Tài chính (Khu vực)

257
Cổ phiếu
20214.503B
Giá trị vốn hóa thị trường
51.375M
Khối lượng
+2.66%
Tỷ suất Cổ tức
−0.38%
Thay đổi
+7.27%
Hiệu suất Tháng
+9.39%
Hiệu suất Năm
+30.40%
Hiệu suất YTD
           
000001 PING AN BANK
14.442.63%0.37Mua194.972M241.588B10.091.3934626.00Ngân hàng
000002 CHINA VANKE CO
29.600.30%0.09Bán44.746M333.526B9.653.06104300.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000005 SHN FOUNTAIN CORP
3.700.82%0.03Bán8.553M3.885B102.110.04705.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000006 SHN ZHENYE GROUP
6.490.62%0.04Bán10.219M8.707B9.960.65377.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000007 SHENZHEN QUANXINHA
7.100.28%0.02Sức bán mạnh5.918M2.453B-0.01102.00Dịch vụ Bất động sản
000009 CHINA BAOAN GROUP
6.641.07%0.07Bán27.138M14.121B275.130.0210944.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000011 SHN PROPS &RES DEV
11.281.35%0.15Bán2.987M6.633B11.190.995504.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
11.490.35%0.04Bán2.938M2.310B15.820.72148.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000018 SINO GREAT WALL CO
2.831.43%0.04Bán27.609M4.738B-0.002875.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000031 GRANDJOY HOLDINGS
7.02-0.14%-0.01Mua12.069M27.599B9.180.774238.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000036 CHINA UNION HOLD L
7.901.80%0.14Mua10.174M8.858B8.850.88810.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000040 TUNGHSU AZURE RENE
9.290.32%0.03Mua19.174M13.768B7.621.222881.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000042 SHN CENTRALCON INV
12.08-0.08%-0.01Bán2.685M8.038B17.990.672543.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000043 AVIC SUNDA HOLDING
10.048.07%0.75Mua22.228M6.696B7.821.2819886.00Dịch vụ Bất động sản
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
7.541.48%0.11Bán7.698M38.608B41.480.1810170.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000056 SHENZHEN WONGTEE I
6.421.42%0.09Mua13.977M7.265B43.250.15736.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000062 SHN HUAQIANG IND
22.330.22%0.05Bán3.772M16.071B23.440.951905.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000166 SHENWAN HONGYUAN G
5.510.55%0.03Bán63.010M123.497B29.400.1913594.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000402 FINANCIAL STREET H
8.550.00%0.00Bán11.937M25.555B7.821.093557.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000502 LVJING HOLDING CO
9.250.22%0.02Bán1.376M1.706B22.030.42127.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000506 ZHONGRUN RESOURCES
4.375.30%0.22Mua53.360M3.855B-0.321650.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000514 CHONGQING YUKAIFA
6.04-1.79%-0.11Mua21.267M5.189B206.030.03740.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000517 RONGAN PROPERTY CO
3.290.92%0.03Mua13.133M10.380B22.090.151182.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
11.871.19%0.14Mua4.614M5.769B62.400.19389.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000537 TIANJIN GUANGYU DE
9.100.44%0.04Bán9.529M16.874B3.882.331777.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
5.120.59%0.03Mua58.151M35.657B6.920.745507.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000558 LANDER SPORTS DEVE
4.19-1.64%-0.07Bán11.418M5.492B157.310.03174.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000560 5I5J HOLDING GROUP
6.580.61%0.04Mua20.954M15.405B24.510.2752415.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000563 SHAANXI INTERNATIO
5.432.84%0.15Mua137.791M20.930B97.450.05498.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
000567 HAINAN HAIDE IND C
16.107.98%1.19Sức mua mạnh22.418M6.593B43.770.3445.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.860.00%0.00Mua8.809M2.404B46.180.08402.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000608 YANG GUANG CO LT
7.15-2.19%-0.16Mua2.896M5.482B478.090.02147.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000609 BEIJING ZODI INVES
6.521.09%0.07Mua7.543M1.930B-0.20233.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000616 HNA INVESTMENT GP
