Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

287
Cổ phiếu
3961.282B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.238M
Khối lượng
+0.91%
Tỷ suất Cổ tức
+1.14%
Thay đổi
−3.87%
Hiệu suất Tháng
+35.61%
Hiệu suất Năm
+47.69%
Hiệu suất YTD
           
000004 SHENZHEN CAU TECH
20.911.65%0.34Mua940.580K1.727B-0.33210.00Dược phẩm
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.260.93%0.03Bán5.399M8.923B25.390.1311615.00Dược phẩm
000150 YIHUA HEALTHCARE C
5.000.81%0.04Bán11.400M4.353B-0.0313668.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.220.97%0.06Bán3.187M1.923B24.170.254758.00Dược phẩm
000403 SOUTHERN SHUANGLIN
32.342.34%0.74Mua809.903K8.613B67.870.471063.00Dược phẩm
000423 DONG-E-E-JIAO CO
34.943.28%1.11Mua4.758M22.126B22.831.484836.00Dược phẩm
000513 LIVZON PHARMACEUTI
30.280.26%0.08Bán7.891M28.230B23.861.277671.00Dược phẩm
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.310.61%0.02Bán4.771M3.387B-0.01314.00Dược phẩm
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
87.090.26%0.23Mua2.704M110.955B23.333.728068.00Dược phẩm
000545 GPRO TITANIUM INDU
2.991.01%0.03Mua5.748M2.921B39.770.071006.00Dược phẩm
000566 HAINAN HAIYAO CO
5.710.71%0.04Bán3.907M7.575B554.790.012359.00Dược phẩm
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
11.340.71%0.08Bán3.121M2.696B-0.041401.00Dược phẩm
000597 NORTHEAST PHARMACE
6.881.33%0.09Bán2.629M6.143B28.140.247659.00Dược phẩm
000623 JILIN AODONG PHARM
15.671.23%0.19Theo dõi3.764M18.004B15.031.033803.00Dược phẩm
000650 RENHE PHARMACY CO
5.981.01%0.06Bán11.363M7.331B13.250.457362.00Dược phẩm
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
444.902.24%9.73Bán2.251M74.028B52.568.285072.00Dược phẩm
000739 APELOA PHARMACEUTI
13.591.80%0.24Sức mua mạnh12.346M15.733B29.750.455761.00Dược phẩm
000756 SHANDONG XINHUA PH
6.911.62%0.11Bán2.103M3.553B14.350.476240.00Dược phẩm
000766 TONGHUA GH PHARMAC
6.420.00%0.00Bán5.066M6.205B20.030.322130.00Dược phẩm
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.43-0.16%-0.01Sức bán mạnh6.489M3.838B75.870.08805.00Dược phẩm
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.260.47%0.02Bán4.338M2.613B38.250.11702.00Dược phẩm
000813 DEZHAN HEALTHCARE
6.110.49%0.03Bán11.190M13.628B25.050.24900.00Dược phẩm
000908 HUNAN JINGFENG PHA
3.660.27%0.01Bán6.247M3.211B-0.083110.00Dược phẩm
000915 SHANDONG SHANDA W
21.971.85%0.40Sức mua mạnh5.019M5.055B35.870.602878.00Dược phẩm
000919 JINLING PHARMACEUT
7.200.56%0.04Bán1.401M3.609B10.060.714956.00Dược phẩm
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.471.30%0.07Bán3.764M9.332B10.510.517806.00Dược phẩm
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
9.160.77%0.07Bán1.135M2.288B15.910.571350.00Dược phẩm
000963 HUADONG MEDICINE
23.111.05%0.24Bán10.135M40.018B14.981.5310944.00Dược phẩm
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.121.37%0.11Mua3.005M6.616B38.390.214268.00Dược phẩm
000999 CHINA RESOURCES SA
29.030.66%0.19Bán3.380M28.231B12.332.3415044.00Dược phẩm
002001 ZHEJIANG NHU CO
21.750.93%0.20Mua11.410M46.304B20.601.058841.00Dược phẩm
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.721.07%0.05Mua4.937M9.246B17.030.2711206.00Dược phẩm
002007 HUALAN BIOLOGICAL
33.371.03%0.34Bán10.412M46.343B34.430.962144.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
13.911.09%0.15Mua13.710M16.937B21.810.634230.00Dược phẩm
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.090.70%0.07Bán7.722M7.263B13.300.752771.00Dược phẩm
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
11.120.27%0.03Mua8.074M5.714B26.500.421769.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002030 DA AN GENE CO(SUN
10.440.68%0.07Bán3.578M8.269B80.050.13926.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002038 BEIJING SL PHARMAC
12.651.04%0.13Bán4.250M12.862B23.710.53657.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
6.920.29%0.02Bán7.573M11.169B13.050.533177.00Dược phẩm
002107 SHANDONG WOHUA PHA
7.611.06%0.08Bán1.220M2.716B52.800.141448.00Dược phẩm
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
5.572.20%0.12Bán19.003M6.980B-0.061865.00Dược phẩm
002166 GUILIN LAYN NATURA
7.010.43%0.03Bán2.161M3.945B59.860.12513.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002173 INNOVATION MEDICAL
5.430.18%0.01Bán1.239M2.465B-0.353676.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
002198 GUANGDONG JIAYING
5.290.95%0.05Bán3.276M2.659B67.210.081021.00Dược phẩm
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.350.86%0.02Bán6.277M4.346B-0.648608.00Dược phẩm
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
19.162.68%0.50Bán8.383M18.706B23.040.814870.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
7.180.84%0.06Bán22.856M35.419B91.670.082990.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002262 JIANGSU NHWA PHARM
10.900.65%0.07Sức bán mạnh6.233M11.040B17.450.624168.00Dược phẩm
002275 GUILIN SANJIN PHAR
12.700.47%0.06Bán343.300K7.460B18.250.692397.00Dược phẩm
002287 TIBET CHEEZHENG TI
21.541.75%0.37Sức mua mạnh1.171M11.223B32.080.661934.00Dược phẩm
002294 SHENZHEN SALUBRIS
18.110.33%0.06Bán2.990M18.881B18.420.984622.00Dược phẩm
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
9.930.00%0.00Mua4.674M7.977B17.620.561801.00Dược phẩm
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
10.68-0.09%-0.01Mua37.440M9.794B25.740.423828.00Dược phẩm
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.430.23%0.01Bán2.030M3.694B-0.201506.00Dược phẩm
002365 QIANJIANG YONGAN P
8.230.73%0.06Bán2.806M2.292B25.280.32831.00Dược phẩm
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
6.88-1.01%-0.07Mua56.193M3.729B77.480.091030.00Dược phẩm
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.400.75%0.04Bán7.866M8.936B-0.826994.00Dược phẩm
002393 TIANJIN LISHENG PH
25.341.97%0.49Bán1.015M4.534B21.111.181652.00Dược phẩm
002399 SHENZHEN HEPALINK
17.654.01%0.68Mua8.179M21.165B25.300.672333.00Dược phẩm
002411 YANAN BICON PHARMA
16.00-1.23%-0.20Bán6.421M24.823B86.230.194946.00Dược phẩm
002412 HUNAN HANSEN PHARM
8.640.58%0.05Bán2.710M4.322B26.280.331924.00Dược phẩm
002422 SICHUAN KELUN PHAR
21.992.04%0.44Bán12.036M31.027B28.110.7719990.00Dược phẩm
002424 GUIZHOU BAILING GR
8.420.72%0.06Bán4.141M11.798B24.460.345588.00Dược phẩm
002432 ANDON HEALTH CO LT
4.820.42%0.02Bán2.631M2.077B-0.011399.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.420.91%0.04Bán4.571M3.358B17.150.261887.00Dược phẩm
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
3.910.26%0.01Bán1.685M4.820B14.220.272889.00Dược phẩm
002437 HARBIN GLORIA PHAR
2.960.68%0.02Bán25.554M6.462B52.920.062427.00Dược phẩm
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.670.90%0.14Bán2.079M4.530B11.081.402713.00Dược phẩm
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.420.91%0.04Bán2.210M5.606B23.910.181255.00Dược phẩm
002551 SHENZHEN GLORY MED
4.330.70%0.03Bán1.789M3.036B57.620.071779.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.190.65%0.04Bán1.083M2.035B28.560.221823.00Dược phẩm
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.111.37%0.15Bán3.612M13.193B21.590.515218.00Dược phẩm
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
17.951.87%0.33Mua3.655M10.862B19.250.921912.00Dược phẩm
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.800.44%0.03Mua1.320M3.457B38.380.181504.00Dược phẩm
002653 HAISCO PHARMACEUTI
20.20-0.69%-0.14Bán5.574M21.838B53.370.382211.00Dược phẩm
002675 YANTAI DONGCHENG B
15.390.85%0.13Mua10.176M12.242B33.930.451673.00Dược phẩm
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.460.45%0.02Bán1.190M1.798B-0.14483.00Dược phẩm
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.240.81%0.13Mua436.600K3.237B19.160.841280.00Dược phẩm
002737 SUNFLOWER PHARMACE
14.271.21%0.17Bán1.524M8.234B13.931.015940.00Dược phẩm
002750 KUNMING LONGJIN PH
12.280.24%0.03Bán8.902M4.906B4253.470.00254.00Dược phẩm
002755 BEIJING AOSAIKANG
15.602.03%0.31Mua3.826M14.192B19.260.791566.00Dược phẩm
002773 CHENGDU KANGHONG P
38.64-0.72%-0.28Sức mua mạnh4.501M33.999B45.940.854382.00Dược phẩm
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
20.721.07%0.22Sức mua mạnh902.300K1.777B46.130.44662.00Dược phẩm
002821 ASYMCHEM LABORATOR
127.993.00%3.73Mua2.397M28.755B53.652.333291.00Dược phẩm
002826 TIBET AIM PHARM IN
9.500.85%0.08Bán918.881K1.820B59.740.16377.00Dược phẩm
002864 SHAANXI PANLONG PH
26.180.73%0.19Bán1.292M2.253B29.460.88641.00Dược phẩm
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
18.321.66%0.30Mua1.762M2.162B43.000.42526.00Dược phẩm
002872 TIANSHENG PHARMACE
4.98-0.40%-0.02Mua2.923M1.590B-0.312485.00Dược phẩm
002873 GUIYANG XINTIAN PH
16.29-1.27%-0.21Mua4.319M1.932B25.420.651521.00Dược phẩm
002880 SHENZHEN WEIGUANG
49.202.18%1.05Bán348.118K5.200B32.921.46713.00Dược phẩm
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.061.40%0.18Bán535.580K2.061B63.490.20451.00Dược phẩm
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.250.18%0.02Bán1.022M3.555B20.340.551696.00Dược phẩm
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
60.000.38%0.23Mua2.179M24.043B55.521.081890.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002907 CHONGQING PHARSCIN
20.8910.01%1.90Mua28.390M7.625B46.620.411140.00Dược phẩm
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
16.420.67%0.11Bán1.360M2.965B23.300.701152.00Dược phẩm
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
34.280.56%0.19Bán267.279K2.270B38.880.88433.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
28.982.19%0.62Mua954.200K2.552B25.301.12901.00Dược phẩm
002950 ALLMED MEDICAL PRO
19.531.19%0.23Bán909.133K8.148B25.790.754526.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300003 LEPU MEDICAL TECHN
31.580.25%0.08Theo dõi24.588M56.122B33.190.957689.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300006 CHONGQING LUMMY PH
5.010.40%0.02Bán8.659M4.053B54.740.091319.00Dược phẩm
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
14.980.67%0.10Bán7.036M15.629B53.850.281993.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300015 AIER EYE HOSPITAL
40.690.97%0.39Bán20.113M124.842B92.760.4416430.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300016 BEIJING BEILU PHAR
8.182.12%0.17Bán5.423M3.962B20.770.39535.00Dược phẩm
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.441.18%0.04Mua15.923M10.238B38.810.095487.00Dược phẩm
300030 GUANGZHOU IMPROVE
6.622.00%0.13Sức mua mạnh7.885M2.004B-0.42946.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.490.45%0.02Bán4.178M4.727B24.080.191673.00Dược phẩm
300049 INNER MONGOLIA FUR
7.330.96%0.07Bán1.338M1.910B2104.350.00626.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300061 SHANGHAI CONANT MA
5.910.17%0.01Bán3.321M3.994B-1.442811.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300086 HONZ PHARMACEUTICA
4.610.66%0.03Bán3.203M2.061B-0.071587.00Dược phẩm
300108 JI YAO HOLDING GRO
3.770.53%0.02Bán4.872M2.385B22.000.171544.00Dược phẩm
300110 HUAREN PHARMACEUTI
3.930.77%0.03Bán4.008M4.611B126.460.032617.00Dược phẩm
300119 TIANJIN RINGPU BIO
14.110.43%0.06Bán4.370M5.683B35.790.391984.00Dược phẩm
300122 CHONGQING ZHIFEI B
45.883.38%1.50Bán11.870M71.008B33.371.332405.00Dược phẩm
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
31.605.05%1.52Mua17.481M46.246B43.000.701089.00Dược phẩm
300143 INKON LIFE TECHNOL
8.401.08%0.09Mua2.266M4.536B211.880.041189.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.491.09%0.07Bán2.781M4.247B74.840.093561.00Dược phẩm
300158 SHANXI ZHENDONG PH
4.610.22%0.01Bán5.584M4.726B-0.223746.00Dược phẩm
300171 SHANGHAI TOFFLON S
7.072.32%0.16Bán2.340M4.342B66.440.102547.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
4.921.65%0.08Bán8.175M2.946B87.290.061708.00Dược phẩm
300194 FUAN PHARMACEUTICA
4.890.62%0.03Bán11.049M5.782B-0.313030.00Dược phẩm
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
5.510.36%0.02Bán4.977M5.034B-0.771059.00Dược phẩm
300204 STAIDSON (BEIJING)
10.350.68%0.07Bán599.382K4.894B86.990.12864.00Dược phẩm
300206 EDAN INSTRUMENTS I
7.070.28%0.02Bán2.782M4.101B35.160.201847.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300220 WUHAN GOLDEN LASER
32.78-0.24%-0.08Bán359.200K4.140B307.300.11248.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300233 SHANDONGJINCHENG P
19.651.13%0.22Bán592.550K7.639B16.471.182926.00Dược phẩm
300238 GUANHAO BIOTECH CO
17.300.76%0.13Bán2.813M4.553B131.890.13482.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.530.22%0.01Sức bán mạnh5.583M2.363B61.820.07702.00Dược phẩm
300244 DIAN DIAGNOSTICS G
21.261.72%0.36Bán5.417M12.968B30.580.688256.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
14.101.15%0.16Bán1.989M2.036B29.170.481019.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300253 WINNING HEALTH TEC
15.551.97%0.30Bán15.231M25.026B64.740.244241.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.890.90%0.07Theo dõi1.389M1.629B56.180.141665.00Dược phẩm
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
5.170.00%0.00Bán7.065M4.834B27.900.19938.00Dược phẩm
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
6.220.16%0.01Bán10.514M12.809B149.490.041485.00Dược phẩm
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
4.651.31%0.06Sức bán mạnh6.126M3.647B39.050.121210.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300289 BEIJING LEADMAN BI
5.831.22%0.07Bán1.787M2.425B-0.02550.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
30.950.26%0.08Bán1.661M13.377B26.621.161626.00Dược phẩm
300298 SINOCARE INC
13.810.29%0.04Bán1.306M7.784B27.160.512329.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300314 NINGBO DAVID MEDIC
8.561.06%0.09Bán1.584M2.439B77.080.11571.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300318 BEIJING BOHUI INNO
3.930.00%0.00Bán667.991K3.210B62.970.061393.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
300326 SHANGHAI KINETIC M
12.911.25%0.16Bán20.785M9.109B17.500.73711.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300347 HANGZHOU TIGERMED
63.501.60%1.00Bán5.276M46.847B68.610.913898.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
46.723.13%1.42Bán11.245M23.718B81.750.55901.00Dược phẩm
300363 PORTON PHARMA SOLU
13.412.05%0.27Mua3.418M7.132B45.360.291642.00Dược phẩm
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
16.470.98%0.16Bán3.036M4.502B19.610.831788.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
11.910.51%0.06Bán4.981M5.680B14.500.82493.00Dược phẩm
300404 GUANGZHOU BOJI MED
13.865.40%0.71Bán3.082M2.279B332.320.04616.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300406 BEIJING STRONG BIO
17.880.28%0.05Mua5.626M8.947B29.280.64429.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
300434 SICHUAN GOLDSTONE
7.031.01%0.07Bán1.291M2.796B18.590.371617.00Dược phẩm
300436 FUJIAN COSUNTER PH
32.210.91%0.29Bán1.495M4.469B182.830.17832.00Dược phẩm
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
13.50-0.22%-0.03Bán1.126M4.586B18.860.742863.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất