Vận chuyển (Khu vực)

125
Cổ phiếu
2653.179B
Giá trị vốn hóa thị trường
57.649M
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+10.30%
Hiệu suất Tháng
+53.89%
Hiệu suất Năm
+20.83%
Hiệu suất YTD
          
000008 CHINA HIGH-SPEED R
2.380.85%0.02Mua18.541M6.411B-0.282394.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
4.304.88%0.20Sức mua mạnh109.089M6.096B-0.63572.00
000088 SHN YAN TIAN PORT
5.631.99%0.11Mua10.326M12.415B26.540.21848.00
000089 SHN AIRPORT
7.660.13%0.01Mua11.464M15.688B58.220.135241.00
000429 GUANGDONG PROV EXP
7.672.82%0.21Sức mua mạnh6.403M14.526B9.060.82
000507 ZHUHAI PORT HOLDIN
7.564.71%0.34Mua37.392M6.640B18.060.402883.00
000582 BEIBU GULF PORT CO
8.391.82%0.15Mua5.209M13.391B12.540.667509.00
000701 XIAMEN XINDE CO
5.24-0.76%-0.04Mua2.498M2.782B-0.265354.00
000900 XIANDAI INVEST CO
4.452.53%0.11Sức mua mạnh17.071M6.587B7.840.553885.00
000905 XIAMEN PORT DEV
7.062.02%0.14Sức mua mạnh5.122M4.326B20.100.344627.00
000978 GUILIN TOURISM COR
5.49-3.17%-0.18Bán13.005M2.042B-0.612331.00
001202 GUANGDONG JUSHEN L
16.85-0.18%-0.03Bán482.374K2.174B292.00
001205 NANJING SHENGHANG
23.400.34%0.08Bán1.136M2.805B430.00
001213 CHINA RAILWAY SPEC
6.48-8.09%-0.57124.382M31.333B3386.00
001872 CHINA MERCHANTS P.
18.104.56%0.79Sức mua mạnh4.266M31.462B10.701.6215619.00
001965 CHINA MERCHANTS EX
7.714.76%0.35Sức mua mạnh8.742M45.472B5428.00
002040 NANJING PORT CO LT
6.351.44%0.09Sức mua mạnh3.764M3.030B22.470.281058.00
002159 W/SANTE CABLEWAYS
11.46-4.34%-0.52Bán1.762M2.124B11.391.051235.00
002245 JIANGSU AZURE CORP
21.070.38%0.08Bán16.501M21.742B38.910.542641.00
002320 HAINAN STRAIT SHIP
7.27-0.55%-0.04Mua20.866M16.294B49.530.151077.00
002352 S.F. HOLDING CO
67.125.53%3.52Mua28.240M289.089B66.430.96121925.00
002492 ZHUHAI WINBASE INT
5.861.21%0.07Bán5.099M2.345B17.320.33548.00
002627 HUBEI THREE GORGES
5.79-0.17%-0.01Bán5.816M4.281B25.580.23
002682 LONGZHOU GROUP CO
4.140.73%0.03Sức mua mạnh9.324M2.311B-1.474917.00
002800 XINJIANG TIANSHUN
13.34-0.52%-0.07Bán593.640K1.402B40.710.33186.00
002889 SHENZHEN EASTTOP S
24.63-0.73%-0.18Bán759.906K3.426B16.221.53760.00
002928 CHINA EXPRESS AIRL
10.11-1.65%-0.17Bán7.175M10.419B16.910.615045.00
002930 GUANGDONG GREAT RI
17.231.95%0.33Bán1.720M7.511B27.280.641043.00
200152 SHANDONG AIRLINES
4.36-0.46%-0.02Bán221.398K1.453B-4.5811784.00
200429 GUANGDONG PROV EXP
5.28-0.19%-0.01Mua465.200K14.526B5.450.81
201872 CHINA MERCHANTS P.
8.841.49%0.13Bán529.686K31.462B4.561.5815619.00
300013 JIANGSU XINNING MO
4.361.87%0.08Mua10.700M1.912B-1.472347.00
300240 JIANGSU FEILIKS IN
8.073.33%0.26Mua10.243M2.825B26.580.293159.00
300350 HPF CO LTD
9.41-6.65%-0.67Bán21.744M5.665B31.480.32872.00
300455 BEIJING CTROWELL T
11.00-6.70%-0.79Bán12.027M8.462B53.660.22692.00
300572 SHENZHEN ANCHE TEC
19.89-2.60%-0.53Sức bán mạnh2.353M4.676B33.740.611329.00
300789 CHENGDU TANGYUAN E
23.681.20%0.28Bán361.882K1.937B29.640.79418.00
300807 ZHENGZHOU TIAMAES
23.73-0.08%-0.02Bán647.700K1.611B-0.42676.00
300867 SHENGYUAN ENVIRONM
30.170.60%0.18Bán2.577M8.150B14.902.011253.00
300873 HICHAIN LOGISTICS
45.370.42%0.19Bán544.345K6.024B22.711.991332.00
600004 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
10.900.28%0.03Mua20.714M25.726B-0.2211360.00
600009 SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT
43.09-1.26%-0.55Bán6.907M84.092B-0.848218.00
600012 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
6.872.54%0.17Sức mua mạnh5.510M9.764B8.570.782079.00
600017 RIZHAO PORT CO.,LTD.
2.893.58%0.10Sức mua mạnh31.332M8.581B12.990.215581.00
600018 SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD
6.22-0.16%-0.01Mua54.463M145.026B10.950.5714068.00
600020 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
3.514.46%0.15Sức mua mạnh19.123M7.551B6.490.523275.00
600026 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION
6.181.64%0.10Mua26.727M24.517B3377.780.007398.00
600029 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED
5.820.34%0.02Bán20.339M88.609B-0.65100431.00
600033 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
2.935.78%0.16Sức mua mạnh43.336M7.602B8.200.341393.00
600035 HUBEI CHUTIAN SMART COMMUNICATION CO.,LTD.
3.354.69%0.15Sức mua mạnh24.091M5.152B7.070.451744.00
600057 XIAMEN XIANGYU
8.430.48%0.04Mua17.534M17.739B10.580.835799.00
600058 MINMETALS DEVELOPMENT
11.64-0.77%-0.09Mua36.480M12.574B30.390.393346.00
600106 CHONGQING ROAD & BRIDGE CO.,LTD
2.842.53%0.07Sức mua mạnh16.639M3.681B14.920.19140.00
600115 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED
4.660.00%0.00Bán21.438M64.913B-0.52
600125 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
5.261.94%0.10Mua17.841M6.736B19.280.272226.00
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.013.08%0.06Sức mua mạnh21.066M6.516B18.590.103829.00
600190 JINZHOU PORT CO.,LTD.
2.922.82%0.08Sức mua mạnh8.964M5.405B31.420.091578.00
600221 HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
2.274.13%0.09Mua310.770M36.402B-3.1636971.00
600233 YTO EXPRESS GROUP
13.929.95%1.26Sức mua mạnh56.423M39.910B27.810.4613490.00
600242 ZHONGCHANG BIGDATA CORPORATION LIMITED
2.49-2.73%-0.07Sức bán mạnh5.992M1.169B-0.04125.00
600269 JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO.,LTD.
3.653.99%0.14Sức mua mạnh23.708M8.197B8.300.423496.00
600279 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.
3.821.87%0.07Mua3.432M4.451B50.540.072553.00
600326 TIBET TIANLU
7.100.14%0.01Mua19.517M6.512B17.780.412279.00
600350 SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
5.954.57%0.26Mua9.567M27.376B8.790.656064.00
600368 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.
4.202.94%0.12Sức mua mạnh13.267M4.593B4.930.83829.00
600377 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
8.993.45%0.30Mua13.448M40.942B9.400.925456.00
600428 COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS
7.98-1.12%-0.09Mua85.987M17.323B86.770.093906.00
600548 SHENZHEN EXPRESSWAY
9.9010.00%0.90Sức mua mạnh13.744M17.363B6.081.48
600561 JIANGXI CHANGYUN
5.100.59%0.03Mua2.917M1.442B-0.3313698.00
600575 HUAIHE ENERGY (GROUP) CO.,LTD
2.703.45%0.09Sức mua mạnh55.278M9.912B22.160.127530.00
600611 DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
3.521.44%0.05Mua6.269M6.639B12.370.287494.00
600650 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE
9.501.93%0.18Mua1.118M4.361B20.330.466904.00
600662 SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO.,LTD.
7.86-1.01%-0.08Sức bán mạnh6.482M15.461B340.770.0219764.00
600692 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
6.000.84%0.05Mua2.662M2.093B29.500.20855.00
600717 TIANJIN PORT HOLDINGS CO.,LTD.
4.503.21%0.14Sức mua mạnh24.515M12.618B15.920.277254.00
600730 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
6.033.25%0.19Mua26.687M3.426B87.690.07453.00
600798 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED.
5.433.04%0.16Sức mua mạnh49.598M6.358B22.580.23936.00
600834 SHANGHAI SHENTONG METRO
10.67-1.30%-0.14Bán3.953M5.160B75.120.14443.00
600896 LANHAI MEDICAL INVESTMENT
4.192.70%0.11Mua7.452M4.152B51.650.08159.00
600897 XIAMEN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD
16.19-0.61%-0.10Bán780.100K4.851B16.081.013276.00
601000 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD.
2.915.82%0.16Sức mua mạnh89.288M16.296B8.660.323853.00
601006 DAQIN RAILWAY
6.361.92%0.12Mua48.348M92.769B8.160.8696108.00
601008 JIANGSU LIANYUNGANG PORT CO.,LTD.
4.072.52%0.10Sức mua mạnh22.521M4.925B56.070.073198.00
601018 NINGBO ZHOUSHAN PORT COMPANY LIMITED
4.161.71%0.07Sức mua mạnh17.306M64.652B15.210.2717790.00
601021 SPRING AIRLINES
54.73-0.47%-0.26Bán2.594M50.396B-0.188470.00
601107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
3.493.56%0.12Sức mua mạnh9.415M8.566B6.810.494368.00
601111 AIR CHINA LIMITED
7.500.67%0.05Mua25.219M93.213B-0.8189373.00
601156 EASTERN AIR LOGISTICS
21.981.06%0.23Mua8.112M34.529B6949.00
601188 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
3.461.17%0.04Sức mua mạnh3.801M4.500B16.520.21608.00
601228 GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED
3.423.64%0.12Sức mua mạnh20.997M20.437B22.950.148808.00
601298 QINGDAO PORT INTERNATIONAL
6.013.09%0.18Mua11.591M35.155B9.470.628981.00
601326 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
2.985.67%0.16Sức mua mạnh37.361M14.332B14.090.2011235.00
601333 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED
2.412.55%0.06Sức mua mạnh35.635M15.004B276.470.0141286.00
601518 JILIN EXPRESSWAY COMPANY LTD.
2.742.24%0.06Sức mua mạnh9.358M3.619B16.890.161062.00
601598 SINOTRANS LIMITED
5.75-0.86%-0.05Mua50.578M36.443B11.600.5034628.00
601866 COSCO SHIPPING DEVELOPMENT
4.974.41%0.21Sức mua mạnh172.136M42.478B14.880.327964.00
601872 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING
5.533.75%0.20Mua82.058M43.134B63.380.083562.00
601880 LIAONING PORT
1.872.75%0.05Sức mua mạnh134.880M34.909B25.780.076152.00
601919 COSCO SHIPPING HOLDINGS
21.102.03%0.42Mua193.014M299.609B7.072.8729379.00
601975 NANJING TANKER CORPORATION
2.264.63%0.10Sức mua mạnh86.031M10.482B24.660.092244.00
603032 DELIXI XINJIANG TRANSPORTATION CO.,LTD.
31.87-1.51%-0.49Bán1.891M5.178B-0.03551.00
603056 DEPPON LOGISTICS CO.,LTD.
11.606.81%0.74Mua6.897M11.153B24.130.4579298.00
603069 HAINAN HAIQI TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.
17.16-0.23%-0.04Bán3.232M5.435B-0.123288.00
603117 JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS CO
3.742.19%0.08Sức mua mạnh6.960M2.317B49.190.07598.00
603128 CTS LNTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED
14.343.17%0.44Mua8.744M17.915B24.770.573966.00
603167 BOHAI FERRY GROUP CO.,LTD.
9.265.47%0.48Sức mua mạnh17.857M4.089B16.120.541646.00
603199 ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT
20.24-1.56%-0.32Sức bán mạnh1.301M2.276B16.391.251529.00
603223 HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
36.08-2.38%-0.88Bán1.457M10.432B58.910.631318.00
603329 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT
13.59-1.59%-0.22Mua2.248M2.192B18.690.74392.00
603535 GUANGZHOU JIACHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
33.66-1.69%-0.58Bán1.132M5.508B28.451.201086.00
603565 SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS
34.90-3.70%-1.34Bán2.130M34.745B16.792.161451.00
603569 BEIJING CHANGJIU LOGISTICS CORP.
7.011.15%0.08Mua796.538K3.883B33.210.221508.00
603648 SHANGHAI SHINE-LINK INTERNATIONAL LOGISTICS
8.220.74%0.06Mua1.752M3.008B23.370.351580.00
603713 MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD
96.10-0.93%-0.90Sức bán mạnh527.419K15.790B45.722.122661.00
603813 GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD
14.020.57%0.08Mua248.900K1.239B-1.741235.00
603836 BONDEX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
19.480.10%0.02Bán933.194K3.994B2084.00
603871 JIA YOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD
17.593.71%0.63Mua848.420K4.840B14.721.27489.00
603885 JUNEYAO AIRLINES CO., LTD
15.15-3.81%-0.60Mua8.613M30.882B101.680.158990.00
603967 CHINA MASTER LOGISTICS.,LTD.
13.006.04%0.74Sức mua mạnh7.889M3.269B17.130.721377.00
605050 FRIEND
11.010.00%0.00Bán1.378M4.789B12.560.88473.00
605151 WEST SHANGHAI AUTOMOTIVE SERVICE CO.,LTD.
17.20-1.09%-0.19Sức bán mạnh712.690K2.319B20.310.861588.00
900903 DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
0.290.00%0.00Bán705.831K6.639B6.960.277494.00
900914 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE
0.69-1.01%-0.01Bán104.400K4.361B10.000.456904.00
900945 HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
0.241.67%0.00Mua648.498K36.402B-3.0736971.00
900952 JINZHOU PORT CO.,LTD.
0.251.23%0.00Sức mua mạnh532.114K5.405B17.780.091578.00
Tải thêm