Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

280
Cổ phiếu
4019.747B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.168M
Khối lượng
+0.89%
Tỷ suất Cổ tức
−0.42%
Thay đổi
+2.76%
Hiệu suất Tháng
+32.04%
Hiệu suất Năm
+49.33%
Hiệu suất YTD
           
000004 SHENZHEN CAU TECH
19.00-2.26%-0.44Bán1.113M1.596B-0.29210.00Dược phẩm
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.41-1.16%-0.04Bán7.196M9.420B31.470.1111615.00Dược phẩm
000150 YIHUA HEALTHCARE C
5.240.58%0.03Bán8.214M4.599B540.210.0113668.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.40-0.93%-0.06Mua1.547M1.998B25.270.254758.00Dược phẩm
000403 ZHENXING BIOPHARMA
36.314.10%1.43Mua2.510M9.897B108.960.331063.00Dược phẩm
000423 DONG-E-E-JIAO CO
32.981.73%0.56Mua8.946M21.570B16.392.014836.00Dược phẩm
000513 LIVZON PHARMACEUTI
28.530.00%0.00Mua6.148M26.669B22.351.287671.00Dược phẩm
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.26-1.51%-0.05Bán3.654M3.356B-0.04314.00Dược phẩm
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
81.58-0.62%-0.51Mua8.048M104.211B21.673.768068.00Dược phẩm
000545 GPRO TITANIUM INDU
3.12-0.32%-0.01Sức bán mạnh2.898M3.079B38.950.081006.00Dược phẩm
000566 HAINAN HAIYAO CO
6.03-0.50%-0.03Sức bán mạnh5.440M8.056B157.480.042359.00Dược phẩm
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
11.81-1.17%-0.14Mua3.863M2.828B-0.111401.00Dược phẩm
000597 NORTHEAST PHARMACE
7.57-1.69%-0.13Sức bán mạnh2.071M6.849B33.720.227659.00Dược phẩm
000623 JILIN AODONG PHARM
15.81-0.69%-0.11Bán4.019M18.388B15.331.033803.00Dược phẩm
000650 RENHE PHARMACY CO
6.82-0.87%-0.06Bán10.110M8.445B14.420.477362.00Dược phẩm
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
412.400.02%0.10Sức mua mạnh1.098M70.154B59.206.975072.00Dược phẩm
000739 APELOA PHARMACEUTI
12.910.00%0.00Mua9.951M15.215B32.720.395761.00Dược phẩm
000756 SHANDONG XINHUA PH
6.87-1.58%-0.11Bán1.330M3.574B15.710.446240.00Dược phẩm
000766 TONGHUA GH PHARMAC
7.490.13%0.01Mua5.711M7.239B23.350.322130.00Dược phẩm
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.27-0.95%-0.06Sức bán mạnh2.207M3.737B79.510.08805.00Dược phẩm
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.57-1.93%-0.09Mua12.265M2.817B48.150.09702.00Dược phẩm
000813 DEZHAN HEALTHCARE
9.14-0.65%-0.06Mua54.179M20.487B27.930.33900.00Dược phẩm
000908 HUNAN JINGFENG PHA
3.89-0.77%-0.03Sức bán mạnh10.118M3.422B18.710.213110.00Dược phẩm
000915 SHANDONG SHANDA W
22.83-1.51%-0.35Mua3.020M5.350B39.050.582878.00Dược phẩm
000919 JINLING PHARMACEUT
7.70-0.13%-0.01Mua1.911M3.881B10.220.754956.00Dược phẩm
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
6.16-1.44%-0.09Bán2.801M10.646B12.610.497806.00Dược phẩm
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
9.32-1.27%-0.12Bán818.300K2.346B19.930.471350.00Dược phẩm
000963 HUADONG MEDICINE
25.69-0.62%-0.16Sức bán mạnh8.729M44.953B17.491.4710944.00Dược phẩm
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.27-1.08%-0.09Sức bán mạnh2.216M6.830B40.680.204268.00Dược phẩm
000999 CHINA RESOURCES SA
32.08-0.09%-0.03Mua4.562M31.403B13.492.3815044.00Dược phẩm
002001 ZHEJIANG NHU CO
20.50-3.39%-0.72Bán26.488M44.048B20.241.018841.00Dược phẩm
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.88-1.21%-0.06Mua4.447M9.662B19.490.2511206.00Dược phẩm
002007 HUALAN BIOLOGICAL
36.64-2.08%-0.78Mua14.179M51.408B42.930.852144.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
14.401.12%0.16Mua15.298M17.725B25.580.564230.00Dược phẩm
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.84-0.09%-0.01Bán11.789M7.448B15.720.692771.00Dược phẩm
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
10.32-1.34%-0.14Mua7.071M5.317B25.370.411769.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002030 DA AN GENE CO(SUN
11.400.26%0.03Mua9.281M9.091B88.650.13926.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002038 BEIJING SL PHARMAC
13.060.08%0.01Bán3.448M13.417B23.210.56657.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.07-0.28%-0.02Bán8.699M11.444B13.430.533177.00Dược phẩm
002107 SHANDONG WOHUA PHA
8.030.00%0.00Bán2.256M2.897B74.330.111448.00Dược phẩm
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
6.85-2.84%-0.20Sức bán mạnh34.608M8.773B-0.041865.00Dược phẩm
002166 GUILIN LAYN NATURA
7.39-0.81%-0.06Sức bán mạnh3.860M4.177B77.760.10513.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002173 INNOVATION MEDICAL
6.41-0.47%-0.03Bán1.205M2.916B-0.163676.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
002198 GUANGDONG JIAYING
6.16-0.65%-0.04Sức bán mạnh3.093M3.126B81.460.081021.00Dược phẩm
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.59-0.77%-0.02Sức bán mạnh7.425M4.831B-0.838608.00Dược phẩm
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
22.10-0.23%-0.05Bán5.296M22.155B28.020.794870.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
8.02-2.20%-0.18Sức bán mạnh48.788M39.896B-0.052990.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002262 JIANGSU NHWA PHARM
10.98-1.44%-0.16Bán11.739M11.193B19.010.584168.00Dược phẩm
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.600.15%0.02Bán587.043K8.027B19.240.712397.00Dược phẩm
002287 TIBET CHEEZHENG TI
20.69-1.15%-0.24Sức bán mạnh1.016M10.969B32.990.631934.00Dược phẩm
002294 SHENZHEN SALUBRIS
19.18-0.31%-0.06Sức bán mạnh3.596M20.063B15.421.244622.00Dược phẩm
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
10.600.47%0.05Mua6.617M8.633B18.410.581801.00Dược phẩm
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
8.280.98%0.08Mua7.260M7.586B21.570.383828.00Dược phẩm
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.99-0.80%-0.04Bán1.950M4.170B18.050.281506.00Dược phẩm
002365 QIANJIANG YONGAN P
8.67-0.46%-0.04Bán1.498M2.432B24.180.36831.00Dược phẩm
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
8.38-1.99%-0.17Sức bán mạnh12.713M4.496B38.530.221030.00Dược phẩm
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.41-2.52%-0.14Bán9.610M9.020B-0.826994.00Dược phẩm
002393 TIANJIN LISHENG PH
24.78-1.74%-0.44Mua1.131M4.521B22.051.121652.00Dược phẩm
002399 SHENZHEN HEPALINK
16.68-1.94%-0.33Bán5.865M20.803B22.650.742333.00Dược phẩm
002411 YANAN BICON PHARMA
16.07-0.50%-0.08Sức bán mạnh5.144M24.624B74.630.224946.00Dược phẩm
002412 HUNAN HANSEN PHARM
11.030.55%0.06Mua2.669M5.550B34.960.321924.00Dược phẩm
002422 SICHUAN KELUN PHAR
24.84-2.32%-0.59Bán16.287M35.764B30.640.8119990.00Dược phẩm
002424 GUIZHOU BAILING GR
10.00-4.03%-0.42Mua15.997M14.112B27.470.365588.00Dược phẩm
002432 ANDON HEALTH CO LT
5.230.97%0.05Bán4.818M2.264B259.170.021399.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.540.00%0.00Bán1.785M3.481B14.130.321887.00Dược phẩm
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
4.201.69%0.07Mua6.773M5.191B14.910.282889.00Dược phẩm
002437 HARBIN GLORIA PHAR
3.39-4.78%-0.17Bán79.594M7.452B56.350.062427.00Dược phẩm
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.76-1.68%-0.27Bán3.446M4.597B11.241.402713.00Dược phẩm
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.76-0.83%-0.04Bán2.377M6.093B26.160.181255.00Dược phẩm
002551 SHENZHEN GLORY MED
4.77-1.04%-0.05Bán2.003M3.367B60.210.081779.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.600.61%0.04Mua1.056M2.184B31.270.211823.00Dược phẩm
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.15-0.27%-0.03Bán2.654M13.450B22.200.505218.00Dược phẩm
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
18.201.00%0.18Mua9.671M11.220B19.780.921912.00Dược phẩm
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.660.30%0.02Bán719.400K3.401B44.520.151504.00Dược phẩm
002653 HAISCO PHARMACEUTI
19.90-1.09%-0.22Mua3.927M21.578B50.790.392211.00Dược phẩm
002675 YANTAI DONGCHENG B
13.98-0.36%-0.05Mua15.932M11.215B32.540.431673.00Dược phẩm
002680 CHANGSHENG BIO-TEC
1.22-19.21%-0.29Bán9.600K1.188B2.140.571041.00Dược phẩm
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.69-2.29%-0.11Bán5.474M1.899B-0.16483.00Dược phẩm
002728 TEYI PHARMACEUTICA
17.422.47%0.42Sức mua mạnh2.042M3.500B20.360.861280.00Dược phẩm
002737 SUNFLOWER PHARMACE
14.840.13%0.02Theo dõi1.941M8.667B14.791.005940.00Dược phẩm
002750 KUNMING LONGJIN PH
14.93-1.26%-0.19Mua14.216M5.979B1394.020.01254.00Dược phẩm
002755 BEIJING AOSAIKANG
15.140.80%0.12Mua4.082M14.052B19.270.791566.00Dược phẩm
002773 CHENGDU KANGHONG P
34.50-0.58%-0.20Mua2.036M30.208B41.640.834382.00Dược phẩm
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
19.05-1.24%-0.24Bán471.300K1.651B48.910.39662.00Dược phẩm
002821 ASYMCHEM LABORATOR
125.970.78%0.98Mua1.346M29.151B58.122.183291.00Dược phẩm
002826 TIBET AIM PHARM IN
10.47-1.78%-0.19Sức bán mạnh919.100K1.986B91.640.11377.00Dược phẩm
002864 SHAANXI PANLONG PH
28.580.14%0.04Bán461.400K2.477B34.210.84641.00Dược phẩm
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
20.410.94%0.19Mua3.381M2.449B41.650.49526.00Dược phẩm
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.13-0.39%-0.02Sức bán mạnh2.584M1.631B235.970.022485.00Dược phẩm
002873 GUIYANG XINTIAN PH
17.602.68%0.46Sức mua mạnh5.027M2.061B28.190.621521.00Dược phẩm
002880 SHENZHEN WEIGUANG
54.890.44%0.24Mua760.100K5.928B37.521.46713.00Dược phẩm
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.75-0.15%-0.02Sức bán mạnh442.700K2.200B47.170.29451.00Dược phẩm
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.96-0.25%-0.03Mua1.318M3.787B21.230.561696.00Dược phẩm
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
55.083.81%2.02Mua1.657M22.138B54.571.011890.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002907 CHONGQING PHARSCIN
16.550.73%0.12Bán702.500K6.646B39.610.421140.00Dược phẩm
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
18.620.11%0.02Bán1.261M3.385B27.540.681152.00Dược phẩm
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
39.81-0.77%-0.31Mua635.271K2.651B41.520.96433.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
30.69-0.68%-0.21Sức bán mạnh405.388K2.762B28.991.06901.00Dược phẩm
002950 ALLMED MEDICAL PRO
22.822.06%0.46Mua3.304M9.634B35.510.644526.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300003 LEPU MEDICAL TECHN
27.51-0.11%-0.03Mua10.880M49.013B31.330.887689.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300006 CHONGQING LUMMY PH
4.76-1.65%-0.08Mua10.707M3.866B54.360.091319.00Dược phẩm
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
17.222.26%0.38Mua29.933M18.087B62.950.271993.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300015 AIER EYE HOSPITAL
38.080.26%0.10Mua11.310M117.965B98.640.3916430.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300016 BEIJING BEILU PHAR
8.92-1.00%-0.09Bán4.878M4.362B24.910.36535.00Dược phẩm
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.38-0.59%-0.02Bán8.127M10.159B47.220.075487.00Dược phẩm
300030 GUANGZHOU IMPROVE
6.100.99%0.06Mua3.813M1.884B-0.43946.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.41-0.45%-0.02Mua2.451M4.682B23.840.181673.00Dược phẩm
300049 INNER MONGOLIA FUR
8.081.51%0.12Mua2.098M2.125B613.050.01626.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300061 SHANGHAI CONANT MA
7.11-4.82%-0.36Bán19.807M4.813B-1.252811.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300086 HONZ PHARMACEUTICA
4.920.82%0.04Sức bán mạnh3.777M2.214B-0.041587.00Dược phẩm
300108 JI YAO HOLDING GRO
4.21-1.86%-0.08Sức bán mạnh5.102M2.678B18.700.231544.00Dược phẩm
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.18-0.24%-0.01Sức bán mạnh6.529M4.942B139.750.032617.00Dược phẩm
300119 TIANJIN RINGPU BIO
14.750.14%0.02Mua14.093M5.966B43.250.341984.00Dược phẩm
300122 CHONGQING ZHIFEI B
50.000.77%0.38Mua4.947M80.000B41.751.202405.00Dược phẩm
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
29.64-0.50%-0.15Mua12.630M45.570B43.070.691089.00Dược phẩm
300143 INKON LIFE TECHNOL
7.940.51%0.04Sức bán mạnh662.502K4.334B152.960.051189.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.30-0.63%-0.04Sức bán mạnh2.787M4.167B71.190.093561.00Dược phẩm
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.14-0.58%-0.03Bán6.234M5.310B-0.313746.00Dược phẩm
300171 SHANGHAI TOFFLON S
7.15-0.83%-0.06Sức bán mạnh1.695M4.493B68.340.102547.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
5.260.57%0.03Bán2.417M3.201B232.740.021708.00Dược phẩm
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.51-0.54%-0.03Bán21.551M6.555B-0.323030.00Dược phẩm
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
6.18-1.28%-0.08Sức bán mạnh14.974M5.667B-0.511059.00Dược phẩm
300204 STAIDSON (BEIJING)
11.60-1.78%-0.21Bán957.021K5.522B75.770.15864.00Dược phẩm
300206 EDAN INSTRUMENTS I
7.242.12%0.15Mua6.369M4.212B37.680.191847.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300220 WUHAN GOLDEN LASER
36.60-0.73%-0.27Bán606.044K4.612B408.940.09248.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300233 SHANDONG JINCHENGP
20.95-0.90%-0.19Mua1.880M8.237B18.851.112926.00Dược phẩm
300238 GUANHAO BIOTECH CO
21.660.60%0.13Mua3.882M5.743B119.040.18482.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.935.79%0.27Mua25.913M2.577B66.410.07702.00Dược phẩm
300244 DIAN DIAGNOSTICS G
24.38-0.97%-0.24Bán8.544M15.127B36.080.688256.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
13.93-1.97%-0.28Mua7.244M2.035B35.200.401019.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300253 WINNING HEALTH TEC
16.78-0.59%-0.10Mua35.453M27.258B78.490.214241.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300254 SHANXI CY PHARMACE
8.30-0.24%-0.02Mua1.572M1.729B54.090.151665.00Dược phẩm
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
5.51-0.72%-0.04Sức bán mạnh6.438M5.152B32.780.17938.00Dược phẩm
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
6.98-0.43%-0.03Mua26.895M14.397B114.650.061485.00Dược phẩm
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
5.33-0.56%-0.03Mua21.320M4.199B47.420.111210.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300289 BEIJING LEADMAN BI
5.48-0.54%-0.03Sức bán mạnh1.782M2.307B224.220.02550.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
33.421.64%0.54Mua4.602M14.482B29.321.141626.00Dược phẩm
300298 SINOCARE INC
13.76-2.41%-0.34Mua4.274M7.779B28.080.492329.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300314 NINGBO DAVID MEDIC
9.841.55%0.15Mua6.630M2.834B121.020.08571.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300318 BEIJING BOHUI INNO
4.01-1.47%-0.06Bán2.565M3.276B60.790.071393.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300326 SHANGHAI KINETIC M
16.860.48%0.08Mua21.105M12.178B24.040.70711.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300347 HANGZHOU TIGERMED
68.030.00%0.00Mua4.309M50.997B84.150.813898.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
45.912.11%0.95Mua4.235M24.038B92.660.50901.00Dược phẩm
300363 PORTON PHARMA SOLU
15.37-0.32%-0.05Mua6.745M8.342B50.770.301642.00Dược phẩm
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
17.230.35%0.06Mua1.350M4.756B21.420.801788.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
12.91-0.23%-0.03Bán7.238M6.188B16.120.80493.00Dược phẩm
300404 GUANGZHOU BOJI MED
15.50-0.51%-0.08Sức bán mạnh2.610M2.698B586.010.03616.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300406 BEIJING STRONG BIO
16.400.12%0.02Bán2.312M8.229B27.440.63429.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300434 SICHUAN GOLDSTONE
7.72-1.28%-0.10Sức bán mạnh2.239M3.101B20.620.371617.00Dược phẩm
300436 FUJIAN COSUNTER PH
42.753.69%1.52Sức mua mạnh4.760M5.985B255.100.17832.00Dược phẩm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất