Giới thiệu

Sở giao dịch chứng khoán Colombia (BVC), còn được gọi là Bolsa de Valores de Colombia, là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất của Colombia. Nó được thành lập vào năm 2001 sau khi sáp nhập 3 sở giao dịch chứng khoán độc lập khu vực và có trụ sở tại Bogotá, thủ đô, thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của đất nước. Sàn giao dịch này cũng có văn phòng tại Medellín và Cali. Các nhiệm vụ giám sát được thực hiện bởi một tổ chức tự quản có tên là Autoregulador de Valores del Mercado. BVC là thành viên của Hiệp hội Sở giao dịch Chứng khoán Bền vững, một dự án của Liên hợp quốc, và niêm yết 69 công ty với mức vốn hóa thị trường là 106 tỷ USD. Sàn giao dịch này cũng có các sản phẩm phái sinh, tiền tệ và các sản phẩm có thu nhập cố định.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Ecopetrol, Banco de Bogot & aacute, Bancolombia, Grupo Nutresa và Grupo Argos. Sàn này quản lý một chỉ số theo trọng số thị trường được gọi là COLCAP từ năm 2008, được xem như là chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Colombia. Nó theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu giao dịch nhiều nhất và có ít nhất 20 mã thành phần, được sàng lọc có đủ điều kiện và được xem xét định kỳ. Một chỉ số chính khác là COLSC, theo dõi hoạt động của 15 công ty có mức vốn hóa nhỏ.