Vận chuyển (Khu vực)

138
Cổ phiếu
2999.193B
Giá trị vốn hóa thị trường
22.367M
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
−0.80%
Hiệu suất Tháng
−2.13%
Hiệu suất Năm
−6.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000008CHINA HIGH-SPEED R
2.44 CNY0.41%24.141M0.826.543B CNY−0.31 CNY36.42%0.00%Vận chuyển
000040TUNGHSU AZURE RENE
3.78 CNY0.80%8.622M0.865.62B CNY−0.07 CNY80.83%0.00%Vận chuyển
000088SHN YAN TIAN PORT
5.03 CNY0.00%3.829M0.7311.313B CNY21.250.24 CNY13.85%0.89%Vận chuyển
000089SHN AIRPORT
6.80 CNY1.04%7.487M1.0713.945B CNY−0.28 CNY22.52%0.44%Vận chuyển
Theo dõi
000099CITIC OFFSHORE HEL
8.00 CNY0.88%5.33M0.816.206B CNY31.140.26 CNY−25.45%0.81%Vận chuyển
Theo dõi
000507ZHUHAI PORT HOLDIN
5.51 CNY0.36%5.533M0.974.672B CNY15.780.35 CNY−16.68%1.28%Vận chuyển
000520PHOENIX SHIPPING
2.94 CNY0.34%4.285M1.062.976B CNY753.850.00 CNY−95.41%0.00%Vận chuyển
000557NINGXIA WESTERN VE
4.59 CNY1.77%5.799M1.036.694B CNY31.350.15 CNY−5.61%0.00%Vận chuyển
000582BEIBU GULF PORT CO
7.87 CNY0.25%6.241M0.6213.874B CNY13.600.58 CNY9.50%2.20%Vận chuyển
000701XIAMEN XINDE CO
6.51 CNY0.77%9.433M0.544.489B CNY−0.13 CNY6.82%0.00%Vận chuyển
000755SHANXI ROAD & BRID
4.75 CNY1.06%3.66M0.546.97B CNY15.570.31 CNY−16.67%0.00%Vận chuyển
000828DONGGUAN DEVELOPME
9.01 CNY−0.22%3.434M1.029.366B CNY10.990.82 CNY−1.51%2.77%Vận chuyển
000900XIANDAI INVEST CO
4.15 CNY0.24%7.592M0.706.299B CNY13.370.31 CNY17.66%2.41%Vận chuyển
000905XIAMEN PORT DEV
7.38 CNY0.14%6.659M0.355.475B CNY22.430.33 CNY−21.03%0.81%Vận chuyển
001202GUANGDONG JUSHEN L
16.90 CNY0.60%2.171M1.252.177B CNY45.710.37 CNY9.31%0.92%Vận chuyển
001205NANJING SHENGHANG
18.60 CNY0.00%1.135M0.993.18B CNY18.890.98 CNY5.47%0.54%Vận chuyển
Mua
001213CHINA RAILWAY SPEC
4.37 CNY1.16%12.113M0.9319.422B CNY44.140.10 CNY−13.76%0.85%Vận chuyển
001228YONGTAIYUN CHEMICA
37.51 CNY1.41%489.482K1.123.896B CNY15.042.49 CNY1.60%Vận chuyển
Sức mua mạnh
001317SAN YANG MA (CHONG
36.52 CNY1.47%952.054K0.762.923B CNY222.410.16 CNY0.27%Vận chuyển
001872CHINA MERCHANTS P.
15.95 CNY0.00%3.314M1.5638.29B CNY12.221.31 CNY−16.11%2.82%Vận chuyển
001965CHINA MERCHANTS EX
9.65 CNY0.63%6.456M0.6759.687B CNY12.450.77 CNY16.02%4.29%Vận chuyển
Sức mua mạnh
002023SICHUAN HAITE HIGH
9.01 CNY1.46%4.505M1.066.016B CNY457.360.02 CNY−82.28%0.00%Vận chuyển
002040NANJING PORT CO LT
6.90 CNY0.73%2.192M0.663.389B CNY25.390.27 CNY−16.75%0.97%Vận chuyển
002120YUNDA HOLDING CO L
9.86 CNY1.34%16.469M0.8428.571B CNY15.900.62 CNY13.28%0.53%Vận chuyển
Mua
002183ETERNAL ASIA SUPPL
4.43 CNY0.23%11.945M0.6711.503B CNY59.860.07 CNY−52.50%0.45%Vận chuyển
002210SHENZHEN FEIMA INT
1.95 CNY2.09%15.018M0.875.189B CNY54.780.04 CNY3855.56%0.00%Vận chuyển
002320HAINAN STRAIT SHIP
5.80 CNY−0.51%7.524M0.9812.928B CNY45.710.13 CNY78.23%0.78%Vận chuyển
002352S.F. HOLDING CO
40.80 CNY0.25%12.611M0.79199.275B CNY25.361.61 CNY26.07%0.61%Vận chuyển
Sức mua mạnh
002357SICHUAN FULIN TRAN
7.05 CNY1.88%5.012M1.242.21B CNY20.100.35 CNY83.47%1.70%Vận chuyển
002485CEDAR DEVELOPMENT
4.95 CNY0.20%925K0.372.693B CNY−0.54 CNY34.21%0.00%Vận chuyển
002492ZHUHAI WINBASE INT
5.97 CNY1.02%3.687M1.072.418B CNY19.310.31 CNY26.00%1.34%Vận chuyển
002682LONGZHOU GROUP CO
4.06 CNY2.01%7.073M0.732.283B CNY−0.25 CNY−265.74%0.00%Vận chuyển
002769SHENZHEN PROLTO SU
8.51 CNY1.19%5.668M0.473.177B CNY−0.37 CNY−1151.84%0.24%Vận chuyển
002800XINJIANG TIANSHUN
16.15 CNY−5.00%5.653M2.181.756B CNY335.060.05 CNY−85.55%0.69%Vận chuyển
002889SHENZHEN EASTTOP S
21.58 CNY1.84%6.636M0.504.164B CNY23.020.94 CNY−20.19%0.27%Vận chuyển
002928CHINA EXPRESS AIRL
7.23 CNY−0.82%11.728M1.369.228B CNY−1.56 CNY−48.56%0.00%Vận chuyển
Mua
002930GUANGDONG GREAT RI
21.37 CNY−3.83%2.231M3.759.73B CNY37.310.57 CNY4.37%1.40%Vận chuyển
Mua
201872CHINA MERCHANTS P.
7.74 HKD−0.39%112.8K1.5138.29B CNY5.261.36 CNY−21.51%6.47%Vận chuyển
300013HENAN XINNING MODE
3.89 CNY1.83%6.772M1.211.738B CNY−0.07 CNY78.34%0.00%Vận chuyển
300240JIANGSU FEILIKS IN
6.62 CNY1.53%4.882M1.192.424B CNY37.740.18 CNY−47.53%0.76%Vận chuyển
Sức mua mạnh
300350HPF CO LTD
4.49 CNY0.90%8.059M1.362.525B CNY−0.11 CNY−13.02%0.00%Vận chuyển
300424GUANGZHOU HANGXIN
12.84 CNY2.47%2.263M1.093.089B CNY139.410.09 CNY20.87%0.08%Vận chuyển
300789CHENGDU TANGYUAN E
23.58 CNY2.25%1.459M0.952.579B CNY24.430.97 CNY42.49%0.82%Vận chuyển
300807ZHENGZHOU TIAMAES
32.93 CNY4.44%4.967M0.972.241B CNY−0.32 CNY36.34%0.00%Vận chuyển
300867SHENGYUAN ENVIRONM
16.20 CNY0.37%1.062M0.874.402B CNY28.760.56 CNY−33.51%0.43%Vận chuyển
300873HICHAIN LOGISTICS
18.39 CNY−0.59%2.134M1.304.241B CNY13.761.34 CNY−24.73%1.90%Vận chuyển
Sức mua mạnh
301068HANGZHOU DADI HAIY
29.90 CNY0.07%550.935K1.192.512B CNY39.480.76 CNY59.94%0.67%Vận chuyển
301339JIANGSU TONGXINGBA
20.97 CNY1.30%1.948M0.868.535B CNY47.240.44 CNY12.44%0.81%Vận chuyển
600004GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
11.20 CNY−0.09%13.721M1.0426.507B CNY−0.17 CNY22.83%0.00%Vận chuyển
Mua
600009SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT
37.89 CNY0.72%8.452M0.9294.289B CNY−0.64 CNY44.22%0.00%Vận chuyển
Mua
600012ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
11.10 CNY−0.27%4.473M0.6516.692B CNY11.380.98 CNY10.11%4.95%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600017RIZHAO PORT CO.,LTD.
3.00 CNY−0.66%19.908M0.599.227B CNY13.220.23 CNY−16.09%1.33%Vận chuyển
600018SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD
5.15 CNY−0.58%15.701M0.93119.373B CNY8.690.59 CNY−18.08%2.72%Vận chuyển
Theo dõi
600020HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
3.60 CNY0.84%8.288M0.488.091B CNY18.880.19 CNY−1.40%0.53%Vận chuyển
600026COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION
13.52 CNY−2.66%30.368M1.1357.283B CNY15.730.86 CNY1.11%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600029CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED
6.12 CNY−0.33%24.413M0.9998.906B CNY−1.34 CNY−20.50%0.00%Vận chuyển
Mua
600033FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
3.32 CNY0.30%10.452M0.419.111B CNY10.430.32 CNY3.81%4.52%Vận chuyển
600057XIAMEN XIANGYU
6.81 CNY0.89%8.146M0.5915.152B CNY7.830.87 CNY−11.73%8.96%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600096YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
17.09 CNY−0.18%9.738M0.8731.349B CNY5.992.85 CNY−5.39%5.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600115CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED
4.40 CNY−0.45%44.71M1.0276.853B CNY−1.27 CNY9.53%0.00%Vận chuyển
Mua
600119Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
6.28 CNY1.45%2.051M1.082.294B CNY−0.04 CNY89.18%0.00%Vận chuyển
600125CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
6.19 CNY1.14%14.839M1.038.081B CNY20.010.31 CNY5.35%1.29%Vận chuyển
Theo dõi
600153XIAMEN C&D INC.
9.92 CNY0.20%13.027M0.7329.531B CNY5.171.92 CNY−11.87%8.06%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600179ANTONG HOLDINGS
2.77 CNY0.00%10.991M0.9117.534B CNY9.170.30 CNY−49.38%0.00%Vận chuyển
600190JINZHOU PORT CO.,LTD.
3.50 CNY0.57%59.8M0.956.565B CNY73.070.05 CNY−7.53%0.57%Vận chuyển
600221HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
1.48 CNY0.68%48.018M0.5663.963B CNY−0.26 CNY−37.82%0.00%Vận chuyển
600233YTO EXPRESS GROUP
15.03 CNY−0.13%7.981M1.0255.682B CNY12.921.16 CNY19.14%1.66%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600278ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.
6.91 CNY1.92%5.339M0.977.525B CNY20.900.33 CNY−34.57%1.82%Vận chuyển
600326TIBET TIANLU
5.15 CNY3.00%60.861M0.926.166B CNY−0.51 CNY−257.89%1.19%Vận chuyển
600350SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
7.16 CNY1.56%11.074M0.8134.657B CNY12.720.56 CNY−8.40%5.59%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600368GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.
3.85 CNY0.79%11.097M0.574.767B CNY7.880.49 CNY−2.73%1.12%Vận chuyển
600377JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
10.39 CNY0.87%6.749M0.6847.667B CNY12.030.86 CNY33.95%4.43%Vận chuyển
Mua
600428COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS
5.33 CNY0.38%12.569M0.6411.442B CNY10.140.53 CNY130.37%3.00%Vận chuyển
Mua
600515HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD
3.97 CNY0.00%15.146M0.7054.288B CNY19.100.21 CNY204.39%0.00%Vận chuyển
Mua
600548SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED
9.99 CNY0.50%2.164M0.5618.767B CNY10.400.96 CNY−6.29%4.62%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600561JIANGXI CHANGYUN
5.94 CNY3.30%5.048M1.791.69B CNY−0.31 CNY4.78%0.22%Vận chuyển
600575HUAIHE ENERGY (GROUP) CO.,LTD
2.77 CNY0.73%31.477M1.0510.52B CNY33.450.08 CNY−41.40%0.00%Vận chuyển
600611DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
3.07 CNY0.66%12.642M1.045.676B CNY55.320.06 CNY0.98%Vận chuyển
600650SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE
9.47 CNY0.53%804.485K0.654.302B CNY54.460.17 CNY−83.54%3.06%Vận chuyển
600676SHANGHAI JIAO YUN GROUP
4.26 CNY2.40%5.48M1.324.381B CNY25.570.17 CNY0.00%Vận chuyển
600717TIANJIN PORT HOLDINGS CO.,LTD.
4.41 CNY−0.68%11.065M0.7012.763B CNY15.360.29 CNY−17.97%1.75%Vận chuyển
600730CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
5.68 CNY2.53%6.725M1.833.332B CNY−0.16 CNY−938.78%0.13%Vận chuyển
600739LIAONING CHENGDA CO.,LTD.
12.95 CNY−0.46%3.867M0.9619.81B CNY25.280.51 CNY−55.32%1.16%Vận chuyển
600755XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.
7.88 CNY−0.13%15.486M0.6417.799B CNY5.811.36 CNY17.62%8.25%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600787CMST DEVELOPMENT CO.,LTD.
5.30 CNY0.38%6.91M0.9411.496B CNY29.640.18 CNY−66.98%1.89%Vận chuyển
600798NINGBO MARINE COMPANY LIMITED.
3.61 CNY1.12%6.568M0.944.356B CNY43.490.08 CNY−61.20%0.83%Vận chuyển
600834SHANGHAI SHENTONG METRO
8.27 CNY0.85%1.384M0.793.948B CNY54.620.15 CNY−0.07%0.56%Vận chuyển
600897XIAMEN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD
13.02 CNY1.09%2.136M0.485.428B CNY29.260.45 CNY2886.58%0.47%Vận chuyển
Theo dõi
601000TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD.
3.69 CNY−0.81%26.608M0.6221.867B CNY11.950.31 CNY−10.05%5.42%Vận chuyển
Mua
601006DAQIN RAILWAY
7.29 CNY0.41%23.454M0.44110.568B CNY11.760.62 CNY−8.82%6.58%Vận chuyển
Mua
601008JIANGSU LIANYUNGANG PORT CO.,LTD.
4.53 CNY0.22%11.725M0.995.571B CNY30.320.15 CNY52.92%1.10%Vận chuyển
601018NINGBO ZHOUSHAN PORT COMPANY LIMITED
3.45 CNY0.00%10.43M0.6167.118B CNY16.540.21 CNY−25.69%2.52%Vận chuyển
601021SPRING AIRLINES
54.71 CNY−0.07%2.363M0.8153.536B CNY−1.08 CNY18.98%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
601022NINGBO OCEAN SHIPPING
9.90 CNY1.43%5.691M1.3012.956B CNY1.56%Vận chuyển
601107SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
4.11 CNY0.24%7.493M0.7612.569B CNY11.870.35 CNY−36.97%2.43%Vận chuyển
601111AIR CHINA LIMITED
8.08 CNY0.87%63.971M1.40116.461B CNY−1.55 CNY22.90%0.00%Vận chuyển
Mua
601156EASTERN AIR LOGISTICS
12.22 CNY−0.08%2.951M0.8119.4B CNY6.971.75 CNY−34.14%2.86%Vận chuyển
Sức mua mạnh
601188HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
4.32 CNY1.17%76.054M0.735.685B CNY40.190.11 CNY−7.65%1.32%Vận chuyển
601228GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED
3.23 CNY−0.31%13.651M0.7224.369B CNY23.580.14 CNY−33.75%1.33%Vận chuyển
601298QINGDAO PORT INTERNATIONAL
6.36 CNY−0.31%7.451M0.7138.22B CNY8.640.74 CNY16.27%4.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh