Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A. 462.320.00%0.00Mua048.823B10.8820.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 270.000.00%0.00Sức bán mạnh240.000K3884.676B6.8139.645309.00Tài chính
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 2300.000.00%0.00Bán0545.587B10.00230.04204.00Năng lượng
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A 740.000.00%0.00Bán043.807B5.56133.07110.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A. 66000.00-2.22%-1500.00Sức bán mạnh9.800K22361.437B10.686317.9636320.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A. 803.720.00%0.00Mua0
CARTON CARTON DE COLOMBIA S.A. 6000.000.00%0.00Bán1.700K646.296B6.56914.231610.00Vật liệu cơ bản
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A. 7690.002.26%170.00Bán3.704M8660.576B226.2633.244500.00Vật liệu cơ bản
COLOMBINA COLOMBINA S.A. 1452.060.00%0.00Mua0089.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. 1015.000.00%0.00Bán071.050B-240.211858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 2075.310.00%0.00Theo dõi0
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 171.280.00%0.00Bán076.043B173.17693.00Công nghiệp
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 0.080.00%0.00Bán026.344B-0.025861.00Chăm sóc sức khỏe
CVX CHEVRON 355200.000.95%3360.00Bán0692760.100B22.6216127.4451900.00Năng lượng
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A. 5406.220.00%0.00Mua016.244B-225.206.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EEB EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 2000.00-0.25%-5.00Sức bán mạnh2.162M18408.260B11.94167.89342.00Công ty dịch vụ công cộng
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. 500000.000.00%0.00Mua0165.997B10.4048058.0758.00Công ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A. 14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.31764.701180.00Vật liệu cơ bản
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A. 7.40-1.33%-0.10Bán7.000M87.126B-0.111018.00Vật liệu cơ bản
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA S.A. 245.000.00%0.00Mua013.885B5.19605.00Vật liệu cơ bản
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 333.00-0.30%-1.00Bán298.009K1185.885B-4.832807.00Dịch vụ Viễn thông
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.94193.203038.00Vật liệu cơ bản
FB FACEBOOK 491180.00-1.87%-9380.00Bán01451165.800B22.9422243.9830275.00Công nghệ
FGNTOLIMA FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 40.380.00%0.00Bán07.195B0.9882.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GASNATURAL GAS NATURAL S.A. E.S.P. 73800.000.00%0.00Bán02724.518B11.516409.35529.00Công ty dịch vụ công cộng
GASORIENTE GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 1330.990.00%0.00Bán0111.713B255.2196.00Công ty dịch vụ công cộng
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A 3548140.00-0.78%-28060.00Bán02509601.000B32.00113928.9689058.00Công nghệ
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A. 52400.000.00%0.00Sức bán mạnh1.047K4137.886B2.7319209.3425177.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A 15900.00-6.47%-1100.00Sức bán mạnh1.210M14572.862B23.78714.7911250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 1135.00-0.44%-5.00Bán175.274K25400.360B11.33100.6668892.00Tài chính
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A 21170.800.00%0.00Mua0324.037B670.6048.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INESA INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. 522.850.00%0.00Mua067.368B5.3115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INFABRI FABRICATO S.A 10.100.00%0.00Bán061.284B-3.434883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTC INTEL CORPORATION 137800.00-3.37%-4800.00Sức bán mạnh0658891.800B12.1411990.25102700.00Công nghệ
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A. 643.280.00%0.00Mua050.857B71.2210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY S.A. 5300.000.00%0.00Bán060.370B1686.52696.00Chăm sóc sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A. 14591.470.00%0.00Mua0461.084B1196.761929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A. 24500.00-2.00%-500.00Bán117.442K11503.086B26.72935.71154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A. 39000.00-2.50%-1000.00Sức bán mạnh8.500K6080.089B13.072982.983353.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS S.A 49157.640.00%0.00Bán0434.269B1139.514640.00Vật liệu cơ bản
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 13.200.00%0.00Theo dõi2.665K328.293B-1.432264.00Vật liệu cơ bản
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 1180.003.51%40.00Bán20.470M25400.360B11.33100.6668892.00Tài chính
PFBBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 275.000.00%0.00Mua03884.676B6.8139.645309.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES S.A 5300.000.00%0.00Mua1.449K195.752B15.98331.584434.00Vật liệu cơ bản
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A 6330.00-3.95%-260.00Sức bán mạnh201.603K8660.576B226.2633.244500.00Vật liệu cơ bản
PFCORFICOL CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 18900.00-0.53%-100.00Bán9.430K6254.942B13.241684.84382.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A 14200.00-5.33%-800.00Sức bán mạnh128.505K14572.862B23.78714.7911250.00Vật liệu cơ bản
PFGRUPSURA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A 32000.00-0.62%-200.00Bán322.448K19496.247B12.562667.0920690.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLA053 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 4880.000.00%0.00Bán01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5358.990.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION 113000.000.00%0.00Mua3202871.041B8.3613513.651930.00Tài chính
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A. 49104.770.00%0.00Theo dõi00-11492.381331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A. 11253.730.00%0.00Mua0
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A. 11204.550.00%0.00Mua00-1546.062095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANFELIPE COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. 565.770.00%0.00Mua046.314B-13.7815.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SDEPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 9000.000.00%0.00Theo dõi03267.608B734.38732.00Công ty dịch vụ công cộng
TGLSC TECNOGLASS INC 24980.000.00%0.00Bán01055.254B22.161308.655326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TITAN MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 29900.000.00%0.00Bán041.814B-16202.85204.00Vật liệu cơ bản
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A. 7540.980.00%0.00Mua0358.457B1047.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A. 4400.000.00%0.00Bán416141.832B13.13335.033.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất