Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Colombia

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AAPL Apple Inc
559050.00-2.26%-12950.00Bán1509434731.342B30.0019263.33147000.00Công nghệ Điện tử
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B9.4953.3118.00Công nghiệp Chế biến
BAC BK OF AMERICA CORP
154510.000.00%0.00Bán01305708.748B13.8211254.65213000.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1610.000.00%0.00Mua095.310B267.56Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
9400.00-0.21%-20.00Bán33.332K570.037B2505.51Tài chính
C CITIGROUP INC
266930.000.00%0.00Bán0544232.350B7.1937351.95210000.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4260.002.04%85.00Mua918.011K4467.135B17.73235.52Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSUDCO CENCOSUD SA
6855.000.00%0.00Sức bán mạnh019975.898B23.18296.13117638.00Bán Lẻ
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-1203.51Công nghiệp Chế biến
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
365.000.00%0.00Bán12.302K414.003BDịch vụ Công nghiệp
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
505.000.00%0.00Bán084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
2499.000.00%0.00Bán0Tài chính
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
883.000.00%0.00Bán1.645K507.165B63.6913.86Dịch vụ Công nghiệp
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B6.192261.56Công nghiệp Chế biến
ENELAMCO ENEL AMERICAS SA
492.900.00%0.00Bán052706.514B11.6542.3016731.00Công ty dịch vụ công cộng
EXITO ALMACENES EXITO
11810.00-1.58%-190.00Sức bán mạnh116.866K5371.252B16.19741.28Bán Lẻ
FALABELLCO FALABELLA SA
14030.000.00%0.00Bán035192.365B237.7159.0296111.00Bán Lẻ
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
IUIT ISHARES V PLC
75600.000.00%0.000Hỗn hợp
JNJ JOHNSON & JOHNSON
629500.000.00%0.00Bán01668424.732B25.3525204.13134500.00Công nghệ Sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
603770.000.00%0.00Mua01812116.642B10.7856085.43255351.00Tài chính
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
PFE PFIZER INC
174920.000.00%0.00Mua0956427.745B20.068845.1078500.00Công nghệ Sức khỏe
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán0780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
TITAN MANUF DE CEMENTO
17000.000.00%0.00Mua023.774BKhoáng sản phi năng lượng
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010BDịch vụ Thương mại
Tải thêm