Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

210
Cổ phiếu
5994.339B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.721M
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
−5.00%
Hiệu suất Tháng
−6.28%
Hiệu suất Năm
−7.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000019SHENZHEN CEREALS H
7.43 CNY−1.72%7.745M1.268.331B CNY22.750.33 CNY−16.39%3.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000568LUZHOU LAO JIAO CO
190.00 CNY+0.53%7.04M1.23279.678B CNY21.898.68 CNY+28.46%2.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
000596ANHUI GUJING DISTL
241.00 CNY+0.98%1.552M1.52111.708B CNY29.408.20 CNY+45.99%1.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
000639XIWANG FOODSTUFFS
4.71 CNY−1.88%12.717M0.555.084B CNY−0.51 CNY−768.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000712GUANGDONG GOLDEN G
14.95 CNY−3.42%32.563M0.8813.395B CNY−0.47 CNY−7.91%0.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
000716NANFANG BLACK SESA
6.54 CNY−4.39%46.588M0.914.866B CNY−0.14 CNY+8.62%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000729BEIJING YANJING BR
9.43 CNY−0.74%8.546M0.9126.579B CNY41.800.23 CNY+88.63%0.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
000752TIBET DEVELOPMENT
7.23 CNY+0.28%6.821M0.751.907B CNY−0.29 CNY−74.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000799JIUGUI LIQUOR CO
68.92 CNY−0.06%2.87M0.8322.394B CNY40.311.71 CNY−51.50%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
000803SHANDONG HIGH SPEE
5.79 CNY−3.34%6.355M1.742.724B CNY235.370.02 CNY−93.08%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000848CHENG DE LOLO CO L
8.02 CNY−1.47%4.56M0.748.233B CNY13.180.61 CNY+7.87%3.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
000858WULIANGYE YIBIN CO
142.93 CNY+0.29%14.476M1.12554.796B CNY18.787.61 CNY+13.42%2.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
000869YANTAI CHANG YU PI
25.05 CNY−0.32%3.523M2.3713.361B CNY41.050.61 CNY−13.39%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000895HENAN SHUANG INVE
26.18 CNY+0.19%12.893M1.8090.705B CNY15.421.70 CNY+7.37%6.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
000911GUANGXI RURAL INV
8.47 CNY−2.31%4.001M1.103.391B CNY−0.33 CNY+66.17%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000929LANZHOU HUANGHE EN
9.86 CNY−3.80%4.103M1.201.832B CNY1450.000.01 CNY0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000972CHALKIS HEALTH IND
3.62 CNY−2.43%6.639M1.082.792B CNY29.820.12 CNY0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000995GANSU HUANGTAI WIN
15.60 CNY−2.74%3.319M0.812.768B CNY385.190.04 CNY+8.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001201DONGRUI FOOD GROUP
25.00 CNY−5.84%5.383M1.815.32B CNY−1.77 CNY−1802.14%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001206TIANJIN YIYI HYGIE
15.95 CNY−2.45%2.311M1.072.949B CNY26.510.60 CNY−19.03%1.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
001209GUANGDONG HONGXING
17.01 CNY−5.60%4.226M1.522.237B CNY38.220.45 CNY+78.36%2.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001215ZHENGZHOU QIANWEIY
54.91 CNY−0.94%630.292K0.704.758B CNY38.091.44 CNY+20.83%0.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001219QINGDAO FOODS CO L
20.70 CNY−1.85%5.742M0.793.105B CNY33.920.61 CNY+3.48%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001222WENZHOU YUANFEI PE
14.68 CNY−3.55%1.698M1.932.802B CNY21.130.69 CNY1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001230JINGLV ENVIRONMENT
24.01 CNY−1.44%2.871M3.572.675B CNY20.231.19 CNY0.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001234JIANGSU TIMES TEXT
23.05 CNY−3.15%5.859M0.972.459B CNY42.420.54 CNY−35.09%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001318JIANGXI SUNSHINE D
14.48 CNY+3.43%20.622M3.714.093B CNY36.200.40 CNY1.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001328DENCARE (CHONGQING
28.09 CNY+0.36%2.096M1.004.836B CNY2.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001338GDH SUPERTIME GROU
12.25 CNY−1.76%5.004M1.091.537B CNY0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002029FUJIAN SEPTWOLVES
5.95 CNY−2.62%14.117M1.104.195B CNY16.440.36 CNY+6.41%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002086SHANDONG ORIENTAL
2.87 CNY+4.36%10.929M0.982.171B CNY−2.14 CNY−67.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002094QINGDAO KINGKING
3.76 CNY−4.08%16.334M1.372.598B CNY−1.16 CNY−16466.20%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002154BAOXINIAO HOLDING
5.66 CNY−1.57%8.254M1.258.402B CNY13.120.43 CNY+16.16%7.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002166GUILIN LAYN NATURA
7.98 CNY−0.87%11.169M0.965.922B CNY132.340.06 CNY−82.70%1.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002216SANQUAN FOOD CO
13.79 CNY−1.92%5.633M1.0712.123B CNY14.650.94 CNY+5.94%2.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002254TAYHO ADVANCED MAT
15.22 CNY−2.44%5.921M0.9213.151B CNY29.090.52 CNY−33.60%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002269SH/METERSBONWE F&A
1.82 CNY−3.19%92.082M0.874.573B CNY−0.01 CNY+98.02%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002286BAOLINGBAO BIOLOGY
8.11 CNY−2.05%3.786M1.023.007B CNY43.860.18 CNY−55.03%0.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002304JIANGSU YANGHE BRE
111.70 CNY−1.05%4.63M1.32167.191B CNY16.016.98 CNY+12.20%3.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002321HENAN HUAYING AGRI
2.42 CNY−3.20%24.26M1.235.162B CNY−0.17 CNY+85.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002395WUXI DOUBLE ELEPHA
12.97 CNY+3.59%23.105M1.513.479B CNY−0.07 CNY−202.93%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002461GUANGZHOU ZHUJIANG
8.16 CNY−1.21%4.336M1.0218.061B CNY26.910.30 CNY+14.29%1.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002481YAN TAI SHUANG TA
4.65 CNY−3.93%31.118M1.405.659B CNY−0.10 CNY+22.79%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002494HUASI HOLDING COMP
5.23 CNY−6.61%30.599M1.201.93B CNY−0.65 CNY−293.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002507CHONGQING FULING Z
15.61 CNY−0.83%9.376M0.8718.012B CNY20.910.75 CNY−12.87%1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002515JINZI HAM CO LTD
5.59 CNY−0.89%11.69M0.886.545B CNY231.950.02 CNY−41.36%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002557CHACHA FOOD CO LTD
35.95 CNY−0.44%2.173M0.7118.165B CNY21.541.67 CNY−12.28%2.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002563ZHEJIANG SEMIR GAR
6.17 CNY−0.48%31.484M2.8916.623B CNY13.880.44 CNY+46.89%3.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002569ZHEJIANG BUSEN GAR
8.24 CNY−0.96%1.183M0.441.154B CNY−0.24 CNY+59.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002570BEINGMATE CO LTD
4.20 CNY−1.87%12.031M1.004.491B CNY−0.16 CNY−317.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002582HAOXIANGNI HEALTH
8.68 CNY−3.98%19.209M1.803.305B CNY−0.40 CNY−1637.83%1.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002597ANHUI JINHE INDUST
19.80 CNY−0.75%3.716M1.2511.251B CNY11.911.66 CNY−46.72%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002612LANCY CO LTD
19.26 CNY−0.31%2.942M0.668.521B CNY49.490.39 CNY+266.82%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002634ZHEJIANG BANGJIE H
6.55 CNY−1.65%4.287M1.053.062B CNY114.510.06 CNY−65.14%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002646QINGHAI HUZHU TIAN
14.10 CNY−1.74%4.09M1.286.663B CNY81.790.17 CNY+4.87%0.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002650JIAJIA FOODSTUFF G
4.21 CNY−2.32%11.815M1.114.85B CNY−0.08 CNY−0.24%2.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002661CHEN KE MING FOOD
9.53 CNY−3.93%7.393M1.513.176B CNY80.490.12 CNY−67.53%2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002687ZHEJIANG GIUSEPPE
5.32 CNY−3.10%9.582M1.362.556B CNY16.430.32 CNY+0.81%2.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002702HAIXIN FOODS CO LT
6.62 CNY+2.00%79.632M1.133.701B CNY239.860.03 CNY−73.33%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002719MAIQUER GROUP CO L
11.49 CNY−3.53%10.961M0.821.884B CNY−0.57 CNY+68.60%0.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002732GUANGDONG YANTANG
20.00 CNY−1.82%6.038M2.063.147B CNY19.861.01 CNY+89.00%1.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002763SHENZHEN HUIJIE GR
8.48 CNY−3.20%4.047M1.523.442B CNY18.990.45 CNY+1.66%5.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002772TIANSHUI ZHONGXING
8.17 CNY−3.66%8.206M1.322.975B CNY15.940.51 CNY−7.39%3.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002776GUANGDONG BOBAOLON
0.73 CNY−5.19%3.982M0.07392.732M CNY−1.47 CNY+47.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002780BEIJING SANFO OUTD
13.00 CNY−3.49%5.974M1.432.049B CNY158.340.08 CNY0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002820TIANJIN GUIFAXIANG
11.57 CNY−3.18%15.365M0.822.279B CNY60.290.19 CNY1.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002832BIEM L FDLKK GARME
33.05 CNY−0.63%1.68M0.8618.862B CNY20.681.60 CNY+21.73%0.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002840ZHEJIANG HUATONG M
20.40 CNY−2.16%9.146M0.9712.295B CNY−0.53 CNY−32.71%0.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002847YANKERSHOP FOOD CO
73.38 CNY−1.89%2.372M2.9413.991B CNY29.442.49 CNY+62.56%1.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002875ANNIL CO LTD
12.97 CNY−4.14%6.545M0.572.754B CNY−0.74 CNY+6.80%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002891YANTAI CHINA PET F
26.80 CNY+1.90%7.168M2.037.882B CNY46.700.57 CNY+21.85%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002910LANZHOU ZHUANGYUAN
11.01 CNY−3.42%7.213M1.652.13B CNY163.600.07 CNY−72.05%0.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002919MINGCHEN HEALTH CO
31.46 CNY−2.42%2.917M0.626.989B CNY33.290.95 CNY0.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
002946NEW HOPE DAIRY CO
11.79 CNY−2.16%3.447M0.6710.048B CNY23.450.50 CNY+17.31%0.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002956GUILIN SEAMILD FOO
14.61 CNY−5.13%11.024M1.933.232B CNY27.650.53 CNY+44.10%1.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
002991GANYUAN FOODS CO
73.99 CNY−2.68%834.75K1.136.804B CNY24.303.05 CNY+69.68%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
003000JINZAI FOOD GROUP
12.07 CNY−3.05%7.502M1.495.406B CNY31.290.39 CNY+38.99%1.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
003006CHONGQING BAIYA SA
15.39 CNY−0.90%1.787M0.946.608B CNY27.030.57 CNY+35.00%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
003016XIN HEE CO LTD
8.27 CNY−3.16%5.646M1.863.515B CNY30.130.27 CNY−31.43%3.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
200019SHENZHEN CEREALS H
3.21 HKD+0.63%21.9K0.638.331B CNY8.860.34 CNY−22.78%8.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
200596ANHUI GUJING DISTL
120.29 HKD+0.75%41.617K0.31111.708B CNY13.158.53 CNY+36.22%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
200869YANTAI CHANG YU PI
8.61 HKD+0.12%231.8K0.8013.361B CNY12.480.64 CNY−19.00%5.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
200992SHANDONG ZHONGLU O
2.19 HKD−2.23%1.9K0.01533.391M CNY19.030.11 CNY−24.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
300005TOREAD HOLDINGS GR
7.04 CNY−1.81%13.32M1.656.189B CNY59.110.12 CNY+191.20%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
300106XINJIANG WESTERN
10.17 CNY−3.33%44.257M1.872.149B CNY−0.11 CNY−256.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
300138CHENGUANG BIOTECH
12.69 CNY−5.30%11.276M3.716.731B CNY13.640.93 CNY+15.62%1.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300218ANHUI ANLI MATERIA
13.08 CNY−2.10%3.941M1.592.838B CNY1282.350.01 CNY−98.99%1.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300268JOYVIO FOOD CO LTD
13.60 CNY−4.09%2.715M0.992.369B CNY−10.61 CNY−1831.06%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
300577ANHUI KORRUN CO LT
14.87 CNY−2.30%1.583M1.133.549B CNY36.320.41 CNY−1.11%0.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300591GUANGDONG WANLIMAA
6.50 CNY−0.46%12.394M1.012.637B CNY−0.48 CNY−52.06%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
300673PETPAL PET NUTRITI
13.16 CNY−2.45%2.292M1.503.335B CNY−0.24 CNY−143.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
300740SYOUNG GROUP CO
15.95 CNY−1.79%5.64M0.795.781B CNY33.510.48 CNY−7.32%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300765CSPC INNOVATION PH
38.04 CNY−0.21%55.84M2.5844.535B CNY51.760.74 CNY+34.96%0.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300840QINGDAO KUTESMART
20.14 CNY−1.90%5.476M0.874.834B CNY40.690.50 CNY+47.50%0.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
300898PANDA DAIRY CORPOR
24.32 CNY−3.45%7.815M0.983.016B CNY31.750.77 CNY+66.47%0.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
300908ZHONGJING FOOD CO
43.32 CNY−3.37%1.543M1.614.332B CNY26.481.64 CNY+42.99%2.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300957YUNNAN BOTANEE BIO
68.01 CNY+0.03%2.521M0.9028.809B CNY25.932.62 CNY+8.39%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300973LIGAO FOODS CO LTD
49.55 CNY−2.19%1.447M1.138.391B CNY46.641.06 CNY−3.29%1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300979HUALI INDUSTRIAL G
46.52 CNY−0.68%1.326M0.8254.289B CNY17.692.63 CNY−4.56%2.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
300981ZHONGHONG PULIN ME
16.61 CNY+1.22%11.905M4.816.478B CNY173.380.10 CNY−34.56%3.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền