B85.090.03335.00
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.28-1.72%-0.04Sức bán mạnh8.383M7.886B15.470.153912.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
4.40-2.00%-0.09Sức bán mạnh5.409M3.148B5.570.81557.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
4.58-0.43%-0.02Sức bán mạnh5.108M9.477B15.850.291603.00
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.24-0.61%-0.02Sức bán mạnh26.308M28.034B11.100.291427.00
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
3.60-2.70%-0.10Bán3.676M3.704B22.850.163601.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
3.293.13%0.10Sức bán mạnh17.756M2.984B-0.49623.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
3.070.99%0.03Sức bán mạnh45.664M4.881B-0.054087.00
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
1.50-5.06%-0.08Bán2.034M2.250B-4.70100.00
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
4.10-6.39%-0.28Bán7.187M8.997B29.970.15352.00
600256 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
3.740.54%0.02Sức bán mạnh32.585M25.062B14.060.265738.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
9.780.82%0.08Bán8.214M15.200B6.971.392524.00
600275 HUBEI WUCHANGYU CO.,LTD
3.16-5.11%-0.17Bán5.632M1.694B67.070.05418.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
4.320.93%0.04Mua21.951M4.732B21.460.20570.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
7.66-1.16%-0.09Bán19.339M16.412B7.161.084972.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
30.00-2.31%-0.71Bán12.660M92.210B7.434.1526779.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
8.910.22%0.02Bán4.345M22.932B7.951.121866.00
600383 GEMDALE CORPORATION
11.49-1.12%-0.13Bán16.504M52.459B6.171.8830725.00
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
4.510.67%0.03Mua79.466M11.362B54.260.081257.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
7.602.43%0.18Bán1.893M2.226B145.430.05668.00
600466 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
6.13-1.45%-0.09Bán16.867M18.561B9.390.6618261.00
600503 DELUXE FAMILY
3.74-1.32%-0.05Sức bán mạnh23.098M6.073B-0.00436.00
600510 BLACK PEONY (GROUP)
6.444.21%0.26Bán4.189M6.332B9.710.642942.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.66-0.81%-0.03Bán13.639M3.874B8.680.431587.00
600555 HNA INNOVATION
2.85-1.04%-0.03Sức bán mạnh8.949M3.754B16.370.18162.00
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2.31-2.94%-0.07Sức bán mạnh40.721M4.743B-0.03892.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
4.62-1.07%-0.05Bán4.450M5.746B10.370.45716.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
12.76-0.93%-0.12Bán46.002M19.654B85.080.15185.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
6.84-0.87%-0.06Bán30.668M83.960B6.831.0139091.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
8.00-2.79%-0.23Bán6.836M5.651B83.530.10418.00
600621 SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD
11.731.12%0.13Bán22.248M12.306B185.810.061630.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
6.920.29%0.02Bán6.831M7.960B8.910.77344.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
8.38-0.71%-0.06Sức bán mạnh2.364M5.683B9.940.85516.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
14.331.92%0.27Bán2.209M15.781B15.830.89376.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
11.043.18%0.34Bán6.401M8.626B8.871.21457.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
14.271.57%0.22Sức bán mạnh549.600K1.955B-0.2445.00
600649 SHANGHAI SMI HOLDING
6.72-2.33%-0.16Bán6.649M17.403B18.520.37253.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
4.18-0.71%-0.03Bán12.396M12.006B4.340.973169.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
5.12-3.94%-0.21Sức bán mạnh6.703M5.962B15.140.35499.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
16.590.67%0.11Bán1.811M55.403B15.671.055431.00
600665 TANDE CO.,LTD.
4.02-0.99%-0.04Bán3.071M3.508B8.340.491970.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
6.070.66%0.04Bán4.674M30.633B7.570.801921.00
600683 METRO LAND
4.67-0.21%-0.01Bán1.231M3.467B10.750.44680.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.99-2.21%-0.09Sức bán mạnh8.518M3.482B14.190.291097.00
600696 SHANGHAI YANSHI ENTERPRISE DEVELOPMENT
6.49-1.37%-0.09Bán700.898K2.241B145.740.0525.00
600716 JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT
4.09-4.22%-0.18Bán12.851M3.997B7.080.60122.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
3.83-0.26%-0.01Bán2.920M5.550B6.510.591628.00
600730 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
5.914.23%0.24Bán10.137M3.326B443.660.01360.00
600732 SHANGHAI XINMEI REAL ESTATE
7.42-4.99%-0.39Mua7.457M3.486B-0.0339.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
7.591.61%0.12Bán31.195M8.600B13.920.541731.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
2.65-0.38%-0.01Bán4.683M6.241B8.210.32796.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
9.862.71%0.26Bán21.906M17.708B26.930.368097.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
7.98-6.56%-0.56Bán14.460M1.915B-0.0225.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
6.850.44%0.03Bán6.283M5.590B51.410.13258.00
600777 SHANDONG XINCHAO ENERGY
2.25-2.17%-0.05Sức bán mạnh40.124M15.641B44.330.05194.00
600790 ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIAL CITY GROUP CO.,LTD.
3.78-0.53%-0.02Sức bán mạnh4.036M5.570B10.960.351040.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
4.18-1.88%-0.08Sức bán mạnh2.750M2.057B36.690.12163.00
600807 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD
4.32-4.42%-0.20Sức bán mạnh5.627M3.999B28.570.16450.00
600817 XI'AN HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
7.89-0.63%-0.05Sức bán mạnh896.327K1.278B271.730.0318.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
4.57-1.08%-0.05Bán6.737M17.330B7.170.642097.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
31.64-2.65%-0.86Bán9.615M36.397B81.480.40322.00
600862 AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY
9.527.09%0.63Mua22.754M12.384B33.470.271511.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
6.51-3.84%-0.26Sức bán mạnh1.997M3.921B-0.0720.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
18.540.98%0.18Bán16.421M28.434B62.310.29170.00
601155 FUTURE LAND HOLDINGS CO., LTD
36.28-1.97%-0.73Bán10.340M83.521B8.064.6220653.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
3.90-1.27%-0.05Mua46.227M13.300B7.340.545167.00
601599 JIANGSU LUGANG CULTURE CO., LTD
3.24-2.11%-0.07Sức bán mạnh5.665M2.955B11.470.294727.00
900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
0.47-1.26%-0.01Sức bán mạnh1.745M19.654B85.080.15185.00
900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.18-0.42%-0.00Sức bán mạnh224.800K15.781B15.830.89376.00
900928 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
1.54-0.52%-0.01Sức bán mạnh401.200K36.397B81.480.40322.00
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất