Truyền thông (Khu vực)

22
Cổ phiếu
389.931B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.100M
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
−11.78%
Hiệu suất Tháng
+10.85%
Hiệu suất Năm
−6.19%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
260.365B0.39%37.257M3
120.328B1.67%6.858M16
9.238B3.22%4.474M3
Tải thêm