Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Colombia

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
AAPL Apple Inc
640000.00-0.30%-1920.00Mua7145440000.0010453587.193B29.9921612.60154000.00Công nghệ Điện tử
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua00.0030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
AMZN AMAZON
13288630.00-6.64%-944540.00Bán113288630.006768204.444B72.92198849.621298000.00Bán Lẻ
BAC BANK OF AMERICA
173310.000.00%0.00Bán2346620.001413526.597B13.5812850.38213000.00Tài chính
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
315.000.00%0.00Mua00.004565.705B8.1238.79121.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
35000.00-2.45%-880.00Mua216.790K7587650000.0033460.491B29.841202.5630633.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1610.000.00%0.00Mua00.0095.310BTài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A.
71020.000.06%40.00Bán3.932K279250640.0023527.542B5.7012455.3342396.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
10080.000.00%0.00Mua29.174K294073920.00609.976B2466.40Tài chính
C CITIGROUP INC
249900.001.11%2740.00Bán5012495000.00490285.854B6.0641078.63210000.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
804.000.00%0.00Mua00.00704.728BDịch vụ Khách hàng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4364.000.05%2.00Sức mua mạnh212.245K926237180.004669.360B17.11254.99Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A.
6370.003.33%205.00Sức mua mạnh526.066K3351040420.007336.153B22.06279.423733.00Khoáng sản phi năng lượng
CENCOSUDCO CENCOSUD S.A.
6350.006.90%410.00Mua42266700.0017622.212B10.21582.48117638.00Bán Lẻ
CHILECO BANCO DE CHILE
371.100.00%0.00Mua3713730.7037142.152B12.5829.50Tài chính
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
2620.000.77%20.00Bán93.374K244639880.001515.089B-578.733940.00Dịch vụ Thương mại
CNEC CANACOL ENERGY LTD
9705.00-1.37%-135.00Bán160.294K1555653270.001704.489B50.95193.14373.00Năng lượng Mỏ
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.000.00%0.00Bán00.0077.350B-1367.96Công nghiệp Chế biến
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075.000.00%0.00Bán00.007075.873B23.32Truyền thông
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A
220.000.18%0.40Bán157.388K34625360.00249.536BDịch vụ Công nghiệp
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.000.00%0.00Bán00.0084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
28860.000.91%260.00Bán61.886K1786029960.009767.174B5.605106.7511394.00Tài chính
CREDIFAMI CREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499.000.00%0.00Bán00.00Tài chính
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410.000.00%0.00Mua00.00Dịch vụ Thương mại
ECOPETROL ECOPETROL S.A.
2661.000.08%2.00Bán10.709M28497274335.00109411.526B9.68274.6515000.00Năng lượng Mỏ
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
806.800.85%6.80Bán40.293K32508392.00463.398B57.7013.86Dịch vụ Công nghiệp
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Mua00.00165.997BCông ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290.000.00%0.00Mua00.00287.777B10.302261.56Công nghiệp Chế biến
ENELAMCO ENEL AMERICAS S.A.
484.800.00%0.00Bán632306393.5953518.869B12.5938.4916731.00Công ty dịch vụ công cộng
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A.
21.00-5.41%-1.20Bán1.000M21000000.00247.248BCông nghiệp Chế biến
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
190.10-0.99%-1.90Mua157.831K30003674.68674.960BTruyền thông
EXITO ALMACENES EXITO S.A.
11400.000.00%0.00Bán3.095K35283000.005102.689B12.56907.72Bán Lẻ
FABRICATO FABRICATO S.A.
7.700.00%0.00Mua00.0070.854B-6.58Công nghiệp Chế biến
FALABELLCO S.A.C.I. FALABELLA
13220.006.10%760.00Mua8.703K115053660.0032849.647B96111.00Bán Lẻ
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
5200.000.00%0.00Mua00.005775.473B18.57280.091060.00Công nghiệp Chế biến
FGNTOLIMA FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.400.00%0.00Sức mua mạnh00.0015.307BHàng tiêu dùng không lâu bền
GASORIENTE GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330.000.00%0.00Bán00.00Công ty dịch vụ công cộng
GE GENERAL ELECTRIC
367650.000.00%0.00Mua103676500.00401079.424B21.9316782.44174000.00Sản xuất Chế tạo
GEB GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2670.00-1.11%-30.00Mua538.113K1436761710.0024513.742BCông ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A.
74600.000.00%0.00Mua5.625K419625000.005896.179B8.139176.9324303.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A
15420.00-1.91%-300.00Mua354.874K5472157080.0012127.534B33.09475.10Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1074.002.87%30.00Mua13.775K14794350.0023951.262B7.37141.65Tài chính
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
25150.000.00%0.00Mua00.0014430.055B18.971325.52Tài chính
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A.
506.000.00%0.00Bán00.0031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
22000.00-0.68%-150.00Bán261.620K5755640000.0024368.916B13.181680.724352.00Công ty dịch vụ công cộng
IUIT ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF
82960.000.00%0.00Theo dõi322654720.00Hỗn hợp
JNJ JOHNSON & JOHNSON
638090.000.00%0.00Mua85104720.001651902.798B24.9925926.72134500.00Công nghệ Sức khỏe
JPM JP MORGAN CHASE & CO
624180.000.00%0.00Bán00.001841689.186B10.3560436.26255351.00Tài chính
MARLY CLINICA DE MARLY S.A.
6400.000.00%0.00Bán00.0068.759B1.514243.82Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua00.00719.624B12.991124.28Công nghiệp Chế biến
MINEROS MINEROS S.A.
3654.000.08%3.00Bán143.967K526055418.001095.240BKhoáng sản phi năng lượng
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
28500.00-0.28%-80.00Mua146.326K4170291000.0013113.519B20.511393.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A.
27500.000.00%0.00Bán00.004287.243B12.232249.048592.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
49160.000.00%0.00Mua00.00793.245BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
13.9927.18%2.99Sức mua mạnh3.484M48746937.87347.940B7.721.423356.00Khoáng sản phi năng lượng
PFE PFIZER
214000.00-0.96%-2080.00Mua13528890000.001199253.064B16.8013077.4878500.00Công nghệ Sức khỏe
POPULAR BANCO POPULAR S.A.
280.000.00%0.00Bán00.002163.091B6860.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P.
7400.00-2.50%-190.00Mua12.325K91205000.008397.875B6.561157.45Công ty dịch vụ công cộng
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
120000.000.00%0.00Mua00.003048.894BTài chính
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A.
49100.000.00%0.00Bán00.00780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260.000.00%0.00Mua00.00379.965B18.95594.35Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11200.000.00%0.00Bán00.00669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A.
8780.003.29%280.00Mua27.770K243820600.001592.907B3.922168.14Dịch vụ Phân phối
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A.
7540.000.00%0.00Bán00.00419.010BDịch vụ Thương mại
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A.
5000.000.00%0.00Bán00.00145.040B-406.76Tài chính
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4500.000.00%0.00Bán48.222K216999000.001003.386B4.91916.264357.00Tài chính
Tải thêm