3.51-0.57%-0.02Bán16.760M5.049B15.030.23247.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000620 MACROLINK CULTURAL
4.79-0.21%-0.01Bán7.792M9.104B9.910.486583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000627 HUBEI BIOCAUSE PH
7.561.34%0.10Mua17.761M36.857B24.520.305099.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
000628 CHENGDU HI-TECH DE
11.500.35%0.04Mua7.341M3.570B65.210.18897.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.66-0.27%-0.01Bán7.062M8.927B8.690.42760.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000638 VANFUND URBAN INVE
6.531.24%0.08Bán4.331M1.996B-0.09340.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000656 JINKE PROPERTY GRO
7.79-0.38%-0.03Mua17.779M41.757B10.650.7323941.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.89-2.03%-0.06Mua36.706M7.551B30.350.103732.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000668 RONGFENG HOLDING G
16.91-0.65%-0.11Mua2.228M2.499B69.310.25141.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000671 SUNSHINE CITY GRP
7.160.14%0.01Bán25.423M28.958B10.770.669201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000686 NORTHEAST SECURITI
10.702.69%0.28Mua85.493M24.388B80.930.133552.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000691 HAINAN YATAI INDUS
5.180.58%0.03Bán4.454M1.665B169.970.0335.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000718 SUNING UNIVERSAL
4.08-0.73%-0.03Bán10.455M12.472B13.380.31787.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000728 GUOYUAN SECURITIES
10.450.67%0.07Mua27.161M34.933B52.110.203452.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000732 THAIHOT GROUP CO.
18.39-1.29%-0.24Mua14.948M23.184B7.052.6411207.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000736 CCCG REAL ESTATE C
11.19-2.01%-0.23Mua5.143M5.091B6.291.82929.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000750 SEALAND SECURITIES
5.950.85%0.05Bán59.718M24.872B340.060.022551.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000776 GF SECURITIES CO
16.230.31%0.05Bán32.309M123.309B28.720.5612179.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000783 CHANGJIANG SECURIT
7.962.58%0.20Mua73.580M42.909B166.810.056262.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
000838 CASIN GUOXING PROP
4.320.23%0.01Mua12.685M4.743B35.740.12522.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.980.34%0.01Bán9.806M6.476B28.870.111659.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.822.12%0.10Bán18.922M6.472B20.720.23678.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000882 BEIJ. HUAL. DEP.
3.151.61%0.05Mua18.529M8.486B28.200.111249.00Dịch vụ Bất động sản
000901 AEROSPACE HI-TECH
13.990.79%0.11Bán7.524M8.525B60.110.236203.00Công ty mẹ
000909 SOYEA TECHNOLOGY
9.081.11%0.10Mua4.978M2.805B90.020.10489.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000918 CHINA CALXON GROUP
7.55-1.05%-0.08Bán5.696M13.766B-0.872290.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
7.771.30%0.10Mua11.887M7.382B10.470.733732.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000931 BEIJING CENTERGATE
9.08-0.77%-0.07Bán9.557M6.891B73.980.122230.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000961 JIANGSU ZHONGNAN
8.63-0.23%-0.02Theo dõi55.341M32.090B14.630.5916420.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000965 T/TIANBAO INFRASTR
4.430.91%0.04Bán7.162M4.872B50.690.09127.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
000987 GUANGZHOU YUEXIU F
11.97-1.48%-0.18Mua11.276M33.448B50.430.244711.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
001979 CHINA MERCHANTS SH
22.151.23%0.27Bán18.585M172.942B11.591.8924791.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
10.250.00%0.00Bán4.354M8.293B7.591.35832.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002059 YUNNAN TOURISM CO
7.36-3.03%-0.23Mua6.649M5.547B149.170.052117.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002077 JIANGSU DAGANG CO
6.201.64%0.10Bán17.501M3.540B-0.141087.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002133 COSMOS GROUP CO LT
4.190.24%0.01Bán7.010M3.236B8.420.50329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002142 BANK OF NINGBO CO.
22.770.00%0.00Mua14.402M118.599B11.072.1613684.00Ngân hàng
002146 RISESUN REAL EST D
10.660.57%0.06Theo dõi30.085M46.091B6.091.7424607.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002147 NEOGLORY PROSPERIT
3.66-2.14%-0.08Mua62.937M6.837B4.770.781365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002208 HEFEI URBAN CONSTR
13.82-0.50%-0.07Bán4.005M4.446B17.960.77221.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.890.00%0.00Bán29.988M15.215B12.500.391248.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002285 SHENZHEN WORLDUNIO
5.950.51%0.03Bán9.237M12.094B28.960.2027870.00Dịch vụ Bất động sản
002305 LANGOLD REAL ESTAT
3.481.75%0.06Mua15.153M5.931B79.680.04725.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002344 HAINING CHINA LEAT
5.520.18%0.01Bán11.114M7.068B20.690.271515.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002377 HUBEI GUOCHUANG HI
6.193.00%0.18Theo dõi15.873M5.507B24.050.257295.00Dịch vụ Bất động sản
002420 GUANGZHOU ECHOM SC
4.132.48%0.10Bán6.142M1.616B-1.795933.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
002500 SHANXI SECURITIES
9.530.95%0.09Mua35.627M26.703B183.270.052353.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
002622 RONGYU GROUP CO LT
4.801.91%0.09Bán33.669M3.956B65.770.07658.00Công ty mẹ
002673 WESTERN SECURITIES
11.540.17%0.02Mua37.641M40.341B104.440.113013.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
002736 GUOSEN SECURITIES
13.524.48%0.58Mua48.073M106.108B30.990.429362.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
002797 FIRST CAPITAL SECU
7.650.66%0.05Bán43.250M26.618B214.080.043725.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
002807 JIANGSU JIANGYIN R
5.310.38%0.02Bán12.088M11.487B13.280.401649.00Ngân hàng
002818 CHENGDU FUSEN NOBL
26.301.47%0.38Mua1.623M11.534B15.511.67756.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
002839 JIANGSU ZHANGJIAGA
6.860.59%0.04Bán16.736M12.327B14.500.472038.00Ngân hàng
002926 HUAXI SECURITIES C
11.460.79%0.09Mua18.098M29.846B28.750.403170.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
002936 BANK OF ZHENGZHOU
5.830.34%0.02Bán14.726M66.798B11.650.504708.00Ngân hàng
002939 CHINA GREATWALL SE
14.27-0.83%-0.12Bán13.436M44.658B57.710.253121.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
002945 CHINALIN SECURITIE
13.91-1.28%-0.18Bán13.683M38.043B1762.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
002948 BANK OF QINGDAO CO
7.260.00%0.00Bán12.411M66.300B15.500.373566.00Ngân hàng
002958 QINGDAO RURAL COMM
8.89-0.78%-0.07Bán43.229M49.778B18.520.485251.00Ngân hàng
200011 SHN PROPS &RES DEV
6.101.84%0.11Mua119.665K6.633B11.190.995504.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
200018 SINO GREAT WALL CO
1.32-3.65%-0.05Sức bán mạnh1.282M4.738B-0.002875.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.891.05%0.03Bán114.480K7.265B43.250.15736.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
300053 ZHUHAI ORBITA AERO
11.360.53%0.06Bán12.621M7.934B63.710.18774.00Công ty mẹ
300059 EAST MONEY INFORMA
19.071.27%0.24Mua143.834M102.197B101.380.194325.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
15.162.43%0.36Mua5.238M6.046B43.690.341543.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
300465 GLOBAL INFOTECH CO
9.702.21%0.21Mua12.466M4.243B86.560.113039.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
300468 SHENZHEN FORMS SYN
18.962.82%0.52Mua3.223M3.581B39.910.461984.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
300551 SHANGHAI GUAO ELEC
17.54-1.96%-0.35Mua3.249M1.969B207.300.09748.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
16.80-4.92%-0.87Mua7.283M3.011B57.780.31415.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
600000 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
11.62-0.68%-0.08Mua38.201M343.713B55692.00Ngân hàng
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
14.50-0.89%-0.13Bán1.955M14.797B19.100.772220.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600015 HUA XIA BANK CO., LIMITED
8.500.35%0.03Mua33.283M130.791B5.451.5641283.00Ngân hàng
600016 CHINA MINSHENG BANK
6.44-0.46%-0.03Bán109.638M284.586B5.751.1358338.00Ngân hàng
600030 CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED
24.180.96%0.23Bán123.236M288.261B30.920.7715842.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED
35.801.62%0.57Mua54.010M877.656B11.123.1374590.00Ngân hàng
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
13.36-0.30%-0.04Bán90.331M159.393B8.421.5949127.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600051 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
7.130.71%0.05Mua5.404M2.245B9.030.80571.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
3.730.81%0.03Mua4.665M3.304B12.870.29203.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600053 KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
24.70-4.00%-1.03Bán5.476M10.895B30.480.82580.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
11.59-2.03%-0.24Bán24.848M14.263B14.880.78834.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
4.890.41%0.02Bán5.330M7.461B9.830.511532.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
3.570.28%0.01Mua7.860M4.811B11.700.31774.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
5.32-2.92%-0.16Mua17.139M3.457B58.840.0977.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
8.99-10.01%-1.00Mua53.898M23.615B42.880.221097.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
5.412.66%0.14Mua10.551M2.009B132.700.04643.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600109 SINOLINK SECURITIES
11.301.16%0.13Mua38.208M33.328B32.980.333155.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
600113 ZHE JIANG DONG RI CO., LTD
8.650.82%0.07Mua6.410M3.633B29.860.30815.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600133 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPE CO.,LTD.
7.38-2.51%-0.19Mua13.247M5.494B17.150.441966.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600149 LANGFANG DEVELOPMENT
7.25-1.36%-0.10Mua5.686M2.912B200.370.0428.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600155 POLARIS BAY GROUP
15.36-1.41%-0.22Mua36.110M27.694B79.590.202577.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
11.650.43%0.05Mua16.869M10.024B119.460.10868.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
3.21-0.93%-0.03Bán6.025M2.747B98.480.03335.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.76-0.72%-0.02Bán14.217M9.620B14.900.193416.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
5.11-0.78%-0.04Mua6.133M3.625B9.270.56478.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
5.341.14%0.06Bán5.553M11.125B18.610.291603.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.850.00%0.00Bán28.612M33.193B9.870.391394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600212 SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY
5.563.73%0.20Mua15.248M2.912B-0.08491.00Công ty mẹ
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
4.06-0.25%-0.01Mua5.053M4.114B25.390.163601.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
5.26-3.31%-0.18Mua20.923M4.724B-0.49623.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
5.021.41%0.07Mua58.286M7.788B9.280.523399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
3.200.63%0.02Bán45.795M4.785B-0.03264.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
5.09-1.36%-0.07Mua11.436M10.270B31.380.16352.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600256 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
4.611.77%0.08Sức mua mạnh109.766M30.913B15.610.295738.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.23-0.20%-0.02Bán14.256M16.438B14.990.702524.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600275 HUBEI WUCHANGYU CO.,LTD
4.081.24%0.05Sức mua mạnh10.185M2.056B81.370.05418.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600318 ANHUI XINLI FINANCE
9.260.76%0.07Bán5.662M4.540B-0.64295.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
3.740.81%0.03Bán13.929M4.235B22.850.17502.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
8.671.88%0.16Bán41.429M4.728B7.541.133707.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
31.66-0.85%-0.27Bán14.708M95.783B8.103.9526779.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600369 SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.
5.840.34%0.02Mua59.855M32.629B143.850.042660.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
9.11-1.62%-0.15Bán10.994M23.835B8.671.071866.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600382 GUANGDONG MINGZHU GROUP CO.,LTD.
10.510.67%0.07Mua3.045M4.995B12.870.8355.00Công ty mẹ
600383 GEMDALE CORPORATION
12.441.22%0.15Bán25.206M55.484B5.652.1824246.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
4.2710.05%0.39Mua202.325M8.953B14.810.24803.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
9.200.99%0.09Theo dõi2.272M2.784B-0.16652.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
600466 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
6.960.00%0.00Bán22.762M20.680B11.120.6218261.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất