Vận chuyển (Khu vực)

136
Cổ phiếu
2800.904B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.986M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
−2.71%
Hiệu suất Tháng
+5.39%
Hiệu suất Năm
+2.92%
Hiệu suất YTD
           
000008 CHINA HIGH-SPEED R
2.200.46%0.01Bán11.470M25233786.605.947B-0.493295.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
4.099.95%0.37Mua101.633M415679346.285.531B-0.38425.00
000089 SHN AIRPORT
6.72-2.33%-0.16Bán Mạnh15.830M106380912.9614.109B-0.364935.00
000099 CITIC OFFSHORE HEL
6.92-0.57%-0.04Bán4.024M27847422.485.399B20.200.341046.00
000429 GUANGDONG PROV EXP
7.402.78%0.20Mua4.460M33004170.2014.273B9.260.782983.00
000507 ZHUHAI PORT HOLDIN
5.12-0.39%-0.02Bán8.812M45114880.004.358B12.270.425608.00
000557 NINGXIA WESTERN VE
4.84-0.41%-0.02Bán8.464M40963824.007.088B31.330.161111.00
000582 BEIBU GULF PORT CO
7.030.43%0.03Bán5.609M39428514.2412.342B13.250.658621.00
000701 XIAMEN XINDE CO
5.160.98%0.05Bán5.287M27281322.482.823B-0.145323.00
000755 SHANXI ROAD & BRID
5.16-2.64%-0.14Bán15.983M82474132.447.777B14.480.37639.00
000900 XIANDAI INVEST CO
3.880.00%0.00Bán3.654M14179126.325.889B14.700.263766.00
000905 XIAMEN PORT DEV
7.08-0.56%-0.04Bán3.899M27604927.085.282B17.090.424907.00
000978 GUILIN TOURISM COR
6.25-4.73%-0.31Bán22.254M139088425.003.071B-0.772205.00
001202 GUANGDONG JUSHEN L
14.42-2.44%-0.36Bán Mạnh3.607M52016429.641.904B43.700.34470.00
001205 NANJING SHENGHANG
29.13-0.92%-0.27Bán1.818M52947793.125.018B31.500.93462.00
001213 CHINA RAILWAY SPEC
4.250.24%0.01Bán3.526M14983536.5018.844B36.930.113366.00
001228 YONGTAIYUN CHEMICA
47.62-5.33%-2.68Bán1.667M79389538.475.224B607.00
001317 SAN YANG MA (CHONG
35.41-3.83%-1.41Bán1.895M67085980.092.947B812.00
001872 CHINA MERCHANTS P.
14.61-1.42%-0.21Bán1.515M22131081.9027.155B9.531.5615892.00
001965 CHINA MERCHANTS EX
7.583.55%0.26Bán7.781M58982435.9245.225B10.960.745459.00
002040 NANJING PORT CO LT
6.53-1.95%-0.13Bán Mạnh6.324M41293245.133.223B20.400.33959.00
002183 ETERNAL ASIA SUPPL
5.52-1.25%-0.07Bán16.992M93796220.8814.516B35.880.168034.00
002210 SHENZHEN FEIMA INT
2.362.61%0.06Bán37.672M88906951.326.121B2555.560.00289.00
002295 GUANGDONG JINGYI M
6.43-0.31%-0.02Bán3.106M19972866.001.616B37.720.17506.00
002320 HAINAN STRAIT SHIP
4.93-1.40%-0.07Bán4.651M22930909.0011.145B70.220.073243.00
002352 S.F. HOLDING CO
47.22-0.13%-0.06Bán Mạnh16.124M761359382.98230.925B37.051.28177129.00
002485 CEDAR DEVELOPMENT
3.250.62%0.02Bán681.300K2214225.001.757B-0.82155.00
002492 ZHUHAI WINBASE INT
5.25-8.06%-0.46Bán Mạnh19.091M100227912.752.313B23.270.25602.00
002682 LONGZHOU GROUP CO
4.05-5.81%-0.25Bán Mạnh25.294M102440169.452.418B-0.074398.00
002769 SHENZHEN PROLTO SU
7.14-1.11%-0.08Bán4.457M31821552.002.695B204.530.04358.00
002800 XINJIANG TIANSHUN
18.70-1.68%-0.32Bán6.289M117608981.292.068B57.010.33210.00
002889 SHENZHEN EASTTOP S
21.30-0.65%-0.14Bán478.216K10186000.322.961B13.041.64820.00
002928 CHINA EXPRESS AIRL
10.64-1.75%-0.19Bán5.863M62380192.0010.956B-1.055572.00
002930 GUANGDONG GREAT RI
22.99-3.61%-0.86Bán1.506M34632802.7110.691B43.470.571149.00
200152 SHANDONG AIRLINES
5.021.41%0.07Mua164.900K827798.001.797B-11.1111783.00
200429 GUANGDONG PROV EXP
5.34-1.29%-0.07Bán449.383K2399705.2214.273B5.760.802983.00
201872 CHINA MERCHANTS P.
8.02-0.62%-0.05Bán176.406K1414776.3027.155B4.301.6015892.00
300013 HENAN XINNING MODE
4.03-2.89%-0.12Bán11.665M47008539.501.854B-0.312194.00
300240 JIANGSU FEILIKS IN
6.70-1.33%-0.09Bán3.368M22563590.002.474B20.310.333596.00
300350 HPF CO LTD
4.74-0.42%-0.02Bán4.706M22305738.482.679B-0.10903.00
300455 BEIJING CTROWELL T
7.53-1.83%-0.14Bán Mạnh2.244M16897252.235.505B48.700.16634.00
300789 CHENGDU TANGYUAN E
19.38-2.22%-0.44Bán Mạnh440.643K8539660.901.654B22.500.89599.00
300807 ZHENGZHOU TIAMAES
19.65-0.46%-0.09Bán643.874K12652124.101.339B-0.50671.00
300867 SHENGYUAN ENVIRONM
17.31-2.04%-0.36Bán Mạnh1.203M20829121.804.802B20.860.851320.00
300873 HICHAIN LOGISTICS
29.70-1.79%-0.54Bán1.120M33264624.826.451B17.031.781598.00
301068 HANGZHOU DADI HAIY
21.95-2.75%-0.62Bán316.905K6956065.071.896B47.670.47504.00
301339 JIANGSU TONGXINGBA
14.12-4.53%-0.67Theo dõi6.459M91198354.846.020B863.00
600004 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
14.26-1.79%-0.26Mua13.763M196267395.9234.365B-0.2210830.00
600009 SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT
57.78-2.48%-1.47Bán17.128M989677548.15147.443B-1.168122.00
600012 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
6.670.15%0.01Bán2.390M15941613.499.897B7.520.892058.00
600017 RIZHAO PORT CO.,LTD.
2.750.00%0.00Bán18.227M50122875.008.458B10.170.275709.00
600018 SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD
5.560.18%0.01Mua23.140M128659000.48128.644B7.670.7213546.00
600020 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2.880.70%0.02Bán4.717M13585101.126.427B14.790.193219.00
600026 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION
18.094.09%0.71Mua62.413M1129049198.1967.259B-1.137781.00
600029 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED
6.64-2.21%-0.15Mua38.799M257627298.88102.611B-1.1298098.00
600033 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
2.721.12%0.03Bán8.273M22501472.007.382B8.770.311351.00
600035 HUBEI CHUTIAN SMART COMMUNICATION CO.,LTD.
3.180.00%0.00Bán9.265M29462827.205.120B6.980.461759.00
600057 XIAMEN XIANGYU
8.34-0.24%-0.02Bán7.552M62984247.1218.483B8.481.147034.00
600096 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
23.731.02%0.24Bán45.940M1090162583.3743.125B7.793.0111379.00
600106 CHONGQING ROAD & BRIDGE CO.,LTD
4.650.65%0.03Bán8.559M39798396.756.140B24.930.19135.00
600115 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED
4.88-1.61%-0.08Bán20.082M97999969.6879.782B-1.4080321.00
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
5.75-2.38%-0.14Bán Mạnh1.621M9319025.002.151B-0.40413.00
600125 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
5.20-2.07%-0.11Bán Mạnh13.460M69994527.206.932B18.090.292212.00
600153 XIAMEN C&D INC.
13.851.54%0.21Mua30.420M421313052.7540.623B6.272.1826761.00
600179 ANTONG HOLDINGS
3.760.00%0.00Bán8.393M31558458.3214.270B6.081033.00
600190 JINZHOU PORT CO.,LTD.
3.01-1.95%-0.06Bán27.319M82230792.005.872B59.270.051550.00
600221 HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
1.632.52%0.04Mua443.762M723332712.0053.424B-0.1936892.00
600233 YTO EXPRESS GROUP
20.75-2.90%-0.62Mua14.072M291985202.0079.041B21.880.9815642.00
600269 JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO.,LTD.
3.240.31%0.01Bán9.435M30568146.127.543B8.070.403220.00
600278 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.
6.76-1.02%-0.07Bán3.332M22524996.004.637B13.410.516099.00
600326 TIBET TIANLU
4.62-0.22%-0.01Bán4.921M22734266.944.264B-0.192171.00
600350 SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
5.431.12%0.06Mua6.648M36098395.6525.922B8.740.629395.00
600368 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.
3.470.29%0.01Bán5.628M19529236.343.895B6.260.55794.00
600377 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
7.19-0.14%-0.01Bán2.845M20452508.6333.755B11.170.644822.00
600428 COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS
6.24-2.80%-0.18Bán56.563M352955965.4413.781B28.130.233646.00
600515 HNA INFRASTRUCTURE INVESTMENT GROUP CO., LTD
3.85-1.79%-0.07Mua45.133M173760159.6553.604B40.710.108776.00
600548 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED
7.961.02%0.08Bán832.471K6626469.1615.078B7.691.037105.00
600561 JIANGXI CHANGYUN
4.98-0.80%-0.04Bán Mạnh1.496M7452072.001.428B-0.3212299.00
600575 HUAIHE ENERGY (GROUP) CO.,LTD
2.48-0.40%-0.01Bán19.538M48453496.009.456B17.620.147746.00
600611 DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
2.880.00%0.00Bán2.932M8443745.285.673B-0.056490.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
10.89-0.55%-0.06Bán3.233M35203602.067.519B-0.13124.00
600650 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE
9.471.07%0.10Bán1.782M16871060.694.363B8.871.066062.00
600717 TIANJIN PORT HOLDINGS CO.,LTD.
4.00-0.74%-0.03Bán11.123M44490324.0011.663B11.510.357444.00
600730 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
5.04-0.40%-0.02Bán4.219M21265564.322.968B1405.560.00529.00
600787 CMST DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.86-0.21%-0.01Bán8.919M43347350.8810.621B8.990.546046.00
600798 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED.
3.61-1.90%-0.07Bán15.388M55550286.514.440B17.200.21902.00
600834 SHANGHAI SHENTONG METRO
8.210.86%0.07Bán2.157M17708567.713.886B53.730.15499.00
600897 XIAMEN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD
14.41-0.28%-0.04Bán796.878K11483011.984.303B691.390.023270.00
601000 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD.
2.580.00%0.00Bán Mạnh22.365M57702363.0615.289B7.520.343593.00
601006 DAQIN RAILWAY
6.771.35%0.09Sức mua mạnh26.966M182560808.4299.311B9.820.8194426.00
601008 JIANGSU LIANYUNGANG PORT CO.,LTD.
3.88-0.77%-0.03Bán11.558M44843398.764.808B40.020.103000.00
601018 NINGBO ZHOUSHAN PORT COMPANY LIMITED
3.63-0.55%-0.02Bán8.323M30212490.0057.697B13.000.2817425.00
601021 SPRING AIRLINES
51.80-1.46%-0.77Mua2.988M154794869.4148.178B-1.338893.00
601107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
3.81-0.52%-0.02Bán2.904M11063870.439.579B6.970.554203.00
601111 AIR CHINA LIMITED
10.47-2.15%-0.23Mua32.403M339264058.68130.835B-2.0288395.00
601156 EASTERN AIR LOGISTICS
15.88-2.16%-0.35Bán5.915M93928707.2825.766B6.092.666550.00
601188 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
2.90-0.34%-0.01Bán1.964M5695391.203.829B25.000.12609.00
601228 GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED
3.090.32%0.01Bán10.983M33936382.3223.237B14.890.218941.00
601298 QINGDAO PORT INTERNATIONAL
5.470.37%0.02Bán6.467M35371897.2232.364B8.610.639218.00
601326 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
2.660.38%0.01Bán8.836M23502855.6013.245B14.080.1911070.00
601333 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED
1.950.52%0.01Bán23.909M46623333.9012.229B-0.2540616.00
601518 JILIN EXPRESSWAY COMPANY LTD.
2.59-0.38%-0.01Bán4.043M10470896.033.511B10.940.241052.00
601598 SINOTRANS LIMITED
3.55-1.11%-0.04Bán21.582M76615947.3522.579B6.830.5333794.00
601866 COSCO SHIPPING DEVELOPMENT
2.47-0.40%-0.01Bán46.914M115878064.1227.464B5.490.4913338.00
601872 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING
7.101.00%0.07Bán103.558M735264391.5060.264B10.270.684303.00
601880 LIAONING PORT
1.60-0.62%-0.01Bán34.529M55245675.2030.730B21.640.0711227.00
601919 COSCO SHIPPING HOLDINGS
11.02-0.54%-0.06Bán62.579M689623500.30166.674B1.527.3030980.00
601975 NANJING TANKER CORPORATION
4.98-0.40%-0.02Mua329.545M1641131859.0024.264B46.550.112383.00
603032 DELIXI XINJIANG TRANSPORTATION CO.,LTD.
60.56-3.99%-2.52Bán1.090M66034443.4110.609B76.260.85659.00
603056 DEPPON LOGISTICS CO.,LTD.
16.45-0.60%-0.10Mua6.859M112823269.5116.996B77.660.2171773.00
603069 HAINAN HAIQI TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.
26.28-5.13%-1.42Bán14.039M368943987.968.753B-0.223082.00
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
7.58-4.17%-0.33Bán Mạnh5.239M39711908.042.109B-0.201092.00
603117 JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS CO
2.440.00%0.00Bán6.721M16398654.401.545B-0.51536.00
603128 CTS LNTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED
9.59-3.13%-0.31Bán10.969M105197178.9412.760B15.270.654794.00
603167 BOHAI FERRY GROUP CO.,LTD.
6.550.31%0.02Bán2.601M17036202.853.019B19.030.341578.00
603199 ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT
22.04-5.25%-1.22Bán Mạnh3.159M69630975.162.574B-0.231740.00
603209 XINGTONG SHIPPING
28.52-3.19%-0.94Bán993.491K28334363.325.892B468.00
603223 HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
21.66-1.72%-0.38Bán1.273M27577078.8011.243B181.700.121358.00
603329 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT
16.92-4.68%-0.83Bán4.581M77517321.842.818B11.581.53500.00
603535 GUANGZHOU JIACHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
17.56-1.95%-0.35Bán1.246M21883446.354.177B22.320.801165.00
603565 SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS
14.66-1.61%-0.24Bán4.575M67066758.5821.143B7.432.001398.00
603569 BEIJING CHANGJIU LOGISTICS CORP.
8.25-4.07%-0.35Bán6.621M54626055.004.819B136.940.061270.00
603648 SHANGHAI SHINE-LINK INTERNATIONAL LOGISTICS
8.00-0.87%-0.07Bán Mạnh2.444M19549600.002.925B20.980.381542.00
603686 FULONGMA GROUP CO.,LTD.
8.65-0.12%-0.01Bán1.688M14602134.203.596B13.170.6651310.00
603713 MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD
125.44-1.74%-2.22Bán1.136M142551521.2820.779B37.543.403361.00
603813 GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD
13.95-0.64%-0.09Bán502.400K7008480.001.476B28.090.501236.00
603836 BONDEX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
16.14-1.88%-0.31Bán Mạnh1.659M26780648.423.376B6.732.442411.00
603871 JIA YOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD
18.97-3.41%-0.67Bán4.587M87019710.579.821B21.471.12495.00
603885 JUNEYAO AIRLINES CO., LTD
15.14-3.07%-0.48Bán7.215M109234994.0234.499B-1.279250.00
603967 CHINA MASTER LOGISTICS.,LTD.
8.96-1.86%-0.17Bán3.553M31837917.443.165B13.840.661439.00
605050 FRIEND
12.85-2.87%-0.38Bán Mạnh3.072M39472668.555.755B20.200.66506.00
605151 WEST SHANGHAI AUTOMOTIVE SERVICE CO.,LTD.
21.01-1.36%-0.29Mua3.242M68104188.132.874B27.570.771691.00
900903 DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
0.251.21%0.00Bán158.952K39738.005.673B-0.056490.00
900914 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE
0.610.49%0.00Bán174.536K106466.964.363B3.641.126062.00
900945 HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
0.221.89%0.00Mua3.296M711875.5253.424B-0.1936892.00
900952 JINZHOU PORT CO.,LTD.
0.260.00%0.00Bán320.000K81600.005.872B31.880.051550.00
Tải thêm