Chứng khoán Colombia

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Colombia bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
238 COP0.00%00.003.478T COP11.2121.22 COP20.14%Tài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
31600 COP−0.63%4.09K0.0428.877T COP9.003509.33 COP10.79%Tài chính
Theo dõi
BHIBAC HOLDING INTERN
206 COP−0.48%271.846K0.238.947T COP5.6536.47 COP−99.36%17.32%Tài chính
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
24100 COP0.00%1.691K0.378.562T COP23.811012.08 COP7.58%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
11400 COP+0.88%5.424K0.53683.802B COP20.07567.96 COP−21.49%10.32%Tài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2460 COP−0.61%31.284K0.092.648T COP16.46149.49 COP−61.24%11.13%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
5570 COP0.00%24.816K0.036.52T COP14.66379.84 COP+126.76%5.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1000 COP0.00%1.779K0.6970B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
221 COP−2.21%214.065K2.22250.67B COP5.98%Dịch vụ Công nghiệp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
11280 COP−1.23%2.406K0.064.158T COP5.612010.08 COP7.99%Tài chính
Theo dõi
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2490 COP−0.99%2.055M0.73103.408T COP4.72527.85 COP−31.29%22.17%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
590 COP0.00%0338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23300 COP0.00%0287.9B COP12.741829.17 COP−17.47%2.70%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
18.2 COP0.00%00.00214.282B COP8.662.10 COP−27.17%2.20%Công nghiệp Chế biến
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1077660 COP0.00%00.00Hỗn hợp
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
78.5 COP0.00%23.07K1.86278.718B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3520 COP0.00%04.568T COP−54.26 COP−118.57%4.76%Bán Lẻ
Mua
FABRICATOFABRICATO S.A.
4.53 COP0.00%041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1865 COP−0.53%158.032K0.2917.215T COP5.59333.71 COP+11.65%8.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
48940 COP−0.16%5520.353.871T COP23.632071.10 COP4.72%Tài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
10500 COP−2.23%81.777K0.238.638T COP7.561389.33 COP+78.73%5.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
500 COP+9.17%237.087K17.0211.349T COP36.4513.72 COP6.48%Tài chính
Bán
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
29380 COP−3.29%1.325K0.1015.585T COP12.612329.19 COP+75.72%3.81%Tài chính
Bán
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%25.08%Công nghiệp Chế biến
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
15300 COP0.00%10.51K0.0216.947T COP6.872227.37 COP+11.13%5.36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LLPLATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A.
3825 COP0.00%0
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
MINEROSMINEROS S.A.
1715 COP+0.29%15.642K0.10512.551B COP14.54117.97 COP−75.33%17.49%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
49980 COP0.00%00.0022.891T COP30.401644.29 COP−12.98%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
12000 COP0.00%1.487K41.311.871T COP3.683261.90 COP12.08%Tài chính
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.00 COP0.00%0174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4215 COP0.00%6.8K0.534.783T COP6.00702.84 COP−34.57%9.82%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
83100 COP0.00%02.111T COP4.6917714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP8.141375.23 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
SDGEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1735 COP0.00%017.215T COPCông ty dịch vụ công cộng
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
785400 COP0.00%20.63Hỗn hợp
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3544040 COP0.00%00.00Hỗn hợp
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
7030 COP0.00%3.182K0.451.275T COP5.001405.48 COP−30.09%13.07%Dịch vụ Phân phối
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18600 COP0.00%3926.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2900 COP0.00%00.00646.627B COP−931.01 COP13.45%Tài chính
VOOVANGUARD SP 500
1680340 COP0.00%100.83Hỗn hợp