Các công ty của Colombia nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Colombia nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHIBAC HOLDING INTERN
16.634T COP205 COP+0.99%620.087K0.968.774T COP5.6236.47 COP−99.36%17.66%Tài chính
ECOPETROLECOPETROL S.A.
13.823T COP2545 COP0.00%2.767M0.93104.642T COP4.82527.85 COP−31.29%21.91%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
6T COP15200 COP−0.13%326.892K0.7016.859T COP6.822227.37 COP+11.13%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
2.003T COP10760 COP+3.66%413.271K1.138.372T COP7.741389.33 COP+78.73%5.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1.397T COP1900 COP−1.04%306.37K0.5617.628T COP5.69333.71 COP+11.65%8.78%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
1.109T COP4215 COP+1.08%14.807K0.844.732T COP6.00702.84 COP−34.57%9.93%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EXITOALMACENES EXITO S.A.
1.103T COP3520 COP0.00%04.568T COP−54.26 COP−118.57%4.76%Bán Lẻ
Mua
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
1.08T COP5510 COP+1.10%268.325K0.266.379T COP14.51379.84 COP+126.76%5.92%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
915.687B COP49980 COP0.00%00.0022.891T COP30.401644.29 COP−12.98%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
773.817B COP11240 COP0.00%11.559K1.11680.171B COP19.79567.96 COP−21.49%10.38%Tài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
646.806B COP7030 COP−1.54%8.447K1.281.295T COP5.001405.48 COP−30.09%12.87%Dịch vụ Phân phối
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
418.481B COP83100 COP0.00%02.111T COP4.6917714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
323.556B COP804 COP0.00%0369.803B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
250.308B COP9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
151.393B COP78.5 COP0.00%18.315K0.79278.718B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
MINEROSMINEROS S.A.
134.025B COP1725 COP+1.47%721.715K6.59509.554B COP14.62117.97 COP−75.33%17.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CELSIACELSIA S.A E.S.P
116.41B COP2455 COP+0.61%127.784K0.372.611T COP16.42149.49 COP−61.24%11.29%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
78.989B COP226 COP0.00%42.866K0.44256.342B COP5.85%Dịch vụ Công nghiệp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
68.866B COP505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
66.024B COP2500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
65.771B COP2075 COP0.00%07.076T COP−127.41 COP−214.85%1.44%Truyền thông
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
56.035B COP7.00 COP0.00%0174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
29.38B COP14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
25.732B COP23300 COP0.00%0287.9B COP12.741829.17 COP−17.47%2.70%Công nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
19.224B COP590 COP0.00%0338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
14.466B COP18.2 COP+1.11%1.692M10.76211.927B COP8.662.10 COP−27.17%2.22%Công nghiệp Chế biến
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
14.239B COP49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
9.461B COP171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
7.853B COP1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
5.621B COP18600 COP0.00%026.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
5.145B COP11200 COP0.00%0669.019B COP7.271539.60 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
4.214B COP506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
2.946B COP506 COP0.00%031.625B COP4.15121.86 COP−2.30%25.08%Công nghiệp Chế biến
FABRICATOFABRICATO S.A.
2.507B COP4.53 COP0.00%041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
980M COP1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
501.11M COP21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
468.753M COP11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
720K COP5410 COP0.00%088.421B COP−56.85 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
32620 COP+3.89%161.699K1.7028.7T COP9.303509.33 COP10.93%Tài chính
Theo dõi
LLPLATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A.
3825 COP0.00%0
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
30500 COP−1.55%10.734K0.7315.852T COP13.092329.19 COP+75.72%3.73%Tài chính
Bán
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
785400 COP0.00%2754.00Hỗn hợp
VOOVANGUARD SP 500
1680340 COP+1.58%120.98Hỗn hợp
SDGEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1735 COP0.00%017.628T COPCông ty dịch vụ công cộng
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
458 COP0.00%15.85K0.8710.797T COP33.3913.72 COP7.07%Tài chính
Bán
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
11400 COP−4.52%13.34K0.344.343T COP5.672010.08 COP7.64%Tài chính
Theo dõi
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2900 COP0.00%00.00646.627B COP−931.01 COP13.45%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
12000 COP0.00%00.001.871T COP3.683261.90 COP12.08%Tài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
49020 COP−1.96%7.057K6.603.955T COP23.672071.10 COP4.62%Tài chính
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1077660 COP−1.57%00.00Hỗn hợp
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161B COP10.37%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
24100 COP−1.47%3.721K0.738.689T COP23.811012.08 COP7.47%Tài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
238 COP0.00%00.003.478T COP11.2121.22 COP20.14%Tài chính
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3544040 COP−0.96%00.00Hỗn hợp