Chứng khoán Colombia

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Colombia bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
350.0COP0.00%0.0COP
Mua
005.036TCOP89.98COP119Tài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
40000COP4.17%1600COP
Mua
155.233K6.209B33.869TCOP10.493660.20COP29.955KTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
278.1COP0.32%0.9COP
Sức mua mạnh
107.066K29.775M11.981TCOP0.055744.98COPTài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
33900COP−0.29%−100COP
Mua
13.882K470.6M12.079TCOP2.7412392.22COP36.449KTài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
7780COP0.00%0COP
Theo dõi
1.095K8.519M470.795BCOP10.75723.45COP472Tài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2921COP0.38%11COP
Bán
545.534K1.594B3.114TCOP7.74375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3780COP0.80%30COP
Mua
258.328K976.48M4.389TCOPKhoáng sản phi năng lượng
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
5475COP−0.18%−10COP
Mua
33.487K183.341M3.172TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
240.0COP5.26%12.0COP
Theo dõi
259.73K62.335M258.61BCOP5.0744.99COPDịch vụ Công nghiệp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
15850COP0.32%50COP
Bán Mạnh
61.645K977.073M5.727TCOP2.955350.38COP15.242KTài chính
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2297COP−0.13%−3COP
Bán
12.429M28.549B94.568TCOP2.90793.66COPNăng lượng Mỏ
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1550COP0.00%0COP
Mua
1.976K3.063M890.267BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25580COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP10.512216.31COPCông nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
30.00COP0.00%0.00COP
Bán
61.015K1.83M353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
120.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
237.489K28.499M426.066BCOP6.0519.83COPTruyền thông
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3434COP−5.14%−186COP
Bán Mạnh
8.7K29.876M4.698TCOP12.39292.12COPBán Lẻ
FABRICATOFABRICATO S.A.
7.00COP0.00%0.00COP
Mua
600K4.2M64.413BCOPCông nghiệp Chế biến
FGNTOLIMAFONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.40COP−0.00%−0.00COP
Bán Mạnh
0015.307BCOPHàng tiêu dùng không lâu bền
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1870COP0.54%10COP
Mua
300.791K562.479M17.077TCOP6.22298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
61000COP−1.93%−1200COP
Theo dõi
31.573K1.926B4.919TCOP3.8116310.69COP23.988KTài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
9970COP0.00%0COP
Bán
60.026K598.459M7.878TCOP12.47799.65COPTài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
540.1COP0.00%0.0COP
Bán
6.081K3.284M12.898TCOPTài chính
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
37800COP0.80%300COP
Bán
10.405K393.309M18.955TCOP16.342295.38COPTài chính
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
20690COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498200COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
212930COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143210COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
18800COP−1.05%−200COP
Mua
197.321K3.71B21.046TCOP2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
41800COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51080COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
168410COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
MINEROSMINEROS S.A.
1838COP6.67%115COP
Mua
15.814K29.066M516.448BCOP3.60478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
45000COP1.12%500COP
Theo dõi
17.516K788.22M20.381TCOP23.551889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4700COP0.00%0COP
Mua
3.951K18.57M5.334TCOP4.381074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
46480COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26090COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
8140COP0.00%0COP
Mua
1.5K12.21M1.477TCOP4.052010.55COPDịch vụ Phân phối
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3200COP0.00%0COP
Bán
253809.6K713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính