Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

192
Cổ phiếu
1545.584B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.577M
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
+4.30%
Hiệu suất Tháng
+7.02%
Hiệu suất Năm
+11.30%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị194.396B CNY0.31%−0.44%57.633M29
In ấn thương mại /Theo mẫu59.951B CNY2.40%−1.15%15.154M12
Dịch vụ thương mại hỗn hợp1.285T CNY0.50%+0.32%16.522M150
Dịch vụ nhân sự6.304B CNY0.36%+1.00%1.191M1